Eljárás : 2015/2204(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0119/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0119/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.58
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0194

JELENTÉS     
PDF 457kWORD 118k
8.4.2016
PE 571.620v02-00 A8-0119/2016

az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2204(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Marian-Jean Marinescu

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2204(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(1)

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0059/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az „ENIAC közös vállalkozás” létrehozásáról szóló 2007. december 20-i 72/2008/EK tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító „ARTEMIS közös vállalkozás” létrehozásáról szóló 2007. december 20-i 74/2008/EK tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére és 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0119/2016),

1.  mentesítést ad az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2204(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszaival együtt(9)

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(10),

–  tekintettel a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0059/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(11) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az „ENIAC közös vállalkozás” létrehozásáról szóló 2007. december 20-i 72/2008/EK tanácsi rendeletre(12),

–  tekintettel a beágyazott számítástechnikai rendszerekre irányuló közös technológiai kezdeményezést megvalósító „ARTEMIS közös vállalkozás” létrehozásáról szóló 2007. december 20-i 74/2008/EK tanácsi rendeletre(13),

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 561/2014/EU tanácsi rendeletre(14) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére és 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(15),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(16),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0119/2016),

1.  jóváhagyja az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2204(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0119/2016),

A.  mivel 2014. június 7-én létrejött az ECSEL közös vállalkozás (a továbbiakban: közös vállalkozás) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 187. cikkében foglaltak szerinti közös vállalkozásként azzal a céllal, hogy 2024. december 31-ig megvalósuljon a „Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek” közös technológiai kezdeményezés;

B.  mivel az elektronikai alkatrészekkel és rendszerekkel kapcsolatos köz- és magánszféra közötti partnerségnek ötvöznie kell egymással a területre jellemző, folyamatosan gyorsuló innováció komplexitásának kezelése szempontjából alapvető fontossággal bíró pénzügyi és technikai eszközöket;

C.   mivel azért hozták létre az 561/2014/EK tanácsi rendelettel(17) a közös vállalkozást, hogy az az ENIAC közös vállalkozás (ENIAC) és az ARTEMIS közös vállalkozás (ARTEMIS) helyébe lépjen és jogutódja legyen;

D.   mivel a közös vállalkozás tagjai az Unió, a tagállamok és – önkéntes alapon – a Horizont 2020 társult országai, az elektronikai alkatrészek és rendszerek ágazatában működő uniós társaságokat és más szervezeteket képviselő magánszférabeli tagegyesületek; mivel a közös vállalkozásnak nyitva kell állnia az új tagok előtt;

E.   mivel a közös vállalkozás átfogó hatása vizsgálatakor figyelembe kell venni az Uniótól és a közös vállalkozásban részt vevő államoktól eltérő jogalanyoknak a közös vállalkozás céljaihoz hozzájáruló beruházásait is; mivel ezen átfogó beruházások várható összértéke legalább 2 340 000 000 EUR lesz;

F.  mivel a Horizont 2020 teljes időszakában a közös vállalkozáshoz való hozzájárulás az Unió részéről 1 184 874 000 EUR, a közös vállalkozásban részt vevő államoktól 1 170 000 000 EUR és a magánszférabeli tagoktól 1 657 500 000 EUR;

G.   mivel a kutatáshoz rendelkezésre álló finanszírozás optimális felhasználásának biztosítása érdekében az ENIAC-ból és az ARTEMIS-ből a közös vállalkozásba történő átmenetet hozzá kell igazítani a hetedik keretprogramból(18) a Horizont 2020-ba történő átmenethez, és azzal össze kell hangolni;

Általános megjegyzések

1.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (számvevőszéki jelentés) hasznosítható, konkrét észrevételek helyett túl sok általános észrevételt tesz; ezért kéri, hogy végezzenek el egy olyan ellenőrzést, amely jobban összpontosít az éves pénzügyi teljesítményre, a többéves projektek végrehajtásának állapotára (beleértve az adott és az azt megelőző évekre vonatkozó költségvetés végrehajtásának egyértelmű bemutatását), valamint az eredményeikre és a végrehajtásukra;

2.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2014. évi költségvetési és pénzgazdálkodási jelentésében foglalt információk összehangolatlanok és hiányosak voltak; megjegyzi, hogy a Bizottságnak iránymutatásokat kell adnia a jelentések jellegére és tartalmára vonatkozóan;

3.  nyugtázza, hogy a Számvevőszék 2016-os munkaprogramjában szerepel egy különjelentés a közös vállalkozások teljesítményének ellenőrzéséről;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.  a Számvevőszék jelentése alapján elismeri, hogy a közös vállalkozás 2014. június 27. és december 31. közötti időszakra vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2014. december 31-i pénzügyi helyzetet, az ekkor véget ért időszak gazdasági eseményeinek eredményét és a pénzforgalmat;

5.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2014-es pénzügy évre szóló végleges költségvetése 160 114 500 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 104 144 250 EUR összegű kifizetési előirányzatból állt;

6.  sajnálja, hogy nem áll rendelkezésre információ a természetbeni/készpénzben nyújtott hozzájárulásokról; felhívja a Számvevőszéket, hogy a jelentésekben a jövőben foglalkozzon az értékelési eljárással és a hetedik keretprogramnak és a Horizont 2020-nak nyújtott természetbeni és készpénztámogatásokkal, melyeket külön-külön mutasson be;

7.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás hetedik keretprogramból finanszírozott programjai még folyamatban vannak; ösztönzi a közös vállalkozást, hogy költségvetés-tervezését gondosan, a párhuzamos eljárásokat megfelelően figyelembe véve végezze;

8.  a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója (a közös vállalkozás éves beszámolója) alapján nyugtázza, hogy egy külön jelentéstételi formanyomtatvány, „a projekt lezárásának igazolása” bevezetésével gyakorlati lépéseket tettek a közös vállalkozás adminisztratív megállapodásaiban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében megállapítja, hogy a közös vállalkozás benyújtott egy ilyen formanyomtatványt a nemzeti finanszírozó hatóságokhoz;

9.  elismeri, hogy a közös vállalkozás 2014-ben kidolgozott egy olyan ellenőrzőlistát, amely egy garanciarendszer szükséges elemeit tartalmazta, valamint intenzív eszmecserét folytatott a nemzeti finanszírozó hatóságokkal a nemzeti rendszerek által nyújtott garancia értékelése érdekében; megállapítja, hogy az értékelést a közös vállalkozás által nyújtott támogatások 54,2%-át képviselő öt hozzájáruló esetében elvégezték, valamint még egy, a közös vállalkozás által nyújtott támogatások 18,9%-át képviselő hozzájárulót vizsgáltak, azonban a vele kapcsolatos aktualizálás még nem zárult le ez ellenőrzés idején;

10.megjegyzi, hogy a közös vállalkozás becslése szerint a fennmaradó hibaarány 0,73%; megállapítja azonban, hogy a közös vállalkozás azt nem közölte, hogy hány ügyletre vonatkozóan számították ki a fenti arányt; ezért kéri, hogy a közös vállalkozás közölje az ügyletek számát;

11.  rámutat arra, hogy a Számvevőszék korlátozott véleményt adott ki a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről, mivel a nemzeti finanszírozó hatóságokkal aláírt adminisztratív megállapodások a projektekkel kapcsolatos költségigénylések ellenőrzése tekintetében nem írnak elő gyakorlati intézkedéseket az utólagos ellenőrzésekre vonatkozóan;

12.  a Számvevőszék jelentése alapján megállapítja, hogy a közös vállalkozás nem vizsgálta a nemzeti finanszírozó hatóságoktól kapott ellenőrzési jelentések minőségét a befejezett projektek költségei tekintetében; megjegyzi továbbá, hogy három nemzeti finanszírozó hatóság ellenőrzési stratégiájának vizsgálatát követően nem lehetett megállapítani, hogy az utólagos ellenőrzések hatékonyan működnek-e, mivel a nemzeti finanszírozó hatóságok eltérő módszertanokat alkalmaznak, amelyek nem teszik lehetővé a közös vállalkozás számára sem a súlyozott hibaarány, sem a fennmaradó hibaarány kiszámítását; megállapítja, hogy ez a technikai nehézség ugyanakkor nem eredményez negatív számvevőszéki véleményt, de érthetően nem teszi lehetővé a tranzakciók jogszerűségének és szabályszerűségének fenntartás nélküli megerősítését; megállapítja továbbá, hogy a közös vállalkozás megerősítette, hogy a nemzeti garanciarendszerek átfogó értékelése alapján ezek a rendszerek megfelelő védelmet nyújtanak a közös vállalkozás tagjainak pénzügyi érdekei számára;

13.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás úgy véli, hogy a nemzeti eljárások megfelelő garanciát nyújtanak az adott ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét illetően a különböző uniós intézmények, köztük a mentesítésért felelős hatóság által készített számos jelentés dacára; felszólítja a közös vállalkozást, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok által alkalmazott eljárások értékelését követően kérje fel a nemzeti finanszírozó hatóságokat olyan írásbeli nyilatkozat kiadására, amely szerint a nemzeti eljárások végrehajtása kellően garantálja az ügyletek jogszerűségét és szabályosságát;

14.  megállapítja, hogy a Számvevőszék véleménye tartalmaz egy korlátozó záradékot, amely azon alapul, hogy a nemzeti finanszírozó hatóságok által végzett utólagos ellenőrzéseket követően nem áll rendelkezésre sem a súlyozott hibaarány, sem a fennmaradó hibaarány kiszámításához szükséges információ. felkéri az Európai Számvevőszéket, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a tagállami nemzeti ellenőrző szervektől és/vagy az illetékes nemzeti hivataloktól szerezze be azokat a további és szükséges dokumentumokat és információkat, amelyek megszerzésére a közös vállalkozás nem rendelkezik hatáskörrel. továbbá felkéri a Számvevőszéket, hogy e kiegészítő dokumentumokat és információkat használja fel alternatív megoldásként véleménye megindokolására, valamint hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e kiegészítő elemek értékeléséről;

15.  megállapítja, hogy a pénzügyi év végére az igazgatótanács jelentős mértékű költségvetési módosítást hajtott végre, amely a kötelezettségvállalási előirányzatokat 158 200 000 euróra növelte; felhívja a közös vállalkozást, hogy részletesen tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot azokról a kritériumokról, amelyek alapján ilyen nagy jelentőségű pénzügyi határozatot hozott;

16.  elismeri, hogy az operatív kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 99,7%-os volt. megjegyzi azonban, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatokat globális szinten kötötték le, azaz még nem írtak alá a hozzájuk kapcsolódó támogatási megállapodásokat; úgy véli, hogy a hetedik keretprogram és a Horizont 2020 végrehajtásával kapcsolatos információk egyértelmű elválasztása hiányában e mutatók nem biztosítják a teljesítmény valódi értékelését; felhívja a Számvevőszéket, hogy az elkövetkezendő jelentésekbe külön-külön adjon tájékoztatást a hetedik keretprogram, illetve a Horizont 2020 költségvetésének végrehajtásáról; kéri a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az aktuális helyzetről és az e tekintetben elért eredményekről;

17.  megállapítja, hogy nem különül el egyértelműen egymástól a hetedik keretprogram és a Horizont 2020 végrehajtására vonatkozó információ, mivel 2014 végére nem írtak alá a Horizont 2020 végrehajtásával kapcsolatos egyetlen szerződést sem, és így kifizetésekre sem került sor; kéri a Számvevőszéket, hogy a 2015. évre vonatkozó jelentésében külön-külön nyújtson tájékoztatást a hetedik keretprogram és a Horizont 2020 költségvetési végrehajtásáról; felszólítja a közös vállalkozást, hogy a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló 2015-ös jelentésében adja meg a fenti információkat;

18.  támogatja a közös vállalkozás arra irányuló kezdeményezését, hogy együttműködjön a kisebb hozzájárulókkal, és tágítsa a támogatások értékelésének hatókörét, hogy az az odaítélt támogatások 90%-ára kiterjedjen; kéri a közös vállalkozást, hogy folytassa az értékelést, hogy az az összes támogatásra maradéktalanul kiterjedjen, továbbá tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a 2015-ös és 2016-os pénzügyi évben elért eredményekről;

19.  rámutat, hogy a közös vállalkozás 2014 júniusában vette át az ENIAC és az ARTEMIS feladatait; megállapítja, hogy nem áll rendelkezésre elegendő egyértelmű információ a közös vállalkozás projektjei végrehajtásának állapotáról (kifizetések szintje, az elkövetkezendő évekre vonatkozó kifizetési terv);

20.  üdvözli a természetbeni hozzájárulások szintjének a közös vállalkozás által végzett értékelését; megjegyzi azonban, hogy nem áll rendelkezésre elegendő információ ahhoz, hogy megállapítható legyen a tagokra háruló feladatok elvégzése a hetedik keretprogram tekintetében;

Jogi keret

21.  megismétli a Számvevőszékhez intézett kérését, hogy készítsen teljes és megfelelő pénzügyi jelentést a közös vállalkozás azon időpontig érvényes jogairól és kötelességeiről, amikor a közös vállalkozás megkezdte tevékenységét(19);

Belső ellenőrzés

22.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata elvégezte a közös vállalkozás kockázatértékelését; rámutat, hogy négy tényezőt a „nagy hatású/magas kockázatú” kategóriába sorolt;

23.  kéri, hogy a közös vállalkozás részletesen tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az alternatív mechanizmusok feltárása érdekében a Bizottsággal együtt végzett munka nyomán hozott konkrét intézkedések közvetett költségeinek kockázatkezeléséről, valamint az elszámolási eljárások közelítésének további lehetőségeiről a kettős vagy hármas könyvelés és beszámolás, valamint az ebből következő pénzügyi teher potenciális veszélyeinek elkerülése érdekében;

24.  kéri a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a csalás elleni stratégia elfogadásáról és végrehajtásáról;

25.  nyugtázza, hogy a közös vállalkozás a Horizont 2020 standard eljárásaival összehangolt ellenőrzési stratégiát fog végrehajtani; kéri, hogy a közös vállalkozás nyújtson be egy jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak, részletezve az említett stratégia végrehajtása érdekében alkalmazott kritériumokat, valamint a stratégia eredményességét alátámasztó bizonyítékokat és az eredmények értékelését;

Belsőkontroll-rendszerek

26.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás létrehozott egy belső ellenőrzési képességet, és jóváhagyta a vonatkozó belső chartát; emellett megállapítja, hogy a közös vállalkozás éves beszámolójában foglaltak szerint két belsőkontroll-szabványt még nem hajtottak maradéktalanul végre, és egyes eljárásokat még frissíteni kell;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

27.  elégedetten veszi tudomásul, hogy a közös vállalkozás átfogó politikát fogadott el az összeférhetetlenségek megelőzése érdekében; emlékeztet azonban arra, hogy az igazgatótanácsi tagok összeférhetetlenségi nyilatkozatait nem hozták nyilvánosságra;

A kutatási eredmények nyomon követése és jelentése

28.  üdvözli a közös vállalkozás eredményeit a nyomon követés és a beszámolás terén; megállapítja ugyanakkor, hogy a Horizont 2020 követelményeinek teljesítése és a hetedik keretprogram eredményeinek hatékonyabb terjesztése érdekében a Bizottsággal való szorosabb együttműködéshez nagyobb erőfeszítésekre lenne szükség; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozásnak fokoznia kellene a kutatási eredmények módszeres terjesztését; kéri, hogy a közös vállalkozás hozza meg a szükséges intézkedéseket a fent említettek jövőbeni teljesítése érdekében, és erről tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot;

29.  üdvözli, hogy a közös vállalkozás közzétette az ECSEL közös vállalkozás tevékenységeinek társadalmi-gazdasági hatásairól szóló jelentést;

30.  emlékeztet arra, hogy a mentesítésért felelős hatóság korábban már felkérte a Számvevőszéket, hogy készítsen különjelentést a közös vállalkozások kapacitásairól – magánpartnereikkel együtt – az uniós kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok hozzáadott értékének és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében(20).

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

  HL C 422., 2015.12.17., 80. o.

(2)

  HL C 422., 2015.12.17., 81. o.

(3)

  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

  HL L 30., 2008.2.4., 21. o.

(5)

  HL L 30., 2008.2.4., 52. o.

(6)

  HL L 169., 2014.6.7., 152. o.

(7)

  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(8)

  HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

(9)

  HL C 422., 2015.12.17., 80. o.

(10)

  HL C 422., 2015.12.17., 81. o.

(11)

  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(12)

  HL L 30., 2008.2.4., 21. o.

(13)

  HL L 30., 2008.2.4., 52. o.

(14)

  HL L 169., 2014.6.7., 152. o.

(15)

  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(16)

  HL L 38., 2014.2.7., 2. o.

(17)

  A Tanács 2014. május 6-i 561/2014/EU rendelete az ECSEL Közös Vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 152. o.).

(18)

  Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 412., 2006.12.30., 6. o.).

(19)

  2013. évi mentesítési eljárás – A8-0103 /2015 ARTEMIS és A8-0104/2015 ENIAC dokumentumok

(20)

  2013. évi mentesítési eljárás – A8-0103/2015 ARTEMIS és A8-0104/2015 ENIAC dokumentumok

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat