Postupak : 2016/2226(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0330/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0330/2016

Rasprave :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0490

IZVJEŠĆE     
PDF 525kWORD 59k
15.11.2016
PE 589.226v02-00 A8-0330/2016

koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća   o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Uzbekistana s druge strane i izmjeni Sporazuma kako bi se proširila primjena njegovih odredaba na bilateralnu trgovinu tekstilom, uzimajući u obzir istek bilateralnog sporazuma o tekstilu

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE) – 2016/2226(INI))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestiteljica: Maria Arena

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Uzbekistana s druge strane i izmjeni Sporazuma kako bi se proširila primjena njegovih odredaba na bilateralnu trgovinu tekstilom, uzimajući u obzir istek bilateralnog sporazuma o tekstilu

(16384/1/2010 – C8-0097/2011 – 2010/0323(NLE)2016/2226(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (16384/1/2010),

–  uzimajući u obzir Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Uzbekistana s druge strane (16388/2010),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0097/2011),

–  uzimajući u obzir svoju Privremenu rezoluciju od 15. studenog 2011.(1) o nacrtu odluke Vijeća,

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu Rezoluciju od ...(2) o nacrtu odluke Vijeća,

–  uzimajući u obzir najnovija opažanja Odbora stručnjaka za primjenu konvencija i preporuka o Uzbekistanu u vezi s Konvencijom o ukidanju prisilnog rada (Konvencija 105) i Konvencijom o najgorim oblicima dječjeg rada (Konvencija 182), usvojenim 2015. i objavljenim 2016.(3),

  uzimajući u obzir Protokol (br. 1) priložen Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji,

  uzimajući u obzir Protokol (br. 2) priložen Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. drugi podstavak Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0330/2016),

A.   budući da je u prosincu 2011. Europski parlament odlučio odgoditi donošenje odluke o suglasnosti za Protokol o tekstilu između EU-a i Uzbekistana te da je usvojio privremeno izvješće u kojem se bavi navodnim korištenjem dječjeg i prisilnog rada u berbi pamuka u Uzbekistanu;

B.  budući da je Parlament u tom privremenom izvješću zaključio da će razmotriti davanje suglasnosti samo ako uzbekistanske vlasti dopuste promatračima Međunarodne organizacije rada (MOR) da provedu detaljan i neometan nadzor te ako promatrači potvrde da su provedene konkretne reforme kojima su postignuti bitni rezultati u smislu da se ostvaruje stvarni napredak u iskorjenjivanju prisilnog i dječjeg rada na nacionalnoj, pokrajinskoj i lokalnoj razini;

C.  budući da je Parlament uspostavio redovit dijalog s Komisijom, Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD), uzbekistanskom vladom, MOR-om i civilnim društvom u cilju praćenja situacije tijekom berbe pamuka i vršenja pritiska na sve dionike kako bi se stalo na kraj korištenju dječjim i prisilnim radom u Uzbekistanu;

D.  budući da je uzbekistanska vlada 2013. dopustila MOR-u da provodi nadzor nad berbom pamuka; budući da je MOR od 2013. u više navrata izvršio nadzor koji je prvotno bio usredotočen na dječji rad, a kasnije je proširen na prisilni rad te uvjete zapošljavanja;

E.  budući da se suradnja između MOR-a i uzbekistanske vlade postupno širi te da je Uzbekistan 2014. postao prva zemlja srednje Azije koja je s MOR-om dogovorila Državni program za dostojanstven rad;

F.  budući da je najnovije izvješće MOR-a o nadzoru nad berbom pamuka u 2015. pokazalo da je korištenje dječjim radom za berbu pamuka postalo rijetko, sporadično i društveno neprihvatljivo iako je i dalje potreban stalan nadzor(4);

G.  budući da je prema MOR-u razina osviještenosti o prisilnom radu u Uzbekistanu i dalje u začecima, no usprkos tome istraživanja koje je proveo MOR upućuju na to da većina radnika dobrovoljno bere pamuk te imaju mogućnost odbiti taj rad;

H.  budući da će završno izvješće MOR-a o berbi pamuka 2016. u Uzbekistanu biti dostupno krajem ove godine;

I.  budući da je iskorjenjivanje prisilnog i dječjeg rada cilj, ali i proces koji se još uvijek odvija, u koji je potrebno uložiti trud te kojemu je potrebna dodatna podrška EU-a i međunarodne zajednice, uključujući sudjelovanje organizacija civilnog društva za ljudska prava i prava radnika;

J.  budući da je uzbekistanska vlada usvojila akcijske planove radi promjene načina zapošljavanja radnika za branje pamuka te zajedno s organizacijama poslodavaca i sindikatima promicala podizanje razine osviještenosti u vezi s time i izradila mehanizam praćenja u cilju sprečavanja prisilnog i dječjeg rada;

K.  budući da nevladine organizacije i dalje izvješćuju o kršenjima ljudskih prava u toj zemlji, posebno u području povezanom s berbom pamuka, gdje upozoravaju da u vrijeme berbe dolazi do masovne prisilne mobilizacije studenata i javnih službenika, kao i do kršenja slobode udruživanja i izražavanja, a posebno ispitivanja građana koji izvješćuju o berbi, redovitog progona i uznemiravanja branitelja ljudskih prava i aktivista civilnog društva te onemogućavanja međunarodnim skupinama za zaštitu prava i medijskim kućama da djeluju u toj zemlji;

L.  budući da iznenadna smrt predsjednika Islama Karimova ne bi trebala imati nikakav utjecaj na kontinuirani postupak poboljšavanja radnih uvjeta na poljima pamuka u Uzbekistanu;

1.  ističe koliko je važno što je uzbekistanska vlada poduzela korake kako bi MOR-u dopustila nadzor nad berbom pamuka i uključila se u opsežnu suradnju s MOR-om preko Državnog programa za dostojanstven rad;

2.  pozdravlja velik napredak koji je u Uzbekistanu ostvaren od 2013., uključujući donošenje zakona kojima se zabranjuje korištenje dječjim radom, čime je on gotovo potpuno iskorijenjen; potiče vlasti da se dodatno angažiraju na kampanji za podizanje razine osviještenosti diljem zemlje kako bi se dječji rad potpuno iskorijenio;

3.  cijeni činjenicu da uzbekistanska vlada također radi na iskorjenjivanju prisilnog rada u suradnji s MOR-om te da je postignut napredak; međutim, naglašava da i dalje postoje suptilni oblici nedobrovoljnog rada, da je taj proces složen i da među ostalim iziskuje reformu politika zapošljavanja;

4.  smatra da bi zbog tih napora uzbekistanske vlade Parlament trebao dati suglasnost za Protokol o tekstilu između EU-a i Uzbekistana; mišljenja je da će ta suglasnost biti pozitivna poticajna poruka uzbekistanskoj vladi da nastavi ulagati napore k potpunom iskorjenjivanju dječjeg rada i svih drugih oblika prisilnog rada, kao i da nastavi jačati suradnju s EU-om;

5.  pozdravlja činjenicu da je Savez sindikata Uzbekistana u listopadu 2015. pristupio Međunarodnoj konfederaciji sindikata kao pridruženi član; naglašava ulogu koju uzbekistanski sindikati imaju u jamčenju pristojnih uvjeta rada i zaštite prava radnika; poziva uzbekistansku vladu da u potpunosti surađuje sa sindikatima u tom smjeru; potiče uzbekistanske sindikate da povećaju svoju ulogu u nastojanjima oko potpunog iskorjenjivanja prisilnoga rada;

6.  zabrinut je zbog izvješća neovisnih promatrača o masovnoj državnoj mobilizaciji građana, kao i o prisilnom radu javnih službenika i studenata, u radovima prije berbe 2016. godine;

7.  poziva sljedećega uzbekistanskog predsjednika da uspostavi novu paradigmu o ljudskim pravima tako što će smjesta ukinuti prisilni i dječji rad tijekom berbe pamuka koji se još uvijek primjenjuju;

8.  poziva Komisiju i ESVD da redovito i detaljno obavještavaju Parlament o stanju u Uzbekistanu, osobito u pogledu iskorjenjivanja dječjeg i prisilnog rada; odlučuje da će nastaviti pratiti razvoj situacije u Uzbekistanu i organizirati redovit dijalog s MOR-om, Komisijom, ESVD-om i drugim dionicima u cilju potpunog iskorjenjivanja prisilnog i dječjeg rada u Uzbekistanu;

9.  uviđa da će i dalje biti potrebna kombinacija dijaloga i suradnje, kao i kontinuirani pritisak Unije, MOR-a i Svjetske banke na uzbekistansku vladu kako bi se taj cilj postigao; zadržava pravo da pozove Komisiju i Vijeće da aktiviraju članke 2. i 95. Sporazuma o partnerstvu i suradnji kako bi se poduzele sve nužne, opće i posebne mjere ako ne dođe do ispunjenja obveze o iskorjenjivanju dječjeg i prisilnog rada;

10.  poziva Komisiju i Delegaciju EU-a u Taškentu da političkim dijalogom i programima pomoći doprinesu strukturnim reformama u Uzbekistanu, koje će među ostalim obuhvatiti veće naknade za berače pamuka, mehanizaciju i veću proračunsku transparentnost u pogledu prihoda od berbe pamuka;

11.  dijeli stajalište da bi se Državni program za dostojanstven rad trebao nastaviti i nakon 2016. i da ga treba produbiti kako bi se obuhvatila modernizacija uzbekistanskoga gospodarstva, poboljšanje politike zapošljavanja u područjima kao što su zdravlje i sigurnost na radu te inspekcija rada, pritom vodeći računa o ravnopravnosti spolova; u tom pogledu pozdravlja Dekret uzbekistanske vlade br. 909 (od 16. studenoga 2015.) kojim se želi poboljšati radne uvjete, zapošljavanje i socijalnu zaštitu radnika u poljoprivrednom sektoru u razdoblju od 2016. do 2018.;

12.  ističe da pomoć koju je EU pružao posljednjih godina, a koja je bila usmjerena na vladavinu prava i pravosuđe te na poticanje reformi i poboljšanje učinkovitosti rada uzbekistanskog parlamenta, mora polučiti opipljive rezultate;

13.  smatra da bi pomoć EU-a Uzbekistanu trebala također biti usmjerena na napuštanje monokulture pamuka u toj zemlji i smanjivanje njezine ovisnosti o izvozu pamuka diversifikacijom gospodarstva, čime bi se postupno moglo ublažiti katastrofalno stanje okoliša, osobito što se tiče onoga što je ostalo od Aralskog jezera i njegovih pritoka;

14.  poziva Komisiju da što prije podnese vodeću inicijativu EU-a na temu odgovornog upravljanja unutar lanca opskrbe u odjevnoj industriji uz prijedlog za povećanje transparentnosti u lancu opskrbe; podsjeća na važnost Pakta o održivosti pokrenutog 2013. i ističe da takve vrste inicijativa mogu poslužiti kao temelj za pripremu novih djelovanja u suradnji s trećim zemljama radi ispunjenja ciljeva u vezi s poboljšanjem uvjeta rada te zdravlja i sigurnosti na radu u odjevnoj industriji;

15.  potiče uzbekistansku vladu da radi na ratifikaciji i stvarnoj provedbi svih 27 temeljnih međunarodnih konvencija u okviru općeg sustava povlastica (OSP+) kako bi mogla zatražiti carinske povlastice u tom sustavu;

16.  ističe da je 2009. i 2010. Vijeće ukinulo sankcije EU-a „radi poticanja uzbekistanskih vlasti na poduzimanje daljnjih znatnih koraka za poboljšanje vladavine prava i stanja ljudskih prava na terenu”, navodeći nadalje da „će Vijeće pomno i stalno nadzirati stanje ljudskih prava u Uzbekistanu” te da „će dubina i kvaliteta dijaloga i suradnje ovisiti o uzbekistanskim reformama”;

17.  poziva Komisiju i ESVD da nadziru političku tranziciju u Uzbekistanu i da redovito obavještavaju Parlament o tom procesu;

18.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, ESVD i države članice da iskoriste proces tranzicije kao priliku da inzistiraju na konkretnim i mjerljivim poboljšanjima stanja ljudskih prava tijekom sljedećih mjeseci; ističe da bi konkretna poboljšanja trebala obuhvatiti uvjete koje su 2010. iznijeli ministri vanjskih poslova EU-a;

19.  ističe da je tekstilni sektor, posebno proizvodnja pamuka, glavno područje trgovine između EU-a i Uzbekistana; u tom smislu naglašava da bi EU trebao u potpunosti iskoristiti proširenje Sporazuma o partnerstvu i suradnji kako bi zajamčio da se uzbekistanske vlasti nakon iznenadne smrti predsjednika angažiraju na procesu tranzicije koji bi trebao dovesti do boljeg upravljanja, jačanja vladavine prava, demokratskih reformi i znatnog poboljšanja stanja ljudskih prava;

20.  ponovno naglašava obvezu Unije da nastavi graditi i produbljivati odnose s Uzbekistanom, što iziskuje poštovanje ljudskih prava i vladavine prava; poziva uzbekistansku vladu da stvori više prostora za neovisno civilno društvo, da posveti više pozornosti brigama uzbekistanskih i međunarodnih nevladinih organizacija te da ispuni svoje obveze u okviru Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima te Konvencije protiv mučenja;

21.  snažno potiče uzbekistanske vlasti da u potpunosti poštuju svoje međunarodne obveze u pogledu zaštite ljudskih prava; pozdravlja njihovu najavu prijedloga za amnestiju povodom 24. obljetnice Ustava Uzbekistana; snažno potiče uzbekistanske vlasti da u taj potez uključe puštanje na slobodu iz zatvora svih pojedinaca zatvorenih na temelju politički motiviranih optužbi, poboljšanje postupanja prema osobama u pritvoru i prekidanje ciklusa represije, uhićenja i osuda; potiče uzbekistansku vladu da u većoj mjeri surađuje s međunarodnim institucijama, što uključuje i jedanaest posebnih postupaka Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava (UNHRC)(5);

22.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica i   vladi i parlamentu Republike Uzbekistana;

(1)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2011)0586.

(2)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(0000)0000.

(3)

Izvještaj Odbora stručnjaka za primjenu konvencija i preporuka – Primjena međunarodnih radnih standarda za 2016. – IZVJEŠTAJ III (dio 1A).

(4)

Izvještaj Odbora stručnjaka za primjenu konvencija i preporuka – Primjena međunarodnih radnih standarda za 2016. – IZVJEŠTAJ III (dio 1A), str. 218.

(5)

Jedanaest posebnih postupaka opisano je na sljedećoj poveznici: http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB Za opći pregled posebnih postupaka UNHRC-a vidi http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.


MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (25.10.2016)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Uzbekistana s druge strane i izmjeni Sporazuma kako bi se proširila primjena njegovih odredaba na bilateralnu trgovinu tekstilom, uzimajući u obzir istek bilateralnog sporazuma o tekstilu

(16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE) - 2016/2226(INI))

Izvjestiteljica za mišljenje:Ulrike Lunacek

PRIJEDLOZI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  ističe da je tekstilni sektor, posebno proizvodnja pamuka, glavno područje trgovine između EU-a i Uzbekistana; u tom smislu naglašava da bi EU trebao u potpunosti iskoristiti proširenje Sporazuma o partnerstvu i suradnji kako bi zajamčio da se uzbekistanske vlasti nakon nagle smrti predsjednika angažiraju na procesu tranzicije koji bi trebao dovesti do boljeg upravljanja, jačanja vladavine prava, demokratskih reformi i znatnog poboljšanja stanja ljudskih prava;

2.  pozdravlja znatan napredak ostvaren od 2013. u pogledu pitanja dječjeg rada u Uzbekistanu, uključujući donošenje zakona kojima se zabranjuje primjena dječjega rada; potiče vlasti da se dodatno angažiraju na kampanji za podizanje razine osviještenosti diljem te zemlje kako bi se dječji rad potpuno iskorijenio; ističe ulogu diplomatskih napora EU-a u tom procesu, a posebno rezolucije Parlamenta iz 2011. kojom se privremeno zaustavilo donošenje sporazuma i koja je dovela do aktivnog uključenja Međunarodne organizacije rada (MOR) i Svjetske banke;

3.  uviđa da je potrebna dodatna suradnja s uzbekistanskom vladom kako bi se doprinijelo kontinuiranom smanjenju prisilnoga rada; smatra da, iako je postignut napredak u pogledu općenitog smanjenja prisilnog rada, ipak nije riječ o ustaljenom trendu; ističe da se, unatoč činjenici da se broj osoba koje su izravno prisiljene da beru pamuk nesumnjivo s godinama smanjio otkako je MOR počeo provoditi nadzor, čini da i dalje prevladavaju manje izravni i suptilniji oblici nedobrovoljnog rada;

4.  ističe da će EU nastaviti pratiti korake koje poduzimaju uzbekistanske vlasti; zadržava pravo da pozove Komisiju i Vijeće da aktiviraju članke 2. i 95. Sporazuma o partnerstvu i suradnji kako bi se poduzele sve nužne opće i posebne mjere ako se problem dječjeg rada ponovno pojavi i ne dođe do iskorjenjivanja drugih oblika prisilnog rada;

5.  zabrinut je zbog izvješća neovisnih promatrača o masovnoj državnoj mobilizaciji građana, kao i o prisilnom radu javnih službenika i studenata, u radovima prije berbe 2016. godine;

6.  pozdravlja odobrenje uzbekistanske vlade da se MOR-u dodijeli dopuštenje za nadzor nad berbom pamuka i njezinu odluku da se uključi u opsežnu suradnju s MOR-om preko Državnog programa za dostojanstven rad; s nestrpljenjem iščekuje izvještaj Međunarodne organizacije rada o berbi pamuka 2016. godine u Uzbekistanu; nadalje, smatra da bi praćenjem tog prijelaznog razdoblja Parlament također mogao dobiti sveobuhvatnu predodžbu o procesu tranzicije u Uzbekistanu;

7.  poziva sljedećega uzbekistanskog predsjednika da uspostavi novu paradigmu o ljudskim pravima tako što će smjesta ukinuti prisilni i dječji rad tijekom berbe pamuka koji se još uvijek primjenjuju;

8.  smatra da bi samo konkretni dokazi znatnog i mjerljivog napretka prema potpunom iskorjenjivanju dječjeg rada i određeni dokazi napretka prema iskorjenjivanju svih drugih oblika prisilnog rada, koje je provjerio MOR, omogućili Parlamentu da dâ svoju suglasnost, u skladu s ciljevima zajedničke trgovinske politike EU-a koji zahtijevaju poštovanje njegovih vrijednosti; mišljenja je da bi ta suglasnost bila pozitivna poticajna poruka uzbekistanskoj vladi da nastavi ulagati napore prema potpunom iskorjenjivanju dječjeg rada i svih drugih oblika prisilnog rada, kao i da nastavi jačati suradnju s EU-om;

9.  ističe da pomoć koju je EU pružao posljednjih godina i koja je bila usmjerena na vladavinu prava i pravosuđe te na poticanje reformi i poboljšanje učinkovitosti rada uzbekistanskog parlamenta mora donijeti opipljive rezultate;

10.  potiče uzbekistanske vlasti da pojačaju napore oko daljnje modernizacije i diversifikacije poljoprivrednog sektora u toj zemlji, uz nastavak potpore EU-a, Svjetske banke i drugih međunarodnih donatora;

11.  smatra da bi pomoć EU-a Uzbekistanu trebala također biti usmjerena na napuštanje monokulture pamuka u toj zemlji i smanjivanje ovisnosti te zemlje o izvozu pamuka diversifikacijom gospodarstva, čime bi se postupno moglo ublažiti katastrofalno stanje okoliša, osobito što se tiče onoga što je ostalo od Aralskog jezera i njegovih pritoka;

12.  ističe da je 2009. i 2010. Vijeće ukinulo sankcije EU-a „radi poticanja uzbekistanskih vlasti na poduzimanje daljnjih znatnih koraka za poboljšanje vladavine prava i stanja ljudskih prava na terenu”, navodeći nadalje da „će Vijeće pomno i stalno nadzirati stanje ljudskih prava u Uzbekistanu” te da „će dubina i kvaliteta dijaloga i suradnje ovisiti o uzbekistanskim reformama”;

13.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i države članice da iskoriste proces tranzicije kao mogućnost da inzistiraju na konkretnim i mjerljivim poboljšanjima stanja ljudskih prava tijekom sljedećih mjeseci; ističe da bi konkretna poboljšanja trebala obuhvatiti uvjete koje su 2010. iznijeli ministri vanjskih poslova EU-a;

14.  pozdravlja činjenicu da je Savez sindikata Uzbekistana u listopadu 2015. pristupio Međunarodnoj konfederaciji sindikata kao pridruženi član; naglašava ulogu koju uzbekistanski sindikati imaju u jamčenju pristojnih uvjeta rada i zaštite prava radnika; poziva uzbekistansku vladu da u potpunosti surađuje sa sindikatima u tom smjeru; potiče uzbekistanske sindikate da povećaju svoju ulogu u nastojanjima oko potpunog iskorjenjivanja prisilnoga rada;

15.  snažno potiče uzbekistanske vlasti da u potpunosti poštuju svoje međunarodne obveze u pogledu zaštite ljudskih prava; pozdravlja njihovu najavu prijedloga za amnestiju povodom 24. obljetnice Ustava Uzbekistana; snažno potiče uzbekistanske vlasti da u taj potez uključe puštanje na slobodu iz zatvora svih pojedinaca zatvorenih na temelju politički motiviranih optužbi, poboljšanje postupanja prema njima u zatvoru i prekidanje ciklusa represije, uhićenja i presuda; potiče uzbekistansku vladu da u većoj mjeri surađuje s međunarodnim institucijama, što uključuje i jedanaest posebnih postupaka Vijeća Ujedinjenih naroda za ljudska prava (UNHRC)(1);

16.  očekuje od ESVD-a da čvrsto pristupi rješavanju svih glavnih slučajeva kršenja ljudskih prava u 10. krugu dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Uzbekistana koji je predviđen za studeni 2016. i da ti sastanci budu više usmjereni na rezultate.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

24.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

4

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Biljana Borzan, Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec

(1)

Jedanaest posebnih postupaka opisano je na sljedećoj poveznici:http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB Za opći pregled posebnih postupaka UNHRC-a vidi http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

10.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

4

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Philippe Loiseau

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti