JELENTÉS az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletnek az Unió vámterületét tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó áruk tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  14.11.2016 - (COM(2016)0477 – C80016/2016 – 2016/0229(COD)) - ***I

  Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  Előadó: Maria Grapini
  (Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)


  Eljárás : 2016/0229(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0329/2016
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0329/2016
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletnek az Unió vámterületét tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó áruk tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2016)0477 – C8-0328/2016– 2016/0229(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0477),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0328/2016),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

  –  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A8-0329/2016),

  1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  INDOKOLÁS

  Az Uniós Vámkódex létrehozásáról és annak végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusairól szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek 2016. május 1-jével történt teljes körű alkalmazása rávilágított megszövegezésének bizonyos hiányosságaira.

  A tagállamok illetékes hatóságai – a jelenlegi 136. cikk értelmében – nem rendelkeznek jogalappal az alábbiakkal kapcsolatos rendelkezések alkalmazásához:

  ·belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtása,

  ·tengerjáró hajó vagy légi jármű érkezéséről szóló értesítés,

  ·az áruk vám elé állítása és bemutatása kirakodáskor vagy átrakodáskor,

  ·az engedély megvárása az áruk kirakodása vagy átrakodása előtt,

  ·valamint az átmeneti megőrzésre vonatkozó előírások.

  E rendelkezések azon konkrét áruk esetében alkalmazandók, amelyek az Unió vámterületén lévő két pont közötti tengeri vagy légi szállítás közben ideiglenesen elhagyják e területet, feltéve, hogy a fuvarozás közvetlen úton történik, az Unió vámterületén kívüli megállás nélkül.

  Ezen áruk vámhatóságoknak való bemutatására vonatkozó egyértelmű jogalap hiányában akadályozva látják hatékony vámfelügyeletüket, abban az értelemben, hogy nem lesznek képesek

  ·helyesen megállapítani a behozatali vám és egyéb terhek összegét,

  ·helyesen alkalmazni a nem fiskális intézkedéseket, például az egészségügyi ellenőrzéseket,

  ·megállapítani a felügyeletük alá tartozó kikötőkbe vagy repülőterekre érkező árukra vonatkozó kockázatokat.

  A 136. cikk módosítására irányuló jelen javaslat célja, hogy pótolja ezt a hiányt, és ezáltal biztosítsa az árukkal kapcsolatos egyenlő elbánást, valamint visszaállítsa a régi vámkódexben meghatározott jogalapot.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Az Uniós Vámkódex létrehozása, az Unió vámterületét tengeri vagy légi úton ideiglenesen elhagyó áruk tekintetében

  Hivatkozások

  COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  19.7.2016

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  12.9.2016

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  INTA

  12.9.2016

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  INTA

  31.8.2016

   

   

   

  Előadók:

         A kijelölés dátuma

  Maria Grapini

  26.9.2016

   

   

   

  Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

  26.9.2016

  A benyújtás dátuma

  14.11.2016