Postupak : 2016/0173(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0266/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0266/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/10/2016 - 8.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0374

IZVJEŠĆE     *
PDF 435kWORD 46k
28.9.2016
PE 587.433v02-00 A8-0266/2016

o Prijedlogu odluke Vijeća kojom se određene države članice ovlašćuju da u interesu Europske unije prihvate pristupanje Republike Koreje Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

(COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Angel Dzhambazki

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Vijeća kojom se određene države članice ovlašćuju da u interesu Europske unije prihvate pristupanje Republike Koreje Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.

(COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog odluke Vijeća (COM(2016)0372),

–  uzimajući u obzir članak 38. stavak 4. Haške konvencije o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.,

–  uzimajući u obzir članak 81. stavak 3. i članak 218. stavak 6. podstavak 2. točku (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0233/2016),

–  uzimajući u obzir mišljenje Suda Europske unije(1) o isključivoj vanjskoj nadležnosti Europske unije za usvajanje izjave o prihvatu pristupa Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.,

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0266/2016),

1.  odobrava ovlašćivanje određenih država članica da u interesu Europske unije prihvate pristup Republike Koreje Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica kao i Stalnom uredu Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu.

(1)

Mišljenje Suda od 14. listopada 2014., 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


OBRAZLOŽENJE

Haška konvencija od 25. listopada 1980. o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece instrument je od ključne važnosti, koji su ratificirale sve države članice EU-a.

Njome se uvodi sustav suradnje država ugovornica namijenjen rješavanju slučajeva međunarodne otmice djece,

do kojih često dolazi kad su roditelji djeteta rastavljeni. Kad su majka i otac iz različitih zemalja, postoji opasnost da se manjak suradnje između predmetnih država iskoristi za dobivanje skrbništva nad djetetom. U tisku se često izvještava o međunarodnim otmicama djece nakon rastave ili razvoda roditelja.

U takvim je slučajevima najveći problem pristranost pojedinačnih nacionalnih pravnih sustava. Često se događa da se sudovi u obje države proglase nadležnima i dodijele skrbništvo roditelju s državljanstvom države u kojoj se nalazi sud.

Svrha je Konvencije da se taj problem riješi na međunarodnoj razini tako da se odredi da su nadležni sudovi i primjenjivi zakoni oni iz države boravišta djeteta. Konvencijom se uvodi i sustav kojim se jamči hitan povratak otete djece.

EU sada ima isključivu vanjsku nadležnost na tom području, kao što je Sud potvrdio u Mišljenju 1/13 i zato države članice više ne mogu djelovati samostalno. No činjenica da Konvencijom nije predviđeno samostalno djelovanje međunarodnih organizacija predstavlja problem.

Nakon pristupa Južne Koreje Konvenciji potrebna je odluka Vijeća kojom će se državama članicama (osim Danske, na koju se građansko pravo Unije ne odnosi, te Češke, Irske i Litve, koje su već prihvatile pristup Južne Koreje) omogućiti da prihvate pristup Južne Koreje. Tako će se omogućiti da Konvencija između Južne Koreje i cijele Europske unije stupi na snagu.

Pristup Južne Koreje Konvenciji treba pozdraviti. Komisija je zajedno sa stručnjacima za građansko pravo iz država članica ocijenila funkcioniranje pravnog sustava Južne Koreje i njezinu spremnost na provedbu Konvencije te smatra da je poželjno da Konvencija između Europske unije i Južne Koreje stupi na snagu. Izvjestitelj to u potpunosti podržava je jer Haška konvencija to djelotvornija što je više država potpisnica. Važnost prihvata pristupa Južne Koreje Haškoj konvenciji još je i veća zbog velike zajednice Korejaca u Europi.

Stoga izvjestitelj predlaže da Parlament odobri prijedlog bez izmjena kako bi se pobrinuo da djeca o kojoj je riječ budu zaštićena u cijeloj Europi.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Odluka Vijeća kojom se određene države članice ovlašćuju da u interesu Europske unije prihvate pristupanje Republike Koreje Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980

Referentni dokumenti

COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

22.6.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

4.7.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

4.7.2016

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

LIBE

11.7.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Angel Dzhambazki

11.7.2016

 

 

 

Datum usvajanja

26.9.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Datum podnošenja

28.9.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti