Proċedura : 2016/0229(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0329/2016

Testi mressqa :

A8-0329/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 01/12/2016 - 6.1
CRE 01/12/2016 - 6.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0457

RAPPORT     ***I
PDF 593kWORD 55k
14.11.2016
PE 593.991v01-00 A8-0329/2016

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 952/2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Rapporteur: Maria Grapini

(Proċedura simplifikata – Artikolu 50(1) tar-Regoli ta' Proċedura)

ERRATA/ADDENDA
ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 952/2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016– 2016/0229(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0477),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ressqet il-proposta lill-Parlament (C8-0328/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A8-0329/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.


NOTA SPJEGATTIVA

Id-dħul fis-seħħ sħiħ fl-1 ta' Mejju 2016 tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (KDU) u l-atti ta' implimentazzjoni u l-atti delegati sussegwenti tiegħu xeħtu dawl fuq ċerti nuqqasijiet fl-abbozzar tiegħu.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ma għandhomx bażi legali, skont l-Artikolu 136 attwali, biex japplikaw dispożizzjonijiet relatati ma':

•  id-depożitu ta' dikjarazzjoni fil-qosor tad-dħul,

•  in-notifika tal-wasla ta' bastiment jew ta' inġenju tal-ajru,

•  il-ġarr u l-preżentazzjoni tal-merkanzija lid-dwana mal-ħatt jew it-trasbord,

•  l-istennija ta' awtorizzazzjoni qabel il-ħatt jew it-trasbord ta' merkanzija,

•  kif ukoll id-dispożizzjonijiet dwar il-ħażna temporanja.

Dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw fil-każ konkret ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni filwaqt li għaddiet minn rotta diretta bejn żewġ punti f'dak it-territorju bil-baħar jew bl-ajru mingħajr waqfa barra l-Unjoni.

Fin-nuqqas ta' bażi legali ċara li titlob il-preżentazzjoni ta' din il-merkanzija lill-awtoritajiet doganali, dawn iqisu li l-kompiti ta' superviżjoni doganali effettiva tagħhom qed jiġu mxekkla, fis-sens li mhux se jkunu jistgħu:

•  jimponu korrettament dazju tal-importazzjoni u ħlasijiet oħra,

•  japplikaw korrettament miżuri mhux fiskali bħal kontrolli sanitarji,

•  jidentifikaw riskji marbuta ma' merkanzija li tasal fil-portijiet jew l-ajruporti tagħhom.

Il-proposta attwali biex temenda l-Artikolu 136 għandha l-għan li tagħlaq din il-lakuna u biex b'hekk jiġi żgurat trattament ugwali tal-merkanzija u terġa' tipprovdi l-bażi legali li diġà kienet stabbilita mill-kodiċi doganali l-antik.


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Taqsima

L-istabbiliment tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru

Referenzi

COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-Parlament

19.7.2016

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

IMCO

12.9.2016

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA

12.9.2016

 

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

INTA

31.8.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Maria Grapini

26.9.2016

 

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

26.9.2016

Data tat-tressiq

14.11.2016

Avviż legali - Politika tal-privatezza