JELENTÉS a DNS-adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

  14.10.2016 - (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)) - *

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Claude Moraes
  (Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

  Eljárás : 2016/0813(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0289/2016
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0289/2016
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a DNS-adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

  (11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

  (Konzultáció)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Tanács tervezetére (11219/2016),

  –  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0340/2016),

  –  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra[1], és különösen annak 33. cikkére,

  –  tekintettel „a határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés megerősítéséről az EU-ban: a prümi határozat és az európai információcsere-modell végrehajtása” című, 2013. október 10-i állásfoglalására[2],

  –  tekintettel az európai biztonsági stratégiáról szóló 2015. július 9-i állásfoglalására[3],

  –  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 50. cikkének (1) bekezdésére,

  –  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0289/2016),

  1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

  2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

  3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  A DNS-adatokra vonatkozó automatizált adatcsere Dániával

  Hivatkozások

  11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  19.8.2016

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  12.9.2016

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Claude Moraes

  26.9.2016

   

   

   

  Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

  26.9.2016

  Benyújtás dátuma

  14.10.2016