Eljárás : 2016/0807(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0258/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0258/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2016 - 4.9
CRE 13/09/2016 - 4.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0328

JELENTÉS     
PDF 455kWORD 51k
8.9.2016
PE 585.438v02-00 A8-0258/2016

Lazaros Stavrou Lazarou a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Igor Šoltes

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 1. MELLÉKLET: LAZAROS STAVROU LAZAROU ÖNÉLETRAJZA
 2. MELLÉKLET: LAZAROS STAVROU LAZAROU ÖSSZEFOGLALÓJA EDDIGI SZÁMVEVŐSZÉKI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS KÖVETKEZŐ MANDÁTUMÁNAK CÉLKITŰZÉSEIRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Lazaros Stavrou Lazarou a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról

(C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0190/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzatának 121. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0258/2016),

A.  mivel a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága értékelte – különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek szempontjából – a javasolt jelölt képességeit;

B.  mivel 2016. szeptember 5-i ülésén a Költségvetési Ellenőrző Bizottság meghallgatta a Tanács számvevőszéki tagjelöltjét;

1.  kedvező véleményt nyilvánít a Tanács Lazaros Stavrou Lazarou számvevőszéki taggá történő kinevezésére irányuló javaslatáról;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Számvevőszéknek, valamint az Európai Unió többi intézményének és a tagállamok ellenőrző szerveinek.


1. MELLÉKLET: LAZAROS STAVROU LAZAROU ÖNÉLETRAJZA

Születési hely, idő: Liopetri – Famagusta (Ciprus), 1958.

Szakképesítések

1987 óta a Mérlegképes Könyvelők Szövetségének (ACCA) tagja.

1988 óta a Ciprusi Okleveles Könyvvizsgálók Intézetének tagja.

Felsőfokú végzettségek

Államigazgatási egyetemi diploma, Harvard Egyetem, Kennedy Közigazgatási Iskola, 1996.

Nemzetközi adóügyi képesítés, Harvard Jogi Egyetem, 1996.

Közgazdaságtudományi főiskolai diploma, Hulli Egyetem, Egyesült Királyság, 1982.

Szakmai pályafutás

2010. november 2-től: Az Európai Számvevőszék tagja.

2016 júniusától: Az Európai Számvevőszék V. ellenőrzési kamarájának elnöke („Az Unió finanszírozása és igazgatása”) és az éves jelentésért felelős tag.

02/2014–05/2016: A CEAD kamara állandó tagja („Koordináció, értékelés, minőségbiztosítás és fejlesztés”) és a megbízhatósági nyilatkozatért felelős tag.

01/2011–02/2014: A CEAD kamara nem állandó tagja az I., majd a II. kamara képviseletében.

05/2012–02/2014: A II. kamara tagja („Strukturális politikák, közlekedés és energia”).

11/2010–04/2012: Az I. kamara tagja („A természeti erőforrások megőrzése és kezelése”).

2000 januárjától 2010 októberéig: A Ciprusi Köztársaság állami számvevőszékének elnöke, e minőségében az uniós alapokat igazoló hatóság elnöke, a közbeszerzéséért felelős illetékes hatóság elnöke és a Ciprusi Köztársaság belső ellenőrzési testületének tagja.

1989 szeptemberétől 1999 decemberéig: A Ciprusi Köztársaság Nemzeti Adóhivatalának tisztviselője, ahol a bevételi főigazgatói posztot töltötte be.

1988 februárjától 1989 augusztusáig: Vezető könyvvizsgáló egy ciprusi könyvvizsgáló társaságnál.

  1982 szeptemberétől 1988 januárjáig: Könyvvizsgáló cégeknél hivatásos könyvvizsgáló (gyakornokként, majd alkalmazottként) az Egyesült Királyságban.

  2004–2013: Az ACCA kormányzótanácsának választott tagja.


2. MELLÉKLET: LAZAROS STAVROU LAZAROU ÖSSZEFOGLALÓJA EDDIGI SZÁMVEVŐSZÉKI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS KÖVETKEZŐ MANDÁTUMÁNAK CÉLKITŰZÉSEIRŐL

Az Európai Számvevőszék tagjaként szerzett tapasztalatai

2010. novemberi kinevezésemtől egészen 2012 áprilisáig az I. kamarában („A természeti erőforrások megőrzése és kezelése”) dolgoztam, a következő teljesítmény-ellenőrzési különjelentések készítéséért felelős tagként:

•  5/2010. sz. különjelentés - A Leader-megközelítés a vidékfejlesztés gyakorlatában.

•  12/2011. sz. különjelentés: Elősegítették-e az EU intézkedései, hogy a halászflották kapacitása a rendelkezésre álló halászati lehetőségekhez igazodjon?

•  9/2012. sz. különjelentés: A biotermékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását és behozatalát szabályozó kontrollrendszer ellenőrzése (egy másik számvevőszéki taggal közösen).

2012 januárjától 2014 januárjáig a II. kamarában (Strukturális politikák, közlekedés és energia) dolgoztam a következő teljesítmény-ellenőrzési különjelentésekért felelős tagként:

•  3/2012. sz. különjelentés: Strukturális alapok: Sikeresen kezelte-e a Bizottság a tagállamok irányítási és ellenőrzési rendszerében észlelt hiányosságokat?

•  25/2012. sz. különjelentés: Rendelkezésre állnak-e megfelelő eszközök az Európai Szociális Alap idősebb munkavállalókra irányuló kiadásai eredményességének ellenőrzésére?

•  6/2014. sz. különjelentés: Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergia-termeléshez nyújtott támogatás? (egy másik számvevőszéki taggal közösen).

•  12/2014 sz. különjelentés: Eredményesen támogatja az ERFA az EU 2020-ig szóló biodiverzitási stratégiája keretében a biodiverzitást közvetlenül előmozdító projekteket? (egy másik számvevőszéki taggal közösen), és 2013 szeptemberétől 2014 januárjáig a 2013. évi éves beszámoló 5., a regionális politikáról, a közlekedésről és az energiaügyről szóló fejezetéért felelős tagja voltam.

Mindezzel párhuzamosan 2011 januárjától 2014 januárjáig nem állandó tagként dolgoztam a horizontális CEAD kamarában (Koordináció, értékelés, minőségbiztosítás és fejlesztés), először az I., majd a II. kamarát képviselve.

2014 februárjában az Európai Számvevőszék elnöke és kollégáim kérésére az Európai Unió éves beszámolójáról szóló megbízhatósági nyilatkozatáért felelős tag lettem, így állandó tagja lettem a CEAD kamarának. Feladataim közé tartozik az éves jelentésünk elkészítésével kapcsolatos feladatok koordinálása, illetve annak biztosítása, hogy a megbízhatósági nyilatkozat alapjául szolgáló munka egységes legyen, és feleljen meg a Számvevőszék ellenőrzési módszertanának – jelentéstevő tagként az alábbi feladatokért feleltem:

•  2013-as éves jelentés - 1. fejezet a megbízhatósági nyilatkozatról és alátámasztó információkról.

•  2014. és 2015. évi éves jelentés - 1. fejezet a megbízhatósági nyilatkozatról és az azt alátámasztó információkról, valamint 2. fejezet a költségvetési és pénzgazdálkodásról (előzőleg 1. fejezet része volt).

•  Mezőgazdaság és kohézió: a 2007–2013-as uniós kiadások áttekintése, 2014. novemberben tették közzé (az 1. fejezetben a tagállamonként észlelt hibák gyakoriságával együtt kiadva), az országspecifikus információkra és a földrajzi betekintésre vonatkozó kezdeményezésként.

•  A 2014. évi éves jelentés, és az ezt követő éves jelentések: A 2014. évi és az azutáni éves jelentések reformja, melyet 2015 áprilisában fogadott el a Számvevőszék. Figyelembe véve az érdekelt felek érdekeit és aggodalmait, ez egy fokozatos folyamat annak érdekében, hogy az éves jelentést nagyobb hozzáadott értékű eszközzé lehessen fejleszteni az érdekelt felek számára. Elnököltem egy belső munkacsoportot ezen feladathoz kapcsolódóan, valamint számos eszmecserét folytattam a CONT bizottsággal és a Tanáccsal.

•  A 2015 márciusában megjelent, 4/2015. sz. vélemény a Európai Stratégiai Beruházási Alapról (ESBA), valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról.

•  Különjelentés az Európai Bizottságon belüli irányítási rendszerekről, várhatóan 2016 őszén fog megjelenni.

Ezenkívül, az Európai Bizottsággal együttműködve a következőket vezettem:

•  2015 márciusában közös megegyezés a közbeszerzés hibáinak számszerűsítéséről.

•  Korábbi megjelentetési dátum kijelölése az éves jelentésre és az e cél felé történő haladás figyelemmel kísérése. A 2015-ös éves jelentés 2016. október 13-án fog megjelenni, körülbelül egy hónappal előbb, mint korábban.

Azt követően, hogy a Bíróság feladatorientált szervezetté alakult, a 2016. június eleji reformot követően a CEAD kamara átalakult az V. kamarává, és átvette a CEAD és a IV. kamara („Bevétel, kutatás és belső politikák, valamint az Európai Unió intézményei és szervei”) egyes feladatait. Az V. kamara – melynek elnökévé választottak, és ebben a minőségemben az igazgatási bizottság tagjává – fő tematikus fókusza az Európai Unió finanszírozása és igazgatása. A kamara ezenkívül koordinálja az éves jelentést, és a Bíróság határozata értelmében folytatom azokat a feladatokat, amelyeket az éves jelentésért felelős tagként és a megbízhatósági nyilatkozatról és az alátámasztó információkról szóló 1. fejezetért felelős előadójaként elláttam.

Személyes célkitűzések a jövőre nézve az Európai Számvevőszék tagjaként

Amennyiben az a megtiszteltetés ér, hogy megbízatást kapok a második hivatali időszakra, a személyes célkitűzésem a Számvevőszék munkájához való konstruktív hozzájárulás, és termékeink további fejlesztése annak érdekében, hogy nagyobb hozzáadott értékkel rendelkezzenek az érdekeltek számára, figyelembe véve érdekeiket és aggodalmaikat. Konkrétabban:

•  Az V. ellenőrzési kamara csoportelnökeként előkészítem és vezetem az üléseket, elosztom és koordinálom a feladatokat és biztosítom a kamara zökkenőmentes és hatékony működését.

•  A Számvevőszék igazgatási bizottságának tagjaként hozzájárulok a 2013–2017-es stratégia végrehajtásához, éves munkaprogramunk prioritásainak kijelöléséhez, és a 2018–2022-es stratégiánk kidolgozásához és végrehajtásához.

•  Az éves jelentésért felelős tagként hozzájárulok az éves jelentés kidolgozásának soron következő lépéseihez. Ennek érdekében rendszeres eszmecserét folytatok és konstruktív viszonyt tartok fenn az Európai Parlamenttel (a CONT bizottság révén) és az egyéb érdekeltekkel. Továbbra is ösztönözni fogom az Európai Bizottságot, hogy helyezzen nagyobb hangsúlyt a teljesítményre és nyújtson megbízhatóbb tájékoztatást a követelmények betartására vonatkozóan, hogy munkáját felhasználhassuk az éves jelentésükben.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Számvevőszék testületének részleges megújítása – a ciprusi jelölt

Hivatkozások

09186/2016 – C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

25.5.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

6.6.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Igor Šoltes

2.6.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

5.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Anne Sander, Alfred Sant

Benyújtás dátuma

8.9.2016

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat