Postopek : 2016/2108(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0301/2016

Predložena besedila :

A8-0301/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 5.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0395

POROČILO     
PDF 483kWORD 50k
18.10.2016
PE 589.449v02-00 A8-0301/2016

o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu

(2016/2108(IMM))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalka: Evelyn Regner

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu

(2016/2108(IMM))

Evropski parlament,

–  obravnava zahtevi za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu, ki ju je generalna državna tožilka 14. marca 2016 posredovala pritožbenemu sodišču v Parizu, 8. junija 2016 pa sta bili razglašeni na plenarnem zasedanju, in sicer v zvezi s postopkoma, ki potekata pred preiskovalnim sodnikom na okrožnem sodišču v Parizu zaradi nagovarjanja k rasnemu sovraštvu (2211/15/21 in 2226/15/9) in se oba nanašata na isto vprašanje,

–  po zaslišanju Jean-Marieja Le Pena v skladu s členom 9(5) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013(1),

–  ob upoštevanju člena 26 ustave Francoske republike,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0301/2016),

Α.  ker sta preiskovalna sodnika okrožnega sodišča v Parizu zahtevala, da se Jean-Marieju Le Penu zaradi domnevne storitve kaznivega dejanja odvzame poslanska imuniteta;

Β.  ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da člani Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države članice imunitete, priznane članom parlamenta te države;

C.  ker se v skladu s členom 26 ustave Francoske republike zoper poslanca parlamenta ne sme odrediti sodni postopek ali preiskava, niti se ga ne sme aretirati, pridržati ali obsoditi zaradi izraženega mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti, in ker noben poslanec parlamenta zaradi kaznivega dejanja ali delikta ne sme biti aretiran oz. se mu ne sme drugače odvzeti ali omejiti prostosti brez odobritve parlamenta;

D.  ker se v skladu s členom 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije zoper člana Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti;

E.  ker je namen te določbe zagotoviti, da poslanci Evropskega parlamenta načeloma uživajo pravico do svobode izražanja, hkrati pa ta pravica ne pomeni, da jim je dovoljeno klevetati, obrekovati, spodbujati k sovraštvu ali podajati trditve, ki škodijo ugledu, ali druge izjave, ki so v nasprotju s členom 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

F.  ker je treba določbe o poslanski imuniteti tolmačiti v luči vrednot, ciljev in načel evropskih Pogodb;

G.  ker se ta absolutna imuniteta poslancev Evropskega parlamenta ne nanaša zgolj na mnenja, ki jih izrazijo na uradnih sejah Parlamenta, temveč tudi tista, ki jih izrazijo drugje, na primer v medijih, če obstaja „povezava med izraženim mnenjem in poslanskimi dolžnostmi“;

H.  ker je Jean-Marie Le Pen obtožen, da je v videoposnetku, ki je bil 6. junija 2014 objavljen na internetu, javno pozval k rasnemu sovraštvu;

I.  ker ne obstaja nikakršna povezava med sporno izjavo in parlamentarnimi dolžnostmi Jean-Marieja Le Pena, torej Jean-Marie Le Pen pri tem ni opravljal svojih dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta;

J.  ker ni znakov za sum, da gre za fumus persecutionis, tj. za poskus oviranja parlamentarnega dela Jean-Marieja Le Pena;

1.  se odloči, da odvzame imuniteto Jean-Marieju Le Penu;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje francoskim oblastem.

(1)

Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

12.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

2

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov