Eljárás : 2015/2199(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0092/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0092/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.56
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0192

JELENTÉS     
PDF 441kWORD 100k
7.4.2016
PE 571.618v02-00 A8-0092/2016

az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2199(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Marian-Jean Marinescu

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2199(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ARTEMIS közös vállalkozás 2014. január 1. és június 26. közötti időszakra vonatkozó beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a közös vállalkozásnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0055/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító „ARTEMIS közös vállalkozás” létrehozásáról szóló 2007. december 20-i 74/2008/EK tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0092/2016),

1.  elhalasztja az ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2199(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ARTEMIS közös vállalkozás 2014. január 1. és június 26. közötti időszakra vonatkozó beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(8),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–  tekintettel a közös vállalkozásnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0055/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító „ARTEMIS közös vállalkozás” létrehozásáról szóló 2007. december 20-i 74/2008/EK tanácsi rendeletre(11),

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre(12) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(14),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0092/2016),

1.  elhalasztja az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a ECSEL közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2199(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a ARTEMIS közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0092/2016),

A.  mivel az ARTEMIS közös vállalkozást (a továbbiakban: közös vállalkozás) 2007 decemberében hozták létre tíz évre, hogy meghatározza és végrehajtsa különféle alkalmazási területeken a beágyazott számítástechnikai rendszerek számára kulcsfontosságú technológiák kifejlesztésének kutatási ütemtervét annak érdekében, hogy az uniós versenyképesség és fenntarthatóság erősödjön, valamint új piacok és társadalmi alkalmazások alakulhassanak ki;

B.  mivel a közös vállalkozás 2009 októberében kezdte meg önálló működését;

C.  mivel a közös vállalkozáshoz az Unió a tízéves időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 450 000 000 euróval járul hozzá;

D.  mivel az ARTEMIS tagállamai által fizetett összes hozzájárulásnak legalább az Unió pénzügyi hozzájárulás 1,8-szorosára kell rúgnia, és a projektekben részt vevő kutatás-fejlesztési szervezetek természetbeni hozzájárulásának egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lennie az állami hatóságokénál a közös vállalkozás időtartama alatt;

E.  mivel a közös vállalkozás és az ENIAC közös vállalkozás (ENIAC) összeolvadásával létrehozták a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezését (ECSEL KTK), amely 2014 júniusában kezdte meg működését, tíz éves időtartamra;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a Közös Vállalkozás 2014. január 1. és 2014. június 26. közötti időszakra vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott szabályoknak megfelelően tükrözi a 2014. június 26-i pénzügyi helyzetet, az ekkor véget ért időszak gazdasági eseményeinek eredményét és a pénzforgalmat.

2.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Számvevőszék a közös vállalkozás a 2014. pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról szóló jelentésében („a Számvevőszék jelentése”) korlátozó záradékot adott ki a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről, mivel a nemzeti finanszírozó hatóságokkal aláírt adminisztratív megállapodások a projektekkel kapcsolatos költségigénylések ellenőrzése tekintetében nem írnak elő gyakorlati intézkedéseket az utólagos ellenőrzésekre vonatkozóan;

3.  a Számvevőszék jelentése alapján megállapítja, hogy a közös vállalkozás nem vizsgálta a nemzeti finanszírozó hatóságoktól kapott ellenőrzési jelentések minőségét a befejezett projektek költségei tekintetében; megjegyzi továbbá, hogy három nemzeti finanszírozó hatóság ellenőrzési stratégiájának vizsgálatát követően nem lehetett megállapítani, hogy az utólagos ellenőrzések hatékonyan működnek-e, mivel a nemzeti finanszírozó hatóságok eltérő módszertanokat alkalmaznak, amelyek nem teszik lehetővé a közös vállalkozás számára sem a súlyozott hibaarány, sem a fennmaradó hibaarány kiszámítását; megállapítja továbbá, hogy a közös vállalkozás megerősítette, hogy a nemzeti garanciarendszerek átfogó értékelése alapján ezek a rendszerek megfelelő védelmet nyújtanak a közös vállalkozás tagjainak pénzügyi érdekei számára;

4.  felszólítja az ECSEL KTK-t, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok által alkalmazott eljárások értékelését követően kérje fel a nemzeti finanszírozó hatóságokat annak bizonyítására, hogy a nemzeti eljárások végrehajtása kellően garantálja az ügyletek jogszerűségét és szabályosságát;

5.  megállapítja, hogy a Számvevőszék véleménye tartalmaz egy korlátozó záradékot, amely azon alapul, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok által végzett utólagos ellenőrzéseket követően nem áll rendelkezésre sem a súlyozott hibaarány, sem a fennmaradó hibaarány kiszámításához szükséges információ; felkéri a Számvevőszéket, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke (3) bekezdésének megfelelően a nemzeti ellenőrző szervektől és/vagy az illetékes nemzeti hivataloktól szerezze be azokat a további és szükséges dokumentumokat és információkat, amelyek megszerzésére a közös vállalkozás nem rendelkezik hatáskörrel; továbbá felkéri a Számvevőszéket, hogy e kiegészítő információkat használja fel alternatív megoldásként véleménye megindokolására, valamint hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e kiegészítő elemek értékeléséről.

6.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 2 554 510 euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 30 330 178 euró kifizetési előirányzatot tartalmazott (operatív);

7.  megjegyzi, hogy a 2014-re vonatkozó eredeti költségvetés csak a működési költségekre vonatkozóan tartalmazott 2 300 000 euró kötelezettségvállalási előirányzatot, és hogy a költségvetés az operatív tevékenységekre vonatkozóan nem tartalmazott kötelezettségvállalási előirányzatot; megállapítja továbbá, hogy az igazgatási célú kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 38 % volt; megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az előirányzatok oka a közös vállalkozás és az ENIAC 2014. júniusi egyesítése volt és az a tény, hogy a költségvetést az egész évre vonatkozóan fogadták el;

8.  emlékezteti a közös vállalkozást arra a kötelezettségére, hogy tiszteletben kell tartania az Unió és a tagállamok hozzájárulásainak 1 az 1,8-hez arányát; rámutat továbbá, hogy a pályázati felhívásokra lekötött előirányzatok jelenlegi összege 198 000 000 euró, ami a teljes költségvetés 48 %-a; megjegyzi azonban, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a tagállamok költségvetési megszorításai miatt nem valósult meg a költségvetés maradék hányadára vonatkozó kötelezettségvállalás, amely a teljes költségvetés 52%-a;

9.  sajnálja, hogy kevés információ áll rendelkezésre a természetbeni/készpénzben nyújtott hozzájárulásokról; felhívja a Számvevőszéket, hogy a jelentésekben külön-külön mutassa be az értékelési eljárást, illetve a természetbeni és készpénztámogatásokat;

Jogi keret

10.  tudatában van a közös vállalkozás 2014 júniusában lezajlott összeolvadásának; aggasztja azonban, hogy a közös vállalkozás nem módosította pénzügyi szabályait annak érdekében, hogy megfeleljenek a köz-magán partnerségi testületekre érvényes új pénzügyi rendeletnek(15), amely 2014. február 8-án lépett hatályba;

Belső ellenőrzés

11.  feljegyzi, hogy a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatát még nem módosították úgy, hogy tartalmazza a a hetedik keretprogramról szóló határozatnak(16) a Bizottság belső ellenőre hatáskörére vonatkozó rendelkezését; tudomásul veszi, hogy ennek az ECSEL közös technológiai kezdeményezéssé való összeolvadás volt az oka;

Belső kontroll

12.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy a közös vállalkozás nem tett lépéseket az információra és a pénzügyi jelentésre vonatkozó bizonyos belsőkontroll-standardokat illetően: különösen a tevékenységek értékelésére, a belsőkontroll-rendszerek értékelésére és a belső ellenőrzési részlegre vonatkozóan; megjegyzi, hogy ennek a közelgő összeolvadás volt az oka; kéri az ECSEL közös technológiai kezdeményezést, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben tett lépésekről és elért eredményekről;

13.  elégedettséggel veszi tudomásul, hogy bár a belső ellenőrzési szervet az egybeolvadáskor nem hozták létre, röviddel utána, 2014. július 4-én sor került erre;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

14.  A számvevőszéki jelentés alapján aggodalommal veszi tudomásul, hogy a közös vállalkozás az ellenőrzés idején még nem rendelkezett átfogó írásbeli eljárással az összeférhetetlenség kezelésére; tudomásul veszi, hogy az ECSEL közös technológiai kezdeményezés irányító testülete átfogó koncepciót fogadott el az összeférhetetlenség megelőzése érdekében;

15.  nyugtázza, hogy a Számvevőszék 2016-os munkaprogramjában szerepel egy különjelentés a közös vállalkozások teljesítményének ellenőrzéséről;

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  HL C 422., 2015.12.17., 9. o.

(2)

  HL C 422., 2015.12.17., 10. o.

(3)

  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

  HL L 30., 2008 .2.4., 52. o.

(5)

  HL L 169., 2014.6.7., 152. o.

(6)

  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

  HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

(8)

  HL C 422., 2015.12.17., 9. o.

(9)

  HL C 422., 2015.12.17., 10. o.

(10)

  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(11)

  HL L 30., 2008 .2.4., 52. o.

(12)

  HL L 169., 2014.6.7., 152. o.

(13)

  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

  HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

(15)

  A 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervekre vonatkozó pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2014. szeptemberi 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 38, 2013.12.7., 42. o.).

(16)

  Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412., 2006.12.30., 1. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat