Proċedura : 2016/2006(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0172/2016

Testi mressqa :

A8-0172/2016

Dibattiti :

PV 06/06/2016 - 15
CRE 06/06/2016 - 15

Votazzjonijiet :

PV 07/06/2016 - 5.11
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0248

RAPPORT     
PDF 693kWORD 191k
3.5.2016
PE 575.121v02-00 A8-0172/2016

dwar l-evalwazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) u dwar l-attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS), tal-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG) u tal-Bord tas-Sorveljanza tal-Interess Pubbliku (PIOB)

(2016/0000(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-evalwazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) u dwar l-attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS), tal-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG) u tal-Bord tas-Sorveljanza tal-Interess Pubbliku (PIOB)

(2016/0000(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali ta' kontabilità(1),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar is-Sorveljanza Finanzjarja fl-UE, ippresedut minn Jacques de Larosière, tal-25 ta' Frar 2009,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013(2) dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-Direttiva 2006/43/KE (3)tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE(4) u 83/349/KEE(5),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri ta' kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dwar il-formazzjoni ta' kumpanniji pubbliċi ta' responsabbiltà limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 258/2014(7) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-istabbiliment ta' programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar għall-perjodu 2014-2020 u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE(8),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 258/2014 dwar l-istabbiliment ta' programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar għall-perjodu 2014-20 (COM(2016)0202),

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' Ottubru 2013 minn Philippe Maystadt intitolat "Should IFRS standards be more European?",

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-2 ta' Lulju 2014 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress miksub fl-implimentazzjoni tar-riforma tal-EFRAG skont ir-rakkomandazzjonijiet formulati fir-rapport Maystadt (COM(2014)0396),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tat-18 ta' Ġunju 2015 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-evalwazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tad-19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità (COM(2015)0301),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tas-17 ta' Settembru 2015 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-IFRS, l-EFRAG u l-PIOB fl-2014 (COM(2015)0461),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-30 ta' Settembru 2015 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni, dwar Pjan ta' Azzjoni għall-Bini ta' Unjoni tas-Swieq Kapitali (COM(2015)0468),

–  wara li kkunsidra l-istudju dwar il-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IASB) ("The European Union's Role in International Economic Fora – paper 7: The IASB") u l-erba' studji dwar l-IFRS 9 ("IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9", "The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules", "Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study" u "Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches"),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1569/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 li jistabbilixxi mekkaniżmu għad-determinazzjoni tal-ekwivalenza għall-istandards tal-kontabilità applikati mill-emittenti tal-pajjiż terz ta' titoli skont id-Direttivi 2003/71/KE u 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(9),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Mexxejja tal-G20 tat-2 ta' April 2009,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' diskussjoni tal-IASB ta' Lulju 2013 intitolat "A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting" (DP/2013/1) u s-Sejħa għall-Osservazzjonijiet, mingħand l-IASB, ta' Lulju 2015 intitolata "ir-Rieżami tal-Fiduċjarji tal-Istruttura u l-Effettività: Kwistjonijiet tar-Rieżami",

–  wara li kkunsidra l-kumment tal-Kummissjoni tal-1 ta' Diċembru 2015 fuq ir-Rieżami tal-Fiduċjarji tal-Istruttura u l-Effettività tal-IASB,

–  wara li kkunsidra l-Istandard Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjajru (IFRS) 9 dwar l-Istrumenti Finanzjarji maħruġ fl-24 ta' Lulju 2014 mill-IASB, il-parir għall-konferma rigward l-IFRS 9, il-valutazzjoni min-naħa tal-EFRAG tal-IFRS 9 fil-konfront tal-prinċipju ta' stampa veritiera u ġusta, id-dokumenti tal-laqgħa tal-Kumitat għar-Regolamentazzjoni tal-Kontabilità (ARC) dwar l-IFRS 9 u l-ittri ta' osservazzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) dwar il-konferma tal-IFRS 9,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-14 ta' Jannar 2014 mibgħuta f'isem il-Koordinaturi tal-Kumitat tiegħu għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, li fiha l-osservazzjonijiet dwar dokument ta' diskussjoni tal-IASB intitolat "A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting",

–  wara li kkunsidra rapport tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) dwar l-Attivitajiet ta' Infurzar u Regolatorji tal-Awtorità inkarigata mill-Infurzar tar-Regoli ta' Kontabilità fl-2014, tal-31 ta' Marzu 2015 (ESMA/2015/659),

–  wara li kkunsidra l-linji gwida tal-ESMA dwar l-applikazzjoni ta' obbligi fil-qasam tal-informazzjoni finanzjarja tal-10 ta' Lulju 2014 (ESMA/2014/807),

–  wara li kkunsidra t-tabella ta' konformità tal-ESMA mal-linji gwida tal-ESMA dwar l-infurzar tal-informazzjoni finanzjarja tad-19 ta' Jannar 2016 (ESMA/2015/203 REV),

–  wara li kkunsidra ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' April 2008 dwar l-Istandards Internazzjonali għar-Rapportaġġ Finanzjarju (IFRS) u l-Governanza tal-Bord Internazzjonali tal-Istandards tal-Kontabilità (IASB)(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' April 2016 dwar ir-rwol tal-UE fil-qafas tal-istituzzjonijiet u l-korpi internazzjonali finanzjarji, monetarji u regolatorji(11),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati(12), emendata mid-Direttiva 2014/56 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014(13) applikabbli minn nofs Ġunju 2016,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0172/2016),

A.  billi l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) u l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar (ISA) huma komponent essenzjali wieħed neċessarju għall-funzjonament effiċjenti tas-suq intern u tas-swieq kapitali; billi l-IFRS u l-ISA jistgħu jinftiehmu li huma ta' interess pubbliku, għalhekk m'għandhomx jipperikolaw l-istabbiltà finanzjarja jew ifixklu l-iżvilupp ekonomiku tal-Unjoni u għandhom iservu l-interess pubbliku u mhux biss l-interessi ta' investituri, ta' min jissellef u tal-kredituri;

B.  billi l-falsifikazzjoni tal-kontabilità tal-kumpanniji tirrappreżenta theddida għall-istabilità ekonomika u finanzjarja, kif ukoll ksur tal-fiduċja taċ-ċittadini fil-mudell tal-ekonomija soċjali tas-suq;

C.  billi l-iskop tal-IFRS huwa t-tisħiħ tar-responsabilizzazzjoni billi jnaqqsu d-distakk ta' informazzjoni bejn l-investituri u l-kumpanniji, il-protezzjoni tal-investiment u l-favoriment tat-trasparenza permezz tat-tisħiħ tal-komparabilità internazzjonali u l-kwalità tal-informazzjoni finanzjarja, l-għoti lill-investituri u l-parteċipanti l-oħra tas-suq tal-possibilità li jieħdu deċiżjonijiet ekonomiċi bbażati fuq għarfien, u għalhekk biex jinfluwenzaw l-imġiba tal-atturi fis-swieq finanzjarji u jaffettwaw l-istabilità ta' dawn is-swieq; billi, madankollu, dan il-mudell ta' kontabilità abbażi tal-"utilità tad-deċiżjonijiet" mhuwiex totalment koerenti mal-funzjoni tal-"adegwatezza tal-kapital" tal-kontabilità kif deskritta fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u d-Direttiva dwar il-Kontabilità li tissuġġerixxi li l-bażi kunċettwali tal-kontabilità skont il-Qafas IFRS ma tħaddanx l-iskop tal-kontabilità fid-dritt tal-UE li għalih l-istampa veritiera u ġusta taċ-ċifri speċifikati hija l-istandard, kif iddefinit fit-tweġiba bil-miktub E-016071/2015 tal-Kummissarju JonathanHill iddatata 25 ta' Frar 2016; billi r-rekwiżit tal-istampa veritiera u ġusta jitlob valutazzjoni olistika li fiha huma importanti spjegazzjonijiet kwalitattivi għaċ-ċifri;

D.  billi d-Direttiva dwar il-Kontabilità tgħid li l-kontijiet huma "ta' importanza speċjali għall-protezzjoni tal-azzjonisti, tal-membri u tal-partijiet terzi" u li "tali tipi ta' impriżi ma joffru l-ebda salvagwardja lil partijiet terzi lil hinn mill-ammonti tal-assi netti tagħhom"; billi d-Direttiva dwar il-Kontabilità tafferma wkoll li l-għan tagħha "hu li jiġu protetti l-interessi li jeżistu f'kumpanniji b'kapital ta' azzjonarju" billi tiżgura li l-dividendi ma jitħallsux mill-kapital azzjonarju; billi tali għan ġenerali tal-kontijiet jista' jiġi realizzat biss jekk iċ-ċifri speċifikati fil-kontijiet jagħtu stampa veritiera u ġusta tal-assi u l-obbligi, tal-pożizzjoni finanzjarja u tal-profitt jew tat-telf ta' kumpannija; billi stampa veritiera u ġusta, id-determinazzjoni ta' pagamenti ta' dividendi u l-valutazzjoni ta' solvenza ta' kumpannija jeħtieġu wkoll informazzjoni kwalitattiva u valutazzjoni usa' tar-riskji;

E.  billi l-IASB jiffunzjona taħt il-patroċinju tal-Fondazzjoni tal-IFRS – korporazzjoni privata mingħajr skop ta' lukru reġistrata f'Londra, fir-Renju Unit, u fid-Delaware, fl-Istati Uniti – u bħala korp inkarigat mit-tfassil tal-istandards, irid jibbaża ruħu fuq proċessi trasparenti, indipendenti u jkun suġġett għal rendikont pubbliku dirett; billi l-UE tikkontribwixxi madwar 14 % għall-baġit tal-Fondazzjoni tal-IFRS u għalhekk hija l-akbar kontributur finanzjarju;

F.  billi l-moviment ta' kapital fuq livell globali jeħtieġ sistema globali tal-istandards ta' kontabilità; billi l-IFRS huma applikati f'116-il ġurisdizzjoni, taħt modalitajiet differenti (adozzjoni sħiħa, parzjali, għażla jew konverġenza) iżda mhux fl-Istati Uniti għal emittenti nazzjonali;

G.  billi l-Ftehim ta' Norwalk ta' Ottubru 2002 bejn l-IASB u l-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (FASB) tal-Istati Uniti ppropona li għandu jkun hemm konverġenza bejn l-IFRS maħruġa mill-IASB u l-US-GAAP maħruġa mill-FASB;

H.  billi fl-UE, il-proċess ta' approvazzjoni huwa bbażat fuq il-kriterji ta' approvazzjoni kif stipulati fir-Regolament tal-IAS; billi IFRS m'għandhiex tmur kontra l-prinċipju ta' stampa veritiera u ġusta kif inkluż fid-Direttiva dwar il-Kontabilità, li jirrikjedi li r-rendikonti finanzjarji għandhom jagħtu "stampa veritiera u ġusta" tal-assi u l-obbligazzjonijiet, tal-posizzjoni finanzjarja u tal-profitt jew telf ta' kumpannija; billi d-dividendi u l-bonusijiet m'għandhomx jitħallsu minn qligħ mhux realizzat li fl-aħħar mill-aħħar ikunu mill-kapital kif meħtieġ mid-Direttiva dwar il-Manteniment tal-Kapital; billi l-IFRS għandhom iwasslu għall-interess pubbliku fl-Ewropa u għandhom jissodisfaw il-kriterji bażiċi relatati mal-kwalità tal-informazzjoni meħtieġa għar-rapporti finanzjarji;

I.  billi l-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew huma involuti fil-proċess ta' konferma fuq il-bażi ta' pariri mill-Grupp Konsultattiv Ewropew dwar ir-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG), minn konsulent tekniku privat tal-Kummissjoni, u fuq il-bażi tax-xogħol tal-Kumitat għar-Regolamentazzjoni tal-Kontabilità (ARC) magħmul minn rappreżentanti mill-Istati Membri; billi r-rapport ta' Maystadt iddiskuta l-possibbiltà li tinħoloq aġenzija biex tissostitwixxi l-EFRAG bħala soluzzjoni iktar fit-tul;

J.  billi, fi ħdan l-UE, partijiet interessati differenti – b'mod partikolari l-investituri fit-tul – qajmu l-kwistjoni tal-konsistenza tal-IFRS mar-rekwiżiti ġuridiċi tad-Direttiva dwar il-Kontabilità, partikolarment mal-prinċipji tal-prudenza u l-ġestjoni; billi l-involviment tal-Parlament fil-proċess ta' ffissar ta' standards mhuwiex biżżejjed u mhuwiex proporzjonat mal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-baġit tal-UE lill-Fondazzjoni tal-IFRS; billi l-enfażi kienet ukoll fuq it-tisħiħ tal-vuċi tal-Ewropa sabiex ikun żgurat li tali prinċipji jiġu rikonoxxuti u inkorporati bis-sħiħ matul il-proċess kollu ta' ffissar ta' standards;

K.  billi l-kriżijiet finanzjarji riċenti rendew ir-rwol li l-IFRS jaqdu fl-istabilità finanzjarja u t-tkabbir, is-suġġett ta' diskussjoni fil-kuntest tal-G20 u l-aġendi tal-UE, b'mod partikolari r-regoli dwar ir-rikonoxximent tat-telf imġarrab fis-sistema bankarja; billi l-G20 u r-rapport De Larosière enfasizzaw il-kwistjonijiet ewlenin fir-rigward tal-istandards tal-kontabilità qabel il-kriżi, inklużi l-kontabilità li ma tidhirx fil-karta bilanċjali, l-proċikliċità relatata mal-prinċipju tal-valwazzjoni skont is-suq u tar-rikonoxximent tal-profitt u t-telf, sottovalutazzjoni tar-riskju akkumulat matul perjodu ta' rkupru ċikliku, u n-nuqqas ta' metodoloġija komuni u trasparenti għall-valwazzjoni tal-assi nonlikwidi u danneġġati;

L.  billi l-IASB wassal għal strumenti finanzjarji IFRS 9 bħala rispons fundamentali għal ċerti aspetti tal-kriżi u tal-impatt tagħha fuq is-settur bankarju; billi l-parir tal-EFRAG dwar l-IFRS 9 kien pożittiv, b'għadd ta' osservazzjonijiet li jirrigwardaw l-użu ta' "valur ġust" f'każ ta' diffikultajiet tas-suq, in-nuqqas ta' bażi kunċettwali fir-rigward tal-approċċ ta' proviżjonament għat-telf ta' 12-il xahar jew il-proviżjonamenti insodisfaċenti relatati mal-investiment fit-tul; billi, minħabba d-dati effettivi differenti tal-IFRS 9 u l-istandard ta' assigurazzjoni ġejjieni, il-parir esprima riżerva dwar l-applikabilità tal-istandard għas-settur tal-assigurazzjoni; billi din il-kwistjoni hija rikonoxxuta mill-IASB innifsu; billi hemm tħassib li l-proposta għal trattament kontabilistiku tal-ekwità tista' taffettwa b'mod negattiv l-investiment fit-tul; billi l-ittri ta' osservazzjonijiet tal-BĊE u tal-EBA dwar l-IFRS 9 kienu pożittivi iżda semmew ukoll numru ta' nuqqasijiet speċifiċi;

M.  billi l-kwistjoni tal-kontabilità li ma tidhirx fil-karta bilanċjali ġiet ittrattata fl-emendi sussegwenti għall-"IFRS 7 Strumenti finanzjarji: Id-divulgazzjonijiet" u l-ħruġ ta' tliet standards ġodda – "IFRS 10 Rapporti finanzjarji konsolidati", "IFRS 11 Arranġamenti konġunti" u "IFRS 12 Divulgazzjoni tal-interessi f'entitajiet oħra";

N.  billi f'Mejju 2015, l-IASB ippubblika Abbozz ta' Espożizzjoni tal-"Qafas kunċettwali" li jiddeskrivi l-kunċetti li jassistu lill-IASB fl-iżvilupp tal-IFRS, u b'hekk dawk li jippreparaw id-dikjarazzjonijiet finanzjarji setgħu jiżviluppaw u jagħżlu kriterji ta' kontabilità u ġew iffaċilitati l-fehim u l-interpretazzjoni tal-IFRS mill-partijiet kollha;

O.  billi l-istruttura ta' governanza tal-Fondazzjoni tal-IFRS tinsab fil-fażi ta' reviżjoni, b'mod konformi mal-att kostituttiv tagħha; billi dan hu għalhekk iż-żmien propizju biex wieħed jirrevedi l-istruttura organizzattiva u l-bidliet meħtieġa għall-korpi ta' tmexxija u ta' monitoraġġ tal-Fondazzjoni tal-IFRS u tal-IASB, bl-għan li dawn jiġu integrati aħjar fis-sistema ta' istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u jiżguraw rappreżentanza wiesgħa (bħall-aġenziji ta' rappreżentanza tal-konsumatur u l-ministeri tal-finanzi) tal-interessi u r-responsabbiltà pubblika li tiggarantixxi standards tal-kontabbiltà ta' kwalità għolja;

P.  billi l-ISA huma żviluppati mill-Bord tal-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar u l-Aċċertament (IAASB), entità indipendenti fi ħdan il-Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti (IFAC); billi l-Bord tas-Sorveljanza tal-Interess Pubbliku (PIOB) huwa organizzazzjoni internazzjonali indipendenti li tissorvelja l-proċess li jwassal għall-adozzjoni tal-ISA u l-attivitajiet oħra ta' interess pubbliku tal-IFAC;

Q.  billi l-programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar finanzjarju u l-awditjar għall-perjodu 2014-2020 ikopri l-finanzjament tal-Fondazzjoni tal-IFRS u l-PIOB għall-2014-2020, iżda jkopri l-finanzjament tal-EFRAG għall-2014-2016 biss;

Evalwazzjoni ta' 10 snin tal-applikazzjoni tal-IFRS fl-UE

1.  Jinnota r-rapport ta' evalwazzjoni tal-IAS tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-IFRS fl-UE u l-valutazzjoni tagħha li l-objettivi tar-Regolament dwar l-IAS ġew issodisfatti; jiddispjaċih li l-Kummissjoni għadha ma pproponietx il-bidliet ġuridiċi meħtieġa biex isolvu n-nuqqasijiet identifikati fl-evalwazzjoni tagħha; jappella għal korp inkarigat mill-iffissar tal-istandards sabiex jiżgura li l-IFRS huma koerenti fi ħdan il-korp eżistenti ta' standards ta' kontabilità u jippromwovi konverġenza fil-livell internazzjonali; jappella għal approċċ aktar koordinat fl-iżvilupp ta' standards ġodda, inklużi skedi ta' żmien koordinati għall-applikazzjoni, partikolarment fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-IFRS 9 Strumenti finanzjarji u tal-IFRS 4 Kuntratti ta' assigurazzjoni, il-ġdid; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tressaq proposti legali b'mod diliġenti għal dan il-għan u biex tiżgura li kwalunkwe dewmien ma jirriżultax f'allinjament ħażin jew tfixkil tal-kompetizzjoni fi ħdan l-industrija tal-assigurazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni teżamina fid-dettall jekk ir-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport De Larosière ġewx implimentati totalment, partikolarment ir-Rakkomandazzjoni Nru 4, li tgħid li hija meħtieġa riflessjoni usa' tal-prinċipju tal-valwazzjoni skont is-suq;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkonforma b'urġenza mar-rakkomandazzjoni ta' Maystadt rigward l-espansjoni tal-kriterju ta' "interess pubbliku", jiġifieri li l-istandards tal-kontabilità la għandhom jipperikolaw l-istabilità finanzjarja fl-UE u lanqas ixekklu l-iżvilupp ekonomiku tal-UE, u tiżgura li dan il-kriterju jkun totalment rispettat matul il-proċess ta' konferma; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, flimkien mal-EFRAG, jagħtu linji gwida ċari dwar it-tifsira ta' "interess pubbliku" u tal-prinċipju ta' "stampa veritiera u ġusta" fuq il-bażi tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u tad-Direttiva dwar il-Kontabilità sabiex jaslu għal fehim komuni ta' dawn il-kriterji tal-konferma; jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta biex tinkorpora d-definizzjoni ta' Maystadt tal-kriterju tal-"interess pubbliku" fir-Regolament tal-IAS; jitlob lill-Kummissjoni flimkien mal-EFRAG, jeżaminaw b'mod sistematiku jekk il-kriterju ta' "ġid pubbliku" kif definit minn Maystadt jirrikjedix bidliet għal standards ta' kontabilità eżistenti u, fuq din il-bażi, biex jikkooperaw mal-IASB u ma' dawk li jissettjaw l-istandards nazzjonali u ta' pajjiżi terzi biex jiksbu appoġġ usa' għal modifiki jew, fin-nuqqas ta' tali appoġġ usa', fejn meħtieġ biex jipprovdu fil-liġi tal-UE għal standards speċifiċi li jissodisfaw dawn il-kriterji;

3.  Josserva li t-test ta' "stampa veritiera u ġusta" li jinsab fl-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 2013/34/UE japplika għaċ-ċifri speċifikati fil-kontijiet bħala l-istandard għall-iskopijiet tal-kontijiet skont id-dritt Ewropew kif deskritt fil-Premessi 3 u 29 tad-direttiva; jissottolinja li dan l-iskop jirrelata mal-funzjoni tal-kontijiet tal-adegwatezza tal-kapital, jiġifieri li l-investituri, kemm il-kredituri kif ukoll l-azzjonisti, jużaw iċ-ċifri fil-kontijiet annwali bħala l-bażi għad-determinazzjoni ta' jekk kumpannija hijiex solventi f'termini ta' "assi netti" u għad-determinazzjoni tal-ħlas tad-dividendi;

4.  Jenfasizza l-fatt li komponent ewlieni tar-realizzazzjoni ta' stampa veritiera u ġusta taċ-ċifri speċifikati fil-kontijiet huwa l-valwazzjoni prudenti, li tfisser li ma jkun hemm la sottovalutazzjoni tat-telf u lanqas sovravalutazzjoni tal-profitti, kif deskritt fl-Artikolu 6(1)(c)(i) u (ii) tad-Direttiva dwar il-Kontabilità; jindika li din l-interpretazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kontabilità kienet ikkonfermata minn bosta deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE;

5.  Josserva li l-Premessa 9 tar-Regolament dwar l-IAS tippermetti grad ta' flessibilità meta tittieħed deċiżjoni biex jiġi konfermat IFRS billi ma tkunx meħtieġa "konformità stretta ma' kull waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dawk id-Direttivi"; jissuġġerixxi madankollu, li dan ma jestendix li jippermetti lill-IFRS jiddevja mill-għan ġenerali tad-Direttiva dwar il-Kontabilità 2013 (2013/34/UE), li ssostitwixxiet ir-Raba' Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpanniji (78/660/KEE) u s-Seba' Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpanniji (83/349/KEE) msemmija fl-ewwel inċiż tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-IAS, li jirriżulta f'rapporti finanzjarji li jeżaġeraw il-profitti jew jissottovalutaw it-telf; iqis, f'dan ir-rigward, li l-konferma tal-IAS 39 x'aktarx kienet kuntrarja għal dan l-iskop ġenerali tar-Raba' u tas-Seba' Direttivi dwar il-Kontabilità, sostituti mid-Direttiva dwar il-Kontabilità tal-2013, minħabba l-mudell ta' telf imġarrab tiegħu, partikolarment l-Artikolu 31(1)(c)(bb) tar-Raba' Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpanniji, li jgħid li l-"passiv kollu tal-futur qrib u telf potenzjali li jinħolqu fil-kors tas-sena finanzjarja konċernata jew ta' waħda ta' qabel, [għandhom jitkejlu u jkunu rikonoxxuti] anki jekk dawn il-passiv jew telf isiru evidenti biss bejn id-data tal-karta tal-bilanċ u d-data li fiha hija titfassal";

6.  Jilqa' l-intenzjoni tal-IASB li jintroduċi l-prinċipju ta' "prudenza" u jsaħħaħ mill-ġdid il-"ġestjoni" fil-Qafas Kunċettwali ġdid; jiddispjaċih li l-interpretazzjoni tal-IASB ta' "prudenza" tfisser biss "trattament prudenti ta' diskrezzjoni"; josserva li l-interpretazzjoni tal-IASB tal-prinċipju ta' prudenza u ta' ġestjoni mhux l-istess bħal dak tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u tad-Direttiva dwar il-Kontabilità; jemmen li l-prinċipju ta' "prudenza" għandu jkun akkumpanjat mill-prinċipju ta' affidabilità; jistieden lill-Kummissjoni u lill-EFRAG jaqblu dwar it-tifsira tal-prinċipji ta' prudenza u ta' ġestjoni kif definiti mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u mid-Direttiva dwar il-Kontabilità u fuq il-bażi ta' dan jikkooperaw mal-IASB u ma' korpi nazzjonali u ta' pajjiżi terzi inkarigati mill-iffissar tal-istandards sabiex jiksbu appoġġ usa' ta' dawn il-prinċipji; jistieden lill-IASB jeżamina b'mod sistematiku jekk Qafas Kunċettwali rivedut jirrikjedix bidliet fl-istandards tal-kontabilità eżistenti u biex jagħmel modifiki fejn meħtieġ;

7.  Jinnota r-riforma dwar ir-rikonoxximent tat-telf fil-qafas tal-IFRS li jmissha tippermetti akkumulu aktar prudenti ta' proviżjonamenti tat-telf fuq il-bażi tal-kunċett li jħares 'il quddiem tal-istennija tat-telf pjuttost milli t-telf imġarrab; huwa tal-fehma li l-proċess ta' konferma tal-UE għandu joħloq b'galbu u bi prudenza qafas skont liema l-kunċett ta' telf mistenni għandu jiġi speċifikat bil-għan li tiġi evitata dipendenza eċċessiva fuq mudell u jippermetti gwida superviżorja ċara fuq id-deprezzament tal-attiv;

8.  Hu tal-fehma li l-kwistjoni tal-kontabilità li ma tidhirx fil-karta bilanċjali għadha ma ġietx ittrattata b'mod adegwat u effikaċi inkwantu d-deċiżjoni li tiddetermina jekk attiv għandux jidher fil-karti bilanċjali jew le għadha suġġetta għal regola mekkanistika li tista' tiġi eluża; jistieden lill-IASB jikkoreġi dawn in-nuqqasijiet;

9.  Jilqa' favorevolment il-protokolli tal-Fondazzjoni IFRS u tal-IOSCO dwar il-kooperazzjoni msaħħa fid-dawl tal-kwistjonijiet ewlenin, identifikati mill-G20, fir-rigward tar-regolamentazzjoni tas-suq tat-titoli; jikkunsidra din il-kooperazzjoni neċessarja bil-għan li jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet marbuta mal-istandards tal-kontabilità globali ta' kwalità għolja u biex tkun promossa l-applikazzjoni ta' standards koerenti minkejja kundizzjonijiet ġenerali nazzjonali diverġenti;

10.  Jinsab konvint li l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-IASB u l-IOSCO dwar l-applikazzjoni dejjem ogħla tal-istandards IFRS għandu jitqies mhux biss bħala inventarju iżda wkoll bħala possibilità ta' identifikazzjoni ta' eżempji ta' prassi tajba; jissottolinja f'dan ir-rigward l-organizzazzjoni ta' seduti annwali ta' diskussjoni ("enforcer discussion session") biex l-IASB jinżamm informat bil-kwistjonijiet ewlenin fil-qasam tal-implimentazzjoni u tal-applikazzjoni;

11.  Jinnota li l-effetti ta' standard tal-kontabilità għandhom jinftiehmu b'mod sħiħ; jinsisti li din għandha tkun prijorità għall-IASB u l-EFRAG li jsaħħu l-analiżijiet tal-impatt tagħhom, partikolarment fil-qasam tal-makroekonomija u jivvalutaw id-diversi ħtiġijiet tal-varjetà wiesgħa ta' partijiet interessati, fosthom l-investituri fit-tul u l-kumpanniji, kif ukoll il-pubbliku inġenerali; jistieden lill-Kummissjoni tfakkar l-EFRAG isaħħaħ il-kapaċità tiegħu ta' valutazzjoni tal-impatt tal-istandards tal-kontabilità l-ġodda relatati mal-istabilità finanzjarja b'attenzjoni espliċita fuq il-ħtiġijiet Ewropej li jmissjhom jiġu introdotti fl-istandardizzazzjoni tal-IASB f'fażi inizjali tal-proċess; jinnota, b'mod partikolari, in-nuqqas ta' valutazzjoni tal-impatt kwantitattiva għal IFRS 9, li għalih l-ebda data mhi ser tkun disponibbli qabel l-2017; jistieden lill-Kummissjoni taċċerta li l-IFRS 9 iservi lill-istrateġija tal-UE, speċjalment permezz tal-limitazzjoni tal-proviżjonamenti li jafu jintroduċu volatilità eċċessiva f'terminu qasir fir-rapporti finanzjarji; jinnota li l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ESAs) – l-ESMA, l-EBA u l-EIOPA – li għandhom l-għarfien u l-kapaċità li jassistu f'dan il-kompitu, irrifjutaw sħubija sħiħa tal-Bord tal-EFRAG minħabba li l-EFRAG huwa korp privat; iqis li l-BĊE u l- ESAs, bħala osservaturi tal-Bord tal-EFRAG, b'segwitu għar-riforma tal-arranġamenti fil-governanza, jikkontribwixxu b'mod pożittiv biex jitqiesu aħjar l-effetti fuq l-istabilità finanzjarja; jistieden lill-Kummissjoni teżamina, fil-kuntest tar-reviżjoni tar-Regolament tal-IAS, modi biex jingħata feedback formali sistematiku mill-ESAs;

12.  Jinsab konvint li regoli sempliċi biss jistgħu jkunu applikati b'mod effikaċi mill-utenti u kkontrollati mis-superviżuri; ifakkar li, fid-dikjarazzjoni tiegħu tat-2 ta' April 2009, il-G20 kien għamel appell għal inqas kumplessità tal-istandards tal-kontabilità għall-istrumenti finanzjarji u biex ikun hemm ċarezza u konsistenza fl-applikazzjoni tal-standards tal-valwazzjoni fuq livell internazzjonali, b'kollaborazzjoni mas-superviżuri; jinsab imħasseb dwar il-kumplessità persistenti tal-IFRS; jitlob li din il-kumplessità titnaqqas kull fejn ikun xieraq u possibbli meta jiġu żviluppati standards ta' kontabilità ġodda; jemmen li sistema ta' standards ta' kontabilità anqas kumplessa ser tikkontribwixxi għal implimentazzjoni aktar uniformi sabiex id-data finanzjarja tal-kumpanniji tkun komparabbli bejn l-Istati Membri;

13.  Jappella għal tfassil obbligatorju ta' rapporti għal kull pajjiż fl-ambitu tal-IFRS; itenni l-fehma tal-Parlament li r-rapporti pubbliċi għal kull pajjiż jistgħu jiżvolġu rwol deċiżiv fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u l-frodi;

14.  Jitlob lill-IASB, lill-Kummissjoni u lill-EFRAG sabiex jinvolvu lill-Parlament u lill-Kunsill fi stadju bikri meta jkunu qed jiżviluppaw l-istandards ta' rappurtar finanzjarju b'mod ġenerali u fil-proċess ta' konferma b'mod partikolari; huwa tal-opinjoni li l-proċess ta' skrutinju għall-adozzjoni tal-IFRS fl-UE għandu jiġi formalizzat u strutturat b'analoġija mal-proċess ta' skrutinju applikabbli għal miżuri ta' "livell 2" fil-qasam tas-servizzi finanzjarji; jirrakkomanda li l-awtoritajiet Ewropej jistiednu lill-partijiet interessati tas-soċjetà ċivili jappoġġaw l-attivitajiet tagħhom anki fuq livell tal-EFRAG; jistieden lill-Kummissjoni toħloq spazju għall-partijiet interessati sabiex jiddiskutu l-prinċipji fundamentali tal-kontabilità fl-Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni tagħti lill-Parlament Ewropew il-possibilità li jirċievi lista ta' kandidati għall-president tal-bord tal-EFRAG bil-għan li jiġu organizzati seduti ta' smigħ informali qabel il-votazzjoni tal-kandidat propost;

15.  Jinnota, f'dan il-kuntest, li l-Parlament għandu jkollu r-rwol ta' promotur attiv tal-IFRS, sakemm it-talbiet kontenuti f'din ir-riżoluzzjoni jitqiesu b'mod xieraq, peress li hemm evidenza li l-benefiċċji huma ikbar mill-kostijiet;

16.  Jinsab konvint li ekonomija globalizzata għandha bżonn standards tal-kontabilità aċċettati fuq livell internazzjonali; ifakkar, madankollu, li l-konverġenza mhijiex objettiv fiha nnifisha iżda hija biss awspikabbli jekk tissarraf fi standards tal-kontabilità aħjar li jirriflettu orjentament lejn l-interess pubbliku, il-prudenza u l-affidabilità; jemmen, għaldaqstant, li hemm bżonn li għandu jissokta djalogu robust bejn l-IASB u l-korpi inkarigati mit-tfassil tal-istandards tal-kontabilità nazzjonali, minkejja l-progress kajman fil-proċess ta' konverġenza;

17.  Josserva li l-maġġoranza tal-impriżi huma SMEs; josserva l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tesplora mal-IASB il-possibilità li jiġu żviluppati standards ta' kontabilità komuni ta' kwalità għolja u semplifikati għall-SMEs li jistgħu jintużaw fuq livell volontarju fil-livell tal-UE mill-SMEs elenkati taħt Faċilitajiet Multilaterali tan-Negozjar (MTF), u b'mod aktar speċifiku s-swieq tat-tkabbir tal-SMEs; jinnota, f'dan ir-rigward, il-possibiltajiet tal-istandards tar-rappurtar finanzjarju eżistenti għall-SMEs; jemmen li, bħala kundizzjoni biex tissokta l-ħidma f'dan il-qasam, l-IFRS jeħtieġu li jkunu inqas kumplessi u m'għandhomx jippromwovu l-proċikliċità, u li l-interessi tal-SMEs għandhom ikunu rrappreżentati b'mod suffiċjenti fl-IASB; jemmen li l-partijiet interessati kollha għandhom ikunu rappreżentati fuq l-IASB; jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni tal-impatt xierqa dwar l-effetti tal-IFRS fuq l-SMEs qabel ma tieħu provvedimenti ulterjuri; jitlob biex żvilupp ta' dan it-tip jiġi mmonitorjat bir-reqqa u li l-Parlament għandu jkun infurmat b'mod sħiħ, b'attenzjoni xierqa tal-proċess lejn "regolamentazzjoni aħjar";

18.  Jenfasizza li l-korpi inkarigati mill-iffissar tal-istandards illum huma strettament integrati fl-EFRAG; jidentifika, għalhekk, ir-rwol konsultattiv tal-EFRAG fil-każ ta' kwistjonijiet tal-kontabilità relatati ma' kumpanniji żgħar elenkati kif ukoll l-SMEs b'mod aktar ġenerali;

19.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni qed tħeġġeġ lill-Istati Membri jsegwu l-linji gwida tal-ESMA dwar l-infurzar tal-informazzjoni finanzjarja; jiddeplora l-fatt li bosta Stati Membri ma jikkonformawx u m'għandhomx il-ħsieb li jikkonformaw mal-linji gwida tal-ESMA dwar l-infurzar ta' informazzjoni finanzjarja; jistieden lil dawn l-Istati Membri jaħdmu favur il-konformità; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta jekk is-setgħat tal-ESMA jagħmluhiex possibbli li jiġi żgurat infurzar konsistenti u koerenti madwar l-UE u, jekk mhumiex, teżamina modi oħra biex tiżgura applikazzjoni u infurzar korretti;

20.  Jirrikonoxxi li l-bilanċ bejn il-kamp ta' applikazzjoni obbligatorju tar-Regolament tal-IAS u l-fakultà għall-Istati Membri li jestendu l-użu tal-IFRS fil-livell nazzjonali jiżguraw is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità xierqa;

21.  Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li teżamina l-possibilità li tikkoordina r-regoli tal-UE dwar id-distribuzzjoni tad-dividend; ifakkar, f'dan ir-rigward, l-Artikolu 17(1) tad-Direttiva għall-Manutenzjoni tal-Kapital, li jirreferi direttament għal kontijiet annwali ta' kumpannija bħala l-bażi għal deċiżjonijiet dwar it-tqassim ta' dividendi u li jqiegħed ċerti restrizzjonijiet fuq id-distribuzzjoni ta' dividendi; josserva li l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tar-regolament tal-IAS uriet ċerta evidenza li d-differenzi fl-infurzar tal-IFRS bejn l-Istati Membri għadhom jeżistu; jisħaq li r-regoli fil-qasam tal-manteniment tal-kapital u tad-distribuzzjoni tad-dividend ġew iċċitati fir-rapport ta' evalwazzjoni tar-Regolament IAS bħala għajn ta' impunjazzjonijiet legali li tista' tqum f'ċerti ġurisdizzjonijiet li fihom l-Istati Membri jippermettu jew jirrikjedu l-użu tal-IFRS għar-rapporti finanzjarji annwali individwali li fuqhom huma bbażati l-profitti li jistgħu jiġu distribwiti; jirrimarka li kull Stat Membru jqis il-mod kif jaffronta tali kwistjonijiet fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu fi ħdan il-qafas tar-rekwiżiti tal-manteniment tal-kapital tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, biex tiżgura l-osservanza tad-Direttiva għall-Manutenzjoni tal-Kapital u d-Direttiva dwar il-Kontabbiltà;

22.  Jistieden lill-EFRAG u lill-Kummissjoni jeżaminaw mill-aktar fis possibbli jekk l-istandards tal-kontabilità jippermettu il-frodi u l-evitar tat-taxxa u jagħmlu kull bidla neċessarja biex jikkoreġu u jipprevjenu l-abbuż potenzjali;

23.  Jinnota l-isforzi li għaddejjin biex tittejjeb it-trasparenza u l-komparabbiltà tal-kontijiet pubbliċi permezz tal-iżvilupp ta' Standards Ewropej tal-Kontabbiltà għas-Settur Pubbliku (EPSAS);

L-attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-IFRS, l-EFRAG u l-PIOB

24.  Jappoġġa r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni li l-Bord ta' Monitoraġġ tal-Fondazzjoni tal-IFRS għandu jittrasferixxi l-attenzjoni tiegħu mill-kwistjoni tal-organizzazzjoni interna għal diskussjonijiet dwar kwistjonijiet ta' interess pubbliku li jistgħu jiġu riferuti lill-Fondazzjoni tal-IFRS; jemmen, madankollu, li aktar progress għandu jsir fir-rigward tal-governanza tal-fondazzjoni tal-IFRS u tal-IASB, partikolarment f'termini ta' trasparenza, prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess u tad-diversità tal-esperti ingaġġati; jindika li l-leġittimità tal-IASB tinsab f'riskju jekk il-Bord ta' Monitoraġġ jibqa' ma jaqbilx dwar ir-responsabbiltà filwaqt li jiddependi mid-deċiżjonijiet b'kunsens; isostni, partikolarment, il-proposta tal-Kummissjoni li tqis il-ħtiġijiet ta' rappurtar tal-investituri b'orizzonti temporali differenti għall-investimenti u li toffri soluzzjonijiet speċifiċi, partikolarment lill-investituri fit-tul, waqt l-iżvilupp tal-istandards tagħhom; jappoġġa integrazzjoni aħjar IASB fis-sistema ta' istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u passi biex jiżgura rappreżentanza wiesgħa (bħall-aġenziji ta' rappreżentanza tal-konsumatur u l-ministeri tal-finanzi) ta' interessi u r-responsabbiltà pubblika li jiggarantixxu standards tal-kontabbiltà ta' kwalità għolja;

25.  Jinnota d-dominanza ta' atturi privati fl-IASB; jirrimarka li l-impriżi ta' daqs medju mhuma rappreżentati xejn affattu; jinnota l-fatt li l-Fondazzjoni tal-IFRS tkompli tiddependi mill-kontribuzzjonijiet volontarji, spiss mis-settur privat, li jistgħu jagħtu lok għar-riskju ta' kunflitti ta' interessi; jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ il-Fondazzjoni tal-IFRS biex timmira għal struttura ta' finanzjament aktar diversifikata u bilanċjata, inkluż fuq il-bażi ta' tariffi u sorsi pubbliċi;

26.  Jilqa' pożittivament l-attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-IFRS/tal-IASB f'dak li hu r-rappurtar dwar il-karbonju u l-klima; huwa partikolarment tal-fehma li l-kwistjonijiet strutturali fit-tul ewlenin, bħall-valwazzjoni tal-assi tal-karbonju mhux irkuprabbli fil-karti bilanċjali tal-impriżi għadhom jiżdiedu espliċitament fil-programm ta' ħidma tal-IFRS bil-għan li jiġu żviluppati standards relatati; jitlob lill-korpi tal-IFRS ipoġġu l-isfida tar-rappurtar dwar il-karbonju u r-riskji marbuta mal-karbonju fuq l-aġenda tagħhom;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-EFRAG jeżaminaw il-bidla tal-allokazzjoni tal-assi marbuta mal-pensjonijiet mill-ekwitajiet għall-bonds bħala r-riżultat tal-introduzzjoni tal-kontabilità tal-valwazzjoni skont is-suq fl-ambitu tal-IFRS;

28.  Jappoġġa lill-Kummissjoni meta tħeġġeġ lill-Fondazzjoni tal-IFRS tiżgura li l-użu tal-IFRS u l-eżistenza ta' kontribuzzjoni finanzjarja permanenti huma kundizzjonijiet li għandhom jiġu sodisfatti għas-sħubija mal-korpi ta' tmexxija u ta' monitoraġġ tal-Fondazzjoni tal-IFRS u l-IASB; jistieden lill-Kummissjoni teżamina modi biex tirriforma l-Fondazzjoni tal-IFRS u l-IASB biex jitneħħew id-drittijiet ta' veto tal-Membri li ma jissodisfawx il-kriterji msemmija hawn fuq;

29.  Jistieden lill-Fiduċjarji tal-IFRS, il-Bord ta' Monitoraġġ tal-IFRS u l-IASB jippromwovu bilanċ tal-ġeneru xieraq fi ħdan il-fora rispettivi;

30.  Ifakkar fit-talba magħmula fir-Rapport Goulard għal miżuri biex jissaħħu l-leġittimità demokratika, it-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità li, inter alia, jikkonċernaw l-aċċess pubbliku għad-dokumenti, id-djalogu miftuħ mad-diversi partijiet interessati, l-istabbiliment ta' reġistri obbligatorji ta' trasparenza u regoli dwar it-trasparenza ta' laqgħat ta' lobbying kif ukoll regoli interni, b'mod partikolari l-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interessi;

31.  Jenfasizza li r-riforma tal-EFRAG teħtieġ li ttejjeb il-kontribuzzjoni Ewropea għall-iżvilupp tal-IFRS il-ġodda u taf tipparteċipa fir-riforma tal-governanza tal-Fondazzjoni tal-IFRS;

32.  Jiddeplora l-fatt li l-EFRAG ilu jopera għal xi żmien mingħajr resident tal-bord, fid-dawl tal-fatt li dan huwa rwol ewlieni li hu jaqdi biex jintlaħaq kunsens u fl-iżgurar ta' vuċi Ewropea ċara u b'saħħitha dwar materji marbuta mal-kontabilità fil-livell internazzjonali; jisħaq fuq l-importanza li jinħatar mill-aktar fis possibbli president ġdid; iħeġġeġ għalhekk lill-Kummissjoni, biex tħaffef il-proċess ta' reklutaġġ, billi jitqies b'mod xieraq ir-rwol tal-Parlament u l-Kumitat tiegħu għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji;

33.  Jilqa' r-riforma tal-EFRAG li daħlet fis-seħħ fil-31 ta' Ottubru 2014 u jirrikonoxxi li saru sforzi konsiderevoli f'dan ir-rigward; jinnota t-trasparenza mtejba; jiddeplora l-fatt li, għal dak li għandu x'jaqsam mal-finanzjament tal-EFRAG u, partikolarment, il-possibilità ta' ħolqien ta' sistema ta' imposti obbligatorji mħallsa mill-kumpanniji elenkati, il-Kummissjoni kkonċentrat l-isforzi tagħha fuq l-implimentazzjoni tal-partijiet tar-riforma li huma realizzabbli f'terminu qasir; jitlob lill-Kummissjoni tieħu passi formali – hekk kif jirrakkomanda r-rapport Maystadt – biex tinkoraġġixxi lill-Istati Membri li għad ma għandhomx Mekkaniżmu ta' Finanzjament Nazzjonali biex joħolqu wieħed; jinnota l-proposta tal-Kummissjoni għall-estensjoni tal-Programm tal-Unjoni għall-EFRAG għall-perjodu 2017-2020; jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni annwali komprensiva tar-riforma miftehma tagħha, kif prevista fl-Artikolu 9(3) u 9(6) tar-Regolament (UE) Nru 258/2014; jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-opportunità u l-possibilità ta' trasformazzjoni tal-EFRAG f'aġenzija pubblika fit-tul;

34.  Jiddeplora l-fatt li r-rekwiżit, issuġġerit minn Maystadt, li l-funzjonijiet tas-CEO tal-EFRAG u tal-President tal-EFRAG TEG għandhom ikunu kkombinati, inbidel f'possibilità; josserva li l-kompożizzjoni tal-bord il-ġdid tiddevja mill-proposta ta' Maystadt billi l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u l-Bank Ċentrali Ewropew irrifjutaw li jaċċettaw is-sħubija sħiħa fil-bord; jistieden lill-EFRAG iwessa' n-numru ta' utenti, attwalment wieħed biss, fil-bord u jiżgura li l-partijiet interessati kollha rilevanti jkunu rappreżentati fl-EFRAG;

35.  Jilqa' l-fatt li fl-2014 il-PIOB iddiversifika l-finanzjament tiegħu; jinnota li l-finanzjament totali pprovdut mill-IFAC kien ta' 58 %, li filwaqt li jammonta għal proporzjon sinifikanti tal-finanzjament tal-PIOB, huwa ferm taħt il-limitu ta' żewġ terzi u li għaldaqstant ma kienx hemm lok li l-Kummissjoni tillimita l-kontribuzzjoni annwali tagħha, kif stipulat fl-Artikolu 9(5) tar-Regolament (UE) Nru 258/2014; jistieden lill-PIOB iżid l-isforzi tiegħu biex jiżgura l-integrità fil-professjoni tal-verifika;

36.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1)

ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)

ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19.

(3)

ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87.

(4)

ĠU L 222, 14.8.1978, p. 11.

(5)

ĠU L 193, 18.7.1983, p. 1.

(6)

ĠU L 315, 14.11.2012, p. 74.

(7)

ĠU L 105, 8.4.2014, p. 1.

(8)

ĠU L 253, 25.9.2009 p. 8.

(9)

ĠU L 340, 22.12.2007, p. 66.

(10)

ĠU C 259E, 29.10.2009, p. 94.

(11)

Testi adottati, P8_TA(2016)0108.

(12)

ĠU L 157, 9.6.2006, p. 87.

(13)

ĠU L 158, 27.5.2014, p. 196.


NOTA SPJEGATTIVA

Il-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IASB) ibbażat f'Londra, qed jiżviluppa sett ta' standards ta' kwalità għolja tal-kontabilità applikabbli fuq livell globali, u għalhekk qed joħloq lingwa komuni għar-rappurtar finanzjarju globali. Ir-rapporteur jirrikonoxxi l-importanza ta' tali standards applikabbli fuq livell globali għal titjib fil-kompetizzjoni u għat-tneħħija tal-ostakoli għall-investiment fuq skala globali.

Mill-2005 'l hawn, kumpanniji kkwotati tal-UE huma obbligati li jippreparaw ir-rapporti finanzjarji konsolidati tagħhom f'konformità ma' dawn l-istandards. L-inklużjoni tal-istandards internazzjonali ta' kontabilità fid-dritt tal-UE hija rregolata permezz ta' mekkaniżmu ta' konferma kif deskritt f'dan ir-Regolament tal-IAS.

L-istandards internazzjonali tal-kontabilità jiffurmaw parti importanti tar-regolamentazzjoni tas-servizzi finanzjarji tal-UE u l-qafas superviżorju. Dawn jinteraġixxu ma' għadd kbir ta' partijiet oħra tar-regolamentazzjoni tas-servizzi finanzjarji tal-UE, b'mod partikolari fil-qasam tar-regolamentazzjoni prudenzjali. Ir-rapporteur għalhekk jenfasizza r-rwol importanti tal-istandards tal-kontabilità għall-iżvilupp ta' suq kapitali uniku fl-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari fil-kuntest tal-proġett tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU). Huwa jemmen li l-applikazzjoni ta' standards internazzjonali ta' rappurtar finanzjarju fl-UE tat kontribut għat-tisħiħ tas-suq uniku u saħħet ukoll il-kompetittività tal-ekonomija Ewropea billi ppermettiet lill-kumpanniji jattiraw kapital u investimenti fis-swieq kapitali globali. L-effetti tal-applikazzjoni tal-IFRS fl-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar għaxar snin għalhekk kienu b'mod ġenerali pożittivi.

Madankollu, il-kriżi finanzjarja wriet li l-istandards ta' rappurtar finanzjarju għandhom jiġu riveduti u mtejba. Speċjalment r-ramifikazzjonijiet tal-użu ta' "valur ġust" dwar l-istabilità finanzjarja wasslu għal dibattitu li għadu għaddej.

L-evalwazzjoni tar-Regolament dwar l-IAS toffri wkoll l-opportunità li jiġu indirizzati kwistjonijiet dwar il-proċess ta' konferma tal-IFRS fl-Unjoni Ewropea.

L-iżvilupp tal-IFRS

L-Unjoni Ewropea ddelegat l-iżvilupp tal-istandards tal-kontabilità finanzjarja internazzjonali lill-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IASB), li huwa korp awtoregolat privat u indipendenti. L-indipendenza ta' din l-organizzazzjoni trid tkun akkumpanjata b'arranġamenti adegwati ta' responsabilizzazzjoni. Ir-reviżjoni tal-istruttura u l-effettività tal-Fondazzjoni tal-IFRS toffri l-possibilità li jiġu indirizzati kwistjonijiet bħalma huma l-influwenza Ewropea u responsabilizzazzjoni xierqa.

Iż-żieda fil-kumplessità tar-rappurtar finanzjarju hija wkoll ta' tħassib għar-rapporteur. Il-korpi inkarigati mit-tfassil tal-istandards għandhom jimmiraw għal bilanċ tajjeb bejn il-ħtieġa li tali standards tal-kontabilità jieħdu kont tas-swieq u l-istrumenti finanzjarji kumplessi u l-ħtieġa ta' standards globali ta' kwalità għolja, trasparenti u komparabbli, u li jinftiehmu minn grupp kbir ta' diversi partijiet interessati. Il-prinċipju tal-proporzjonalità għandu jiġi applikat għal standards internazzjonali tal-kontabilità b'mod partikolari biex kumpanniji iżgħar jistgħu jkunu wkoll ikkwotati. Ir-rapporteur jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni fil-kuntest tal-proġett CMU li tivvaluta mal-IASB il-possibilità li jiġu żviluppati standards ta' kontabilità għall-kumpanniji li ġew ammessi għan-negozjar fis-Swieq ta' Tkabbir tal-SMEs.

Ir-rapporteur jenfasizza l-ħtieġa għal żvilupp koerenti tal-istandards tar-rappurtar finanzjarju. Il-koerenza u l-konsistenza jridu jkunu żgurati fi ħdan il-korp eżistenti ta' standards internazzjonali tal-kontabilità iżda wkoll fir-rigward tar-regolamentazzjoni tas-servizzi finanzjarji tal-UE oħra. Peress li l-għan tal-IFRS huwa li jinħolqu standards ta' kontabilità armonizzati fuq livell globali applikabbli f'għadd kbir ta' ġurisdizzjonijiet, 116 għalissa, diġà jeħtieġu l-użu tal-IFRS, b'diversi strutturi ġuridiċi, regolatorji u ekonomiċi, il-flessibilità biex jitqiesu l-ispeċifiċitajiet Ewropej hija limitata. Konsegwentement, il-proċedura ta' konferma fl-UE tħalli biss l-għażliet li jikkonformaw l-istandard sħiħ; il-konferma parzjali ta' standard (konċessjonijiet) jew in-nonkonferma ta' standard. Għalhekk huwa ta' importanza kbira li tiġi żgurata l-influwenza Ewropea fl-istadji kollha fil-proċess għall-iżvilupp tal-istandards.

Ir-rapporteur jitlob għal tisħiħ ulterjuri tal-influwenza Ewropea fl-istadji bikrija tal-iżvilupp ta' standard tal-kontabilità. Diversi entitajiet tas-settur pubbliku u privat fil-livell nazzjonali u Ewropew huma involuti fi proċess, xi drabi b'opinjonijiet u interessi differenti. Il-formulazzjoni ta' pożizzjoni komuni Ewropea, għalhekk, hija importanti iżda tikkostitwixxi wkoll kompitu diffiċli. L-EFRAG għandu rwol importanti x'jaqdi f'dan id-dibattitu.

Il-konferma u l-applikazzjoni tal-IFRS fl-Unjoni Ewropea

L-IFRS għandhom jiġu approvati sabiex isiru parti mid-dritt tal-UE. Din il-proċedura ta' konferma għandha tiżgura li l-istandards internazzjonali tal-kontabilità huma fl-interess tal-ekonomija Ewropea.

Il-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar (EFRAG), organizzazzjoni privata li tipprovdi għarfien espert tekniku u pariri lill-Kummissjoni, għandu rwol importanti fit-tisħiħ tal-influwenza Ewropea diġà fi stadju bikri fl-iżvilupp tal-istandards. Ir-rapporteur jilqa' l-implimentazzjoni tar-riforma tal-governanza tal-EFRAG li timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tar-rapport Maystadt. Dawn ir-riformi se jsaħħu l-kapaċità tal-EFRAG biex iwettaq il-kompiti tiegħu. Ir-rapporteur jenfasizza li l-kapaċità tal-EFRAG li jwettaq valutazzjoni tal-impatt kwalitattiva u kwantitattiva xierqa għandha tissaħħaħ. Barra minn hekk, għandhom jiġu eżaminati possibbiltajiet sabiex jiġu involut aħjar il-Parlament fi stadju bikri tal-proċedura ta' konferma. Il-Kumitat ECON ħoloq għal dan l-għan it-Tim Permanenti tal-IFRS fuq l-IFRS.

Il-kriterji tal-konferma għandhom rwol importanti fil-proċess ta' konferma (li jwasslu għall-Interess Pubbliku Ewropew, stampa vera u ġusta u kriterji kwalitattivi oħra).

Aspett importanti ieħor huwa d-determinazzjoni tal-ekwivalenza tal-istandards tal-kontabilità ta' pajjiżi terzi. L-Istati Uniti ma jippermettix li kumpanniji nazzjonali jużaw l-IFRS. Għaldaqstant, il-ħidma tal-IASB u l-FASB (il-korp inkarigat mit-tfassil tal-Istati Uniti) għal konverġenza tal-istandards hija ta' importanza kbira.

Il-konformità mal-istandards ta' rappurtar finanzjarju u l-applikazzjoni konsistenti tagħhom sabiex jiġi żgurat livell indaqs fis-suq uniku għandhom jiġu żgurati. Ir-rapporteur jenfasizza fuq ir-rwol tal-ESMA biex tiġi żgurata l-konverġenza superviżorja fl-Ewropa (ara wkoll il-linji gwida tal-EMSA dwar l-infurzar ta' informazzjoni finanzjarja).

Abbrevjazzjonijiet rilevanti

ARC

Kumitat għar-Regolamentazzjoni tal-Kontabilità

EFRAG

Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju

ESMA

Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq

FASB

Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità

IAS

Standards Internazzjonali tal-Kontabilità

IASB

Bord dwar l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità

IFRS

Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjajru

Fondazzjoni tal-IFRS

Il-Fondazzjoni tal-IFRS hija l-korp ta' sorveljanza tal-IASB

IFAC

Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti

PIOB

Bord tas-Sorveljanza tal-Interess Pubbliku

ISA

Standards Internazzjonali tal-Awditjar


OPINJONI tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (8.4.2016)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

dwar l-Evalwazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) u dwar l-Attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS), tal-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG) u tal-Bord tas-Sorveljanza tal-Interess Pubbliku (PIOB)

(2016/2006(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Ryszard Czarnecki

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A.  billi l-għan ewlieni tal-applikazzjoni tal-istandards internazzjonali tal-kontabilità (IAS) hu li jarmonizza r-rappurtar finanzjarju ta' kumpaniji;

B.  billi l-kriżi finanzjarja u ekonomika kkawżat il-ħtieġa għal riforma tal-istandards internazzjonali tar-rappurtar finanzjarju (IFRS) lejn aktar trasparenza, governanza aħjar tas-sistemi ekonomiċi u żieda fil-komparabilità;

C.  billi huwa fundamentali għall-Unjoni li tkun preżenti fid-dibattitu dwar id-definizzjoni tal-istandards internazzjonali tar-rappurtar, kif ukoll fl-istruttura ta' governanza ta' korpi regolatorji internazzjonali tal-kontabilità;

D.  billi parteċipazzjoni u kooperazzjoni attivi bejn l-atturi fil-proċess tal-istabbiliment u tal-approvazzjoni jippermetti fehim aħjar tal-kosti potenzjali għall-implimentazzjoni ta' kwalunkwe standard ġdid ta' kontabilità u rappurtar;

E.  billi għażliet ta' politika dwar il-kontabilità jħallu impatt fuq l-isfera pubblika tal-UE u fuq is-sistemi ta' informazzjoni rigward il-finanzi pubbliċi tal-Istati Membri;

1.  Jilqa' l-evalwazzjoni mill-Kummissjoni ta' għaxar snin ta' implimentazzjoni tar-"Regolament IAS" fl-Unjoni(1);

2.  Jilqa' l-objettivi stabbiliti mill-IFRS, b'mod aktar speċifiku ż-żieda fil-mobilità transkonfinali għall-SMEs, it-tnaqqis tal-frodi fiskali u l-aċċess għall-finanzjament fis-swieq kapitali globali;

3.  Iqis li t-tisħiħ tal-affidabilità, tal-komparabilità u tat-trasparenza tal-informazzjoni finanzjarja huwa objettiv globali;

4.  Jirrimarka li l-implimentazzjoni tal-IFRS ikkontribwiet għat-tisħiħ tal-effikaċja, ir-rilevanza u l-kwalità ġenerali tad-data u d-dikjarazzjonijiet finanzjarji, għall-benefiċċju tas-suq uniku u tas-swieq kapitali; jinnota r-rwol ta' koordinazzjoni tal-Awtoritajiet Ewropej tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) f'li jippermettu applikazzjoni konsistenti ta' dawk l-istandards fl-Unjoni kollha;

5.  Jinnota, madankollu, li l-IFRS mhumiex implimentati b'mod sħiħ u mhumiex kompletament approvati mill-Istati Membri, u dan idgħajjef il-potenzjal tal-istandards;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffokaw l-isforzi tagħhom fuq l-implimentazzjoni sħiħa peress li pass bħal dan ikun meħtieġ sabiex jippermetti li sseħħ l-Unjoni tas-Swieq Kapitali u sabiex jikkontribwixxi għal proċessi li jwasslu għal Suq Uniku veru u proprju;

7.  Jirrakkomanda li l-Istati Membri josservaw il-linji gwida tal-ESMA biex jiżguraw implimentazzjoni sħiħa u mingħajr xkiel tal-IFRS;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa standard tal-kontabilità simplifikat fl-UE kollha għall-SMEs elenkati fil-Faċilitajiet Multilaterali tan-Negozjar (MTFs), speċjalment fir-rigward ta' swieq tat-tkabbir tal-SME;

9.  Jinnota li l-livell għoli ta' kumplessità tal-IFRS jeħtieġ aktar analiżi kostijiet/benefiċċji, valutazzjoni tal-impatt u komunikazzjoni pertinenti tal-eżiti tas-suq kapitali eżistenti, u li l-utenti ta' IFRS trasparenti u simplifikati jkunu jistgħu jifhmu aktar l-informazzjoni finanzjarja u jużawha aħjar; jinnota li jrid jinżamm bilanċ delikat bejn l-iżvelar meħtieġ tad-data u t-tnaqqis tal-burokrazija għall-SMEs;

10.  Jenfasizza li, f'dan il-kuntest, l-iskrutinju demokratiku huwa element importanti, u li l-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill iridu jkunu involuti fl-iżvilupp tal-istandards ta' rappurtar finanzjarju u fil-proċedura ta' approvazzjoni sabiex jiggarantixxu l-koerenza globali u l-adegwatezza tal-prinċipji tal-kontabilità u tar-rappurtar; iqis li proċedura ta' adozzjoni tibqa' meħtieġa biex tiżgura li l-istandards żviluppati mill-entità privata jissodisfaw ċerti kriterji u jkunu adatti għall-ekonomija Ewropea qabel isiru leġiżlazzjoni tal-UE;

11.  Jinnota, f'dan il-kuntest, li l-Parlament Ewropew għandu jkollu rwol ta' promotur attiv tal-IFRS, peress li teżisti evidenza li l-benefiċċji huma ikbar mill-kosti;

12.  Jappoġġja, f'dan il-kuntest, ir-rwol konsultattiv tal-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG) li jiżgura preżenza u influwenza Ewropea fil-proċess tal-istabbiliment ta' standards globali tal-kontabilità u d-diskussjonijiet dwarhom, l-iżvilupp u r-rieżami tagħhom;

13.  Jirrimarka li l-implimentazzjoni ta' standards tal-kontabilità u tar-rappurtar standardizzati u simplifikati fl-Unjoni hija rilevanti mhux biss għas-swieq u l-intrapriżi iżda wkoll għall-"ġid pubbliku"(2);

14.  Huwa tal-fehma li l-impatt tal-IAS u tal-adozzjoni tal-IFRS dwar dikjarazzjonijiet finanzjarji tas-settur pubbliku għandu jiġi kkunsidrat ulterjorment fid-dawl tar-riforma tas-sistemi pubbliċi u tal-gvern ta' kontabilità u rappurtar;

15.  Jirrimarka li t-tagħlimiet meħuda mill-implimentazzjoni tal-IAS u l-IFRS, partikolarment fir-rigward tat-tisħiħ tal-prinċipji tat-trasparenza u l-komparabilità, għandhom jiġu kkunsidrati fis-settur pubbliku u jservu bħala punt ta' riferiment possibbli għall-Istati Membri tal-UE għall-iżvilupp ta' Standards għall-Kontabilità tas-Settur Pubbliku Ewropew (EPSAS); huwa tal-fehma li, għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha tipprevedi strateġija u/jew pjan ta' azzjoni;

16.  Jemmen, barra minn hekk, li l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' kontabilità tal-Istati Membri fil-livelli kollha tal-gvern permezz tal-promozzjoni ta' kontabilità abbażi tad-dovuti msejsa fuq standards aċċettabbli tal-kontabilità qed twassal għal aktar trasparenza u komparabilità ta' kontijiet pubbliċi fl-Istati Membri u rappurtar finanzjarju governattiv affidabbli; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tkompli ssegwi u tintensifika l-isforzi tagħha fl-Istandards għall-Kontabilità tas-Settur Pubbliku Ewropew;

17.  Iqis li, fil-kuntest usa' tar-riformi finanzjarji u fiskali, l-istabbiliment ta' strumenti ta' kontabilità u rappurtar imsaħħa, permezz tal-EPSAS, jistgħu jiffaċilitaw it-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi u l-governanza ekonomika;

18.  Jenfasizza li t-titjib tal-kwalità tad-data primarja tal-kontabilità u tar-rappurtar finanzjarju provdut mis-settur pubbliku permezz tal-EPSAS se jikkontribwixxi għall-iżvilupp u t-teħid tar-responsabilità pubblika, għal finanzi pubbliċi sostenibbli b'aktar trasparenza fiskali u b'kontroll baġitarju aktar strinġenti u trasparenti.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

4.4.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

17

2

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

COM (2015)0301, adottat fit-18 ta' Ġunju 2015.

(2)

Skont ir-rakkomandazzjonijiet ta' Maystadt.


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

26.4.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

52

0

5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Matt Carthy, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Ashley Fox, Marian Harkin, Ian Hudghton, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Romana Tomc

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Daniela Aiuto, Virginie Rozière

Avviż legali - Politika tal-privatezza