Proċedura : 2016/0005(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0242/2016

Testi mressqa :

A8-0242/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 14/09/2016 - 9.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0342

RAKKOMANDAZZJONI     ***
PDF 733kWORD 144k
19.7.2016
PE 583.875v02-00 A8-0242/2016

dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati EPA SADC, min-naħa l-oħra

(COM(2016)0018 – C8-0000/2016 – 2016/0005(NLE))

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati EPA SADC, min-naħa l-oħra

(COM(2016)0018 – C8-0000/2016 – 2016/0005(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (10107/2016),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati EPA SADC, min-naħa l-oħra (05730/2016),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni mressqa mill-Kunsill f'konformità mal-Artikoli 207(3) u (4) u l-Artikolu 209(2) u l-punt (a) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 218(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0243/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A8-0242/2016),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Istati EPA SADC (il-Botswana, il-Lesoto, il-Mozambique, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u s-Swaziland).


ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-istorja ta' Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika

Meta l-Ftehim ta' Sħubija ta' Cotonou ġie stabbilit fis-sena 2000, dan appella għal bidliet fundamentali fil-preferenzi kummerċjali mhux reċiproċi li ilhom jeżistu li kienu jirregolaw ir-relazzjoni ekonomika u politika bejn l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) u l-Unjoni Ewropea għal kważi 40 sena. Ir-raġuni prinċipali għal dan kienet li l-impatt ta' dawn il-preferenzi unilaterali kien diżappuntanti: l-ewwel nett, is-sehem tal-kummerċ tal-AKP fl-UE kien qed jonqos kontinwament u l-maġġoranza tal-pajjiżi ma rnexxilhomx jużaw dawn il-preferenzi biex jiddiversifikaw l-istrutturi ekonomiċi tagħhom. It-tieni nett, il-preferenzi ma kinux kompatibbli mar-regoli tad-WTO peress li ddiskriminaw kontra pajjiżi li qed jiżviluppaw li mhumiex fl-AKP.

L-UE u l-AKP qablu li jinnegozjaw ftehimiet kummerċjali reċiproċi iżda asimmetriċi magħrufa bħala Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika. Il-pajjiżi tal-AKP stess iddeċidew f'liema grupp reġjonali xtaqu jinnegozjaw. In-negozjati tal-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (EPA) bdew fl-2002 u kienu mistennija jiġu konklużi sa tmiem l-2007, data sa meta tiskadi d-deroga tad-WTO. L-FSE, minbarra li jiżguraw li prodotti tal-AKP jistgħu jiżguraw aċċess għas-suq indefinit, bla dazju u mingħajr kwoti għall-UE, kienu prinċipalment maħsuba biex ikunu għodda ta' żvilupp li jippermettu lill-pajjiżi tal-AKP japprofondixxu l-integrazzjoni reġjonali tagħhom stess u jiffaċilitaw l-integrazzjoni tagħhom fl-ekonomija dinjija.

Illum il-ġurnata, l-Istati kollha li mhumiex parti mill-EPA għandhom is-"Sistema ta' Preferenzi Ġeneralizzati" (SPĠ) jew l-arranġament magħruf bħala "Kollox ħlief Armi" (EBA) tal-UE. Madankollu, għal dawk il-pajjiżi li kkonkludew EPA interim fl-2007, sabiex tiġi evitata distorsjoni fis-suq u jingħata biżżejjed żmien biex jiffirmaw u jirratifikaw il-ftehim, l-UE adottat ir-Regolament dwar l-Aċċess għas-Suq (MAR), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1528/2007, sa mill-1 ta' Jannar 2008, li ppermetta applikazzjoni avvanzata tal-FSE. Aktar tard ġie deċiż li t-trattament MAR [aċċess ħieles għall-UE] jiskadi fl-1 ta' Ottubru 2014 għall-pajjiżi li ma kkonkludewx ftehim reġjonali jew li ma kinux ħadu l-passi meħtieġa biex jimplimentaw l-EPA interim tagħhom. Il-Botswana, in-Namibja u s-Swaziland kienu fost il-pajjiżi MAR li daħlu f'EPA reġjonali qabel l-1 ta' Ottubru 2014, u l-Kummissjoni adottat kif suppost Atti Delegati li jżommuhom fuq il-MAR, filwaqt li ddikkjarat li dawn kienu mistennija jirrispettaw l-impenn tagħhom u jirratifikaw l-EPA reġjonali sal-1 ta' Ottubru 2016.

EPA UE - Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika (SADC)

L-SADC tikkonsisti fi 15-il Membru. Sebgħa minnhom bdew jinnegozzjaw EPA mal-UE bħall-grupp EPA SADC, jiġifieri l-Angola, il-Botswana, il-Lesoto, il-Mozambique, in-Namibja, is-Swaziland u l-Afrika t'Isfel. Għall-ewwel l-Afrika t'Isfel ipparteċipat bħala osservatur u f'kapaċità ta' appoġġ iżda ssieħbet uffiċjalment man-negozjati fl-2007.

Il-qalba tal-EPA UE-SADC hija l-Unjoni Doganali tan-Nofsinhar tal-Afrika (SACU), l-eqdem l-unjoni doganali fid-dinja. Billi ngħaqdu ma' din il-konfigurazzjoni, il-Mozambique u l-Angola, diġà ħasbu biex isaħħu r-rabtiet ekonomiċi u kummerċjali qawwija tagħhom mas-SACU. It-tmien Stati Membri l-oħra tal-SADC (ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, il-Madagascar, il-Malawi, Mauritius, is-Seychelles, it-Tanzanija, iż-Żambja u ż-Żimbabwe) huma parti minn konfigurazzjonijiet EPA reġjonali oħra.

Fi tmiem l-2007, il-Botswana, il-Mozambique, il-Lesoto, is-Swaziland u n-Namibja laħqu ftehim fuq EPA Interim bejn reġjun u ieħor mal-UE. L-EPA interim fih klawżola li tippermetti li l-Angola u/jew l-Afrika t'Isfel jissieħbu malajr jekk jixtiequ. Sadanittant l-Angola, bħala pajjiż l-anqas żviluppat, iżomm aċċess għas-suq għall-UE bla dazju u mingħajr kwoti taħt l-inizjattiva "Kollox ħlief armi", filwaqt li l-kummerċ UE-Afrika t'Isfel huwa kopert mill-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni (TDCA) li kien iffirmat fl-1999.

Il-Botswana, il-Lesoto, is-Swaziland u l-Mozambique ffirmaw EPA interim f'Ġunju 2009. Għalkemm in-Namibja inizjalat il-Ftehim aktar minn disa' snin ilu, hija ddeċidiet li ma tiffirmax.

Iż-żewġ naħat qablu li jkomplu n-negozjati għal EPA reġjonali komprensiv li jkopri regoli relatati mas-servizzi, mal-investimenti u mal-kummerċ. Fil-fatt fl-2010, il-pajjiżi firmatarji tal-EPA interim issospendew il-proċess ta' ratifika tal-Ftehim, sakemm jiġu konklużi n-negozjati reġjonali komprensivi.

Fil-15 ta' Lulju 2014, l-UE kkonkludiet negozjati ma' sitt stati tal-Grupp EPA tal-Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika (SADC), inklużi l-Botswana, il-Lesoto, in-Namibja, il-Mozambique, l-Afrika t'Isfel u s-Swaziland. Finalment, l-Angola ddeċiediet li ma tinizjalax il-Ftehim, iżda tista' tissieħeb fil-ġejjieni permezz ta' klawżola ta' adeżjoni speċifika fil-Ftehim.

L-integrazzjoni reġjonali u l-kumplessitajiet

Il-grupp EPA SADC huwa grupp varjat ħafna. Il-popolazzjoni tas-sitt pajjiżi tal-grupp EPA SADC takkumula għal madwar 100 miljun ruħ, li nofshom jgħixu fl-Afrika t'Isfel. Il-PDG tagħhom skont iċ-ċifri pprovduti mill-Bank Dinji fl-2014 kien ta' EUR 410 biljun, li 85 % minnhom kien prodott mill-Afrika t'Isfel.

Il-grupp jinkludi ż-żewġ pajjiżi l-inqas żviluppati (il-Lesoto u l-Mozambique) kif ukoll wieħed mill-pajjiżi BRICS (l-Afrika t'Isfel), li kkonkluda Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni (TDCA) mal-UE fl-1999. Mingħajr l-EPA, il-livelli ta' PDG tagħhom jisforzaw lis-Swaziland fi status ta' SĠP u l-Botswana u n-Namibja jiksbu l-istatus tan-nazzjon l-aktar favorit.

Ħamsa mill-Istati tal-Grupp EPA SADC huma parti mill-Unjoni Doganali tan-Nofsinhar tal-Afrika (SACU). Imwaqqfa fl-1910, din hija l-eqdem unjoni doganali fid-dinja. Hija għandha wkoll tariffa esterna komuni. Il-Mozambique mhijiex parti minn SACU, iżda ilha li stabbiliet rabtiet kummerċjali u ta' investiment magħha.

Fl-2013, l-UE importat prodotti b'valur ta' EUR 31 biljun mingħand il-Grupp EPA SADC filwaqt li esportat prodotti b'valur ta' EUR 33 biljun lejn SADC. L-esportazzjonijiet SADC lejn l-UE huma magħmula minn 23 % żejt (mill-Angola), 11 % djamanti (mill-Botswana), 12 % faħam, ħaġar prezzjuż, metalli u ħut (min-Namibja), u zokkor (mis-Swaziland).

Riżoluzzjoni tal-PE tal-2009 dwar l-EPA SADC

F'Marzu 2009, il-Parlament Ewropew ivvota favur riżoluzzjoni dwar l-EPA Interim UE-SADC u talab fost oħrajn għal:

•  EPA konformFSEi mad-WTO

•  aċċess għas-suq tal-UE bla dazju u mingħajr kwoti

•  appoġġ għal integrazzjoni reġjonali eżistenti (Unjoni Doganali tan-Nofsinhar tal-Afrika, SACU)

•  tneħħija gradwali tas-sussidji fuq l-esportazzjoni agrikola tal-UE

•  flessibbiltà tal-UE fuq it-taxxi fuq l-esportazzjoni, il-klawżola tan-Nazzjon l-Aktar Favorit u l-protezzjoni għall-industrija li għadha tibda

•  regoli ta' oriġini aktar sempliċi u mtejba li jippromwovu l-akkumulazzjoni reġjonali

•  l-inklużjoni ta' kapitolu dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp b'aktar għajnuna adegwata

•  l-importanza tar-rispett tal-Konvenzjonijiet tal-ILO

•  monitoraġġ tal-implimentazzjoni koordinata mill-kumitat parlamentari rilevanti

Il-ftehim qatt ma daħal fis-seħħ; minkejja li kien ġie iffirmat, huwa qatt ma ġie ratifikat.

Dispożizzjonijiet ewlenin fl-EPA

Għalkemm dan il-ftehim ta' kummerċ reġjonali orjentat lejn l-iżvilupp bħalissa jkopri biss il-kummerċ ta' merkanzija, l-iżvilupp u l-kooperazzjoni u d-dispożizzjonijiet dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli, huwa jħalli l-possibbiltà biex jiġu negozjati aktar dispożizzjonijiet dwar is-servizzi, l-investiment, il-proprjetà intellettwali, l-akkwist pubbliku u aktar stipulazzjonijiet dwar l-iżvilupp sostenibbli.

In-natura asimetrika tal-ftehim tistabbilixxi "diskriminazzjoni pożittiva" għas-sħab EPA SADC li tiżgura aċċess bla dazju għas-suq tal-UE, filwaqt li reċiprokament telimina l-ostakli għal "sostanzjalment il-kummerċ kollu" u tiżgura l-kompatibbiltà mad-WTO, tippromwovi l-integrazzjoni reġjonali, il-kooperazzjoni ekonomika u l-governanza tajba. L-UE se toffri l-aċċess bla dazju u mingħajr kwoti lill-ħames pajjiżi tas-SADC, tkomplija tal-prattika attwali, iżda mhux interrotta mill-emenda MAR. Minflok ma joffru preferenzi unilaterali, ir-relazzjonijiet kummerċjali bejn il-pajjiżi EPA SADC u l-UE issa huma stipulati f'arranġament kuntrattwali. Taħt dispożizzjonijiet dwar il-ftuħ progressiv tas-suq, il-pajjiżi EPA SADC se jilliberalizzaw 86 % tal-kummerċ mal-UE (il-Mozambique 74 %) matul perjodu ta' 10 snin, għajr għall-prodotti agrikoli u tas-sajd sensittivi.

Il-promozzjoni tal-integrazzjoni reġjonali

L-EPA mhux biss evita t-tħarbit tal-eqdem Unjoni Doganali eżistenti fid-dinja permezz tal-emenda MAR, iżda minflok saħħaħ is-SACU billi armonizza lill-Afrika t'Isfel ma' SACU, u qarreb lill-Mozambique aktar lejn SACU. Il-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Afrika t'Isfel kien japplika de facto għal SACU kollha bħala entità legali waħda. Id-dispożizzijonijiet kummerċjali tiegħu se jiġu sostitwiti minn ftehim li ġie negozjat minn kulħadd. L-importazzjonijiet mill-UE se jkunu soġġetti għal tariffa esterna unika.

L-EPA jsaħħaħ ukoll l-integrazzjoni reġjonali b'diversi modi oħra, inkluż permezz tar-regoli ta' oriġini u l-akkumulazzjoni reġjonali tiegħu, il-possibbiltà li l-Istati SADC oħra (l-Angola) jissieħbu fl-EPA, u permezz tat-tisħiħ istituzzjonali ta' SACU. Il-mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim tal-EPA jibni fuq id-dispożizzjonijiet tas-Suq Uniku Diġitali mill-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni u se japplika għal kull pajjiż EPA SADC. Barra minn hekk, dispożizzjonijiet komuni dwar il-ġestjoni kummerċjali (bħal salvagwardji) u korpi għat-teħid ta' deċiżjonijiet komuni se jkomplu jsaħħu l-proċess ta' integrazzjoni reġjonali.

Apparti minn hekk, "id-dispożizzjonijiet reġjonali preferenzjali" jeskludu l-possibbiltà li l-pajjiżi EPA SADC jittrattaw b'mod inqas favorevoli lill-prodotti li ġejjin minn pajjiżi EPA SADC minn dawk importati mill-UE.

Il-partijiet jintrabtu li jiffaċilitaw il-kummerċ reġjonali billi jsaħħu l-kooperazzjoni doganali u billi jimplimentaw ir-riformi, partikolarment billi jarmonizzaw u jissimplifikaw il-proċeduri u r-regolamenti fir-reġjun SADC, b'hekk jiffaċilitaw it-tranżitu u l-ġlieda kontra l-frodi.

Il-promozzjoni tal-kummerċ u l-iżvilupp

Hemm diversi salvagwardji previsti: salvagwardji multilaterali, salvagwardji bilaterali, salvagwardji agrikoli kif ukoll klawżola ta' salvagwardja tranżizzjonali għal lista ta' prodotti li joriġinaw mill-Botswana, mil-Lesoto, min-Namibja u mis-Swaziland (BLNS) sabiex itaffu kwalunkwe impatt negattiv li jista' jkun hemm f'dawn il-pajjiżi.

Peress li l-użu tas-sussidji fuq l-esportazzjonijiet agrikoli mhux se jibqa' jiġi permess malli l-EPA jidħol fis-seħħ, ġiet sodisfatta talba ewlenija oħra tal-pajjiżi EPA SADC.

It-tneħħija gradwali tat-tariffi fuq is-sustanzi intermedji u inputs, bħal fertilizzanti u makkinarju, se tagħti spinta lill-proċess ta' valur miżjud.

Rigward is-servizzi, l-EPA fih klawżola rendez-vous. Se jitkomplew in-negozjati ma' għadd limitat ta' pajjiżi SADC dwar is-servizzi. Il-klawżola rendez-vous tagħti l-opportunità li jiġu implimentati dispożizzjonijiet dwar is-servizzi fi stadju aktar tard, bħal ma tagħmel ukoll għall-akkwist pubbliku u d-Drittijiet ta' Proprjetà Intellettwali.

Bħala talba prinċipali tal-UE, il-ftehim jinkludi wkoll Protokoll importanti dwar l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi bejn l-Afrika t'Isfel u l-UE. B'kollox, koperti mill-protokoll hemm 105 prodott mill-Afrika t'Isfel (li minnhom 102 prodotti jikkonċernaw l-inbid) u 251 prodott. L-UE se tipproteġi l-ismijiet tal-Afrika t'Isfel bħal Rooibos u bosta ismijiet ta' nbejjed bħal Stellenbosch u Paarl.

Kapitolu dettaljat dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp jidentifika l-oqsma relatati mal-kummerċ li jistgħu jibbenefikaw minn appoġġ finanzjarju mill-UE. Għall-kuntrarju tal-EPA ECOWAS madankollu, li jipprevedi pakkett finanzjarju konsiderevoli, f'dan l-istadju m'hemm l-ebda impenn finanzjarju. Madankollu, il-programmi speċifiċi mill-programmi indikattivi nazzjonali u reġjonali għad-DCI u l-11-il FEŻ huma skedati li jiġu ffinanzjati fil-kuntest tat-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-EPA.

Politika dwar l-ispazju

Fl-EPA, l-UE wriet flessibbiltà li tippermetti lill-Istati FSE SADC "iżommu r-regoli l-antiki" tad-dazji fuq l-importazzjonijiet eżistenti u japplikaw taxxi ġodda fuq l-esportazzjonijiet f'ċirkustanzi eċċezzjonali f'każ ta' ħtiġijiet speċifiċi ta' dħul, biex jiġu promossi industriji ġodda jew għall-ħarsien tal-ambjent. Ġeneralment hija prevista possibbiltà akbar għall-pajjiżi BLNS, iżda anke xi possibbiltajiet limitati għall-Afrika t'Isfel fuq għadd limitat ta' prodotti (8) jekk ikun jista' jiġġustifika l-ħtiġijiet għall-iżvilupp industrijali għal massimu ta' 12-il sena. Dan it-test jippermetti lill-pajjiżi SADC jibbenefikaw minn materja prima.

Ġiet inkluża klawżola dwar in-Nazzjon l-Aktar Favorit, iżda din ma testendix awtomatikament il-preferenzi għall-UE. Dawn l-estensjonijiet l-ewwel għandhom jiġu eżaminati u japplikaw biss għal ftehimiet ma' pajjiżi kummerċjali ewlenin. Il-klawżola dwar in-Nazzjon l-Aktar Favorit hija applikabbli biss għal dazji doganali u ma tapplikax għal tariffi u regoli ta' oriġini.

Kif ġie spjegat qabel, huma previsti bosta salvagwardji anke biex jiġu protetti l-industriji ġodda. Barra minn hekk, l-SADC kellha l-possibbiltà li teskludi prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni.

Ir-rispett tal-valuri u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Ftehim

Il-ftehim fih klawżola ta' nuqqas ta' eżekuzzjoni (l-Artikolu 110.2), li tipprovdi bażi sabiex jittieħdu "miżuri xierqa" skont il-Ftehim ta' Cotonou eżistenti jekk Parti tonqos milli tissodisfa l-obbligi tagħha fir-rigward tal-prinċipji fundamentali fl-Artikolu 2 tal-Ftehim. Is-sospensjoni ta' benefiċċji kummerċjali hija waħda minn dawn il-miżuri anke jekk dan jitqies bħala l-aħħar għażla.

L-ewwel parti tal-EPA hija ddedikata lill-iżvilupp sostenibbli, li jissottolinja l-importanza ta' dawn id-dispożizzjonijiet. Il-Partijiet jikkonfermaw mill-ġdid l-obbligi tagħhom skont id-dritt internazzjonali, inklużi l-konvenzjonijiet tal-ILO, u jimpenjaw ruħhom li ma jidderogawx mil-liġijiet ambjentali u tax-xogħol tagħhom. L-EPA jistabbilixxi wkoll proċedura ta' konsultazzjoni għal kwalunkwe kwistjoni ambjentali jew tax-xogħol. Djalogu dwar kwistjonijiet bħal dawn jista' jinvolvi lill-awtoritajiet u lill-partijiet interessati rilevanti. Il-Ftehim jiddefinixxi lista komprensiva ta' oqsma li fihom iż-żewġ sħab se jikkooperaw biex irawmu l-iżvilupp sostenibbli.

Ir-rapporteur jemmen li huwa importanti li jissaħħu d-dispożizzjonijiet dwar il-monitoraġġ fil-Ftehim. Fl-Artikolu 4, il-Partijiet jaqblu li jimmonitorjaw kontinwament it-tħaddim u l-impatt ta' dan il-Ftehim, "fil-proċessi parteċipattivi rispettivi tagħhom", sabiex jiżguraw li l-"benefiċċji għan-nies" tiegħu jikbru kemm jista' jkun. Barra minn hekk, kull ħames snin se jsir rieżami tal-ftehim (l-Artikolu 116). Madankollu, l-għodod prattiċi għal dan il-monitoraġġ jeħtieġu li jissaħħu. Sakemm jiġu stabbiliti d-djalogu dwar l-iżvilupp sostenibbli u l-proċessi parteċipattivi rilevanti għall-monitoraġġ, li huma msemmija hawn fuq, jista' jinħass hawnhekk in-nuqqas ta' Kumitat Parlamentari Konġunt u Kumitat Konsultattiv Konġunt (li ma jeżistux fl-EPA Cariforum, iżda mhumiex parti mit-test EPA SADC), sakemm ma jkunux jistgħu jintużaw l-istrutturi eżistenti (laqgħat reġjonali tal-Assemblea Parlamentari Konġunta; kumitat parlamentari UE-l-Afrika t'Isfel, eċċ.). Dawn l-ommissjonijiet huma deplorevoli u jeħtieġ li jinstabu soluzzjonijiet prammatiċi biex jindirizzaw dan in-nuqqas.

Konklużjoni

Ir-rapporteur jirrakkomanda li jingħata kunsens lill-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika SADC-UE. Dan l-EPA għandu l-potenzjal li jġib bidla pożittiva fundamentali u jikkontribwixxi għal tkabbir ekonomiku sostenibbli u kummerċ u integrazzjoni intrareġjonali aktar profondi.

Madankollu, il-kummerċ u l-ftehim ta' sħubija jistgħu jkunu biss parti żgħira minn strateġija akbar. L-Istati SADC għandhom iwettqu politiki domestiċi favur il-kummerċ u l-iżvilupp u jwettqu riformi strutturali. Il-qafas regolatorju li jattira l-investiment huwa element ieħor fil-kwistjoni. Dawn il-pajjiżi għandhom jikkunsidraw ukoll li jużaw il-potenzjal tal-EPA billi jmorru lil hinn mill-kummerċ ta' prodotti biss u jindirizzaw ukoll is-servizzi fil-ġejjieni. L-UE għandha tipprovdi assistenza f'termini ta' bini ta' kapaċità u assistenza relatata mal-kummerċ. Il-PE se jeħtieġ jimmonitorja l-implimentazzjoni u jqajjem kwistjonijiet meta jkun xieraq. Jeħtieġu jiġu implimentati strutturi ta' monitoraġġ xierqa sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-Ftehim.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp (12.7.2016)

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati EPA SADC min-naħa l-oħra

(10107/2016 – C8-0243/2016 – 2016/0005(NLE))

Rapporteur għal opinjoni: Pedro Silva Pereira

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (EPA), li huma sħubijiet kummerċjali u tal-iżvilupp bejn l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) u l-Unjoni Ewropea, huma mmirati li jappoġġaw il-kummerċ, l-integrazzjoni reġjonali u l-integrazzjoni gradwali tal-pajjiżi tal-AKP fl-ekonomija dinjija, filwaqt li jrawmu l-iżvilupp sostenibbli tagħhom.

Fil-15 ta' Lulju 2014, l-UE kkonkludiet in-negozjati tal-EPA ma' 6 mill-15-il membru tal-Komunità għall-Iżvilupp tan-Nofsinhar tal-Afrika (SADC), għal ftehim li jikkonċerna biss il-prodotti: il-Botswana, il-Lesoto, il-Mozambique, in-Namibja, is-Swaziland (BLMNS) u l-Afrika t'Isfel. Is-sħab EPA SADC jiffurmaw grupp diversifikat, li jvarja minn dawk l-anqas żviluppati (LDCs) għal pajjiżi bi dħul medju superjuri. L-UE hija l-akbar sieħba kummerċjali reġjonali tagħhom. Għall-BLMNS, l-EPA se jiggarantixxi reġim ta' aċċess uniformi: aċċess għall-UE mingħajr dazji u kwoti. Għall-Afrika t'Isfel, l-EPA se jissostitwixxi d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni (TDCA) u jipprovdi aċċess addizzjonali għas-suq. L-EPA jippermetti l-adeżjoni possibbli aktar tard tal-Angola, LDC li huwa involut ukoll fin-negozjati.

L-EPA SADC għandu għadd ta' karatteristiċi orjentati lejn l-iżvilupp. In-natura asimmetrika tiegħu jippermetti lis-sħab EPA jipproteġu setturi sensittivi minn kompetituri Ewropej. Il-pajjiżi EPA se jżommu ċerta marġni politika, permezz ta' diversi salvagwardji, sabiex jipproteġu l-industriji domestiċi u s-swieq agrikoli tagħhom u jiggarantixxu s-sigurtà tal-ikel. L-użu ta' sussidji fuq l-esportazzjonijiet agrikoli ġie eliminat u ma hemm l-ebda klawsola ta' sospensjoni għal prodotti li mhumiex soġġetti għal liberalizzazzjoni. Barra minn hekk, ir-regoli ta' oriġini huma pjuttost flessibbli u t-taxxi fuq l-esportazzjoni jistgħu jkunu applikati f'ċirkostanzi eċċezzjonali. Madankollu, matul l-implimentazzjoni, se jkun essenzjali li jiġu segwiti mill-qrib l-iżviluppi reali u jkun hemm reazzjoni malajr, fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-EPA, f'każ li jinqalgħu diffikultajiet.

Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni għall-iżvilupp jidentifikaw il-kapaċità u oqsma oħra relatati mal-kummerċ li jistgħu jibbenefikaw minn appoġġ finanzjarju mill-UE. Se jkun hemm bżonn ta' riżorsi adegwati għall-implimentazzjoni tal-ftehim u, minbarra l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp u l-Għajnuna għall-Kummerċ, il-pajjiżi SADC jaf ikollhom bżonn riżorsi addizzjonali biex ikopru l-ispejjeż ta' aġġustament tal-EPA, bħal tnaqqis fid-dħul. Ir-rapporteur jemmen li huwa importanti li tiġi kkonkretizzata l-idea ta' fond tal-EPA, previst fil-ftehim, u li l-kalendarju għall-impenji ta' liberalizzazzjoni tal-pajjiżi EPA SADC għandu jkun konformi ma' dak tal-għajnuna għall-iżvilupp. Barra minn hekk, hemm bżonn ta' appoġġ tal-UE għal riformi fiskali u governanza tajba fil-qasam tat-taxxa.

Dan l-EPA fih kapitolu dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli li jikkonferma l-konformità tal-partijiet ma' standards rikonoxxuti internazzjonalment u l-impenn tagħhom għall-infurzar tal-liġijiet tax-xogħol u dawk ambjentali. Il-proċedura ta' konsultazzjoni dwar kwistjonijiet ta' żvilupp sostenibbli tista' tinvolvi awtoritajiet u partijiet interessati rilevanti. Madankollu, ir-rapporteur jesprimi tħassib dwar l-involviment limitat tas-soċjetà ċivili matul in-negozjati u jenfasizza li l-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili għandha tiġi mħeġġa bil-qawwa fil-fażi ta' implimentazzjoni.

Sfortunatament, l-EPA SADC ma fihx klawsola indipendenti dwar id-drittijiet tal-bniedem, iżda jagħmel referenza għall-Ftehim ta' Cotonou, li skontu l-partijiet jistgħu jadottaw ''miżuri xierqa'' f'każ ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem. F'dan ir-rigward, huwa importanti li jiġi żgurat li l-klawsoli korrelati fih u f'EPA oħrajn ma jitilfux l-effett tagħhom mal-iskadenza tal-ftehim ta' Cotonou fl-2020.

L-EPA SADC tfassal b'mod li huwa kompatibbli mal-funzjonament tal-Unjoni Doganali tal-Afrika t'Isfel (SACU). Ir-rapporteur jemmen li dan l-EPA jista' jkun bażi biex tissawwar integrazzjoni reġjonali ulterjuri, bil-kundizzjoni li jittieħdu l-azzjonijiet ta' segwitu meħtieġa, jiġifieri dwar il-promozzjoni tal-kapaċità teknika, pereżempju dwar ir-regoli ta' oriġini u l-faċilitazzjoni tal-kummerċ.

Naturalment, il-mezz ewlieni li bih jistgħu jinsiltu l-benefiċċji kollha tal-opportunitajiet il-ġodda għall-aċċess għas-suq huwa l-implimentazzjoni effettiva. Għaldaqstant se jkun kruċjali li jiġi żgurat li jiġu stabbiliti l-istrutturi u l-mekkaniżmi previsti, kif ukoll li tiġi żgurata t-trasparenza fil-funzjonament tagħhom. Huwa importanti wkoll li jiġu promossi rabtiet profondi bejn in-negozji, b'mod partikolari għall-appoġġ tas-settur privat Afrikan. Ir-rapporteur jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-EPA SADC irid jiġi mmonitorjat b'mod effettiv u jenfasizza li s-sħubija mas-soċjetà ċivili hija essenzjali. F'dan ir-rigward, l-allokazzjoni tar-riżorsi se tkun importanti biex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili fil-proċess ta' monitoraġġ. B'mod partikolari, se jkun essenzjali li jiġi mmonitorjat il-kontribut tal-EPA għall-kummerċ ġust u sostenibbli u, fl-aħħar mill-aħħar, għall-iżvilupp sostenibbli u t-tnaqqis tal-faqar.

Barra minn hekk, ir-rapporteur jistieden lill-Kunsill Konġunt jippreżenta rapporti ta' progress, li għandhom jiġu diskussi mill-Parlament Ewropew, il-parlamenti Afrikani u l-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE, sabiex jiġi evalwat il-kontribut ta' din is-sħubija għall-iżvilupp sostenibbli.

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-flessibbiltajiet inerenti u s-salvagwardji tal-ftehim, b'mod partikolari fir-rigward tal-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli, jistgħu jgħinu biex jintlaħaq ftehim ta' benefiċċju reċiproku li jaħdem lejn l-iżvilupp, u li għalhekk jiggarantixxi l-koerenza tal-politika għall-iżvilupp, sakemm jiġu żgurati implimentazzjoni u monitoraġġ effettivi.

******

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jirrakkomanda li l-Parlament jagħti l-kunsens tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati EPA SADC, min-naħa l-oħra.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati EPA SADC, min-naħa l-oħra

Referenzi

10107/2016 – C8-0243/2016 – COM(2016)00182016/0005(NLE)

Kumitat responsabbli

 

INTA

 

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

DEVE

7.7.2016

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Pedro Silva Pereira

28.4.2016

Eżami fil-kumitat

23.5.2016

20.6.2016

 

 

Data tal-adozzjoni

12.7.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

15

6

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Louis Aliot, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Seb Dance, Jordi Sebastià, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Maria Arena, Petras Auštrevičius

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Istati EPA SADC, min-naħa l-oħra

Referenzi

10107/2016 – C8-0243/2016 – COM(2016)00182016/0005(NLE)

Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

29.6.2016

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA

7.7.2016

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

DEVE

7.7.2016

ENVI

7.7.2016

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

ENVI

17.2.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Alexander Graf Lambsdorff

15.2.2016

 

 

 

Eżami fil-kumitat

24.5.2016

15.6.2016

 

 

Data tal-adozzjoni

14.7.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

22

10

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Reimer Böge, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Bolesław G. Piecha, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Mara Bizzotto, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Mylène Troszczynski

Data tat-tressiq

19.7.2016

Avviż legali - Politika tal-privatezza