Eljárás : 2015/2177(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0103/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0103/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.32
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0168

JELENTÉS     
PDF 553kWORD 123k
7.4.2016
PE 569.746v02-00 A8-0103/2016

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2177(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2177(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Központ válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a Tanács 2016. február 12-i ajánlására a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtására vonatkozóan a Központnak adandó mentesítésről (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 208. cikkére(3),

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 23. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0103/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója számára a Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 122. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 122. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2177(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Központ válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a Tanács 2016. február 12-i ajánlására a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtására vonatkozóan a Központnak adandó mentesítésről (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 208. cikkére(3),

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 23. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0103/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2177(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0103/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a központ) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése 60 486 000 euró volt, ami 2013-hoz képest 3,72%-os növekedést jelent; mivel a központ költségvetésének 97%-a az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi a következőket:

-  rendelkezik utólagos ellenőrzési stratégiával, és a 2012 és 2013 közötti időszak utólagos ellenőrzéseit az ellenőrzésekre vonatkozó intézményközi keretszerződésre támaszkodva 2014-ben hajtották végre;

-  a támogatás-ellenőrzési terv keretében két ellenőrzésre került sor, amelyeket 2014-ben zártak le; megjegyzi, hogy az egyik ellenőrzés során a térített kiadások 2,9%-ának visszakövetelésére került sor, és hogy a másik ellenőrzés során erre nem volt szükség;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 98,77%-os volt, ami 2013-hoz képest 5,81%-os növekedés; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 80,37%-os volt, ami az előző évhez képest 6,23%-os növekedést jelent;

3.  elismeri, hogy a központ a 2010 és 2013 között Svédország vonatkozásában megemelkedett és a központ 2014. évi költségvetésében összesen 5 millió euró költségvetési hatással járó súlyozási tényező miatt további 2 millió eurót kért az uniós költségvetésből, hogy fedezni tudja a megnövekedett költségeket, és hogy ennek következtében a központ 2014-ben kivételesen további 2 millió eurót kapott, amely a központ 2013. évi pozitív eredményéből származott;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  tudomásul veszi, hogy a lekötött előirányzatok 2014-re való átvitelének szintje a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében 25%-os (1 600 000 euró), a III. cím (Operatív kiadások) esetében pedig 49%-os (8 100 000 euró) volt; tudomásul veszi, hogy a II. cím tekintetében az átvitel főként a 2014 második felére tervezett hardver- és szoftverbeszerzéshez kapcsolódott, amelyre vonatkozóan a kifizetés csak 2015-ben volt esedékes; tudomásul veszi továbbá, hogy a III. cím alatti átvitelek a központ többéves projektjeit, az operatív tevékenységekhez nyújtott ikt-szolgáltatásokat és a szakértői konzultációkat érintették;

5.  tudomásul veszi a költségvetési tervezés és az operatív értekezletek lebonyolításának javulását, és különösen azt, hogy a rendezvények költségvetését a felső korlátok helyett a tényleges átlagos árakra alapozták, és hogy az értekezleteket követően a kötelezettségvállalások visszavonását késlekedés nélkül hajtották végre; megjegyzi, hogy a központnak szorosan figyelemmel kell kísérnie az operatív értekezletek kiadásainak alakulását annak érdekében, hogy elkerülje a szükségtelen átviteleket és törléseket, és hogy e célból a központ értekezleti tervét negyedévente felül kell vizsgálni, és jóváhagyási eljárást kell bevezetni az értekezleti terv módosítására és kiegészítésére;

6.  felhívja a központot, hogy a jövőben amennyire csak lehetséges minden eszközzel – például a többi ügynökség által alkalmazott bevált gyakorlatok átvételével – csökkentse a kötelezettségvállalási előirányzatok átvitelét;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

7.  tudomásul veszi, hogy 2014-ben a központ 16 munkatársat vett fel, míg tíz fő távozott; megjegyzi, hogy az év végén a központban összesen 182 ideiglenes alkalmazott, 92 szerződéses alkalmazott és három kirendelt nemzeti szakértő dolgozott; a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy valamennyi tagállam – kivéve Luxemburg és Horvátország – képviselteti magát a központ személyzetében;

8.  megjegyzi, hogy a közbeszerzési eljárásokat illetően a központ megkülönböztetett figyelmet fordított a pályázati dokumentumok következetességének biztosítására; hangsúlyozza, hogy a központ közbeszerzésekkel, szerződésekkel és támogatásokkal foglalkozó bizottsága kiegészítő minőségellenőrzési mechanizmusként működik; felhívja a központot különösen arra, hogy az átláthatóság javítása érdekében alaposan ellenőrizze az összeférhetetlenségeket a pályázatok, a közbeszerzések, a személyzeti toborzás és a szerződések terén;

9.  kéri a központot, hogy alkalmazza szigorúan a közbeszerzésekkel kapcsolatban a titoktartásra és a kizárásra vonatkozó intézkedéseket, végezzen minden esetben háttérvizsgálatokat, és összeférhetetlenség esetén a kizárási kritériumokat alkalmazva zárjon ki vállalkozásokat a részvételből, mivel ez alapvető az EU pénzügyi érdekeinek védelméhez;

10.  tudomásul veszi, hogy a teljes létszám 2014-ben 287-ről 277-re csökkent a 2018-ig a létszámtervben végrehajtandó 10%-os csökkentés következtében;

11.  tudomásul veszi, hogy a központ emberi erőforrásainak 75,5%-át operatív tevékenységekre fordítja; arra ösztönzi a központot, hogy haladjon tovább ezen az úton;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

12.  üdvözli, hogy a központ 2014-ben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) iránymutatásait követve kidolgozta csalás elleni stratégiáját;

Belső kontrollrendszerek

13.  megjegyzi, hogy a központ 2014-ben felülvizsgálta belső ellenőrzési standardjainak (ICS) végrehajtását; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy három ICS már majdnem teljes mértékben, a többi pedig teljes mértékben végrehajtásra került;

Belső ellenőrzés

14.  tudomásul veszi, hogy 2014-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzést végzett a „közegészségügyi képzés” témakörben, és benyújtott jelentésében egy „nagyon fontos” észrevételt és hat „fontos” ajánlást tett; megjegyzi, hogy a központ által kidolgozott cselekvési tervet az IAS elfogadhatónak nyilvánította, és annak végrehajtása jelenleg folyamatban van;

Egyéb megjegyzések

15.  üdvözli, hogy kifejlesztették, és a központ honlapján beindították a fertőző betegségeket nyomon követő atlaszt; rámutat, hogy 2014 végére az Atlaszon keresztül a központ négy betegségről tett közzé uniós szintű, valamint nemzetközi adatokat, és arra bátorítja a központot, hogy folytassa ezt a projektet; mindazonáltal sajnálja, hogy a központ kommunikációja nagyrészt a központ weboldalán közzétett információkra korlátozódott, és hogy az uniós média nem fedezte fel a központot mint kulcsfontosságú információforrást; felhívja a központot, hogy tegyen lépéseket médiajelenléte fokozása érdekében;

16.  tudomásul veszi, hogy a központ által készített és kiadott összes jelentést letölthető formátumban közzétették a központ honlapján, illetve hogy a központ egyre több adatot, grafikont, térképet és interaktív grafikát tesz közzé letölthető formában; tudomásul veszi, hogy 2014-ben egy új, „adatok és eszközök” elnevezésű résszel egészült ki a központ honlapja, melynek célja, hogy központi belépési pontot biztosítson az interaktív adatokhoz, térképekhez és más hasonló eszközökhöz; sajnálja, hogy a weboldalon az információk nem állnak rendelkezésre az összes uniós nyelven;

17.  felhívja a központot, hogy javítsa az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló eljárásait és gyakorlatait, és tevőlegesen járuljon hozzá egy eredményorientált mentesítési folyamathoz;

18.  emlékeztet arra, hogy uniós ügynökségként a központ költségvetése euróban van megadva, de sok kiadása merül fel más valutában is (svéd koronában (SEK)), mivel nem euróövezetbeli országban van; megjegyzi, hogy 2014 elején a központnak felülvizsgált EUR/SEK átváltási árfolyamot kellett bevezetnie és felfelé kellett kiigazítania a SEK-ben felmerülő kiadások euróban megadott költségét, ami munkaprogramjának többszöri felülvizsgálatához vezetett; üdvözli, hogy a központ ennek ellenére majdnem 85%-ban teljesítette a 2014-es munkaprogramjában szereplő terveket, továbbá 117 sürgős esetben hajtott végre 2014 legnagyobb járványvédelmi vészhelyzetével, nevezetesen a soha nem látott ebolajárvánnyal kapcsolatos intézkedéseket, amely Nyugat-Afrikában tört ki, majd ezt követően világszerte problémákat okozott;

19.  elismeri, hogy az általános ügyvezetést 2014 második felében az üzletmenet folytonosságával kapcsolatos kérdések határozták meg, mint például a kiegyensúlyozott választások szükségessége és a tervezés kiigazítása a legjelentősebb veszélyek kezelésére, ugyanakkor biztosítva a legfontosabb szolgáltatások és projektek folyamatosságát; üdvözli, hogy a központ munkájának minősége egészében véve magas színvonalú maradt az említett kérdések ellenére;

20.  tudomásul veszi, hogy az ebolajárvány idején a központ több mint 100 munkatársa működött közre az uniós válaszadásban, és üdvözli a központ rugalmasságát, szolgálatkészségét és szakmai kiválóság melletti elkötelezettségét, amelyeket ez alkalommal bizonyított;

°

°  °

21.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal [az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló], [2016.xx xxxx-i] állásfoglalására(7).

22.1.2016

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2177(DEC))

A vélemény előadója: Giovanni La Via

JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  megjegyzi, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ („a központ”) 2014-es 58,3 millió eurós kezdeti alapköltségvetése az előző évi szinten maradt, és hogy a megnövekedett 2014-es EFTA-hozzájárulás miatt a teljes költségvetés 58,4 millió euróra nőtt;

2.  elismeri, hogy a központ a 2010 és 2013 között Svédország vonatkozásában megemelkedett és a központ 2014. évi költségvetésében összesen 5 millió euró költségvetési hatással járó súlyozási tényező miatt további 2 millió eurót kért az uniós költségvetésből, hogy fedezni tudja a megnövekedett költségeket, és hogy ennek következtében a központ 2014-ben kivételesen további 2 millió eurót kapott, amely a központ 2013. évi pozitív eredményéből származott;

3.  megjegyzi, hogy 2014-ben ezért összesen 60,5 millió euró állt az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ rendelkezésére az Európai Unió általános költségvetésében; megjegyzi, hogy ez az összeg a teljes uniós költségvetés 0,042%-át teszi ki;

4.  megjegyzi, hogy a központ számára elkülönített támogatás 100%-ban lekötésre és kifizetésre került;

5.  emlékeztet arra, hogy uniós ügynökségként a központ költségvetése euróban van megadva, de sok kiadása merül fel más valutában is (svéd koronában (SEK)), mivel nem euróövezetbeli országban van; megjegyzi, hogy 2014 elején a központnak felülvizsgált EUR/SEK átváltási árfolyamot kellett bevezetnie és felfelé kellett kiigazítania a SEK-ben felmerülő kiadások euróban megadott költségét, ami munkaprogramjának többszöri felülvizsgálatához vezetett; üdvözli, hogy a központ ennek ellenére majdnem 85%-ban teljesítette a 2014-es munkaprogramjában szereplő terveket, továbbá 117 sürgős esetben hajtott végre 2014 legnagyobb járványvédelmi vészhelyzetével, nevezetesen a soha nem látott ebolajárvánnyal kapcsolatos intézkedéseket, amely Nyugat-Afrikában tört ki, majd ezt követően világszerte problémákat okozott;

6.  elismeri, hogy az általános ügyvezetést 2014 második felében az üzletmenet folytonosságával kapcsolatos kérdések határozták meg, mint például a kiegyensúlyozott választások szükségessége és a tervezés kiigazítása a legjelentősebb veszélyek kezelésére, ugyanakkor biztosítva a legfontosabb szolgáltatások és projektek folyamatosságát; üdvözli, hogy a központ munkájának minősége egészében véve magas színvonalú maradt az említett kérdések ellenére;

7.  bár tudatában van annak, hogy a központ több évet magában foglaló tevékenységei átviteleket eredményeznek, megjegyzi, hogy az átvitt kötelezettségvállalási előirányzatok aránya 2014-ben ismét viszonylag magas volt (9,7 millió euró); e tekintetben ösztönzi a központnak az évenkéntiség költségvetési elve tiszteletben tartására irányuló erőfeszítéseit, és különösen üdvözli azon kötelezettségvállalását, hogy szorosabban nyomon követi az operatív megbeszélések költségeit a szükségtelen átvitelek vagy törlések elkerülése érdekében;

8.  üdvözli a központnak a korábbi számvevőszéki megjegyzések nyomán tett helyesbítő intézkedések befejezésére irányuló erőfeszítéseit, különösen azt, hogy utólagos ellenőrzési stratégiát fogadott el, amely mostanára teljes körűen hatályba lépett;

9.  üdvözli, hogy a központ 2014-ben az OLAF iránymutatásait követve kidolgozta csalás elleni stratégiáját;

10.  tudomásul veszi, hogy a létszámtervben előirányzott 194 álláshely közül 183 betöltésre került 2014 végére, és hogy a betöltött álláshelyek arányát (94,3%, amely hasonló a 2013. évihez) növelni kellene;

11.  tudomásul veszi, hogy a teljes létszám 2014-ben 287-ről 277-re csökkent a 2018-ig a létszámtervben végrehajtandó 10%-os csökkentés következtében;

12.  tudomásul veszi, hogy a központ emberi erőforrásainak 75,5%-át operatív tevékenységekre fordítja; arra ösztönzi a központot, hogy haladjon tovább ezen az úton;

13.  tudomásul veszi, hogy az ebolajárvány idején a központ több mint 100 munkatársa működött közre az uniós válaszadásban, és üdvözli a központ rugalmasságát, szolgálatkészségét és szakmai kiválóság melletti elkötelezettségét, amelyeket ez alkalommal bizonyított;

14.  üdvözli, hogy a Számvevőszék a központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló tranzakciókat minden lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek találta;

15.  a rendelkezésre álló adatok alapján javasolja a mentesítés megadását az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ ügyvezető igazgatója számára a központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

TARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

21.1.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

58

10

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Daniel Dalton

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 122. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 122. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 142., 2004.4.30., 1. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat