JELENTÉS az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

7.4.2016 - (2015/2169(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Derek Vaughan

Eljárás : 2015/2169(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0134/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0134/2016
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2169(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt[1],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[2],

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[5],

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[6] és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0134/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatója számára az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

 • [1]  HL C 409., 2015.12.9., 284. o.
 • [2]  HL C 409., 2015.12.9., 284. o.
 • [3]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [4]  HL L 216., 1994.8.20., 1. o.
 • [5]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [6]  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2015/2169(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszaival együtt[1],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[2],

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0067/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[5],

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[6] és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0134/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2169(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0134/2016),

A.  mivel – pénzügyi kimutatásai szerint – az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 17 256 026 euró volt, ami 2013-hoz képest 1,17%-os csökkenést jelent;

B.  mivel az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 14 987 210 eurót tett ki, ami a 2013-as évhez képest 4,02%-os csökkenést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a 2013-as évre vonatkozó számvevőszéki jelentésben tett két megjegyzés vonatkozásában kiigazító intézkedésekre került sor, így a számvevőszéki jelentésben most már mindkettő „n.a.” minősítést kapott;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98,65%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 75,59%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  megállapítja, hogy a 2015-re átvitt lekötött előirányzatok összege a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében 443 412 eurót tett ki (34%); tudomásul veszi, hogy ezeket az átviteleket elsősorban az ügynökség új épületének belső kialakításával, az éves informatikai szerződések megújításával és az ellenőrzési szolgáltatások költségeivel kapcsolatban az év végére tervezetten beszerzett áruk és szolgáltatások okozták;

4.  megjegyzi, hogy a 2013-as pénzügyi évről 4 384 922 eurót vittek át; megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2013-as átvitelek mindössze 1,96%-át törölték;

Átcsoportosítások

5.  nyugtázza, hogy az éves tevékenységi jelentés és a Számvevőszék ellenőrzéseinek megállapításai szerint is a 2014. évi átcsoportosítások szintje és jellege a költségvetési szabályok keretei között maradt az előző évhez hasonlóan;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

6.  megjegyzi, hogy az ügynökség 2014-ben öt munkaerő-felvételi eljárást folytatott le, továbbá egy folyamatban volt és másik hármat tervezett 2015-re; nyugtázza, hogy a folyamatban lévő munkaerő-felvételek vagy a távozó személyzet pótlására szolgálnak, vagy ideiglenes szerződéseket jelentenek huzamos betegség vagy szülési szabadság miatt távol lévők pótlására; megjegyzi, hogy a Számvevőszék 2014-re vonatkozó éves jelentésében nem tett észrevételeket az ügynökség munkaerő-felvételi eljárásaival kapcsolatban;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

7.  nyugtázza, hogy az összeférhetetlenségi politika 2014. novemberi elfogadását követően nem kerültek feltárásra összeférhetetlenséggel kapcsolatos esetek;

8.  a korrupció megelőzésének és az ellene folytatott küzdelemnek az átfogó javítását kéri egy mindenre kiterjedő megközelítés révén, amely a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés javításával és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályok szigorításával, átláthatósági nyilvántartások bevezetésével vagy megerősítésével, a bűnüldözési intézkedések számára elegendő forrás biztosításával és a tagállamok közötti, valamint az érintett harmadik országokkal folytatott együttműködés javításával kezdődik;

9.  emlékeztet arra, hogy folyamatban van az ügynökségnél dolgozó alkalmazottak összeférhetetlenségének megelőzését szolgáló jelenlegi eljárások felülvizsgálata, amelynek 2015-ben kellett volna befejeződnie; megjegyzi, hogy a szabályok felülvizsgálata továbbra is folyamatban van, és felhívja az ügynökséget, hogy a lehető leghamarabb zárja le a folyamatot, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az eredményekről;

10.  ösztönzi az ügynökséget, hogy hívja fel jobban a figyelmet az összeférhetetlenségi politikára a személyzete körében a folyamatban lévő figyelemfelkeltő tevékenységekkel párhuzamosan, és kötelezően megvitatandó elemként a feddhetetlenség és átláthatóság belefoglalását kéri a felvételi eljárásokba és a teljesítményértékelésekbe;

Belső kontrollrendszerek

11.  tudomásul veszi, hogy a 2014-es éves irányítási tervben az ügynökség intézkedéseket hozott az ügynökségnél alkalmazott belső ellenőrzési szabványok hatékonyságának javítására több területen; nyugtázza, hogy a feltárt területek kiterjedésére való tekintettel többéves cselekvési terv került kidolgozásra; továbbá megjegyzi, hogy 2014 júniusában az ügynökség igazgatója belső ellenőrzési politikát fogadott el, amely külön eljárást tartalmaz a belső ellenőrzési szabványok önértékelésére, amely az ügynökségnél meghonosodott gyakorlaton alapul, beszámol a hatályban lévő belső ellenőrzési rendszerekről és meghatározza az eljárás végrehajtásával kapcsolatos szerepeket és feladatköröket;

Belső ellenőrzés

12.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) szolgál az ügynökség belső ellenőreként, és ellenőrzéseket végez az ügynökségnél a stratégiai belső ellenőrzési terv alapján; továbbá megjegyzi, hogy 2014-ben az IAS nem végzett új ellenőrzéseket, és hogy a következő ellenőrzésre a stratégiai belső ellenőrzési terv keretében 2015 áprilisában került sor;

Egyéb megjegyzések

13.  tudomásul veszi a számvevőszéki jelentésből, hogy a személyzeti szabályzat 723/2004/(EK, Euratom) tanácsi rendelet[7] általi, 2004. évi módosítását követően a szabályzat rendelkezett a 2004. május 1-je előtt felvett tisztviselők jövőbeni díjazásáról, ami nem lehet kevesebb, mint amennyi a korábbi személyzeti szabályzat szerint lett volna; megjegyzi, hogy a Számvevőszék ellenőrzése során megállapította, hogy e rendelkezést nem tartották be, és az ebben az időben foglalkoztatott 26 tisztviselőből egy esetében 5300 eurós alulfizetésre derült fény a 2005–2014-es időszakban; megállapítja, hogy az ügynökség megtette a kérdés orvoslásához szükséges intézkedéseket;

14.  megjegyzi, hogy az ügynökség új épületbe való költözése 2013 végén fejeződött be, de 2014-ben került teljes körűen lezárásra; üdvözli, hogy az új épület a munkatársaknak több helyet és jobb munkakörülményeket, a látogatóknak pedig megfelelőbb helyiségeket biztosít, megelégedéssel nyugtázza, hogy a költözés jelentős megtakarításokat eredményezett a bérleti díjak tekintetében; üdvözli, hogy a spanyol hatóságokkal kötött, székhellyel kapcsolatos megállapodás hosszú távra otthont biztosít az ügynökség számára;

15. kijelenti, hogy az ügynökség éves jelentései fontos szerepet játszhatnának az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályok betartásában; felhívja az ügynökséget, hogy éves jelentésében szerepeltessen állandó fejezetet ezekről az elemekről;

16.  elismeri az ügynökség kulcsszerepét az Európai Unió 2014–2020-as munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keretének végrehajtása terén;

17.  megjegyzi, hogy 2014 volt az ügynökség 2014–2020 közötti időszakra szóló új, többéves stratégiai programjának első éve; nagyra értékeli a stratégia első évében az ügynökség eredményeire vonatkozó pozitív mutatókat a stratégiában meghatározott alábbi prioritási területeken: változásokra való felkészülés, tények és adatok, munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos eszközök, figyelemfelhívás, hálózatépítési ismeretek és intézményi kommunikáció;

18.  üdvözli az ügynökség és a hasonló tevékenységet végző tagállami hatóságok közötti aktív együttműködést;

19.  elismerően nyilatkozik az ügynökségnek egy online interaktív kockázatértékelési eszköz kidolgozása terén végzett munkájáról és az „Egészséges munkahelyek” kampány révén a kockázatmegelőzés erősítésére, valamint a fenntartható és egészséges munkahelyek előmozdítására tett erőfeszítéseiről;

°

°  °

20.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, [2016.xx. xxxx-i] állásfoglalására[8].

26.1.2016

VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2169(DEC))

A vélemény előadója: David Casa

JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék minden lényeges szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2014. december 31-i pénzügyi helyzet valósághűen bemutatásra került;

2.  elismeri az ügynökség kulcsszerepét az Európai Unió 2014–2020-as munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keretének végrehajtása terén;

3.  megjegyzi, hogy 2014 volt az ügynökség 2014–2020 közötti időszakra szóló új, többéves stratégiai programjának első éve; nagyra értékeli a stratégia első évében az ügynökség eredményeire vonatkozó pozitív mutatókat a stratégiában meghatározott alábbi prioritási területeken: változásokra való felkészülés, tények és adatok, munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos eszközök, tudatosítás, hálózatépítési ismeretek és intézményi kommunikáció;

4.  üdvözli az ügynökség és a hasonló tevékenységet végző tagállami hatóságok közötti aktív együttműködést;

5.  elismeri, hogy a költségvetés végrehajtási aránya 2014-ben továbbra is magas volt (99%), ami azt jelezi, hogy a kötelezettségvállalások időben megtörténtek; megjegyzi azonban, hogy az átvitt előirányzatok szintje a II. címben (34%) az előző évhez képest tovább nőtt, ami elsősorban az ügynökség új épületének berendezésével kapcsolatos áruk és szolgáltatások év végi beszerzésének következménye, beleértve az éves informatikai szerződések megújítását és az ellenőrzési szolgáltatások költségeit;

6.  üdvözli az ügynökség új épületének átadását, amely a munkatársaknak több helyet és jobb munkakörülményeket, a látogatóknak pedig megfelelőbb üléstermeket biztosít, és amely továbbá jelentős mértékű megtakarítást eredményezett a bérleti díj tekintetében; üdvözli, hogy a spanyol hatóságokkal kötött, székhellyel kapcsolatos megállapodás hosszú távra helyszínt biztosít az ügynökség számára;

7.  elismerően nyilatkozik az ügynökségnek egy online interaktív kockázatértékelési eszköz kidolgozása terén végzett munkájáról és az „Egészséges munkahelyek” kampány révén a kockázatmegelőzés erősítésére, valamint a fenntartható és egészséges munkahelyek előmozdítására tett erőfeszítéseiről.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

TARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

25.1.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

8

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Bodil Valero

 • [1]  HL C 409., 2015.12.9., 284. o.
 • [2]  HL C 409., 2015.12.9., 284. o.
 • [3]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [4]  HL L 216., 1994.8.20., 1. o.
 • [5]  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [6]  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [7]    A Tanács 723/2004/EK, Euratom rendelete (2004. március 22.) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról (HL L 124., 2004.4.27., 1. o.)
 • [8]  E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].