Eljárás : 2015/2198(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0094/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0094/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.57
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0193

JELENTÉS     
PDF 452kWORD 108k
7.4.2016
PE 571.619v02-00 A8-0094/2016

a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2198(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Marian-Jean Marinescu

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2198(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a közös vállalkozásnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2007. december 20-i 71/2008/EK tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 558/2014/EU tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0094/2016),

1.  mentesítést ad a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2198(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(8),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–  tekintettel a közös vállalkozásnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0054/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2007. december 20-i 71/2008/EK tanácsi rendeletre(11),

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 558/2014/EU tanácsi rendeletre(12) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére, valamint 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(14),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0094/2016),

1.  jóváhagyja a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2198(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0094/2016),

A.  mivel a Tiszta Égbolt közös vállalkozás („a közös vállalkozás”) 2009. november 16-án kezdte meg önálló működését;

B.  mivel a hetedik keretprogram kutatási tevékenységei lezárásának céljából az 558/2014/EU tanácsi rendelet(15) 2014. június 27-i hatállyal a Tiszta Égbolt közös vállalkozást helyébe a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozást léptette, és 2024. december 31-ig meghosszabbította a közös vállalkozás élettartamát;

C.  mivel a közös vállalkozás alapító tagjai az Európai Unió – amelyet az Európai Bizottság képvisel – és az ipari partnerek, úgymint a Tiszta Égbolttal kapcsolatos „integrált technológiademonstrációs rendszerek” vezetői és azok társult tagjai, a rendeletben felsorolt vezető szervezetek és társult tagok, valamint az 558/2014/EU rendelet értelmében kiválasztott kiemelt partnerek;

D.  mivel az Európai Unió a Tiszta Égbolt közös vállalkozáshoz legfeljebb 800 000 000 euróval járul hozzá (a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből), a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozáshoz pedig legfeljebb 1 755 000 000 euróval (a Horizont 2020 költségvetéséből), amelyből a működési költségekhez rendelt arány nem haladhatja meg a 39 000 000 eurót;

E.  mivel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás tagjainak – a Bizottságot kivéve – a működési költségek 50%-ával kell hozzájárulniuk, továbbá az uniós pénzügyi támogatással egyenértékű természetbeni hozzájárulást kell biztosítaniuk az operatív költségekhez;

F.  mivel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás vezető szervezeteinek és kiemelt partnereinek a közös vállalkozás időtartama során 2 193 700 000 euró hozzájárulást kell biztosítaniuk, beleértve az ugyanezen az időszak alatt a kiegészítő tevékenységekhez kapcsolódó legalább 965 200 000 euró hozzájárulást, amely természetbeni juttatásokból és a működési költségek felének készpénzből való fedezéséből áll;

Általános megjegyzések

1.  megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése túl sok általános észrevételen alapul életképes, konkrét észrevételek helyett; ezért kéri, hogy végezzenek el egy olyan ellenőrzést, amely jobban összpontosít az éves pénzügyi teljesítményre, a többéves projektek végrehajtásának állapotára (beleértve az adott és az azt megelőző évekre vonatkozó költségvetés végrehajtásának egyértelmű bemutatását), valamint az eredményekre és azok végrehajtására;

2.  megállapítja, hogy az intézmények és a szervek kötelesek minden évben jelentést készíteni a költségvetési és pénzgazdálkodásról, valamint hogy a közös vállalkozás által e jelentésben nyújtott tájékoztatás összehangolatlan és gyakran hiányos volt; a Bizottságnak iránymutatásokat kell adnia a jelentések jellegére és tartalmára vonatkozóan;

3.  nyugtázza, hogy a Számvevőszék 2016-os munkaprogramjában szerepel egy különjelentés a közös vállalkozások teljesítményének ellenőrzéséről;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.  megállapítja, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás 2014-es éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2014. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét(16);

5.  tudomásul veszi, hogy a Tiszta Égbolt közös vállalkozás éves beszámolójáról készített jelentésében („számvevőszéki jelentés”) a Számvevőszék jelezte, hogy az éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek(17);

6.  rámutat a Tiszta Égbolt és a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozások által elvégzett utólagos ellenőrzésekkel kapcsolatos információk hiányára; felhívja a Számvevőszéket, hogy az elkövetkezendő években a jelentésekbe foglaljon információkat az elvégzett utólagos ellenőrzésekről, az érintett teljes összegekről és az észrevételekről; rámutat arra, hogy ezek az információk szerepelnek a közös vállalkozás éves jelentésében;

7.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás 2014-es végleges költségvetése 229 241 765 euró volt, és ebből 27 640 836 eurót tettek ki a 2013-ból átvitt, fel nem használt előirányzatok; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás 189 316 793 euró kötelezettségvállalási előirányzatot (82,58%) és 153 567 377 euró kifizetési előirányzatot (90,19%) hajtott végre(18);

8.  megjegyzi, hogy a Tiszta Égbolt közös vállalkozás hetedik keretprogramból finanszírozott programja még folyamatban van; nyugtázza, hogy ezek az előirányzatok 2016-ig rendelkezésre állnak a közös vállalkozás pénzügyi szabályzata miatt, amely lehetővé teszi, hogy legfeljebb három évig a költségvetésből való törlésüket követően a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatokat újból beillesszék a közös vállalkozás költségvetésébe; ösztönzi a közös vállalkozást, hogy költségvetés-tervezését gondosan, a párhuzamos eljárásokat megfelelően figyelembe véve végezze;

9.  úgy véli, hogy e mutatók (előirányzatok és kötelezettségvállalások) nem biztosítják a teljesítmény valódi értékelését, mivel a Számvevőszék jelentése nem különíti el világosan a hetedik keretprogram és a Horizont 2020 végrehajtására vonatkozó információkat; felhívja a Számvevőszéket, hogy az elkövetkezendő jelentésekbe foglaljon információkat külön-külön a hetedik keretprogram, illetve a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtásáról; rámutat arra, hogy ezek az információk szerepelnek a közös vállalkozás éves jelentésében;

10.  megjegyzi, hogy a hetedik keretprogram (III. cím) költségvetésének végrehajtási aránya a kötelezettségvállalások tekintetében 95,2%-os (92 200 000 euróból 87 800 000 euró), a kifizetések tekintetében pedig 92,5%-os (122 200 000 euróból 112 900 000 euró); a Horizont 2020 (IV. cím) költségvetésének végrehajtási aránya a kötelezettségvállalások tekintetében 92,5 %-os (103 000 000 euróból 95 300 000 euró), a kifizetések tekintetében pedig 81,1 %-os (25 000 000 euróból 20 500 000 euró)(19); elvárja a közös vállalkozástól, hogy ezzel kérdéssel kapcsolatban adjon további magyarázatot a mentesítésért felelős hatóságnak;

11.  sajnálja, hogy a Számvevőszék jelentésében kevés információ áll rendelkezésre a természetbeni/készpénzben nyújtott hozzájárulásokról; felhívja a Számvevőszéket, hogy a jelentésekben a jövőben foglalkozzon az értékelési eljárással és a hetedik keretprogramnak és a Horizont 2020-nak nyújtott természetbeni és készpénztámogatásokkal, melyeket külön-külön mutasson be;

12.  megállapítja, hogy a magánszektorbeli tagok kétféle módon nyújthatnak természetbeni hozzájárulást a Horizont 2020 keretében; megjegyzi, hogy a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozásra vonatkozó program elindítását követően a természetbeni hozzájárulások teljes összege 87 413 513 eurót tett ki; nyugtázza továbbá, hogy hetedik keretprogram keretében jóváhagyott természetbeni hozzájárulások összege 448 424 340,47 eurót tett ki(20), (21),

13.  a Számvevőszék jelentése alapján megállapítja, hogy a kifizetések határidejét – különösen a partnerekkel kötött támogatási megállapodások terén – nem mindig tartották tiszteletben, ami 41 000 EUR késedelmi pótlék kifizetéséhez vezetett 2014-ben; elismeri a közös vállalkozás e probléma megoldására irányuló erőfeszítéseit;

Pályázati felhívások

14.  nyugtázza, hogy a közös vállalkozás 2014 decemberében tette közzé az első pályázati felhívást (ennek keretében a partnereknek szánt költségvetési előirányzat a rendelkezésre álló operatív uniós finanszírozás legalább 30%-át teszi ki az ajánlati felhívásokkal együtt)(22);

15.  nyugtázza, hogy ami az operatív tevékenységek volumenét illeti, 2014-ben összesen 74 megállapodás jött létre (64 partnerekkel kötött támogatási megállapodást írtak alá, és 10 tagokkal kötött támogatási megállapodást véglegesítettek), és 302 kifizetést hajtottak végre (276-ot partnerek, 26-ot pedig tagok részére, egyéni kifizetéseket végrehajtva 201 kedvezményezettnek)(23);

16.  rámutat, hogy 2014 júniusában a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás átvette a Tiszta Égbolt közös vállalkozás tevékenységét; megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése nem tartalmaz elegendő egyértelmű információt a Tiszta Égbolt közös vállalkozás projektjei végrehajtásának helyzetéről (kifizetések szintje, az elkövetkezendő évekre vonatkozó kifizetési terv);

Jogi keret

17.  figyelembe veszi, hogy a Tiszta Égbolt 2 Közös Vállalkozás pénzügyi szabályzatát 2014. július 3-án fogadták el a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-minta alapján, az 558/2014/EU rendelet követelményeinek figyelembevételével(24);

Belső kontrollrendszerek

18.  megállapítja, hogy 2014-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzést zárt le a támogatások kezelésének pénzügyi szempontjairól; az ellenőrzés alapján az IAS két nagyon fontos ajánlást tett, amire a közös vállalkozás egy célzott cselekvési terv végrehajtásával válaszolt; megjegyzi, hogy az ajánlások az előzetes érvényesítési iránymutatásokra és a projektproduktumok jóváhagyási folyamatára vonatkoztak; megjegyzi, hogy 2014 végére az elfogadott intézkedéseket mindkét ajánlás esetében végrehajtották(25);

Összeférhetetlenség

19.  a számvevőszéki jelentés alapján megjegyzi, hogy a közös vállalkozás összeférhetetlenségre vonatkozó eljárásai mindaddig érvényben maradnak, amíg a Bizottság ki nem dolgozza az összes közös vállalkozásra vonatkozó egységes mintát(26);

Nyomon követés és jelentéstétel

20.  a számvevőszéki jelentés alapján megjegyzi, hogy a Horizont 2020 jogi keretei speciális monitoringot írnak elő a kutatási eredményekre vonatkozóan, amely számszerűsített és adott esetben kvalitatív bizonyítékokon alapul; a Horizont 2020 előírásainak teljesítése érdekében a közös vállalkozás és a Bizottság közötti együttműködést javítani kell a kutatási eredményekről történő beszámolásnak és a kutatási eredmények megismertetésének fejlesztése érdekében(27); tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás a Bizottság szolgálataival együttesen a Horizont 2020 iránymutatásainak végrehajtását érintő általános megközelítéssel és a kutatási eredmények terjesztésével kapcsolatos közös tevékenységeket indított újtára, és ösztönzi a közös vállalkozást a Bizottsággal e téren folytatott együttműködés további javítására;

21.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás jelentést adott ki a Tiszta Égbolt tevékenységeinek társadalmi-gazdasági hatásairól;

22.  üdvözli a SESAR közös vállalkozással való együttműködésről szóló szándéknyilatkozat aláírását, amelynek célja a kapcsolatok erősítése és a szinergiák fokozása;

23.  üdvözli azokat az eredményeket, amelyeket a Tiszta Égbolt program néhány fontos demonstrációs rendszere – például a nagy hajtóművek terén – már 2014-ben, a hetedik keretprogram keretében elért.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  HL C 422., 2015.12.17., 17. o.

(2)

  HL C 422., 2015.12.17., 19. o.

(3)

  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

  HL L 30., 2008.4.2., 1. o.

(5)

  HL L 169., 2014.6.7., 77. o.

(6)

  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

  HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

(8)

  HL C 422., 2015.12.17., 17. o.

(9)

  HL C 422., 2015.12.17., 19. o.

(10)

  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(11)

  HL L 30., 2008.4.2., 1. o.

(12)

  HL L 169., 2014.6.7., 77. o.

(13)

  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

  HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

(15)

  A Tanács 2014. május 6-i 558/2014/EU rendelete a Tiszta Égbolt 2 Közös Vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 77. o.).

(16)

  A Számvevőszék 2014. évi jelentése, 7. oldal

(17)

  A Számvevőszék 2014. évi jelentése, 7. oldal

(18)

  A Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2014-es végleges beszámolójáról és költségvetés-végrehajtásáról szóló jelentés, 56. oldal.

(19)

  2014. évi éves tevékenységi jelentés, 149. o.

(20)

  2014. évi éves tevékenységi jelentés, 154. o.

(21)

  2014. évi mentesítés – Jelentés a Bizottság kivételével a Tiszta Égbolt közös vállalkozás tagjai által a közös vállalkozás hetedik keretprogram és Horizont 2020 alatti programjai számára nyújtott hozzájárulásokról, 4. o.

(22)

  Jelentés a 2014. évi költségvetési és pénzgazdálkodásról, 10. o.

(23)

  2014. évi éves tevékenységi jelentés, 7. o.

(24)

  A Számvevőszék 2014. évi jelentése, 8. oldal

(25)

  2014. évi éves tevékenységi jelentés, 142. o.

(26)

  A Számvevőszék 2014. évi jelentése, 10. oldal

(27)

  A Számvevőszék 2014. évi jelentése, 9. oldal

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat