RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un document european de călătorie pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală.
(COM(2015)0668 - C8-0405/2015 - 2015/0306(COD))
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Jussi Halla-aho

6.6.2016


Procedură : 2015/0306(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0201/2016

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: