Eljárás : 2016/0039(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0187/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0187/2016

Viták :

PV 08/06/2016 - 9
CRE 08/06/2016 - 9

Szavazatok :

PV 08/06/2016 - 12.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0264

JELENTÉS     ***I
PDF 186kWORD 108k
26.5.2016
PE 580.440v02-00 A8-0187/2016

a Tunéziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Marielle de Sarnez

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS KÖZÖS NYILATKOZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tunéziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0067),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 212. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0032/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A8-0187/2016),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  jóváhagyja az Európai Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZAZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS KÖZÖS NYILATKOZATA

E határozat elfogadása nem sérti az Európai Parlament és a Tanács által a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 778/2013/EU határozattal egy időben elfogadott közös nyilatkozatot, amely továbbra is a harmadik országoknak és területeknek nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló valamennyi európai parlamenti és tanácsi határozatok alapjának tekintendő.


INDOKOLÁS

Tunéziának sikerült megszilárdítania a demokratikus átalakulást. Rendelkezik immár a jogokat és szabadságokat védelmező alkotmánnyal, rendezett igazságszolgáltatással, valamint független és szabad médiumokkal. Szabad és átlátható választások eredményeként létrejött nagykoalíciós kormány irányítja, az ország pedig kezdeményező és modern civil társadalomra is támaszkodhat, melyet méltán tüntettek ki a tunéziai nemzeti párbeszéd kvartettjének ítélt Nobel-békedíjjal.

Tunézia azonban jelenleg igen nagy nehézségekkel küzd. Több merénylet és terrortámadás is érte, amelyek jelentősen megviselték az ország kulcsfontosságú gazdasági ágazatait, például a turizmust. A növekedés 2015-re 3%-ra tervezett értékét 2016-ra 0,5%-ra csökkentették, a munkanélküliségi arány átlagosan 15%, a nők körében 20%, a felsőoktatásban végzett fiatal diplomások körében pedig 28,6%. Ezenfelül a regionális biztonsági helyzet is rendkívül bizonytalan, mivel az ország határos Líbiával.

E kihívások ellenére Tunézia továbbra is fontos előrelépéseket tesz, megszilárdítva a demokratikus átmenetet és végrehajtva a gazdasági szerkezetének korszerűsítéséhez szükséges reformokat, valamint megerősítve a partnereivel, többek között az Európai Unióval ápolt kapcsolatait, mellyel jelenleg szabadkereskedelmi megállapodásról folytat tárgyalásokat.

Rendkívül fontos, hogy Tunézia sikerrel járjon, és keresztülhúzza azok számításait, akik destabilizálni akarják az országot. Ezért Európának szolidárisnak és elszántnak kell mutatkoznia, Tunézia mellett kell állnia, és támogatnia fejlődését konkrét, a lakosságot közvetlenül segítő fellépések révén.

E tekintetben a makroszintű pénzügyi támogatás olyan európai pénzügyi eszköz, amely válsághelyzetben lévő állam támogatása céljából igénybe vehető. Az országban véghezvitt reformoknak köszönhetően Tunézia maradéktalanul megfelel a makroszintű pénzügyi támogatás megítéléséhez szükséges politikai feltételeknek, nevezetesen a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása terén.

2014. május 15-én 300 millió eurós támogatási programot hagytak jóvá Tunézia részére, támogatandó az ország reformokra irányuló erőfeszítéseit, melyek célja az államháztartási gazdálkodás és az adórendszer működésének javítása, a szociális háló megerősítése, a pénzügyi ágazat reformja, valamint a kereskedelmi és beruházási szabályozás javítása. A program első két részletét már 2015-ben kifizették, a harmadik 2016-ban kerül sorra.

2015 augusztusában a tunéziai kormány kérésére a Bizottság előirányzott egy második, 500 millió eurós makroszintű pénzügyi támogatási programot Tunézia részére, amelyet a pénzügyi piacokon előnyös feltételekkel nyújtott középtávú hitel formájában fognak folyósítani. E támogatási programot Tunézia költségvetési helyzetének javítására, fizetési mérlegének kiegyensúlyozására és a beruházásoknak kedvező körülmények megteremtésére irányuló reformokra fogja fordítani.

Az előadó támogatja az Európai Bizottság javaslatát, és szeretné, ha ez a kiegészítő támogatási program a lehető leggyorsabban hatályba léphetne, hogy Tunézia segítséghez juthasson e döntő fontosságú időszakban.


MELLÉKLET: A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE

Hiv. sz.: D (2016) 17045

Bernd Lange

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) elnöke

Tárgy:  A Tunéziai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás – COM(2016)0067 – COD(2016)0039

Tisztelt Lange Úr!

A Külügyi Bizottság (AFET) koordinátorainak jóváhagyásával és a javaslattal kapcsolatos eljárás meggyorsítása érdekében az AFET bizottság elnökeként e levél formájában szeretném továbbítani bizottságunk véleményét a Tunéziai Köztársaságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról.

Az AFET bizottság maradéktalanul támogatja a Tunéziai Köztársaságnak nyújtandó 500 millió eurós makroszintű pénzügyi támogatásra irányuló javaslatot. Azonban, amint azt korábban, az első makroszintű pénzügyi támogatással kapcsolatban is jelezték, a vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtandó támogatás lehetősége nem került megfontolásra.

Amint a javaslat is említi, Tunézia gazdasági helyzete nem kedvező, az ország a társadalmi-gazdasági nehézségeken felül biztonsági kihívásokkal is küzd, a demokratikus átalakulás megszilárdítására való törekvések közepette. A bizonytalansághoz kapcsolódó állandó társadalmi-gazdasági és költségvetési nehézségek továbbra is nagy kihívást jelentenek nem csupán Tunézia, hanem az egész régió és fő partnere, az Európai Unió számára

Aggasztó, hogy Tunézia külső adóssága a 2011-ben a GDP 48%-át kitevő szintről 2014-ben a GDP 56,2%-ára emelkedett, és várhatóan a GDP 72%-án tetőzik majd 2018-ban. Ennek ellenére a makroszintű pénzügyi támogatást az egyetértési megállapodás hatálybalépését követően két és fél éves időszakra rendelkezésre kell bocsátani (lásd az 1. cikk (4) bekezdését). Ennélfogva a külső adósság ez alatt az időszak alatt fogja elérni a legmagasabb szintet. Következésképpen már most ellentételezési mechanizmust kell előirányozni a jövőbeli kihívásokkal való szembenézéshez.

Az ezen európai parlamenti és tanácsi határozat értelmében történő hitelfelvétellel és -nyújtással kapcsolatos költségeket nem szabadna Tunéziának viselnie, vagy legalábbis meg kellene osztani az Unió és Tunézia között (lásd a 4. cikket).

./..

Mivel Tunézia „kiemelt partneri” státuszt kapott az Uniótól, és mivel idén február 18-án létrejött az EU–Tunézia Parlamenti Vegyes Bizottság, szeretném javasolni, hogy az egyetértési megállapodásról az Európai Bizottság és a tunéziai hatóságok tárgyaljanak (lásd a 3. cikket), és azt az – európai parlamenti képviselőkből és a tunéziai Népképviselők Gyűlésének tagjaiból álló – parlamenti vegyes bizottság tagjai is vitassák meg. Az EU–Tunézia Parlamenti Vegyes Bizottságnak szintén meg kellene vitatnia a 2. cikkben említett nyomon követést és a határozat végrehajtásáról szóló, 8. cikkben említett jelentést.

Az AFET bizottság úgy véli, hogy az Uniónak és a nemzetközi pénzügyi intézményeknek határozottan támogatniuk kell a déli szomszédság e fontos partnerországának stabilizációját, különösen a demokratikus folyamat és a régió helyzetének megszilárdításában elért eredmények fényében.

Mindazonáltal szeretném hangsúlyozni, hogy a Parlament álláspontjának elfogadására rendelkezésre álló, a javaslat 2016. március 2-i bizottsághoz utalását követő határidők túlságosan szorosak. Emiatt bizottságunknak nem állt módjában véleményt elfogadni erről az igen fontos témáról. Felhívták a figyelmemet arra is, hogy a DG ECFIN programjában azt irányozta elő, hogy a Parlament első olvasatban már április 27–28-án elfogadja a határozatot. Az efféle javaslat nem veszi figyelembe azt a módot, ahogyan a Parlament jogalkotási hatáskörét demokratikusan gyakorolja.

Elvárnám, hogy az Unió partnerországainak helyzetét és sajátosságait megfelelően figyelembe vegyék és tiszteletben tartsák, ha olyan fontos ügyben folynak tárgyalások, mint a „makroszintű pénzügyi támogatás”. A júniusban lévő ramadán és az azt követő nyár miatt az egyetértési megállapodással kapcsolatos tárgyalásokat idén őszig fel kell majd függeszteni. Ezért megalapozatlan, hogy az Európai Bizottság ragaszkodik hozzá, hogy a Parlament gyorsított eljárásban fogadja el álláspontját.

Bízom benne, hogy az INTA bizottság saját álláspontjának elfogadása és a Tanáccsal folytatott tárgyalások során kellően figyelembe fogja venni ezt az álláspontot.

Tisztelettel:

Elmar Brok

Másolatot kap:  Pier Antonio Panzeri, a Maghreb-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnöke

  Marielle de Sarnez, előadó

D(2016)20958

  Bernd LANGE

elnök

  Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Európai Parlament

ASP 12G205

Brüsszel

Tárgy:   A Tunéziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó határozatra irányuló javaslat

Tisztelt Elnök Úr!

Az INTA bizottság éppen most állítja össze jelentését a Tunéziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról (MFA) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (2016/0039(COD)).

A koordinátorok úgy határoztak, hogy a Költségvetési Bizottság álláspontját hivatalos vélemény helyett levélben terjesztik elő.

A Költségvetési Bizottság tudja, hogy a politikai átmenet gazdasági következményei, a régió instabil jellege, a biztonsági kockázatok és a társadalmi elégedetlenség befolyásolja a kifizetések és a tunéziai pénzügyi helyzet már eleve törékeny egyensúlyát.

Az első, 300 millió eurós makroszintű pénzügyi támogatási (MFA) művelet 2014-ben indult egy IMF-program kiegészítéseként. A tunéziai kormány kérésére ez az új javaslat (MFA-II.) is kiegészítő jellegű, az IMF-program utódjához kapcsolódik, és (három részletben folyósított) középtávú kölcsönök formájában 500 millió eurót tesz ki Tunézia fennmaradó külső finanszírozási igényeinek fedezésére.

A Költségvetési Bizottság tudomásul veszi, hogy a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalapot egy 45 millió eurós összeggel fogják feltölteni (a kölcsönök 9%-a). Feltételezve, hogy a hitelek folyósítására 2016-ban és 2017-ben kerül sor, az előirányzatokat kétéves időeltéréssel, konkrétan a 2018-as és 2019-es uniós költségvetésbe kell bevezetni.

A Költségvetési Bizottság támogatja a javasolt MFA-II. műveletet a Tunéziának nyújtott nemzetközi és európai támogatás kiegészítéseképpen, illetve az országgal való szolidaritás jelzéseként.

A bizottság megjegyzi, hogy az MFA-határozatok standard szövegén néhány apró változtatás történt, hogy a feltételhez kötés alkalmazása során valamivel nagyobb rugalmasságot tegyenek lehetővé. Ezért felszólítja az Európai Bizottságot, hogy gondoskodjék arról, hogy az MFA-műveletekhez szabott feltételek megfelelően teljesüljenek, figyelembe véve a kedvezményezett országok konkrét helyzetét, nevezetesen az ország elkötelezettségét, valamint az előtte álló kihívásokat.

Ugyanakkor a Költségvetési Bizottság hangsúlyozza, hogy az MFA-kölcsönök csak egyikét jelentik a Tunézia támogatására rendelkezésre álló eszközöknek, illetve, hogy meg lehetett volna fontolni a makroszintű pénzügyi támogatások keretében vissza nem térítendő MFA-támogatások odaítélésének lehetőségét is.

Emlékeztet arra, hogy Tunézia támogatására a fő eszköz az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI), amelynek keretében a többéves pénzügyi keret 2014–2020-as időszakának kezdete óta évente átlagosan 115 millió eurót különítenek el az ország számára, nem beszélve a regionális programokról. Az ENI-n belül Tunézia volt a demokratikus reform terén elért haladást jutalmazó ernyőprogram (a „többért többet” elv) első kedvezményezettje, 2015-ben további 71,8 millió euróval.

Tunézia a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz és a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze keretében is részesül finanszírozásban, és részt vesz olyan európai uniós programokban is, mint például az Erasmus+.

Éppen ezért, egyrészt a demokratikus reformok, másrészt a stabilitás és a biztonság kihívásainak való megfelelés érdekében a bizottság felszólítja az Európai Bizottságot, hogy továbbra is fokozza a Tunéziának nyújtott uniós támogatásokat, és e célból készen áll megfontolni minden, az adott eszközök keretébe illő, megfelelő költségvetési javaslatot.

Tisztelettel:

Jean Arthuis


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Tunéziának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás

Hivatkozások

COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 2016/0039(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.2.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

25.2.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

25.2.2016

BUDG

25.2.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

15.3.2016

BUDG

16.3.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Marielle de Sarnez

15.3.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

4.4.2016

20.4.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

24.5.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Judith Sargentini, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Dominique Bilde

Benyújtás dátuma

26.5.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat