Eljárás : 2015/2196(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0275/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0275/2016

Viták :

PV 26/10/2016 - 18

Szavazatok :

PV 27/10/2016 - 8.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0421

MÁSODIK JELENTÉS     
PDF 365kWORD 55k
29.9.2016
PE 584.114v02-00 A8-0275/2016

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2196(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

A vélemény előadója: Marian-Jean Marinescu

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2015/2196(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0052/2015),

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó 2016. április 28-i határozatára(3), valamint a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának válaszaira,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet(4) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(5) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0275/2016),

1.  mentesítést ad a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatója számára a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról

(2015/2196(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(8),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(9),

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05587/2016 – C8-0052/2015),

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó 2016. április 28-i határozatára(10), valamint a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának válaszaira,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet(11) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(12) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(13),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(14),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0275/2016),

1.  jóváhagyja a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2015/2196(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0275/2016),

A.  mivel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást (a továbbiakban: „a közös vállalkozás”) 2007 márciusában hozták létre 35 éves időtartamra,

B.  mivel a közös vállalkozás tagjai a Bizottság által képviselt Euratom, az Euratom tagállamai és harmadik országok, melyek együttműködési megállapodást kötöttek az Euratommal a szabályozott magfúzió terén,

C.  mivel a közös vállalkozás 2008 márciusában kezdte meg önálló működését,

1.  megjegyzi, hogy az Európai Számvevőszék (a továbbiakban: „a Számvevőszék”) a közös vállalkozás éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: „a számvevőszéki jelentés”) megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója minden lényeges szempontból hűen és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2014. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  megjegyzi, hogy a végrehajtható végleges 2014-es költségvetés 1 168 800 000 euró kötelezettségvállalási előirányzatot és 576 600 000 euró kifizetési előirányzatot tartalmazott; a kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 100%, a kifizetési előirányzatoké pedig 88,5% volt; megjegyzi azonban, hogy az eredeti 2014-es költségvetésben szereplő kifizetési előirányzatokhoz viszonyítva a felhasználási arány csak 73% volt;

3.  tudomásul veszi, hogy az ITER-projekt előtt álló jelenlegi kihívások nyomán az ITER-szervezet új főigazgatója olyan cselekvési tervet mutatott be az ITER tanácsának, amely célzott intézkedéseket tartalmaz a jelenleg a projekt fejlesztésének útjában álló akadályok megoldására; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozást illetően az új megbízott igazgató a közös vállalkozásra vonatkozó, az ITER-szervezet cselekvési tervét nagyban támogató cselekvési tervet készített; tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás megbízott igazgatója 2015 márciusában bemutatta a cselekvési tervet a közös vállalkozás igazgatótanácsának, amely teljes mértékben támogatta azt, valamint hogy a közös vállalkozás cselekvési terve több szempontból kiegészíti az ITER-szervezet cselekvési tervét és további fejlesztéseket határoz meg a közös vállalkozás saját működése tekintetében; megállapítja, hogy az ellenőrzés idején még folyamatban volt a két cselekvési terv végrehajtásához szükséges gyakorlati intézkedések meghatározása; megjegyzi továbbá, hogy 2015 márciusa óta az ITER-szervezet és a közös vállalkozás végrehajtja és szorosan nyomon követi e cselekvési terveket, és azok várhatóan előrelépéseket fognak eredményezni; kéri e cselekvési tervek végrehajtásáról szóló jelentés időben történő előterjesztését;

4.  üdvözli az ITER tanácsának 2016. június 15–16-i következtetéseit, amelyek megerősítették, hogy az ITER-projekt most a helyes irányba halad oly módon, amely lehetővé fogja tenni az ütemtervre és a járulékos költségekre vonatkozó megbízható, valószerű és részletes javaslattételt a First Plasmáig, jóváhagyták az ITER-projekt frissített integrált ütemtervét, amely a First Plasma időpontjául 2025. decembert tűzi ki, kimondták, hogy a projekt eddigi összes mérföldkövének időben vagy határidő előtt történő sikeres lezárása az ITER-szervezet és a nemzeti ügynökségek azon közös képességét jelzi, hogy továbbra is a frissített integrált ütemtervnek megfelelően teljesítsenek, valamint hangsúlyozták, hogy a fokozottan hatékony döntéshozatalról tett tanúbizonyság, a kockázatok jobb megértése és a kötelezettségvállalások szigorú betartása ismételten megalapozza az az iránti bizalmat, hogy az ITER-projekt fenn fogja tartani jelenlegi lendületét;

5.  üdvözli az ITER tanácsának azon álláspontját, hogy a First Plasma révén az alapvető elemekre való kiemelt összpontosítás hatékonyan csökkenteni fogja az ITER-projektben rejlő kockázatokat, és hogy a frissített integrált ütemterv technológiai szempontból a legmegvalósíthatóbb utat jelenti a First Plasma felé, amely a Tokamak és a támogató létesítmények kulcsfontosságú szerelési és üzembe helyezési szakaszának lezárását fogja jelenteni;

6.  megjegyzi, hogy az ITER tanácsának 2015. november 18–19-i ülésén felállított mérföldkövek elérése jól halad előre, és a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) a számára 2016-ra kitűzött hat mérföldkő közül négyet már teljesített;

7.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás székhelyének bérlésével kapcsolatos kérdés megoldódott, mivel a spanyol kormány a jelenlegi székhelyre vonatkozó hosszú távú bérleti szerződést ajánlott, és a jelenlegi irodaterületet egy újabb emelettel bővítette ki; ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy a közös vállalkozás igazgatótanácsa 2016. június 29–30-i ülésén tudomásul vette az F4E irodáira vonatkozó hosszú távú bérleti szerződés megkötését a Spanyol Királyság és az épület tulajdonosa között, és jóváhagyta a közös vállalkozás rendelkezésére álló irodaterület felújítására vonatkozó terveket;

8.  tudomásul veszi a személyzeti szabályzat részleges végrehajtását, és arra ösztönzi a közös vállalkozást, hogy folytassa a fennmaradó rendelkezések végrehajtását; üdvözli, hogy 2016. január 1-jén hatályba lépett a közös vállalkozás új pénzügyi szabályzata és annak új végrehajtási rendelkezései; elismeri, hogy a közös vállalkozás elfogadta a fúziós/nem fúziós alkalmazás fogalommeghatározását, ami megkönnyíti a szerződéseken belül keletkező szellemi tulajdonjogok kizárólagos felhasználására vonatkozó hatály kialakítását.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

26.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

7

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Richard Sulík

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

    HL C 422., 2015.12.17., 33. o.

(2)

    HL C 422., 2015.12.17., 34. o.

(3)

  HL L 246., 2016.9.14., 438. o.

(4)

  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(5)

  HL L 90., 2007.3.30., 58. o.

(6)

HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(7)

HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

(8)

  HL C 422., 2015.12.17., 33. o.

(9)

  HL C 422., 2015.12.17., 34. o.

(10)

  HL L 246., 2016.9.14., 438. o.

(11)

  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(12)

  HL L 90, 2007.3.30, 58. o.

(13)

1   HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(14)

  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat