Eljárás : 2015/2192(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0093/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0093/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.25
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0161

JELENTÉS     
PDF 450kWORD 99k
7.4.2016
PE 569.739v02-00 A8-0093/2016

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2192(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2192(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a testület hivatala számára adandó mentesítésről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0093/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottsága számára a Testület 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2015/2192(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a testület válaszaival együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a testület hivatala számára adandó mentesítésről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(11),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0093/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2192(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0093/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (a „hivatal”) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 4 162 874 EUR volt, ami 2013-hoz képest 17%-os növekedést jelent; mivel a növekedést főként az eredményezte, hogy a költségvetés tartalmazza az előző évekből származó belső címzett bevételeket is;

B.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint a hivatal 2014-re szóló költségvetéséhez való teljes uniós hozzájárulás 3 617 948 EUR volt, ami 2013-hoz képest 1,74 %-os növekedést jelent,

C.  mivel a Számvevőszék az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  Elismeri, hogy a hivatal:

-  költségvetése, valamint éves munkaprogramja megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében részletes havi nyomon követési eljárást vezetett be, melynek hatására javultak a költségvetés végrehajtási arányai;

-  a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) által a belsőkontroll-standardok (ICS) végrehajtására vonatkozóan végrehajtott nyomon követési ellenőrzést követően módosította információbiztonsági politikáját a feltárt hiányosságok orvoslása érdekében; elégedetten veszi tudomásul, hogy a hivatal és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) között szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás készül, amely várhatóan csökkenteni fogja a hivatal információbiztonságához kapcsolódó kockázatokat;

-  a szakértőket érintő költségtérítési folyamat javítása és a késedelmes kifizetésekkel kapcsolatban feltárt hiányosságok mérséklése érdekében több lépést is tett; üdvözli a fő teljesítménymutatók bevezetését a folyamat valamennyi szakaszában, valamint különösen a pénzügyi folyamatok szereplőinek további képzését; elégedetten veszi tudomásul a folyamat egy részének kiszervezését a Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatala (PMO) felé, ami a teljes költségtérítési eljárást felgyorsította;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 97,91 %-os volt, ami 2012-höz képest 8,36 %-os növekedést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 75,66%-os volt, ami 2013-hoz képest 0,92%-os csökkenést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  a számvevőszéki jelentés alapján elégedetten nyugtázza, hogy a lekötött előirányzatok összességükben a 2013. évi 87%-ról 2014-ben 98%-ra emelkedtek; megjegyzi azonban, hogy az átvitt lekötött előirányzatok összege 900 000 euróra (23%) nőtt, szemben a 2013. évi 500 000 euróval (13%), főként a hivatal olyan operatív tevékenységei miatt, mint például az elektronikus hírközlésről szóló, folyamatban lévő tanulmányok;

Átcsoportosítások

4.  a hivatal tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a további szükséges operatív kiadások finanszírozása érdekében a hivatal számos költségvetési átcsoportosítást hajtott végre a 2014-es év folyamán, amely jelentős mértékben megváltoztatta az eredeti költségvetés szerkezetét; rámutat különösen arra, hogy ezek az átcsoportosítások főként a „Net Neutralityˮ (a hálózatsemlegességről szóló) tanulmányhoz, valamint a „BEREC netˮ projektekhez kapcsolódtak; megjegyzi, hogy az említett projektek 2014 során történő véglegesítése bizonytalan volt a költségvetés tervezésének idején;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5.  üdvözli, hogy 2014-ben a hivatal – létrehozása óta első alkalommal – közbeszerzési eljárást szervezett a hálózatsemlegesség uniós fogyasztók számára jelentett értékéről szóló „Net Neutrality” tanulmány kapcsán; megállapítja, hogy a tanulmány végleges eredményeit várhatóan fel fogják használni a hivatal munkaprogramjának összeállításához;

6.  elégedetten állapítja meg, hogy 2014 végén a hivatal elérte a teljes létszámot; megjegyzi továbbá, hogy 2014-ben a hivatal 11 munkaerő-felvételi eljárást szervezett és két, az elmúlt évben indított munkaerő-felvételi eljárást zárt le; elismeri, hogy a kirendelési lehetőségeket – melyeket korábban nehéz volt kitölteni – 2014 végére teljes mértékben kihasználták;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

7.  megjegyzi, hogy a hivatal azt a feladatot kapta, hogy kezelje az összes dokumentumot, amelyet a BEREC tevékenységei során hoznak létre, valamint hogy működtesse a dokumentumok nyilvános dokumentumtárát, mivel a BEREC nem rendelkezik jogi személyiséggel; megjegyzi továbbá, hogy a jobb átláthatóság biztosítása érdekében a hivatal a nyilvános dokumentumtárban létrehozott egy alszakaszt, amely az összeférhetetlenségre vonatkozó politikájával foglalkozik;

8.  felhívja azokat az uniós intézményeket és ügynökségeket, amelyek magatartási kódexet vezettek be – így az Európai Parlamentet is –, hogy erősítsék meg végrehajtási intézkedéseiket, például a pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzését;

9.  kijelenti, hogy a hivatal éves jelentése fontos szerepet játszhat az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályok betartásában; felhívja a hivatalt, hogy éves jelentésében szerepeltessen állandó fejezetet ezekről az elemekről;

10.  tudomásul veszi egy együttműködési eszköz létrehozását, amely belső platformként szolgál az információk, bevált gyakorlatok és szaktudás cseréhez és megosztásához, az előkészítő testületek munkájának hatékonyabb kezelése érdekében;

11.  elégedetten állapítja meg, hogy a hivatal elkötelezett internetes oldalának fejlesztése és felhasználóbarátabbá tétele iránt; megjegyzi továbbá, hogy kommunikációs tervével összhangban a hivatal létrehozott egy hivatalos profilt a Twitteren és egy YouTube-csatornát;

Belső kontrollrendszerek

12.  elismeri, hogy irányítóbizottsága elfogadta az összes vonatkozó belsőkontroll-standardot; megállapítja azonban, hogy a belsőkontroll-standardok végrehajtása még mindig nem teljes; kéri a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

13.  megállapítja, hogy a hivatal kidolgozott egy részletes iránymutatást a kockázatkezelésre vonatkozóan annak érdekében, hogy szisztematikus kockázatkezelési folyamatot hozzon létre és valósítson meg; üdvözli, hogy az iránymutatást az ENISA támogatásával dolgozták ki;

14.  elégedetten állapítja meg, hogy a hivatal elvégezte első kockázati önértékelését a hivatal és az ENISA közötti, a belső kontrollrendszereket koordináló asszisztensi feladatkör megosztására vonatkozó, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás keretében; megjegyzi, hogy a hivatal vezetősége megvizsgálta az önértékelés eredményét, és azonosította a kockázatnyilvántartásban rögzítendő kockázatokat;

Belső ellenőrzés

15.  megállapítja, hogy a 2014-ben az IAS által végzett ellenőrzés a 2013-as korlátozott felülvizsgálat nyomon követésére összpontosított, hogy értékelje a belsőkontroll-standardoknak való megfelelőség állapotát; megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata a 18 ajánlás közül kettőt lezárt a dokumentumok vizsgálata alapján; megjegyzi továbbá, hogy a nyomon követés során a Belső Ellenőrzési Szolgálat megvizsgálta a fennmaradó 16 lezáratlan ajánlást, és megállapította, hogy 14 ajánlást teljes mértékben végrehajtottak;

Egyéb megjegyzések

16.  tudomásul veszi, hogy a 2014-es költségvetésben előirányzott, a BEREC-ben megfigyelő státusszal rendelkező európai szabadkereskedelmi társulásbeli (EFTA) tagállami szabályozó hatóságoktól származó hozzájárulások az EFTA-tagállamokkal kötött megállapodások hiányában nem érkeztek be; nyugtázza, hogy a hivatal 2015-ös költségvetését ennek megfelelően korrigálták; felkéri a Hivatalt, hogy az EFTA-tagállamok nemzeti szabályozó hatóságaitól várható vonatkozó hozzájárulások előrejelzésével a jövőben is legyen körültekintő;

°

°  °

17.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, [2016.xx. xxxx-i] állásfoglalására(13).

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 27. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 27. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 337., 2009.12.18., 1. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 409., 2015.12.9., 27. o.

(8)

HL C 409., 2015.12.9., 27. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 337., 2009.12.18., 1. o.

(11)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat