Izvješće - A8-0206/2016Izvješće
A8-0206/2016

IZVJEŠĆE o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Monaka o mjerama istovrijednima onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ

16.6.2016 - (COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE)) - *

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestitelj: Andreas Schwab
(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

Postupak : 2016/0109(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0206/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0206/2016
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Monaka o mjerama istovrijednima onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ

(COM(2016)0201 – C8-0157/2016 – 2016/0109(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog odluke Vijeća (COM(2016)0201),

–  uzimajući u obzir Nacrt protokola o izmjeni uz Sporazum između Europske zajednice i Kneževine Monaka o mjerama istovrijednima onima koje su utvrđene u Direktivi Vijeća 2003/48/EZ,

–  uzimajući u obzir članak 115. i članak 218. stavak 6. podstavak 2. točku (b) i stavak 8. podstavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0157/2016),

–  uzimajući u obzir članak 59., članak 108. stavak 7. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0206/2016),

1.  odobrava sklapanje Protokola o izmjeni uz Sporazum;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kneževine Monako.

OBRAZLOŽENJE

Europska unija i Monako postigli su sporazum o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima, čiji je cilj unapređivanje porezne suradnje i izvršavanje poreznih obveza na međunarodnoj razini. Tekst tog sporazuma parafirali su 22. veljače 2016. predstavnik Europske komisije i predstavnik vlade Monaka, a službeno potpisivanje predviđeno je prije ljetne stanke čim ga Vijeće odobri.

Taj je sporazum važan korak u aktualnim nastojanjima da se suzbiju porezne prijevare i utaja poreza te predstavlja nadogradnju sporazuma iz 2004., kojim se jamči da Monako primjenjuje mjere istovrijedne onima iz Direktive EU-a o oporezivanju dohotka od kamate na štednju.

Prema novom sporazumu, države članice Europske unije i Monako automatski će razmjenjivati informacije o financijskim računima koje na njihovom teritoriju imaju građani države koja predstavlja drugu stranu u sporazumu, i to počevši od 2018. godine za informacije prikupljene od 1. siječnja 2017. Cilj je uhvatiti se u koštac sa situacijama u kojima porezni obveznici žele prikriti kapital koji predstavlja dohodak ili imovinu za koju nije plaćen porez.

Sporazumom se želi zajamčiti da Monako primjenjuje pojačane mjere koje su istovrijedne pravnom okviru EU-a, kako je ažuriran u prosincu 2014. (izmjena Direktive o administrativnoj suradnji, tzv. DAC2), i koje su u skladu s postupcima automatske razmjene informacija o financijskim računima koji se preporučuju u okviru globalnog standarda OECD-a iz 2014.

U skladu s navedenim standardom OECD-a, dodatnim odredbama sporazuma želi se zajamčiti da se razmijenjene informacije ne odnose samo na dohodak kao što su kamate i dividende, već i na stanja na računu i prihode od prodaje financijske imovine. Prema odredbama novog sporazuma i u skladu s najnovijim pomacima u radu OECD-a i EU-a na tom području također se mora osigurati bezuvjetna razmjena informacija na zahtjev.

Zahvaljujući novom sporazumu porezne uprave u državama članicama i u Monaku moći će:

– točno i nedvojbeno utvrditi o kojim je poreznim obveznicima riječ,

– primjenjivati i provoditi svoje porezno zakonodavstvo u prekograničnim situacijama,

– ocijeniti vjerojatnost počinjenja utaje poreza,

– izbjeći nepotrebne dodatne istrage.

Izvjestitelj u potpunosti pozdravlja i podržava sporazum.

EU i Monako dogovorili su se da će se sporazum primjenjivati od 1. siječnja 2017., po potrebi u obliku privremene primjene do dovršenja internih postupaka dviju strana za sklapanje i ratifikaciju sporazuma. Izvjestitelj se snažno zalaže za to da se sporazum što prije sklopi i ratificira kako bi mogao u potpunosti stupiti na snagu.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

10.9.2015

Datum usvajanja

15.6.2016