Postup : 2015/2234(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0143/2016

Predkladané texty :

A8-0143/2016

Rozpravy :

PV 07/06/2016 - 14
CRE 07/06/2016 - 14

Hlasovanie :

PV 08/06/2016 - 12.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0263

SPRÁVA     
PDF 454kWORD 99k
21.4.2016
PE 567.752v02-00 A8-0143/2016

obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Únie, Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej

(05431/2015 – C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE) – 2015/2234(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajca: Elmar Brok

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Únie, Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej

(05431/2015 – C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE)2015/2234(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05431/2015),

–  so zreteľom na návrh Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej (15616/2010),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkami 207 a 209 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) (C8-0061/2015),

–  so zreteľom na diplomatické vzťahy medzi Filipínami a EÚ (vtedy s Európskym hospodárskym spoločenstvom (EHS)) nadviazané 12. mája 1964 vymenovaním veľvyslanca Filipín pri EHS,

–  so zreteľom na Rámcovú dohodu o rozvojovej spolupráci medzi ES a Filipínami, ktorá vstúpila do platnosti 1. júna 1985,

–  so zreteľom na viacročný orientačný program Európskej únie pre Filipíny na roky 2014 – 2020,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1440/80 z 30. mája 1980 o uzatvorení Dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Indonéziou, Malajziou, Filipínami, Singapurom a Thajskom – členskými štátmi Združenia krajín juhovýchodnej Ázie(1),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Európskemu parlamentu a Rade z 18. mája 2015 s názvom EÚ a ASEAN: partnerstvo so strategickým zámerom,

–  so zreteľom na 10. samit ASEM, ktorý sa konal 16. a 17. októbra 2014 v Miláne;

–  so zreteľom na medziparlamentnú schôdzu Európskeho parlamentu a parlamentu Filipín z februára 2013,

–   so zreteľom na 23. schôdzu Spoločného výboru pre spoluprácu ASEAN – EÚ, ktorá sa konala 4. februára 2016 v Jakarte,

–  so zreteľom na svoje nedávne uznesenia o Filipínach, najmä uznesenia zo 14. júna 2012 o prípadoch beztrestnosti na Filipínach(2), z 21. januára 2010 o Filipínach (v súvislosti s masakrom v Maguindanao z 23. novembra 2009)(3) a z 12. marca 2009 o Filipínach (o bojoch medzi vládnymi silami a Národnooslobodzovacím frontom Moroov)(4),

–  so zreteľom na štatút Filipín ako zakladajúceho člena združenia ASEAN po podpísaní dohody z Bangkoku 8. augusta 1967,

–   so zreteľom na 27. samit združenia ASEAN, ktorý sa konal 18. – 22. novembra 2015 v Kuala Lumpure (Malajzia),

–  so zreteľom na 14. samit o bezpečnosti v Ázii (dialóg IISS Shangri-La), ktorý sa konal 29. – 31. mája 2015 v Singapure,

–   so zreteľom na správy osobitnej spravodajkyne OSN pre právo na výživu Hilal Elverovej (29. decembra 2015 – A/HRC/31/51/Add.1), osobitnej spravodajkyne OSN pre oblasť obchodovania s ľuďmi Joy Ngosi Ezeilovej (19. apríla 2013 – A/HRC/23/48/Add.3) a osobitného spravodajcu OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy Philipa Alstona (29. apríla 2009 – A/HRC/11/2/Add.8),

–   so zreteľom na druhé všeobecné pravidelné preskúmanie Rady OSN pre ľudské práva z mája 2012, v ktorom Filipíny prijali 66 z jej 88 odporúčaní,

–   so zreteľom na filipínsky akčný plán pre výživu na obdobie 2011 až 2016, program na urýchlené zmiernenie hladu, komplexný plán agrárnej reformy z roku 1988 a zákon o rybolove z roku 1998,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0143/2016),

A.   keďže v zmysle medzinárodných a vnútroštátnych predpisov v oblasti ľudských práv sú Filipíny vzorom pre ostatné krajiny v regióne, pretože ratifikovali osem z deviatich hlavných dohovorov o ľudských právach s výnimkou Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím, a zároveň ratifikovali aj Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu v roku 2011;

B.   keďže filipínska vláda súhlasila v marci 2014 s mierovou dohodou pre ostrov Mindanao s Národnooslobodzovacím frontom Moroov (MILF), ktorej súčasťou je vytvorenie autonómneho regiónu (Bangsamoro) na moslimskom juhu ostrova, ale neobsahuje účasť ďalších ozbrojených skupín, ktoré vystupujú proti mierovému procesu; keďže však filipínsky kongres vo februári 2016 neprijal základný zákon o Bangsamore (BBL), a preto mierové rokovania neboli dotiahnuté do úspešného konca;

C.  keďže armáda Spojených štátov poskytla Filipínam odbornú prípravu v boji proti povstaleckým skupinám, terorizmu a v oblasti spravodajstva v rámci filipínskeho boja proti ozbrojeným skupinám, ktoré sú pravdepodobne napojené na regionálne (v juhovýchodnej Ázii) teroristické skupiny a na medzinárodné teroristické skupiny, ako sú al-Káida a IS;

D.  keďže Filipíny a USA podpísali v apríli 2015 dohodu o rozšírenej spolupráci v oblasti obrany (EDCA);

E.  keďže Japonsko a Filipíny podpísali v januári 2015 memorandum o spolupráci a výmene v oblasti obrany;

F.  keďže vzťahy medzi Filipínami a Čínou sa postupne zhoršili, a to od obvinení z korupcie v roku 2008 týkajúcej sa čínskej pomoci, a najmä v dôsledku rastúcej asertivity Číny v súvislosti s jej územnými nárokmi v Juhočínskom mori;

G.   keďže Filipíny začali v januári 2013 arbitrážny súdny spor na medzinárodnom rozhodcovskom súde Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) s cieľom objasniť námorné nároky podľa UNCLOS a platnosť nárokov Číny týkajúcich sa deväťčiarej línie vo veľkej časti Juhočínskeho mora;

H.  keďže Filipíny oznámili, že otvoria nové námorné a vzdušné základne s rozsiahlym prístupom k Juhočínskemu moru, ktoré sprístupnia americkým, japonským a vietnamským plavidlám;

I.   keďže Únia udelila Filipínam v decembri 2014 štatút VSP+ ako prvej krajine združenia ASEAN, ktorá využíva výhody týchto obchodných preferencií; keďže to umožňuje Filipínam bezcolne vyvážať 66 % všetkých výrobkov do EÚ vrátane spracovaného ovocia, kokosového oleja, obuvi, rýb a textílií;

J.  keďže Filipíny sa rozprestierajú na tisícoch ostrovov, čo je usporiadanie, ktoré vytvára problémy, pokiaľ ide o vnútornú prepojenosť, infraštruktúru a obchod;

K.   keďže EÚ je hlavným zahraničným investorom a obchodným partnerom Filipín;

L.   keďže EÚ je pre Filipíny štvrtým najväčším obchodným partnerom a štvrtým najväčším vývozným trhom, ktorý tvorí 11,56 % celkového filipínskeho vývozu;

M.   keďže Filipíny nedávno prejavili záujem o členstvo v Transpacifickom partnerstve a v súčasnosti vedú s USA konzultácie o pristúpení k tejto dohode;

N.  keďže EÚ vyčlenila na obdobie 2014-2020 viac ako dvojnásobok prostriedkov na rozvojovú spoluprácu s Filipínami a takisto poskytla významnú humanitárnu a núdzovú pomoc obyvateľom zasiahnutým tropickými búrkami;

O.   keďže Filipíny sú treťou najzraniteľnejšou rozvojovou krajinou v súvislosti so zmenou klímy, čo nepriaznivo ovplyvní poľnohospodárstvo a morské zdroje;

P.   keďže ničivé následky tajfúnu Haiyan v roku 2013, pri ktorom zahynulo v roku 2013 približne 6 000 ľudí, naďalej nepriaznivo vplývajú na hospodárstvo a značne zvýšili potravinovú neistotu a podľa odhadov OSN uvrhli do chudoby ďalší milión ľudí;

1.  víta uzavretie Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci s Filipínami;

2.   zastáva názor, že EÚ by mala naďalej poskytovať Filipínam finančnú podporu a pomoc pri budovaní kapacít v záujme zmierňovania chudoby, sociálneho začleňovania, dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu, podpory mieru, zmierenia, reformy v oblasti bezpečnosti a súdnictva, a zároveň pomôcť krajine, pokiaľ ide o pripravenosť na katastrofy, núdzovú pomoc a pomoc pri obnove a vykonávanie účinných politík zameraných na boj proti zmene klímy;

3.   nabáda vládu Filipín, aby naďalej podporovala ďalší pokrok pri odstraňovaní korupcie a presadzovaní ľudských práv;

4.   vyzdvihuje skutočnosť, že Filipíny sú súčasťou medzinárodnej protiteroristickej koalície od roku 2001; vyjadruje však obavy v súvislosti s tým, že sa stále objavujú správy o vážnom porušovaní ľudských práv filipínskymi vojakmi pri vykonávaní protipovstaleckých opatrení, najmä zo strany polovojenských jednotiek;

5.   poukazuje na to, že Skupina Abú Sajjáfa je obvinená zo spáchania najhorších teroristických činov na Filipínach vrátane vražedných bombových útokov, ako bol útok na trajekt v Manile v roku 2004, pri ktorom bolo zabitých viac než 100 osôb;

6.  zdôrazňuje rastúce obavy, že IS získa na svoju stranu spriaznené skupiny v juhovýchodnej Číne, keďže šíri propagandu v miestnych jazykoch a niektorí extrémisti v regióne už vyjadrili svoju oddanosť;

7.   víta záväzky filipínskej vlády a zdôrazňuje, že je dôležité pre Mindanao dosiahnuť čo najinkluzívnejší mierový proces; berie na vedomie príspevok medzinárodnej kontaktnej skupiny k dohodám z Mindanaa; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že mierovú dohodu z Mindanao kongres neprijal; vyzýva na pokračovanie mierových rokovaní a na schválenie BBL v kongrese;

8.   odsudzuje masaker, ktorý na kresťanských poľnohospodároch spáchali separatistickí povstalci na ostrove Mindanao 24. decembra 2015; víta iniciatívu filipínskej MVO PeaceTech spočívajúcu vo vzájomnom kontakte kresťanských a moslimských žiakov cez Skype v snahe prehĺbiť kontakt oboch komunít;

9.   vyzýva filipínsku vládu, aby budovala kapacity v oblasti systematického zberu údajov o obchodovaní s ľuďmi a vyzýva EÚ a členské štáty, aby podporili vládu a najmä Medzirezortnú radu proti obchodovaniu s ľuďmi (IACAT) v snahách o zvýšenie pomoci a podpory obetiam, aby zaviedli účinné opatrenia na presadzovanie práva, zlepšili legálne spôsoby migrácie z dôvodu práce a zaistili dôstojné zaobchádzanie s filipínskymi migrantmi v tretích krajinách;

10.   vyzýva EÚ a členské štáty, aby spolupracovali s Filipínami pri výmene v oblasti spravodajstva, aby spolupracovali a poskytovali podporu pri budovaní vládnych kapacít v rámci medzinárodného boja proti terorizmu a extrémizmu v súvislosti so základnými právami a zásadami právneho štátu;

11.  poznamenáva, že Filipíny sa nachádzajú na strategickom území v blízkosti hlavných medzinárodných námorných a dopravných trás v Juhočínskom mori;

12.   pripomína svoje vážne obavy z napätia v Juhočínskom mori; považuje za poľutovaniahodné, že v rozpore s vyhlásením o správaní z roku 2002 si niekoľko strán nárokuje na zem v sporných vodách, a je mimoriadne znepokojený značným rozsahom súčasných aktivít Číny v danej oblasti vrátane budovania vojenských zariadení, prístavov a aspoň jednej pristávacej dráhy; naliehavo vyzýva všetky strany v oblasti, ktorej sa spor týka, aby sa zdržali akýchkoľvek jednostranných a provokatívnych krokov, aby vyriešili spory mierovou cestou v súlade s medzinárodným právom, najmä UNCLOS, a za pomoci medzinárodnej komunity, pokiaľ ide o nestrannú mediáciu a rozhodcovské konanie; naliehavo vyzýva všetky strany, aby uznali právomoc UNCLOS-u a rozhodcovského súdu a vyzýva na rešpektovanie všetkých prípadných rozhodnutí UNCLOS-u; podporuje všetky opatrenia, vďaka ktorým sa Juhočínske more môže stať morom „mieru a spolupráce“; podporuje aj úsilie o to, aby strany dosiahli dohodu o kódexe správania v záujme mierového využívania daných námorných oblastí vrátane vytvorenia bezpečných obchodných trás a nabáda na prijatie opatrení v záujme budovania dôvery; domnieva sa, že EÚ by sa mala zapojiť do bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce s cieľom účinne prispievať k bezpečnosti v tomto regióne;

13.  víta dohodu medzi Filipínami a Indonéziou z mája 2014, ktorá vyjasnila otázku spornej námornej hranice v Mindanajskom a Celebeskom mori;

14.   vyzýva Filipíny ako jednu z krajín, ktorej EÚ udelila štatút VSP+, aby zabezpečili účinné vykonávanie všetkých hlavných medzinárodných dohovorov o ľudských právach a pracovnom práve, ochrane životného prostredia a dobrej správe vecí verejných, ako sa uvádza v prílohe VIII k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012; uznáva, že Filipíny posilnili svoje právne predpisy v oblasti ľudských práv; vyzýva Filipíny, aby ďalej posilňovali podporu ľudských práv vrátane zverejnenia národného akčného plánu v oblasti ľudských práv, ako aj v oblasti odstraňovania korupcie; vyjadruje osobitné znepokojenie v súvislosti s represiou voči aktivistom, ktorí sa mierumilovne zasadzujú za ochranu pôdy svojich predkov pred dôsledkami ťažby a odlesňovania; pripomína, že v rámci VSP+ budú musieť príjemcovia preukázať, že plnia svoje povinnosti v oblasti ľudských a pracovných práv, environmentálnych noriem a noriem v oblasti riadenia;

15.   berie na vedomie hodnotenie krajiny VSP+ týkajúce sa Filipín, najmä pokiaľ ide o ratifikáciu všetkých siedmich dohovorov OSN o ľudských právach týkajúcich sa VSP+ EÚ; zdôrazňuje, že ešte treba vyvinúť úsilie v oblasti ich vykonávania; uznáva kroky, ktoré vláda prijala a doterajší dosiahnutý pokrok;

16.   nabáda Filipíny, aby pokračovali v zlepšovaní investičného prostredia vrátane prostredia priamych zahraničných investícií zvyšovaním transparentnosti, skvalitnením dobrej správy vecí verejných a uplatňovaním hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a ďalším rozvojom infraštruktúry, a aby podľa potreby využili verejno-súkromné partnerstvá; vyjadruje znepokojenie nad vplyvom zmeny klímy na Filipíny;

17.   nabáda vládu, aby investovala do nových technológií a internetu s cieľom podporovať kultúrnu výmenu a obchod medzi ostrovmi, ktoré tvoria Filipíny;

18.   víta dohodu z 22. decembra 2015 o začatí rokovaní o dohode o voľnom obchode s Filipínami; pokladá za primerané, aby Komisia a filipínske orgány zabezpečili prísne normy v oblasti ľudských práv, práce a životného prostredia; zdôrazňuje, že dohoda o voľnom obchode by mala slúžiť ako základný kameň k medziregionálnej dohode o obchode a investíciách medzi EÚ a združením ASEAN, o ktorej by sa mohlo začať rokovať súčasne;

19.   berie na vedomie, že 800 000 Filipíncov žije v EÚ a filipínski námorníci, ktorí pracujú na plavidlách registrovaných v Únii, posielajú do Filipín platby vo výške viac ako 3 miliardy EUR ročne; domnieva sa, že EÚ by mala ďalej rozvíjať výmenné programy pre študentov, akademických a výskumných pracovníkov, ako aj výmeny v oblasti kultúry;

20.   majúc na pamäti, že väčšina posádky na mnohých lodiach plaviacich sa pod vlajkami štátov nepatriacich do Spoločenstva a kotviacich v európskych prístavoch sú Filipínci, ako aj kruté a neľudské pracovné podmienky, v ktorých mnohí z týchto námorníkov žijú, vyzýva členské štáty, aby v prípade, že pracovné podmienky na palube sú v rozpore s pracovným právom a zásadami zakotvenými v Charte základných práv Európskej únie, týmto plavidlám nepovolili vstup do európskych prístavov; naliehavo vyzýva aj plavidlá plaviace sa pod vlajkami štátov, ktoré nepatria do Spoločenstva, aby zaručili svojim posádkam pracovné podmienky v súlade s medzinárodnými normami a pravidlami stanovenými ILO a IMO;

21.   požaduje pravidelné výmeny medzi Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a Parlamentom, aby mohol Parlament sledovať vykonávanie rámcovej dohody a plnenie jej cieľov;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Filipínskej republiky.

(1)

Ú. v. ES L 144, 10.6.1980, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 99.

(3)

Ú. v. EÚ C 305 E, 11.11.2010, s. 11.

(4)

Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 181.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

19.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

57

3

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Amjad Bashir, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luis de Grandes Pascual, Marielle de Sarnez, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Monika Hohlmeier, Zdzisław Krasnodębski, Marian-Jean Marinescu, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Štefanec

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia