SPRÁVA
o návrhu na vymenovanie Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člena Dvora audítorov
(C8-0260/2016 - 2016/0809(NLE))
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Igor Šoltes

8.9.2016

Postup : 2016/0809(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0259/2016
Predkladané texty :
A8-0259/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: