MIETINTÖ
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä
(COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Kaja Kallas

19.7.2016


Menettely : 2013/0432(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0239/2016

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: