Eljárás : 2015/0224(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0142/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0142/2016

Viták :

PV 09/05/2016 - 18
CRE 09/05/2016 - 18

Szavazatok :

PV 10/05/2016 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0208

AJÁNLÁS     ***
PDF 498kWORD 124k
21.4.2016
PE 575.289v03-00 A8-0142/2016

az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatol végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Halászati Bizottság

Előadó: Jarosław Wałęsa

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (13015/2015),

–  tekintettel az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodástervezetre (13014/2015),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával és 218. cikke (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0402/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására és a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0142/2016),

1.  egyetért a megállapodás és az ahhoz csatolt jegyzőkönyv megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Libériai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió (EU) az elmúlt években több halászati partnerségi megállapodást és jegyzőkönyvet is kötött „harmadik országokkal”. Az EU a halászati partnerségi megállapodások révén pénzügyi és technikai támogatást nyújt a partnerországok kizárólagos gazdasági övezetén belüli halállományok széles körére vonatkozó halászati jogokért. A közös halászati politika 2014. évi reformja óta ezeket a megállapodásokat fenntartható halászati partnerségi megállapodásoknak hívják.

Ez az első fenntartható halászati partnerségi megállapodás, amelyet az Európai Unió és az Atlanti-óceán mentén 570 km hosszú partvonallal rendelkező Libériai Köztársaság aláír. A 246152 km2-es kizárólagos gazdasági övezeten belül tengerfenéken élő és nyílt tengeri halászati erőforrások, többek között tonhalak és tonhalfélék élnek.

Libéria és az EU

Az Európai Unió távoli vizeken halászó flottái már az 1950-es évek óta a Guineai-öböl trópusi tonhalféléire halásznak. Jelenleg az általuk kifogott összes tonhal 10%-a az Atlanti-óceánból származik, elsősorban csíkoshasú tonhal (70%), sárgaúszójú tonhal (25%) és nagyszemű tonhal (5%).

Az EU és Libéria többoldalú megállapodások, például az Egyesült Nemzetek 1982. december 10-i Tengerjogi Egyezménye vagy a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok és a hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló 1995. évi megállapodás, valamint kormányközi és regionális halászati szervezetek, mint például az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) révén folytat együttműködést. Ezen túlmenően a 2008. évi libériai élelmezési és mezőgazdasági politika és stratégia elfogadja a bevált nemzetközi gyakorlatoknak az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO) felelősségteljes halászatra vonatkozó 1995. évi önkéntes magatartási kódexében foglalt megfelelő elemeit.

A libériai hatóságok szorosan együttműködnek az Unióval a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem terén. A polgárháború hosszú évei tették lehetővé a jogellenes halászati tevékenységek kialakulását, amelyek keretében a libériai vizekben található halállományokra külföldi hajók halásznak, és ennek eredményeképpen elszipkázzák a libériai halászok potenciális nemzeti bevételét és negatív hatással vannak a halállományok egészségére és a tengeri ökoszisztémára.

Következésképpen a fenntartható halászati partnerségi megállapodás Libériával történő megkötése egyértelműen hozzájárulna ahhoz, hogy az Unió elérhesse céljait a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem terén, és hogy megismertesse a közös halászati politikának a halászati és akvakultúra-tevékenységek fenntartható kezelésére irányuló célkitűzését.

A halászat Libériában

Líbiában a halászati politikáért és a halászati erőforrás-gazdálkodásért a földművelésügyi minisztérium irányítása alatt a nemzeti halászati hatóság (BNF) tartozik átfogó felelősséggel.

A BNF célja a fenntartható módon kezelt és gazdaságilag életképes halászat előmozdítása, amely jólétet teremt a jelen és a jövő nemzedékei számára. Az új halászati rendeleteket 2010-ben fogadták el, ezt követte a 2014-ben elfogadott, a halászati és akvakultúra-politikával és stratégiával foglalkozó dokumentum(1): a libériai halászati politika fő célkitűzése a halászati erőforrások és ökoszisztémák fenntartható kezelése, nevezetesen az alábbiak révén:

•  A halbiomassza kapacitások helyreállítása, hogy a maximális fenntartható hozam szintjét eredményezzék;

•  A nemzetközi együttműködés előmozdítása a közös állományokkal való gazdálkodás javítása érdekében;

•  Hatékony megfigyelési, ellenőrzési és felügyeleti mechanizmusok (MCS) végrehajtása a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére.

Ez a politika ezért összhangban van az EU közös halászati politikájának célkitűzéseivel.

A halászati ágazat Libéria bruttó mezőgazdasági hazai termékének (GDP) körülbelül 12%-át és a teljes GDP 3%-át teszi ki. 2011-ben a kormány licencdíjakból, hajólajstormozási, ellenőrzési és megfigyelési díjakból, behozatali és kiviteli illetékekből és bírságokból származó bevételeinek teljes összege 400 000 USD volt, és ez az összeg a halászati vizeken illegális halászatot folytató külföldi hajóktól az eredményes büntetőeljárást követően beszedett bírságoknak köszönhetően 2013 közepéig erőteljesen nőtt, elérve a közel 6,0 millió USD-t(2).

Becslések szerint a lakosság több mint fele a part mentén él, részben vagy egészben függ a megélhetést biztosító halászattól, az országban az állati eredetű fehérjebevitel mintegy 65%-át a hal teszi ki. A halászati erőforrások megléte ellenére Libéria olcsóbb, kisméretű nyíltvízi fajokat importál helyi fogyasztásra, ugyanakkor néhány nagy értékű fajt, például a garnélarákot, exportál. A kereskedelmi adatok – részben a gyenge felügyeleti rendszerek miatt – nem tekinthetőek megbízhatónak. A tekintetben azonban konszenzus van, hogy a halászati ágazat jelentős mértékben járulhat hozzá Libéria fejlődéséhez.

Előzetes értékelés egy EU–Libéria közötti esetleges jövőbeli fenntartható halászati partnerségi megállapodásról

A Bizottság 2013-ban előzetes értékelés során megvizsgálta egy Libériával kötendő fenntartható halászati partnerségi megállapodás lehetőségét(3). Az értékelő jelentés megállapította, hogy az EU tonhalhalászati ágazata komolyan érdekelt a Libériában való halászatban, és egy fenntartható halászati partnerségi megállapodás segíthet a megfigyelés, ellenőrzés és felügyelet megerősítésében, továbbá hozzájárulhat a halászat megfelelőbb irányításához a régióban.

Emellett az alábbi fontos megállapításokat tették:

•  Az Európai Unió és Libéria közötti esetleges közös halászati partnerségi megállapodásnak/jegyzőkönyvnek hosszú távon biztosítania kell a libériai vizeken tartózkodó és azon átvonuló halak halászatának fenntarthatóságát.

•  Az értékelés során megvizsgált két lehetőség közül a 2. opció (a libériai vizekhez való – egy jegyzőkönyv által biztosított – pénzeszközök nélküli hozzáférésre irányuló megállapodás) helyett az 1. opciót (a fenntartható halászati partnerségi megállapodás és jegyzőkönyv megkötése) ítélték célszerűbbnek.

•  Az 1. opció esetében ugyan vannak bizonyos kockázatok az uniós alapok által biztosított ár-érték arány tekintetében, a fenntartható halászati partnerségi megállapodások fenntartható kiaknázásával, valamint Libéria, az EU és az AKCS szomszédságában lévő államok gazdasági támogatásával és fejlesztésével kapcsolatos általános célkitűzéseket kisebb valószínűséggel lehetne elérni a 2. opció keretében – ha nem lenne halászati partnerségi megállapodás/jegyzőkönyv.

•  Az 1. opció legfőbb előnye, hogy egy fenntartható halászati partnerségi megállapodás és jegyzőkönyv nagyobb jogbiztonságot jelent az uniós hajók számára, és hogy ez az uniós lobogó szerinti államok közötti együttműködés támogatása terén az EU régión belüli szerepét megerősítené.

Az EU–Libéria közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és végrehajtási jegyzőkönyv

Az előzetes értékelést követően, valamint a Tanácstól 2014. június 20-án kapott megbízatás(4) alapján az Európai Bizottság három tárgyalási fordulót tartott(5) Libéria kormányával az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti első fenntartható halászati partnerségi megállapodás és végrehajtási jegyzőkönyv megkötéséről.

E tárgyalások nyomán a felek 2015. június 5-én egy új megállapodást és jegyzőkönyvet parafáltak. A dokumentum a tonhalakra vonatkozó halászati megállapodás és jegyzőkönyv, amely az ideiglenes alkalmazás kezdőnapjától 5 évig érvényes, hallgatólagosan megújítható, és amely kiterjesztené a tonhalakra vonatkozó halászati megállapodások uniós hálózatát Nyugat-Afrikában.

A végrehajtási jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy az uniós hajóknak – a rendelkezésre álló legmérvadóbb tudományos szakvélemények alapján és az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) ajánlásait figyelembe véve – halászati lehetőségeket biztosítson a libériai halászati övezetben adott esetben a rendelkezésre álló többlet korlátain belül. A jegyzőkönyv a következő halászati kategóriákban ír elő halászati lehetőségeket: 28 kerítőhálós tonhalhalászhajó és 6 felszíni horogsoros halászhajó.

A jegyzőkönyv az első évre 715 000 EUR, a második, a harmadik és a negyedik évre 650 000 EUR, az ötödik évre pedig 585 000 EUR összegű uniós pénzügyi hozzájárulást ír elő. A számítás alapja a következő:

a) 6 500 tonnás referenciamennyiség, amely esetében a hozzáféréshez kapcsolódó összeget az első évre 357 500 euróban, a második, a harmadik és a negyedik évre 325 000 euróban, az ötödik évre pedig 292 500 euróban határozták meg; valamint

b) a Libériai Köztársaság halászati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén 357 500 EUR az első évben, 325 000 EUR a második, a harmadik és a negyedik évben, valamint 292 500 EUR az ötödik évben. Ez a támogatás megfelel a nemzeti halászati politika célkitűzéseinek és különösen a Libériai Köztársaság tudományos kutatással, kisüzemi halászattal, továbbá a halászat megfigyelésével, ellenőrzésével és felügyeletével, valamint a jogellenes halászat elleni küzdelemmel kapcsolatos igényeinek.

Az előadó álláspontja

A fentiek fényében az előadó úgy véli, hogy a Libériával kötött fenntartható halászati partnerségi megállapodás és végrehajtási jegyzőkönyv összhangban van a közös halászati politika, valamint a halászati és akvakultúra-tevékenységek fenntartható kezelésének céljaival, és jelentős kölcsönös előnyöket jelent mindkét fél számára.

Megerősíti az Unió és Libéria közötti és általában véve a fontos tonhalhalászati övezetekkel rendelkező Nyugat-Afrikával való együttműködést.

Olyan partnerségi keretet segít kiépíteni, amelyben a libériai halászati övezeten belüli halászati erőforrások felelős kiaknázásával fenntartható halászati politika alakítható ki.

Segíti az Európai Uniót a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni világszintű küzdelemben azáltal, hogy a libériai halászati ágazatot és a kizárólagos gazdasági övezetet megfigyeli, ellenőrzi és felügyeli (MCS).

Ez mindkét fél érdekeit szolgálja, a vonatkozó állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedéseknek megfelelően és a rendelkezésre álló többleterőforrások erejéig.

Az előadó ezért javasolja az Európai Parlament egyetértését.

Üdvözli, hogy a tárgyalási folyamat során meghallgatták az érintett érdekelt feleket, számos technikai kérdésben a tudományos szakvéleményeket komolyan vették.

Meggyőződése, hogy az ágazati támogatási intézkedéseknek a helyi gazdaságra és a part menti közösségekre kifejtett pozitív hatásai hosszú távúak lesznek, így ezeket a Bizottságnak a jegyzőkönyv lejártakor alaposan értékelnie kell. A Parlamentnek is lehetőséget kell adni a szorosabb nyomon követésre a többéves ágazati támogatási program végrehajtási folyamatának egésze során.

Általánosságban az előadó sajnálja, hogy az Európai Parlament korlátozott szerepet kap a fenntartható halászati partnerségi megállapodások csupán egyetértési eljárás keretében történő elfogadásában. Úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek tevékenyebb szerepet kellene biztosítani, és a halászati partnerségi megállapodásokra vagy azok megújítására irányuló eljárások minden szakaszában közvetlenül és teljes körűen tájékoztatást kell kapnia annak érdekében, hogy fokozódjon a jegyzőkönyvek átláthatósága és az azokkal kapcsolatos demokratikus elszámoltathatóság.

17.3.2016

VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről

a Halászati Bizottság részére

az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

Előadó: Maria Heubuch

RÖVID INDOKOLÁS

Ez az új megállapodás kizárólag a tonhalra vonatkozik. Az uniós hajók öt éven keresztül összesen 3,25 millió euró értékben évente 6,500 tonna tonhalat foghatnak ki. A pénzügyi hozzájárulás egyenlő arányban oszlik meg a halászati erőforrásokhoz való hozzáférés és a libériai halászati ágazati politika támogatása között. A reform egyéb elemei is szerepelnek a megállapodásban, mint például a kizárólagossági záradék, az emberi jogi záradék, és az az elv, miszerint más, a saját vizein kívül halászó állam nem részesül kedvezőbb feltételekben, mint az EU.

Az átláthatóságot illetően a fenntartható halászat előmozdítását szolgáló egy alapvető elem – amely hasonló, bár nem annyira részletes, mint amelyet a Mauritániával kötött legutóbbi megállapodás tartalmaz – is szerepel a megállapodásban, és előírja, hogy minden olyan (állami vagy magán) megállapodást nyilvánosságra kell hozni, amely hozzáférést tesz lehetővé Libéria vizeihez más országok hajói számára. Libéria már több éve közzéteszi az engedéllyel rendelkező hajók jegyzékét. Figyelmet kell fordítani arra, hogy az információk teljesek és helytállóak legyenek. Most, amikor a halászati átláthatóságára irányuló kezdeményezés kezdetét veszi, az átláthatóságra vonatkozó rendelkezések igencsak üdvözlendők.

Libériában a kisüzemi halászat az élelmezésbiztonság szempontjából létfontosságú, ám a hiányzó infrastruktúra visszafogja azt. Libéria nettó importőr a hazai fogyasztásra szánt halak, és különösen a kisméretű nyílt tengeri fajok tekintetében. Az EU ágazati támogatásának ezt prioritásként kell kezelnie, és segítenie kell a kisméretű nyílt tengeri fajokra vonatkozó, részvételen alapuló gazdálkodási terv kidolgozását Libériában.

A libériai érdekelt felekkel nem konzultáltak a tárgyalásokat megelőző értékelés előkészítése során, és ezt a problémát a jövőben orvosolni kell.

******

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv Európai Unió részéről történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezethez.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

TARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

15.3.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

1

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Louis Aliot, Nicolas Bay, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Juan Fernando López Aguilar, Louis-Joseph Manscour, Paul Rübig, Jan Zahradil, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Michèle Rivasi, Estefanía Torres Martínez

17.3.2016

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről

a Halászati Bizottság részére

az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és végrehajtási jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE))

A vélemény előadója: Siegfried Mureşan

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság a vonatkozó tárgyalási irányelvek alapján tárgyalásokat folytatott Libéria kormányával az Európai Unió és Libéria közötti új fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és végrehajtási jegyzőkönyvének megkötéséről. E tárgyalások nyomán a Felek 2015. június 5-én egy új megállapodást és jegyzőkönyvet parafáltak.

Az új megállapodás a megreformált közös halászati politikának és külső dimenziójának prioritásait figyelembe vevő keretet fog biztosítani azzal a céllal, hogy stratégiai partnerség alakuljon ki az Európai Unió és Libéria között. A megállapodás létrehoz egy vegyes bizottságot, amely a megállapodás teljesítésének, értelmezésének és alkalmazásának figyelemmel kíséréséért felelős. Ezenkívül a vegyes bizottság jóváhagyhatja a jegyzőkönyv bizonyos módosításait.

Az új jegyzőkönyv keretet biztosít az uniós flottának a libériai halászati övezetben folytatott halászati tevékenységhez, továbbá lehetővé teszi, hogy az uniós hajótulajdonosok halászati jogosítványt kérjenek a szóban forgó övezetben folytatott halászatra. Ezenkívül az új jegyzőkönyv a fenntartható halászati politika fejlesztésének előmozdítása érdekében megerősíti az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti együttműködést. A jegyzőkönyv előírja különösen a hajók VMS segítségével történő nyomon követését és a fogási adatok elektronikus úton történő közlését. A jegyzőkönyv alapján rendelkezésre álló ágazati támogatás segítséget fog nyújtani a Libériai Köztársaság számára nemzeti halászati stratégiájának végrehajtásához, ideértve a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászat elleni küzdelmet is.

A jegyzőkönyv ötéves időszakra szól ideiglenes alkalmazásának kezdőnapjától, vagyis aláírásának napjától számítva, annak érdekében, hogy a halászati műveletek megkezdése ne szenvedjen késedelmet.

Az éves pénzügyi hozzájárulások összege:

• az első évre 715 000 euró,

• a második, harmadik és negyedik évre 650 000 euró, valamint

• az ötödik évre 585 000 euró, a következők alapján:

a) 6 500 tonnás referenciamennyiség, amely esetében a hozzáféréshez kapcsolódó összeget az első évre 357 500 euróban, a második, a harmadik és a negyedik évre 325 000 euróban, az ötödik évre pedig 292 500 euróban határozták meg; valamint

b) a Libériai Köztársaság halászati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén 357 500 euró az első évben, 325 000 euró a második, a harmadik és a negyedik évben, valamint 292 500 euró az ötödik évben. Ez a támogatás megfelel a nemzeti halászati politika célkitűzéseinek és különösen a Libériai Köztársaság tudományos kutatással, kisüzemi halászattal, továbbá a halászat megfigyelésével, ellenőrzésével és felügyeletével, valamint a jogellenes halászat elleni küzdelemmel kapcsolatos igényeinek.

******

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését az Európai Unió és a Libériai Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és végrehajtási jegyzőkönyve megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéhez.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

TARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

16.3.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

2

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds, Marco Valli

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

19.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Laura Ferrara

(1)

http://liberiafisheries.net/sites/default/files/pdf/fisheries_policy_doc.pdf

(2)

Forrás: A halászati és akvakultúra-politikával és stratégiával foglalkozó dokumentum: http://liberiafisheries.net/sites/default/files/pdf/fisheries_policy_doc.pdf

(3)

Az Európai Unió és Libéria között kötendő esetleges jövőbeli halászati partnerségi megállapodás és jegyzőkönyv előzetes értékelését (2013. októberben) a COFREPECHE (vezető) -MRAG -NFDS és POSEIDON konzorcium végezte el.

(ref.: (MARE 2011/01/LOT3/SC5 – AFO132R05E)):

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/liberia/doc/report-liberia-2013_en.pdf

(4)

Az (ECOFIN) Tanács a 3324. ülésén fogadta el 2014. június 20-án.

(5)

2015. január (videokonferencia); 2015. március (Brüsszel); 2015. június 2–5. (Monrovia, Libéria)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat