Postopek : 2016/0229(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0329/2016

Predložena besedila :

A8-0329/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.1
CRE 01/12/2016 - 6.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0457

POROČILO     ***I
PDF 574kWORD 53k
14.11.2016
PE 593.991v01-00 A8-0329/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije, kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalka: Maria Grapini

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije, kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku

(COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0477),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0328/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0329/2016),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


OBRAZLOŽITEV

Po začetku uporabe vseh določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije ter njenih naknadnih izvedbenih in delegiranih aktov dne 1. maja 2016 so se pokazale nekatere pomanjkljivosti pri pripravi uredbe.

Pristojni organi v državah članicah v skladu s sedanjim členom 136 nimajo pravne podlage za uporabo določb v zvezi z:

•  vložitvijo vstopne skupne deklaracije,

•  obvestilom o prihodu morskega ali zračnega plovila,

•  prevozom blaga na carino in predložitvijo carini ob raztovarjanju ali pretovarjanju,

•  čakanjem na dovoljenje pred raztovarjanjem ali pretovarjanjem blaga

•  ter določbami o začasni hrambi.

Te določbe se uporabljajo v konkretnem primeru za blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije, medtem ko se po morju ali zraku giblje med dvema krajema na tem območju, neposredno in brez postanka zunaj Unije.

Ker ni jasne pravne podlage, ki bi zahtevala predložitev tega blaga carinskim organom, ti menijo, da so njihove obveznosti učinkovitega carinskega nadzora otežene, ker ne morejo:

•  pravilno obračunati uvoznih in drugih dajatev,

•  pravilno uporabljati nefiskalnih ukrepov, kot je sanitarni nadzor,

•  opredeliti tveganj za blago, ki prispe v njihova pristanišča ali letališča.

Sedanji predlog za spremembo člena 136 naj bi zapolnil to vrzel in tako zagotovil enako obravnavo za blago ter ponovno vzpostavil pravno podlago, ki je že obstajala po starem carinskem zakoniku.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Carinski zakonik Unije, kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku

Referenčni dokumenti

COM(2016)0477 – C8-0328/2016 – 2016/0229(COD)

Datum predložitve EP

19.7.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

12.9.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

12.9.2016

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

INTA

31.8.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Maria Grapini

26.9.2016

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

26.9.2016

Datum predložitve

14.11.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov