Postupak : 2016/0075(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0260/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0260/2016

Rasprave :

PV 02/02/2017 - 3
CRE 02/02/2017 - 3

Glasovanja :

PV 02/02/2017 - 7.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0016

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 473kWORD 54k
9.9.2016
PE 584.100v02-00 A8-0260/2016

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Gruzija)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Mariya Gabriel

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE oDBORA ZA VANJSKE POSLOVE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Gruzija)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0142),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 77. stavak 2. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0113/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Protokol br. 1 priložen Ugovoru o funkcioniranju Europske unije o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0260/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju preuzimajući prijedlog Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


OBRAZLOŽENJE

Cilj je prijedloga Europske komisije izmjena Uredbe br. 539/2001 i premještanje Gruzije u Prilog II., koji sadrži popis trećih zemalja čiji su državljani izuzeti od obveze posjedovanja vize pri prelasku vanjskih granica država članica. Pravna je osnova ovog prijedloga članak 77. stavak 2. točka (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). 

Budući da je Gruzija već izuzela sve građane EU-a od obveze posjedovanja vize za boravak od 90 dana (u razdoblju od 180 dana), sklapanje sporazuma o ukidanju viza s EU-om ne smatra se preduvjetom za provedbu izuzeća od obveze posjedovanja vize za državljane Gruzije.

Komisija je u razdoblju od pokretanja dijaloga o liberalizaciji viznog režima između EU-a i Gruzije u lipnju 2012. objavila četiri izvješća o napretku u provedbi akcijskog plana za liberalizaciju viznog režima (VLAP) u Gruziji. U posljednjem je izvješću o napretku, usvojenom 18. prosinca 2015., Komisija zaključila da je Gruzija ostvarila potreban napredak i zadovoljila sva mjerila utvrđena u akcijskom planu. Izvjestiteljica vrlo pozitivno ocjenjuje činjenicu da su gruzijske vlasti predložile nove zakonodavne inicijative te nastavile sa započetim reformama u drugoj polovici 2015. u područjima u kojima je dostatan napredak već ostvaren.

Gruzija je strateški partner EU-a u okviru Europske politike susjedskih odnosa, a osobito u okviru Istočnog partnerstva. Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Gruzije koji je potpisan 2014. ostvarena je nova razina u odnosima tih dviju strana unapređenjem suradnje u nizu područja. Sporazum o pridruživanju sastavni je dio politike EU-a o postupnom približavanju s Gruzijom i njegove predanosti ostvarivanju bliskog odnosa koji obuhvaća političko pridruživanje i ekonomsku integraciju. 

Uvođenje bezviznog režima od velike je važnosti za državljane Gruzije koji će od njega imati znatnu korist. Liberalizacijom viznog režima doprinijet će se produbljivanju međuljudskih kontakta. Ukidanje viza za državljane Gruzije koji putuju u EU u tom je smislu važan instrument za jačanje ekonomskih i kulturnih odnosa i intenziviranje političkog dijaloga o raznim pitanjima, između ostaloga, o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. 

Sporazumom o pridruživanju suradnja je također ojačana zahvaljujući uspostavi područja slobodne trgovine. Trgovina s EU-om kao rezultat toga znatno se povećala te je EU postao najvažniji trgovinski partner Gruzije na kojeg otpada 30 % njezinog izvoza. Režimom slobodne trgovine želi se ostvariti postupna ekonomska integracija.

Kada je riječ o političkoj i institucionalnoj situaciji, Gruzija je relativno stabilna demokracija. Akcijski plan za liberalizaciju viznog režima pokazao se učinkovitim kao instrument za promicanje niza dalekosežnih i teških reformi, na primjer u području pravosuđa i unutarnjih poslova. Pojednostavljenjem viznog režima potaknut će se otvorena, uravnotežena i konstruktivna razmjena gledišta o ljudskim pravima u Gruziji u kontekstu godišnjeg dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Gruzije. Izvjestiteljica skreće pozornost na to da je potrebno dodatno pojačati napore koji se ulažu u ostvarivanje održivog napretka u područjima kao što su sloboda medija, neovisnost pravosuđa te pravedno provođenje izbora i pojačano sudjelovanje žena i predstavnika nacionalnih manjina.

Kada je riječ o mobilnosti, potrebno je voditi računa o mogućim migracijskim i sigurnosnim izazovima s obzirom na to da je EU i dalje privlačno odredište migrantima iz Gruzije. U kontekstu trenda rasta broja zahtjeva za izdavanje vize i izdanih viza, stopa odbijenih zahtjeva za izdavanje vize 2015. ostala je gotovo ista (12,9 %), uz malo povećanje od 0,2 % u odnosu na 2014. (12,7 %). Prema najnovijim statističkim podacima Eurostata broj slučajeva zabrane ulaska na vanjskim granicama EU-28 smanjio se 2014. za 61 % u odnosu na 2013. te za 56,5 % 2015. Izvjestiteljica u tom pogledu napominje da je važno pravilno uvesti i učinkovito primijeniti jedinstveni sustav za analizu migracija, čija je svrha upravljanje migracijama na sveobuhvatan način identificiranjem rizika, predviđanjem prijetnji i uspostavljanjem odgovarajućih mjera. Informativnom kampanjom koju provodi gruzijska vlast želi se rasvijetliti pitanja u vezi s pravima i obvezama u pogledu putovanja bez viza te se ona može iskoristiti kao alat u prevenciji i sprječavanju nezakonite migracije.

Gruzija također može postati ključan partner u borbi protiv organiziranog kriminala, uključujući u području trgovine ljudima, terorizma i korupcije. Izvjestiteljica pozdravlja interes koji je gruzijska vlada iskazala za unapređenje suradnje s Europskim policijskim uredom (Europol). Pregovori održani s Europolom o sklapanju sporazuma o strateškom partnerstvu s Gruzijom pozitivan su znak te se njima može znatno doprinijeti učinkovitoj borbi protiv organiziranog kriminala.

Naposljetku, izvjestiteljica smatra da Europski parlament usvajanjem ovog prijedloga Europske komisije potvrđuje načelo po kojem svaka zemlja koja je uspješno zadovoljila sva mjerila može ostvariti koristi liberalizacijom viznog režima te podsjeća da se kriteriji koji su doveli do liberalizacije moraju sustavno poštovati i u budućnosti, po stupanju na snagu odluke o liberalizaciji. Izvjestiteljica stoga, uzimajući u obzir važnost liberalizacije viznog režima za državljane Gruzije, preporučuje članovima parlamentarnog Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da podrže ovo izvješće.


MIŠLJENJE oDBORA ZA VANJSKE POSLOVE (7.7.2016)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Gruzija)

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Andrejs Mamikins

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Cilj je prijedloga Europske komisije izmijeniti Uredbu (EZ)  br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Gruzija) (2016/0075(COD)). Konkretno, odnosi se na uvođenje bezviznog režima za Gruziju premještanjem Gruzije iz Priloga I. u Prilog II. Time će se građanima Gruzije koji posjeduju biometrijsku putovnicu odobriti ulazak u EU bez posjedovanja vize, osim u Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku, ali uključujući Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švicarsku, za kratkotrajan boravak od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Odbor za vanjske poslove u više je navrata izrazio potporu pojednostavljenju i liberalizaciji viznog režima sa svim zemljama Istočnog partnerstva kao načinu promicanja kontakata među narodima i poboljšanja odnosa s EU-om. Riječ je o jednom od glavnih stupova te politike, što su čelnici država članica EU-a u više navrata istaknuli na sastancima na vrhu, čime se šalje snažna poruka stanovnicima zemalja Istočnog partnerstva.

Sporazumi o pojednostavljenju izdavanja viza i ponovnom prihvatu između EU-a i Gruzije stupili su na snagu 1. ožujka 2011. Potpuna i učinkovita provedba tih dvaju sporazuma jedan je od uvjeta za nastavak dijaloga o liberalizaciji viznog režima. Dijalog je započeo u lipnju 2012. Tijekom tog postupka Komisija je objavila četiri izvješća o napretku u kojima je ocijenila provedbu akcijskog plana za liberalizaciju viznog režima. U posljednjem je izvješću, objavljenom 18. prosinca 2015., Komisija zaključila da je potreban napredak postignut te da su zadovoljena sva mjerila utvrđena u akcijskom planu.

Stanovnici Gruzije imat će velike koristi od liberalizacije viznog režima, pri čemu posebno cijenimo njezin potencijal za poboljšanje kontakta među narodima, među ostalim i za studente, akademike, nastavnike i poslovne osobe. Osim toga, liberalizacija viznog režima učinit će Gruziju atraktivnijom za stanovništvo okupiranih regija Abhazije i Južne Osetije, čime će se doprinijeti mirnom rješavanju tih sukoba.

Odbor za vanjske poslove uvijek je isticao važnost vladavine prava, neovisnost pravosuđa, poštovanje demokratskih načela i imajući to u vidu nastavit će pratiti provedbu Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije, osobito u tim područjima i uzimajući u obzir predstojeće parlamentarne izbore, koji će poslužiti kao lakmus test konsolidacije demokratskih institucija u Gruziji. Europski parlament treba pratiti stanje prije izbora i poslati izaslanstvo za promatranje izbora kako bi se zajamčili poštovanje i provedba najviših međunarodnih standarda. Bilo kakvo nasilje bit će i jest osuđeno.

Naposljetku, s obzirom na važnost liberalizacije viznog režima za stanovnike Gruzije, Odbor se nada brzom zaključenju postupka i što skorijem stupanju na snagu izmijenjene uredbe kako bi stanovnici od nje mogli imati koristi.

******

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor predloži da Europski parlament usvoji stajalište u prvom čitanju preuzimajući prijedlog Komisije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemlje čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Gruzija)

Referentni dokumenti

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

11.4.2016.

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

9.6.2016.

Izvjestitelj za mišljenje

       Datum imenovanja

Andrejs Mamikins

24.5.2016.

Razmatranje u odboru

13.6.2016.

 

 

 

Datum usvajanja

7.7.2016.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

5

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Heidi Hautala


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemlje čiji su državljani su izuzeti od tog zahtjeva (Gruzija)

Referentni dokumenti

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)

Datum podnošenja EP-u

9.3.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

11.4.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

9.6.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Mariya Gabriel

25.4.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.4.2016

25.4.2016

27.6.2016

4.7.2016

Datum usvajanja

5.9.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Andrea Bocskor, Pál Csáky, Daniel Dalton, Angelika Mlinar, Luigi Morgano, Emilian Pavel, Jaromír Štětina, Josep-Maria Terricabras, Daniele Viotti

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Burkhard Balz, Evelyne Gebhardt, Sylvie Goddyn, Andrey Kovatchev, Arne Lietz, Clare Moody, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland

Datum podnošenja

9.9.2016


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

GUE/NGL

Cornelia Ernst

PPE

Burkhard Balz, Andrea Bocskor, Michał Boni, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Rainer Wieland, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Clare Moody, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

5

-

EFDD

Gerard Batten, Ignazio Corrao, Beatrix von Storch

ENF

Sylvie Goddyn

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0 : suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti