Postupak : 2012/0236(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0325/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0325/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 22/11/2016 - 5.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0431

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 506kWORD 53k
14.11.2016
PE 592.439v02-00 A8-0325/2016

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008 o donošenju

dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

Odbor za ribarstvo

Izvjestiteljica: Diane Dodds

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća  o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008 o donošenju

dugoročnog plana za stokove bakalara i ribolov koji iskorištava te stokove

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (11309/1/2016 – C8-0403/2016),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 13. prosinca 2012.(1),

–  uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju(2) o prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0498),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za ribarstvo (A8-0325/2016),

1.  prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL C 44, 15.2.2013., str. 125.

(2)

SL C 65, 19.2.2016., str. 193.


OBRAZLOŽENJE

Komisija je 12. rujna 2012. podnijela Prijedlog uredbe Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe br. 1342/2008 (COM(2012) 498 final), kako bi se poboljšale i pojasnile odredbe te uredbe. Vijeće je 19. prosinca 2012. usvojilo uredbu u koju nije uvrstilo sve odredbe iz Prijedloga uredbe (COM(2012) 498 final), kao njezinu pravnu osnovu navelo je članak 43. stavak 3. UFEU-a te je u nju uključilo samo amandmane koji se odnose na članke 9. i 12. Uredbe br. 1342/2008. Europski parlament i Komisija pokrenuli su 14. ožujka 2013. postupke za poništenje iz članka 263. UFEU-a. Na temelju rješenja predsjednika Suda od 19. travnja 2013. predmeti C-124/13 (Parlament) i C-125/13 (Komisija) spojeni su u svrhu pisanog i usmenog postupka i presude.  Isto tako, na temelju rješenja predsjednika Suda od 11. rujna 2013. Kraljevini Španjolskoj, Francuskoj Republici i Republici Poljskoj odobrena je intervencija u potporu zahtjevima Vijeća. Sud je 1. prosinca 2015. donio presudu kojom je poništio Uredbu Vijeća, odnosno složio se s Parlamentom i Komisijom.

Parlament je u međuvremenu, nakon glasovanja u Odboru PECH održanog 23. travnja 2013., donio stajalište o prijedlogu Komisije u prvom čitanju 11. lipnja 2013. Nakon presude Suda Europske unije, Odbor PECH je 19. travnja 2016. usvojio mandat za pregovore s Vijećem i predmet je zaključen u jednom trijalogu 29. lipnja 2016. Odbor PECH je 11. srpnja 2016. prihvatio taj dogovor kojim se primjenjuju načela nove zajedničke ribarstvene politike i podržava njezina provedba.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Utvrđivanje dugoročnog plana za stokove bakalara i ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi

Referentni dokumenti

11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

11.6.2013                     T7-0244/2013

Prijedlog Komisije

COM(2012)0498 - C7-0290/2012

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

6.10.2016

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

6.10.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Diane Dodds

4.2.2015

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.10.2016

 

 

 

Datum usvajanja

9.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Ulrike Rodust, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Datum podnošenja

14.11.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti