Postupak : 2016/2084(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0279/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0279/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 04/10/2016 - 7.2
CRE 04/10/2016 - 7.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0364

IZVJEŠĆE     
PDF 420kWORD 51k
30.9.2016
PE 587.486v02-00 A8-0279/2016

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Giorgosu Grammatikakisu

(2016/2084(IMM))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: António Marinho e Pinto

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Giorgosu Grammatikakisu

(2016/2084(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Giorgosu Grammatikakisu, koji je 1. travnja 2016. proslijedio zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Vrhovnog suda Helenske Republike u vezi s postupkom čije je pokretanje predložio državni odvjetnik iz Rethimna zbog zlouporabe povjerenja, zajedno s drugim osobama, u obnašanju dužnosti u Rethimnu (Kreta) u razdoblju od 2000. – 2002. (ref.br.: ABM:AB05/1956), i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 27. travnja 2016.,

–  nakon saslušanja Giorgosa Grammatikakisa u skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članak 62. Ustava, članak 54. Zakona o parničnom postupku i članak 83. Poslovnika Parlamenta Helenske Republike,

–  uzimajući u obzir odluku br. 5181/18.11.2015 tužitelja Prizivnog suda na Kreti,

–  uzimajući u obzir izvješće od 7. travnja 2015. o pojavljivanju zastupnika u Europskom parlamentu Giorgosa Grammatikakisa pred Sudom, zajedno s njegovim odgovorom na tužbu i popratnim dokumentima;

–  uzimajući u obzir odluku br. 104/2015 Prizivnog vijeća na Kreti,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0279/2016),

A.  budući da je zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Vrhovnog suda Helenske Republike zatražio ukidanje imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Giorgosu Grammatikakisu u vezi sa sudskim postupkom zbog navodnog počinjenja kaznenog djela;

B.  budući da u skladu s člankom 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat članovima parlamenta te države;

C.  budući da se u skladu s člankom 62. Ustava Helenske Republike, tijekom parlamentarnog saziva u kojem je izabran, zastupnik ne smije kazneno goniti, biti uhićen ili zadržan u pritvoru niti se na njega smiju primjenjivati bilo kakve druge mjere ograničavanja slobode bez prethodnog odobrenja parlamenta;

D.  budući da grčka tijela predlažu pokretanje kaznenog postupka protiv Giorgosa Grammatikakisa i drugih osoba zbog neispunjavanja određenih pravnih obaveza;

E.  budući da bi se predloženi postupak pokrenuo zbog rasprave održane 8. ožujka 1996. o mogućnosti sklapanja nove privatne police kolektivnog osiguranja, uz obaveznu policu osiguranja, za sve zaposlenike Sveučilišta na Kreti te navodnih nezakonitih isplata u uzastopnim obrocima u razdoblju od 2000. do 2002.;

F.  budući da se prijašnji postupak u istom predmetu odnosio na razdoblje nakon 2000. i da je zaključen oslobađajućom presudom za sve okrivljenike;

G.  budući da je jasno da predloženo pokretanje postupka protiv Giorgosa Grammatikakisa nije povezano s obnašanjem njegove dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu, već s njegovom prijašnjom funkcijom rektora Senata Sveučilišta na Kreti;

H.  budući da se u skladu s člankom 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije predloženi postupak protiv Giorgosa Grammatikakisa ne odnosi na izražena mišljenja ili glasanja pri obnašanju njegovih dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu;

I.  budući da je predloženi postupak proširen kako bi se obuhvatilo razdoblje od 1996. do 2000. i posljednja sjednica Senata Sveučilišta na Kreti na kojoj je Giorgos Grammatikakis bio na funkciji rektora, kada se o spomenutom pitanju raspravljalo, iako nije donesena nikakva odluka; budući da nema naznaka da se iza predloženog postupka krije namjera da se dotičnom zastupniku u Europskom parlamentu nanese politička šteta;

J.  budući da je pokretanje predloženog postupka u slučaju više suokrivljenika, članova Senata Sveučilišta na Kreti te Odbora ELKE, definitivno odbijeno zbog toga što je za navodna kaznena djela u pitanju prošao rok zastare od petnaest godina, dok je druge okrivljenike sud oslobodio po svim točkama optužnice u svibnju 2016.;

K.  iznenađen je zbog toga što je zahtjev za ukidanje imuniteta podnesen sada, nakon dvadeset godina, kao i zbog činjenice da grčki pravosudni sustav nije u međuvremenu mogao pokrenuti postupak protiv Giorgosa Grammatikakisa, već da namjerava to učiniti sada, kada je on zastupnik u Europskom parlamentu;

L.  budući da spor pravosudni sustav nikada ne može biti u potpunosti pravedan s obzirom na to da nakon dvadeset godina ni dotične osobe nisu više iste osobe koje su nekoć bile; budući da pravda nije pravda ako nije pravovremena;

1.  odlučuje ukinuti imunitet Giorgosu Grammatikakisu; na njegov vlastiti zahtjev, kako bi se okončao taj dugotrajni sudski postupak;

2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora grčkim vlastima i Giorgosu Grammatikakisu.

(1)

Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

26.9.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

12

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti