Eljárás : 2015/2194(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0133/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0133/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.30
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0166

JELENTÉS     
PDF 545kWORD 114k
8.4.2016
PE 569.744v02-00 A8-0133/2016

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2194(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Derek Vaughan

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT


1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2194(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a hivatalnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0092/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló 2010. május 19-i 439/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0133/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2194(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszaival együtt(7),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(8),

–  tekintettel a hivatalnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0092/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(9) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló 2010. május 19-i 439/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(10) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(11),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(12) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0133/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2194(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0133/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal („a hivatal”) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése 15 663 975 euró volt; mivel a hivatal költségvetésének 94 %-a az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék a hivatal 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  a számvevőszéki jelentés alapján megjegyzi, hogy a Számvevőszék 2012-es és 2013-as jelentésében szereplő egy-egy megjegyzés jelenleg „végrehajtandó” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék 2012-es és 2013-as jelentésében tett három megjegyzés „folyamatban”, míg a 2013-as jelentésben tett három megjegyzés „nem alkalmazandó” minősítést kapott;

2.  a hivatal tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

-  a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan megfelelő formában, a szükséges indokolásokkal kiegészítve információkkal szolgált a személyzeti kiadásokkal kapcsolatos elhatárolásokról;

-  intézkedéseket hoztak a költségvetési szükségletek visszatérő rossz felbecsülése és a késedelmes fizetések problémájának, valamint az átláthatósággal és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdéseknek a kezelésére;

-  az igazgatótanács 2013 végére összeférhetetlenségi politikát fogadott el, és az igazgatótanács összes tagja az ügyvezető igazgatóval együtt aláírta a hivatal összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdőívét, megerősítve az összeférhetetlenség hiányát;

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

3.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy a hivatal 1 300 000 euró összegben vitt át jogi kötelezettségvállalás nélküli költségvetési előirányzatot; emlékezteti a hivatalt, hogy ez ellentétben áll a költségvetési rendelettel; nyugtázza, hogy a hivatal úgy határozott, hogy 2015-ben javítja ki ezeket a szabálytalan átviteleket a költségvetés-gazdálkodási rendszerben, mivel a 2014-es pénzügyi év már lezárult;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

4.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 84,69 %-os volt, ami 2013-hoz képest 2,65 %-os csökkenést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 71,33 %-os volt, ami 2013-hoz képest 15,85 %-os csökkenést jelent;

5.  rámutat, hogy 1 062 kifizetést (28,6%) a költségvetési rendeletben rögzített határidőt meghaladva hajtottak végre, ami 2013-hoz képest 10,6%-os növekedést jelent; aggodalommal állapítja meg, hogy az átlagos kifizetési késedelem 2013-hoz képest 2014-ben három nappal – 24 napra – nőtt; a hivatal tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy több intézkedést is bevezettek a késedelmes kifizetések arányának csökkentésére, és hogy az arány 2015-ben csökkent is; felhívja a hivatalt, hogy számoljon be az ügynökségnek a helyzet orvoslására tett intézkedésekről;

6.  a hivatal tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy 2015 második negyedévétől a hivatal legalább évente kétszer felülvizsgálja éves költségvetését a költségvetés-tervezés és -végrehajtás javítása, valamint az átvitelek aránytalanul nagy mértékének csökkentése érdekében; nyugtázza továbbá, hogy a hatóság új formátumú havi jelentéseket vezetett be a költségvetés állására vonatkozóan, és belső műhelytalálkozókat szervezett a költségvetés-végrehajtásról és a pénzgazdálkodásról; felhívja a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a megtett intézkedések eredményességéről;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

7.  nyugtázza, hogy a 2013-ról átvitt nem differenciált előirányzatok 21,2%-át (146 417 euró) törölték 2014-ben, ami 2013-hoz képest 4,7%-os növekedést jelent; megjegyzi, hogy a törlések főként közvetített munkaerőre és személyzeti képzésekre, valamint adminisztratív támogatási és fordítási költségekre vonatkoztak; emlékezteti a hatóságot, hogy a törlések ellentmondanak az évenkéntiség költségvetési elvének, és hogy az előző évről való átvitelek nagyarányú törlése a költségvetés-tervezés hiányosságaira utal; nyugtázza, hogy a hivatal intézkedéseket hozott a költségvetés-tervezés és -végrehajtás javítása, valamint a pénzügyi év végén az aránytalan átvitelek csökkentése érdekében;

8.  megállapítja, hogy a lekötött előirányzatok 2015-re való átvitele magas volt, és elérte a 27,9%-ot a II. cím (igazgatási kiadások) esetében; megállapítja, hogy az átvitelek főként a 2014-ben nyújtott, de még nem leszámlázott, vagy a 2015-ben nyújtandó tanácsadási és informatikai tanácsadási szolgáltatásokhoz kötődtek;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

9.  nyugtázza a munkaerő-felvételi politika aktualizálását, amely tükrözi a személyzeti szabályzatot; nyugtázza, hogy a hivatal 2015-ben felülvizsgálta a munkaerő-felvételi és -kiválasztási iránymutatásokat, és az átláthatóság és az egyenlő bánásmód biztosítása érdekében további lépéseket és ellenőrzéseket vezetett be; aggodalommal állapítja meg, hogy a számvevőszéki jelentésben „végrehajtandó” minősítéssel szerepel a 2012-es számvevőszéki jelentésben a kiválasztási eljárások átláthatóságával kapcsolatban tett megjegyzés; felhívja a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a megtett intézkedések eredményességéről; várakozással tekint a Számvevőszék következő ellenőrzése és a korrekciós intézkedések értékelése elé;

10.  a számvevőszéki jelentés alapján nyugtázza, hogy a hivatalnál gyakran cserélődnek az alkalmazottak, és 2014-ben 14-en távoztak, köztük négy kulcsfontosságú pozíció betöltő személy; egyetért a Számvevőszékkel, hogy a gyakori cserélődés jelentős kockázattal jár a hivatal éves és többéves munkaprogramjában meghatározott célkitűzések megvalósítása szempontjából; nyugtázza, hogy a hivatal pótolta a 2014-ben távozott személyzetet, és immár az összes álláshely betöltésre került, illetve folyamatban vannak a felvételi eljárások; kéri, hogy a hivatal vizsgálja meg a nagy arányú cserélődés okát, és számoljon be a költségvetési hatóságnak a probléma kezelése érdekében tett intézkedésekről;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

11.  aggodalommal állapítja meg, hogy a hivatal nem tette közzé az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikáját, valamint az igazgatótanács tagjai és az ügyvezető igazgató által aláírt, az összeférhetetlenségre vonatkozó kérdőívet; sürgeti a hivatalt ennek mielőbbi pótlására;

12.  a korrupció megelőzésének és az ellene folytatott küzdelemnek az átfogó javítását kéri egy mindenre kiterjedő megközelítés révén, amely a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés javításával és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok szigorításával, átláthatósági nyilvántartások bevezetésével vagy megerősítésével, a bűnüldözési intézkedések számára elegendő forrás biztosításával és a tagállamok közötti, valamint az érintett harmadik országokkal folytatott együttműködés javításával kezdődik;

13.  kéri az ügynökséget, hogy fogadjon el egyértelmű szabályokat a visszaélést bejelentő személyekről és a forgóajtó-jelenség ellen;

Belső kontrollrendszerek

14.  nyugtázza, hogy a hat fennmaradó és nem teljes mértékben végrehajtott belsőkontroll-standardból kettő végrehajtásra került; nyugtázza, hogy a maradék négy belsőkontroll-standard végrehajtása folyamatban van, külső tanácsadó segítségével; felhívja a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a fennmaradó belsőkontroll-standardok végrehajtásának teljesítéséről;

Belső ellenőrzés

15.  nyugtázza, hogy a belsőkontroll-standardokra vonatkozó, a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) által elvégzett korlátozott felülvizsgálatot követően az IAS 11 ajánlás megfelelő végrehajtásáról és lezárásáról számolt be; megjegyzi továbbá, hogy az előző évben tett ajánlások közül hét továbbra is lezáratlan, ezekből négy „nagyon fontos” és három „fontos”; felhívja a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a fennmaradó ajánlások végrehajtásáról;

Egyéb megjegyzések

16.  elismeri a jelenlegi menekültválság kezelésének nehézségeit; elismeri továbbá, hogy az ügynökség feladatai valószínűleg tovább nőnek majd, és költségvetését, illetve személyi állományát ennek megfelelően kell majd növelni; ezért kéri az ügynökséget, hogy fokozza erőfeszítéseit és javítsa költségvetési gazdálkodását, valamint terjesszen elő egy cselekvési tervet feladatainak optimális ellátására a következő években.

°

°  °

17.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal [az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló], [2016.xx xxxx-i] állásfoglalására(13).

18.2.2016

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2194(DEC))

A vélemény előadója: Monica Macovei

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  megállapítja, hogy 2014-ben az ügynökség 1,3 millió EUR összegű olyan költségvetési kötelezettségvállalást vitt át, amelyeket nem fedeztek jogi kötelezettségvállalások; megállapítja, hogy az ügynökség kifizetéseinek 28,6%-ára a költségvetési rendeletben megszabott határidő után került sor; megállapítja, hogy a 2014-ben átvitt nem differenciált kötelezettségvállalási előirányzatok 21,2%-át törölték, ami több mint 2013-ban (16,5%); egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy ez hiányosságokat jelez az ügynökség költségvetési tervezésében és ellentmond az évenkéntiség költségvetési elvének, miközben elismeri, hogy az átvitelekre bizonyos esetekben a műveletek, közbeszerzési eljárások vagy projektek többéves jellege miatt került sor;

2.   tudomásul veszi a Számvevőszék következtetéseit, miszerint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal éves beszámolója híven tükrözi 2014. december 31-i pénzügyi helyzetét és azt, hogy tranzakciói jogszerűek és szabályszerűek;

3.  tudomásul veszi a személyi állomány nagymértékű cserélődését 2014-ben: 14 fő, köztük 4 vezető beosztású hagyta el az ügynökséget; egyetért a Számvevőszékkel, hogy ez jelentős kockázattal jár az éves és többéves munkaprogramban meghatározott célkitűzések megvalósítása szempontjából;

4.  tudomásul veszi a Számvevőszék által 2013-ban felvetett, azzal kapcsolatos folyamatban lévő ügyet, hogy az interjúk és tesztek kérdéseit az egyes pályázatok értékelése után dolgozták ki, ami ahhoz a feltételezéshez vezet, hogy a pályázatok befolyásolták a kérdéseket; e tekintetben aggodalommal állapítja meg, hogy a felvételi bizottságok nem mindig pontozták az álláshirdetésben szereplő valamennyi felvételi kritériumot; sürgeti az ügynökséget, hogy azonnal javítsa a munkaerő-felvételi eljárást;

5.   üdvözli az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére szolgáló politika elfogadását, összhangban a Bizottság által 2013-ban közzétett iránymutatásokkal, és sürgeti az ügynökséget, hogy tegye közzé ezt a politikát az önéletrajzokkal és érdekeltségi nyilatkozatokkal együtt, valamint bocsássa a mentesítésért felelős hatóság rendelkezésére a feltárt összeférhetetlenségi esetek dokumentációját; kéri az ügynökséget, hogy fogadjon el egyértelmű szabályokat a visszaélést bejelentő személyekről és a forgóajtó-jelenség ellen;

6.  elismeri a jelenlegi menekültválság kezelésének nehézségeit; elismeri továbbá, hogy az ügynökség feladatai valószínűleg tovább nőnek majd, és költségvetését, illetve személyi állományát ennek megfelelően kell majd növelni; ezért kéri az ügynökséget, hogy fokozza erőfeszítéseit és javítsa költségvetési gazdálkodását, valamint terjesszen elő egy cselekvési tervet feladatainak optimális ellátására a következő években.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBANTARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

16.2.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

52

2

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Bodil Valero

(1)

HL C 409., 2015.12.9., 102. o.

(2)

HL C 409., 2015.12.9., 102. o.

(3)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(4)

HL L 132., 2010.5.29., 11. o.

(5)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(7)

HL C 409., 2015.12.9., 102. o.

(8)

HL C 409., 2015.12.9., 102. o.

(9)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(10)

HL L 132., 2010.5.29., 11. o.

(11)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(12)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(13)

E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat