Postupak : 2015/2339(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0152/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0152/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0141

IZVJEŠĆE     
PDF 416kWORD 71k
26.4.2016
PE 578.716v02-00 A8-0152/2016

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Boleslawu G. Piechi

(2015/2399(IMM))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Gilles Lebreton

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Boleslawu G. Piechi

(2015/2399(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Bolesławu G. Piechi koji je 29. listopada 2015. proslijedio glavni tužitelj Republike Poljske u vezi s kaznenim postupkom koji je pokrenuo poljski Glavni inspektorat cestovnog prometa (ref. br. CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475) i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 23. studenoga 2015.,

–  nakon saslušanja Boleslawa G. Pieche u skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članak 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 2. i članak 108. Ustava Republike Poljske te članak 7.b stavak 1. i članak 7.c stavak 1. poljskog zakona od 9. svibnja 1996. o obnašanju dužnosti zastupnika u Sejmu i Senatu,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0152/2016),

A.  budući da je glavni tužitelj Republike Poljske proslijedio zahtjev glavnog poljskog inspektora za cestovni promet za ukidanje imuniteta Bolesławu G. Piechi, poljskom zastupniku u Europskom parlamentu, zbog prekršaja u smislu članka 92. točke (a) Prekršajnog zakona od 20. svibnja 1971., koji je u vezi s člankom 20. stavkom 1. Zakona od 20. lipnja 1997. o cestovnom prometu; budući da je navodno počinjeni prekršaj prekoračenje brzine vožnje u naseljenom mjestu;

B.  budući da prema članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države moraju uživati imunitet priznat zastupnicima parlamenta te države članice;

C.  budući da prema članku 105. stavku 2. i članku 108. Ustava Republike Poljske zastupnik u Sejmu ili Senatu ne može snositi kaznenu odgovornost bez odobrenja Sejma, odnosno Senata;

D.   budući da prema tome Europski parlament odlučuje treba li Bolesławu G. Piechi ukinuti imunitet;

E.  budući da je navodni prekršaj počinjen prije nego što je Bolesław G. Piecha postao zastupnikom u Europskom parlamentu; budući da je navodni prekršaj počinjen dok je Bolesław G. Piecha bio zastupnik u poljskom Senatu i da stoga nije izravno i jasno povezan sa zastupničkom funkcijom Bolesława G. Pieche u Europskom parlamentu;

F.  budući da je Bolesław G. Piecha poljskom Glavnom inspektoratu cestovnog prometa u odgovoru na službeno izvješće glavnog inspektora tog Inspektorata poslao izjavu u kojoj prihvaća platiti kaznu za prekršaj iz članka 92. točke (a) Prekršajnog zakona; budući da je stoga teško utvrditi postoje li dovoljno ozbiljne i osnovane indicije da je zahtjev podnesen s namjerom da se našteti političkom ugledu tog zastupnika (fumus persecutionis);

1.  odlučuje ukinuti imunitet Boleslawu G. Piechau;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora nadležnom tijelu Republike Poljske i Bolesławu G. Piechi.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

8

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Angel Dzhambazki

(1)

Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti