Postupak : 2016/0192(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0321/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0321/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0492

PREPORUKA     ***
PDF 430kWORD 53k
10.11.2016
PE 587.521v02-00 A8-0321/2016

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE))

Odbor za ribarstvo

Izvjestitelj: Jørn Dohrmann

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (10711/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske (11692/2014),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0332/2016),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir svoju nezakonodavnu Rezoluciju od [......] o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za ribarstvo (A8-0321/2016),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i   Kraljevine Norveške.


KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sporazum o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka i Kattegata između Danske, Norveške i Švedske iz 1966. stupio je na snagu 7. kolovoza 1967. Tim je sporazumom, koji je dopunjen bilateralnim sporazumom o ribarstvu između Europske unije i Norveške iz 1980., navedenim trima državama omogućen uzajaman pristup ribolovu u području do četiri nautičke milje od njihovih polaznih linija u području Skagerraka i Kattegata. Osim toga, sporazumom je utvrđeno da se za potrebe takvog ribolova to područje smatra otvorenim morem. Stoga je sporazumom uređen odnos između država i u svojstvu država zastave i obalnih država.

Sporazumom iz 1966. uzete su u obzir posebne zemljopisne značajke područja Skagerraka i Kattegata u pogledu ribarstva te je njime priznato povijesno pravo navedenih triju država na ribarenje u tom malenom morskom području. Zbog toga je sporazum iz 1966. sadržavao samo tri članka: prvim je definirano predmetno područje, a drugim su utvrđena prava pristupa i želja za usklađivanjem tehničkih propisa.

Pristupanjem Danske EU-u 1973. i Švedske 1995. Komisija je postala nadležna za upravljanje tim sporazumom u ime tih dviju država članica. Savjetovanja o režimima koji proizlaze iz tog sporazuma održana su istovremeno sa savjetovanjima u okviru bilateralnog sporazuma o ribarstvu iz 1980.

Sporazum iz 1966. isprva je bio na snazi 35 godina (do 2002.), a naknadno je produžen za dva petogodišnja razdoblja (do 2012.).

S obzirom na noviji razvoj događaja u međunarodnom pravu u području ribarstva, prije svega zbog uvođenja Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982. i Sporazuma UN-a o ribljim stokovima iz 1995., Norveška je smatrala da postojeći sporazum nije u skladu s trenutačnim odredbama prava mora. Zabrinutost Norveške odnosila se prije svega na odredbe o kontroli. Povrh toga, Norveška je smatrala da sporazum nije usklađen s načelima uobičajene nadležnosti obalne države u smislu Konvencije UN-a o pravu mora te da ne odgovara suvremenim načelima očuvanja i upravljanja.

Dana 29. srpnja 2009. norveško Ministarstvo vanjskih poslova službeno je obavijestilo danske vlasti, vladu depozitara sporazuma, o svojoj želji da sporazum raskine službenim otkazivanjem u skladu s člankom 3. stavkom 3. sporazuma. Zato je sporazum iz 1966. prestao važiti 7. kolovoza 2012.

Nakon toga, Norveška je započela službene pregovore s Komisijom, u ime Europske unije, u cilju uspostave zamjenskog sporazuma o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka i Kattegata. Taj novi sporazum parafiran je 24. listopada 2013. i potpisan 15. siječnja 2015. Sporazum je u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora i naknadnim povezanim odredbama iz drugih sporazuma.

Novim se sporazumom plovilima iz Danske, Norveške i Švedske i dalje jamči ekskluzivan uzajamni pristup vodama koje su od njihovih polaznih linija udaljene više od četiri nautičke milje. Njime se navedenim dvjema državama članicama i Norveškoj osigurava daljnji uzajamni pristup vodama drugih strana u području Skagerraka i Kattegata te se istovremeno osiguravaju razborite mjere očuvanja i upravljanja za ribolov u tom području. Nadalje, njime se omogućuju mjere kontrole u skladu s načelima uobičajene nadležnosti obalne države, kao što je već slučaj za ribolovne aktivnosti u Sjevernom moru.

Stajalište izvjestitelja

Ribari tradicionalno ne ribare u određenim vodama: love određene stokove ili vrste te ribare u vodama gdje se ti stokovi ili vrste mogu naći i slijede vrste koje se sele. Ta je tradicija starija od formiranja država i priznavanja teritorijalnih voda kao i od mnogo kasnije nastalih isključivih gospodarskih pojaseva.

Kattegat i Skagerrak tipični su primjeri za to. Švedski, danski i norveški ribari zajedno love iste stokove u tim vodama još od srednjeg vijeka, a možda i duže. Činjenica da su dvije od navedenih država postale države članice EU-a nije promijenila načelo prema kojem bi ribari iz sve tri države trebali uživati povijesno pravo na ribarenje u području Skagerraka i Kattegata. Od iznimne je važnosti da se poštuju ta povijesna prava na ribarenje.

Zajedničkom ribarstvenom politikom EU-a predviđen je sustav upravljanja ribljim stokovima u vodama na koje se ta politika odnosi te se na taj način podržavaju povijesna prava ribara. Ovim se sporazumom dodatno podržavaju povijesna prava na ribarenje u navedenom području te će on biti koristan za provedbu reformirane zajedničke ribarstvene politike u području Kattegata i Skagerraka.

Europski parlament trebao bi dati svoju suglasnost za taj sporazum.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

9.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti