RAPORT
  referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca
  (11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS))
  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  Raportor: Claude Moraes

  14.10.2016

  Procedură : 2016/0813(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0289/2016
  Texte depuse :
  A8-0289/2016
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: