Procedūra : 2016/2015(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0230/2016

Pateikti tekstai :

A8-0230/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2016 - 4.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0324

PRANEŠIMAS     
PDF 617kWORD 103k
15.7.2016
PE 585.492v02-00 A8-0230/2016

dėl prašymo ginti Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) privilegijas ir imunitetus

(2016/2015(IMM))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Heidi Hautala

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo ginti Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) privilegijas ir imunitetus

(2016/2015(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Rosario Crocettos 2016 m. sausio 7 d. prašymą ginti jo privilegijas ir imunitetus Palermo teismo 3-iajame baudžiamųjų bylų skyriuje (Italija) nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje (RGNR Nr. 20445/2012), kuris buvo paskelbtas 2016 m. sausio 21 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Rosario Crocettos paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Italijos baudžiamojo kodekso 595 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį ir 7 ir 9 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0230/2016),

A.   kadangi buvęs Europos Parlamento narys Rosario Crocetta paprašė ginti jo, kaip Parlamento nario, imunitetą Palermo teismo 3-iojo bylų skyriaus nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje; kadangi, remiantis prokuratūros pateiktu pranešimu, R. Crocetta įtariamas padaręs šmeižiančius pareiškimus, už kuriuos baudžiama pagal Italijos baudžiamojo kodekso 595 straipsnį;

B.  kadangi, remiantis Protokolo Nr. 7 8 straipsniu, Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo; kadangi toks imunitetas tiek, kiek juo siekiama apsaugoti Europos Parlamento narių saviraiškos laisvę ir nepriklausomumą, turi būti laikomas absoliučiu imunitetu, draudžiančiu bet kokį teismo procesą dėl einant Parlamento nario pareigas pareikštos nuomonės arba balsavimo(2);

C.  kadangi Teisingumo Teismas nustatė, jog tam, kad būtų taikomas imunitetas, nuomonė turi būti pareikšta Europos Parlamento nario, einančio savo pareigas, o tai reiškia, kad turi būti ryšys tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų; kadangi toks ryšys turi būti tiesioginis ir akivaizdus(3);

D.  kadangi Rosario Crocetta tuo metu, kai jis padarė minėtuosius pareiškimus, buvo Europos Parlamento narys;

E.  kadangi iš R. Crocettos parlamentinių įrašų matyti, kad jis visuomet labai aktyviai kovojo su organizuotu nusikalstamumu ir jo poveikiu Sąjungai ir valstybėms narėms; kadangi jis taip pat didelį dėmesį skyrė sistemingos korupcijos poveikiui politikai ir ekonomikai, visų pirma kiek tai susiję su viešaisiais pirkimais aplinkos politikos srityje;

F.  kadangi iš bylos faktų, kurie paaiškėja iš Teisės reikalų komitetui pateiktų dokumentų ir per prieš tai vykusį klausymą, matyti, kad R. Crocettos pareiškimai tiesiogiai ir akivaizdžiai susiję su jo, kaip Europos Parlamento nario, pareigomis;

G.  kadangi dėl šios priežasties gali būti laikoma, kad Rosario Crocetta vykdė savo, kaip Europos Parlamento nario, pareigas;

1.  nusprendžia ginti Rosario Crocettos privilegijas ir imunitetus;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą atitinkamoms Italijos Respublikos institucijoms ir Rosario Crocettai.

(1)

1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Minėtosios sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07 Marra, 27 punktas.

(3)

Minėtoji byla C-163/10 Patriciello, 33 ir 35 punktai.


AIŠKINAMOJI DALIS

1.   Bendra informacija

Per 2016 m. sausio 21 d. posėdį Parlamento Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, pranešė, kad gavo buvusio Europos Parlamento nario Rosario Crocettos prašymą ginti jo parlamentinį imunitetą Palermo teisme (Italija) nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje. Pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalį Pirmininkas perdavė prašymą Teisės reikalų komitetui.

2012 m. spalio 2 d. per politines diskusijas centre „Pio La Torre“ Palerme Rosario Crocetta padarė šiuos pareiškimus:

– „Sekmadienį savo organizuojamame susirinkime paskelbsiu asmenų, kurie dalyvavo S. Musumeci ir G. Miccichè susitarime, vardus ir pavardes, kad būtų baigtos diskusijos dėl keturių mafijos valdomų energijos gavimo iš atliekų įrenginių.“

– „Tikrai žinau, kad S. Musumeci ir G. Miccichè sudarė susitarimą toliau tęsti keturių energijos gavimo iš atliekų įrenginių statybą organizuojant netikrą viešųjų pirkimų konkursą: viešąjį konkursą, kurį, kaip buvo įrodyta, kontroliavo mafija. Išsamesnės informacijos pateiksiu sekmadienį Palermo teatre „Teatro Politeama“ vyksiančiame mano organizuojamame susirinkime“.

„Įraše kalbasi du politikai – vienas matyti, kito – ne (vienas iš jų – PDL partijos atstovas); ir jis sako, kad Saverio Romano ir Firrarello, su kuriuo šis žmogus tikriausiai buvo susitikęs, patikino dėl PDL partijos paramos G. Miccichè kandidatūrai, jeigu jis duos savo pritarimą, ir kad G. Miccichè tikrai duos savo pritarimą“ ir t. t.

Per 2012 m. spalio 7 d. teatro „Politeama“ scenoje vykusį rinkimų komisijos susirinkimą R. Crocetta padarė šį pareiškimą:

– „Neketinu kelti savo kandidatūros į policininkus“, – sakė jis. Tačiau mes padarėme didelį darbą kontroliuodami savo sąrašus: neleidome į jį patekti asmenims, dėl kurių atliekamas tyrimas ar priimtas kaltinamasis nuosprendis, nei asmenims su abejotina praeitimi. O S. Musumeci aš sakau, kad ir jis turėjo padaryti tą patį, nes jų sąrašuose yra daugybė žmonių, kuriuos reikėtų suimti“.

Žalą patyrusių šalių prašymu Palermo teismo prokuratūra pateikė R. Crocettai kaltinimus dėl šmeižto, už kurį baudžiama pagal Italijos baudžiamojo kodekso 595 straipsnį.

2016 m. sausio 15 d. R. Crocetta pateikė prašymą ginti jo imunitetą pagal Protokolo Nr. 7 8 straipsnį bei Parlamento darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnį.

2016 m. kovo 15 d. Teisės reikalų komitetas išklausė R. Crocettą pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalį. Tuo pačiu metu jis pateikė papildomų dokumentų pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą.

2.   Europos Parlamento narių imunitetą reglamentuojantys teisės aktai ir procedūra

Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsniai:

8 straipsnis

Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

a) savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b) visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 5, 7 ir 9 straipsniai:

5 straipsnis. Privilegijos ir imunitetai

1. Parlamento nariai naudojasi privilegijomis ir imunitetais, nustatytais Protokole dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

2. Parlamento nario imunitetas nėra jo asmeninė privilegija, bet viso Parlamento ir jo narių nepriklausomybės garantija. (...)

7 straipsnis. Privilegijų ir imuniteto gynimas

1. Tais atvejais, kai įtariama, kad valstybės narės valdžios institucijos yra pažeidusios Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario privilegijas ir imunitetus, pagal 9 straipsnio 1 dalį gali būti kreipiamasi su prašymu, kad Parlamentas priimtų sprendimą dėl to, ar tos privilegijos ir imunitetai tikrai buvo pažeisti.

2. Ypač toks prašymas ginti privilegijas ir imunitetus gali būti pateiktas tais atvejais, kai manoma, jog susiklostė tokios aplinkybės, kuriomis laisvam Parlamento narių, vykstančių į Parlamento posėdžių vietą bei grįžtantiems iš jos, judėjimui taikomi administraciniai ar kitokie apribojimai arba einant pareigas pareiškiama nuomonė ar balsuojama, arba tokios aplinkybės gali būti priskirtos Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnio taikymo sričiai.

3. Prašymas ginti Parlamento nario privilegijas ir imunitetus nepriimtinas, jei jau buvo gautas su tais pačiais procesiniais veiksmais susijęs prašymas dėl to Parlamento nario imuniteto atšaukimo ar jo gynimo – nesvarbu, ar tuo metu buvo priimtas sprendimas.

9 straipsnis. Su imunitetu susijusios procedūros

1. Bet koks prašymas atšaukti kurio nors Parlamento nario imunitetą, kurį Parlamento pirmininkui pateikia valstybės narės kompetentinga valdžios institucija, arba Parlamento nario ar buvusio Parlamento nario prašymas apginti privilegijas ir imunitetus paskelbiamas per plenarinį posėdį ir perduodamas atsakingam komitetui.

2. Prašymus atšaukti imunitetą ar prašymus ginti privilegijas ir imunitetus komitetas nagrinėja nedelsdamas, tačiau atsižvelgdamas į jų santykinį sudėtingumą.

3. Komitetas pateikia pasiūlymą dėl pagrįsto sprendimo, kuriuo rekomenduojama patenkinti ar atmesti prašymą atšaukti imunitetą ar prašymą ginti privilegijas ir imunitetus.

4. Komitetas gali prašyti atitinkamos valdžios institucijos suteikti jam informaciją ar paaiškinimus, kuriuos mano esant būtinus nustatant, ar imunitetas turėtų būti atšauktas, ar privilegijos ir imunitetai turėtų būti ginami.

5. Atitinkamam Parlamento nariui suteikiama galimybė pasiaiškinti. Jis gali pateikti dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus, kuriuos mano esant svarbius, ir jam gali atstovauti kitas Parlamento narys.

Parlamento narys nedalyvauja diskusijose dėl prašymo atšaukti arba ginti jo imunitetą, išskyrus patį jo paaiškinimo klausymą.

Komiteto pirmininkas pakviečia Parlamento narį, kurio paaiškinimą ketinama išklausyti, ir nurodo datą ir laiką. Parlamento narys gali atsisakyti teisės būti išklausytam.

Parlamento nariui neatvykus į klausymą, į kurį jis buvo pakviestas, manoma, kad jis atsisakė teisės būti išklausytam, nebent jis paprašytų leisti neatvykti į konkrečią dieną ir konkrečiu laiku pasiūlytą klausymą ir nurodytų priežastis. Komiteto pirmininkas, atsižvelgdamas į pateiktas priežastis, nusprendžia, ar toks prašymas leisti neatvykti priimtinas. Šis sprendimas neskundžiamas.

Komiteto pirmininkui prašymą leisti neatvykti patenkinus, jis pakviečia Parlamento narį atvykti į klausymą kitą dieną ir kitu laiku. Parlamento nariui neatsiliepus į antrą kvietimą atvykti į klausymą, procedūra tęsiama neišklausius Parlamento nario paaiškinimo. Tuomet nebegali būti tenkinami jokie kiti prašymai leisti neatvykti ar pateikti paaiškinimą.

6. Kai prašoma atšaukti imunitetą turint kelis pagrindus, dėl kiekvieno iš jų gali būti priimamas atskiras sprendimas. Komiteto išvadoje išimties tvarka gali būti pasiūlyta, kad imuniteto atšaukimas būtų taikomas tiktai traukimo atsakomybėn atžvilgiu ir kad iki galutinio sprendimo priėmimo Parlamento narys nebūtų sulaikytas, areštuotas ir jam nebūtų taikomos kitokios priemonės, trukdančios atlikti pagal mandatą priderančias pareigas.

7. Komitetas gali pateikti pagrįstą nuomonę dėl šios institucijos kompetencijos ir dėl prašymo priimtinumo, bet jokiais atvejais neišsako nuomonės dėl Parlamento nario kaltumo ar nekaltumo ir dėl to, ar nuomonės ir veiksmai, kuriais jis yra kaltinamas, užtraukia jam atsakomybę, net jei nagrinėdamas prašymą komitetas galėjo išsamiai susipažinti su šia byla.

3.   Siūlomo sprendimo pagrindimas

Savo prašyme Rosario Crocetta rėmėsi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsniu. Iš tiesų, iš bylos faktų matyti, kad prašymas turi būti pateiktas būtent pagal šią nuostatą.

Teisingumo Teismas nustatė, kad Protokolo Nr. 7 8 straipsnyje nurodyto visiško imuniteto apimtis turi būti nustatoma remiantis vien Europos Sąjungos teise(1). Jis išaiškino, kad atsižvelgiant į šio straipsnio tikslą apsaugoti Europos Parlamento narių saviraiškos laisvę ir nepriklausomumą ir į jo formuluotę, kurioje aiškiai nurodoma ne tik Europos Parlamento narių pareikšta nuomonė, bet ir balsavimas, iš esmės skirtas taikyti pačiame Europos Parlamente jų padarytiems pareiškimams(2).

Teisingumo Teismas taip pat pripažino, kad Parlamento nario už Europos Parlamento ribų padarytas pareiškimas gali būti einant Parlamento nario pareigas pareikšta nuomonė, kaip nurodyta Protokolo Nr. 7 8 straipsnyje, atsižvelgiant ne į vietą, kur padarytas šis pareiškimas, o į jo pobūdį ir turinį(3).

Pagal 8 straipsnį sąvoka „nuomonė“ turi būti suprantama plačiai, kaip apimanti teiginius arba pareiškimus, kurie pagal savo turinį prilygsta subjektyvų vertinimą išreiškiantiems teiginiams(4). Akivaizdu, jog tam, kad būtų taikomas imunitetas, nuomonė turi būti pareikšta Europos Parlamento nario, einančio savo pareigas, o tai reiškia, kad turi būti ryšys tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų(5). Teisingumo Teismas pažymėjo, kad ryšys tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų turi būti tiesioginis ir akivaizdus. Toks ryšys gali būti nustatytas, jei pareiškimų turinys susijęs su piliečiams rūpimu bendruoju interesu(6).

Atsižvelgdamas į šias aplinkybes Teisės reikalų komitetas mano, kad iš faktų, paaiškėjusių iš jam pateiktų dokumentų ir per R. Crocettos vykusį klausymą, matyti, kad aptariami pareiškimai tiesiogiai ir akivaizdžiai susiję su R. Crocettos, kaip Europos Parlamento nario, veikla.

Neginčytina yra tai, kad R. Crocetta, būdamas Europos Parlamento nariu ir būtent tuo metu, kai buvo padaryti aptariami pareiškimai, aktyviai politiniu lygmeniu dalyvavo kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir jo įtaka politikai bei ekonomikai, visų pirma kiek tai susiję su viešaisiais pirkimais aplinkos srityje. Iš tiesų, jis buvo Specialiojo kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu komiteto pirmasis pirmininko pavaduotojas ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto narys. Eidamas Parlamento nario pareigas jis visuomet kalbėjo apie paslėptų, bet pavojingų organizuoto nusikalstamumo padarinių pavojų. Tuo galima įsitikinti peržvelgus jo indėlį į Parlamento darbą, visų pirma jo klausimus, į kuriuos pateikiami atsakymai žodžiu arba raštu(7).

Be to, padarydamas aptariamus pareiškimus jis iškėlė klausimą, susijusį su ES piliečiams rūpimu bendrojo intereso klausimu, t. y. įtariama organizuoto nusikalstamumo įtaka konkrečiai viešųjų pirkimų procedūrai, turinčiai svarbių finansinių ir aplinkosauginių padarinių, ir gerai žinomiems politikams. Tai gali būti laikoma viena iš Europos Parlamento nario pareigų. Atsižvelgiant į bylos aplinkybes ir pareiškimų turinį R. Crocettos teiginiai gali būti tiesiogiai ir akivaizdžiai susiję su jo, kaip Europos Parlamento nario, veikla.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, galima teigti, kad darydamas šiuos pareiškimus Rosario Crocetta vykdė savo kaip Europos Parlamento nario pareigas.

4.  Išvada

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 3 dalimi, Teisės reikalų komitetas apsvarstė visus argumentus dėl to, ar derėtų pritarti ar nepritarti Parlamento nario imuniteto gynimui, ir rekomenduoja Europos Parlamentui ginti Rosario Crocettos parlamentinį imunitetą.

(1)

Minėtosios sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07 Marra, 26 punktas.

(2)

Minėtoji byla C-163/10 Patriciello, 29 punktas.

(3)

Minėtosios sujungtos bylos T-346/11 ir T-347/11 Gollnisch, 37 punktas; Minėtoji byla C-163/10 Patriciello, 30 punktas.

(4)

Minėtosios bylos Patriciello, C-163/10 rezoliucinė dalis ir 32 punktas.

(5)

Ten pat, 33 punktas.

(6)

Ten pat, 36 punktas.

(7)

Žr. 2012 m. rugpjūčio 3 d. klausimą, į kurį atsakoma raštu, Komisijai Nr. E-007557/2012 dėl piliečių ir aplinkos apsaugos nuo MOUS (angl. Mobile User Objective System) stoties Nišemyje (Sicilija); 2012 m. gegužės 16 d. klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, Komisijai Nr. O-000117/2012; 2011 m. spalio 25 d. Pranešimo dėl organizuoto nusikalstamumo Europos Sąjungoje (2010/2309(INI), P7_TA(2011)0459) šešėlinis pranešėjas; 2011 m. rugsėjo 14 d. jis dalyvavo diskusijose apie kovos su korupcija teisės aktų ir realybės atotrūkio panaikinimą (O-000148/2011); 2011 m. rugsėjo 7 d. pasiūlymas dėl Rezoliucijos dėl ES pastangų kovoti su korupcija (B7-0481/2011); 2011 m. liepos 12 d. klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, Tarybai dėl ES kovos su korupcija teisės aktų rinkinio įgyvendinimo (O-000178/2011 ir O-000179/2011); 2010 m. liepos 5 d. Rašytinis pareiškimas dėl nepriekaištingos reputacijos Parlamento (P7_DCL(2010)0059).


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.7.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Sergio Gaetano Cofferati, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Victor Negrescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Maria Noichl

Teisinė informacija - Privatumo politika