Postupak : 2016/0814(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0288/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0288/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 5.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0392

IZVJEŠĆE     *
PDF 423kWORD 51k
14.10.2016
PE 589.396v02-00 A8-0288/2016

o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Danskoj

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Claude Moraes

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Danskoj

(11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (11220/2016),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, kako je izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0341/2016),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala(1), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. listopada 2013. o jačanju prekogranične suradnje na provođenju zakona u EU-u: primjena Odluka iz Prüma i europskog modela razmjene informacija(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. srpnja 2015. o Europskom programu sigurnosti(3),

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 50. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0288/2016),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

  SL L 210, 6.8.2008., str. 1.

(2)

  Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0269.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Danskoj

Referentni dokumenti

11220/2016 – C8-0341/2016 – 2016/0814(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

19.8.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Claude Moraes

26.9.2016

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

26.9.2016

Datum podnošenja

14.10.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti