RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2014

  7.4.2016 - (2015/2197(DEC))

  Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
  Rapporteur: Marian-Jean Marinescu

  Proċedura : 2015/2197(DEC)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A8-0089/2016
  Testi mressqa :
  A8-0089/2016
  Testi adottati :

  1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2014

  (2015/2197(DEC))

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2014,

  –  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġibiet tal-Impriża Konġunta[1],

  –  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni[2] dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

  –  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Impriża Konġunta fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

  –  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002[3], u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 tas-27 ta' Frar 2007 dwar l-istabbiliment ta' Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR)[4], u b'mod partikolari l-Artikolu 4(b) tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej[5],

  –  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[6],

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0089/2016),

  1.  Jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża Konġunta SESAR għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta għas-sena finanzjarja 2014;

  2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

  3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lid-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża Konġunta SESAR, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

  2. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar l-għeluq tal-kontijiet tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2014

  (2015/2197(DEC))

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2014,

  –  wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġibiet tal-Impriża Konġunta[7],

  –  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni[8] dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

  –  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2016 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Impriża Konġunta fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014 (05587/2016 – C8-0053/2016),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

  –  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002[9], u b'mod partikolari l-Artikolu 208 tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 tas-27 ta' Frar 2007 dwar l-istabbiliment ta' Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta' ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR)[10], u b'mod partikolari l-Artikolu 4(b) tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2343/2002 tad-19 ta' Novembru 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju strutturali għall-entitajiet imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej[11],

  –  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013 tat-30 ta' Settembru 2013 dwar Regolament Finanzjarju ta' qafas għall-korpi msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[12],

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0089/2016),

  1.  Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2014;

  2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lid-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża Konġunta SESAR, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

  3. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

  li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2014

  (2015/2197(DEC))

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2014,

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-opinjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0089/2016),

  A.  billi l-Impriża Konġunta SESAR ("l-Impriża Konġunta") twaqqfet fi Frar 2007 biex tmexxi l-programm ta' Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew (SESAR), li hu intenzjonat biex jimmodernizza l-ġestjoni tat-traffiku fl-Ewropa,

  B.  billi l-Impriża Konġunta SESAR 2 ħadet post l-Impriża Konġunta SESAR f'Ġunju 2014 skont l-adozzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 721/2014, u estendiet it-tul ta' żmien tal-Impriża Konġunta għall-perjodu sal-31 ta' Diċembru 2024,

  C.  billi l-proġetti SESAR huma maqsumin f'''fażi ta' definizzjoni" (2004-2007) immexxija minn Eurocontrol, "fażi ta' żvilupp" inizjali (2008-2016) iffinanzjata mill-perjodu ta' programmazzjoni 2008-2013 ġestita mill-Impriża Konġunta u "fażi ta' twaqqif" (2014-2020) attiva b'mod parallel mal-"fażi ta' żvilupp"; billi l-fażi ta' twaqqif mistennija titmexxa mill-industrija u l-partijiet interessati għall-produzzjoni u l-implimentazzjoni fuq skala kbira tal-infrastruttura l-ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku bl-ajru,

  D.  billi l-Impriża Konġunta bdiet taħdem b'mod awtonomu fl-2007,

  E.  billi l-Impriża Konġunta ġiet iddisinjata bħala sħubija pubblika-privata, bl-Unjoni u Eurocontrol bħala membri fundaturi,

  F.  billi l-baġit għall-fażi ta' żvilupp 2008-2016 tal-proġett SESAR huwa ta' EUR 2 100 000 000, u għandu jiġi pprovdut f'partijiet ugwali mill-Unjoni, Eurocontrol u s-sħab pubbliċi u privati parteċipanti,

  Ġenerali

  1.  Jikkonstata li r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri huwa bbażat fuq wisq rimarki ġenerali għad-detriment ta' rimarki vijabbli u speċifiċi; jappella għalhekk li jsir awditu b'enfasi akbar fuq il-prestazzjoni finanzjarja annwali, l-istatus ta' implimentazzjoni tal-proġetti pluriennali (inkluża preżentazzjoni ċara tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena rispettiva u għas-snin preċedenti) u r-riżultati u l-implimentazzjoni tagħhom;

  2.  Jinnota li l-Istituzzjonijiet u l-Korpi kull sena jeħtiġilhom jipproduċu Rapport dwar il-Ġestjoni Baġitarja u Finanzjarja, u li l-informazzjoni pprovduta mill-Impriżi Konġunti f'dan ir-rapport kienet nieqsa mill-armonizzazzjoni u spiss ma kinitx kompluta; hemm bżonn ta' gwida min-naħa tal-Kummissjoni fir-rigward tan-natura u l-kontenut tar-rapport;

  3.  Jieħu nota tal-fatt li l-programm ta' ħidma tal-Qorti tal-Awdituri għall-2016 jinkludi rapport speċjali dwar l-awditu tal-prestazzjoni tal-Impriżi Konġunti;

  Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

  4.  Jikkonstata mir-rapport tal-Kontijiet Annwali Finali li l-baġit finali tal-Impriża Konġunta għas-sena finanzjarja 2014 kien jinkludi approprjazzjonijiet ta' impenn li jammontaw għal EUR 13 119 600 u approprjazzjonijiet ta' pagament li jammontaw għal EUR 121 942 760[13];

  5.  Jinnota li r-rata ta' utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta' impenn kienet ta' 99,4 % (99,6 % fl-2013); jinnota barra minn hekk li r-rata ta' utilizzazzjoni għall-approprjazzjonijiet ta' pagament kienet ta' 79,8 % (94,4 % fl-2013)[14];

  6.  Jieħu nota tal-fatt li tliet pagamenti minn 15-il dikjarazzjoni ta' spejjeż annwali tal-membri, ġew posposti mill-aħħar tal-2014 għall-bidu tal-2015; jistieden lill-Impriża Konġunta u lill-membri tagħha jippreżentaw id-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż fi żmien debitu u jevitaw posponimenti, u jiżguraw li l-ġestjoni finanzjarja tar-riżorsi finanzjarji tagħha tkun tajba dejjem;

  7.  Jinnota li r-Regoli Finanzjarji tal-Impriża Konġunta għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 ġew adottati fil-25 ta' Ġunju 2015 mill-Bord Amministrattiv, skont Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni adottata fl-4 ta' Ġunju 2015, li tawtorizza li jkun hemm derogi fir-rigward tar-Regoli Finanzjarji għall-Impriża Konġunta mir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013;

  8.  Jindika li, sal-31 ta' Diċembru 2013, il-fażi ta' żvilupp tal-Impriża Konġunta kienet tinkludi ħidma fuq proġetti minn 16-il membru (inkluża Eurocontrol) dwar attivitajiet tal-programm li jinvolvu aktar minn 100 entità privata u pubblika u sottokuntratturi; jilqa' l-fatt li, mit-369 proġett tal-programm SESAR li jaqgħu taħt ir-raba' emenda għall-Ftehim Qafas Multilaterali, 348 (94 %) kienu qed jiġu implimentati jew kienu ġew ikkompletati[15];

  9.  Jieħu inkunsiderazzjoni l-fatt li ġew impenjati 100 % (EUR 556 miljun) tal-kontribuzzjonijiet ta' kofinanzjament tal-Unjoni u ta' Eurocontrol pagabbli lill-15-il membru l-oħrajn (mill-1 ta' Jannar 2014 'l hawn) taħt ir-raba' emenda għall-Ftehim Qafas Multilaterali; jikkonstata barra minn hekk li 66 % (EUR 369 miljun) tħallsu sal-31 ta' Diċembru 2014, filwaqt li l-34 % (EUR 187 miljun) li fadal mistennija jitħallsu sal-31 ta' Diċembru 2016[16];

  10.  Jieħu nota tan-nuqqas ta' informazzjoni rigward l-awditi ex-post imwettqa minn SESAR u SESAR2; jistieden lill-Qorti tal-Awdituri biex fir-rapporti futuri tinkludi informazzjoni dwar l-għadd ta' awditi ex-post, l-ammonti totali koperti u s-sejbiet;

  11.  Jinnota li l-eżekuzzjoni tal-baġit allokat lis-Seba' Programm Kwadru (FP7) hija ta' 99,44 % għall-impenji (EUR 13 046 425 minn EUR 13 119 600) u 79,82 % għall-pagamenti (EUR 97 328 996 minn EUR 121 942 760)[17]; jinnota barra minn hekk li ċ-ċifri ma kinux disponibbli għall-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament allokati għal Orizzont 2020; iqis li, fin-nuqqas ta' separazzjoni ċara bejn l-informazzjoni relatata mal-implimentazzjoni tal-FP7 u Orizzont 2020, dawn l-indikaturi ma jiżgurawx evalwazzjoni reali tal-prestazzjoni; jistieden lill-Impriża Konġunta tipprovdi lill-awtorità ta' kwittanza b'informazzjoni li tikkonċerna s-sena finanzjarja 2014 u biex tinkludi b'mod separat fir-rapporti tas-snin futuri, informazzjoni rigward l-eżekuzzjoni tal-baġit għall-FP7 u Orizzont 2020;

  12.  Jinnota li l-programmi tal-Impriża Konġunta ffinanzjati taħt l-FP7 għadhom għaddejjin; jieħu nota tal-fatt li dawn l-approprjazzjonijiet jibqgħu disponibbli sal-2016 minħabba r-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta li jippermettulha terġa' ddaħħal l-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament tagħha sa massimu ta' tliet snin wara li jkunu ġew ikkanċellati mill-baġit tal-Impriża Konġunta; iħeġġeġ lill-Impriża Konġunta twettaq bir-reqqa l-ippjanar baġitarju tagħha, filwaqt li tqis kif xieraq il-proċess parallel;

  13.  Jiddispjaċih li hemm informazzjoni limitata rigward il-kontribuzzjonijiet in natura/fi flus; jistieden lill-Qorti tal-Awdituri biex fir-rapporti futuri tinkludi dispożizzjonijiet dwar il-proċedura ta' evalwazzjoni u l-livell ta' kontribuzzjonijiet imħallsa in natura/fi flus għall-FP7 u Orizzont 2020, li għandhom jiġu ppreżentati b'mod separat;

  Sejħiet għal proposti

  14.  Jilqa' l-fatt li waħda mill-kisbiet prinċipali fl-2014 kienet it-tnedija ta' proġett ġdid dwar l-Avjazzjoni Ġenerali u l-Operazzjonijiet Rotocraft[18];

  15.  Jindika li f'Ġunju 2014 SESAR2 ħadet f'idejha l-attività ta' SESAR; jinnota li m'hemmx biżżejjed informazzjoni ċara dwar l-istatus ta' implimentazzjoni tal-proġetti SESAR (livell ta' pagamenti, pjanijiet ta' pagamenti għas-snin li ġejjin);

  Qafas ġuridiku

  16.  Jieħu nota tal-fatt li r-Regoli Finanzjarji tal-Impriża Konġunta SESAR għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 ġew adottati fil-25 ta' Ġunju 2015 mill-Bord Amministrattiv tagħha[19];

  Funzjoni ta' awditjar intern u s-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni

  17.  Jieħu nota tal-fatt li l-Kapaċità tal-Awditjar Intern tal-Impriża Konġunta wettqet awditi tar-riżorsi umani / tar-reklutaġġ u dwar il-validazzjoni tal-awtorizzazzjoni tal-Fluss tal-Ħidma tal-Kontabilità Abbażi tad-Dovuti, kif ukoll servizzi oħra ta' assigurazzjoni u ta' konsulenza[20];

  18.  Jieħu nota tal-fatt li s-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS) wettaq awditu tal-ġestjoni tar-riskju segwit minn valutazzjoni tar-riskju; saru tliet rakkomandazzjonijiet (li l-ebda waħda minnhom ma ġiet immarkata bħala ''kritika'', iżda li tnejn minnhom kienu meqjusa bħala ''importanti ħafna'' u waħda bħala ''importanti'') b'riżultat tal-awditu u ġew aċċettati; bħalissa qed jiġi implimentat pjan ta' azzjoni[21];

  19.  Jilqa' l-iffirmar ta' memorandum ta' kooperazzjoni mal-Impriża Konġunta Clean Sky2, li għandu l-għan li jsaħħaħ ir-rabtiet u s-sinerġiji;

  20.  Jiddispjaċih li l-Impriża Konġunta naqset milli tippubblika rapport dwar l-impatt soċjoekonomiku tal-attivitajiet tagħha; jistieden lill-Impriża Konġunta tippreżenta lill-awtorità ta' kwittanza r-rapport imsemmi hawn fuq.

  Ġestjoni tar-Riskju

  21.  Jirrikonoxxi li matul l-2014, l-Impriża wettqet żewġ rieżamijiet ewlenin biex tivvaluta mill-ġdid ir-riskji ewlenin tal-programm u l-azzjonijiet ta' mitigazzjoni relatati; jinnota li r-rieżami rriżulta f'lista ta' 33 riskju marbuta mal-Programm u l-Impriża Konġunta, li minnhom disgħa kienu meqjusa bħala ''riskji ewlenin'' minħabba l-livell ta' sensittività kritika tagħhom; iqis li għadd ta' fatturi esterni fl-2014 wasslu għal inċertezza fil-ġejjieni tal-programm u għall-identifikazjoni ta' għadd akbar ta' riskji mis-soltu (previżjonijiet ekonomiċi inċerti, qafas finanzjarju pluriennali ġdid kif ukoll tibdil fl-organizzazzjoni tal-Impriża Konġunta SESAR u fid-DĠ ta' referenza, eċċ.); jilqa' l-fatt li azzjonijiet speċifiċi ta' rimedju ġew jew qegħdin jiġu implimentati mill-Impriża Konġunta;

  Ir-rwol tal-Impriża Konġunta

  22.  Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-Impriża fil-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni tar-riċerka fil-proġett SESAR, li huwa proġett pilastru tal-Ajru Uniku Ewropew; jinnota wkoll li s-sena 2014 tirrappreżenta l-bidu tal-fażi ta' mobilizzazzjoni tal-proġett SESAR; jilqa' f'dan ir-rigward l-istabbiliment ta' Maniġer għall-Mobilizzazzjoni tas-SESAR biex jirrapporta u jimmonitorja l-implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet operattivi ġodda u titjib teknoloġiku żviluppati mis-SESAR, filwaqt li jiżgura l-mobilizzazzjoni effikaċi tagħha;

  23.  Jinkoraġġixxi lill-Impriża Konġunta u lill-Maniġer għall-Mobilizzazzjoni, f'kollaborazzjoni mal-Istati Membri, biex iżidu l-għadd u l-kwalità tal-proġetti proposti taħt il-programm ta' trasport Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa; ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew matul il-proċedura baġitarja, li hija favur li jiġu rkuprati l-ammonti totali li kienu ġew rilokati mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS);

  24.  Jinnota li mill-31 ta' Diċembru 2014, il-fażi ta' żvilupp tal-Impriża Konġunta kienet tikkonsisti f'ħidma fuq proġetti minn 16-il membru (inkluża Eurocontrol) dwar attivitajiet tal-programm li jinvolvu aktar minn 100 entità u sottokuntratturi privati u pubbliċi; jinnota li mit-369 proġett tal-programm SESAR, 348 (94 %) kienu qed jiġu implimentati jew kienu ġew ikkompletati;

  18.2.2016

  OPINJONI tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

  għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

  dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2014

  (2015/2197(DEC))

  Rapporteur għal opinjoni: Inés Ayala Sender

  SUĠĠERIMENTI

  Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

  1.  Jilqa' l-fatt li l-Qorti tal-Awdituri ċċertifikat ir-regolarità tal-kontijiet tal-Impriża Konġunta Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew (SESAR) ('l-Impriża') għas-sena finanzjarja 2014;

  2.  Jinnota li l-baġit annwali tal-Impriża għas-sena 2014 kien ta' EUR 13,1 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' EUR 121,9 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament, u li r-rati ta' implimentazzjoni kienu ta' 99,4 % u 79,8 % rispettivament;

  3.  Jinnota l-posponiment, minn lejn l-aħħar tal-2014 għall-bidu tal-2015, ta' tliet pagamenti ta' 15-il dikjarazzjoni ta' spejjeż annwali tal-membri; jistieden lill-Impriżau lill-membri tagħha jippreżentaw id-dikjarazzjonijiet tal-ispejjeż fi żmien debitu u jevitaw posponimenti, u jiżguraw li l-ġestjoni finanzjarja tar-riżorsi finanzjarji tagħha tkun tajba dejjem;

  4.  Jinnota li r-Regoli Finanzjarji tal-Impriża Konġunta għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020 ġew adottati fil-25 ta’ Ġunju 2015 mill-Bord Amministrattiv, wara Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni adottata fl-4 ta' Ġunju 2015, li tawtorizza li jkun hemm derogi fir-rigward tar-Regoli Finanzjarji għall-Impriża Konġunta mir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013;

  5.  Jenfasizza r-rwol kruċjali tal-Impriża fil-koordinazzjoni u l-implimentazzjoni tar-riċerka fil-proġett SESAR, li huwa proġett pilastru tal-Ajru Uniku Ewropew; jinnota wkoll li s-sena 2014 tirrappreżenta l-bidu tal-fażi ta' mobilizzazzjoni tal-proġett SESAR; jilqa’ f’dan ir-rigward l-istabbiliment ta’ Maniġer għall-Mobilizzazzjoni tas-SESAR biex jirrapporta u jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet operattivi ġodda u t-titjib teknoloġiku żviluppati mis-SESAR, filwaqt li jiżgura l-mobilizzazzjoni effikaċi tagħha;

  6.  Jinkoraġġixxi lill-Impriża u lill-Maniġer għall-Mobilizzazzjoni, f’kollaborazzjoni mal-Istati Membri, biex iżidu l-għadd u l-kwalità tal-proġetti proposti taħt il-programm ta' trasport Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa; ifakkar il-pożizzjoni tal-Parlament matul il-proċedura baġitarja, li hija favur li jiġu rkuprati l-ammonti totali li kienu ġew rilokati mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS);

  7.  Jinnota li mill-31 ta' Diċembru 2014, il-fażi ta' żvilupp tal-Impriża kkonsistiet f'ħidma fuq proġetti minn 16-il Membru (inkluża l-Eurocontrol) dwar attivitajiet tal-programm li jinvolvu aktar minn 100 entità u sottokuntratturi privati u pubbliċi; jinnota li mit-369 proġett tal-programm SESAR, 348 (94 %) kienu qegħdin jiġu implimentati jew ġew kompletati;

  8.  Jinnota li mill-EUR 556 miljun f'kontribuzzjonijiet ta' kofinanzjament li jitħallsu mill-Unjoni Ewropea u mill-Eurocontrol lill-15-il Membru l-ieħor (mill-1 ta' Jannar 2014), 100 % ġew impenjati u 66 % (EUR 369 miljun) tħallsu fil-31 ta' Diċembru 2014, filwaqt li l-34 % li jifdal (EUR 187 miljun) huma mistennija li jitħallsu sal-31 ta' Diċembru 2017;

  9.  Jilqa' l-fatt li l-Impriża saħħet il-miżuri speċifiċi tagħha li huma fis-seħħ biex tipprevjeni l-kunflitti ta' interess; jirrikonoxxi li, minħabba f'hekk, l-għadd ta' persunal issekondat għall-Impriża mill-Membri tagħha naqas għal ftit karigi ewlenin;

  10.  Jirrikonoxxi li matul l-2014, l-Impriża wettqet żewġ rieżamijiet ewlenin biex tivvaluta mill-ġdid ir-riskji tal-programm prinċipali u l-azzjonijiet ta' mitigazzjoni relatati; jinnota li r-rieżami rriżulta f'lista ta' 33 riskju marbuta mal-Programm u l-Impriża Konġunta SESAR, li minnhom 9 kienu meqjusa bħala tal-"ogħla riskju" minħabba l-livell ta' sensittività kritiku tagħhom; iqis li għadd ta' fatturi esterni fl-2014 wasslu għal inċertezza fil-ġejjieni tal-programm u għall-identifikazjoni ta' għadd akbar ta' riskji mis-soltu (previżjonijiet ekonomiċi inċerti, qafas finanzjarju pluriennali ġdid kif ukoll tibdil fl-organizzazzjoni tal-Impriża Konġunta SESAR u fid-DĠ ta' referenza, eċċ.); jilqa' l-fatt li azzjonijiet speċifiċi ta' rimedju ġew jew qegħdin jiġu implimentati mill-Impriża;

  11.  Jilqa' l-fatt li bħalissa l-Impriża qiegħda tħejji rapport komprensiv, li għandu jitlesta fit-tieni nofs tal-2015, dwar il-benefiċċji soċjali u ekonomiċi tal-proġetti kkompletati, kif ukoll dwar il-kontribuzzjonijiet mill-Membri tagħha, u huwa tal-fehma li dan se jgħin biex titjieb it-trasparenza u l-appoġġ għal din is-sħubija pubblika-privata;

  12.  Jipproponi li l-Parlament jagħti l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni tal-baġit tagħha għas-sena finanzjarja 2014.

  RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

  Data tal-adozzjoni

  16.2.2016

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  40

  5

  1

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová

  Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Gabriel Mato

  RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

  Data tal-adozzjoni

  4.4.2016

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  18

  3

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

  Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

  • [1]    ĠU C 422, 17.12.2015, p. 70.
  • [2]    ĠU C 422, 17.12.2015, p. 72.
  • [3]    ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
  • [4]    ĠU L 64, 2.3.2007, p. 1.
  • [5]    ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
  • [6]    ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
  • [7]    ĠU C 422, 17.12.2015, p. 70.
  • [8]    ĠU C 422, 7.12.2015, p. 72.
  • [9]    ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
  • [10]    ĠU L 64, 2.3.2007, p. 1.
  • [11]    ĠU L 357, 31.12.2002, p. 72.
  • [12]    ĠU L 328, 7.12.2013, p. 42.
  • [13]    Rapport tal-QEA għas-sena finanzjarja 2014, Anness I, p. 2.
  • [14]    Rapport tal-QEA għas-sena finanzjarja 2014, p. 7.
  • [15]    Rapport tal-QEA għas-sena finanzjarja 2014, p. 7.
  • [16]    Rapport tal-QEA għas-sena finanzjarja 2014, p. 7.
  • [17]    Il-kontijiet finali SESAR - p. 36
  • [18]    Rapport ta' Attività Annwali, p. 33.
  • [19]    Rapport tal-QEA għas-sena finanzjarja 2014, p. 8.
  • [20]    Rapport tal-QEA għas-sena finanzjarja 2014, p. 8.
  • [21]    Rapport ta' Attività Annwali, p. 119.