Eljárás : 2016/0058(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0241/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0241/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2016 - 4.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0327

AJÁNLÁS     ***
PDF 363kWORD 82k
19.7.2016
PE 582.406v02-00 A8-0241/2016

az Európai Unió és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Pablo Zalba Bidegain

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 RÖVID INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(06870/2016 – C8-0235/2016 – 2016/0058(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06870/2016),

–  tekintettel az Európai Unió és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodástervezetre (06871/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (4) bekezdésének első albekezdésével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjának v. alpontjával összhangban a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0235/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0241/2016),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és az Uruguayi Keleti Köztársaság kormányának és parlamentjének.


RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek egyetértését kell adnia az Európai Unió és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséhez.

A Horvát Köztársaság csatlakozásával az Európai Unió kibővítette vámunióját, ezért a WTO szabályai (az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja) értelmében az Európai Unió kompenzációs kiigazítás esetleges megállapítása érdekében az Uruguayi Keleti Köztársasággal köteles volt tárgyalásokat kezdeni Horvátország engedményes listája vonatkozásában, mivel az EU külső vámtarifarendszerének átvételéből eredően a vámtarifák emelkednek.

Az Uruguayjal folytatott tárgyalások eredményeképpen létrejött megállapodástervezetet 2015. december 18-án Nairobiban parafálták. A megállapodás aláírására irányuló javaslatot is benyújtották, és a Tanács 2016. április 11-én meghozta az aláírásról szóló határozatot.

Az Európai Unió az EU-28 vámterületére vonatkozó engedményes listájába beépíti az EU-27-ekre vonatkozó engedményes listán szereplő engedményeket a marhahúsra vonatkozó vámkontingensekhez kapcsolódó módosításokkal. A megállapodással összefüggésben az Európai Bizottság végrehajtási rendeletet is előkészít számos vámkontingensre vonatkozóan.

Az Európai Parlament e tanácsi határozattal történő egyetértése a kiegészítő jegyzőkönyv ratifikációs folyamatának kötelező eleme.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és az Uruguayi Keleti Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás

Hivatkozások

06870/2016 – C8-0235/2016 – COM(2016)01032016/0058(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

22.6.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

4.7.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

4.7.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

15.3.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Pablo Zalba Bidegain

20.4.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

16.6.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

14.7.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

19.7.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat