Eljárás : 2015/2186(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0122/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0122/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.52
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0188

JELENTÉS     
PDF 543kWORD 112k
8.4.2016
PE 569.766v02-00 A8-0122/2016

az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2186(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2186(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrségi Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Europol válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a hivatalnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0084/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(4), és különösen annak 43. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0122/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Rendőrségi Hivatal igazgatója számára az Europol 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Rendőrségi Hivatal igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 324. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 324. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2186(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrségi Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a hivatalnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0084/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(4), és különösen annak 43. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0122/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Rendőrségi Hivatal végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Rendőrségi Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Rendőrségi Hivatal igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2186(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0122/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Rendőrségi Hivatal („a hivatal”) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 84 339 820 EUR volt, ami 2013-hoz képest 2,20 %-os növekedést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Rendőrségi Hivatal 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megelégedéssel veszi tudomásul a Számvevőszék jelentéséből, hogy a 2014-es pénzügyi év során jelentősen javultak a költségvetés ellenőrzésére tett erőfeszítések, és a költségvetés magas, 99,70%-os végrehajtási arányát eredményezték, ami azt jelzi, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 93%-os volt, ami az előző évhez képest 2,80 %-os növekedést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

2.  megállapítja a számvevőszéki jelentés alapján, hogy a 2015-re átvitt lekötött előirányzatok teljes összege csökkent az előző évekhez képest, és 5 663 960 euró volt (az összes előirányzat 6,72 %-a); tudomásul veszi, hogy a II. cím esetében (adminisztratív kiadások) 1 900 000 eurót (27%) vittek át, ami 14%-os növekedést mutat az előző évhez képest; tudomásul veszi, hogy az átvitelek főleg a hivatal 2011-ben átadott székhelyének átalakításával függnek össze;

3.  a számvevőszéki jelentés alapján aggodalommal állapítja meg, hogy a a 2013-ból átvitt kötelezettségvállalási előirányzatok törlési aránya magas, 22%-os értéket mutatott, amely 13%-os növekedést jelent az előző évhez képest; tudomásul veszi, hogy a törlések elsősorban külső szolgáltatók által végrehajtott késedelmes informatikai projektekkel voltak kapcsolatosak a dokumentum- és vagyonkezelés, valamint a rendőrségi adatok cseréje terén. tudomásul veszi továbbá, hogy a késedelmek nem voltak kihatással az üzletmenetre, mert a már meglévő IT-megoldások a releváns rendszerek vonatkozásában használatban maradtak; a külső vállalkozók általi késedelmes teljesítés ellenére a felhasználatlan átvitelek tényleges nominális növekedése 2014 végén 0,9 millió euró volt.

4.  felhívja az ügynökséget, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítása érdekében a következő évre átvinni szándékozott kötelezettségvállalási előirányzatok összegét tartsa a lehető legalacsonyabb szinten;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5.  megállapítja, hogy 2014-ben a hivatal elvégezte a teljes közbeszerzési folyamat egész szervezetre kiterjedő felülvizsgálatát, tekintettel a jelenlegi belső szervezeti felépítés továbbfejlesztésére; tudomásul veszi, hogy a felülvizsgálat eredményeképpen a hivatal „közbeszerzési” tevékenységi teret hozott létre, amely az irányítási osztály igazgatóhelyettesének közvetlen hatásköre alá tartozik, és a közbeszerzés főbb szakaszai, illetve a minőségellenőrzések központosított megközelítéséhez vezet,

6.  tudomásul veszi a hivatal tájékoztatását, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások pályázati feltételeit közzéteszi honlapján, a teljesített szerződések éves áttekintésével együtt; tudomásul veszi, hogy a hivatal 2016 június végéig közzéteszi a 2015. pénzügyi évi közbeszerzéseinek áttekintését, a pénzügyi rendelet előírásainak megfelelően;

7.  kéri a hivatalt, hogy alkalmazza szigorúan a közbeszerzésekkel kapcsolatban a titoktartásra és a kizárásra vonatkozó intézkedéseket, végezzen minden esetben háttérvizsgálatokat, és alkalmazza a kizárási kritériumot, hogy összeférhetetlenség esetén kizárjon vállalatokat a részvételből, mivel ez lényeges az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

8.  megállapítja, hogy a hivatal igazgatójának és helyetteseinek önéletrajzai és a kijelölt feladatok és kötelezettségek független ellátására vonatkozó nyilatkozatai megtalálhatók a hivatal honlapján; megjegyzi, hogy a hivatal vezetősége tudomásul vette a a mentesítésért felelős hatóság ajánlásait a vezetőség önéletrajzai és érdekeltségi nyilatkozatai közzétételéről; felhívja a hivatalt és a vezetőség tagjait, hogy tegyék elérhetővé ezeket a dokumentumokat a hivatal honlapján, amint az megkapja őket;

9.  megjegyzi, hogy a hivatal 2014-ben új magatartási kódexet tett közzé, amely iránymutatást tartalmaz az összeférhetetlenség és a „forgóajtó-jelenség” kezelésére és megoldására vonatkozóan;

10.  felhívja azokat az uniós intézményeket és ügynökségeket, amelyek magatartási kódexet vezettek be – így az Európai Parlamentet is –, hogy erősítsék meg végrehajtási intézkedéseiket, például a pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzését;

11.  felhívja a hivatalt, hogy a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és nyilvánosságra hozatalával, illetve illetéktelen személlyel való közlésével szembeni védelemről szóló, hamarosan elfogadásra kerülő irányelvvel összefüggésben fordítson különleges figyelmet a visszaélést bejelentő személyek védelmére;

12.  ösztönzi a hivatalt, hogy a folyamatban lévő figyelemfelkeltő tevékenységekkel párhuzamosan a tisztviselők körében hívják fel jobban a figyelmet az összeférhetetlenségi politikára, és foglalják bele kötelezően megvitatandó elemként a feddhetetlenséget és az átláthatóságot a felvételi eljárásokba és a teljesítményértékelésekbe;

13.  a korrupció megelőzésének és az ellene folytatott küzdelemnek az átfogó javítását kéri egy mindenre kiterjedő megközelítés révén, amely a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés javításával és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok szigorításával, átláthatósági nyilvántartások bevezetésével vagy megerősítésével, a bűnüldözési intézkedések számára elegendő forrás biztosításával és a tagállamok közötti, valamint az érintett harmadik országokkal folytatott együttműködés javításával kezdődik;

14.  üdvözli az Europol vezetősége által a belső vizsgálatokról hozott intézkedéseket, és emlékezteti a hivatalt, hogy a 2014. január 1-jén hatályba lépett uniós személyzeti szabályzat 22c. cikke értelmében kötelező erejű belső szabályokat kell elfogadnia a visszaélést jelentő személyekkel kapcsolatosan.

Belső kontrollrendszerek

15.  tudomásul veszi, hogy a belső ellenőrzési részleg feladatait és felelősségi köreit a hivatal a belső ellenőrzési feladatkör keretében látja el; megjegyzi, hogy a hivatal vezetősége által elfogadott ellenőrzési feladattervnek megfelelően a belső ellenőri feladatkör konzultációs vizsgálatot tett közzé a hivatal operatív teljesítményéről, amely öt, a vállalati tervezés során kezelendő stratégiai témát eredményezett, amelyek fontos hozzájárulást jelentenek a hivatal következő, 2016 végén elkészülő többéves stratégiájához;

16.  elismeri, hogy a belső ellenőrzési részleg támogatta a hivatal igazságügyi laboratóriumának ellenőrzését az euró bankjegyek vizsgálatának tekintetében, amely döntő lépés a hivatal igazságügyi laboratóriuma hivatalos akkreditációjának kérelmezése felé ezen a területen;

Belső ellenőrzés

17.  tudomásul veszi, hogy a hivatal vezetősége 2014 májusában elfogadta a 2014–2016-os időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet, amelyet a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) készített; tudomásul veszi, hogy az IAS 2014 szeptemberében elvégezte a személyzeti felvétel ellenőrzését, amely megerősítette, hogy a hivatal felvételi eljárása biztos alapokon nyugszik; elismeri, hogy az IAS ellenőrzési jelentése kiemelte, hogy a hivatal felvételi és kiválasztási eljárásai hatékonyak és eredményesek, továbbá a gazdálkodási jelentés megfelelő és időben elkészül; megállapítja, hogy az IAS három ajánlást „fontos” minősítéssel látott el; megjegyzi, hogy az ügynökség cselekvési tervet nyújtott be a feltárt hiányosságok kezelésére, amelyet az IAS elfogadott;

Egyéb megjegyzések

18.  tudomásul veszi a hivatal tájékoztatását arról, hogy felülvizsgálta pénzügyi szabályozását(7) annak érdekében, hogy összhangba hozza az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben(8) foglalt rendelkezésekkel; tudomásul veszi továbbá, hogy a hivatal a Bizottság végrehajtási szabályait alkalmazza, és hangsúlyozza, hogy továbbra is törekednie kell a költségvetés hatékony és megfelelő végrehajtására, különös tekintettel az igazgatási kiadásokkal kapcsolatos átvitelekre;

19.  megjegyzi, hogy a hivatal honlapján közzétette konszolidált éves tevékenységi jelentését;

°

°  °

20.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, [2016.xx xxxx-i] állásfoglalására(9).

18.2.2016

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2186(DEC))

A vélemény előadója: Monica Macovei

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  tudomásul veszi a Számvevőszék azon megállapítását, hogy az Europol éves beszámolója híven tükrözi az ügynökség 2014. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy az ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak;

2.  megjegyzi, hogy az ügynökség honlapján csak egy általános jelentés (Europol Review) kerül közzétételre; kéri az ügynökséget, hogy konszolidált éves tevékenységi jelentését is rendszeresen tegye közzé;

3.  aggasztónak találja, hogy a közbeszerzési pályázatból való kizárás, az azon való részvétel, valamint – a szerződés teljesítésére való képesség vonatkozásában – a kiválasztás feltételei nem elérhetők a honlapon. sürgeti az ügynökséget, hogy tegye közzé a fenti információkat, és az összes 2014. évi nyertes pályázatot;

4.  sajnálatosnak tartja a 2014-ben átvitt kötelezettségvállalási előirányzatok magas törlési arányát (22%), amelyet a külső beszállítók által végzett informatikai projektek késlekedései okoztak, miközben elismeri, hogy az átvitelekre bizonyos esetekben a műveletek, beszerzési eljárások vagy projektek több éves jellege miatt került sor; tudomásul veszi, hogy e projektekhez kapcsolódó költségvetés alacsony felhasználási szintje főként annak az eredménye, hogy a beszállítók nem tartották magukat az elfogadott ütemtervhez; kéri az ügynökséget, hogy ismertesse az informatikai projektek lényegét és hasznosságát, mivel a késlekedésnek az ügynökség szerint nem volt hatása az operatív működésre;

5.  megjegyzi, hogy a hivatal 2014-ben új magatartási kódexet tett közzé, amely iránymutatást tartalmaz az összeférhetetlenség és a „forgóajtó-jelenség” kezelésére és megoldására vonatkozóan; kéri a vezetőséget érdekeltségi nyilatkozatok közzétételére az összeférhetetlenségi nyilatkozatok helyett, egy harmadik félre bízva ezáltal az értékelést, valamint arra, hogy ismertesse részletesen az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályozását;

6.   üdvözli az Europol vezetősége által a belső vizsgálatokról hozott intézkedéseket, és emlékezteti a hivatalt, hogy a 2014. január 1-jén hatályba lépett uniós személyzeti szabályzat 22c. cikke értelmében kötelező erejű belső szabályokat kell elfogadnia a visszaélést jelentő személyekkel kapcsolatosan.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

16.2.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

1

9

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 324. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 324. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/decision_of_the_europol_management_board_on_the_adoption_of_the_financial_regulation_applicable_to_europol.pdf

(8)

A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).

(9)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat