Διαδικασία : 2016/0031(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0305/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0305/2016

Συζήτηση :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Ψηφοφορία :

PV 02/03/2017 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0059

18.10.2016
A8-0305/2016
ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 994/2012/ΕΕ
(COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD))
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 987kWORD 121k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου