JELENTÉS a DNS-adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

14.10.2016 - (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Claude Moraes
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2016/0813(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0289/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0289/2016
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a DNS-adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

(11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (11219/2016),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0340/2016),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra[1], és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel „a határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés megerősítéséről az EU-ban: a prümi határozat és az európai információcsere-modell végrehajtása” című, 2013. október 10-i állásfoglalására[2],

–  tekintettel az európai biztonsági stratégiáról szóló 2015. július 9-i állásfoglalására[3],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 50. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0289/2016),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A DNS-adatokra vonatkozó automatizált adatcsere Dániával

Hivatkozások

11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

19.8.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Claude Moraes

26.9.2016

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

26.9.2016

Benyújtás dátuma

14.10.2016