MÁSODIK JELENTÉS  az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

28.9.2016 - (2015/2202(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Marian-Jean Marinescu

Eljárás : 2015/2202(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0264/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0264/2016
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2202(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt[1],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[2],

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0058/2015),

–  tekintettel 2016. április 28-i, a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára[3], valamint az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és Artemis közös vállalkozás) ügyvezető igazgatójának válaszaira,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az „ENIAC közös vállalkozás” létrehozásáról szóló 2007. december 20-i 72/2008/EK tanácsi rendeletre[5],

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre[6], és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[7],

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[8],

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0264/2016),

1.  mentesítést ad az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és Artemis közös vállalkozás) ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2015/2202(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt[9],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[10],

–  tekintettel a közös vállalkozásnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0058/2015),

–  tekintettel 2016. április 28-i, a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára[11], valamint az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és Artemis közös vállalkozás) ügyvezető igazgatójának válaszaira,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[12] és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel az „ENIAC közös vállalkozás” létrehozásáról szóló 2007. december 20-i 72/2008/EK tanácsi rendeletre[13],

–  tekintettel az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló 2014. május 6-i 561/2014/EK tanácsi rendeletre[14], és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre[15],

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[16],

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0264/2016),

1.  jóváhagyja az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló elszámolása lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az ECSEL közös vállalkozás (korábban ENIAC közös vállalkozás és ARTEMIS közös vállalkozás) ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2202(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENIAC közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0264/2016),

A.  mivel az ENIAC közös vállalkozást (a továbbiakban: a közös vállalkozás) 2007. december 20-án hozták létre 10 éves időtartamra, hogy a nanoelektronikai szempontból alapvető kompetenciák különféle alkalmazási területeken történő fejlesztése érdekében kutatási ütemtervet dolgozzon ki és hajtson végre;

B.  mivel a közös vállalkozás 2010 júniusában pénzügyi autonómiát kapott;

C.  mivel a közös vállalkozás alapító tagjai a Bizottság által képviselt Európai Unió, valamint Belgium, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Svédország és az Egyesült Királyság, továbbá az Európai Nanoelektronikai Tevékenységeket Összefogó Egyesület (AENEAS);

D.  mivel a közös vállalkozáshoz az Unió a tízéves időszak alatt – a hetedik kutatási keretprogram költségvetéséből – legfeljebb 450 000 000 euróval járul hozzá;

E.  mivel az AENEAS legfeljebb 30 000 000 euróval járul hozzá a közös vállalkozás működési költségeihez, továbbá a tagállamok természetbeni hozzájárulásokat nyújtanak a működési költségekhez és az uniós hozzájárulás legalább 1,8-szeresét kitevő pénzügyi hozzájárulást biztosítanak;

F.  mivel a közös vállalkozás és az ARTEMIS közös vállalkozás („ARTEMIS”) egyesítésével létrehozták a Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek közös technológiai kezdeményezését („ECSEL KTK”), amely 2014 júniusában kezdte meg működését, 10 éves időtartamra;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás 2014. január 1. és 2014. június 26. közötti időszakra vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott szabályoknak megfelelően tükrözi a 2014. június 26-i pénzügyi helyzetet, az ekkor véget ért időszak gazdasági eseményeinek eredményét és a pénzforgalmat;

2.  aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Számvevőszék a közös vállalkozás 2014. január 1. és 2014. június 26. közötti időszakra vonatkozó beszámolójáról szóló jelentésében („a Számvevőszék jelentése”) már a negyedik egymást követő évben korlátozó záradékot adott ki a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről, mivel a nemzeti finanszírozó hatóságokkal aláírt adminisztratív megállapodások a projektekkel kapcsolatos költségigénylések ellenőrzése tekintetében nem írnak elő gyakorlati intézkedéseket az utólagos ellenőrzésekre vonatkozóan;

3.  rámutat, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a közös vállalkozás nem vizsgálta a nemzeti finanszírozó hatóságoktól kapott ellenőrzési jelentések minőségét a befejezett projektek költségei tekintetében; megjegyzi továbbá, hogy három nemzeti finanszírozó hatóság ellenőrzési stratégiájának vizsgálatát követően nem lehetett megállapítani, hogy az utólagos ellenőrzések hatékonyan működtek-e, mivel a nemzeti finanszírozó hatóságok eltérő módszertanokat alkalmaztak, amelyek nem tették lehetővé a közös vállalkozás számára sem a súlyozott hibaarány, sem a fennmaradó hibaarány kiszámítását; megállapítja továbbá, hogy az ECSEL KTK megerősítette, hogy a nemzeti garanciarendszerek átfogó értékelése alapján ezek a rendszerek megfelelő védelmet nyújtanak a közös vállalkozás tagjainak pénzügyi érdekei számára;

4.  megállapítja, hogy az ECSEL KTK felkérte a nemzeti finanszírozó hatóságokat annak bizonyítására, hogy a nemzeti eljárások végrehajtása kellően garantálja az ügyletek jogszerűségét és szabályosságát, és hogy a 2016. június 30-i határidőig a felkért nemzeti finanszírozó hatóságok 76%-a – ami az Artemis és a közös vállalkozás összevont kiadásainak 96,79%-t teszi ki – benyújtotta a kért dokumentumokat, és megerősítette, hogy a nemzeti eljárások végrehajtása kellően garantálja az ügyletek jogszerűségét és szabályosságát;

5.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 2 356 000 euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 76 500 250 euró kifizetési előirányzatot tartalmazott;

6.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás szerint a nemzeti biztosítási eljárásokat a közös vállalkozás által biztosított támogatás 54,2 %-ában részesülő országok esetében megvizsgálták; helyesli, hogy a közös vállalkozás folytatni fogja az ellenőrzést, és meg fogja vizsgálni a közös vállalkozás által nyújtott támogatások 92,7%-át; üdvözli a közös vállalkozás által arra vonatkozóan nyújtott biztosítékot, hogy a nemzeti eljárások megfelelő garanciát nyújtanak az adott ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét illetően.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

26.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

 • [1]    HL C 422., 2015.12.17., 25. o.
 • [2]    HL C 422., 2015.12.17., 26. o.
 • [3]    E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0195.
 • [4]    HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [5]    HL L 30., 2008.2.4., 21. o.
 • [6]    HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
 • [7]    HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [8]    HL L 38., 2014.2.7., 2. o.
 • [9]    HL C 422., 2015.12.17., 25. o.
 • [10]    HL C 422., 2015.12.17., 26. o.
 • [11]    E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0195.
 • [12]    HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [13]    HL L 30., 2008.2.4., 21. o.
 • [14]    HL L 169., 2014.6.7., 152. o.
 • [15]    HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
 • [16]    HL L 38., 2014.2.7., 2. o.