RAPORT
referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca
(11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Claude Moraes

14.10.2016

Procedură : 2016/0813(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0289/2016
Texte depuse :
A8-0289/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: