Izvješće - A8-0319/2016Izvješće
A8-0319/2016

  IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Françoisu Jalkhu

  10.11.2016 - (2016/2107(IMM))

  Odbor za pravna pitanja
  Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos

  Postupak : 2016/2107(IMM)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0319/2016
  Podneseni tekstovi :
  A8-0319/2016
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Françoisu Jalkhu

  (2016/2107(IMM))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir zahtjev objavljen na sjednici od 8. lipnja 2016. za ukidanje imuniteta Jean-Françoisu Jalkhu, koji je 14. travnja 2016. uputio francuski ministar pravosuđa i sloboda zbog sudske istrage (predmet br. 1422400530) pokrenute protiv Jean-Françoisa Jalkha na Okružnom sudu u Parizu povodom zahtjeva za spajanje predmeta koji je podnijela udruga „Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme” (Nacionalni ured za suzbijanje antisemitizma) (BNVCA)”, pri čemu ga se tereti za javno poticanje na diskriminaciju, mržnju ili nasilje,

  –  nakon saslušanja Jean-Françoisa Jalkha u skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

  –  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.[1],

  –  uzimajući u obzir članak 26. Ustava Francuske Republike izmijenjen ustavnim zakonom br. 95-880 od 4. kolovoza 1995.,

  –  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0319/2016),

  A.   budući da je javni tužitelj Žalbenog suda u Parizu zatražio ukidanje parlamentarnog imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Jean-Françoisu Jalkhu u vezi s tužbom za navodno kazneno djelo;

  B.  budući da je ukidanje imuniteta Jean-Françoisu Jalkhu povezano s navodnim kaznenim djelom poticanja na diskriminaciju, mržnju ili nasilje prema osobi ili skupini osoba na osnovi porijekla ili pripadnosti ili nepripadnosti određenoj etničkoj skupini, naciji, rasi ili religiji, djelom kažnjivim prema francuskom zakonu, točnije prema članku 24. stavku 8. i članku 23. stavku 1. zakona od 29. srpnja 1881.;

  C.  budući da udruga „Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme” tereti Jean-Françoisa Jalkha u tužbi koju je podnijela nadležnom tužitelju u Parizu 12. kolovoza2014.;

  D.  budući da se tužba odnosi na izjave koje je Jean-Marie Le Pen dao tijekom intervjua objavljenog na internetskoj stranici www.frontnational.com, a zatim i na blogu www.jeanmarielepen.com 6. lipnja 2014., pri čemu je reagirao na spomen imena pjevača Patricka Bruela u publici, koji je prethodno izjavio da više ne može nastupati u gradovima u kojima su izabrani gradonačelnici iz stranke Front National, te je o tome rekao: „To me ne iznenađuje. Slušajte, sljedeći put ćemo ih sve zajedno baciti u peć”; budući da je Jean-François Jalkh bio direktor za publikacije službene internetske stranice stranke Front National;

  E.  budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da zastupnici na državnom području svoje države uživaju imunitet koji se dodjeljuje zastupnicima u parlamentu te države;

  F.  budući da se u članku 26. Ustava Francuske Republike navodi da se zastupnici u Parlamentu ne mogu kazneno goniti, da se protiv njih ne može voditi istraga, da ih se ne može uhititi ni pritvoriti te da se protiv njih ne može pokrenuti sudski postupak zbog izraženih mišljenja ili glasovanja tijekom obnašanja službene dužnosti;

  G.  budući da opseg imuniteta dodijeljenog zastupnicima u francuskom Parlamentu zapravo odgovara opsegu imuniteta dodijeljenog zastupnicima u Europskom parlamentu na temelju članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije; budući da je Sud Europske unije potvrdio da, kako bi uživao imunitet, zastupnik u Europskom parlamentu mišljenje mora iznijeti pri obnašanju svojih dužnosti, čime se podrazumijeva povezanost izraženog mišljenja i parlamentarnih dužnosti; budući da ta povezanost mora biti izravna i očita;

  H.  budući da, kad se navodno kazneno djelo dogodilo, odnosno 6. lipnja 2014., Jean-François Jalkh još nije bio preuzeo svoje dužnosti kao zastupnik u Europskom parlamentu, već je to učinio tek 1. srpnja 2014.;

  I.  budući da optužba očito nije povezana s položajem Jean-Françoisa Jalkha kao zastupnika u Europskom parlamentu, već se odnosi na isključivo nacionalno ili regionalno djelovanje, s obzirom na to da su izjave bile povezane s lokalnim izborima održanima u Francuskoj 23. i 30. ožujka 2014. i s njegovim položajem direktora za publikacije u stranci Front National odgovornog za internetske stranice;

  J.  budući da navodna djela nisu povezana s izražavanjem mišljenja ili glasovanjem zastupnika u Europskom parlamentu pri obnašanju dužnosti u smislu članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije;

  K.  budući da ne postoji sumnja da se sudskom istragom pokrenutom nakon tužbe udruge „Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme” pokušava ometati parlamentarni rad Jean-Françoisa Jalkha (fumus persecutionis);

  1.  odlučuje ukinuti imunitet Jean-Françoisu Jalkhu;

  2.  nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora ministru pravosuđa Francuske Republike i Jean-Françoisu Jalkhu.

  • [1]  Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

  Datum usvajanja

  8.11.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  12

  4

  1

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Angel Dzhambazki, Stefano Maullu