SPRÁVA
  o návrhu na vymenovanie Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člena Dvora audítorov
  (C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))
  Výbor pre kontrolu rozpočtu
  Spravodajca: Igor Šoltes

  8.9.2016

  Postup : 2016/0809(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0259/2016
  Predkladané texty :
  A8-0259/2016
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: