Eljárás : 2015/2193(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0117/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0117/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.39
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0175

JELENTÉS     
PDF 452kWORD 108k
8.4.2016
PE 569.753v02-00 A8-0117/2016

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2193(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2193(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az intézetnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 2008. március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0117/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatója számára az EIT 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 187. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 187. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 97., 2008.4.9., 1. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2193(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az intézet válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az intézetnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0091/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 2008. március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0117/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Intézet végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2193(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0117/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (az intézet) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése 233 115 437 euró volt, ami 2013-hoz képest 65,54 %-os növekedést jelent; mivel a növekedés főként a portfólió és a kedvezményezettek körének kiszélesítéséből, valamint az alapító rendelet változásából ered;

B.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az intézet 2014-re szóló költségvetéséhez való teljes uniós hozzájárulás 169 807 303 euró volt, ami 2013-hoz képest 81,69 %-os növekedést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék az alapítvány 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az intézet éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Figyelemfelhívó megjegyzés

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék jelentéséből, hogy az első öt évben intézet által nyújtott támogatásban részesülő „tudományos és innovációs társulások” (TIT-ek) tekintetében megvalósult az összes kiadás 25%-ában rögzített határértékre vonatkozó követelmény; megállapítja továbbá, hogy az intézet megkapta a TIT-kiegészítő tevékenységek költségeire vonatkozó könyvvizsgálói igazolásokat a 2010–2014-es időszakot illetően; nyugtázza, hogy az intézet megvizsgálta a kiegészítő TIT-tevékenységek körét, hogy meggyőződjön arról, hogy csak olyan tevékenységek kerültek elfogadásra, melyek megfelelnek az ilyen kiegészítő tevékenységek összes jogi és operatív követelményének, ideértve azt az előírást is, hogy kapcsolódniuk kell az intézet által finanszírozott, többletértéket hozó TIT-tevékenységekhez;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 94,13 %-os volt, ami 2013-hoz képest 2,84 %-os csökkenést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 92,79 %-os volt, ami 2013-hoz képest 4,07 %-os csökkenést jelent;

3.  nyugtázza, hogy az intézet 2014. évi költségvetését bizonytalanság övezte a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi kerettel és a Horizont 2020-szal kapcsolatos, 2013-ban zajló tárgyalások miatt; nyugtázza, hogy az intézet igazgatótanácsa úgy határozott, hogy óvatosan közelíti meg a költségvetés-tervezést, és a költségvetésnek csak egy részét fordította a 2014-es támogatási megállapodások első részletére; megállapítja továbbá, hogy továbbra is nagy a fel nem használt kötelezettségvállalási előirányzatok aránya; megjegyzi, hogy ez abból adódott, hogy a TIT-ek kevés támogatási kérelmet nyújtottak be, és hogy a magasabb összegek odaítélése kockáztatta volna a TIT-ek üzleti tervének teljes megvalósítását; elismeri, hogy az intézet és a TIT-ek operatív tevékenysége jellegénél fogva többéves, amit a kifejezetten az intézet számára engedélyezett eltérés is tükröz, amelynek értelmében a törölt előirányzatokat három évig újból beillesztheti a költségvetésébe;

4.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az intézet 13 100 000 euróval túlbecsülte 2014-es költségvetési igényeit, és a 233 100 000 eurós költségvetésből csak 220 000 000 euróra nézve történtek kötelezettségvállalások; megjegyzi, hogy ennek fő oka a TIT-tevékenységek finanszírozására szánt támogatási előirányzatok (11 400 000 euró) fel nem használása; megállapítja, hogy a TIT társulásoknak a támogatási megállapodások alapjául szolgáló üzleti tervei nem követelték meg, hogy az intézet a rendelkezésére álló összes 2014-es előirányzatot felhasználja, és hogy a fel nem használt előirányzatok az intézet pénzügyi szabályzatának megfelelően bekerülnek az intézet 2015–2017-es költségvetésébe;

5.  a számvevőszéki jelentés alapján aggodalommal állapítja meg, hogy noha a TIT társulásoknak rendelkezniük kellene stratégiákkal a pénzügyi fenntarthatóság biztosítására, működésük eddigi öt évében és jelenleg is teljes mértékben az intézet és a TIT partnerei finanszírozásától függenek; nyugtázza, hogy a TIT-ek pénzügyi stabilitására vonatkozó elveknek az intézet általi elfogadását követően ezen elvek megvalósítását az összes TIT elsődleges célkitűzésként kezelte, és hogy folyamatban van a tevékenységek ennek megfelelő felülvizsgálata az eredményesség biztosítása és több bevételi forrás létrehozása érdekében; nyugtázza, hogy az intézet igazgatótanácsa 2015 márciusában több elvet is elfogadott, melyek értelmében a TIT-eknek nyújtott intézeti hozzájárulás mértékét a TIT kinevezése után 10 évvel a 11. évben 100%-ról átlagosan 80%-ra csökkentik, utána pedig fokozatosan tovább mérséklik: a 12. évben 60 %-ra, a 13. évben 40%-ra, a 14. évben 20%-ra, a 15. évben pedig 10 %-ra; arra ösztönzi az intézetet, hogy mérlegelje szorosabb menetrend kialakítását a csökkentésekre vonatkozóan; megállapítja továbbá, hogy az intézet folytatja a TIT-ek pénzügyi stabilitás terén megvalósított előrehaladásának ellenőrzését, és szükség esetén korrekciós intézkedéseket hoz;

6.  üdvözli, hogy az intézet felülvizsgálta belső eljárásait, folyamatait és dokumentummintáit a vonatkozó közbeszerzési eljárási szabályoknak való teljes körű megfelelés érdekében, különös figyelmet fordítva a szükségletek megfelelő tervezésére és felmérésére; tudomásul veszi, hogy 2015-ben az intézet felvett egy további közbeszerzési tisztviselőt, valamint közbeszerzési képzéssorozatot tartott a személyzete részére;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

7.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy az intézetet 2009-es létrehozása óta a munkatársak gyakori cserélődése és a vezetői szint instabilitása jellemzi; megállapítja, hogy 2014 júniusában az igazgatótanács úgy döntött, hogy az intézet igazgatóját a mandátuma fennmaradó tizenegy hónapjára hosszú távú kutatási kiküldetésre kirendeli a firenzei Európai Egyetemi Intézethez; megállapítja, hogy feladatait 2014 augusztusában ideiglenes igazgató (akit nem sokkal korábban vettek fel és neveztek ki operatív igazgatóvá) vette át, aki hat éven belül már a negyedik személy az igazgatói poszton; nyugtázza, hogy 2015 júliusában adták ki az álláshirdetést az új igazgató posztjára; megjegyzi, hogy a Bizottság feladata a felvételi eljárás lebonyolítása; kéri az intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

8.  nyugtázza az intézet által az alkalmazottak gyakori cserélődésének mérséklése érdekében hozott intézkedéseket, különös tekintettel arra, hogy az intézet javításokat vezetett be az álláshirdetések kezelése tekintetében, amelyeket az intézet által készített tevékenységi terv alapján kellett megvalósítani, valamint hogy az intézet 2014 őszén értékelési és újrabesorolási rendszert vezetett be, amely a munkatársai számára jobb karrierlehetőséget nyújt, és megerősíti a középvezetői szintet; megjegyzi továbbá, hogy az intézet felülvizsgálta és javította a szakképzési politikáját, és hogy immár minden munkatárssal kilépési interjút folytatnak a távozás okainak elemzése érdekében; nyugtázza, hogy a végrehajtott intézkedéseknek köszönhetően az alkalmazottak cserélődésének aránya az intézetben 2014-ben 12%-ra csökkent, összehasonlítva a 2012–2013-as időszak 20–25 %-os arányával; nyugtázza, hogy 2015 júniusában a 60 engedélyezett álláshelyből mindössze 7 nem volt betöltve az intézetben, és hogy a fennmaradt betöltetlen álláshelyeket a várakozások szerint 2015-ben betöltésre kerülnek;

9.  nyugtázza, hogy a két betöltetlen osztályvezetői álláshelyből, amelyre a számvevőszéki jelentés 2013-ban utalt, egy 2015 augusztusában betöltésre került, a másikat pedig meghirdették, és a kiválasztási eljárás folyamatban van – az álláshelyet várhatóan 2016 első felében betöltik; a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy 2013 óta ideiglenes jelleggel mindkét álláshelyet betöltik, ami ellentmond az időtartamot ilyen esetekben egy évben maximalizáló személyzeti szabályzatnak; nyugtázza, hogy 2014-ben az egyik álláshelyet az egyidejűleg ideiglenes igazgatóként is működő operatív igazgató töltötte be, aki így párhuzamosan három szerepet is ellátott; nyugtázza, hogy azóta előrelépés történt e téren, és hogy az intézet üres vezetői álláshelyeinek feltöltése folyamatban van; felhívja az intézetet, hogy ambiciózus módon folytassa a felvételi eljárásának fejlesztésére fordított erőfeszítéseket, és tegyen további lépéseket az irányítási szintű instabilitás kezelésére az operatív folytonosság javítása érdekében; kéri az intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a munkaerő-felvétel tekintetében elért előrehaladásról;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, és az átláthatóság

10.  üdvözli, hogy az intézet igazgatótanácsa 2015 júniusában elfogadta az igazgatótanácsi tagokra vonatkozó magatartási kódex átfogó felülvizsgálatát; megállapítja, hogy az új magatartási kódex értelmében az intézet igazgatótanácsi tagjainak éves érdekeltségi és függetlenségi nyilatkozatát közzétették az intézet honlapján; nyugtázza, hogy az intézet a személyzetre vonatkozó magatartási kódex felülvizsgálatának részeként közzé kívánja tenni a honlapján a felső vezetés érdekeltségi nyilatkozatát; sürgeti az intézetet, hogy lépjen előre ez ügyben, és a fellépés lezárásakor tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak;

Belső ellenőrzés

11.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) 2014 februárjában nyomon követési ellenőrzést hajtott végre a 2012-ben elvégzett „korlátozott felülvizsgálatból” következő fellépések végrehajtásának áttekintése érdekében; megállapítja, hogy 2014 júniusában az IAS nyomon követési jelentést adott ki, amelyben elismerte az intézet által elért előrehaladást, az eredeti hatból két ajánlást lezárt, egyet pedig „kritikus” helyett „nagyon fontos” minősítéssel látott el; megjegyzi, hogy az IAS számos fellépést továbbra is lezáratlannak tekintett; felhívja at intézetet, hogy késlekedés nélkül hajtsa végre az említett lépéseket, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az IAS következő értékelésének eredményéről, ami ezen ajánlások végrehajtását illeti;

Belső kontrollrendszerek

12.  a számvevőszéki jelentés alapján nyugtázza, hogy az intézet fokozatosan javította a TIT társulások költségnyilatkozatainak pénzügyi ellenőrzését; aggodalommal jegyzi meg ugyanakkor, hogy termékek operatív ellenőrzése késik, és hogy a TIT társulások éves üzleti terve továbbra sem ad megfelelő meghatározást a termékekről, és nincs egyértelmű kapcsolat a tervezett termékek, illetve a partnerenként és költségkategóriánként elszámolható költség között; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Számvevőszék talált olyan eseteket is, ahol az EIT-támogatás teljes összegét annak ellenére is kifizették, hogy az üzleti tervben szereplő célok közül néhány nem teljesült; nyugtázza, a TIT tevékenységek megvalósítása előzetes technikai értékelésének részletessége jelentősen javult az előző évekkel összehasonlítva, és hogy az intézet a TIT-ek teljesítményének értékelésére immár az eddiginél jóval kiterjedtebb módszertant alkalmaz, amely a jelentéstételen alapul;

13.  nyugtázza, hogy az intézet belső ellenőrzési standardjait többnyire betartják; megjegyzi ugyanakkor, hogy bizonyos területeken további javulásra van szükség, például ami a támogatáskezelést, a közbeszerzést és az informatikát illeti; tudomásul veszi, hogy az intézet átfogó nyilvántartást készített az ellenőrzésekből származó és egyéb, további intézkedéseket igénylő ajánlásokról; felkéri az intézetet, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen intézkedések végrehajtásának állásáról;

14.  nyugtázza, hogy az intézet belső ellenőrzési részlege (IAC) 39 ajánlást adott ki – ebből egy „kritikus” – az intézet összeférhetetlenségi politikájával kapcsolatban, és 23 „nagyon fontos” ajánlást az álláshirdetések kezelésével, a közbeszerzéssel, valamint az összeférhetetlenség és a bizalmi állások kezelésével kapcsolatban; tudomásul veszi, hogy az intézet az összes ajánlást elfogadta, és cselekvési terveket készített azok végrehajtására és nyomon követésére;

Teljesítmény

15.  megállapítja, hogy a közbeszerzések terén a költségek csökkentése és a bevált módszerek előmozdítása érdekében az intézet részt vesz a Bizottság számos intézményközi közbeszerzésében; tudomásul veszi, hogy az intézet és az Európai Rendőrakadémia – tekintettel földrajzi közelségükre – 2014-ben egyetértési megállapodást írta alá közös közbeszerzések szervezése céljából;

16.  tudomásul veszi az intézet kommunikációs stratégiáját, jelenlétét a közösségi médiában és tevékenységeinek széles körű ismertetését; nyugtázza továbbá az intézet új, dinamikus honlapját, amely 2014-ben készült el, és amelynek célja a külső érdekeltek tájékoztatása, az intézet láthatóságának fokozása és az uniós polgárok eredményesebb megszólítása;

17.  felszólítja az intézetet, hogy javítsa az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló eljárásait és gyakorlatait, és tevőlegesen járuljon hozzá egy eredményorientált mentesítési folyamathoz;

°

°  °

18.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, [2016.xx xxxx-i] állásfoglalására(7).

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 187. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 187. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 97., 2008.4.9., 1. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat