Postopek : 2016/0813(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0289/2016

Predložena besedila :

A8-0289/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 5.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0391

POROČILO     *
PDF 555kWORD 51k
14.10.2016
PE 589.397v02-00 A8-0289/2016

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Danskem

(11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Claude Moraes

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Danskem

(11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (11219/2016),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0340/2016),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu(1), zlasti člena 33,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2013 o krepitvi čezmejnega sodelovanja na področju kazenskega pregona v EU: izvajanje sklepa k Prümski pogodbi in evropskega modela za izmenjavo informacij(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. julija 2015 o evropski agendi za varnost(3),

–  ob upoštevanju členov 59 in 50(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0289/2016),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

  UL L 210, 6.8.2008, str. 1.

(2)

  Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0419.

(3)

  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0269.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Avtomatizirana izmenjava podatkov o DNK na Danskem

Referenčni dokumenti

11219/2016 – C8-0340/2016 – 2016/0813(CNS)

Datum posvetovanja z EP

19.8.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Claude Moraes

26.9.2016

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

26.9.2016

Datum predložitve

14.10.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov