Postupak : 2016/0229(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0329/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0329/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.1
CRE 01/12/2016 - 6.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0457

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 443kWORD 53k
14.11.2016
PE 593.991v01-00 A8-0329/2016

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestiteljica: Maria Grapini

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0477),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0328/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0329/2016),

1.  usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući prijedlog Komisije;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


OBRAZLOŽENJE

Početak pune primjene odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije i njezinih naknadnih provedbenih i delegiranih akata na dan 1. svibnja 2016. objelodanio je određene nedostatke pri njezinoj izradi.

Relevantna tijela u državama članicama u skladu s člankom 136. u njegovom trenutačnom obliku nemaju pravnu osnovu za primjenu odredbi vezanih uz:

·podnošenje ulazne skraćene deklaracije

·podnošenje obavijesti o dolasku broda za plovidbu morem ili zrakoplova

·prevoženje i podnošenje robe carini po istovaru ili pretovaru

·čekanje odobrenja prije istovara ili pretovara robe

·i odredbe kojima se uređuje privremeni smještaj robe.

Te odredbe primjenjuju se u konkretnom slučaju robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije dok se kretala izravnim putem između dvije točke na tom području morem ili zrakom bez zaustavljanja izvan Unije.

Budući da ne postoji jasna zakonska osnova koja bi državama članicama omogućila da odrede da se roba podnosi carinskim tijelima, nastala je situacija u kojoj je obavljanje njihove dužnosti učinkovitog carinskog nadzora otežano u smislu da ne mogu:

·točno naplatiti uvozne carine i druga davanja

·točno primijeniti nefiskalne mjere kao što su sanitarne kontrole

·identificirati rizike za robu koja dolazi u njihove luke ili zračne luke.

Trenutačnim prijedlogom za izmjenu članka 136. žele se ispraviti ti nedostaci i osigurati jednako postupanje s robom te ponovno dati pravnu osnovu koja je već postojala u prijašnjem carinskom zakoniku.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Carinski zakonik Unije u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom

Referentni dokumenti

COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)

Datum podnošenja EP-u

19.7.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

12.9.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

12.9.2016

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

INTA

31.8.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Maria Grapini

26.9.2016

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

26.9.2016

Datum podnošenja

14.11.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti