Procedură : 2015/2339(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0152/2016

Texte depuse :

A8-0152/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0141

RAPORT     
PDF 486kWORD 75k
26.4.2016
PE 578.716v02-00 A8-0152/2016

referitor la cererea de ridicare a imunității lui Bolesław G. Piecha

(2015/2339(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Gilles Lebreton

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității lui Bolesław G. Piecha

(2015/2339(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Bolesław G. Piecha, transmisă la 29 octombrie 2015 de către Procurorul General al Republicii Polone, în legătură cu procedura judiciară intentată de Inspectoratul General Polon de Poliție Rutieră (nr. de ref. CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475) și anunțată în plen la 23 noiembrie 2015,

–  având în vedere că Bolesław G. Piecha a renunțat la dreptul său de a fi audiat, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 105 alineatul (2) și articolul 108 din Constituția Republicii Polone, precum și articolul 7b alineatul (1) și articolul 7c alineatul (1) din legea polonă din 9 mai 1996 privind exercitarea funcțiilor unui deputat în parlament sau ale unui senator în senatul polon,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0152/2016),

A.  întrucât Procurorul General al Republicii Polone a transmis o cerere din partea Inspectoratului General polon de Poliție Rutieră, prin care se solicită ridicarea imunității lui Boleslaw G. Piecha, deputat în Parlamentul European ales în Polonia, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni prevăzută la articolul 92a din Codul administrativ din 20 mai 1971, coroborat cu articolul 20 alineatul (1) din Codul rutier din 20 iunie 1997 și că, în particular, infracțiunea presupusă constă din depășirea vitezei admise într-o zonă aglomerată;

B.  întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind imunitățile și privilegiile Uniunii Europene stipulează că deputații în Parlamentul European trebuie să beneficieze, pe teritoriul statului membru din care provin, de imunitățile recunoscute deputaților în parlamentul statului membru respectiv;

C.  întrucât articolul 105 alineatul (2) și articolul 108 din Constituția Republicii Polone stipulează că răspunderea penală a unui deputat sau a unui senator nu poate fi angajată fără acordul Seimului sau, respectiv, al Senatului;

D.   întrucât, prin urmare, îi incumbă Parlamentului European să decidă dacă imunitatea lui Bolesław G. Piecha trebuie să fie ridicată sau nu;

E.  întrucât infracțiunea prezumată a fost comisă înainte ca Boleslaw G. Piecha să devină deputat în Parlamentul European; întrucât infracțiunea prezumată menționată a fost comisă în perioada în care Boleslaw G. Piecha era senator polon și că, în consecință, aceasta nu are nicio legătură directă sau evidentă cu exercitarea de către acesta a funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European;

F.  întrucât Boleslaw G. Piecha i-a transmis Inspectoratului General Polon de Poliție Rutieră o declarație ca răspuns la procesul-verbal întocmit de Inspectoratul menționat, prin care acceptă să achite amenda prevăzută pentru această infracțiune sancționată la articolul 92a din Codul administrativ; întrucât, prin urmare, ar fi dificil să se constate existența unui fumus persecutionis, adică o prezumție suficient de întemeiată și exactă că cererea a fost formulată pentru a aduce atingere activității politice a deputatului în cauză,

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Bolesław G. Piecha;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorității competente a Republicii Polone și lui Boleslaw G. Piecha.

REZULTATUL VOTULUI FINAL

ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

20.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

8

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner

Membri supleanți prezenți la votul final

Angel Dzhambazki

(1)

Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Notă juridică - Politica de confidențialitate