RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 952/2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru

  14.11.2016 - (COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)) - ***I

  Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
  Rapporteur: Maria Grapini
  (Proċedura simplifikata – Artikolu 50(1) tar-Regoli ta' Proċedura)


  Proċedura : 2016/0229(COD)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A8-0329/2016
  Testi mressqa :
  A8-0329/2016
  Dibattiti :
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 952/2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru

  (COM(2016)0477 – C8-0328/2016– 2016/0229(COD))

  (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0477),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ressqet il-proposta lill-Parlament (C8-0328/2016),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0329/2016),

  1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni;

  2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

  3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

  NOTA SPJEGATTIVA

  Id-dħul fis-seħħ sħiħ fl-1 ta' Mejju 2016 tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (KDU) u l-atti ta' implimentazzjoni u l-atti delegati sussegwenti tiegħu xeħtu dawl fuq ċerti nuqqasijiet fl-abbozzar tiegħu.

  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ma għandhomx bażi legali, skont l-Artikolu 136 attwali, biex japplikaw dispożizzjonijiet relatati ma':

  •  id-depożitu ta' dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul,

  •  in-notifika tal-wasla ta' bastiment jew ta' inġenju tal-ajru,

  •  il-ġarr u l-preżentazzjoni tal-merkanzija lid-dwana mal-ħatt jew it-trasbord,

  •  l-istennija ta' awtorizzazzjoni qabel il-ħatt jew it-trasbord ta' merkanzija,

  •  kif ukoll id-dispożizzjonijiet dwar il-ħażna temporanja.

  Dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw fil-każ konkret ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni filwaqt li għaddiet minn rotta diretta bejn żewġ punti f'dak it-territorju bil-baħar jew bl-ajru mingħajr waqfa barra l-Unjoni.

  Fin-nuqqas ta' bażi legali ċara li titlob il-preżentazzjoni ta' din il-merkanzija lill-awtoritajiet doganali, dawn iqisu li l-kompiti ta' superviżjoni doganali effettiva tagħhom qed jiġu mxekkla, fis-sens li mhux se jkunu jistgħu:

  •  jimponu korrettament dazju tal-importazzjoni u ħlasijiet oħra,

  •  japplikaw korrettament miżuri mhux fiskali bħal kontrolli sanitarji,

  •  jidentifikaw riskji marbuta ma' merkanzija li tasal fil-portijiet jew l-ajruporti tagħhom.

  Il-proposta attwali biex temenda l-Artikolu 136 għandha l-għan li tagħlaq din il-lakuna u biex b'hekk jiġi żgurat trattament ugwali tal-merkanzija u terġa' tipprovdi l-bażi legali li diġà kienet stabbilita mill-kodiċi doganali l-antik.

  PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

  Taqsima

  L-istabbiliment tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru

  Referenzi

  COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)

  Data meta ġiet ippreżentata lill-Parlament

  19.7.2016

   

   

   

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  IMCO

  12.9.2016

   

   

   

  Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  INTA

  12.9.2016

   

   

   

  Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

         Data tad-deċiżjoni

  INTA

  31.8.2016

   

   

   

  Rapporteurs

         Data tal-ħatra

  Maria Grapini

  26.9.2016

   

   

   

  Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

  26.9.2016

  Data tat-tressiq

  14.11.2016