Eljárás : 2016/0125(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0274/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0274/2016

Viták :

PV 05/04/2017 - 16
CRE 05/04/2017 - 16

Szavazatok :

PV 06/04/2017 - 7.5
CRE 06/04/2017 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0129

JELENTÉS     ***I
PDF 566kWORD 63k
29.9.2016
PE 585.521v02-00 A8-0274/2016

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról (Ukrajna)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Mariya Gabriel

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról (Ukrajna)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0236),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0150/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A8-0274/2016),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javaslatának célja az 539/2001/EK rendelet módosítása és Ukrajna átsorolása az azon harmadik országokat felsoroló II. mellékletbe, amelyek állampolgárai a tagállamok külső határainak átlépésekor mentesülnek a vízumkötelezettség alól. A javaslat jogi alapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke (2) bekezdésének a) pontja. A biometrikus útlevéllel rendelkező ukrán állampolgárokra vonatkozó vízummentesség alkalmazásának nem előfeltétele az EU-val való vízummentességi megállapodás megkötése, mivel Ukrajna már korábban mentesítette az Unió valamennyi polgárát az egy évet meg nem haladó tartózkodásokra vonatkozó vízumkötelezettség alól.

Az Európai Unió és Ukrajna között 2008-ban megindult vízumliberalizációs párbeszéd kezdete óta az Európai Bizottság hat eredményjelentést tett közzé a vízumliberalizációról szóló, 2010-ben előterjesztett cselekvési terv végrehajtásáról. Az eredményjelentésekből egyértelműen kiderül, hogy 2014 és a cselekvési terv második szakaszába lépés óta jelentős és gyors előrelépések történtek, figyelembe véve azokat a rendkívüli körülményeket, valamint külső és belső kihívásokat is, amelyekkel az ország szembesül. A Bizottság legutóbbi, 2015. december 18-án elfogadott eredményjelentésében arra a következtetésre jutott, hogy Ukrajna megvalósította a szükséges előrelépéseket, és teljesítette a cselekvési tervben előírt összes kritériumot. Az előadó örömmel veszi tudomásul, hogy a vízumliberalizációs párbeszéd eredményes eszköznek bizonyult a nehéz és mélyreható reformok megvalósításához, nevezetesen az igazságszolgáltatás és a belügyek terén. Az előadó kiemeli a jelentés készítése során az ukrán hatóságokkal és civil szervezetekkel folytatott, igen pozitív együttműködést.

A vízumrendszer liberalizációja része az Ukrajna és az Európai Unió közötti egyre szorosabb partnerségnek. Ukrajna az Európai Unió egyik legfontosabb partnere az európai szomszédságpolitika és a keleti partnerség összefüggésében. A 2014 júniusában aláírt, majd az ukrán parlament és az Európai Parlament által 2015 szeptemberében azonos időben ratifikált társulási megállapodás határozott üzenet, az Unió és Ukrajna kölcsönös, a politikai társulás és a gazdasági integráció elvein alapuló közeledési törekvésének bizonyítéka. A biometrikus útlevéllel rendelkező ukrán állampolgárok vízumkötelezettségének megszüntetése kézzelfogható megvalósulása lesz e közös törekvésnek és az ukrán nép elkötelezettségének a béke, a stabilitás, valamint országuk reformja és európai jövője iránt.

A vízumliberalizáció ezenfelül hozzájárul majd az emberek közti kapcsolatok elmélyítéséhez. Lehetővé teszi a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítését és a különféle kérdésekben – például az emberi jogok és az alapvető szabadságok ügyében – folytatott politikai párbeszéd fokozását. Az előadó emlékezetni kíván a vízumrendszerek liberalizációját meghatározó viszonosság elvére is; a viszonosság az európai uniós polgárok és az ukrán állampolgárok számára a vízummentességből adódó kölcsönös előnyökben is megmutatkozik. A rövid távú tartózkodásra jogosító vízum alóli mentesség új gazdasági lehetőségek létrejöttéhez is hozzájárul a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség ideiglenes hatálybalépésének összefüggésében, amely a társulási megállapodás gazdasági fejezete.

Politikai téren Ukrajnában a 2013 novemberében a Majdanon tartott békés tüntetések és a 2014. évi parlamenti és elnökválasztás óta fontos politikai és demokratikus átalakulás vette kezdetét. Ukrajnának most megvan a lehetősége arra, hogy valódi demokráciává fejlődjön, és biztosítsa a jogállamiságot. Az Európai Unió Ukrajna mellett áll ebben a folyamatban, amely állandó és tartós erőfeszítéseket kíván. A vízumliberalizációról szóló cselekvési terv nagyban hozzájárult ehhez a folyamathoz, nevezetesen az okmánybiztonság (a legmagasabb nemzetközi követelményeknek megfelelő, a cselekvési tervben előírt minimumkövetelményeket túlteljesítő biometrikus útlevelek kiállítása és a Vízuminformációs Rendszer elindítása), a határigazgatás, a korrupció elleni küzdelem (négy kulcsfontosságú intézmény létrehozása), valamint a szervezett bűnözés és a pénzmosás elleni küzdelem terén. E tekintetben az előadó fenntartás nélkül támogatja az Ukrajna és az Europol közötti stratégiai és műveleti együttműködési megállapodás megkötését, amely valószínűleg hamarosan meg is történik. Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy – mint a módosított rendelet II. mellékletébe történő minden átsorolás esetében – a vízumliberalizációs folyamat során teljesített kritériumoknak a későbbiekben is meg kell felelni. A vízumliberalizációs párbeszéd keretében megvalósított eredmények figyelmes nyomon követésére kerül majd sor a társulási megállapodásról szóló egyéb párbeszédek során, különösen a korrupció elleni küzdelmet illetően, amelynek elegendő pénzügyi forrásokat és maradéktalan politikai elköteleződést kell szentelni.

Az előadó figyelme kiterjedt a mobilitásra, valamint a migrációs és biztonsági kockázatokra. Hangsúlyozza, hogy jelenleg az ukrán állampolgárok Unióba való belépésre jogosító vízumkérelmeinek kevesebb mint 2%-át utasítják el. Egyébként az Unió és Ukrajna közötti, 2007 novemberében a rendezetlen jogállású migránsok visszatérésére kötött visszafogadási megállapodás a legeredményesebbek között van, a tényleges visszatérések aránya 80%-nál magasabb. Ez bizonyítja az e téren megvalósuló kiváló együttműködést, ami lehetővé teszi a migrációs kockázatok csökkentését. Az előadó szorgalmazza, hogy Ukrajna folytassa a határátkelőhelyek bekapcsolását az Interpol adatbázisába, a biometrikus útlevelek kiállítását és az Unióba vízum nélkül való utazással kapcsolatos jogok és kötelességek ismertetéséről szóló kampányt. Az Európai Uniónak és Ukrajnának különös figyelmet kell fordítania az emberkereskedelemre és a vízummentességi rendszerrel visszaélő bűnszervezetekre.

Végezetül pedig az előadó úgy véli, hogy az Európai Bizottság e javaslatának elfogadásával az Európai Parlament megerősíti azt az elvet, miszerint a kritériumok sikeres teljesítését követően minden ország élvezheti a vízumrendszer liberalizációjának előnyeit, felhívja azonban a figyelmet arra, hogy a liberalizációhoz szükséges feltételeket a határozat hatálybalépését követően is folyamatosan be kell tartani. E módszer tiszteletben tartásától függ az Európai Unió hitelessége és megbízhatósága harmadik országok partnereként, és még inkább az európai integráció útjára lépő szomszédos országok partnereként. E módszer tükrözi az Európai Unió alapvető elvét: a jogállamiság tiszteletben tartását, valamint a jog és a nemzetközi jog elsőbbségét, többek között a Krími Autonóm Köztársaság és Szevasztopol Oroszországi Föderáció általi jogellenes annektálásának összefüggésében.

Végezetül, figyelembe véve a vízumliberalizációról szóló cselekvési terv kritériumainak vizsgálatát, valamint az európai polgárokra és ukrán állampolgárokra vonatkozó vízumliberalizáció fontosságát, az előadó javasolja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság tagjainak, hogy támogassák e jelentést.


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (7.7.2016)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Ukrajna)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

A vélemény előadója: Jacek Saryusz-Wolski

RÖVID INDOKOLÁS

A Külügyi Bizottság az Unió kül- és biztonságpolitikájának fontos eszközeként, valamint az emberek közötti és az EU-val kialakított kapcsolatokat erősítendő, számos alkalommal támogatta a vízumkönnyítést és vízumliberalizációt a keleti partnerség országai esetében. Ez politikánk egyik fő pillére, melyet az uniós tagállamok államfői újra és újra kiemeltek a csúcstalálkozókon, határozottan kiállva a keleti partnerség országainak polgárai mellett.

Az EU és Ukrajna közötti vízumliberalizációs párbeszéd 2008 októberében indult, a vízumkönnyítési és a visszafogadási megállapodások 2008. január 1-jén léptek hatályba, majd ez előbbit 2013-ban módosították. Az utóbbi két évben Ukrajna jelentős előrelépéseket tett a vízumliberalizációs cselekvési terv végrehajtása terén, mint azt a Bizottság két utóbbi eredményjelentésében el is ismerte. 

Minél hamarabb és minden további késedelem nélkül vízummentességet kell alkalmazni Ukrajnával szemben, az európai integrációhoz vezető úton tett előrelépések elismeréseképpen, melyeket az ország a két évvel ezelőtti Euromajdan tüntetések óta ért el, ahol Ukrajna az európai integráció melletti döntéséért és az európai demokratikus értékekért küzdött.

A reformfolyamatok további ösztönzése érdekében ellenőrzési mechanizmust kell bevezetni, mozgásteret biztosítva az EU-nak a korrupcióellenes és jogállamiságra irányuló jogszabályok folyamatos végrehajtásának ellenőrzése során. A jelenlegi megfontolások tárgyát képező felfüggesztési mechanizmus nem kielégítő, mivel csak a migrációs kockázatokra összpontosít, miközben a szükséges normák és kritériumok folyamatos teljesítését is figyelembe kell venni.

A vízummentesség bevezetését nem szabad elhalasztani az ellenőrzési mechanizmus kialakításáig. A vízummentességet rögtön meg kellene adni, de azzal a feltétellel, hogy a felfüggesztési mechanizmus automatikusan életbe lép, amint kidolgozzák annak részletes szabályait. 

Az Euromaidan és a tüntetések indította változások óta eltelt két évben Ukrajna ambiciózus és átfogó reformokba kezdett, melyek célja egy valódi demokratikus politikai rendszer és megfelelően működő gazdaság kialakítása. E reformok sikere lehetővé tenné Ukrajna számára, hogy posztszovjet államból európai állammá válhasson. 2014 óta Ukrajna példa nélküli reformok végrehajtására tett erőfeszítéseket.  Mint azt a Bizottság elismerte, előrelépések történtek a szükséges reformok végrehajtásában, többek között a korrupció elleni harc, az ügyészségi reform, az igazságszolgáltatás reformja, illetve a demokratikus intézmények és a jogállamiság megerősítése terén. Ugyanakkor e reformokat teljes körűen végre is kell hajtani. Ez a feladat még távolról sem zárult le. Az új kormánynak kellő elszántságot kell tanúsítania amellett, hogy folytatja a reformokat és politikai stabilitásra törekszik, mely – a lakosság támogatása mellett – elengedhetetlen a reformok sikeréhez. A vízummentesség a vízumliberalizációs cselekvési tervben meghatározott valamennyi kritérium sikeres teljesítésére irányuló erőfeszítés elismerése. Emellett az EU Ukrajna és annak polgárai melletti kiállásának szimbolikus, ugyanakkor nagyon konkrét megnyilvánulása.

******

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja az Európai Parlamentnek, hogy az első olvasat során elfogadandó álláspontjában hagyja jóvá a Bizottság javaslatát.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Ukrajna)

Hivatkozások

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

28.4.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jacek Saryusz-Wolski

24.5.2016

Vizsgálat a bizottságban

14.6.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

7.7.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

3

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, László Tőkés, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Laima Liucija Andrikienė, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Heidi Hautala


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (27.9.2016)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról (Ukrajna)

(COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))

A vélemény előadója: Heidi Hautala

RÖVID INDOKOLÁS

A Jogi Bizottság az elmúlt év során szorosan nyomon követte az ukrajnai eseményeket, különös tekintettel az igazságszolgáltatás és a közigazgatás reformja, valamint az ezen időszakban folytatott jelentős jogalkotási tevékenység, többek között az alkotmány módosításai és a jogszabályok uniós joghoz igazítása terén.

2015 szeptemberében a bizottság tagjaiból álló küldöttség látogatott el Kijevbe, hogy megvizsgálja, hogyan segíthetné a Parlament a helyi igazságügyi hatóságokat – továbbá a vállalkozásokat és a polgárokat – abban, hogy jobb kapcsolatokat és viszonyokat tudjanak kialakítani e területeken. Ezt követte 2016 júniusában egy nyilvános meghallgatás megszervezése Brüsszelben, a Bizottsággal, az EU tanácsadó missziójával (EUAM Ukrajna) és az Európa Tanáccsal együttműködve, az e téren működő ukrán állami és magánszereplők részvételével.

A Bizottság legutóbbi két eredményjelentésében elismerte, hogy Ukrajna jelentős előrelépéseket tett a vízumliberalizációs cselekvési terv végrehajtása terén. E lendületet ki kell aknázni a vízummentesség bevezetésével, ám olyan mechanizmusokat kell létrehozni, amelyekkel hatékonyan felügyelhető a társulási megállapodás végrehajtásának haladása, különösen az igazságszolgáltatás és a közigazgatás reformját illetően.

A Jogi Bizottság örömmel állapítja meg, hogy jelentős előrehaladás történt, amint az a Bizottság eredményjelentéseiből kiviláglik, valamint ahogy azt a fent említett küldöttségi látogatás és a nyilvános meghallgatás során a bizottság tagjai maguk is láthatták és hallhatták. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az elért haladás konkrét eredményeit nem csak fenn kell tartani, hanem tovább kell építkezni ezek alapján annak érdekében, hogy a jogállamiság az ukrán társadalom minden vonatkozásában megjelenjen, többek között annak biztosítása érdekében, hogy a vízummentesség bevezetésére vonatkozó határozat és a jövőbeni esetleges hasonló ukrajnai európai uniós fellépések hozzájáruljanak az uniós jog és az európai jogi hagyományok felé való közeledéshez.

******

A Jogi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja az Európai Parlamentnek, hogy az első olvasat során elfogadandó álláspontjában hagyja jóvá a Bizottság javaslatát.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Ukrajna)

Hivatkozások

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

28.4.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Heidi Hautala

11.7.2016

Vizsgálat a bizottságban

5.9.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Ukrajna)

Hivatkozások

COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

20.4.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

28.4.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

28.4.2016

JURI

28.4.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Mariya Gabriel

23.5.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.5.2016

5.9.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

26.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

4

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Arnaud Danjean, Eugen Freund, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

29.9.2016


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Luigi Morgano, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ENF

Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski

PPE

Arnaud Danjean

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat