JELENTÉS az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  7.4.2016 - (2015/2189(DEC))

  Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  Előadó: Derek Vaughan

  Eljárás : 2015/2189(DEC)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0091/2016
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0091/2016
  Elfogadott szövegek :

  1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  (2015/2189(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

  –  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt[1],

  –  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[2],

  –  tekintettel a hatóságnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0087/2015),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

  –  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

  –  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 64. cikkére,

  –  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[5],

  –  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[6] és különösen annak 108. cikkére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

  –  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0091/2016),

  1.  mentesítést ad az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatója számára a hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

  2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

  2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

  (2015/2189(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

  –  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hatóság válaszaival együtt[7],

  –  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[8],

  –  tekintettel a hatóságnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0087/2015),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

  –  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[9] és különösen annak 208. cikkére,

  –  tekintettel az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[10] és különösen annak 64. cikkére,

  –  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[11],

  –  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[12] és különösen annak 108. cikkére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

  –  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0091/2016),

  1.  megállapítja, hogy az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

  2.  jóváhagyja az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

  3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

  (2015/2189(DEC))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

  –  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A8-0091/2016),

  A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (a hatóság) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 21 582 772 euró volt, ami 15%-os növekedést jelent 2013-hoz képest abból adódóan, hogy a hatóságot nemrég hozták létre; mivel a hatóság költségvetésének 40%-a az uniós költségvetésből származik;

  B.  mivel a Számvevőszék az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hatóság 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

  1.  emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament volt az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) – és ennek részeként a hatóság 2011-ben történt – létrehozására irányuló törekvések egyik fő ösztönzője a pénzügyi válságot követően;

  2.  hangsúlyozza, hogy a hatóság lényeges szerepet tölt be a közös felügyeleti rendszer egységes piacon való előmozdításában, a pénzügyi stabilitás, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az Unióban a pénzügyi piac összehangoltabb, átláthatóbb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen, és biztosított legyen a magas fokú fogyasztóvédelem;

  3.  hangsúlyozza, hogy a hatóság munkája tisztán technikai jellegű, és hogy a legfontosabb politikai döntések az uniós jogalkotó előjogát képezik;

  A 2013. évi mentesítés nyomon követése

  4.  tudomásul veszi a számvevőszéki jelentésből, hogy egy, a 2012-es jelentésben tett megjegyzés, amely a 2013-as jelentésben „végrehajtandó” minősítéssel szerepel, a legújabb jelentésben immár „nem alkalmazandó” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2013-as jelentésében szereplő két megjegyzéssel kapcsolatban kiigazító intézkedésekre került sor, és ez két megjegyzés immár „végrehajtva” minősítéssel szerepel, míg egy megjegyzés „nem alkalmazandó” minősítést kapott;

  5.  nyugtázza, hogy a hatóság további jóváhagyási eljárásokat vezetett be a bizonytalanság elkerülése érdekében a jogi kötelezettségvállalások engedélyezése terén; rámutat különösen a hatóság pénzügyi folyamatainak rendszeres felülvizsgálatára, az azokban részt vevő összes alkalmazott számára nyújtott speciális pénzügyi és közbeszerzési képzések bevezetésére, valamint a pénzügyi és a költségvetési eljárások megerősítésére, előtérbe helyezve a pénzügyi folyamatoknak való megfelelést;

  Kötelezettségvállalások és átvitelek

  6.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy az átvitt lekötött előirányzatok aránya összesen 26 %-ot tett ki, és a III. cím esetében elérte a 66%-ot; rámutat, hogy az átvitelek főként olyan többéves informatikai beruházásokhoz kapcsolódtak, melyek célja a hatóság informatikai képességének kialakítása, és a Szolvencia II. irányelv kihívást jelentő menetrendje megfelelő megvalósításának biztosítása[13];

  7.  megállapítja, hogy a hatóság 2015. évi költségvetésének jelentős csökkentéséhez racionalizálni kellett a 2014-es költségvetést a rendelkezésre álló erőforrások hatékony és eredményes felhasználása és a folyamatban lévő informatikai projekteket érintő hatás minimalizálása céljából;

  8.  a hatóság tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az átvitelekkel kapcsolatos problémák többsége mérséklődni fog 2016 során, amikor várhatóan erősödni fognak a hatóság informatikai képességei; megállapítja, hogy az átvitelek többsége olyan szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos, amelyeket a hatóság 2014-ben vállalt, ám az azokhoz tartozó szolgáltatásokat részben 2015-ben teljesítették; megállapítja továbbá, hogy az informatikai projektek mellett az átvitelek a „Közös felügyeleti kultúra” projekttel kapcsolatos szakértői költségtérítésekhez, valamint ülésekhez, kiküldetésekhez és operatív célú fordításhoz kapcsolódtak; felhívja a hatóságot, hogy a jövőben javítsa a külső szerződések kezelését, és azt hozza összhangba a fenntartható és stabil költségvetés-irányítás elveivel;

  9.  felhívja a hatóság figyelmét arra, hogy a jövőben tartsa a lehető legalacsonyabban a következő évre átvitt lekötött előirányzatok összegét;

  Átcsoportosítások

  10.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy a lekötött előirányzatok átvitele részben a 2014. novemberi és decemberi költségvetési átcsoportosításokhoz kapcsolódott; megállapítja, hogy az átcsoportosítások az operatív költségvetés 1 100 000 eurós (19%) növelésével kapcsolatosak, 858 828 euró személyzeti költségvetésből és 266 360 euró igazgatási költségvetésből történő átcsoportosításával; nyugtázza, hogy az átcsoportosítások célja a hatóság 2015-ös költségvetésének jelentős csökkentéséből eredő hatások enyhítése volt;

  Költségvetési és pénzgazdálkodás

  11.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 100%-os volt, amivel a hatóság megvalósította a tervezett célkitűzését, és ami 2013-hoz képest 3,26%-os emelkedést jelent; megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 74,1% volt, ami 6%-kal elmarad a tervezett célkitűzéstől, és 2013-hoz képest 5,21%-os emelkedést jelent;

  12.  nyugtázza, hogy a hatóság felülvizsgálta költségvetési és beszerzési folyamatait, hogy azok teljes mértékben beépüljenek a tervezési és koordinációs folyamatokba, és hogy ennek köszönhetően várhatóan javul az adott évben hozzáférhető költségvetési források elosztása;

  13.  úgy véli, hogy a hatóság vegyes finanszírozási megállapodása, amely nagymértékben az illetékes nemzeti hatóságok hozzájárulásain alapul, nem megfelelő, rugalmatlan, nehézkes és fenyegetést jelenthet függetlenségére, különösen úgy, hogy költségvetésének 60 %-át az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok finanszírozzák; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy a 2016 második negyedévére tervezett fehér könyvben és a 2017-re benyújtandó jogalkotási javaslatban indítson másféle finanszírozási rendszert, amely az uniós költségvetésben szereplő külön költségvetési soron és a nemzeti hatóságok hozzájárulásainak a piaci szereplők által fizetett díjakkal való teljes felváltásán alapul;

  Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

  14.  nyugtázza, hogy a hatóság létszámterve teljesen fel van töltve; megállapítja, hogy összesen 49 munkaerő-felvételi kampányt hirdettek, és 27 új munkatárs csatlakozott a hatósághoz, aminek következtében a hatóságnál jelenleg 26 különböző nemzetiségű 129 munkatárs dolgozik;

  15.  megállapítja, hogy a fő teljesítménymutató (KPI) célkitűzése a személyzet képzésével kapcsolatban 100% volt, ám csak a személyzet 80%-a vett részt a munkahelyhez kapcsolódó képzésen; sajnálja, hogy a személyzet képzéséhez kapcsolódó KPI-t 2015-ben nem folytatták a költségvetés megnyirbálása miatt, amely hatással volt a hatóság képzési költségvetésére és abbéli lehetőségére, hogy efféle kötelezettségvállalást tegyen a jövőben;

  Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

  16.  nyugtázza, hogy a hatóság közzétette honlapján igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak önéletrajzait, szándéknyilatkozatait és érdekeltségi nyilatkozatait;

  17.  felhívja a hatóságot, hogy a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és nyilvánosságra hozatalával, illetve illetéktelen személlyel való közlésével szembeni védelemről szóló, hamarosan elfogadásra kerülő európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összefüggésben fordítson különleges figyelmet a visszaélést bejelentő személyek védelmére;

  18.  felhívja a hatóságot, hogy javítsa az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló eljárásait és gyakorlatait, és tevőlegesen járuljon hozzá egy eredményorientált mentesítési folyamathoz;

  19.  ösztönzi a hatóságot, hogy a folyamatban lévő figyelemfelkeltő tevékenységekkel párhuzamosan a személyzete körében hívja fel jobban a figyelmet az összeférhetetlenségi politikára, és a felvételi eljárásokba és teljesítményértékelésekbe kötelezően megvitatandó elemként foglalja bele a feddhetetlenséget és az átláthatóságot;

  20.  sajnálatosnak tartja, hogy a hatóságnak nem sikerült tájékoztatnia az uniós jogalkotót megfelelő és átfogó módon folyamatban lévő munkája minden részletéről;

  21.  sajnálatosnak tartja, hogy egyes esetekben csak azután továbbítottak dokumentumokat az uniós jogalkotónak, hogy azokról kiszivárogtatás miatt a szélesebb nyilvánosság tudomást szerzett, és ezt elfogadhatatlannak tekinti;

  22.  felhívja a hatóságot, hogy kövesse az Európai Bankhatóság példáját az átláthatóság fokozása terén, és tegye közzé a harmadik felekkel folytatott összes megbeszélését;

  Belső kontrollrendszerek

  23.  megállapítja, hogy a hatóság végrehajtotta a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) által a belsőkontroll-standardok végrehajtásának korlátozott mértékű felülvizsgálata eredményeképpen tett összes vonatkozó ajánlást; nyugtázza a hatóság által a belső kontrollrendszer tekintetében elért előrehaladást, különös tekintettel a tervezési, értékelési és jelentéstételi eljárás megerősítésére, a további biztonsági intézkedésekre és a 2015–2017 közötti időszakra szóló, csalás elleni stratégia kidolgozására; megjegyzi azonban, hogy 2015-ben kellett lezárni a dokumentumkezelő-rendszer és az ahhoz kapcsolódó eljárások bevezetését, valamint a hatóság üzletmenet-folytonossági kapacitása fennmaradó elemeinek végrehajtását; kéri a hatóságot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tevékenységek tekintetében elért haladásról;

  Belső ellenőrzés

  24.  megállapítja, hogy 2014-ben az IAS ellenőrizte a hatóság tervezési és a költségvetési eljárásait, és hat ajánlást adott ki, melyek közül egy „nagyon fontos”; nyugtázza, hogy a hatóság célzott cselekvési tervet dolgozott ki az IAS által tett összes ajánlás kezelésére;

  25.  megelégedéssel nyugtázza, hogy 2014 végén nem volt olyan kritikus vagy nagyon fontos intézkedés, amelyet az előző IAS-ellenőrzések nyomán ne zártak volna le;

  Egyéb megjegyzések

  26.  hangsúlyozza, hogy a hatóságnak a tevékenységei ellátása közben különleges figyelmet kell fordítania a pénzügyi ágazat biztonságának és stabilitásának fenntartására, az uniós joggal való összeegyeztethetőség biztosítására, az arányosság elvének betartására, valamint a pénzügyi szolgáltatások belső piacára vonatkozó alapelveknek való megfelelésre; hangsúlyozza, hogy ez alapján a hatóságnak egyértelmű, következetes, koherens és feleslegesen nem bonyolult eredmények elérésére kell törekednie;

  27.  rámutat, hogy különösen fontos az, hogy a hatóság által kidolgozott rendelkezések úgy legyenek megtervezve, hogy azokat kisebb szervezetek is ugyanúgy alkalmazni tudják;

  28.  hangsúlyozza, hogy a hatóság forrásaihoz kapcsolódó minden kérdésben biztosítani kell a megbízatás következetes teljesítését, valamint azt, hogy a független, megbízható és hatékony felügyeletnek ne szabjanak gyakorlati határt költségvetési korlátok;

  29.  elismeri, hogy a PFER még mindig a kezdeti szakaszban jár, és hangsúlyozza, hogy a már a hatóságra bízott feladatok, valamint a folyamatban lévő jogalkotási munka keretében tervezett további feladatok mind a létszám, mind a képzettség tekintetében megfelelő szintű személyzetet, illetve finanszírozást tesznek szükségessé a kielégítő felügyelet lehetővé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy a felügyeleti munka minőségének fenntartása érdekében nagyon gyakran szükség van arra, hogy a feladatok kiterjesztése a források bővülésével járjon együtt; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a hatóság eszköztárának esetleges bővülését minden esetben részletesen meg kell indokolni, és azt lehetőség szerint észszerűsítési intézkedéseknek kell kísérniük;

  30.  hangsúlyozza, hogy – miközben biztosítja minden feladat teljes körű elvégzését – a hatóságnak gondosan az uniós jogalkotó által rábízott feladatokhoz kell ragaszkodnia, és nem szabad megbízatásának e feladatokon túl történő tényleges kiterjesztésére törekednie; hangsúlyozza, hogy munkája végzésekor és különösen műszaki szabványok és technikai tanácsok kidolgozásakor a hatóságnak rendszeresen és átfogóan, megfelelő időben tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet tevékenységéről; sajnálja, hogy a múltban ez nem mindig így történt;

  31.  hangsúlyozza, hogy végrehajtási jogszabályok, iránymutatások, kérdések és válaszok vagy hasonló intézkedések kidolgozásakor a hatóságnak mindig tiszteletben kell tartania az uniós jogalkotó által ráruházott megbízatást, és nem törekedhet arra, hogy normákat állapítson meg olyan területeken, ahol a jogalkotási folyamat még nem fejeződött be;

  32.  felhívja a hatóságot, hogy a prudenciális képletek kalibrálásával kapcsolatosan tervezett tanácsokra vagy technikai standardokra vonatkozó, a Parlament számára nyújtott tájékoztatását egészítse ki a kalibrációk során használt adatokra és módszertanra vonatkozó részletes ismertetővel;

  °

  °  °

  33.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal [az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló], [2016. xxxx xx-i][14] állásfoglalására.

  25.2.2016

  VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

  a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

  az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

  (2015/2189(DEC))

  A vélemény előadója: Markus Ferber

  JAVASLATOK

  A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

  1.  emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament volt az új és átfogó Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) és ennek részeként az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2011-es létrehozására irányuló törekvések egyik fő ösztönzője a pénzügyi válságot követően;

  2.  hangsúlyozza, hogy az EIOPA lényeges szerepet tölt be a közös felügyeleti rendszer egységes piacon való előmozdításában, a pénzügyi stabilitás, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az Unióban a pénzügyi piac összehangoltabb, átláthatóbb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen, és biztosítva legyen a magas szintű fogyasztóvédelem;

  3.  hangsúlyozza, hogy az EIOPA munkája tisztán technikai jellegű, és hogy a legfontosabb politikai döntések az uniós jogalkotó előjogát képezik;

  4.  hangsúlyozza, hogy az EIOPA-nak a tevékenységei ellátása közben különleges figyelmet kell fordítania a pénzügyi ágazat biztonságának és stabilitásának fenntartására, az uniós joggal való összeegyeztethetőség biztosítására, az arányosság elvének betartására, valamint a pénzügyi szolgáltatások belső piacára vonatkozó alapelveknek való megfelelésre; hangsúlyozza, hogy ez alapján az EIOPA-nak egyértelmű, következetes, koherens és feleslegesen nem bonyolult eredmények elérésére kell törekednie;

  5.  rámutat, hogy különösen fontos az, hogy az EIOPA által kidolgozott rendelkezések úgy legyenek megtervezve, hogy azokat kisebb szervezetek is ugyanúgy alkalmazni tudják;

  6.  elismeri, hogy az Európai Számvevőszék véleménye szerint az EIOPA 2014. december 31-én záródó évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

  7.  hangsúlyozza, hogy az EIOPA forrásaihoz kapcsolódó minden kérdésben biztosítani kell a megbízatás következetes teljesítését, valamint azt, hogy a független, megbízható és hatékony felügyeletnek ne szabjanak gyakorlati határt költségvetési korlátok;

  8.  elismeri, hogy a PFER még mindig a kezdeti szakaszban jár, és ezért hangsúlyozza, hogy a már az EIOPA-ra bízott feladatok, valamint a folyamatban lévő jogalkotási munka keretében tervezett jövőbeli feladatok mind a létszám, mind a képzettség tekintetében megfelelő szintű személyzetet, illetve finanszírozást tesznek szükségessé a kielégítő felügyelet lehetővé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy a felügyeleti munka minőségének fenntartása érdekében nagyon gyakran szükség van arra, hogy a feladatok kiterjesztése a források bővülésével járjon együtt; hangsúlyozza azonban, hogy az EIOPA eszköztárának esetleges bővülésére alapos magyarázatot kell adni, és azt lehetőség szerint észszerűsítési intézkedéseknek kell kísérniük;

  9.  hangsúlyozza, hogy – miközben biztosítja minden feladat teljes körű elvégzését – az EIOPA-nak gondosan az uniós jogalkotó által rábízott feladatokhoz kell ragaszkodnia, és nem szabad megbízatásának e feladatokon túl történő tényleges kiterjesztésére törekednie; hangsúlyozza, hogy munkája végzésekor és különösen műszaki szabványok és technikai tanácsok kidolgozásakor az EIOPA-nak megfelelő időben, rendszeresen és átfogóan tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet tevékenységéről; sajnálja, hogy a múltban ez nem mindig így történt;

  10.  hangsúlyozza, hogy végrehajtási jogszabályok, iránymutatások, kérdések és válaszok vagy hasonló intézkedések kidolgozásakor az EIOPA-nak mindig tiszteletben kell tartania az uniós jogalkotó által ráruházott megbízatást, és nem törekedhet arra, hogy normákat állapítson meg olyan területeken, ahol a jogalkotási folyamat még nem fejeződött be;

  11.  sajnálatosnak tartja, hogy az EIOPA-nak nem sikerült tájékoztatnia az uniós jogalkotót megfelelő és átfogó módon folyamatban lévő munkája minden részletéről;

  12.  sajnálatosnak tartja, hogy egyes esetekben csak azután továbbítottak dokumentumokat az uniós jogalkotónak, hogy azok kiszivárogtatásra kerültek a szélesebb nyilvánossághoz, és ezt elfogadhatatlannak tekinti;

  13.  úgy véli, hogy az EIOPA vegyes finanszírozási megállapodása, amely nagymértékben az illetékes nemzeti hatóságok hozzájárulásain alapul, nem megfelelő, rugalmatlan, nehézkes és fenyegetést jelenthet függetlenségére, különösen úgy, hogy költségvetésének 60%-át az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok finanszírozzák; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy a 2016 második negyedévére tervezett fehér könyvben és a 2017-re benyújtandó jogalkotási javaslatban vezessen be másfajta finanszírozási megállapodást, amely az uniós költségvetésben szereplő külön költségvetési soron és a nemzeti hatóságok hozzájárulásainak a piaci szereplők által fizetett díjakkal való teljes felváltásán alapul;

  14.  felhívja az EIOPA-t, hogy kövesse az EBH példáját az átláthatóság fokozása terén, és tegye nyilvánossá az érdekelt harmadik felekkel folytatott valamennyi megbeszélését;

  15.  felhívja az EIOPA-t, hogy a prudenciális képletek megállapításával kapcsolatban adott tanácsok tervezetére vagy technikai szabványokra vonatkozóan az EP számára nyújtott tájékoztatását egészítse ki az ilyen tevékenységek során használt adatok és módszertan teljes körű leírásával.

  A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  22.2.2016

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  44

  3

  10

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Enrique Calvet Chambon, Richard Corbett, Isabella De Monte, Frank Engel, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kappel, Emmanuel Maurel

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Laura Agea

  ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Az elfogadás dátuma

  4.4.2016

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  15

  4

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Marian-Jean Marinescu

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Bodil Valero

  • [1]  HL C 409., 2015.12.9., 175. o.
  • [2]  HL C 409., 2015.12.9., 175. o.
  • [3]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
  • [4]  HL L 331., 2010.12.15., 48. o.
  • [5]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
  • [6]  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
  • [7]  HL C 409., 2015.12.9., 175. o.
  • [8]  HL C 409., 2015.12.9., 175. o.
  • [9]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
  • [10]  HL L 331., 2010.12.15., 48. o.
  • [11]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
  • [12]  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
  • [13]  HL L 153, 2014.05.22. 1. o.
  • [14]  E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].