Postupak : 2016/2114(REG)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0344/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0344/2016

Rasprave :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Glasovanja :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0484

IZVJEŠĆE     
PDF 2890kWORD 494k
22.11.2016
PE 585.606v03-00 A8-0344/2016

o općoj reviziji Poslovnika Europskog parlamenta

(2016/2114(REG))

Odbor za ustavna pitanja

Izvjestitelj: Richard Corbett

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR
 MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o općoj reviziji Poslovnika Europskog parlamenta

(2016/2114(REG))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 226. i 227. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja te mišljenja Odbora za proračune, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane te Odbora za pravna pitanja (A8-0344/2016),

1.  odlučuje u Poslovnik unijeti niže navedene izmjene;

2.  ističe da su tim izmjenama Poslovnika uzete u obzir odredbe iz Međuinstitucijskog sporazuma od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva(1);

3.   nalaže glavnom tajniku da poduzme potrebne mjere kako bi se informatički sustavi Parlamenta bez odgode prilagodili izmijenjenom Poslovniku i da uspostavi odgovarajuće elektroničke alate, među ostalim za praćenje pitanja za pisani odgovor upućenih drugim institucijama Unije;

4.  odlučuje izbrisati članak 106. stavak 4. iz Poslovnika čim se regulatorni postupak s kontrolom ukloni iz postojećeg zakonodavstva te zahtijeva da u međuvremenu službe na koje se to odnosi dodaju tom članku napomenu koja upućuje na to buduće brisanje;

5.  poziva Konferenciju predsjednika da revidira Kodeks ponašanja za pregovore u okviru redovnog zakonodavnog postupka kako bi se uskladio s člancima 73. do 73.d, koji se donose u skladu s ovom Odlukom;

6.  skreće pozornost na potrebu reorganizacije Prilogâ Poslovniku tako da sadrže samo tekstove koji imaju istu pravnu vrijednost i na koje se odnosi ista postupovna većina kao i na sam Poslovnik i Prilog VI., koji se, iako je za njegovo donošenje potreban drukčiji postupak i drukčija većina, sastoji od provedbenih mjera Poslovnika; zahtijeva da se drugi postojeći prilozi i svi dodatni tekstovi koji bi mogli biti relevantni za rad zastupnika okupe u zbirku dokumenata koja će pratiti Poslovnik;

7.  ističe da izmjene ovog Poslovnika stupaju na snagu prvoga dana sjednice Parlamenta koja slijedi nakon sjednice na kojoj su usvojeni, uz iznimku članka 212. stavka 2. o sastavu međuparlamentarnih izaslanstava, koji za postojeća izaslanstva stupa na snagu na dan otvorenja prvog zasjedanja nakon sljedećih izbora za Europski parlament, koji će se održati 2019. godine;

8.  odlučuje da će države članice prilagoditi svoje izjave o financijskim interesima kako bi odražavale promjene članka 4. Priloga I. Poslovniku najkasnije šest mjeseci nakon dana stupanja na snagu tih promjena; traži od svojeg Predsjedništva i glavnog tajnika da u roku od tri mjeseca nakon dana stupanja na snagu donesu odgovarajuće mjere kojim se zastupnicima omogućava ta prilagodba; odlučuje da će izjave podnesene na temelju odredbi Poslovnika koje su bile na snazi na dan donošenja ove Odluke biti valjane šest mjeseci nakon dana tog stupanja na snagu; nadalje odlučuje da će se te odredbe primjenjivati na sve zastupnike koji stupe na dužnost tijekom tog razdoblja;

9.  traži od Odbora za ustavna pitanja da revidira članak 168.a u vezi s novim definicijama pragova te da godinu dana nakon stupanja na snagu toga članka preispita primjenu tih pragova na određene članke;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji radi obavijesti.

Amandman    1

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 2.

Članak 2.

Nezavisnost mandata

Nezavisnost mandata

Zastupnici u Europskom parlamentu svoju dužnost obnašaju nezavisno. Pri tome ih ne obvezuju nikakve upute i nemaju obvezujući mandat.

U skladu s člankom 6. stavkom 1. Akta od 20. rujna 1976. te s člankom 2. stavkom 1. i člankom 3. stavkom 1. Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, zastupnici obnašaju svoju dužnost slobodno i nezavisno, ne obvezuju ih nikakve upute i nemaju obvezujući mandat.

Obrazloženje

Pravno gledajući, izvor nezavisnosti mandata potječe iz članka 6. stavka 1. Akta iz 1976. te članka 2. stavka 1. i članka 3. stavka 1. Statuta zastupnika. Predloženom izmjenom, koja odražava točan tekst tih odredbi, želi se izbjeći svaka zabuna.

Amandman    2

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 3.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Provjera valjanosti mandata

Provjera valjanosti mandata

1.  Nakon izbora za Europski parlament predsjednik poziva nadležna tijela država članica da bez odlaganja obavijeste Parlament o imenima izabranih zastupnika kako bi mandati svih zastupnika u Parlamentu mogli započeti kada i prva sjednica nakon izbora.

1  Nakon izbora za Europski parlament predsjednik poziva nadležna tijela država članica da bez odlaganja obavijeste Parlament o imenima izabranih zastupnika kako bi mandati svih zastupnika u Parlamentu mogli započeti kada i prva sjednica nakon izbora.

Predsjednik istovremeno upozorava nadležna tijela na odgovarajuće odredbe Akta od 20. rujna 1976. i poziva ih da poduzmu potrebne mjere kako bi se izbjeglo moguće obnašanje dužnosti nespojive s onom zastupnika u Europskom parlamentu.

Predsjednik istovremeno upozorava nadležna tijela na odgovarajuće odredbe Akta od 20. rujna 1976. i poziva ih da poduzmu potrebne mjere kako bi se izbjeglo moguće obnašanje dužnosti nespojive s onom zastupnika u Europskom parlamentu.

2.  Svaki zastupnik o čijem je izboru Parlament obaviješten, prije početka mandata u Parlamentu pisanim putem izjavljuje da ne obnaša dužnost nespojivu s onom zastupnika u Europskom parlamentu u smislu članka 7. stavaka 1. i 2. Akta od 20. rujna 1976. Ta se izjava podnosi nakon općih izbora, ako je moguće, najkasnije šest dana prije konstituirajuće sjednice Parlamenta. Dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu, zastupnik sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju pod uvjetom da je potpisao gore navedenu pisanu izjavu.

2.  Svaki zastupnik o čijem je izboru Parlament obaviješten, prije početka mandata u Parlamentu pisanim putem izjavljuje da ne obnaša dužnost nespojivu s onom zastupnika u Europskom parlamentu u smislu članka 7. stavaka 1. i 2. Akta od 20. rujna 1976. Ta se izjava podnosi nakon općih izbora, ako je moguće, najkasnije šest dana prije konstituirajuće sjednice Parlamenta. Dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu, zastupnik sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja mu uz to pripadaju pod uvjetom da je potpisao gore navedenu pisanu izjavu.

Ako se na osnovi činjenica koje je moguće provjeriti u javno dostupnim izvorima ustanovi da zastupnik obnaša dužnost nespojivu s onom zastupnika u Europskom parlamentu u smislu članka 7. stavaka 1. i 2. Akta od 20. rujna 1976., Parlament na temelju informacija koje mu je dao predsjednik utvrđuje slobodno zastupničko mjesto.

Ako se na osnovi činjenica koje je moguće provjeriti u javno dostupnim izvorima ustanovi da zastupnik obnaša dužnost nespojivu s onom zastupnika u Europskom parlamentu u smislu članka 7. stavaka 1. i 2. Akta od 20. rujna 1976., Parlament na temelju informacija koje mu je dao predsjednik utvrđuje slobodno zastupničko mjesto.

3.  Parlament na temelju izvješća odbora nadležnog za provjeru valjanosti mandata bez odlaganja pristupa provjeri njihove valjanosti i odlučuje o valjanosti mandata svakog novoizabranog zastupnika, te o svim sporovima koji su mu upućeni u skladu s odredbama Akta od 20. rujna 1976. osim o onima koji se temelje na nacionalnim izbornim zakonima.

3.  Parlament na temelju izvješća nadležnog odbora bez odlaganja pristupa provjeri valjanosti mandata i odlučuje o valjanosti mandata svakog novoizabranog zastupnika, te o svim sporovima koji su mu upućeni u skladu s odredbama Akta od 20. rujna 1976. osim onih koji su, prema tom Aktu, obuhvaćeni isključivo nacionalnim odredbama na koje taj Akt upućuje.

 

Izvješće odbora temelji se na službenoj obavijesti svake države članice o konačnim rezultatima izbora, u kojoj su navedena imena izabranih kandidata i mogućih zamjenika te njihov poredak u skladu s rezultatima glasovanja.

 

Valjanost mandata zastupnika ne može se potvrditi ako zastupnik nije podnio pisane izjave propisane ovim člankom i Prilogom I. Poslovniku.

4.  Izvješće odbora temelji se na službenoj obavijesti svake države članice o konačnim rezultatima izbora u kojoj su navedena imena izabranih kandidata i mogućih zamjenika te njihov poredak u skladu s rezultatima glasovanja.

 

Valjanost mandata zastupnika ne može se potvrditi ako zastupnik nije podnio pisane izjave propisane ovim člankom i Prilogom I. ovom Poslovniku.

 

Parlament može na temelju izvješća nadležnog odbora u bilo kojem trenutku donijeti odluku o sporu koji se tiče valjanosti mandata zastupnika.

4.  Parlament na temelju prijedloga nadležnog odbora bez odlaganja pristupa provjeri valjanosti mandata pojedinih zastupnika koji zamjenjuju zastupnike na odlasku i može u bilo kojem trenutku donijeti odluku o sporu koji se tiče valjanosti mandata zastupnika.

5.  Ako imenovanje zastupnika nastupi kao posljedica odustanka kandidata koji se nalazi na istoj listi, odbor jamči da je navedeni odustanak nastupio u skladu s duhom i slovom Akta od 20. rujna 1976. i članka 4. stavka 3. ovog Poslovnika.

5.  Ako imenovanje zastupnika nastupi kao posljedica odustanka kandidata koji se nalazi na istoj listi, odbor jamči da je navedeni odustanak nastupio u skladu s duhom i slovom Akta od 20. rujna 1976. i članka 4. stavka 3. ovog Poslovnika.

6.  Odbor osigurava da tijela država članica ili Europske unije bez odlaganja Parlamentu pošalju sve informacije koje mogu utjecati na obnašanje dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu ili na poredak zamjenika, te da u slučaju imenovanja zastupnika naznače datum od kojega ono proizvodi učinke.

6.  Odbor osigurava da tijela država članica ili Europske unije bez odlaganja Parlamentu pošalju sve informacije koje mogu utjecati na ispunjavanje uvjeta za potvrdu valjanosti mandata zastupnika u Europskom parlamentu ili na ispunjavanje uvjeta ili poredak zamjenika, te da u slučaju imenovanja zastupnika naznače datum od kojega ono proizvodi učinke.

Ako nadležna tijela država članica pokrenu postupak koji može dovesti do prestanka dužnosti zastupnika, predsjednik od njih traži da ga redovito obavještavaju o tijeku postupka te upućuje predmet nadležnom odboru. Na temelju prijedloga nadležnog odbora Parlament može zauzeti stajalište o navedenom predmetu.

Ako nadležna tijela država članica pokrenu postupak koji može dovesti do prestanka dužnosti zastupnika, predsjednik od njih traži da ga redovito obavještavaju o tijeku postupka te upućuje predmet nadležnom odboru. Na temelju prijedloga nadležnog odbora Parlament može zauzeti stajalište o navedenom predmetu.

Obrazloženje

The changes in paragraph 3 illustrate the fact that the "committee responsible" is clearly identified in Annex VI. The words "except those based on national electoral laws" are deleted as they are not fully in line with Article 12 of the Act of 1976, i.e. "other than those arising out of the national provisions to which the Act refers". Moreover, subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are moved to paragraph 3 for consistency reasons.

As a consequence, paragraph 4 will consist of only its current subparagraph 3. This provision refers to what happens in the course of the legislative term when Members are replaced. The word "proposal" instead of "report" allows having recourse to a simplified procedure (i.e. ad hoc verification by letter) in unproblematic cases, in line with the standing practice.

Amandman    3

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 4.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Trajanje mandata zastupnika

Trajanje mandata zastupnika

1.  Mandat zastupnika započinje i prestaje u skladu s odredbama Akta od 20. rujna 1976. Mandat također prestaje smrću ili ostavkom zastupnika.

1.  Mandat zastupnika započinje i prestaje u skladu s člancima 5. i 13. Akta od 20. rujna 1976.

2.  Zastupnici nakon izbora nastavljaju obnašati svoje dužnosti do početka prve sjednice Parlamenta.

 

3.  Zastupnici koji podnesu ostavku obavještavaju predsjednika Parlamenta o svojoj ostavci i o danu od kojega ona proizvodi učinke, koji može biti najkasnije tri mjeseca nakon dana te obavijesti. Ova se obavijest sastavlja u obliku službene zabilješke u nazočnosti glavnog tajnika ili njegovog predstavnika, koji je potpisuje zajedno sa zastupnikom te se zabilješka odmah podnosi nadležnom odboru, koji je uvrštava u dnevni red svoje prve sjednice nakon primitka zabilješke.

3.  Zastupnici koji podnesu ostavku obavještavaju predsjednika Parlamenta o svojoj ostavci i o danu od kojega ona proizvodi učinke, koji može biti najkasnije tri mjeseca nakon dana te obavijesti. Ova se obavijest sastavlja u obliku službene zabilješke u nazočnosti glavnog tajnika ili njegovog predstavnika, koji je potpisuje zajedno sa zastupnikom te se zabilješka odmah podnosi nadležnom odboru, koji je uvrštava u dnevni red svoje prve sjednice nakon primitka zabilješke.

Ako nadležni odbor smatra da ostavka nije u skladu s duhom ili slovom Akta od 20. rujna 1976., o tome obavještava Parlament kako bi on mogao odlučiti o utvrđivanju slobodnog zastupničkog mjesta.

Ako nadležni odbor smatra da je ostavka u skladu s Aktom od 20. rujna 1976., objavljuje se slobodno zastupničko mjesto od dana koji u službenoj zabilješci navede zastupnik u ostavci, a predsjednik o tome obavještava Parlament.

U protivnom, slobodno se mjesto utvrđuje od dana koji je zastupnik u ostavci naveo u službenoj zabilješci. Parlament o tome ne glasuje.

Ako nadležni odbor smatra da ostavka nije u skladu s Aktom od 20. rujna 1976., predlaže Parlamentu da ne objavljuje slobodno zastupničko mjesto.

U iznimnim okolnostima uvodi se pojednostavljeni postupak, posebno ako se između dana kad ostavka stupa na snagu i prve sjednice nadležnog odbora održava jedna ili više sjednica Parlamenta te ako klub zastupnika kojemu pripada zastupnik u ostavci ne može pronaći zamjenu za te sjednice s obzirom na to da slobodno zastupničko mjesto još nije utvrđeno. Prema ovom postupku izvjestitelj nadležnog odbora koji je zadužen za te slučajeve ima ovlaštenje da bez odlaganja prouči svaku propisno podnesenu ostavku i da u slučaju u kojem bi odgoda razmatranja obavijesti mogla imati štetne posljedice, uputi predmet predsjedniku odbora, zahtijevajući u skladu sa stavkom 3.:

 

  da se predsjednika Parlamenta u ime odbora obavijesti da je utvrđeno slobodno zastupničko mjesto; ili

 

  da se sazove izvanredna sjednica odbora u cilju razmatranja posebnih poteškoća koje je izvjestitelj utvrdio.

 

 

3a.  Ako prije sljedeće sjednice Parlamenta nije zakazana sjednica nadležnog odbora, izvjestitelj nadležnog odbora bez odlaganja proučava svaku ostavku o kojoj je dostavljena propisana obavijest. Ako bi odgoda razmatranja obavijesti mogla imati štetne posljedice, izvjestitelj upućuje predmet predsjedniku odbora i u skladu sa stavkom 3. zahtijeva sljedeće:

 

  da se predsjednika Parlamenta u ime odbora obavijesti da se može objaviti slobodno zastupničko mjesto ili

 

  da se sazove izvanredna sjednica odbora u cilju razmatranja posebnih poteškoća koje je izvjestitelj utvrdio.

4.   Ako nadležno tijelo države članice obavijesti predsjednika o prestanku mandata zastupnika u Europskom parlamentu u skladu s odredbama prava dotične države članice zbog nespojivosti u smislu članka 7. stavka 3. Akta od 20. rujna 1976. ili zbog odustanka od mandata u skladu s člankom 13. stavkom 3. istog Akta, predsjednik obavještava Parlament da mandat prestaje danom navedenim u obavijesti države članice te poziva državu članicu da bez odlaganja popuni slobodno zastupničko mjesto.

4.   Ako nadležna tijela bilo država članica bilo Unije ili sam zastupnik obavijeste predsjednika o imenovanju ili izboru na dužnost nespojivu s onom zastupnika u Europskom parlamentu u smislu članka 7. stavka 1. ili 2. Akta od 20. rujna 1976., predsjednik o tome obavještava Parlament, koji objavljuje slobodno zastupničko mjesto od dana pojave nespojivosti.

Ako nadležna tijela država članica ili Unije ili sam zastupnik obavijeste predsjednika o imenovanju ili izboru na dužnost nespojivu s onom zastupnika u Europskom parlamentu u smislu članka 7. stavaka 1. i 2. Akta od 20. rujna 1976., predsjednik o tome obavještava Parlament, koji utvrđuje slobodno zastupničko mjesto.

Ako nadležna tijela država članica obavijeste predsjednika o prestanku mandata zastupnika u Europskom parlamentu bilo zbog dodatne nespojivosti utvrđene zakonom te države članice u skladu s člankom 7. stavkom 3. Akta od 20. rujna 1976. bilo zbog povlačenja mandata tog zastupnika u skladu s člankom 13. stavkom 3. tog Akta, predsjednik obavještava Parlament da je mandat zastupnika prestao s danom navedenim u obavijesti države članice. Ako u obavijesti nije naveden datum, datum prestanka mandata je datum kad je navedena država članica poslala obavijest.

5.  Tijela država članica ili Unije obavještavaju predsjednika o svakoj zadaći koju namjeravaju dodijeliti zastupniku. Predsjednik nadležnom odboru upućuje pitanje o spojivosti predložene zadaće sa slovom i duhom Akta od 20. rujna 1976. te obavještava Parlament, zastupnika i dotična tijela o zaključcima nadležnog odbora.

5.  Kada tijela država članica ili Unije obavijeste predsjednika o zadaći koju namjeravaju dodijeliti zastupniku, predsjednik nadležnom odboru upućuje pitanje o spojivosti predložene zadaće s Aktom od 20. rujna 1976. te obavještava Parlament, zastupnika i dotična tijela o zaključcima nadležnog odbora.

6.  Sljedeći se dani smatraju danom prestanka mandata i danom nastanka slobodnog zastupničkog mjesta:

 

  u slučaju ostavke: dan kada Parlament utvrdi slobodno zastupničko mjesto u skladu s obavijesti o ostavci;

 

  u slučaju imenovanja ili izbora na dužnost nespojivu s onom zastupnika u Europskom parlamentu u smislu članka 7. stavaka 1. ili 2. Akta od 20. rujna 1976: dan naveden u obavijesti koju su poslala nadležna tijela država članica ili Unije ili sam zastupnik.

 

7.  Ako Parlament utvrdi slobodno zastupničko mjesto, o tome obavještava državu članicu i poziva je da ga bez odlaganja popuni.

7.  Ako Parlament utvrdi slobodno zastupničko mjesto, predsjednik o tome obavještava državu članicu i poziva je da ga bez odlaganja popuni.

8.  Spor o valjanosti imenovanja zastupnika čiji je mandat prethodno provjeren upućuje se nadležnom odboru koji bez odlaganja podnosi izvješće Parlamentu, najkasnije na početku sljedeće sjednice.

 

9.  Parlament zadržava pravo da u slučajevima kada je prihvaćanje ili istek mandata utemeljeno na sadržajnoj netočnosti ili manama volje, proglasi imenovanje nevažećim ili odbije utvrditi slobodno zastupničko mjesto.

9.  U slučajevima kada je prihvaćanje ili istek mandata utemeljen na sadržajnoj netočnosti ili manama volje, Parlament može imenovanje proglasiti nevažećim ili može odbiti utvrditi slobodno zastupničko mjesto.

Obrazloženje

As regards paragraph 1, Article 13(1) of the Act of 1976 adds the case of "withdrawal of the mandate" to "death or resignation". However, since all these cases are covered by the Act of 1976, the second sentence of this paragraph is superfluous and can be deleted.

Paragraph 2 is deleted, asits content is already covered by the Act of 1976.

In paragraph 3, since the case of a problematic resignation is the exception and not the rule, subparagraphs 2 and 3 are inverted and their wording is streamlined.

The existing interpretation is converted into a new paragraph after paragraph 3 and its wording streamlined.

Subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are inverted in order to reflect the order of the incompatibilities referred to in Article 7 of the Act of 1976. Their wording is also adapted (among other things, the last sentence of current subparagraph 1 is deleted as it is a mere repetition of current paragraph 7).

The amendment of paragraph 5 makes sure that it complies with the principle that Parliament’s Rules of Procedure may not impose obligations on other authorities, including those of the Member States.

Since the suggested wording of paragraphs 3 and 4 clarifies the date of the end of the term of office in all possible cases covered by the Act of 1976 (including resignation, incompatibilities or withdrawal of mandate), paragraph 6 becomes superfluous and can be deleted.

Paragraph 7 is in line with the existing practice.

Paragraph 8 is deleted as it is reflected in Rule 3 with the exception of the deadline, which can be deleted, as depending on the complexity of a dispute, this deadline "no later than the beginning of the next part-session" may prove to be too tight.

Paragraph 9 would become paragraph 7. "Shall reserve the right to" is a somewhat odd wording in the context and the amendment suggests to replace it with "may".

Amandman    4

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 5.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Povlastice i imuniteti

Povlastice i imuniteti

1.  Zastupnici uživaju povlastice i imunitete u skladu s Protokolom o povlasticama i imunitetima Europske unije.

1.  Zastupnici uživaju povlastice i imunitete utvrđene u Protokolu o povlasticama i imunitetima Europske unije.

2.  Imunitet parlamentarnih zastupnika nije osobna povlastica zastupnika već jamstvo neovisnosti Parlamenta kao cjeline i njegovih zastupnika.

2.  Izvršavajući svoje ovlasti u vezi s povlasticama i imunitetima Parlament djeluje tako da očuva svoj integritet kao demokratska zakonodavna skupština i osigurava nezavisnost zastupnika u obnašanju njihovih dužnosti. Imunitet parlamentarnih zastupnika nije osobna povlastica zastupnika već jamstvo neovisnosti Parlamenta kao cjeline i njegovih zastupnika.

3.  Čim primi obavijest o izboru zastupnika, predsjednik Parlamenta zastupnicima izdaje iskaznice koje im omogućuju slobodno kretanje u državama članicama.

3.  Europska unija na zahtjev zastupnika i uz prethodno odobrenje predsjednika Parlamenta izdaje zastupnicima propusnicu Europske unije, koja im omogućuje slobodno kretanje u državama članicama i drugim zemljama koje je priznaju kao važeću putnu ispravu.

 

3a.  U svrhu obnašanja svojih dužnosti svaki zastupnik ima pravo aktivno sudjelovati u radu parlamentarnih odbora i izaslanstava u skladu s odredbama ovog Poslovnika.

4.  Zastupnici imaju pravo uvida u sve dokumente Parlamenta ili nekog odbora osim u osobne dokumente i račune, koje smiju pregledati isključivo zastupnici na koje se oni odnose. Iznimke od ovog pravila postupanja s dokumentima za koje se može odbiti javni pristup u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, utvrđene su u Prilogu VII. ovom Poslovniku.

4.  Zastupnici imaju pravo uvida u sve dokumente Parlamenta ili nekog odbora osim u osobne dokumente i račune, koje smiju pregledati isključivo zastupnici na koje se oni odnose. Iznimke od ovog pravila postupanja s dokumentima za koje se može odbiti javni pristup u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, utvrđene su u članku 210.a.

 

Uz odobrenje Predsjedništva zastupniku se na temelju obrazložene odluke može osporiti pravo uvida u dokument Parlamenta ako nakon saslušanja dotičnog zastupnika Predsjedništvo zaključi da bi spomenuti uvid uzrokovao neprihvatljivu štetu institucionalnim interesima Parlamenta ili javnim interesima te da dotični zastupnik traži uvid u dokument zbog privatnih i osobnih razloga. U roku od mjesec dana od primitka obavijesti zastupnik može protiv takve odluke uložiti pisanu žalbu. Da bi bila prihvatljiva, u pisanoj žalbi moraju se navesti razlozi. O žalbi odlučuje Parlament bez rasprave na sjednici koja slijedi nakon ulaganja žalbe.

Obrazloženje

U stavku 1. ponavlja se članak 6. stavak 2. Akta iz 1976. godine. (Lingvistička izmjena.)

Stavak 2. sadrži osnovno načelo u vezi s imunitetom parlamentarnih zastupnika i dopunjuje se uključivanjem prve rečenice iz članka 6. stavka 1.

U pogledu izmjena u stavku 4. Prilog VII. dio A izbrisan je i preinačen u novi članak 210.a (novi).

Amandman    5

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 6.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 6.

Članak 6.

Ukidanje imuniteta

Ukidanje imuniteta

1.  Izvršavajući svoje ovlasti u vezi s povlasticama i imunitetima Parlament djeluje tako da očuva svoj integritet kao demokratska zakonodavna skupština i osigura nezavisnost zastupnika u obnašanju njihovih dužnosti. Svi zahtjevi za ukidanje imuniteta ocjenjuju se u skladu s člancima 7., 8. i 9. Protokola Europske unije o povlasticama i imunitetima i s načelima na koja se upućuje u ovom članku.

1.  Svi zahtjevi za ukidanje imuniteta ocjenjuju se u skladu s člancima 7., 8. i 9. Protokola Europske unije o povlasticama i imunitetima i s načelima na koja se upućuje u članku 5. stavku 2.

2.  Ako su zastupnici pozvani u svojstvu svjedoka ili vještaka, nije potrebno zahtijevati ukidanje imuniteta, pod uvjetom:

2.  Ako su zastupnici pozvani u svojstvu svjedoka ili vještaka, nije potrebno zahtijevati ukidanje imuniteta, pod uvjetom:

– da neće morati svjedočiti u terminu koji im onemogućuje ili otežava izvršavanje parlamentarnih dužnosti, ili da će moći dati izjavu u pisanom ili bilo kojem drugom obliku kojim im se ne otežava ispunjavanje njihovih parlamentarnih dužnosti; ili

– da neće morati svjedočiti u terminu koji im onemogućuje ili otežava izvršavanje parlamentarnih dužnosti, ili da će moći dati izjavu u pisanom ili bilo kojem drugom obliku kojim im se ne otežava ispunjavanje njihovih parlamentarnih dužnosti i

– da neće morati svjedočiti o povjerljivim informacijama koje su dobili pri obnašanju svoje dužnosti za koje smatraju da ih ne trebaju otkriti.

– da neće morati svjedočiti o povjerljivim informacijama koje su dobili pri obnašanju svoje dužnosti za koje smatraju da ih ne trebaju otkriti.

(Odnosi se na AM 25)

Obrazloženje

Prvi dio stavka 1. premješta se u članak 5. stavak 2.

Amandman    6

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 7.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 7.

Članak 7.

Zaštita povlastica i imuniteta

Zaštita povlastica i imuniteta

1.  U slučajevima kad postoje navodi o povredi povlastica i imuniteta zastupnika ili bivšeg zastupnika od strane tijela države članice, može se u skladu s člankom 9. stavkom 1. podnijeti zahtjev da Parlament donese odluku o tome je li doista došlo do povrede tih povlastica i imuniteta.

1.  U slučajevima kad postoje navodi da je došlo ili će doći do povreda povlastica i imuniteta zastupnika ili bivšeg zastupnika od strane tijela države članice, može se u skladu s člankom 9. stavkom 1. podnijeti zahtjev da Parlament donese odluku o tome je li doista došlo ili bi moglo doći do povrede tih povlastica i imuniteta.

2.  Posebice, takav zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta može se podnijeti ako se smatra da okolnosti predstavljaju administrativna ili druga ograničenja slobodnom kretanju zastupnika pri putovanju na mjesto zasjedanja Parlamenta ili povratku s njega, ili slobodnom izražavanju mišljenja ili glasovanju tijekom obnašanja dužnosti, ili da pak potpadaju pod okvir članka 9. Protokola Europske unije o povlasticama i imunitetima.

2.  Posebice, takav zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta može se podnijeti ako se smatra da bi okolnosti predstavljale administrativna ili druga ograničenja slobodnom kretanju zastupnika pri putovanju na mjesto zasjedanja Parlamenta ili povratku s njega, ili slobodnom izražavanju mišljenja ili glasovanju tijekom obnašanja dužnosti, ili da bi potpadale pod okvir članka 9. Protokola Europske unije o povlasticama i imunitetima.

3.  Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta zastupnika nije dopušten ako je u vezi s istim postupkom već primljen zahtjev za ukidanje ili zaštitu imuniteta tog zastupnika, bez obzira na to je li tada donesena odluka ili nije.

3.  Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta zastupnika nije dopušten ako je u vezi s istim činjenicama već primljen zahtjev za ukidanje ili zaštitu imuniteta tog zastupnika, bez obzira na to je li tada donesena odluka ili nije.

4.  Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta zastupnika ne razmatra se ako je u vezi s istim postupkom već primljen zahtjev za ukidanje imuniteta tog zastupnika.

4.  Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta zastupnika ne razmatra se ako je u vezi s istim činjenicama već primljen zahtjev za ukidanje imuniteta tog zastupnika.

5.  U slučajevima u kojima je donesena odluka da se ne zaštite povlastice i imunitet zastupnika, zastupnik može uz podnošenje novih dokaza podnijeti zahtjev za preispitivanje odluke. Zahtjev za ponovno razmatranje nije dopušten ako je postupak pokrenut protiv odluke na osnovi članka 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili ako predsjednik smatra da podneseni novi dokazi nisu dovoljno utemeljeni da opravdaju ponovno razmatranje.

5.  U slučajevima u kojima je donesena odluka da se ne zaštite povlastice i imunitet zastupnika, zastupnik iznimno može uz podnošenje novih dokaza u skladu s člankom 9. stavkom 1. podnijeti zahtjev za preispitivanje odluke. Zahtjev za ponovno razmatranje nije dopušten ako je postupak pokrenut protiv odluke na osnovi članka 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili ako predsjednik smatra da podneseni novi dokazi nisu dovoljno utemeljeni da opravdaju ponovno razmatranje.

Obrazloženje

As regards paragraph 1, the wording is revised insofar as it sounds very categorical as to the existence of an actual breach. It seems to imply the need for a final judgment or an otherwise irrevocable decision by a public authority prejudicing a Member, thus making potential breaches irrelevant. This, however, would make requests for defence possible only at a stage when Parliament's decision could be useless.

Paragraph 3, insofar as reference to the same legal proceedings, and not to the same facts, although providing legal certainty, might be too formalistic. If both criminal and civil proceedings have been instituted in respect of the same facts, but the waiver is requested for the former and the defence for the latter, Parliament might paradoxically adopt two different decisions.

As it stands, paragraph 5 does not set any limits to requests for reconsideration, which could be, therefore, endlessly reiterated. In order to prevent such situations, the amendment suggests adding the word "exceptionally" in the first sentence– after all, the decision to defend (or not to defend) a Member's immunity is of a non-binding nature (see Judgment in Marra, EU:C:2008:579, paragraphs 38-39).

Amandman    7

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 9.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 9.

Članak 9.

Postupci u vezi s imunitetom

Postupci u vezi s imunitetom

1.  Svaki zahtjev za ukidanje imuniteta zastupnika koji nadležno tijelo države članice uputi predsjedniku, ili zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta koji zastupnik ili bivši zastupnik uputi predsjedniku, objavljuje se u Parlamentu i upućuje nadležnom odboru.

1.  Svaki zahtjev za ukidanje imuniteta zastupnika koji nadležno tijelo države članice uputi predsjedniku, ili zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta koji zastupnik ili bivši zastupnik uputi predsjedniku, objavljuje se u Parlamentu i upućuje nadležnom odboru.

Zastupnika ili bivšeg zastupnika može predstavljati drugi zastupnik. Zahtjev ne može uputiti drugi zastupnik bez suglasnosti zastupnika na kojeg se zahtjev odnosi.

1a.  Uz suglasnost zastupnika ili bivšeg zastupnika na kojeg se zahtjev odnosi zahtjev može uputiti drugi zastupnik kojem se odobrava predstavljanje zastupnika ili bivšeg zastupnika u svim fazama postupka.

 

Zastupnik koji predstavlja zastupnika ili bivšeg zastupnika na kojeg se zahtjev odnosi nije uključen u odluke koje donosi odbor.

2.  Odbor razmatra zahtjeve za ukidanje imuniteta ili zahtjeve za zaštitu povlastica i imuniteta i imuniteta bez odlaganja, ali uzimajući u obzir njihovu relativnu složenost.

2.  Odbor razmatra zahtjeve za ukidanje imuniteta ili zahtjeve za zaštitu povlastica i imuniteta i imuniteta bez odlaganja, ali uzimajući u obzir njihovu relativnu složenost.

3.  Nadležni odbor podnosi prijedlog obrazložene odluke u kojem preporučuje prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva za ukidanje imuniteta ili zahtjeva za zaštitu imuniteta i povlastica.

3.  Nadležni odbor podnosi prijedlog obrazložene odluke u kojem preporučuje prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva za ukidanje imuniteta ili zahtjeva za zaštitu imuniteta i povlastica. Amandmani nisu dopušteni. Ako se prijedlog odbije, smatra se da je donesena suprotna odluka.

4.  Odbor može tražiti da mu nadležno tijelo pruži informacije ili objašnjenja koje smatra neophodnim za stvaranje mišljenja o tome treba li imunitet oduzeti ili zaštititi.

4.  Odbor može tražiti da mu nadležno tijelo pruži informacije ili objašnjenja koje smatra neophodnim za stvaranje mišljenja o tome treba li imunitet oduzeti ili zaštititi.

5.  Dotični zastupnik ima mogućnost da bude saslušan te može priložiti dokumente ili druge pisane dokaze koje smatra relevantnima. Zastupnika može predstavljati drugi zastupnik.

5.  Dotični zastupnik ima mogućnost da bude saslušan i može priložiti dokumente ili druge pisane dokaze koje smatra relevantnima.

Zastupnik neće biti prisutan na raspravi o zahtjevu za ukidanje ili zaštitu svog imuniteta, osim na vlastitom saslušanju.

Zastupnik neće biti prisutan na raspravi o zahtjevu za ukidanje ili zaštitu svog imuniteta, osim na vlastitom saslušanju.

Predsjednik odbora poziva zastupnika na saslušanje i pritom navodi datum i vrijeme. Zastupnik se može odreći prava da bude saslušan.

Predsjednik odbora poziva zastupnika na saslušanje i pritom navodi datum i vrijeme. Zastupnik se može odreći prava da bude saslušan.

Ako se zastupnik ne odazove saslušanju na koje je pozvan, smatrat će se da se odrekao prava da bude saslušan, osim ako se nije ispričao zbog nemogućnosti saslušanja u predloženo vrijeme i pritom za to naveo razloge. Predsjednik odbora donosi odluku o tome može li se isprika prihvatiti u svjetlu danih razloga, a na tu odluku nije moguća žalba.

Ako se zastupnik ne odazove saslušanju na koje je pozvan, smatrat će se da se odrekao prava da bude saslušan, osim ako se nije ispričao zbog nemogućnosti saslušanja u predloženo vrijeme i pritom za to naveo razloge. Predsjednik odbora donosi odluku o tome može li se isprika prihvatiti u svjetlu danih razloga, a na tu odluku nije moguća žalba.

Ako predsjednik odbora odobri ispriku, poziva zastupnika na saslušanje u nekom drugom terminu. Ako zastupnik ne postupi u skladu s drugim pozivom na saslušanje, postupak se nastavlja bez saslušanja zastupnika. Nije dopušteno podnošenje novih isprika ili novih zahtjeva za saslušanje.

Ako predsjednik odbora odobri ispriku, poziva zastupnika na saslušanje u nekom drugom terminu. Ako zastupnik ne postupi u skladu s drugim pozivom na saslušanje, postupak se nastavlja bez saslušanja zastupnika. Nije dopušteno podnošenje novih isprika ili novih zahtjeva za saslušanje.

6.  Ako zahtjev za ukidanje imuniteta sadrži više točaka, o svakoj točki može se donijeti odvojena odluka. U iznimnim slučajevima u izvješću odbora moguće je predložiti da se ukidanje imuniteta primijeni isključivo u postupku kaznenog progona i da do pravomoćnosti presude zastupnik zadržava imunitet od bilo kojeg oblika uhićenja ili zatvaranja te od bilo koje druge mjere koja bi mu onemogućila izvršavanje dužnosti koje proizlaze iz mandata.

6.  Ako zahtjev za ukidanje ili zaštitu imuniteta sadrži više točaka, o svakoj točki može se donijeti odvojena odluka. U iznimnim slučajevima u izvješću odbora moguće je predložiti da se ukidanje ili zaštita imuniteta primijeni isključivo u postupku kaznenog progona i da do pravomoćnosti presude zastupnik zadržava imunitet od bilo kojeg oblika uhićenja ili zatvaranja te od bilo koje druge mjere koja bi mu onemogućila izvršavanje dužnosti koje proizlaze iz mandata.

7.   Odbor može dati obrazloženo mišljenje o nadležnosti dotičnog tijela i o dopuštenosti zahtjeva, ali se ni pod kojim uvjetima ne može izjasniti o zastupnikovoj krivnji ni o tome opravdavaju li mišljenja ili postupci koji mu se pripisuju kazneni progon, čak ni u slučaju da prilikom razmatranja zahtjeva stekne podrobna saznanja o činjenicama slučaja.

7.  Odbor može dati obrazloženo mišljenje o nadležnosti dotičnog tijela i o dopuštenosti zahtjeva, ali se ni pod kojim uvjetima ne može izjasniti o zastupnikovoj krivnji ni o tome opravdavaju li mišljenja ili postupci koji mu se pripisuju kazneni progon, čak ni u slučaju da prilikom razmatranja zahtjeva stekne podrobna saznanja o činjenicama slučaja.

8.  Izvješće odbora uvrštava se na početak dnevnog reda prve sljedeće dnevne sjednice nakon dana podnošenja izvješća. Na prijedlog(e) odluke nije moguće podnositi amandmane.

8.  Prijedlog odluke odbora uvrštava se na dnevni red prve dnevne sjednice nakon dana njegova podnošenja. Na taj prijedlog nije moguće podnositi amandmane.

Rasprava se ograničava na razmatranje razloga za prihvaćanje ili odbijanje prijedloga za ukidanje ili zadržavanje imuniteta, ili prijedloga za zaštitu povlastica ili imuniteta.

Rasprava se ograničava na razmatranje razloga za prihvaćanje ili odbijanje prijedloga za ukidanje ili zadržavanje imuniteta, ili prijedloga za zaštitu povlastica ili imuniteta.

Ne dovodeći u pitanje članak 164., zastupnik čije se povlastice ili imuniteti razmatraju ne može govoriti u raspravi.

Ne dovodeći u pitanje članak 164., zastupnik čije se povlastice ili imuniteti razmatraju ne može govoriti u raspravi.

O prijedlogu ili prijedlozima odluke u izvješću glasuje se na prvom glasovanju nakon rasprave.

O prijedlogu ili prijedlozima odluke u izvješću glasuje se na prvom glasovanju nakon rasprave.

Nakon što Parlament razmotri predmet, o svakom se prijedlogu u izvješću glasuje odvojeno. Ako se prijedlog odbije, smatra se da je donesena suprotna odluka.

Nakon što Parlament razmotri predmet, o svakom se prijedlogu u izvješću glasuje odvojeno. Ako se prijedlog odbije, smatra se da je donesena suprotna odluka.

9.  Predsjednik odmah priopćava odluku Parlamenta dotičnom zastupniku i nadležnom tijelu dotične države članice te traži da ga obavještavaju o razvoju događaja u postupku i sudskim odlukama koje iz njega proizlaze. Kad predsjednik primi informaciju o tome, prenosi je Parlamentu na način koji smatra najprimjerenijim, po potrebi nakon što se savjetuje s nadležnim odborom.

9.  Predsjednik odmah priopćava odluku Parlamenta dotičnom zastupniku i nadležnom tijelu dotične države članice te traži da ga obavještavaju o razvoju događaja u postupku i sudskim odlukama koje iz njega proizlaze. Kad predsjednik primi informaciju o tome, prenosi je Parlamentu na način koji smatra najprimjerenijim, po potrebi nakon što se savjetuje s nadležnim odborom.

10.  Odbor s navedenim predmetima i zaprimljenim dokumentima postupa strogo povjerljivo.

10.  Odbor s navedenim predmetima i zaprimljenim dokumentima postupa strogo povjerljivo. Zahtjeve koji se odnose na postupke povezane s imunitetom odbor uvijek razmatra na sjednici zatvorenoj za javnost.

11.  Nakon savjetovanja s državama članicama odbor može sastaviti okvirni popis tijela država članica koja imaju nadležnost podnošenja zahtjeva za ukidanje imuniteta zastupnika.

11.  Parlament ispituje samo zahtjeve za ukidanje imuniteta zastupnika koje su mu proslijedila pravosudna tijela ili stalna predstavništva država članica.

12.  Odbor utvrđuje načela za primjenu ovog članka.

12.  Odbor utvrđuje načela za primjenu ovog članka.

13.  Svaki upit o opsegu povlastica i imuniteta zastupnika koji podnese nadležno tijelo razmatra se u skladu s gore navedenim odredbama.

13.  Svaki upit o opsegu povlastica i imuniteta zastupnika koji podnese nadležno tijelo razmatra se u skladu s gore navedenim odredbama.

Obrazloženje

The current interpretation following paragraph 1is converted into a new paragraph and the last part of paragraph 5 is aligned to it.

The amendment to paragraph 3 seeks to clarify that the same principles referred to in paragraph 8 of this Rule also apply at committee level.

For practical reasons, it is not always possible to place an immunity case at the head of the agenda. The amendment to paragraph 8 adapts the text to this reality. It also replaces the word ‘report’ by the more appropriate expression ‘proposal for a decision’, consistently with the wording of Rule 9(3) and (8), fourth subparagraph. At the same time, the existing mechanism consisting of a systematic plenary vote on every immunity case is preserved as the most objective and appropriate to ensure the fair treatment of all Members and have decisions on their immunity taken by Parliament as a whole.

The last sentence added to paragraph 10 comes from Rule 115 paragraph 4.

As regards the changes to paragraph 11, they try to address the fact that in some jurisdictions private persons can submit requests for the waiver of a Member's immunity without the filter of any public authority (so called private prosecution). The issue of the 'competent authority' is thus not settled. The change states that requests for waiver should be either addressed to Parliament by the competent prosecutor's office or court or transmitted by the permanent representation to the EU. Private parties' requests for a waiver of immunity will have to be streamlined by the Permanent Representations.

Amandman    8

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 10.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 10.

Briše se.

Provedba Statuta zastupnika

 

Parlament donosi Statut zastupnika u Europskom parlamentu i svaku njegovu promjenu na temelju prijedloga nadležnog odbora. Članak 150. stavak 1. primjenjuje se mutatis mutandis. Predsjedništvo je nadležno za primjenu ovih pravila te ono donosi odluke o financijskim sredstvima na temelju godišnjeg proračuna.

 

Obrazloženje

Tekst članka ne odnosi se na „provedbu” Statuta: prva rečenica uistinu se odnosi na njegovo donošenje i mijenjanje, no nije potrebna nakon umetanja članka 45. Druga rečenica nije potrebna jer bi se u takvim slučajevima uobičajeno tražile izmjene, a treća je rečenica u neznatno izmijenjenom obliku postala dio članka 25. stavka 14.b (novog).

Amandman    9

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 11.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 11.

Članak 11.

Financijski interesi zastupnika, pravila ponašanja, obvezni registar transparentnosti i pristup Parlamentu

Financijski interesi zastupnika i pravila ponašanja

1.  Parlament pravila kojima se uređuje transparentnost financijskih interesa zastupnika utvrđuje u obliku Kodeksa ponašanja koji prihvaća većina njegovih zastupnika u skladu s člankom 232. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i koji se prilaže ovom Poslovniku1.

1.  Parlament pravila kojima se uređuje transparentnost financijskih interesa zastupnika utvrđuje u obliku Kodeksa ponašanja koji prihvaća većina njegovih zastupnika i koji se prilaže ovom Poslovniku1.

Ta pravila ni na koji način ne utječu na obnašanje zastupničke dužnosti ili bilo koje s njim povezane političke ili druge aktivnosti niti ih ograničavaju.

Ta pravila ne utječu ni na koji drugi način na obnašanje zastupničke dužnosti ili bilo koje s njim povezane političke ili druge aktivnosti niti ih ograničavaju.

2.  Ponašanju zastupnika mora biti svojstveno međusobno poštovanje. Takvo se ponašanje temelji na vrijednostima i načelima utvrđenima u temeljnim tekstovima na kojima počiva Europska unija, poštuje dostojanstvo Parlamenta i ne dovodi u pitanje njegov neometani rad niti narušava red i mir u prostoru Parlamenta. Zastupnici se pridržavaju pravila Parlamenta o postupanju s povjerljivim informacijama.

2.  Ponašanju zastupnika mora biti svojstveno međusobno poštovanje. Takvo se ponašanje temelji na vrijednostima i načelima utvrđenima u Ugovorima, a naročito u Povelji o temeljnim pravima i njime se poštuje dostojanstvo Parlamenta. Nadalje, ono ne dovodi u pitanje neometani rad Parlamenta, jamčenje sigurnosti i reda u prostorima Parlamenta niti funkcioniranje opreme Parlamenta.

 

Zastupnici u parlamentarnim raspravama ne rabe klevetničko, rasističko ili ksenofobno izražavanje ili ponašanje niti u takvim situacijama ističu natpise ili transparente.

 

Zastupnici se pridržavaju pravila Parlamenta o postupanju s povjerljivim informacijama.

Nepridržavanje navedenih normi i pravila može dovesti do primjene mjera iz članaka 165., 166. i 167.

Nepridržavanje navedenih normi i pravila može dovesti do primjene mjera iz članaka 165., 166. i 167.

3.  Primjena ovog članka ni na koji način ne utječe na dinamičnost parlamentarnih rasprava niti umanjuje slobodu govora zastupnika.

3.  Primjena ovog članka ne utječe ni na koji drugi način na dinamičnost parlamentarnih rasprava niti umanjuje slobodu govora zastupnika.

Temelji se na potpunom poštovanju povlastica zastupnika utvrđenih primarnim pravom i Statutom zastupnika.

Temelji se na potpunom poštovanju povlastica zastupnika utvrđenih primarnim pravom i Statutom zastupnika.

Temelji se na načelu transparentnosti te osigurava da su zastupnici upoznati s odredbama i osobno obaviješteni o svojim pravima i dužnostima.

Temelji se na načelu transparentnosti te osigurava da su zastupnici upoznati s odredbama i osobno obaviješteni o svojim pravima i dužnostima.

 

3a.  Ako osoba koju je zaposlio zastupnik ili druga osoba kojoj je zastupnik omogućio pristup prostorima ili opremi Parlamenta prekrši pravila ponašanja utvrđena u stavku 2., odgovornom zastupniku mogu se, prema potrebi, odrediti sankcije utvrđene u članku 166.

4.  Na početku svakog parlamentarnog saziva kvestori određuju najveći broj asistenata koje svaki zastupnik može prijaviti (akreditirani asistenti).

4.  Kvestori određuju najveći broj asistenata koje svaki zastupnik može prijaviti.

5.  Kvestori su nadležni za izdavanje dugoročnih iskaznica za pristup osobama koje nisu djelatnici institucija Unije. Iskaznice se izdaju za razdoblje od najviše jedne godine i mogu se obnoviti. Načine korištenja iskaznica za pristup određuje Predsjedništvo.

 

Takve se iskaznice mogu izdati:

 

– osobama iz registra transparentnosti ili osobama koje predstavljaju organizacije iz tog registra ili za njih rade; međutim, upisom u registar pravo na iskaznice za pristup ne stječe se automatski;

 

– osobama koje žele često ulaziti u prostorije Parlamenta, ali na koje se ne primjenjuje Sporazum o osnivanju registra transparentnosti3;

 

– lokalnim asistentima zastupnika i osobama koje pomažu članovima Europskog ekonomskog i socijalnog odbora i Odbora regija.

 

6.  Osobe koje se upisuju u registar transparentnosti u okviru svojih odnosa s Parlamentom moraju poštovati:

 

– kodeks ponašanja priložen sporazumu4

 

– postupke i ostale obveze utvrđene sporazumom;

 

– odredbe ovog članka i njegove provedbene odredbe.

 

7.  Kvestori utvrđuju u kojoj se mjeri kodeks ponašanja primjenjuje na osobe na koje se ne primjenjuje sporazum, iako posjeduju dugoročnu iskaznicu za pristup.

 

8.  Iskaznica za pristup oduzima se obrazloženom odlukom kvestora u sljedećim slučajevima:

 

– pri brisanju iz registra transparentnosti, osim ako postoje važni razlozi protiv oduzimanja iskaznice;

 

– pri teškom kršenju obveza predviđenih stavkom 6.

 

9.  Predsjedništvo na prijedlog glavnog tajnika utvrđuje mjere potrebne za provedbu registra transparentnosti, sukladno odredbama sporazuma o osnivanju navedenog registra.

 

Odredbe kojima se provode stavci od 5. do 8. utvrđene su u prilogu5.

 

10. Kodeks ponašanja te prava i povlastice bivših zastupnika utvrđuju se odlukom Predsjedništva. Nema nikakve razlike u postupanju s bivšim zastupnicima.

10. Kodeks ponašanja te prava i povlastice bivših zastupnika utvrđuju se odlukom Predsjedništva. Nema nikakve razlike u postupanju s bivšim zastupnicima.

__________________

__________________

1 Vidi Prilog I.

1 Vidi Prilog I.

2 Registar osnovan Sporazumom između Europskog parlamenta i Europske komisije o osnivanju registra transparentnosti za organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u oblikovanju i provedbi politike Europske unije (vidi Prilog IX., dio B).

 

3 Vidi Prilog IX. dio B.

 

4 Vidi Prilog 3. sporazuma u dijelu B Priloga IX.

 

5 Vidi Prilog IX. dio A.

 

Obrazloženje

As regards the amendment to the title, it reflects the fact that the Register is mandatory for the institutions, not for those registered therein. Registration facilitates the interaction with the EU institutions which represents an important incentive.

Paragraph 3a (new) comes from Annex XV §2 1st subparagraph (“Members shall be held responsible for any failure by persons whom they employ or for whom they arrange access to Parliament to comply on Parliament's premises with the standards of conduct applicable to Members”) and is reworded, with a view to clarifying its meaning.

As regards the amendment to paragraph 4, art. 34 § 9 of the Implementing measures concerning the Members’ Statute, adopted by the Bureau, states the following: “The number of contracts between a Member and accredited assistants in force at any given time may not exceed three, regardless of the duration of work provided for in those contracts. This limit may be increased to four if an exemption is expressly granted by the President of Parliament following verification by the relevant department that the Member concerned has sufficient office space to comply with the standards applicable to the use of Parliament’s buildings, taking into account also the number of trainees that may be present.”

The contents of Rule 11(5) to (9) will become part of new Rule 116a and their wording will be streamlined.

Amandman    10

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 12.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 12.

Članak 12.

Unutarnje istrage koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

Unutarnje istrage koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

Zajednička pravila utvrđena Međuinstitucionalnim sporazumom od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF-a) koja sadrže neophodne mjere za neometano provođenje tih istraga primjenjuju se unutar Parlamenta u skladu s Odlukom Parlamenta priloženom ovom Poslovniku6.

Zajednička pravila utvrđena Međuinstitucionalnim sporazumom od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF-a) koja sadrže neophodne mjere za neometano provođenje tih istraga primjenjuju se unutar Parlamenta u skladu s Odlukom Parlamenta od 18. studenoga 1999. o uvjetima unutarnjih istraga koje se odnose na sprečavanje prijevare, korupcije i svih nezakonitih radnji koje štete interesima Zajednica.

__________________

 

6 Vidi Prilog XI.

 

Amandman    11

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 13.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 13.

Članak 13.

Promatrači

Promatrači

1.  Nakon potpisivanja ugovora o pristupanju države Europskoj uniji, predsjednik može, nakon pristanka Konferencije predsjednika, pozvati parlament države pristupnice da između svojih zastupnika imenuje onoliko promatrača koliko će zastupničkih mjesta u Europskom parlamentu pripadati toj državi članici.

1.  Nakon potpisivanja ugovora o pristupanju države Europskoj uniji, predsjednik može, nakon pristanka Konferencije predsjednika, pozvati parlament države pristupnice da između svojih zastupnika imenuje onoliko promatrača koliko će zastupničkih mjesta u Europskom parlamentu pripadati toj državi članici.

2.  Promatrači sudjeluju u radu Parlamenta prije stupanja na snagu Ugovora o pristupanju te imaju pravo govoriti u odborima i klubovima zastupnika. Oni nemaju pravo glasa niti kandidature na izborima za položaje u Parlamentu. Njihovo sudjelovanje nema nikakav pravni učinak na rad Parlamenta.

2.  Promatrači sudjeluju u radu Parlamenta prije stupanja na snagu Ugovora o pristupanju te imaju pravo govoriti u odborima i klubovima zastupnika. Oni nemaju pravo glasa niti kandidature na izborima za položaje u Parlamentu niti predstavljaju Parlament izvan njega. Njihovo sudjelovanje nema nikakav pravni učinak na rad Parlamenta.

3.  Pri korištenju prostora Parlamenta i povratu troškova nastalih tijekom obavljanja poslova promatrača, s njima se postupa jednako kao i sa zastupnicima u Parlamentu.

3.  Pri korištenju prostora Parlamenta i povratu putnih troškova i dnevnica nastalih tijekom obavljanja poslova promatrača, s njima se postupa jednako kao i sa zastupnicima u Parlamentu.

Amandman    12

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 14

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 14.

Članak 14.

Privremeni predsjedatelj

Privremeni predsjedatelj

1.  Na dnevnoj sjednici predviđenoj člankom 146. stavkom 2. i na bilo kojoj drugoj dnevnoj sjednici koja se održava u cilju izbora predsjednika i Predsjedništva, odlazeći predsjednik, ili u njegovoj odsutnosti jedan od odlazećih potpredsjednika po redu prvenstva, ili u njihovoj odsutnosti zastupnik s najdužim stažem, preuzima predsjedanje do izbora novog predsjednika.

1.  Na dnevnoj sjednici predviđenoj člankom 146. stavkom 2. i na bilo kojoj drugoj dnevnoj sjednici koja se održava u cilju izbora predsjednika i Predsjedništva, odlazeći predsjednik, ili u njegovoj odsutnosti jedan od odlazećih potpredsjednika po redu prvenstva, ili u njihovoj odsutnosti zastupnik s najdužim stažem, preuzima predsjedanje do izbora novog predsjednika.

2.  Za vrijeme predsjedanja privremenog predsjedatelja na temelju stavka 1. ne odvijaju se parlamentarne aktivnosti osim onih koje se tiču izbora predsjednika i provjere valjanosti mandata.

2.  Za vrijeme predsjedanja privremenog predsjedatelja na temelju stavka 1. ne odvijaju se parlamentarne aktivnosti osim onih koje se tiču izbora predsjednika i provjere valjanosti mandata u skladu s člankom 3. stavkom 2. drugim podstavkom. Sva ostala pitanja koja se tiču provjere mandata pokrenuta tijekom njegova predsjedanja upućuju se nadležnom odboru.

Zastupnik koji privremeno predsjeda na temelju stavka 1. vrši ovlasti predsjednika navedene u drugom podstavku članka 3. stavka 2. Sva ostala pitanja koja se tiču provjere mandata pokrenuta tijekom njegovog predsjedanja upućuju se odboru nadležnom za provjeru valjanosti mandata.

 

Obrazloženje

Tumačenje je uključeno u stavak 2. ovog članka.

Amandman    13

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 15.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 15.

Članak 15.

Kandidature i opće odredbe

Kandidature i opće odredbe

1.  Predsjednik, potpredsjednici i kvestori izabiru se tajnim glasovanjem u skladu s člankom 182. Kandidature se predlažu uz suglasnost kandidata. Može ih predložiti isključivo klub zastupnika ili najmanje četrdeset zastupnika. Međutim, ako broj kandidatura ne prelazi broj raspoloživih mjesta, kandidate se može izabrati aklamacijom.

1.  Predsjednik, a zatim potpredsjednici i kvestori izabiru se tajnim glasovanjem u skladu s člankom 182.

 

Kandidature se predlažu uz suglasnost kandidata i može ih predložiti isključivo klub zastupnika ili najmanje četrdeset zastupnika. Nove kandidature mogu se predati prije svakog glasovanja.

 

Ako broj kandidatura ne prelazi broj raspoloživih mjesta, kandidate se izabire aklamacijom osim ako najmanje jedna petina zastupnika u Parlamentu zahtijeva tajno glasovanje.

 

Ako se u jednom glasovanju bira više od jednog obnašatelja dužnosti, glasački listić važeći je samo ako je dano više od polovine dostupnih glasova.

Ako treba izabrati novog potpredsjednika a postoji samo jedan kandidat, može ga se izabrati aklamacijom. Predsjednik ima diskrecijsko pravo odlučiti o tome hoće li izbor biti obavljen aklamacijom ili tajnim glasovanjem. Izabrani kandidat zauzima mjesto svog prethodnika u redu prvenstva.

 

2.  Prilikom izbora predsjednika, potpredsjednika i kvestora treba voditi računa o tome da se osigura pravedna zastupljenost država članica i političkih stajališta.

2.  Prilikom izbora predsjednika, potpredsjednika i kvestora treba voditi računa o tome da se osigura pravedna zastupljenost političkih stajališta te rodna i geografska ravnoteža.

Obrazloženje

U pogledu izmjena stavka 1. podstavka 1. prema postojećoj praksi neki klubovi zastupnika podnose kandidature odjednom za sva glasovanja, dok drugi to čine prije svakog glasovanja. Ta je promjena također prisutna u članku 16.

Tumačenje se briše jer su njegove prve dvije rečenice premještene u treći podstavak prvog stavka ovog članka. Njegova zadnja rečenica ne sadrži ništa novo u odnosu na drugi podstavak članka 20. stavka 1. i stoga se briše.

Izmjenama stavka 2. tekst se usklađuje s tekstom Pravilnika o osoblju.

Amandman    14

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 16.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 16.

Članak 16.

Izbor predsjednika – uvodni govor

Izbor predsjednika – uvodni govor

1.  Najprije se izabire predsjednik. Kandidature se prije svakog kruga glasovanja predaju zastupniku koji privremeno predsjeda na temelju članka 14. te ih on objavljuje u Parlamentu. Ako nakon tri kruga glasovanja nijedan kandidat ne ostvari apsolutnu većinu danih glasova, u četvrtom krugu sudjeluju samo dva zastupnika koja su ostvarila najveći broj glasova u trećem krugu. U slučaju neodlučenog rezultata glasovanja izabranim se proglašava stariji kandidat.

1.  Kandidature za izbor predsjednika predaju se zastupniku koji privremeno predsjeda na temelju članka 14. te ih on objavljuje u Parlamentu. Ako nakon tri kruga glasovanja nijedan kandidat ne ostvari apsolutnu većinu danih glasova, u četvrtom krugu odstupajući od članka 15. stavka 1. sudjeluju samo dva zastupnika koja su ostvarila najveći broj glasova u trećem krugu. U slučaju neodlučenog rezultata glasovanja izabranim se proglašava stariji kandidat.

2. Čim se izabere predsjednik, zastupnik koji privremeno predsjeda na temelju članka 14. napušta predsjedateljsko mjesto. Jedino izabrani predsjednik može održati uvodni govor.

2. Čim se izabere predsjednik, zastupnik koji privremeno predsjeda na temelju članka 14. napušta predsjedateljsko mjesto. Jedino izabrani predsjednik može održati uvodni govor.

Obrazloženje

Brisanje dijela „prije svakog kruga glasovanja” odražava prijedlog izmjene u članku 15. stavku 1.

Amandman    15

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 17.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 17.

Članak 17.

Izbor potpredsjednika

Izbor potpredsjednika

1.  Zatim se s jednog glasačkog listića izabiru potpredsjednici. Zastupnici koji u prvom krugu ostvare apsolutnu većinu danih glasova, njih najviše četrnaest, proglašavaju se izabranima po redoslijedu ostvarenih glasova. Ako je broj izabranih kandidata manji od broja raspoloživih mjesta, pod istim se uvjetima održava drugi krug radi popunjavanja preostalih mjesta. Ako je potreban treći krug, za izbor na preostala mjesta dovoljna je relativna većina. U slučaju neodlučenog rezultata glasovanja izabranim se proglašavaju najstariji kandidati.

1.  Zatim se u jednom krugu glasovanja izabiru potpredsjednici. Zastupnici koji u prvom krugu ostvare apsolutnu većinu danih glasova, njih najviše četrnaest, proglašavaju se izabranima po redoslijedu ostvarenih glasova. Ako je broj izabranih kandidata manji od broja raspoloživih mjesta, pod istim se uvjetima održava drugi krug radi popunjavanja preostalih mjesta. Ako je potreban treći krug, za izbor na preostala mjesta dovoljna je relativna većina. U slučaju neodlučenog rezultata glasovanja izabranim se proglašavaju najstariji kandidati.

Iako ovaj članak, za razliku od članka 16. stavka 1., izričito ne predviđa uvođenje novih kandidatura između dva kruga glasovanja prilikom izbora potpredsjednika, takav je postupak dopušten zato što Parlament kao suvereno tijelo mora imati mogućnost razmatranja svih mogućih kandidata, pogotovo zato što bi nepostojanje takve mogućnosti moglo ugroziti neometano provođenje izbora.

 

2.  Sukladno odredbama članka 20. stavka 1. red prvenstva potpredsjednika određen je prema redoslijedu kojim su izabrani i, u slučaju neodlučenog rezultata, prema dobi.

2.  Sukladno odredbama članka 20. stavka 1. red prvenstva potpredsjednika određen je prema redoslijedu kojim su izabrani i, u slučaju neodlučenog rezultata, prema dobi.

Ako su izabrani aklamacijom, red prvenstva se određuje tajnim glasovanjem.

Ako su izabrani aklamacijom, red prvenstva se određuje tajnim glasovanjem.

Obrazloženje

Ovo izbrisano tumačenje odražava se u izmjenama predloženima za članak 15. stavak 1.

Amandman    16

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 18.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 18.

Članak 18.

Izbor kvestora

Izbor kvestora

Nakon izbora potpredsjednika Parlament izabire pet kvestora.

Parlament izabire pet kvestora istim postupkom koji se koristi za izbor potpredsjednika.

Kvestori se izabiru istim postupkom kao i potpredsjednici.

 

Obrazloženje

Obje rečenice članka 18. spojene su u jednu.

Amandman    17

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 19.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 19.

Članak 19.

Trajanje mandata obnašatelja dužnosti u Parlamentu

Trajanje mandata obnašatelja dužnosti u Parlamentu

1.  Mandat predsjednika, potpredsjednika i kvestora traje dvije i pol godine.

1.  Mandat predsjednika, potpredsjednika i kvestora traje dvije i pol godine.

Ako zastupnik promijeni klub, do kraja dvoipolgodišnjeg mandata zadržava svoje mjesto u Predsjedništvu ili Kolegiju kvestora.

Ako zastupnik promijeni klub, do kraja dvoipolgodišnjeg mandata zadržava svoje mjesto u Predsjedništvu ili kao kvestor.

2.  Ako se prije isteka mandata pojavi slobodno mjesto za jedan od navedenih položaja, zastupnik izabran na to mjesto obnaša dužnost samo u preostalom razdoblju mandata svog prethodnika.

2.  Ako se prije isteka mandata pojavi slobodno mjesto za jedan od navedenih položaja, zastupnik izabran na to mjesto obnaša dužnost samo u preostalom razdoblju mandata svog prethodnika.

Amandman    18

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 20.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 20.

Članak 20.

Slobodna mjesta

Slobodna mjesta

1.  Ako je potrebno zamijeniti predsjednika, potpredsjednika ili kvestora, nasljednik se izabire u skladu s gore navedenim člancima.

1.  Ako je potrebno zamijeniti predsjednika, potpredsjednika ili kvestora, nasljednik se izabire u skladu s gore navedenim člancima.

Novoizabrani potpredsjednik zauzima mjesto svog prethodnika u redu prvenstva.

Novoizabrani potpredsjednik zauzima mjesto svog prethodnika u redu prvenstva.

2.  Ako predsjedničko mjesto postane slobodno, do izbora novog predsjednika njegovu funkciju obnaša prvi potpredsjednik.

2.  Ako predsjedničko mjesto postane slobodno, do izbora novog predsjednika njegovu funkciju obnaša potpredsjednik prema redu prvenstva.

Amandman    19

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 22.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 22.

Članak 22.

Dužnosti predsjednika

Dužnosti predsjednika

1.  Predsjednik upravlja svim aktivnostima Parlamenta i njegovih tijela u skladu s uvjetima utvrđenima ovim Poslovnikom i ima sve ovlasti potrebne za vođenje parlamentarnih postupaka i osiguravanje njihovog pravilnog provođenja.

1.  Predsjednik upravlja svim aktivnostima Parlamenta i njegovih tijela u skladu s ovim Poslovnikom i ima sve ovlasti potrebne za vođenje parlamentarnih postupaka i osiguravanje njihovog pravilnog provođenja.

Ova se odredba može tumačiti tako da ovlasti koje su njome dodijeljene uključuju ovlast da se prekine pretjerano korištenje prijedloga poput pitanja kršenja Poslovnika, postupovnih zahtjeva, obrazloženja glasovanja te zahtjeva za odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima ili poimenično glasovanje, ako je predsjednik uvjeren da se navedenim postupcima očigledno namjerava prouzročiti dugotrajno i ozbiljno ometanje rada Parlamenta ili prava drugih zastupnika te ako je uvjeren da će ti postupci dovesti do navedenih posljedica.

 

Ovlasti dodijeljene predsjedniku ovom odredbom uključuju ovlast da stavlja tekstove na glasovanje po redoslijedu drukčijem od onog koji je naveden u dokumentu o kojem se glasuje. U skladu s člankom 174. stavkom 7. predsjednik može tražiti suglasnost Parlamenta prije nego što učini navedeno.

 

2.  Predsjednik otvara, prekida i zaključuje sjednicu; odlučuje o dopuštenosti amandmana, o pitanjima Vijeću i Komisiji te o usklađenosti izvješća s odredbama Poslovnika; osigurava pridržavanje Poslovnika, održava red, daje riječ govornicima, zaključuje rasprave, stavlja prijedloge na glasovanje, objavljuje rezultate glasovanja i upućuje odborima obavijesti koje ih se tiču.

2.  Predsjednik otvara, prekida i zaključuje sjednicu; odlučuje o dopuštenosti amandmana i drugih tekstova koji se podnose na glasovanje te o dopuštenosti parlamentarnih pitanja; osigurava pridržavanje Poslovnika, održava red, daje riječ govornicima, zaključuje rasprave, stavlja prijedloge na glasovanje, objavljuje rezultate glasovanja i upućuje odborima obavijesti koje ih se tiču.

3. Predsjednik može govoriti u raspravi samo da je sažme ili opomene govornike. Ako želi sudjelovati u raspravi, predsjednik mora napustiti svoje mjesto i smije se na njega vratiti tek po završetku rasprave.

3. Predsjednik može govoriti u raspravi samo da je sažme ili opomene govornike. Ako želi sudjelovati u raspravi, predsjednik mora napustiti svoje mjesto i smije se na njega vratiti tek po završetku rasprave.

4. Predsjednik predstavlja Parlament u međunarodnim odnosima, svečanim prigodama i administrativnim, pravnim i financijskim pitanjima te može navedene ovlasti delegirati na druge.

4. Predsjednik predstavlja Parlament u međunarodnim odnosima, svečanim prigodama i administrativnim, pravnim i financijskim pitanjima te može navedene ovlasti delegirati na druge.

 

4a.  Predsjednik je odgovoran za sigurnost i nepovredivost prostora Europskog parlamenta.

Obrazloženje

The contents of the first interpretation after paragraph 1 shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 164a), whilethe contents of the second interpretation shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 174).

The suggested change to paragraph 2 reflects the current practice according to which the President rules as inadmissible not only amendments, but also paragraphs of reports which are in violation of primary Union law or risk damaging Parliament's interest or reputation.

The new paragraph 4a reflects the current practice according to which the President is the highest authority as regards the waiver of the inviolability of Parliament’s premises and archives (Articles 1 and 2 PPI) and its security.

Amandman    20

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 23.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 23.

Članak 23.

Dužnosti potpredsjednika

Dužnosti potpredsjednika

1.   Ako je predsjednik odsutan ili nije u mogućnosti obnašati svoju dužnost, ili ako želi sudjelovati u raspravi u skladu s člankom 22. stavkom 3., zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika u skladu s člankom 17. stavkom 2.

1.   Ako je predsjednik odsutan ili nije u mogućnosti obnašati svoju dužnost, ili ako želi sudjelovati u raspravi u skladu s člankom 22. stavkom 3., zamjenjuje ga jedan od potpredsjednika u skladu s člankom 17. stavkom 2.

2.   Potpredsjednici također obnašaju dužnosti koje su im dodijeljene na temelju članka 25., članka 27. stavaka 3. i 5. i članka 71. stavka 3.

2.   Potpredsjednici također obnašaju dužnosti koje su im dodijeljene na temelju članka 25., članka 27. stavaka 3. i 5. i članka 71. stavka 3.

3.  Predsjednik može na potpredsjednike delegirati bilo koje dužnosti kao što su predstavljanje Parlamenta na svečanostima ili u određenim prilikama. Predsjednik posebno može odrediti potpredsjednika koji će preuzeti nadležnosti koje su dodijeljene predsjedniku člankom 130. stavkom 2. i stavkom 3 Priloga II.

3.  Predsjednik može na potpredsjednike delegirati bilo koje dužnosti kao što su predstavljanje Parlamenta na svečanostima ili u određenim prilikama. Predsjednik posebno može odrediti potpredsjednika koji će preuzeti nadležnosti koje su dodijeljene predsjedniku člankom 129. i člankom 130. stavkom 2.

Obrazloženje

Prilog II. će se izbrisati. Vidi predloženi amandman na članak 129.

Amandman    21

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 25.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 25.

Članak 25.

Dužnosti Predsjedništva

Dužnosti Predsjedništva

1.  Predsjedništvo obavlja dužnosti koje su mu dodijeljene na temelju Poslovnika.

1.  Predsjedništvo obavlja dužnosti koje su mu dodijeljene na temelju Poslovnika.

2.  Predsjedništvo donosi financijske, organizacijske i administrativne odluke o pitanjima koja se tiču unutarnje organizacije Parlamenta, njegovog tajništva i tijela.

2.  Predsjedništvo donosi financijske, organizacijske i administrativne odluke o pitanjima koja se tiču unutarnje organizacije Parlamenta, njegovog tajništva i tijela.

3.  Predsjedništvo donosi financijske, organizacijske i administrativne odluke o pitanjima koja se tiču zastupnika na prijedlog glavnog tajnika ili kluba zastupnika.

3.  Predsjedništvo donosi financijske, organizacijske i administrativne odluke o pitanjima koja se tiču zastupnika na prijedlog glavnog tajnika ili kluba zastupnika.

4.  Predsjedništvo donosi odluke o pitanjima vezanima uz odvijanje sjednica.

4.  Predsjedništvo donosi odluke o pitanjima vezanima uz odvijanje sjednica.

Pojam ''odvijanje sjednica'' obuhvaća ponašanje zastupnika u svom prostoru Parlamenta.

 

5.  Predsjedništvo prihvaća odredbe navedene u članku 35. koje se tiču nezavisnih zastupnika.

5.  Predsjedništvo prihvaća odredbe navedene u članku 35. koje se tiču nezavisnih zastupnika.

6.  Predsjedništvo odlučuje o planu radnih mjesta Glavnog tajništva i utvrđuje propise koji se tiču administrativnog i financijskog položaja dužnosnika i ostalih službenika.

6.  Predsjedništvo odlučuje o planu radnih mjesta Glavnog tajništva i utvrđuje propise koji se tiču administrativnog i financijskog položaja dužnosnika i ostalih službenika.

7.  Predsjedništvo sastavlja prednacrt projekcije proračuna Parlamenta.

7.  Predsjedništvo sastavlja prednacrt projekcije proračuna Parlamenta.

8.  Predsjedništvo prihvaća smjernice za kvestore u skladu s člankom 28.

8.  Predsjedništvo prihvaća smjernice za kvestore i može zahtijevati da izvršavaju određene zadaće.

9.  Predsjedništvo je tijelo nadležno za odobravanje sjednica odbora izvan uobičajenih mjesta rada i saslušanja te studijskih i informativnih putovanja izvjestitelja.

9.  Predsjedništvo je tijelo nadležno za odobravanje sjednica ili službenih putovanja odbora izvan uobičajenih mjesta rada i saslušanja te studijskih i informativnih putovanja izvjestitelja.

U slučaju kad se takve aktivnosti odobre, pitanje jezične organizacije određuje se na temelju službenih jezika koje koriste ili zatraže zastupnici i njihovi zamjenici u dotičnom odboru.

U slučaju kad se takve sjednice ili službena putovanja odobre, pitanje jezične organizacije određuje se na temelju Kodeksa o višejezičnosti, koji je donijelo Predsjedništvo. Isto se pravilo primjenjuje na izaslanstva.

Isto se primjenjuje na izaslanstva, osim u slučaju kad se dotični zastupnici i zamjenici dogovore drukčije.

 

10.  Predsjedništvo imenuje glavnog tajnika u skladu s člankom 222.

10.  Predsjedništvo imenuje glavnog tajnika u skladu s člankom 222.

11.  Predsjedništvo utvrđuje provedbena pravila koja se odnose na Uredbu (EZ) br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o propisima za političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju. Pri provedbi te uredbe Predsjedništvo preuzima zadaće koje su mu dodijeljene Poslovnikom.

11.  Predsjedništvo utvrđuje provedbena pravila koja se odnose na propise za političke stranke i zaklade na europskoj razini i pravila o njihovom financiranju.

12.  Predsjedništvo utvrđuje pravila o postupanju Parlamenta i njegovih tijela, obnašatelja dužnosti i drugih zastupnika s povjerljivim informacijama, uzimajući u obzir sve u vezi s tim sklopljene međuinstitucionalne sporazume. Ta se pravila objavljuju u Službenom listu Europske unije te su priložena ovom Poslovniku7.

12.  Predsjedništvo utvrđuje pravila o postupanju Parlamenta i njegovih tijela, obnašatelja dužnosti i drugih zastupnika s povjerljivim informacijama, uzimajući u obzir sve u vezi s tim sklopljene međuinstitucionalne sporazume. Ta se pravila objavljuju u Službenom listu Europske unije.

13.  Predsjednik i/ili Predsjedništvo mogu povjeriti jednom ili više članova Predsjedništva opće ili posebne zadaće koje su u nadležnosti predsjednika i/ili Predsjedništva. Istovremeno se utvrđuju načini i sredstva obavljanja tih zadaća.

13.  Predsjednik i/ili Predsjedništvo mogu povjeriti jednom ili više članova Predsjedništva opće ili posebne zadaće koje su u nadležnosti predsjednika i/ili Predsjedništva. Istovremeno se utvrđuju načini i sredstva obavljanja tih zadaća.

14.  Predsjedništvo imenuje dva potpredsjednika koji su zaduženi za odnose s nacionalnim parlamentima.

14.  Predsjedništvo imenuje dva potpredsjednika koji su zaduženi za odnose s nacionalnim parlamentima.

Oni redovito izvještavaju Konferenciju predsjednika o svojim aktivnostima.

 

 

14a.  Predsjedništvo imenuje potpredsjednika, koji je zadužen za provedbu strukturiranog dijaloga o važnim temama s europskim civilnim društvom.

 

14b.  Predsjedništvo je nadležno za primjenu Statuta zastupnika i donosi odluke o iznosima naknada na temelju godišnjeg proračuna.

15.  Kad se izabere novi Parlament, odlazeće Predsjedništvo ostaje na dužnosti do prve sjednice novog Parlamenta.

 

__________________

 

7 Vidi Prilog VII., dio E.

 

Obrazloženje

The changes to paragraph 9 subparagraph 2, reflect the provisions of the Code of Conduct on multi-lingualism adopted by the Bureau on the basis of the competences conferred upon it by the current Rule.

As regards the changes to paragraph 11, the last sentence is deleted as it repeats paragraph 1. The amendments means to align the text of the Rule with the new Regulation.

Paragraph 14 subparagraph 2 is deleted here and moved under Rule 27(3).

The content for paragraph 14a (new)comes from the last sentence of Rule 27(5) and the wording is aligned with Rule 25(14).

This sentence in paragraph 14b(new) is taken from current Rule 10 and is slightly reworded to replace ("financial envelopes" is replaced by "allowances").

Paragraph 15 is deleted, as a new Rule 30a will cover all bodies and office holders.

Amandman    22

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 26.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 26.

Članak 26.

Sastav Konferencije predsjednika

Sastav Konferencije predsjednika

1.  Konferencija predsjednika sastoji se od predsjednika Parlamenta i predsjednika klubova zastupnika. Predsjednika kluba zastupnika može predstavljati član tog kluba.

1.  Konferencija predsjednika sastoji se od predsjednika Parlamenta i predsjednika klubova zastupnika. Predsjednika kluba zastupnika može predstavljati član tog kluba.

2.  Predsjednik Parlamenta poziva jednog od nezavisnih zastupnika da sudjeluje na sjednicama Konferencije predsjednika bez prava glasa.

2.  Predsjednik Parlamenta, nakon što nezavisnim zastupnicima pruži priliku da izraze svoja stajališta, poziva jednog od njih da sudjeluje na sjednicama Konferencije predsjednika bez prava glasa.

3.   Konferencija predsjednika nastoji postići konsenzus o predmetima koji joj se upućuju.

3.  Konferencija predsjednika nastoji postići konsenzus o predmetima koji joj se upućuju.

Ako se konsenzus ne može postići, predmet se stavlja na glasovanje koje podliježe ponderiranju na temelju broja zastupnika u svakom klubu zastupnika.

Ako se konsenzus ne može postići, predmet se stavlja na glasovanje koje podliježe ponderiranju na temelju broja zastupnika u svakom klubu zastupnika.

Amandman    23

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 27.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 27.

Članak 27.

Dužnosti Konferencije predsjednika

Dužnosti Konferencije predsjednika

1.  Konferencija predsjednika obavlja dužnosti koje su joj dodijeljene Poslovnikom.

1.  Konferencija predsjednika obavlja dužnosti koje su joj dodijeljene Poslovnikom.

2.  Konferencija predsjednika donosi odluke o organizaciji rada Parlamenta i pitanjima zakonodavnog programa.

2.  Konferencija predsjednika donosi odluke o organizaciji rada Parlamenta i pitanjima zakonodavnog programa.

3.  Konferencija predsjednika je nadležno tijelo za pitanja koja se tiču odnosa s drugim institucijama i tijelima Europske unije te nacionalnim parlamentima država članica.

3.  Konferencija predsjednika je nadležno tijelo za pitanja koja se tiču odnosa s drugim institucijama i tijelima Europske unije te nacionalnim parlamentima država članica. Potpredsjednici koji su zaduženi za odnose s nacionalnim parlamentima redovito izvještavaju Konferenciju predsjednika o svojim aktivnostima.

4. Konferencija predsjednika je nadležno tijelo za pitanja koja se tiču odnosa s državama koje nisu članice Europske unije te institucijama i organizacijama izvan Europske unije.

4. Konferencija predsjednika je nadležno tijelo za pitanja koja se tiču odnosa s državama koje nisu članice Europske unije te institucijama i organizacijama izvan Europske unije.

5.  Konferencija predsjednika nadležna je za organiziranje strukturiranog dijaloga s europskim civilnim društvom o važnim temama. To može uključivati održavanje javnih rasprava o temama od općeg europskog interesa u kojima mogu sudjelovati zainteresirani građani. Predsjedništvo imenuje potpredsjednika nadležnog za provedbu takvih savjetovanja, koji o njima izvještava Konferenciju predsjednika.

5.  Konferencija predsjednika nadležna je za organiziranje strukturiranog dijaloga s europskim civilnim društvom o važnim temama. To može uključivati održavanje javnih rasprava o temama od općeg europskog interesa u kojima mogu sudjelovati zainteresirani građani. Potpredsjednik nadležan za provedbu takvih savjetovanja redovito izvještava Konferenciju predsjednika o svojim aktivnostima.

6. Konferencija predsjednika sastavlja prijedlog dnevnog reda sjednica Parlamenta.

6. Konferencija predsjednika sastavlja prijedlog dnevnog reda sjednica Parlamenta.

7.  Konferencija predsjednika je nadležno tijelo za sastav i nadležnost odbora, istražnih odbora, zajedničkih parlamentarnih odbora, stalnih izaslanstava i ad hoc izaslanstava.

7.  Konferencija predsjednika predlaže Parlamentu sastav i nadležnost odbora, istražnih odbora, zajedničkih parlamentarnih odbora i stalnih izaslanstava. Konferencija predsjednika nadležna je za odobravanje ad hoc izaslanstava.

8. Konferencija predsjednika odlučuje o tome kako se raspodjeljuju mjesta u vijećnici u skladu s člankom 36.

8. Konferencija predsjednika odlučuje o tome kako se raspodjeljuju mjesta u vijećnici u skladu s člankom 36.

9. Konferencija predsjednika tijelo je nadležno za odobravanje sastavljanja izvješća o vlastitoj inicijativi.

9. Konferencija predsjednika tijelo je nadležno za odobravanje sastavljanja izvješća o vlastitoj inicijativi.

10. Konferencija predsjednika podnosi prijedloge Predsjedništvu o administrativnim i proračunskim pitanjima koja se tiču klubova zastupnika.

10. Konferencija predsjednika podnosi prijedloge Predsjedništvu o administrativnim i proračunskim pitanjima koja se tiču klubova zastupnika.

Obrazloženje

Tekst koji je dodan stavku 3. premješten je iz članka 25. stavka 14.

Promjene u stavku 5. povezane su s dodavanjem stavka 14.a u članku 25.

Amandman    24

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 28.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 28.

Članak 28.

Dužnosti kvestora

Dužnosti kvestora

Kvestori su nadležni za administrativna i financijska pitanja koja se izravno odnose na zastupnike u skladu sa smjernicama koje utvrdi Predsjedništvo.

Kvestori su nadležni za administrativna i financijska pitanja koja se izravno odnose na zastupnike u skladu sa smjernicama koje utvrdi Predsjedništvo te za druge zadaće koje im se dodijele.

Amandman    25

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 29.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 29.

Članak 29.

Konferencija predsjednika odbora

Konferencija predsjednika odbora

1.  Konferencija predsjednika odbora sastoji se od predsjednika svih stalnih i posebnih odbora. Konferencija izabire svog predsjednika.

1.  Konferencija predsjednika odbora sastoji se od predsjednika svih stalnih i posebnih odbora. Konferencija izabire svog predsjednika.

U odsutnosti predsjednika sjednicom Konferencije predsjeda najstariji član ili u slučaju njegove odsutnosti najstariji nazočni član.

1a.  U odsutnosti predsjednika sjednicom Konferencije predsjeda najstariji nazočni član.

2.  Konferencija predsjednika odbora može davati preporuke Konferenciji predsjednika o radu odbora i izradi prijedloga dnevnog reda sjednica.

2.  Konferencija predsjednika odbora može davati preporuke Konferenciji predsjednika o radu odbora i izradi prijedloga dnevnog reda sjednica.

3.  Predsjedništvo i Konferencija predsjednika mogu Konferenciji predsjednika odbora povjeriti obavljanje posebnih zadataka.

3.  Predsjedništvo i Konferencija predsjednika mogu Konferenciji predsjednika odbora povjeriti obavljanje posebnih zadataka.

Obrazloženje

Tumačenje se preinačuje u stavak. Izbrisani dio ne utječe na promjenu smisla.

Amandman    26

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 30.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 30.

Članak 30.

Konferencija predsjednika izaslanstava

Konferencija predsjednika izaslanstava

1.  Konferencija predsjednika izaslanstava sastoji se od predsjednika svih stalnih međuparlamentarnih izaslanstava. Konferencija izabire svog predsjednika.

1.  Konferencija predsjednika izaslanstava sastoji se od predsjednika svih stalnih međuparlamentarnih izaslanstava. Konferencija izabire svog predsjednika.

U odsutnosti predsjednika sjednicom Konferencije predsjeda najstariji član ili u slučaju njegove odsutnosti najstariji nazočni član.

1a.   U odsutnosti predsjednika sjednicom Konferencije predsjeda najstariji nazočni član.

2.   Konferencija predsjednika izaslanstava može Konferenciji predsjednika davati preporuke u vezi s radom izaslanstava.

2.   Konferencija predsjednika izaslanstava može Konferenciji predsjednika davati preporuke u vezi s radom izaslanstava.

3.   Predsjedništvo i Konferencija predsjednika mogu Konferenciji predsjednika izaslanstava povjeriti obavljanje posebnih zadataka.

3.   Predsjedništvo i Konferencija predsjednika mogu Konferenciji predsjednika izaslanstava povjeriti obavljanje posebnih zadataka.

Obrazloženje

Tumačenje se preinačuje u stavak. Izbrisani dio ne utječe na promjenu smisla.

Amandman    27

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 30.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 30.a

 

Nastavak obnašanja dužnosti tijekom održavanja izbora

 

Kad se izabere novi Parlament, sva tijela i obnašatelji dužnosti Parlamenta u odlasku ostaju na dužnosti do prve sjednice novog Parlamenta.

Obrazloženje

Premješteno iz članka 25. stavka 15. sa širim područjem primjene.

Amandman    28

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 31.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 31.

Članak 31.

Javnost rada Predsjedništva i Konferencije predsjednika

Javnost rada Predsjedništva i Konferencije predsjednika

1.  Zapisnik sa sjednice Predsjedništva i Konferencije predsjednika prevodi se na službene jezike, tiska i dijeli zastupnicima te je dostupan javnosti, osim ako iz razloga povjerljivosti Predsjedništvo ili Konferencija predsjednika iznimno ne odluče drukčije u vezi s određenim točkama zapisnika, kao što je utvrđeno člankom 4. stavcima 1. do 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća.

1.  Zapisnik sa sjednice Predsjedništva i Konferencije predsjednika prevodi se na službene jezike i dijeli zastupnicima te je dostupan javnosti, osim ako iz razloga povjerljivosti Predsjedništvo ili Konferencija predsjednika iznimno ne odluče drukčije u vezi s određenim točkama zapisnika, u skladu s člankom 4. stavcima 1. do 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća.

2.  Svaki zastupnik može postavljati pitanja koja se tiču rada Predsjedništva, Konferencije predsjednika i kvestora. Takva pitanja podnose se predsjedniku u pisanom obliku, o njima se obavještavaju zastupnici te se zajedno s odgovorom objavljuju na internetskim stranicama Parlamenta u roku od 30 dana od njihova podnošenja.

2.  Svaki zastupnik može postavljati pitanja koja se tiču obavljanja dužnosti Predsjedništva, Konferencije predsjednika i kvestora. Takva pitanja podnose se predsjedniku u pisanom obliku, o njima se obavještavaju zastupnici te se zajedno s odgovorom objavljuju na internetskim stranicama Parlamenta u roku od 30 dana od njihova podnošenja.

Obrazloženje

Izmjenom se želi pojasniti odredba jer riječ „rad” koja se trenutačno koristi ima šire značenje i prema službi o kojoj je riječ mnoga pitanja koja su im bila upućena zapravo su izvan područja aktivnosti triju navedenih tijela.

Amandman    29

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 32.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 32.

Članak 32.

Osnivanje klubova zastupnika

Uspostavljanje i raspuštanje klubova zastupnika

1.  Zastupnici se mogu povezivati u klubove prema svojoj političkoj pripadnosti.

1.  Zastupnici se mogu povezivati u klubove prema svojoj političkoj pripadnosti.

Parlament načelno ne treba procjenjivati političku pripadnost članova klubova. Pri osnivanju kluba na temelju ovog članka dotični članovi automatski prihvaćaju zajedničku političku pripadnost. Samo ako dotični članovi tu pripadnost poriču, potrebna je procjena Parlamenta o tome je li klub sastavljen u skladu s Poslovnikom.

Parlament načelno ne treba procjenjivati političku pripadnost članova klubova. Pri osnivanju kluba na temelju ovog članka dotični članovi automatski prihvaćaju zajedničku političku pripadnost. Samo ako dotični članovi tu pripadnost poriču, potrebna je procjena Parlamenta o tome je li klub sastavljen u skladu s Poslovnikom.

2.  Klub zastupnika sastoji se od izabranih zastupnika iz najmanje jedne četvrtine država članica. Za osnivanje kluba zastupnika potrebno je najmanje 25 zastupnika.

2.  Klub zastupnika sastoji se od izabranih zastupnika iz najmanje jedne četvrtine država članica. Za osnivanje kluba zastupnika potrebno je najmanje 25 zastupnika.

3.  Ako sastav kluba zastupnika padne ispod zadanog praga, predsjednik može, uz suglasnost Konferencije predsjednika, dopustiti takvom klubu da nastavi postojati do sljedeće konstituirajuće sjednice Parlamenta ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

3.  Ako sastav kluba zastupnika padne ispod jednog od zadanih pragova, predsjednik može, uz suglasnost Konferencije predsjednika, dopustiti takvom klubu da nastavi postojati do sljedeće konstituirajuće sjednice Parlamenta ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

– zastupnici i dalje predstavljaju najmanje jednu petinu država članica;

– zastupnici i dalje predstavljaju najmanje jednu petinu država članica;

– klub postoji duže od godinu dana.

– klub postoji duže od godinu dana.

Predsjednik ne primjenjuje ovo izuzeće ako postoji dovoljno dokaza za sumnju da se ono zloupotrebljava.

Predsjednik ne primjenjuje ovo izuzeće ako postoji dovoljno dokaza za sumnju da se ono zloupotrebljava.

4.  Zastupnik može pripadati samo jednom klubu zastupnika.

4.  Zastupnik može pripadati samo jednom klubu zastupnika.

5.  Kad se osnuje klub zastupnika, predsjednika se o tome obavještava izjavom. U izjavi se navodi ime kluba te imena njegovih članova i članova predsjedništva kluba.

5.  Kad se osnuje klub zastupnika, predsjednika se o tome obavještava izjavom. U izjavi se navodi ime kluba te imena njegovih članova i članova predsjedništva kluba. Izjavu potpisuju svi članovi kluba.

6.  Izjava se objavljuje u Službenom listu Europske unije.

6.  Izjava se prilaže zapisniku sa sjednice tijekom koje je objavljeno uspostavljanje kluba zastupnika.

 

6a.  Predsjednik u Parlamentu najavljuje uspostavljanje klubova zastupnika. Takva najava ima retroaktivan pravni učinak od trenutka kada je klub u skladu s ovim člankom obavijestio predsjednika da je uspostavljen.

 

Predsjednik također u Parlamentu najavljuje raspuštanje klubova zastupnika. Takva najava imat će pravni učinak od dana nakon onoga kada uvjeti za postojanje kluba više nisu bili ispunjeni.

Obrazloženje

The change to the title aligns it with the provisions for the constitution/dissolution of the political groups (Rule 32 6a).

The current wording of paragraph 3 subparagraph 1 uses "threshold" in singular while there are two thresholds.

As regards the amendments to paragraph 5, the formality of signatures would increase the legal certainty of the statement submitted to the President.

Paragraph 6 has hardly ever been applied as it stands and certainly not during the last years. Therefore it is proposed to delete the reference to the publication in the Official journal and bring the provision in line with the practice.

As regards the addition of paragraph 6a, is aims at clarifying that a declaration by the President – in his role as a “notary” - is necessary for the establishment of the group, with retroactive effect to the moment when the group validly notified its establishment and, for its dissolution, also a declaration of President with effects on the day following the moment when the conditions failed to be complied with by the group.

Amandman    30

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 33.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 33.

Članak 33.

Aktivnosti i pravni položaj klubova zastupnika

Aktivnosti i pravni položaj klubova zastupnika

1.  Klubovi zastupnika obavljaju svoje dužnosti u okviru djelovanja Unije, uključujući zadaće koje su im dodijeljene na temelju Poslovnika. Na temelju plana radnih mjesta Glavnog tajništva na raspolaganju im je tajništvo, uz administrativnu podršku i odobren sredstva predviđena za tu svrhu u proračunu Parlamenta.

1.  Klubovi zastupnika obavljaju svoje dužnosti u okviru djelovanja Unije, uključujući zadaće koje su im dodijeljene na temelju Poslovnika. Na temelju plana radnih mjesta Glavnog tajništva na raspolaganju im je tajništvo, uz administrativnu podršku i odobren sredstva predviđena za tu svrhu u proračunu Parlamenta.

2.  Predsjedništvo utvrđuje pravila koja se tiču pružanja, provedbe i nadzora navedene podrške i odobrenih sredstava te s tim povezane delegacije ovlasti izvršenja proračuna.

2.  Uzimajući u obzir sve prijedloge Konferencije predsjednika, Predsjedništvo utvrđuje pravila koja se tiču pružanja, provedbe i nadzora navedene podrške i odobrenih sredstava te s tim povezane delegacije ovlasti izvršenja proračuna i posljedice svakog nepridržavanja tih pravila.

3.  Ta pravila određuju administrativne i financijske posljedice u slučaju ukidanja kluba zastupnika.

3.  Ta pravila određuju administrativne i financijske posljedice u slučaju ukidanja kluba zastupnika.

Obrazloženje

Cilj izmjene usklađivanje je ovog članka s člankom 27. stavkom 10.

Amandman    31

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 34.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 34.

Članak 34.

Međuklubovi

Međuklubovi

1.  Pojedinačni zastupnici mogu osnivati međuklubove ili druge neslužbene skupine zastupnika radi neformalne razmjene mišljenja o određenim temama između različitih klubova zastupnika, uz uključivanje članova različitih parlamentarnih odbora te u cilju promicanja kontakta između zastupnika i civilnog društva.

1.  Pojedinačni zastupnici mogu osnivati međuklubove ili druge neslužbene skupine zastupnika radi neformalne razmjene mišljenja o određenim temama između različitih klubova zastupnika, uz uključivanje članova različitih parlamentarnih odbora te u cilju promicanja kontakta između zastupnika i civilnog društva.

2.  Takve skupine ne smiju djelovati na način koji bi mogao dovesti do zabluda u vezi sa službenim djelovanjem Parlamenta ili njegovih tijela. Ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u pravilima o osnivanju takvih skupina koje je usvojilo Predsjedništvo, klubovi zastupnika im mogu olakšati rad pružanjem logističke podrške.

2.  Takve skupine moraju biti potpuno transparentne u svojim aktivnostima i ne smiju djelovati na način koji bi mogao dovesti do zabluda u vezi sa službenim djelovanjem Parlamenta ili njegovih tijela. Ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u pravilima o osnivanju takvih skupina koje je usvojilo Predsjedništvo, klubovi zastupnika im mogu olakšati rad pružanjem logističke podrške.

Dotične skupine obvezne su prijaviti svaku pomoć u novcu ili naravi (na primjer, pomoć u tajničkim poslovima) koja bi morala biti prijavljena u skladu s Prilogom I., da je osobno ponuđena zastupnicima.

3. Međuklubovi su obvezni svake godine prijaviti svaku pomoć u novcu ili naravi (na primjer, pomoć u tajničkim poslovima) koja bi morala biti prijavljena u skladu s Prilogom I., da je osobno ponuđena zastupnicima.

Kvestori vode registar prijava iz drugog podstavka. Taj se registar objavljuje na internetskoj stranici Parlamenta. Kvestori utvrđuju postupke u vezi tih prijava.

4. Kvestori vode registar prijava iz stavka 3. Taj se registar objavljuje na internetskoj stranici Parlamenta. Kvestori utvrđuju postupke u vezi s tim prijavama i osiguravaju učinkovitu primjenu ovoga članka.

Amandman    32

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – naslov

Tekst na snazi

Izmjena

ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI I DRUGI POSTUPCI

ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI

Amandman    33

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 37.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 37.

Članak 37.

Program rada Komisije

Godišnje planiranje programa

1.  Parlament u određivanju zakonodavnog programa Europske unije surađuje s Komisijom i Vijećem.

1.  Parlament u određivanju zakonodavnog programa Europske unije surađuje s Komisijom i Vijećem.

Parlament i Komisija surađuju u pripremi programa rada Komisije – njezinog doprinosa izradi godišnjih i višegodišnjih programa Unije – u skladu s rasporedom i dogovorima između ove dvije institucije koji su priloženi ovom Poslovniku8.

Parlament i Komisija surađuju u pripremi programa rada Komisije – njezinog doprinosa izradi godišnjih i višegodišnjih programa Unije – u skladu s rasporedom i dogovorima između ove dvije institucije8.

 

1a.   Nakon usvajanja programa rada Komisije, Parlament, Vijeće i Komisija u skladu sa stavkom 7. Međuinstitucijskog sporazuma od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva8a razmijenit će mišljenja i dogovoriti zajedničku izjavu o godišnjem međuinstitucijskom planiranju programa, u kojoj su utvrđeni širi ciljevi i prioriteti.

 

Prije pregovora s Vijećem i Komisijom o zajedničkoj izjavi predsjednik razmjenjuje gledišta s Konferencijom predsjednika i Konferencijom predsjednika odbora u pogledu širih ciljeva i prioriteta Parlamenta.

 

Prije potpisivanja zajedničke izjave predsjednik traži odobrenje Konferencije predsjednika.

2.  U slučaju hitnih i nepredviđenih okolnosti institucija može, na vlastitu inicijativu i u skladu s postupcima utvrđenima u Ugovorima, predložiti dodavanje zakonodavne mjere onima koje su predložene u programu rada Komisije.

 

3.  Rezoluciju koju je Parlament donio Predsjednik šalje drugim institucijama koje sudjeluju u zakonodavnom postupku Europske unije te nacionalnim parlamentima država članica.

3.  Svaku rezoluciju koju je Parlament donio u vezi sa zakonodavnim planiranjem i prioritetima predsjednik šalje drugim institucijama koje sudjeluju u zakonodavnom postupku Europske unije te nacionalnim parlamentima država članica.

Predsjednik traži da Vijeće iznese mišljenje o programu rada Komisije i rezoluciji Parlamenta.

 

4.  Ako institucija nije u mogućnosti držati se utvrđenog rasporeda, dužna je obavijestiti druge institucije o razlozima odgode i predložiti novi raspored.

 

 

4a.  Ako Komisija namjerava povući prijedlog, nadležni odbor poziva nadležnog povjerenika na sastanak kako bi raspravili o toj namjeri. Predsjedništvo Vijeća također može biti pozvano na takav sastanak. Ako se nadležni odbor ne slaže s planiranim povlačenjem prijedloga, može zatražiti od Komisije da podnese izjavu Parlamentu. Primjenjuje se članak 123.

__________________

__________________

8 Vidi Prilog XIII.

8 Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije (SL L 304, 20.11.2010., str. 47.).

 

8a SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

Obrazloženje

Predlaže se nekoliko brisanja, a za svako postoji drugačiji razlog. Stavak 2. briše se jer sadrži jednostranu izjavu iz internog poslovnika Europskog parlamenta o tome što navodno smiju činiti druge institucije.

Stavak 3. podstavak 2. briše se i premješta ranije u tekst.

Stavak 4. briše se jer se nikada nije primjenjivao.

Amandman    34

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 38.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 38.

Članak 38.

Poštovanje Povelje Europske unije o temeljnim pravima

Poštovanje temeljnih prava

1.  Parlament u svim svojim aktivnostima u potpunosti poštuje temeljna prava utvrđena Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

1.  Parlament u svim svojim aktivnostima u potpunosti poštuje prava, slobode i načela koji se priznaju u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji te vrijednosti ugrađene u njegov članak 2.

Parlament također u potpunosti poštuje prava i načela ugrađena u članak 2. i članak 6. stavke 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji.

 

2.  Ako nadležni odbor, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika smatraju da prijedlog zakonodavnog akta ili njegovi dijelovi nisu u skladu s pravima ugrađenima u Povelju Europske unije o temeljnim pravima, predmet se na njihov zahtjev upućuje odboru nadležnom za tumačenje Povelje. Mišljenje tog odbora prilaže se izvješću odbora nadležnog za taj predmet.

2.  Ako nadležni odbor, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika smatraju da prijedlog zakonodavnog akta ili njegovi dijelovi nisu u skladu s temeljnim pravima Europske unije, predmet se na njihov zahtjev upućuje odboru nadležnom za zaštitu temeljnih prava.

 

2a.  Taj se zahtjev podnosi u roku od četiri radna tjedna nakon što je upućivanje odboru najavljeno u Parlamentu.

 

2b.  Mišljenje odbora nadležnog za zaštitu temeljnih prava prilaže se izvješću odbora nadležnog za dotični predmet.

Obrazloženje

Ovom prilagodbom naslova obuhvaćaju se i Povelja i prava i načela utvrđena Konvencijom za temeljna prava, kako je utvrđeno u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji.

Stavak 1. zadržava se uz neznatnu promjenu teksta, a prvi i drugi podstavak se spajaju. Trenutačna odredba starija je od Ugovora iz Lisabona i potječe iz razdoblja kada je Povelja temeljnih prava dobila istu snagu kao Ugovor (članak 6. obuhvaća i Povelju (članak 6. stavak 1.) i Konvenciju (članak 6. stavak 3.)).

Stavak 2a. dodaje se radi usklađivanja rokova iz članaka 38. i 42.

Amandman    35

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 38.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 38.a

 

Jednakost spolova

 

1.  Ako odbor nadležan za dotični predmet, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika smatra da se u prijedlogu ne vodi dovoljno računa o potrebi za jednakošću spolova, može zatražiti da se predmet uputi odboru nadležnom za prava žena i jednakost spolova.

 

2.  Taj se zahtjev podnosi u roku od četiri radna tjedna nakon što je upućivanje odboru najavljeno u Parlamentu.

 

3.  Mišljenje odbora nadležnog za zaštitu prava žena i jednakost spolova prilaže se izvješću odbora nadležnog za dotični predmet.

Obrazloženje

Ispravak se odnosi na brisanje trećeg stavka, u kojem se ponavljala posljednja rečenica prvog stavka.

Amandman    36

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 39.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 39.

Članak 39.

Provjera pravne osnove

Provjera pravne osnove

1.  Odbor nadležan za dotični predmet najprije provjerava pravnu osnovu svih prijedloga zakonodavnog akta i drugih dokumenata zakonodavne prirode.

1.  Odbor nadležan za dotični predmet najprije provjerava pravnu osnovu svih prijedloga pravno obvezujućih akata.

2.  Ako taj odbor osporava valjanost ili primjerenost pravne osnove, što uključuje i provjeru na temelju članka 5. Ugovora o Europskoj uniji, tada on traži mišljenje odbora nadležnog za pravna pitanja.

2.  Ako taj odbor osporava valjanost ili primjerenost pravne osnove, što uključuje i provjeru na temelju članka 5. Ugovora o Europskoj uniji, tada on traži mišljenje odbora nadležnog za pravna pitanja.

3.  Odbor nadležan za pravna pitanja može također na vlastitu inicijativu razmatrati pitanja pravne osnove prijedloga zakonodavnih akata. U takvim slučajevima propisno obavještava odbor nadležan za dotični predmet.

3.  Odbor nadležan za pravna pitanja može također na vlastitu inicijativu razmatrati pitanja pravne osnove u bilo kojoj fazi zakonodavnog postupka. U takvim slučajevima propisno obavještava odbor nadležan za dotični predmet.

4.  Ako odbor nadležan za pravna pitanja odluči osporiti valjanost ili primjerenost pravne osnove, o svojim zaključcima obavještava Parlament. Parlament o tome glasuje prije glasovanja o sadržaju prijedloga.

4.  Po potrebi, nakon razmjene gledišta s Vijećem i Komisijom u skladu s dogovorima na međuinstitucijskoj razini1a, ako odbor nadležan za pravna pitanja odluči osporiti valjanost ili primjerenost pravne osnove, o svojim zaključcima obavještava Parlament. Parlament o tome glasuje prije glasovanja o sadržaju prijedloga, ne dovodeći u pitanje članak 63.

5.  Podnošenje amandmana u Parlamentu radi promjene pravne osnove prijedloga zakonodavnog akta nije dopušteno ako u odboru nadležnom za dotični predmet ili odboru nadležnom za pravna pitanja nije prethodno osporavana valjanost ili primjerenost pravne osnove.

5.  Podnošenje amandmana u Parlamentu radi promjene pravne osnove nije dopušteno ako u odboru nadležnom za dotični predmet ili odboru nadležnom za pravna pitanja nije prethodno osporavana valjanost ili primjerenost pravne osnove.

6.  Ako se Komisija ne slaže s time da promijeni svoj prijedlog radi usklađivanja s pravnom osnovom koju je odobrio Parlament, izvjestitelj ili predsjednik odbora nadležnog za pravna pitanja ili odbora nadležnog za dotični predmet može predložiti da se glasovanje o sadržaju prijedloga odgodi za jednu od sljedećih dnevnih sjednica.

 

 

__________________

 

1a Međuinstitucijski sporazum od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva, stavak 25. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.).

Obrazloženje

As concerns the changes in paragraph 1, “legally binding" is an inclusive formula which covers both the acts adopted by the ordinary and special legislative procedure (currently referred to as "legislative acts") and those adopted by another procedure (for instance NLE which the current rules refer to as "other documents of a legislative nature"). This formula reflects Article 288 and Article 2(1)&(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The change is to be included in other Rules, especially as some of them (e.g. Rule 49(1) or even Rule 39(3) just below) refer only to "legislative acts" or "legislative procedures", but are in fact also applied to acts and procedures which are not "legislative" in the meaning of Article 289(3) TFEU (for instance "NLE".

As concerns the changes in paragraph 1, this suggestion is made to include the possibility of checking the legal basis not only at the stage of Commission's proposal, but also when the Council adopts its first reading position.

As regards the deletion of paragraph 6, emphasis put (probably for historical reasons) on the Commission, while the author or co-author of the legislative act is the Council. Such a referral back to the committee is always possible under the Rules of Procedure.

Amandman    37

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 40.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 40.

Članak 40.

Delegacija zakonodavnih ovlasti

Delegacija zakonodavnih ovlasti i dodjela provedbenih ovlasti

1.  Prilikom razmatranja prijedloga zakonodavnog akta koji delegira ovlasti Komisiji u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Parlament obraća posebnu pozornost na ciljeve, sadržaj, područje primjene i trajanje delegiranih ovlasti te na uvjete delegacije.

1.  Prilikom razmatranja prijedloga zakonodavnog akta koji delegira ovlasti Komisiji u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Parlament obraća posebnu pozornost na ciljeve, sadržaj, područje primjene i trajanje delegiranih ovlasti te na uvjete delegacije.

 

1a.  Prilikom razmatranja prijedloga zakonodavnog akta kojim se dodjeljuju provedbene ovlasti u skladu s člankom 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Parlament obraća posebnu pozornost na činjenicu da Komisija pri izvršavanju provedbenih ovlasti ne smije mijenjati niti nadopunjavati zakonodavni akt, pa čak ni njegove elemente koji nisu suštinski.

2.  Odbor nadležan za dotični predmet može u bilo kojem trenutku zatražiti mišljenje odbora nadležnog za tumačenje i primjenu prava Unije.

2.  Odbor nadležan za dotični predmet može u bilo kojem trenutku zatražiti mišljenje odbora nadležnog za tumačenje i primjenu prava Unije.

3.  Odbor nadležan za tumačenje i primjenu prava Unije može također na vlastitu inicijativu razmatrati pitanja delegacije zakonodavnih ovlasti. U takvim slučajevima propisno obavještava odbor nadležan za dotični predmet.

3.  Odbor nadležan za tumačenje i primjenu prava Unije može također na vlastitu inicijativu razmatrati pitanja delegacije zakonodavnih ovlasti i dodjele provedbenih ovlasti. U takvim slučajevima propisno obavještava odbor nadležan za dotični predmet.

Amandman    38

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 41.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 41.

Članak 41.

Provjera financijske usklađenosti

Provjera financijske usklađenosti

1.  Ako prijedlog zakonodavnog akta ima financijske posljedice, Parlament ustanovljuje jesu li predviđena dovoljna financijska sredstva.

1.  Ako prijedlog zakonski obvezujućeg akta ima financijske posljedice, Parlament ustanovljuje jesu li predviđena dovoljna financijska sredstva.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 47., nadležni odbor provjerava financijsku usklađenost svakog prijedloga zakonodavnog akta ili bilo kojeg drugog dokumenta zakonodavne prirode s višegodišnjim financijskim okvirom.

2.  Nadležni odbor za svaki prijedlog zakonski obvezujućeg akta provjerava financijsku usklađenost s uredbom o višegodišnjem financijskom okviru.

3. Ako nadležni odbor mijenja iznos financijskih sredstava za akt koji razmatra, o tome traži mišljenje odbora nadležnog za proračunska pitanja.

3. Ako nadležni odbor mijenja iznos financijskih sredstava za akt koji razmatra, o tome traži mišljenje odbora nadležnog za proračunska pitanja.

4.  Odbor nadležan za proračunska pitanja može također na vlastitu inicijativu razmatrati pitanja financijske usklađenosti prijedloga zakonodavnih akata. U takvim slučajevima propisno obavještava odbor nadležan za dotični predmet.

4.  Odbor nadležan za proračunska pitanja može također na vlastitu inicijativu razmatrati pitanja financijske usklađenosti prijedloga zakonski obvezujućih akata. U takvim slučajevima propisno obavještava odbor nadležan za dotični predmet.

5.  Ako odbor nadležan za proračunska pitanja odluči osporiti financijsku usklađenost prijedloga, o svojim zaključcima obavještava Parlament, koji ih stavlja na glasovanje.

5.  Ako odbor nadležan za proračunska pitanja odluči osporiti financijsku usklađenost prijedloga, o svojim zaključcima obavještava Parlament prije nego što Parlament glasuje o prijedlogu.

6.  Parlament može donijeti akt koji je proglašen neusklađenim, ovisno o odluci proračunskog tijela.

 

Obrazloženje

Izmjena u stavku 2. odnosi se na navođenje članka 47., koje je suvišno. Dodavanje uredbe pojašnjava da Odbor za proračune također uzima u obzir tablicu koja je dio Uredbe o VFO-u.

Izmjena u stavku 5. odnosi se na činjenicu da Parlament ne bi glasovao o zaključcima Odbora za proračune, već bi se oni priložili izvješću nadležnog odbora prije glasovanja na plenarnoj sjednici.

Stavak 6. se briše jer nije jasan. Nejasno je znači li „akt” nacrt zakonodavnog prijedloga te tko ga je proglasio „neusklađenim”.

Amandman    39

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 42.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 42.

Članak 42.

Provjera poštovanja načela supsidijarnosti

Provjera poštovanja načela supsidijarnosti i proporcionalnosti

1.  Tijekom provjere prijedloga zakonodavnog akta Parlament obraća posebnu pozornost na poštovanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.

1.  Tijekom provjere prijedloga zakonodavnog akta Parlament obraća posebnu pozornost na poštovanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.

2.  Odbor nadležan za poštovanje načela supsidijarnosti može podnijeti preporuku odboru nadležnom za dotični predmet u vezi s bilo kojim prijedlogom zakonodavnog akta.

2.  Samo odbor nadležan za poštovanje načela supsidijarnosti može podnijeti preporuku odboru nadležnom za dotični predmet u vezi s prijedlogom zakonodavnog akta.

 

Ako nadležni odbor, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika smatraju da prijedlog zakonodavnog akta ili njegovi dijelovi nisu u skladu s načelom supsidijarnosti, predmet se na njihov zahtjev upućuje odboru nadležnom za poštovanje načela supsidijarnosti. Taj se zahtjev podnosi u roku od četiri radna tjedna nakon što je upućivanje odboru najavljeno u Parlamentu.

3.  Ako nacionalni parlament predsjedniku pošalje obrazloženo mišljenje u skladu s člankom 3. Protokola o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji i člankom 6. Protokola o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, ono se upućuje odboru nadležnom za dotični predmet i radi obavijesti šalje odboru nadležnom za poštovanje načela supsidijarnosti.

 

4.  Osim u hitnim slučajevima navedenima u članku 4. Protokola o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, nadležni odbor neće održati konačno glasovanje prije isteka roka od osam tjedana utvrđenog u članku 6. Protokola o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.

4.  Osim u hitnim slučajevima navedenima u članku 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, odbor nadležan za dotični predmet ne održava konačno glasovanje prije isteka roka od osam tjedana utvrđenog u članku 6. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.

 

4a.  Ako nacionalni parlament predsjedniku pošalje obrazloženo mišljenje u skladu s člankom 3. Protokola o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, ono se upućuje odboru nadležnom za dotični predmet i radi obavijesti šalje odboru nadležnom za poštovanje načela supsidijarnosti.

5.  Ako obrazložena mišljenja o neusklađenosti prijedloga zakonodavnog akta s načelom supsidijarnosti predstavljaju najmanje jednu trećinu svih glasova dodijeljenih nacionalnim parlamentima ili četvrtinu istih u slučaju prijedloga zakonodavnog akta podnesenog na temelju članka 76. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Parlament ne donosi odluku sve dok se autor prijedloga ne očituje o svojem daljnjem postupanju.

5.  Ako obrazložena mišljenja o neusklađenosti prijedloga zakonodavnog akta s načelom supsidijarnosti predstavljaju najmanje jednu trećinu svih glasova dodijeljenih nacionalnim parlamentima ili četvrtinu istih u slučaju prijedloga zakonodavnog akta podnesenog na temelju članka 76. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Parlament ne donosi odluku sve dok se autor prijedloga ne očituje o svojem daljnjem postupanju.

6.  Ako u okviru redovnog zakonodavnog postupka obrazložena mišljenja o neusklađenosti prijedloga zakonodavnog akta s načelom supsidijarnosti predstavljaju najmanje običnu većinu glasova dodijeljenih nacionalnim parlamentima, nadležni odbor može, nakon što razmotri obrazložena mišljenja koja su podnijeli nacionalni parlamenti i Komisija te nakon što sasluša stajališta odbora nadležnog za poštovanje načela supsidijarnosti, predložiti Parlamentu da odbije prijedlog na temelju kršenja načela supsidijarnosti ili podnijeti Parlamentu bilo koju drugu preporuku koja može uključivati prijedloge za izmjene vezane uz poštovanje načela supsidijarnosti. Svakoj takvoj preporuci prilaže se mišljenje odbora nadležnog za poštovanje načela supsidijarnosti.

6.  Ako u okviru redovnog zakonodavnog postupka obrazložena mišljenja o neusklađenosti prijedloga zakonodavnog akta s načelom supsidijarnosti predstavljaju najmanje običnu većinu glasova dodijeljenih nacionalnim parlamentima, nadležni odbor može, nakon što razmotri obrazložena mišljenja koja su podnijeli nacionalni parlamenti i Komisija te nakon što sasluša stajališta odbora nadležnog za poštovanje načela supsidijarnosti, predložiti Parlamentu da odbije prijedlog na temelju kršenja načela supsidijarnosti ili podnijeti Parlamentu bilo koju drugu preporuku koja može uključivati prijedloge za izmjene vezane uz poštovanje načela supsidijarnosti. Svakoj takvoj preporuci prilaže se mišljenje odbora nadležnog za poštovanje načela supsidijarnosti.

Preporuka se podnosi Parlamentu na raspravu i glasovanje. Ako je preporuka da se prijedlog odbije prihvaćena većinom danih glasova, predsjednik proglašava postupak zaključenim. Ako Parlament ne odbije prijedlog, postupak se nastavlja, uzimajući u obzir sve preporuke koje je Parlament odobrio.

Preporuka se podnosi Parlamentu na raspravu i glasovanje. Ako je preporuka da se prijedlog odbije prihvaćena većinom danih glasova, predsjednik proglašava postupak zaključenim. Ako Parlament ne odbije prijedlog, postupak se nastavlja, uzimajući u obzir sve preporuke koje je Parlament odobrio.

Obrazloženje

Stavak 2. podstavak 1.a (novi) dodan je pod utjecajem odredbe članka 38.

Stavak 3. članka 42. premješten je iza stavka 4. i njegov tekst je pojednostavljen.

Amandman    40

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 44.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 44.

Članak 44.

Predstavljanje Parlamenta na sjednicama Vijeća

Predstavljanje Parlamenta na sjednicama Vijeća

Kad Vijeće pozove Parlament da sudjeluje na sjednici Vijeća na kojoj ono djeluje u zakonodavnom svojstvu, predsjednik Parlamenta traži da Parlament predstavlja predsjednik ili izvjestitelj nadležnog odbora ili drugi zastupnik kojeg odredi odbor.

Kad Vijeće pozove Parlament da sudjeluje na sjednici Vijeća, predsjednik Parlamenta traži da Parlament predstavlja predsjednik ili izvjestitelj odbora nadležnog za dotični predmet ili drugi zastupnik kojeg odredi odbor.

Amandman    41

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 45.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 45.

Članak 45.

Pravo inicijative koje je Parlamentu dodijeljeno Ugovorima

Pravo Parlamenta da podnosi prijedloge

U slučajevima kada je Ugovorima Parlamentu dodijeljeno pravo inicijative, nadležni odbor može sastaviti izvješće o vlastitoj inicijativi.

U slučajevima kada je Ugovorima Parlamentu dodijeljeno pravo inicijative, nadležni odbor može sastaviti izvješće o vlastitoj inicijativi u skladu s člankom 52.

Izvješće sadržava sljedeće:

Izvješće sadržava sljedeće:

(a) prijedlog rezolucije;

(a) prijedlog rezolucije;

(b)  po potrebi nacrt odluke ili nacrt prijedloga;

(b)  nacrt prijedloga;

(c) obrazloženje koje po potrebi uključuje financijski izvještaj.

(c) obrazloženje koje po potrebi uključuje financijski izvještaj.

Ako je Parlamentu za donošenje akta potrebno odobrenje ili suglasnost Vijeća i mišljenje ili suglasnost Komisije, Parlament može, nakon glasovanja o predloženom aktu i na prijedlog izvjestitelja, odlučiti o odgodi glasovanja o prijedlogu rezolucije sve dok Vijeće ili Komisija ne iznesu svoje stajalište.

Ako je Parlamentu za donošenje akta potrebno odobrenje ili suglasnost Vijeća i mišljenje ili suglasnost Komisije, Parlament može, nakon glasovanja o predloženom aktu i na prijedlog izvjestitelja, odlučiti o odgodi glasovanja o prijedlogu rezolucije sve dok Vijeće ili Komisija ne iznesu svoje stajalište.

Obrazloženje

Prijedlog teksta radi usklađivanja naslova s naslovom članka 46.

Promjene u stavku 1. uvedene su radi jasnoće. Neki primjeri mogućih inicijativa Parlamenta: članak 7. UEU‑a: država članica krši vrijednosti EU-a; članak 14. UEU-a: sastav Europskog parlamenta; članak 48. UEU-a: revizija Ugovora; čl. 223. st. 1. UFEU‑a: odredbe o izborima za Europski parlament; čl. 223. st. 2. UFEU‑a: odluka o obavljanju dužnosti zastupnika (Statut zastupnika); čl. 226. UFEU‑a: odredbe o ostvarivanju prava Europskog parlamenta na istragu; čl. 228. UFEU‑a: odredbe o obavljanju dužnosti Europskog ombudsmana.

Amandman    42

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 46.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 46.

Članak 46.

Inicijativa u skladu s člankom 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Zahtjevi za podnošenje prijedloga upućeni Komisiji

1.  U skladu s člankom 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Parlament može, donošenjem rezolucije na temelju izvješća o vlastitoj inicijativi koje je sastavio nadležni odbor u skladu s člankom 52., zatražiti od Komisije da podnese odgovarajuće prijedloge za donošenje novog akta ili izmjenu postojećeg akta. Rezolucija se donosi većinom glasova zastupnika u konačnom glasovanju. Parlament istovremeno može postaviti rok za podnošenje takvog prijedloga.

1.  U skladu s člankom 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Parlament može, donošenjem rezolucije na temelju izvješća o vlastitoj inicijativi koje je sastavio nadležni odbor u skladu s člankom 52., zatražiti od Komisije da podnese odgovarajuće prijedloge za donošenje novog akta ili izmjenu postojećeg akta. Rezolucija se donosi većinom glasova zastupnika u konačnom glasovanju. Parlament istovremeno može postaviti rok za podnošenje takvog prijedloga.

2.  Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog akta Unije na temelju prava inicijative koje je Parlamentu dodijeljeno člankom 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

2.  Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog akta Unije na temelju prava inicijative koje je Parlamentu dodijeljeno člankom 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Ovakav prijedlog zajedno može podnijeti najviše 10 zastupnika. U prijedlogu se navodi njegova pravna osnova i može biti popraćen obrazloženjem od najviše 150 riječi.

Ovakav prijedlog zajednički može podnijeti najviše 10 zastupnika. U prijedlogu se navodi pravna osnova na kojoj je izrađen i može biti popraćen obrazloženjem od najviše 150 riječi.

 

Prijedlog se podnosi predsjedniku, koji provjerava jesu li ispunjeni pravni zahtjevi. On prijedlog može uputiti odboru nadležnom za takvu provjeru i tražiti mišljenje o primjerenosti pravne osnove. Ako predsjednik prijedlog proglasi dopuštenim, objavljuje ga na plenarnoj sjednici i upućuje nadležnom odboru.

 

Prije takvog upućivanja nadležnom odboru, prijedlog se prevodi na one službene jezike za koje predsjednik odbora smatra da su potrebni za sažeto razmatranje.

 

Nadležni odbor donosi odluku o daljnjim koracima u roku od tri mjeseca nakon upućivanja te nakon što je autorima prijedloga dao priliku da se obrate odboru.

 

U naslovu izvješća navode se autori prijedloga.

3.  Prijedlog se podnosi predsjedniku, koji provjerava jesu li ispunjeni pravni zahtjevi. On prijedlog može uputiti odboru nadležnom za takvu provjeru i tražiti mišljenje o primjerenosti pravne osnove. Ako predsjednik prijedlog proglasi dopuštenim, objavljuje ga na plenarnoj sjednici i upućuje ga nadležnom odboru.

 

Prije takvog upućivanja nadležnom odboru, prijedlog se prevodi na one službene jezike za koje predsjednik odbora smatra da su potrebni za sažeto razmatranje.

 

Odbor može preporučiti predsjedniku da se prijedlog daje na potpis svim zastupnicima, ovisno o načinima i rokovima utvrđenima člankom 136. stavcima 2, 3. i 7.

 

Ako takav prijedlog potpiše većina zastupnika u Parlamentu, smatra se da je Konferencija predsjednika odobrila izvješće o prijedlogu. Odbor sastavlja izvješće u skladu s člankom 52. nakon što je saslušao autore prijedloga.

 

Ako se prijedlog ne daje na dodatno potpisivanje ili ga ne potpiše većina zastupnika u Parlamentu, nadležni odbor donosi odluku o daljnjim koracima u roku od tri mjeseca nakon upućivanja i nakon što je saslušao autore prijedloga.

 

U naslovu izvješća navode se autori prijedloga.

 

4.  U rezoluciji Parlamenta navodi se odgovarajuća pravna osnova te joj se prilažu detaljne preporuke o sadržaju zahtijevanih prijedloga, koje poštuju temeljna prava i načelo supsidijarnosti.

4.  U rezoluciji Parlamenta navodi se odgovarajuća pravna osnova te joj se prilažu preporuke o sadržaju zahtijevanih prijedloga.

5.  Ako prijedlog ima financijske posljedice, Parlament navodi način osiguravanja dostatnih financijskih sredstava.

5.  Ako prijedlog ima financijske posljedice, Parlament navodi način osiguravanja dostatnih financijskih sredstava.

6.  Nadležni odbor nadzire napredak pripreme svakog predloženog zakonodavnog akta koji je sastavljen na temelju posebnog zahtjeva Parlamenta.

6.  Nadležni odbor nadzire napredak pripreme svakog predloženog pravnog akta Unije koji je sastavljen na temelju posebnog zahtjeva Parlamenta.

 

6a.  Konferencija predsjednika odbora redovito nadzire usklađenost Komisije sa stavkom 10. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva, pri čemu Komisija odgovara na takve zahtjeve u roku od tri mjeseca navodeći daljnja postupanja koja s njima u vezi planira provesti donošenjem posebne komunikacije. Komisija redovito izvještava Konferenciju predsjednika o rezultatima tog nadzora.

Obrazloženje

The title is clarified and aligned, compared also to the title of Rule 45.

The first, second, fifth and sixth subparagraphs of Rule 46(3) are moved to Rule 46(2). The contents of the third and fourth subparagraphs of Rule 46(3) is deleted because the procedure they laid down is very complex and was hardly ever applied until now.

As regards changes to paragraph 4, they reflect that other principles must obviously also be respected (proportionality for instance).

Paragraph 6 shall become paragraph 5. This paragraph refers to a "proposed legislative act". The restriction implied by the word "legislative" (as defined in Article 289 TFEU) is questionable. Therefore it is suggested to use "Union act" as in Article 225 TFEU and in paragraph 1 of this Rule.

Amandman    43

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 47.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 47.

Članak 47.

Razmatranje zakonodavnih dokumenata

Razmatranje zakonski obvezujućih akata

1.  Predsjednik upućuje prijedloge zakonodavnih akata i druge dokumente zakonodavne prirode na razmatranje nadležnom odboru.

1.  Predsjednik upućuje prijedloge zakonski obvezujućih akata primljene od drugih institucija ili država članica na razmatranje nadležnom odboru.

U slučaju dvojbe predsjednik može primijeniti članak 201. stavak 2. prije nego što u Parlamentu objavi upućivanje nadležnom odboru.

 

U slučaju da je prijedlog naveden u programu rada Komisije, nadležni odbor može imenovati izvjestitelja radi praćenja pripremne faze prijedloga.

 

Predsjednik prosljeđuje savjetovanja Vijeća ili zahtjeve Komisije za mišljenje odboru nadležnom za razmatranje prijedloga.

 

Odredbe za prvo čitanje navedene u člancima 38. do 46., člancima 57. do 63. i članku 75. primjenjuju se na prijedloge zakonodavnih akata, bez obzira na to zahtijevaju li jedno, dva ili tri čitanja.

 

 

1a.  U slučaju dvojbe predsjednik može, prije nego što u Parlamentu objavi upućivanje nadležnom odboru, podnijeti Konferenciji predsjednika pitanje u vezi s nadležnošću. Konferencija predsjednika donosi odluku na temelju preporuke Konferencije predsjednika odbora ili njezinog predsjednika u skladu s člankom 201.a stavkom 2.

 

1b.   Nadležni odbor može u svakom trenutku odlučiti imenovati izvjestitelja koji će pratiti pripremnu fazu prijedloga. Na to će obratiti posebnu pozornost ako je prijedlog uvršten u radni program Komisije.

2.  Stajališta Vijeća upućuju se na razmatranje nadležnom odboru u prvom čitanju.

 

Odredbe za drugo čitanje navedene u člancima 64. do 69. i članku 76. primjenjuju se na stajališta Vijeća.

 

3.  Tijekom postupka mirenja između Parlamenta i Vijeća nakon drugog čitanja prijedlog se ne vraća odboru.

 

Odredbe za treće čitanje navedene u člancima 70. 71. i 72. primjenjuju se na postupak mirenja.

 

4. Članci 49., 50., 53., članak 59. stavci 1. i 3. te članci 60., 61. i 188. ne primjenjuju se tijekom drugog i trećeg čitanja.

 

5.  U slučaju proturječja između odredbe Poslovnika koja se tiče drugog i trećeg čitanja i bilo koje druge odredbe Poslovnika, prednost ima odredba koja se tiče drugog i trećeg čitanja.

5.  U slučaju proturječja između odredbe Poslovnika koja se tiče drugog i trećeg čitanja i bilo koje druge odredbe Poslovnika, prednost ima odredba koja se tiče drugog i trećeg čitanja.

Obrazloženje

As regards the change to paragraph 1 subparagraph 1, same change as in Rule 39 paragraph 1.

As regards the second subparagraph of Rule 47(1), it converts Rule 201(2) into a new Rule on questions of competence: Rule 201a (new); an alignment is therefore necessary.

As regards the fourth subparagraph, the reference to the Commission Work Programme is limitative and should be deleted. The rest is moved as paragraph 1b of Rule 47.

As regards the fifth subparagraph, the readability of such provision is difficult. The list is not limitative as other Rules apply as well; in addition, it mentions general Rules which apply in any case throughout the procedure, as for instance Rules 38 to 44; Rules 45 & 46 concern the right of initiative; Rules 57 to 63 & 75 are specific for first reading and it is not clear what is meant by the reference to them in this subparagraph.

Paragraphs 2 and 3 (2) are deleted as superfluous or self-evident given the existence of specific Rules on second and third reading.

Paragraph 3 subparagraph 1 is deleted here and moved to Rule72 as §6(new)

Paragraph 4 is deleted given the proposals concerning Rules 66.5(new) and 72.7(new).

Amandman    44

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 47.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 47.a

 

Ubrzavanje zakonodavnih postupaka

 

Nadležni odbor ili odbori mogu uz koordinaciju s Vijećem i Komisijom dogovoriti ubrzavanje zakonodavnih postupaka u pogledu određenih prijedloga, posebice odabranih među prijedlozima koji su definirani kao prioriteti u zajedničkoj izjavi o godišnjem međuinstitucijskom planiranju programa u skladu s člankom 37. stavkom 1.a.

Amandman    45

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 48.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 48.

Članak 48.

Zakonodavni postupci u vezi s inicijativama država članica

Zakonodavni postupci u vezi s inicijativama institucija koje nisu Komisija ili s inicijativama država članica

1.  Inicijative država članica u skladu s člankom 76. Ugovora o funkcioniranju Europske unije razmatraju se u skladu s ovim člankom, člancima 38. do 43. te člancima 47. i 59.

1.  Prilikom rada na inicijativama institucija koje nisu Komisija ili inicijativama država članica, nadležni odbor može pozvati predstavnike institucija ili država članica koje su inicijativu pokrenule da je predstave odboru. Predstavnike država članica koje su inicijativu pokrenule može pratiti Predsjedništvo Vijeća.

2.  Nadležni odbor može pozvati predstavnike država članica da svoju inicijativu predstave odboru. Predstavnike može pratiti Predsjedništvo Vijeća.

2. Nadležni odbor može pozvati predstavnike država članica da svoju inicijativu predstave odboru. Predstavnike može pratiti Predsjedništvo Vijeća.

3.  Prije nego što prijeđe na glasovanje nadležni odbor obraća se Komisiji s pitanjem priprema li ona mišljenje o inicijativi. Ako je odgovor potvrdan, odbor ne prihvaća izvješće prije nego što zaprimi mišljenje Komisije.

3.  Prije nego što prijeđe na glasovanje nadležni odbor obraća se Komisiji s pitanjem priprema li ona mišljenje o inicijativi ili namjerava podnijeti alternativan prijedlog unutar kratkog vremenskog razdoblja. Ako je odgovor koji dobije potvrdan, odbor ne prihvaća izvješće prije nego što zaprimi mišljenje ili alternativni prijedlog Komisije.

4.  U slučaju kad se dva ili više prijedloga koji dolaze iz Komisije i/ili država članica s istim zakonodavnim ciljem podnesu Parlamentu istovremeno ili u kratkom vremenskom razdoblju, Parlament ih razmatra u jednom izvješću. Nadležni odbor u svojem izvješću navodi u pogledu kojeg teksta predlaže izmjene te upućuje na sve druge tekstove u zakonodavnoj rezoluciji.

4.  U slučaju kad se dva ili više prijedloga koji dolaze iz Komisije i/ili druge institucije i/ili država članica s istim zakonodavnim ciljem podnesu Parlamentu istovremeno ili u kratkom vremenskom razdoblju, Parlament ih razmatra u jednom izvješću. Nadležni odbor u svojem izvješću navodi u pogledu kojeg teksta predlaže izmjene te upućuje na sve druge tekstove u zakonodavnoj rezoluciji.

Obrazloženje

Izmjena stavka 1. uvodi se jer ovaj članak u trenutačnom obliku uređuje slučaj inicijativa iz država članica, no i druge institucije mogu to učiniti (Europska središnja banka ili Sud (vidi članak 294. stavak 15. UFEU-a). Upućivanje na „ovaj članak i članke 38. do 43. te članke 47. i 59.” neopravdano je ograničavajuće. Također se mogu primijeniti druge odredbe kao npr. članak 50. ili 53. Spajaju se stavci 1. i 2. članka 48.

Stavak 2. se briše u sadašnjem obliku i spaja sa stavkom 1.

Amandman    46

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 49.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 49.

Članak 49.

Zakonodavna izvješća

Zakonodavna izvješća

1.  Predsjednik odbora kojem je upućen prijedlog zakonodavnog akta predlaže odboru korištenje određenog postupka.

1.  Predsjednik odbora kojem je upućen prijedlog zakonski obvezujućeg akta predlaže odboru korištenje određenog postupka.

2.  Nakon donošenja odluke o postupku koji se koristi te ako se ne primjenjuje članak 50., odbor između svojih članova ili stalnih zamjenika imenuje izvjestitelja za prijedlog zakonodavnog akta ako to prethodno nije učinio na temelju programa rada Komisije dogovorenog u skladu s člankom 37.

2.  Nakon donošenja odluke o postupku koji se koristi te ako se ne primjenjuje pojednostavljeni postupak iz članka 50., odbor između svojih članova ili stalnih zamjenika imenuje izvjestitelja za prijedlog zakonodavnog akta ako to prethodno nije učinio na temelju članka 47. stavka 1.b.

3.  Izvješće odbora sadržava sljedeće:

3.  Izvješće odbora sadržava sljedeće:

(a)  ako postoje, amandmane na prijedlog uz koje su po potrebi priložena kratka obrazloženja za koja je nadležan izvjestitelj i o kojima se ne glasuje;

(a)  ako postoje, amandmane na prijedlog uz koje su po potrebi priložena kratka obrazloženja za koja je nadležan autor i o kojima se ne glasuje;

(b) nacrt zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 59. stavkom 2.;

(b) nacrt zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 59. stavkom 1.c;

(c)  po potrebi, obrazloženje koje uključuje financijski izvještaj u kojem se iskazuje razmjer financijskih posljedica izvješća i njegova usklađenost s višegodišnjim financijskim okvirom.

(c)  po potrebi, obrazloženje koje, ako je potrebno, uključuje financijski izvještaj u kojem se iskazuje razmjer financijskih posljedica izvješća i njegova usklađenost s višegodišnjim financijskim okvirom.

 

(ca)  ako postoji, upućivanje na procjenu utjecaja koju je proveo Parlament.

Obrazloženje

Izmjene stavka 3.a odražavaju činjenicu da odredba u sadašnjem obliku podrazumijeva da je u „izvješćima” za sva „kratka obrazloženja” amandmana „nadležan izvjestitelj”. To je točno u slučaju nacrta izvješća, ali ne i slučaju samih izvješća.

Izmjena stavka 3.c odnosi se na činjenicu da su financijski izvještaji prilično neuobičajeni u obrazloženjima, a riječ „uključuje” implicira sustavno uključivanje. Predlaže se fleksibilnija formulacija.

Amandman    47

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 50.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 50.

Članak 50.

Pojednostavljeni postupak

Pojednostavljeni postupak

1.  Nakon prve rasprave o prijedlogu zakonodavnog akta predsjednik odbora može predložiti da se akt odobri bez amandmana. Predsjednik odbora podnosi Parlamentu izvješće kojim se prijedlog odobrava, osim ako najmanje jedna desetina članova odbora tome ne prigovori. Primjenjuje se članak 150. stavak 1., drugi podstavak, te stavci 2. i 4.

1.  Nakon prve rasprave o prijedlogu zakonodavnog akta predsjednik odbora može predložiti da se akt odobri bez amandmana. Smatra se da je predloženi postupak odobren osim ako najmanje jedna desetina članova odbora tome ne prigovori. Predsjednik ili izvjestitelj, ako je imenovan, podnosi Parlamentu izvješće kojim se prijedlog odobrava. Primjenjuje se članak 150. stavak 1., drugi podstavak, te stavci 2. i 4.

2.  Isto tako predsjednik odbora može predložiti da on sam ili izvjestitelj sastave skup amandmana koji odražavaju raspravu u odboru. Ako se odbor s time složi, ti se amandmani šalju članovima odbora. Ako najmanje jedna desetina članova tome ne prigovori u određenom roku, koji ne može biti kraći od 21 dana od dana slanja amandmana, smatra se da je odbor prihvatio izvješće. U tom se slučaju nacrt zakonodavne rezolucije i amandmani podnose Parlamentu bez rasprave u skladu s člankom 150. stavkom 1., drugim podstavkom te stavcima 2. i 4.

2.  Predsjednik odbora isto tako može predložiti da on sam ili izvjestitelj sastave skup amandmana koji odražavaju raspravu u odboru. Ako najmanje jedna desetina članova tome ne prigovori, smatra se da je predloženi postupak odobren i amandmani se šalju članovima odbora.

 

Ako najmanje jedna desetina članova ne prigovori na amandmane u određenom roku, koji ne može biti kraći od 10 radnih dana od dana slanja amandmana, smatra se da je odbor prihvatio izvješće. U tom se slučaju nacrt zakonodavne rezolucije i amandmani podnose Parlamentu bez rasprave u skladu s člankom 150. stavkom 1., drugim podstavkom te stavcima 2. i 4.

 

Ako najmanje jedna desetina članova odbora prigovori amandmanima, oni se stavljaju na glasovanje na sljedećoj sjednici odbora.

3.  Ako najmanje jedna desetina članova odbora tome prigovori, amandmani se stavljaju na glasovanje na sljedećoj sjednici odbora.

 

4.  Prva i druga rečenica stavka 1., prva, druga i treća rečenica stavka 2. te stavak 3. primjenjuju se na odgovarajući način na mišljenja odbora u smislu članka 53.

4.  Uz iznimku odredbi koje se odnose na podnošenje Parlamentu, ovaj članak primjenjuje se mutatis mutandis na mišljenja odbora u smislu članka 53.

Obrazloženje

Stavak 3. primjenjuje se na slučaj spomenut u stavku 2., ne na slučaj iz stavka 1. Čitljivost bi bila bolja kada bi se stavci 2. i 3. spojili u jedan stavak.

Izmjenom stavka 4. također se želi poboljšati čitljivost.

Amandman    48

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 51.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 51.

Članak 51.

Nezakonodavna izvješća

Nezakonodavna izvješća

1.  Ako sastavlja nezakonodavno izvješće, odbor imenuje izvjestitelja između svojih članova ili stalnih zamjenika.

1.  Ako sastavlja nezakonodavno izvješće, odbor imenuje izvjestitelja između svojih članova ili stalnih zamjenika.

2.  Izvjestitelj je nadležan za pripremu izvješća odbora i njegovo podnošenje Parlamentu u ime odbora.

 

3.  Izvješće odbora sadržava sljedeće:

3.  Izvješće odbora sadržava sljedeće:

(a)  prijedlog rezolucije;

(a)  prijedlog rezolucije;

(b)  obrazloženje koje uključuje financijski izvještaj u kojem se iskazuje razmjer financijskih posljedica izvješća i njegova usklađenost s višegodišnjim financijskim okvirom;

(b)  obrazloženje koje, ako je potrebno, uključuje financijski izvještaj u kojem se iskazuje razmjer financijskih posljedica izvješća i njegova usklađenost s višegodišnjim financijskim okvirom;

(c)  tekstove mogućih prijedloga rezolucija koje se uključuju na temelju članka 133. stavka 4.

(c)  tekstove mogućih prijedloga rezolucija koje se uključuju na temelju članka 133. stavka 4.

Obrazloženje

Stavak 2. briše se ovdje i premješta u postojeći članak 56. Ova definicija dužnosti izvjestitelja bit će uvrštena u članak 56. u vezi s izradom nacrta izvješća.

Amandman    49

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 52.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 52.

Članak 52.

Izvješća o vlastitoj inicijativi

Izvješća o vlastitoj inicijativi

1.   Odbor koji namjerava sastaviti izvješće i podnijeti Parlamentu prijedlog rezolucije o pitanju iz njegove nadležnosti, a koje mu nije upućeno na savjetovanje niti je od njega zatraženo mišljenje na temelju članka 201. stavka 1., može to učiniti samo uz odobrenje Konferencije predsjednika. Ako se takvo odobrenje uskrati, uvijek se mora navesti razlog. Ako je predmet izvješća prijedlog koji je podnio zastupnik u skladu s člankom 46. stavkom 2., odobrenje se može uskratiti jedino ako nisu ispunjeni uvjeti navedeni u članku 5. Statuta zastupnika i članku 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

1.  Odbor koji namjerava sastaviti nezakonodavno izvješće ili izvješće u skladu s člankom 45. ili 46. o pitanju iz svoje nadležnosti koje nije bilo upućeno, može to učiniti samo uz odobrenje Konferencije predsjednika.

 

Konferencija predsjednika odlučuje o zahtjevima za odobrenje sastavljanja izvješća u skladu s prvim podstavkom na temelju provedbenih odredbi koje sama utvrđuje.

Konferencija predsjednika odlučuje o zahtjevima za odobrenje sastavljanja izvješća u skladu sa stavkom 1. na temelju provedbenih odredbi koje sama utvrđuje. Ako se odboru ospori nadležnost za sastavljanje izvješća za koje je zatražio odobrenje, Konferencija predsjednika u roku od šest tjedana donosi odluku na temelju preporuke Konferencije predsjednika odbora, ili ako takva preporuka izostane, na temelju preporuke njezinog predsjednika. Ako Konferencija predsjednika ne donese odluku u tom roku, preporuka se proglašava odobrenom.

 

 

1a.   Ako se takvo odobrenje uskrati, razlog uskraćivanja uvijek se navodi.

 

Ako je predmet izvješća u okviru prava inicijative Parlamenta iz članka 45., odobrenje se može uskratiti samo ako uvjeti utvrđeni Ugovorima nisu ispunjeni.

 

1b.  U slučajevima iz članaka 45. i 46. Konferencija predsjednika donosi odluku u roku od dva mjeseca.

2.  Parlament razmatra prijedloge rezolucija sadržane u izvješću o vlastitoj inicijativi prema postupku kratkog predstavljanja navedenom u članku 151. Amandmane na te prijedloge rezolucija dopušteno je razmatrati na plenarnoj sjednici samo ako ih je podnio izvjestitelj radi uzimanja u obzir novih informacija ili ako ih je podnijela najmanje jedna desetina zastupnika u Parlamentu. Klubovi zastupnika mogu podnositi alternativne prijedloge rezolucija u skladu s člankom 170. stavkom 4. Članci 176. i 180.primjenjuju se na prijedlog rezolucije odbora i amandmane na isti. Članak 180. također se primjenjuje na jedinstveno glasovanje o alternativnim prijedlozima rezolucija.

2.  Prijedlozi rezolucija podneseni Parlamentu razmatraju se prema postupku kratkog predstavljanja navedenom u članku 151. Amandmane na te prijedloge rezolucija i zahtjeve za glasovanje po dijelovima ili odvojeno glasovanje dopušteno je razmatrati na plenarnoj sjednici samo ako ih je podnio ili izvjestitelj radi uzimanja u obzir novih informacija ili najmanje jedna desetina zastupnika u Parlamentu. Klubovi zastupnika mogu podnositi alternativne prijedloge rezolucija u skladu s člankom 170. stavkom 4. Članak 180. primjenjuje se na prijedlog rezolucije odbora i amandmane na isti. Članak 180. također se primjenjuje na jedinstveno glasovanje o alternativnim prijedlozima rezolucija.

Prvi podstavak ovog stavka ne primjenjuje se ako predmet izvješća ispunjava uvjete za ključnu raspravu na plenarnoj sjednici, ako je izvješće sastavljeno u skladu s pravom inicijative u člancima 45. ili 46. ili ako je izvješće odobreno kao strateško izvješće9.

 

 

2a.  Stavak 2. ne primjenjuje se ako predmet izvješća ispunjava uvjete za ključnu raspravu na plenarnoj sjednici, ako je izvješće sastavljeno u skladu s pravom inicijative iz članka 45. ili 46. ili ako je izvješće odobreno kao strateško izvješće9a.

3.  Ako predmet izvješća spada u pravo inicijative navedeno u članku 45., odobrenje se može uskratiti samo na temelju neispunjavanja uvjeta utvrđenih Ugovorima.

 

4.  U slučajevima koji se navode u člancima 45. i 46. Konferencija predsjednika donosi odluku u roku od dva mjeseca.

 

__________________

__________________

9 Vidi relevantnu odluku Konferencije predsjednika, uključenu u Prilog XVII. ovog Poslovnika.

 

 

9a Vidi relevantnu odluku Konferencije predsjednika.

Obrazloženje

As regards the changes to paragraph 1, the words "neither a consultation nor a request for an opinion has been referred to it" are updated to the current framework where Parliament's legislative powers go well beyond consultation. In fact, the own-initiative report must not deal with topics which are the subject of a legislative report / proposal.The last part of this paragraph will be deleted: Article 5 of the Statute and Article 225 of the Treaty are general provisions and do not as such set certain conditions for a Member's initiative. Minimal conditions are set in Rule 46(2) and they are meant to allow the President to follow up with the referral to the Committee responsible. It is the Committee responsible which then decides whether to seek authorisation.

The first part of the interpretation following paragraph 1 is integrated into paragraph 1.The last part of the interpretation is covered in new Rule 201a(2).

As regards paragraph 1a and 1b, the change suggests a restructuring of the Rules concerning the conditions for authorisation. The current paragraph 3 is reinserted here as subparagraph of paragraph 2 to which it is linked

The content of paragraph 1bis moved from the current Rule 52(4).

The renumbering and replacement of current paragraph 3 and 4 before current paragraph 2 aims to clarify that own initiative reports are a subcategory of the non-legislative reports.

Paragraph 2 subparagraph 1 becomes a separate paragraph.

Paragraph 3 moved up as paragraph 2.1 and paragraph 5 is deleted here and moved up as paragraph 3. As they cover the same issues, the last sentence of paragraph 1 and paragraphs 3 and 4 are merged.

Amandman    50

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 53.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 53.

Članak 53.

Mišljenja odbora

Mišljenja odbora

1.  Ako se odbor kojemu je predmet najprije upućen želi upoznati sa stajalištem drugog odbora ili ako drugi odbor želi iznijeti svoja stajališta o izvješću odbora kojemu je predmet najprije upućen, ti odbori mogu u skladu s člankom 201. stavkom 3. zatražiti od predsjednika Parlamenta da se jedan odbor imenuje nadležnim odborom, a drugi odborom čije se mišljenje traži.

1.  Ako se odbor kojemu je predmet najprije upućen želi upoznati sa stajalištem drugog odbora ili ako drugi odbor želi iznijeti svoja stajališta odboru kojemu je predmet najprije upućen, ti odbori mogu u skladu s člankom 201. stavkom 3. zatražiti od predsjednika Parlamenta da se jedan odbor imenuje nadležnim odborom, a drugi odborom čije se mišljenje traži.

 

Odbor koji daje mišljenje može kao izvjestitelja za mišljenje imenovati jednog od svojih članova ili stalnih zamjenika ili stajališta odbora može poslati njegov predsjednik u obliku pisma.

2.  U slučaju dokumenata zakonodavne prirode u smislu članka 47. stavka 1. mišljenje se sastoji od amandmana na tekst koji se upućuju odboru i uz koje se po potrebi prilažu kratka obrazloženja. Za takva obrazloženja odgovoran je izvjestitelj za mišljenje i o njima se ne glasuje. Ako je potrebno, odbor čije se mišljenje traži može podnijeti kratko pisano obrazloženje za mišljenje u cijelosti.

2.  Ako se odnosi na prijedlog zakonski obvezujućeg akta, mišljenje se sastoji od amandmana na tekst koji se upućuju odboru i uz koje se po potrebi prilažu kratka obrazloženja. Za ta obrazloženja odgovoran je njihov autor i o njima se ne glasuje. Ako je potrebno, odbor čije se mišljenje traži može podnijeti kratko pisano obrazloženje za mišljenje u cijelosti. Za to kratko pisano obrazloženje odgovoran je izvjestitelj.

U slučaju nezakonodavnih tekstova mišljenje se sastoji od preporuka za dijelove prijedloga rezolucije nadležnog odbora.

Ako se ne odnosi na prijedlog zakonski obvezujućeg akta, mišljenje se sastoji od preporuka za dijelove prijedloga rezolucije nadležnog odbora.

Nadležni odbor ove amandmane i prijedloge stavlja na glasovanje.

Nadležni odbor ove amandmane i prijedloge stavlja na glasovanje.

U mišljenjima se razmatraju isključivo ona pitanja koja su u nadležnosti odbora čije se mišljenje traži.

U mišljenjima se razmatraju isključivo ona pitanja koja su u nadležnosti odbora čije se mišljenje traži.

3.  Nadležni odbor određuje rok u kojem odbor čije se mišljenje traži mora dostaviti svoje mišljenje da bi ga nadležni odbor mogao uzeti u obzir. Nadležni odbor odmah priopćava svaku promjenu u najavljenom rasporedu odboru/odborima čije se mišljenje traži. Nadležni odbor ne donosi konačne zaključke prije nego što taj rok istekne.

3.  Nadležni odbor određuje rok u kojem odbor čije se mišljenje traži mora dostaviti svoje mišljenje da bi ga nadležni odbor mogao uzeti u obzir. Nadležni odbor odmah priopćava svaku promjenu u najavljenom rasporedu odboru/odborima čije se mišljenje traži. Nadležni odbor ne donosi konačne zaključke prije nego što taj rok istekne.

 

3a.  Odbor koji daje mišljenje isto tako može odlučiti predstaviti svoje stajalište u obliku amandmana koji se nakon usvajanja podnose izravno u nadležnom odboru. Te amandmane u ime odbora podnosi predsjednik ili izvjestitelj.

 

3b.  Odbor koji daje mišljenje podnosi amandmane iz stavka 3.a unutar roka za podnošenje amandmana koji je utvrdio nadležni odbor.

4.  Nadležni odbor izvješću prilaže sva prihvaćena mišljenja.

4.  Nadležni odbor izvješću prilaže sva mišljenja i amandmane koje je usvojio odbor koji daje mišljenje.

5.  Na plenarnoj sjednici amandmane može podnositi isključivo nadležni odbor.

5.  Odbori koji daju mišljenje u smislu ovoga članka ne mogu podnositi amandmane Parlamentu na razmatranje.

6.  Predsjednik i izvjestitelj odbora čije se mišljenje traži pozivaju se da u savjetodavnom svojstvu sudjeluju na sjednicama nadležnog odbora ako se one bave pitanjima od zajedničkog interesa.

6.  Predsjednik i izvjestitelj odbora čije se mišljenje traži pozivaju se da u savjetodavnom svojstvu sudjeluju na sjednicama nadležnog odbora ako se one bave pitanjima od zajedničkog interesa.

Obrazloženje

As regards the changes to paragraph 1, strictly speaking, the opinion committee does not "make known its views on the report" but on the issue that will be covered by the report.As a new Rule 201a (new) is proposed to deal with the questions of competences,an alignment to that Rules is necessary throughout the text.The addition aims to clarify that a "rapporteur for an opinion" is appointed (currently not in the rules).

As regards the addition of paragraph 3 a (new), it reflects the outcome of the last CCC away day, when the Committee Chairs acknowledged that Rule 53 is over-used and recommended the introduction of the ‘committees-amendments” to the draft report of the lead committee.This possibility which corresponds to a current practice is now introduced in the Rules with an appropriate procedure to adopt and table “committee-amendments”.

In fact, the restriction to the committee responsible is already set out in Rule 169 (which is a more relevant place).

Amandman    51

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 54.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 54.

Članak 54.

Postupak s pridruženim odborima

Postupak u pridruženom odboru

Ako se u skladu s člankom 201. stavkom 2. ili člankom 52. Konferenciji predsjednika uputi pitanje o nadležnosti, a Konferencija predsjednika na temelju Priloga VI. smatra da je predmet gotovo podjednako u nadležnosti dvaju ili više odbora ili su pak različiti dijelovi predmeta u nadležnosti dvaju ili više različitih odbora, primjenjuje se članak 53. sa sljedećim dodatnim odredbama:

1.  Ako se u skladu s člankom 201.a Konferenciji predsjednika uputi pitanje o nadležnosti, a Konferencija predsjednika na temelju Priloga VI. smatra da je predmet gotovo podjednako u nadležnosti dvaju ili više odbora ili su pak različiti dijelovi predmeta u nadležnosti dvaju ili više različitih odbora, primjenjuje se članak 53. sa sljedećim dodatnim odredbama:

– odbori zajednički dogovaraju raspored;

– odbori zajednički dogovaraju raspored;

– izvjestitelji se međusobno obavještavaju i pokušavaju postići dogovor o tekstovima koje predlažu svojim odborima te o svojem stajalištu prema amandmanima;

– izvjestitelji se međusobno obavještavaju i pokušavaju postići dogovor o tekstovima koje predlažu svojim odborima te o svojem stajalištu prema amandmanima;

  predsjednici odbora i izvjestitelji zajednički određuju dijelove teksta koji su u njihovoj isključivoj ili zajedničkoj nadležnosti te se dogovaraju o konkretnom načinu suradnje. U slučaju da ne postignu dogovor o razgraničenju nadležnosti, predmet se na zahtjev jednog od odbora podnosi Konferenciji predsjednika koja može odlučiti o pitanju nadležnosti odbora ili o primjeni postupka zajedničkih sjednica odbora na temelju članka 55.; pri tome se drugi podstavak članka 201. stavka 2. primjenjuje na odgovarajući način;

  predsjednici odbora i izvjestitelji obvezni su poštovati načelo dobre i iskrene suradnje i zajednički određuju dijelove teksta koji su u njihovoj isključivoj ili podijeljenoj nadležnosti te se dogovaraju o konkretnom načinu suradnje. U slučaju da ne postignu dogovor o razgraničenju nadležnosti, predmet se na zahtjev jednog od odbora podnosi Konferenciji predsjednika koja može odlučiti o pitanju nadležnosti odbora ili o primjeni postupka zajedničkih sjednica odbora na temelju članka 55. Ta odluka donosi se u skladu s postupkom i u roku utvrđenom u članku 201.a.

  nadležni odbor bez glasovanja prihvaća amandmane pridruženog odbora ako se oni tiču predmeta koji su u isključivoj nadležnosti pridruženih odbora. Ako nadležni odbor odbije amandmane o predmetima koji su u zajedničkoj nadležnosti nadležnog i pridruženog odbora, pridruženi odbor može podnijeti te amandmane izravno na plenarnoj sjednici;

  nadležni odbor bez glasovanja prihvaća amandmane pridruženog odbora ako se oni tiču predmeta koji su u isključivoj nadležnosti pridruženih odbora. Ako nadležni odbor ne poštuje isključivu nadležnost pridruženog odbora, pridruženi odbor može podnijeti amandmane izravno na plenarnoj sjednici. Ako nadležni odbor ne usvoji amandmane o predmetima koji su u podijeljenoj nadležnosti nadležnog i pridruženog odbora, pridruženi odbor može podnijeti te amandmane izravno na plenarnoj sjednici;

– u slučaju kad se u vezi s prijedlogom odvija postupak mirenja, u izaslanstvo Parlamenta uključeni su izvjestitelji svakog pridruženog odbora.

– u slučaju kad se u vezi s prijedlogom odvija postupak mirenja, u izaslanstvo Parlamenta uključeni su izvjestitelji svakog pridruženog odbora.

Tekst ovog članka ne ograničava područje njegove primjene. Zahtjevi za primjenu postupka s pridruženim odborima koji se tiču nezakonodavnih izvješća na temelju članka 52. stavka 1., članka 132. stavaka 1. i 2. su dopušteni.

 

Postupak s pridruženim odborima određen ovim člankom ne može se primjenjivati u vezi s preporukom koju nadležni odbor treba usvojiti u skladu s člankom 99.

 

Odluka Konferencije predsjednika o primjeni postupka s pridruženim odborima primjenjuje se na sve faze dotičnog postupka.

Odluka Konferencije predsjednika o primjeni postupka s pridruženim odborima primjenjuje se na sve faze dotičnog postupka.

Prava svojstvena statusu ''nadležnog odbora'' izvršava vodeći odbor. Pri izvršavanju tih prava vodeći odbor mora uzimati u obzir ovlasti pridruženog odbora, a posebno mora poštovati obvezu pridržavanja načela iskrene suradnje u vezi s rasporedom te poštovati pravo pridruženog odbora da odredi amandmane iz njegove isključive nadležnosti koji se podnose na plenarnoj sjednici.

Prava svojstvena statusu ''nadležnog odbora'' izvršava vodeći odbor. Pri izvršavanju tih prava vodeći odbor mora uzimati u obzir ovlasti pridruženog odbora, a posebno mora poštovati obvezu pridržavanja načela iskrene suradnje u vezi s rasporedom te poštovati pravo pridruženog odbora da odredi amandmane iz njegove isključive nadležnosti koji se podnose na plenarnoj sjednici.

Ako vodeći odbor ne poštuje ovlasti pridruženog odbora, oduke koje vodeći odbor donese ostaju valjane, međutim pridruženi odbor može podnijeti amandmane izravno na plenarnoj sjednici u granicama svoje isključive nadležnosti.

 

 

1a.   Postupak utvrđen ovim člankom ne primjenjuje se na preporuke koje nadležni odbor usvaja u skladu s člankom 99.

Obrazloženje

The changes to paragraph 1 reflect the decision to convert the current Rule 201 (2) into a new Rule 201awhich would cover the questions of competence. Thus, the restriction to legislative files implied by the first paragraph of Rule 201 (1) would be lifted and the new Rule would serve to deal with conflict of competences for both legislative and non-legislative reports. An alignment to take into account the creation of Rule 201 (a) (new) is necessary whenever 201(2) is mentioned.

The change to paragraph 1, indent 3, aims to make the sentence easy to read and to bring the provision in line with the suggested creation of Rule 201a (new).

For clarity reasons, the last paragraph of the fourth part of the interpretation to this Rule is integrated in paragraph 1, indent 4.

The second subparagraph of the interpretation is transformed into a new paragraph of Rule 54 (1a new).

The last subparagraph of the interpretation is integrated in the first paragraph of Rule 54 (fourth hyphen); for the case of shared competence, the text already clearly establishes that the associated committee can table amendments directly in plenary.

Amandman    52

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 55.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 55.

Članak 55.

Postupak sa zajedničkim sjednicama odbora

Postupak u zajedničkom odboru

1.  Kada u skladu s člankom 201. stavkom 2. primi pitanje koje se tiče nadležnosti, Konferencija predsjednika može odlučiti da se primjenjuje postupak sa zajedničkim sjednicama odbora i zajedničkim glasovanjem, pod uvjetom da:

1.  Kada u skladu s člankom 201.a primi pitanje koje se tiče nadležnosti, Konferencija predsjednika može odlučiti da se primjenjuje postupak sa zajedničkim sjednicama odbora i zajedničkim glasovanjem, pod uvjetom da:

– prema Prilogu VI. pitanje je neodvojivo u nadležnosti nekoliko odbora; i

– prema Prilogu VI. pitanje je neodvojivo u nadležnosti nekoliko odbora; i

– smatra kako se radi o pitanju od velike važnosti.

– smatra kako se radi o pitanju od velike važnosti.

2.  U tom slučaju dotični izvjestitelji sastavljaju jedinstveni nacrt izvješća koje dotični odbori razmatraju i o kojemu glasuju na zajedničkim sjednicama koje se održavaju pod zajedničkim predsjedanjem predsjednika tih odbora.

2.  U tom slučaju dotični izvjestitelji sastavljaju jedinstveni nacrt izvješća koje dotični odbori razmatraju i o kojemu glasuju na zajedničkim sjednicama koje se održavaju pod zajedničkim predsjedanjem predsjednika tih odbora.

U svim dijelovima postupka dotični odbori mogu izvršavati prava koja proizlaze iz statusa nadležnog odbora samo kada nastupaju zajednički. Takvi odbori mogu osnovati međuodborne radne skupine u cilju pripremanja zajedničkih sjednica i glasovanja.

U svim dijelovima postupka dotični odbori mogu izvršavati prava koja proizlaze iz statusa nadležnog odbora samo kada nastupaju zajednički. Takvi odbori mogu osnovati međuodborne radne skupine u cilju pripremanja zajedničkih sjednica i glasovanja.

3.  U drugom čitanju u redovnom zakonodavnom postupku, stajalište Vijeća razmatra se na zajedničkoj sjednici dotičnih odbora, koja se, ako njihovi predsjednici ne postignu dogovor, održava u srijedu prvog tjedna u kojem je predviđeno održavanje sjednica parlamentarnih tijela nakon što Vijeće Parlamentu objavi svoje stajalište. Ako se niti nakon dodatne sjednice ne postigne rješenje, daljnje sazivanje takvih sjednica preuzima predsjednik Konferencije predsjednika odbora. O preporuci za drugo čitanje glasuje se na zajedničkoj sjednici na temelju zajedničkog teksta koji izrađuju izvjestitelji dotičnih odbora, ili u nedostatku zajedničkog teksta, na temelju amandmana predloženih u tim odborima.

3.  U drugom čitanju u redovnom zakonodavnom postupku, stajalište Vijeća razmatra se na zajedničkoj sjednici dotičnih odbora, koja se, ako njihovi predsjednici ne postignu dogovor, održava u srijedu prvog tjedna u kojem je predviđeno održavanje sjednica parlamentarnih tijela nakon što Vijeće Parlamentu objavi svoje stajalište. Ako se niti nakon dodatne sjednice ne postigne rješenje, daljnje sazivanje takvih sjednica preuzima predsjednik Konferencije predsjednika odbora. O preporuci za drugo čitanje glasuje se na zajedničkoj sjednici na temelju zajedničkog teksta koji izrađuju izvjestitelji dotičnih odbora, ili u nedostatku zajedničkog teksta, na temelju amandmana predloženih u tim odborima.

Predsjednici i izvjestitelji dotičnih odbora su tijekom trećeg čitanja redovnog zakonodavnog postupka po službenoj dužnosti članovi izaslanstva u Odboru za mirenje.

Predsjednici i izvjestitelji dotičnih odbora su tijekom trećeg čitanja redovnog zakonodavnog postupka po službenoj dužnosti članovi izaslanstva u Odboru za mirenje.

Ovaj članak može se primijeniti na postupak koji dovodi do preporuke za odobrenje ili odbijanje sklapanja međunarodnog sporazuma u skladu s člankom 108. stavkom 5. i člankom 99. stavkom 1. ako su ispunjeni u njemu navedeni uvjeti.

 

Obrazloženje

Izmjene stavka 1. odražavaju usklađivanje potrebno zbog uvođenja novog članka 201.a o pitanjima nadležnosti.

Tumačenje koje slijedi nakon stavka 3. vjerojatno se primjenjuje i na preporuke u drugim postupcima suglasnosti, ali to nije navedeno. Kako bi se izbjegle zabune ili suprotna tumačenja, predlaže se njegovo brisanje.

Amandman    53

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 56.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 56.

Članak 52.a

Izrada izvješća

Izrada izvješća

 

-1.  Izvjestitelj je odgovoran za pripremu izvješća odbora i za njegovo predstavljanje Parlamentu u ime odbora.

1.  Za obrazloženje je nadležan izvjestitelj i o njemu se ne glasuje. Ono ipak mora biti suglasno s tekstom usvojenog prijedloga rezolucije i svim amandmanima koje odbor predlaže. U protivnom, predsjednik odbora može izbrisati obrazloženje.

1.  Za obrazloženje je nadležan izvjestitelj i o njemu se ne glasuje. Ono ipak mora biti suglasno s tekstom usvojenog prijedloga rezolucije i svim amandmanima koje odbor predlaže. U protivnom, predsjednik odbora može izbrisati obrazloženje.

2.  U izvješću se navodi rezultat glasovanja o izvješću u cijelosti. Osim toga, u izvješću se navodi kako je svaki član glasovao ako tako prilikom glasovanja zatraži najmanje jedna trećina nazočnih članova.

2.  U izvješću se navodi rezultat glasovanja o izvješću u cijelosti i u skladu s člankom 208. stavkom 3. navodi se kako je svaki član glasovao.

3.  Ako mišljenje odbora nije jednoglasno, u izvješću se također navodi sažetak mišljenja manjine. Mišljenja manjine, iznesena prilikom glasovanja o tekstu u cijelosti, na zahtjev svojih autora mogu biti predmet pisane izjave ne dulje od 200 riječi, koja se prilaže obrazloženju.

3.  Mišljenja manjine mogu biti iznesena prilikom glasovanja o tekstu u cijelosti, na zahtjev svojih autora mogu biti predmet pisane izjave ne dulje od 200 riječi, koja se prilaže obrazloženju.

Predsjednik odbora rješava sve sporove koji se mogu pojaviti kao posljedica primjene ovih odredbi.

Predsjednik odbora rješava sve sporove koji se mogu pojaviti kao posljedica primjene ovog stavka.

4.  Na prijedlog svojeg predsjedništva, odbor može odrediti rok u kojem izvjestitelj mora podnijeti nacrt izvješća. Ovaj rok može se produžiti ili se može imenovati novog izvjestitelja.

4.  Na prijedlog svojeg predsjednika, odbor može odrediti rok u kojem izvjestitelj mora podnijeti nacrt izvješća. Ovaj rok može se produžiti ili se može imenovati novog izvjestitelja.

5.  Nakon isteka roka odbor može naložiti predsjedniku odbora da zatraži uvrštavanje predmeta koji mu je upućen u dnevni red jedne od sljedećih sjednica Parlamenta. Rasprave se potom mogu voditi na temelju usmenog izvješća dotičnog odbora.

5.  Nakon isteka roka odbor može naložiti predsjedniku odbora da zatraži uvrštavanje predmeta koji mu je upućen u dnevni red jedne od sljedećih sjednica Parlamenta. Rasprave i glasovanja potom se mogu voditi na temelju usmenog izvješća dotičnog odbora.

(Ovaj članak, kako je izmijenjen, premješta se ispred članka 185.)

Obrazloženje

As regards the contents of paragraph -1, it consists of the provision currentlu in Rule 51(2) and ismoved here for consistency.

The change to paragraph 2 will bring this provision in line with Rule 208(3): adoption of reports by roll-call vote is mandatory.

As regards the changes to paragraph 3 subparagraph 1, the first sentence will be deleted: lack of unanimity implies minority opinions; in addition it is not very clear what is meant by "give a summary of the minority opinion" in singular as compared to the rest of the paragraph.

The change to paragraph 4 is an alignment to committees’ practice.

Amandman    54

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 3. – naslov

Tekst na snazi

Izmjena

POGLAVLJE 3.

POGLAVLJE 3.

PRVO ČITANJE

REDOVNI ZAKONODAVNI POSTUPAK

Amandman    55

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 3. – odjeljak 1. (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

ODJELJAK 1.

 

PRVO ČITANJE

Amandman    56

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 3. – podnaslov 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Razmatranje u odboru

Briše se.

Amandman    57

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 57.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 57.

Briše se.

Promjena prijedloga zakonodavnog akta

 

1.  Ako Komisija obavijesti Parlament da namjerava promijeniti svoj prijedlog ili nadležni odbor to sazna na drugi način, nadležni odbor odgađa razmatranje predmeta sve dok ne zaprimi novi prijedlog ili izmjene prijedloga Komisije.

 

2.  Ako Vijeće bitno mijenja prijedlog zakonodavnog akta, primjenjuju se odredbe članka 63.

 

Obrazloženje

Ovaj je članak sastavljen tako da više odgovara postupku savjetovanja nego redovnom zakonodavnom postupku i stoga se ovdje briše i premješta (kako je izmijenjen) u novo poglavlje 4. o postupku savjetovanja.

Amandman    58

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 58.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 58.

Briše se.

Stajalište Komisije i Vijeća o amandmanima

 

1.  Prije nego što prijeđe na konačno glasovanje o prijedlogu zakonodavnog akta, nadležni odbor traži od Komisije da iznese svoje stajalište o svim amandmanima na prijedlog koje je odbor prihvatio te traži od Vijeća da iznese svoje primjedbe.

 

2.  Ako Komisija nije u mogućnosti iznijeti svoje stajalište ili izjavi da nije spremna prihvatiti sve amandmane koje je odbor prihvatio, odbor može odgoditi konačno glasovanje.

 

3.  Stajalište Komisije se po potrebi uključuje u izvješće.

 

Amandman    59

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 3. – podnaslov 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Plenarna sjednica

Briše se.

Amandman    60

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 59.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 59.

Članak 59.

Zaključenje prvog čitanja

Glasovanje u Parlamentu – prvo čitanje

 

-1.   Parlament može odobriti, izmijeniti ili odbiti nacrt zakonodavnog akta.

1.  Parlament razmatra prijedlog zakonodavnog akta na temelju izvješća koje je sastavio nadležni odbor u skladu s člankom 49.

1.  Parlament prvo glasuje o svim prijedlozima za trenutačno odbacivanje nacrta zakonodavnog akta koje je u pisanom obliku podnio nadležni odbor, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika.

 

Ako se prijedlog za odbijanje prihvati, predsjednik traži da institucija iz koje prijedlog potječe povuče nacrt zakonodavnog akta.

 

Ako institucija iz koje prijedlog potječe to učini, predsjednik postupak proglašava zaključenim.

 

Ako institucija iz koje prijedlog potječe ne povuče nacrt zakonodavnog akta, predsjednik objavljuje da je prvo čitanje u Parlamentu zaključeno, osim ako na prijedlog predsjednika ili izvjestitelja nadležnog odbora ili kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika Parlament ne odluči vratiti predmet nadležnom odboru na ponovno razmatranje.

 

Ako se taj prijedlog za odbijanje ne prihvati, Parlament zatim postupa u skladu sa stavcima 1.a do 1.c.

 

1a.  Pri glasovanju se daje prioritet svim privremenim sporazumima koje je podnio nadležni odbor na temelju članka 73.d stavka 4. i o njima se glasuje jedinstvenim glasovanjem, osim ako Parlament na zahtjev kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne odluči umjesto toga prijeći na glasovanje o amandmanima u skladu sa stavkom 1.b. U tom slučaju Parlament također odlučuje o tome glasuje li se odmah o amandmanima. Ako to nije slučaj, Parlament određuje novi rok za amandmane i glasovanje se održava na jednoj od sljedećih dnevnih sjednica.

 

Ako se privremeni sporazum prihvati jedinstvenim glasovanjem, predsjednik objavljuje da je prvo čitanje u Parlamentu zaključeno.

 

Ako sporazum ne uspije osigurati većinu glasova u jedinstvenom glasovanju, predsjednik određuje novi rok za amandmane na nacrt zakonodavnog akta. O tim se amandmanima zatim glasuje na jednoj od sljedećih dnevnih sjednica kako bi Parlament zaključio svoje prvo čitanje.

 

1b.  Osim u slučajevima kada se prihvati prijedlog odbijanja u skladu sa stavkom 1. ili privremeni sporazum u skladu sa stavkom 1.a, svi amandmani na nacrt zakonodavnog akta stavljaju se na glasovanje, uključujući, ovisno o slučaju, pojedinačne dijelove privremenog sporazuma ako su podneseni zahtjevi za glasovanje po dijelovima ili odvojeno glasovanje ili suprotni amandmani.

 

Prije glasovanja o amandmanima predsjednik može pozvati Komisiju da iznese svoje stajalište te pozvati Vijeće da iznese primjedbe.

 

Nakon glasovanja o tim amandmanima Parlament glasuje o nacrtu zakonodavnog akta u cijelosti, bilo da je izmijenjen ili nije.

 

Usvoji li se nacrt zakonodavnog akta u cijelosti, bilo da je izmijenjen ili nije, predsjednik objavljuje da je prvo čitanje zaključeno, osim ako Parlament na prijedlog predsjednika ili izvjestitelja nadležnog odbora ili kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne odluči vratiti predmet nadležnom odboru na međuinstitucionalne pregovore u skladu s člancima 59.a, 73.a i 73.d.

 

Ako cijeli nacrt zakonodavnog akta, izmijenjen ili ne, ne dobije većinu danih glasova, predsjednik objavljuje da je prvo čitanje zaključeno, osim ako Parlament na prijedlog predsjednika ili izvjestitelja nadležnog odbora ili kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne odluči vratiti predmet nadležnom odboru na ponovno razmatranje.

 

1c.  Nakon glasovanja iz stavaka 1. do 1.b te glasovanja koja su uslijedila nakon toga o izmjenama nacrta zakonodavne rezolucije u vezi s postupovnim zahtjevima, ako ih je bilo, smatra se da je zakonodavna rezolucija donesena. Zakonodavna se rezolucija izmjenjuje ako je potrebno u skladu s člankom 193. stavkom 2. kako bi odražavala ishod glasovanja iz stavaka 1. do 1.b.

 

Tekst zakonodavne rezolucije i stajališta Parlamenta predsjednik prosljeđuje Vijeću i Komisiji te, ako nacrt zakonodavnog akta potječe od njih, skupini država članica, Sudu Europske unije ili Europskoj središnjoj banci.

2.  Parlament najprije glasuje o izmjenama prijedloga o kojem je riječ u izvješću nadležnog odbora, zatim o samom prijedlogu s mogućim izmjenama, zatim o izmjenama nacrta zakonodavne rezolucije, zatim o nacrtu zakonodavne rezolucije u cijelosti, koja sadržava samo izjavu o tome prihvaća li Parlament prijedlog zakonodavnog akta, odbija li ga ili predlaže izmjene te moguće postupovne zahtjeve.

 

Prvo je čitanje zaključeno ako se usvoji nacrt zakonodavne rezolucije. Ako Parlament ne donese zakonodavnu rezoluciju, prijedlog se vraća nadležnom odboru.

 

Sva izvješća podnesena u okviru zakonodavnog postupka trebaju biti usklađena s člancima 39., 47. i 49. Svaki nezakonodavni prijedlog rezolucije koji podnosi odbor mora biti u skladu s postupcima upućivanja predviđenima člancima 52. ili 201.

 

3. Predsjednik kao stajalište Parlamenta šalje Vijeću i Komisiji tekst prijedloga koji je Parlament odobrio zajedno s priloženom rezolucijom.

 

Obrazloženje

The change of the title aims to clarify what the Rule is about(see also Rule 67a below).

As regards the changes to paragraph 1, it extends the possibility to table a motion for rejection to the political groups (this possibility is not foreseen in the current Rule 60). Otherwise,this sub-paragraph to paragraph 1 regroups the provisions in Rule 60 paras 2 and 3, with few modifications aiming to make its reading clearer. These provisions will be placed here in order to observe the logical sequence of the vote in plenary.Following the discussion in AFCO WG, it was agreed to invert the standard procedure so far (referral back to Committee) with the exceptional procedure (to immediately close the first reading).The reference to the vote on the draft legislative resolution has been deleted following the discussion in AFCO WG on 8/10/2015.

The insertion of paragraph 1 a (new) aims at granting a privileged status to any provisional agreement reached through informal negotiations in trilogue in accordance with Rule 73, by putting it to a single vote before any other amendments tabled. However, on request by political group/40 members, the Parliament will take a decision on the voting order. Thus, all political groups will have the possibility to ask for split votes and to table amendments to the Commission's proposal at plenary stage within the usual deadlines, but it would be for the plenary to decide the voting order.

The insertion of paragraph 1 a, subparagraph 3(new) is necessary as under paragraph 2 amendments would have been already tabled. Usual practice is that amendments which would not have been put to vote under paragraph 2 would be put to vote at the next voting session.

As regards, paragraph 1 b, subparagraphs 3 to 5 (new) - technical adaptation of the text following AFCO WG decision not to have a vote on the draft legislative resolution anymore.Provision corresponding to current rule 61 paragraph 2, second subparagraph.Provision currently in Rule 60 paragraph 3.

Current Rule 59 §3 is inserted as paragraph 1 c (new), subparagraph 2.

Amandman    61

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 59.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 59.a

 

Vraćanje nadležnom odboru

 

Ako se u skladu s člankom 59. predmet vraća nadležnom odboru na ponovno razmatranje ili na međuinstitucionalne pregovore u skladu s člancima 73.a i 73.d, nadležni odbor usmeno ili pismeno izvještava Parlament u razdoblju od četiri mjeseca, koje Konferencija predsjednika može produžiti.

 

Nakon vraćanja predmeta odboru vodeći odbor mora, kao što je utvrđeno člankom 54., prije donošenja odluke o primjeni određenog postupka dopustiti pridruženom odboru da izabere amandmane koji su u njegovoj isključivoj nadležnosti, a posebno da izabere koji će se amandmani ponovno podnijeti na plenarnoj sjednici.

 

Nijedna odredba Poslovnika ne sprečava Parlament da nakon izvješća nadležnog odbora kojem je predmet vraćen odluči po potrebi održati završnu raspravu.

 

(Zadnja dva stavka umeću se kao tumačenja.)

Obrazloženje

Predloženim izmjenama produžuje se rok s dva na četiri mjeseca s obzirom na to da se pokazalo da su dva mjeseca izrazito kratak rok za ostvarenje bilo kakvog znatnog napretka u vezi sa zakonodavnim spisima. Nadalje, mogućnost produženja roka odlukom Konferencije predsjednika dodana je kako bi se pojasnila odredba koja se trenutačno nalazi u članku 61. stavku 2. drugom podstavku.

Prvi stavak dolazi iz tumačenja trenutačnoj članka 60. stavka 3.

Drugi stavak tumačenja dolazi iz članka 61. stavka 2. četvrtoga podstavka, kako je usvojen 15. rujna 2016.

Amandman    62

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 60.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 60.

Briše se.

Odbijanje prijedloga Komisije

 

1.  Ako prijedlog Komisije ne dobije većinu glasova ili ako se prihvati prijedlog za odbijanje koji može podnijeti nadležni odbor ili najmanje 40 zastupnika, predsjednik prije glasovanja Parlamenta o zakonodavnoj rezoluciji traži od Komisije da povuče prijedlog.

 

2.  Ako Komisija to učini, predsjednik zaključuje postupak i o tome obavještava Vijeće.

 

3.  Ako Komisija ne povuče svoj prijedlog, Parlament vraća predmet nadležnom odboru bez glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije, osim ako Parlament, na prijedlog predsjednika ili izvjestitelja nadležnog odbora, ili kluba zastupnika, ili najmanje 40 zastupnika, ne prijeđe na glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije.

 

U slučaju vraćanja predmeta nadležni odbor odlučuje o primjeni određenog postupka te pisanim putem ili usmeno izvještava Parlament u roku koji određuje Parlament, a koji ne može biti duži od dva mjeseca.

 

Nakon vraćanja predmeta odboru u skladu s člankom 3., vodeći odbor mora, kao što je predviđeno člankom 54., prije donošenja odluke o primjeni određenog postupka dopustiti pridruženom odboru da izvrši odabir u vezi s amandmanima koji su u njegovoj isključivoj nadležnosti, a posebno da izabere koji će se amandmani ponovno podnijeti na plenarnoj sjednici.

 

Rok utvrđen drugim podstavkom stavka 3. primjenjuje se na podnošenje pisanim putem ili usmeno predstavljanje izvješća nadležnog odbora. On se ne primjenjuje na odluke Parlamenta o odgovarajućem trenutku za nastavak razmatranja dotičnog postupka.

 

4.  Ako nadležni odbor nije u mogućnosti pridržavati se roka, zahtijeva vraćanje predmeta odboru u skladu s člankom 188. stavkom 1. Parlament može po potrebi odrediti novi rok u skladu s člankom 188. stavkom 5. Ako se zahtjev odbora ne prihvati, Parlament prelazi na glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije.

 

Obrazloženje

Ovo se brisanje predlaže jer je odbijanje, uz manje prilagodbe koje odražavaju trenutačnu praksu, obuhvaćeno prijedlogom novih članaka 59. i 59.a.

Amandman    63

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 61.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 61.

Briše se.

Usvajanje amandmana na prijedlog Komisije

 

1.  Ako se prijedlog Komisije odobri u cijelosti, ali na temelju amandmana koji su također prihvaćeni, glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije odgađa se sve dok Komisija ne iznese svoje stajalište o svakom amandmanu Parlamenta.

 

Ako Komisija na kraju glasovanja Parlamenta o njezinom prijedlogu nije u mogućnosti iznijeti takvo stajalište, obavještava Parlament ili nadležni odbor o tome kad će to biti u mogućnosti učiniti. Prijedlog se tada uvrštava u prijedlog dnevnog reda prve sljedeće sjednice.

 

2.  Ako Komisija objavi da ne namjerava prihvatiti sve amandmane Parlamenta, izvjestitelj ili predsjednik nadležnog odbora daje službeni prijedlog Parlamentu o tome treba li prijeći na glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije. Prije podnošenja tog prijedloga izvjestitelj ili predsjednik nadležnog odbora mogu zatražiti od predsjednika da prekine razmatranje te točke.

 

Ako Parlament odluči odgoditi glasovanje, prijedlog se smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.

 

U tom slučaju nadležni odbor usmeno ili pisanim putem izvještava Parlament u roku koji odredi Parlament, a koji ne može biti duži od dva mjeseca.

 

Ako nadležni odbor nije u mogućnosti pridržavati se roka, primjenjuje se postupak predviđen člankom 60. stavkom 4.

 

U ovoj fazi dopušteni su samo amandmani koje podnosi nadležni odbor i kojima se nastoji postići kompromis s Komisijom.

 

Nijedna odredba Poslovnika ne sprečava Parlament da odluči održati, po potrebi, završnu raspravu, nakon izvješća nadležnog odbora kojem je predmet vraćen.

 

3.  Primjena stavka 2. ne isključuje zahtjev za upućivanje koji podnose drugi zastupnici u skladu s člankom 188.

 

Od odbora kojem je vraćen predmet na temelju stavka 2. u načelu se traži da sukladno uvjetima tog vraćanja izvijesti u roku koji mu je određen te da po potrebi podnese amandmane kojima se nastoji postići kompromis s Komisijom, ali se ne traži da ponovno razmotri sve odredbe koje je Parlament odobrio.

 

Međutim, s obzirom na odgodni učinak vraćanja, odbor uživa veći stupanj slobode te može, u okviru ovih općih uvjeta te ako je to potrebno u svrhu postizanja kompromisa, predložiti ponovno razmatranje odredbi koje su izglasane u Parlamentu.

 

U takvim slučajevima, s obzirom na činjenicu da je isključivo dopušteno podnošenje onih amandmana odbora kojima se nastoji postići kompromis te u cilju očuvanja suvereniteta Parlamenta, u izvještaju navedenom u stavku 2. mora se jasno navesti koje bi prethodno prihvaćene odredbe prestale važiti ako se usvoje predložene izmjene.

 

Obrazloženje

Predlaže se brisanje jer su sve odredbe koje, s obzirom da Parlament sada pregovara s Vijećem, nisu zastarjele, obuhvaćene prijedlogom novih članaka 59. i 59.a.

Tumačenje iz stavka 2. premješteno je u članak 59.a.

Amandman    64

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 3. – podnaslov 3.

Tekst na snazi

Izmjena

Daljnji postupak

Briše se.

Amandman    65

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 62.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 62.

Briše se.

Daljnji postupak nakon usvajanja stajališta Parlamenta

 

1.  U razdoblju nakon usvajanja stajališta Parlamenta o prijedlogu Komisije predsjednik i izvjestitelj nadležnog odbora prate daljnje postupanje s prijedlogom sve dok ga Vijeće ne prihvati, posebno kako bi se osiguralo da se na odgovarajući način poštuju obveze koje su Vijeće i Komisija preuzeli prema Parlamentu.

 

2.  Nadležni odbor može pozvati Komisiju i Vijeće da s njime raspravljaju o predmetu.

 

3.  U svakoj fazi daljnjeg postupka nadležni odbor može, ako to smatra potrebnim, podnijeti prijedlog rezolucije na temelju ovog članka preporučujući Parlamentu da:

 

– pozove Komisiju da povuče svoj prijedlog, ili

 

– pozove Komisiju ili Vijeće da ponovno upute predmet Parlamentu u skladu s člankom 63. ili pozove Komisiju da podnese novi prijedlog, ili

 

– poduzme neku drugu radnju koju smatra prikladnom.

 

Ovaj prijedlog uvrštava se u prijedlog dnevnog reda prve sljedeće sjednice nakon donošenja odluke odbora.

 

Obrazloženje

Premješta se u novo poglavlje 4. o postupku savjetovanja.

Amandman    66

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 63.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 63.

Članak 63.

Ponovno upućivanje Parlamentu

Ponovno upućivanje Parlamentu

Redovni zakonodavni postupak

 

1.  Na zahtjev nadležnog odbora predsjednik traži od Komisije da prijedlog ponovno uputi Parlamentu ako:

1.  Na zahtjev nadležnog odbora predsjednik traži od Komisije da prijedlog ponovno uputi Parlamentu ako:

  Komisija, nakon što je Parlament usvojio svoje stajalište, povuče svoj prvotni prijedlog kako bi ga zamijenila drugim tekstom, osim u slučaju kad se to čini radi uzimanja u obzir stajališta Parlamenta; ili

 

  Komisija bitno izmjenjuje ili namjerava izmijeniti svoj prvotni prijedlog, osim u slučaju kad se to čini radi uzimanja u obzir stajališta Parlamenta; ili

  Komisija zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prvotni prijedlog nakon što je Parlament donio svoje stajalište, osim u slučaju kad se to čini radi uzimanja u obzir stajališta Parlamenta;

  se s protekom vremena ili zbog izmijenjenih okolnosti priroda problema o kojem je riječ u prijedlogu bitno promijenila; ili

– priroda problema o kojem je riječ u prijedlogu bitno se promijenila zbog proteka vremena ili izmijenjenih okolnosti; ili

su se u međuvremenu nakon usvajanja stajališta održali novi izbori za Parlament te ako Konferencija predsjednika to smatra poželjnim.

– nakon usvajanja stajališta održali su se novi izbori za Parlament i Konferencija predsjednika to smatra poželjnim.

 

1a.  Ako se predviđa promjena pravne osnove prijedloga, prema kojoj se redovni zakonodavni postupak više ne bi primjenjivao na taj prijedlog, Parlament, Vijeće i Komisija u skladu sa stavkom 25. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva razmjenjuju stajališta o tome preko svojih predsjednika ili njihovih predstavnika.

2.  Na zahtjev nadležnog odbora Parlament traži od Vijeća da ponovno uputi Parlamentu prijedlog koji je podnijela Komisija u skladu s člankom 294. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ako Vijeće namjerava promijeniti pravnu osnovu prijedloga tako da se redovni zakonodavni postupak više neće primjenjivati.

2.  Nakon razmjene stajališta iz stavka 1.a predsjednik na zahtjev nadležnog odbora traži od Vijeća da nacrt pravno obvezujućeg akta ponovno uputi Parlamentu ako Komisija ili Vijeće namjeravaju promijeniti pravnu osnovu iz stajališta Parlamenta u prvom čitanju tako da se redovni zakonodavni postupak više ne bi primjenjivao.

Drugi postupci

 

3.  Na zahtjev nadležnog odbora predsjednik poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom pod istim okolnostima i istim uvjetima poput onih navedenih u stavku 1. te u slučaju da Vijeće bitno izmijeni ili namjerava izmijeniti prijedlog o kojem je Parlament već iznio svoje mišljenje, osim ako se to radi u svrhu uključivanja izmjena Parlamenta.

 

4.  Predsjednik također zahtijeva da se prijedlog akta ponovno uputi Parlamentu pod okolnostima određenim ovim člankom ako Parlament tako odluči na prijedlog kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika.

 

Obrazloženje

Naslovi pododjeljaka mogu se brisati jer će biti dio poglavlja o redovnom zakonodavnom postupku.

Stavak 1. alineja 2. briše se jer se pripaja prethodnoj alineji.

Stavci 3. i 4. neznatno se mijenjaju i premještaju u novo poglavlje 4. o postupku savjetovanja.

Amandman    67

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 4. – naslov

Tekst na snazi

Izmjena

POGLAVLJE 4.

ODJELJAK 2.

DRUGO ČITANJE

DRUGO ČITANJE

Amandman    68

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 4. – podnaslov 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Razmatranje u odboru

Briše se.

Amandman    69

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 64.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 64.

Članak 64.

Priopćavanje stajališta Vijeća

Priopćavanje stajališta Vijeća

1.  Priopćavanje stajališta Vijeća u skladu s člankom 294. Ugovora o funkcioniranju Europske unije odvija se u trenutku kad ga u Parlamentu objavi predsjednik. Predsjednik objavljuje stajalište nakon što je zaprimio dokumente koji sadržavaju stajalište, sve izjave uvedene u zapisnik Vijeća prilikom usvajanja stajališta, razloge zbog kojih je Vijeće usvojilo to stajalište, te stajalište Komisije, propisno prevedene na sve službene jezike Europske unije. Predsjednik objavljuje stajalište tijekom prve sjednice nakon zaprimanja navedenih dokumenata.

1.  Priopćavanje stajališta Vijeća u skladu s člankom 294. Ugovora o funkcioniranju Europske unije odvija se u trenutku kad ga u Parlamentu objavi predsjednik. Predsjednik objavljuje stajalište nakon što je zaprimio dokumente koji sadržavaju stajalište, sve izjave uvedene u zapisnik Vijeća prilikom usvajanja stajališta, razloge zbog kojih je Vijeće usvojilo to stajalište, te stajalište Komisije, propisno prevedene na sve službene jezike Europske unije. Predsjednik objavljuje stajalište tijekom prve sjednice nakon zaprimanja navedenih dokumenata.

Prije objave predsjednik ustanovljuje, nakon savjetovanja s predsjednikom nadležnog odbora i/ili izvjestiteljem, da je zaprimljeni tekst doista stajalište Vijeća u prvom čitanju te da se ne primjenjuju okolnosti opisane u članku 63. U suprotnom, predsjednik zajedno s nadležnim odborom i po mogućnosti u dogovoru s Vijećem traži odgovarajuće rješenje.

Prije objave predsjednik ustanovljuje, nakon savjetovanja s predsjednikom nadležnog odbora i/ili izvjestiteljem, da je zaprimljeni tekst doista stajalište Vijeća u prvom čitanju te da se ne primjenjuju okolnosti opisane u članku 63. U suprotnom, predsjednik zajedno s nadležnim odborom i po mogućnosti u dogovoru s Vijećem traži odgovarajuće rješenje.

 

1a.  Smatra se da je stajalište Vijeća automatski upućeno nadležnom odboru u prvom čitanju na dan njegova priopćavanja Parlamentu.

2. Popis navedenih priopćenja objavljuje se u zapisniku sa sjednice zajedno s nazivom nadležnog odbora.

2.  Popis navedenih priopćenja objavljuje se u zapisniku sa sjednice zajedno s nazivom nadležnog odbora.

Obrazloženje

Stavak 1.a (novi) premješta se ovdje iz članka 66. stavka 1.

Amandman    70

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 65.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 65.

Članak 65.

Produženje rokova

Produženje rokova

1.  Na zahtjev predsjednika nadležnog odbora u slučaju rokova za drugo čitanje ili na zahtjev parlamentarnog izaslanstva u Odboru za mirenje u slučaju rokova za mirenje, predsjednik produžuje dotične rokove u skladu s člankom 294. stavkom 14. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

1.  Na zahtjev predsjednika nadležnog odbora, predsjednik produžuje rokove za drugo čitanje u skladu s člankom 294. stavkom 14. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

2. Predsjednik obavještava Parlament o svakom produženju rokova na inicijativu Parlamenta ili Vijeća na temelju članka 294. stavka 14. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

2. Predsjednik obavještava Parlament o svakom produženju rokova na inicijativu Parlamenta ili Vijeća na temelju članka 294. stavka 14. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Obrazloženje

Članak 65. uvršten je u poglavlje o drugom čitanju, ali zapravo se odnosi i na drugo i na treće čitanje. Odredba koja se sada nalazi u stavku 1. – produženje rokova u trećem čitanju – dio je novog članka 69.a.

Amandman    71

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 66.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 66.

Članak 66.

Upućivanje u nadležni odbor i postupak u nadležnom odboru

Postupak u nadležnom odboru

1.  Stajalište Vijeća smatra se automatski upućeno nadležnom odboru i odborima čije se mišljenje traži na dan njegova priopćavanja Parlamentu u skladu s člankom 64. stavkom 1.

 

2.  Stajalište Vijeća uvrštava se kao prva točka dnevnog reda prve sljedeće sjednice nadležnog odbora nakon njegova priopćavanja. Vijeće može biti pozvano da predstavi svoje stajalište.

2.  Stajalište Vijeća uvrštava se kao prioritetna točka dnevnog reda prve sljedeće sjednice nadležnog odbora nakon njegova priopćavanja. Vijeće može biti pozvano da predstavi svoje stajalište.

3.  Ako nije drukčije odlučeno, izvjestitelj u drugom čitanju isti je kao u prvom čitanju.

3.  Ako nije drukčije odlučeno, izvjestitelj u drugom čitanju isti je kao u prvom čitanju.

4.  Odredbe za drugo čitanje navedene u članku 69. stavcima 2., 3. i 5. primjenjuju se na postupke u nadležnom odboru. Isključivo članovi ili stalni zamjenici u tom odboru imaju pravo podnositi prijedloge za odbijanje i amandmane. Odbor odlučuje većinom glasova.

4.  Odredbe o dopuštenosti amandmana na stajalište Vijeća iz članka 69. stavaka 2. i 3. primjenjuju se na postupke u nadležnom odboru. Isključivo članovi ili stalni zamjenici u tom odboru imaju pravo podnositi prijedloge za odbijanje i amandmane. Odbor odlučuje većinom glasova.

5.  Prije glasovanja odbor može zahtijevati od predsjednika odbora i izvjestitelja da raspravljaju o amandmanima koji su podneseni u odboru uz nazočnost predsjednika Vijeća ili njegovog predstavnika te nadležnog povjerenika Komisije. Izvjestitelj nakon takve rasprave može podnijeti kompromisne amandmane.

 

6.  Nadležni odbor podnosi preporuku za drugo čitanje u kojoj predlaže odobrenje, izmjenu ili odbijanje stajališta Vijeća. Preporuka uključuje kratko obrazloženje predložene odluke.

6.  Nadležni odbor podnosi preporuku za drugo čitanje u kojoj predlaže odobrenje, izmjenu ili odbijanje stajališta Vijeća. Preporuka uključuje kratko obrazloženje predložene odluke.

 

6a.  Članci 49., 50., 53. i 188. ne primjenjuju se tijekom drugog čitanja.

Obrazloženje

Paragraph 1 is deleted here and moved, as amended, to Rule 64(1a). The end of the paragraph ("referred automatically to... the committees asked for their opinion at first reading.") is misleading. The committees asked for an opinion do not intervene in second reading, except if they are "associated committees" in the meaning of Rule 54 (see Rule 47(4) and 3rd paragraph of interpretation of Rule 54).

As regards the deletion of paragraph 5, this provision is not in line with (the current and revised) Rule 73, which provide for the intervention of the negotiation team (not only the chair and rapporteur).

As regards the insertion of paragraph 6 a (new), it is moved here, with modifications, from current Rule 47 (4).

Amandman    72

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 4. – podnaslov 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Plenarna sjednica

Briše se.

Amandman    73

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 67.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 67.

Članak 67.

Zaključenje drugog čitanja

Podnošenje Parlamentu

1.  Stajalište Vijeća i, ako je dostupna, preporuka nadležnog odbora za drugo čitanje automatski se uvrštavaju u prijedlog dnevnog reda one sjednice u kojoj srijeda dolazi prije dana isteka razdoblja od tri mjeseca te je tom danu najbliža, ili prije isteka razdoblja od četiri mjeseca ako je rok produžen u skladu s člankom 65., osim ako predmet nije prethodno razmatran na ranijoj sjednici.

Stajalište Vijeća i, ako je dostupna, preporuka nadležnog odbora za drugo čitanje automatski se uvrštavaju u prijedlog dnevnog reda one sjednice u kojoj srijeda dolazi prije dana isteka razdoblja od tri mjeseca te je tom danu najbliža, ili prije isteka razdoblja od četiri mjeseca ako je rok produžen u skladu s člankom 65., osim ako predmet nije prethodno razmatran na ranijoj sjednici.

Preporuke za drugo čitanje koje podnose parlamentarni odbori jednakovrijedne su obrazloženju kojim odbor obrazlaže svoje stajalište u odnosu na stajalište Vijeća. O tim se tekstovima ne glasuje.

 

2.  Drugo čitanje zaključuje se kad Parlament odobri, odbije ili izmijeni stajalište Vijeća u roku i u skladu s uvjetima utvrđenima člankom 294. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

 

Obrazloženje

Stavak 2. se briše i prenosi, kako je izmijenjen, u članak 67.a stavak 5.

Amandman    74

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 67.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 67.a

 

Glasovanje u Parlamentu – drugo čitanje

 

1.  Parlament prvo glasuje o svim prijedlozima za trenutačno odbijanje stajališta Vijeća koje je u pisanom obliku podnio nadležni odbor, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika. Da bi se takav prijedlog prihvatio, potrebna je većina glasova zastupnika u Parlamentu.

 

Ako se prijedlog za odbijanje prihvati, što znači da je stajalište Vijeća odbijeno, predsjednik u Parlamentu objavljuje da je zakonodavni postupak zaključen.

 

Ako se taj prijedlog za odbijanje ne prihvati, Parlament zatim postupa u skladu sa stavcima 2. do 5.

 

2.  Pri glasovanju se daje prioritet svim privremenim sporazumima koje je podnio nadležni odbor na temelju članka 73.d stavka 4. i o njima se glasuje jedinstvenim glasovanjem, osim ako Parlament na zahtjev kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne odluči odmah prijeći na glasovanje o amandmanima u skladu sa stavkom 3.

 

Ako jedinstvenim glasovanjem privremeni sporazum dobije glasove većine zastupnika u Parlamentu, predsjednik objavljuje da je drugo čitanje Parlamenta zaključeno.

 

Ako jedinstvenim glasovanjem privremeni sporazum ne dobije glasove većine zastupnika u Parlamentu, Parlament zatim postupa u skladu sa stavcima 3. do 5.

 

3.  Osim ako je prijedlog za odbijanje prihvaćen u skladu sa stavkom 1. ili ako je privremeni sporazum usvojen u skladu sa stavkom 2., provodi se glasovanje o svim izmjenama stajališta Vijeća, uključujući one sadržane u privremenom sporazumu koji je podnio nadležni odbor na temelju članka 73.d stavka 4. Izmjene stajališta Vijeća usvajaju se samo ako dobiju apsolutnu većinu glasova zastupnika u Parlamentu.

 

Prije glasovanja o amandmanima predsjednik može pozvati Komisiju da iznese svoje stajalište te pozvati Vijeće da iznese primjedbe.

 

4.  Neovisno o glasovanju Parlamenta protiv prvotnog prijedloga za odbijanje stajališta Vijeća na osnovi stavka 1., Parlament može na prijedlog predsjednika ili izvjestitelja nadležnog odbora ili kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika razmotriti daljnji prijedlog za odbijanje nakon glasovanja o izmjenama iz stavaka 2. ili 3. Da bi se takav prijedlog prihvatio, potrebna je većina glasova zastupnika u Parlamentu.

 

Ako se stajalište Vijeća odbije, predsjednik u Parlamentu objavljuje da je zakonodavni postupak zaključen.

 

5.  Nakon glasovanja iz stavaka 1. do 4. te svih glasovanja koja su uslijedila nakon toga o izmjenama nacrta zakonodavne rezolucije u vezi s postupovnim zahtjevima predsjednik objavljuje da je drugo čitanje Parlamenta zaključeno i smatra se da je zakonodavna rezolucija donesena. Zakonodavna se rezolucija izmjenjuje ako je potrebno u skladu s člankom 193. stavkom 2. kako bi odražavala ishod glasovanja iz stavaka 1. do 4. ili primjenu članka 76.

 

Tekst zakonodavne rezolucije i stajališta Parlamenta, ako postoji, predsjednik prosljeđuje Vijeću i Komisiji.

 

Ako nije podnesen prijedlog za odbijanje ili izmjenu stajališta Vijeća, smatra ga se odobrenim.

Obrazloženje

Izmjene stavka 1. odgovaraju sadašnjem članku 68. stavku 1., izmjenama stavka 2. taj se stavak usklađuje s odredbom o glasovanju o usuglašenom tekstu na plenarnoj sjednici u prvom čitanju. Izmjenom stavka 4. mogućnost predlaganja odbijanja proširuje se na predsjednika i klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika (u usporedbi s postojećim člankom 68. stavkom 2.). Ova odredba, koja se trenutačno nalazi u članku 171. stavku 2. podstavku (a), premještena je na kraj ovog članka i izbrisana iz prethodno navedenog članka.

Amandman    75

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 68.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 68.

Briše se.

Odbijanje stajališta Vijeća

 

1.  Nadležni odbor, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika mogu pisanim putem prije roka koji odredi predsjednik podnijeti prijedlog odbijanja stajališta Vijeća. Da bi se takav prijedlog prihvatio, potrebna je većina glasova zastupnika u Parlamentu. O prijedlogu za odbijanje stajališta Vijeća glasuje se prije glasovanja o mogućim amandmanima.

 

2.  Neovisno o glasovanju Parlamenta protiv prvotnog prijedloga za odbijanje stajališta Vijeća, Parlament može na preporuku izvjestitelja razmotriti daljnji prijedlog za odbijanje nakon glasovanja o izmjenama te nakon izjašnjavanja Komisije u skladu s člankom 69. stavkom 5.

 

3.  Ako se stajalište Vijeća odbije, predsjednik u Parlamentu objavljuje da je zakonodavni postupak zaključen.

 

Obrazloženje

Ovaj se članak briše jer će odbijanje biti obuhvaćeno prijedlogom novog članka 67.a.

Amandman    76

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 69.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 69.

Članak 69.

Amandmani na stajalište Vijeća

Dopuštenost amandmana na stajalište Vijeća

1.  Nadležni odbor, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika mogu podnositi amandmane na stajalište Vijeća na razmatranje u Parlamentu.

1.  Nadležni odbor, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika mogu podnositi amandmane na stajalište Vijeća na razmatranje u Parlamentu.

2.  Amandman na stajalište Vijeća dopušten je samo ako je sukladan člancima 169. i 170. te ako se njime nastoji:

2.  Amandman na stajalište Vijeća dopušten je samo ako je sukladan člancima 169. i 170. te ako se njime nastoji:

(a)  potpuno ili djelomično ponovno zauzeti stajalište koje je Parlament usvojio u prvom čitanju; ili

(a)  potpuno ili djelomično ponovno zauzeti stajalište koje je Parlament usvojio u prvom čitanju; ili

(b)  postići kompromis između Vijeća i Parlamenta; ili

(b)  postići kompromis između Vijeća i Parlamenta; ili

(c)  izmijeniti dio teksta stajališta Vijeća koji nije bio uključen u prijedlog podnesen u prvom čitanju ili se od njega sadržajno razlikuje te koji ne dovodi do bitnih promjena u smislu članka 63.; ili

(c)  izmijeniti dio teksta stajališta Vijeća koji nije bio uključen u prijedlog podnesen u prvom čitanju ili se od njega sadržajno razlikuje; ili

(d)  uzeti u obzir novu činjenicu ili pravnu situaciju koja se pojavila nakon prvog čitanja.

(d)  uzeti u obzir novu činjenicu ili pravnu situaciju koja se pojavila nakon usvajanja stajališta Parlamenta u prvom čitanju.

Odluka predsjednika o tome da amandman proglasi dopuštenim ili nedopuštenim ne može se dovoditi u pitanje.

Odluka predsjednika o tome da amandman proglasi dopuštenim ili nedopuštenim ne može se dovoditi u pitanje.

3.  Ako su se nakon prvog čitanja održali izbori, ali nije došlo do pozivanja na članak 63., predsjednik može ukinuti ograničenja o dopuštenosti utvrđena u stavku 2.

3.  Ako su se nakon prvog čitanja održali izbori, ali nije došlo do pozivanja na članak 63., predsjednik može ukinuti ograničenja o dopuštenosti utvrđena u stavku 2.

4.  Da bi se takav amandman prihvatio, potrebna je apsolutna većina glasova zastupnika u Parlamentu.

 

5.  Prije glasovanja o amandmanima predsjednik može pozvati Komisiju da iznese svoje stajalište te pozvati Vijeće da iznese primjedbe.

 

Obrazloženje

Izmjene stavka 2. podstavka 1. točke (c) predlažu se jer bi se dio „te koji ne dovodi do bitnih promjena u smislu članka 63.” mogao shvatiti kao dodatni uvjet za dopuštenost.

Stavci 4. i 5. brisat će se jer će biti obuhvaćen člankom 67.a stavkom 3.

Amandman    77

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 5. – naslov

Tekst na snazi

Izmjena

POGLAVLJE 5.

ODJELJAK 4.

TREĆE ČITANJE

MIRENJE I TREĆE ČITANJE

Amandman    78

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 5. – podnaslov 1.

Tekst na snazi

Izmjena

Mirenje

Briše se.

Amandman    79

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 69.b (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 69.b

 

Produženje rokova

 

1.  Na zahtjev izaslanstva Parlamenta u Odboru za mirenje predsjednik produžuje rokove za treće čitanje u skladu s člankom 294. stavkom 14. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

 

2.  Predsjednik obavještava Parlament o svakom produženju rokova na temelju članka 294. stavka 14. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, bilo na inicijativu Parlamenta bilo Vijeća.

Amandman    80

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 71.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 71.

Članak 71.

Izaslanstvo u Odboru za mirenje

Izaslanstvo u Odboru za mirenje

1.  Izaslanstvo Parlamenta u Odboru za mirenje sastoji se od istog broja članova kao izaslanstvo Vijeća.

1.  Izaslanstvo Parlamenta u Odboru za mirenje sastoji se od istog broja članova kao izaslanstvo Vijeća.

2.  Politički sastav izaslanstva odgovara sastavu Parlamenta po klubovima zastupnika. Konferencija predsjednika određuje točan broj zastupnika iz svakog kluba.

2.  Politički sastav izaslanstva odgovara sastavu Parlamenta po klubovima zastupnika. Konferencija predsjednika određuje točan broj zastupnika iz svakog kluba.

3.  Klubovi zastupnika imenuju članove izaslanstva za svaki postupak mirenja, po mogućnosti između članova odgovarajućih odbora, s izuzetkom tri člana koji se imenuju stalnim članovima sljedećih izaslanstava za razdoblje od 12 mjeseci. Klubovi zastupnika imenuju tri stalna predstavnika između potpredsjednika Parlamenta, koji moraju predstavljati najmanje dva različita kluba. Predsjednik i izvjestitelj nadležnog odbora članovi su izaslanstva u svakome slučaju.

3.  Klubovi zastupnika imenuju članove izaslanstva za svaki postupak mirenja, po mogućnosti između članova nadležnih odbora, s izuzetkom tri člana koji se imenuju stalnim članovima sljedećih izaslanstava za razdoblje od 12 mjeseci. Klubovi zastupnika imenuju tri stalna predstavnika između potpredsjednika Parlamenta, koji moraju predstavljati najmanje dva različita kluba. Predsjednik i izvjestitelj nadležnog odbora u drugom čitanju te izvjestitelji svih pridruženih odbora članovi su izaslanstva u svakome slučaju.

4.  Klubovi zastupnika koji imaju predstavnike u izaslanstvu imenuju i njihove zamjenike.

4.  Klubovi zastupnika koji imaju predstavnike u izaslanstvu imenuju i njihove zamjenike.

5.  Klubovi zastupnika i nezavisni zastupnici koji nemaju predstavnike u izaslanstvu mogu poslati po jednog predstavnika na svaku internu pripremnu sjednicu izaslanstva.

5.  Klubovi zastupnika koji nemaju predstavnike u izaslanstvu mogu poslati po jednog predstavnika na svaku internu pripremnu sjednicu izaslanstva. Ako u izaslanstvu nema ni jednog nezavisnog zastupnika, jedan nezavisni zastupnik može prisustvovati svim internim pripremnim sjednicama izaslanstva.

6.  Izaslanstvo vodi predsjednik Parlamenta ili jedan od tri stalna člana.

6.  Izaslanstvo vodi predsjednik Parlamenta ili jedan od tri stalna člana.

7.  Izaslanstvo odlučuje većinom glasova svojih članova. Njegove rasprave nisu javne.

7.  Izaslanstvo odlučuje većinom glasova svojih članova. Njegove rasprave nisu javne.

Konferencija predsjednika utvrđuje daljnje postupovne smjernice za rad izaslanstva u Odboru za mirenje.

Konferencija predsjednika utvrđuje daljnje postupovne smjernice za rad izaslanstva u Odboru za mirenje.

8.  Izaslanstvo izvještava Parlament o rezultatima mirenja.

8.  Izaslanstvo izvještava Parlament o rezultatima mirenja.

Obrazloženje

Stavak 3. izmijenjen je dodavanjem teksta „izvjestitelji svih pridruženih odbora”, što odražava posljednju alineju članka 54.

Stavak 5. je preoblikovan kako bi se jasno navelo da sve nezavisne zastupnike zajednički zastupa samo jedna osoba.

Amandman    81

Poslovnik Europskog parlamenta

Naslov II: - poglavlje 5. – podnaslov 2.

Tekst na snazi

Izmjena

Plenarna sjednica

Briše se.

Amandman    82

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 72.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 72.

Članak 72.

Zajednički tekst

Zajednički tekst

1.  Ako se u Odboru za mirenje postigne dogovor o zajedničkom tekstu, predmet se uvrštava u dnevni red dnevne sjednice Parlamenta koja se održava šest tjedana ili, ako je rok produžen, osam tjedana od dana odobrenja zajedničkog teksta u Odboru za mirenje.

1.  Ako se u Odboru za mirenje postigne dogovor o zajedničkom tekstu, predmet se uvrštava u dnevni red dnevne sjednice Parlamenta koja se održava šest tjedana ili, ako je rok produžen, osam tjedana od dana odobrenja zajedničkog teksta u Odboru za mirenje.

2.  Predsjednik ili drugi imenovani član izaslanstva Parlamenta u Odboru za mirenje daje izjavu o zajedničkom tekstu kojoj se prilaže izvješće.

2.  Predsjednik ili drugi imenovani član izaslanstva Parlamenta u Odboru za mirenje daje izjavu o zajedničkom tekstu kojoj se prilaže izvješće.

3.  Na zajednički tekst nije moguće podnositi amandmane.

3.  Na zajednički tekst nije moguće podnositi amandmane.

4.  O zajedničkom tekstu kao cjelini održava se jedinstveno glasovanje. Zajednički se tekst odobrava ako dobije većinu glasova.

4.  O zajedničkom tekstu kao cjelini održava se jedinstveno glasovanje. Zajednički se tekst odobrava ako dobije većinu glasova.

5.  Ako u Odboru za mirenje nije postignut dogovor o zajedničkom tekstu, predsjednik ili drugi imenovani član izaslanstva Parlamenta u Odboru za mirenje daje izjavu. Nakon izjave slijedi rasprava.

5.  Ako u Odboru za mirenje nije postignut dogovor o zajedničkom tekstu, predsjednik ili drugi imenovani član izaslanstva Parlamenta u Odboru za mirenje daje izjavu. Nakon izjave slijedi rasprava.

 

5a.  Tijekom postupka mirenja između Parlamenta i Vijeća nakon drugog čitanja prijedlog se ne vraća odboru.

 

5b.  Članci 49., 50. i 53. ne primjenjuju se tijekom trećeg čitanja.

Obrazloženje

Stavak 5.a (novi) ovdje se umeće iz članka 47. stavka 3., a stavak 5.b (novi) iz članka 47. stavka 4.

Amandman    83

Poslovnik Europskog parlamenta

Naslov II: – poglavlje 6. – naslov

Tekst na snazi

Izmjena

POGLAVLJE 6.

ODJELJAK 5.

ZAKLJUČENJE ZAKONODAVNOG POSTUPKA

ZAKLJUČENJE POSTUPKA

Obrazloženje

Premješta se niže, ispred članka 78.

Amandman    84

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 3. – odjeljak 3. (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

ODJELJAK 3.

 

MEĐUINSTITUCIONALNI PREGOVORI TIJEKOM REDOVNOG ZAKONODAVNOG POSTUPKA

 

(Odjeljak 3. umeće se ispred odjeljka 4. „Mirenje i treće čitanje” te sadrži članak 73., kako je izmijenjen, i članke 73.a do 73.d).

Amandman    85

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 73.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 73.

Članak 73.

Međuinstitucionalni pregovori u zakonodavnim postupcima

Opće odredbe

1.  Pregovori s drugim institucijama u cilju postizanja dogovora tijekom zakonodavnog postupka odvijaju se uzimajući u obzir Kodeks ponašanja koji je utvrdila Konferencija predsjednika10.

U pregovore s drugim institucijama u cilju postizanja dogovora tijekom zakonodavnog postupka može se stupiti samo nakon donošenja odluke u skladu s člancima 73.a do 73.c ili nakon odluke Parlamenta o vraćanju u međuinstitucionalne pregovore. Takvi pregovori odvijaju se uzimajući u obzir Kodeks ponašanja koji je utvrdila Konferencija predsjednika10.

2.  Takvim se pregovorima ne pristupa prije nego što nadležni odbor za svaki zakonodavni postupak posebno i većinom glasova svojih članova ne usvoji odluku o otvaranju pregovora. Tom se odlukom određuje mandat i sastav pregovaračkog tima. Takve se odluke priopćavaju predsjedniku koji redovito izvješćuje Konferenciju predsjednika.

 

Mandat čini izvješće koje usvaja odbor i koje se podnosi Parlamentu za kasnije razmatranje. Ako nadležni odbor smatra opravdanim da se pregovorima pristupi prije usvajanja izvješća u odboru, mandat iznimno može činiti niz amandmana ili niz jasno utvrđenih ciljeva, prioriteta ili smjernica.

 

3.  Pregovarački tim vodi izvjestitelj i njime predsjeda predsjednik nadležnog odbora ili potpredsjednik kojeg odredi predsjednik. Sastoji se barem od izvjestitelja iz sjene iz svakog kluba zastupnika.

 

4.  Svi dokumenti o kojima će se raspravljati na sastanku s Vijećem i Komisijom („trijalozi”) u obliku su dokumenta u kojem se navode stajališta uključenih institucija i daju se pregovaračkom timu najmanje 48 sati odnosno u hitnim slučajevima najmanje 24 sata prije trijaloga u pitanju.

 

Nakon svakog trijaloga pregovarački tim daje povratno izvješće na sljedećem sastanku nadležnog odbora. Dokumenti koji sadrže rezultate posljednjeg trijaloga stavljaju se na raspolaganje odboru.

 

Ako sjednicu odbora nije moguće pravovremeno sazvati, pregovarački tim daje povratno izvješće izvjestiteljima iz sjene i po potrebi koordinatorima odbora.

 

Nadležni odbor može ažurirati mandat ovisno o napretku pregovora.

 

5.  Ako se pregovorima postigne kompromis, odmah se obavještava nadležni odbor Usuglašeni tekst podnosi se nadležnom odboru na razmatranje. Ako bude prihvaćen glasovanjem u odboru, usuglašeni tekst podnosi se na razmatranje Parlamentu u odgovarajućem obliku, uključujući i kompromisne amandmane. Može se predati kao konsolidirani tekst pod uvjetom da su u njemu jasno navedene promjene prijedloga zakonodavnog akta koji se razmatra.

 

6.  Ako postupak uključuje sjednice pridruženih ili zajedničkih odbora, na odluku o otvaranju pregovora i vođenju takvih pregovora primjenjuju se članci 54. i 55.

 

U slučaju neslaganja uključenih odbora, načine otvaranja pregovora i vođenja takvih pregovora određuje predsjednik Konferencije predsjednika odbora u skladu s načelima utvrđenim tim člancima.

 

__________________

__________________

10 Vidi Prilog XX.

10 Kodeks ponašanja za pregovore u okviru redovnih zakonodavnih postupaka

Amandman    86

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 73.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 73.a

 

Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu

 

1.   Ako je odbor usvojio zakonodavno izvješće u skladu s člankom 49., na temelju tog izvješća može većinom glasova svojih članova odlučiti da stupi u pregovore.

 

2.   Odluke o stupanju u pregovore objavljuju se na počeku sjednice koja se održava nakon usvajanja u odboru. Do kraja dana koji slijedi nakon dana objavljivanja odluke u Parlamentu klubovi zastupnika ili pojedini zastupnici koji zajedno čine najmanje jednu desetinu zastupnika u Parlamentu mogu u pisanom obliku zatražiti da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore. Parlament o tim zahtjevima glasuje tijekom iste sjednice.

 

Ako se zahtjev ne zaprimi do roka navedenog u podstavku 1., predsjednik o tome obavještava Parlament. Ako je zahtjev podnesen, predsjednik može, neposredno prije glasovanja, dati riječ jednom govorniku koji podržava zahtjev i jednome koji je protiv. Svaki govornik može dati izjavu u trajanju od najdulje dvije minute.

 

3.   Ako Parlament odbije odluku odbora o stupanju u pregovore, nacrt zakonodavnog akta i izvješće nadležnog odbora uvrštavaju se na dnevni red sljedeće sjednice, a predsjednik utvrđuje rok za amandmane. Primjenjuje se članak 59. stavak 1.b.

 

4.  Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka roka iz stavka 2. prvog podstavka i ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu. Ako je zahtjev podnesen, pregovori mogu započeti bilo kada nakon što se u Parlamentu odobri odluka odbora o stupanju u pregovore.

Obrazloženje

Ispravak se odnosi na brisanje posljednjih riječi u stavku 4. amandmana 263. jer je riječ o običnoj većini, što nije potrebno posebno navoditi. Također se u stavku 4. riječi „glasuje na plenarnoj sjednici” zamjenjuju riječima „glasuje u Parlamentu”.

Amandman    87

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 73.b (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 73.b

 

Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću

 

Ako je Parlament usvojio stajalište u prvom čitanju, ono predstavlja mandat za pregovore s drugim institucijama. U bilo kojem trenutku nakon toga nadležni odbor većinom glasova svojih članova može odlučiti stupiti u pregovore. Te se odluke objavljuju u Parlamentu tijekom sjednice nakon glasovanja u odboru i unose se u zapisnik.

Amandman    88

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 73.c (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 73.c

 

Pregovori prije drugog čitanja u Parlamentu

 

Ako je stajalište Vijeća u prvom čitanju upućeno nadležnom odboru, stajalište Parlamenta u prvom čitanju u skladu s odredbama članka 69. predstavlja mandat za sve pregovore s drugim institucijama. U bilo kojem trenutku nakon toga nadležni odbor može odlučiti stupiti u pregovore.

 

Ako stajalište Vijeća sadrži elemente koji nisu obuhvaćeni nacrtom zakonodavnog akta ili stajalištem Parlamenta u prvom čitanju, odbor može donijeti smjernice za pregovarački tim, među ostalim u obliku amandmana na stajalište Vijeća.

Amandman    89

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 73.d (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 73.d

 

Vođenje pregovora

 

1.   Pregovarački tim Parlamenta vodi izvjestitelj, a njime predsjeda predsjednik nadležnog odbora ili potpredsjednik kojeg odredi predsjednik. Sastoji se barem od izvjestitelja iz sjene iz svakog kluba zastupnika koji želi sudjelovati.

 

2.   Svi dokumenti o kojima će se raspravljati na sastanku s Vijećem i Komisijom („trijalozi”) dostavljaju se pregovaračkom timu najmanje 48 sati odnosno u hitnim slučajevima najmanje 24 sata prije tog trijaloga.

 

3.   Nakon svakog trijaloga predsjednik pregovaračkog tima i izvjestitelj na sljedećoj sjednici nadležnog odbora iznose povratno izvješće u ime pregovaračkog tima.

 

Ako sjednicu odbora nije moguće pravovremeno sazvati, predsjednik pregovaračkog tima i izvjestitelj iznose povratno izvješće u ime pregovaračkog tima na sastanku koordinatora odbora.

 

4.   Ako se pregovorima postigne privremeni sporazum, odmah se obavještava nadležni odbor. Dokumenti koji sadrže rezultate posljednjeg trijaloga stavljaju se na raspolaganje odboru i objavljuju se. Privremeni sporazum podnosi se nadležnom odboru, koji jedinstvenim glasovanjem donosi odluku većinom danih glasova. Ako se odobri, podnosi se na razmatranje Parlamentu uz jasno navođenje svih promjena nacrta zakonodavnog akta.

 

5.   U slučaju neslaganja uključenih odbora iz članaka 54. i 55., detaljna pravila otvaranja i vođenja pregovora određuje predsjednik Konferencije predsjednika odbora u skladu s načelima utvrđenim tim člancima.

Amandman    90

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 74.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 74.

Briše se.

Prihvaćanje odluke o otvaranju međuinstitucionalnih pregovora prije usvajanja izvješća u odboru

 

1.  Sve odluke odbora o otvaranju pregovora prije usvajanja izvješća u odboru prevode se na sve službene jezike, dijele svim zastupnicima u Parlamentu i podnose Konferenciji predsjednika.

 

Na zahtjev kluba zastupnika, Konferencija predsjednika može odlučiti uvrstiti točku u prijedlog dnevnog reda sjednice koja se održava nakon što se odluke podijele, u kojem slučaju predsjednik utvrđuje rok za podnošenje amandmana.

 

Ako Konferencija predsjednika ne donese odluku o uvrštenju točke u prijedlog dnevnog reda te sjednice, odluku o otvaranju pregovora objavljuje predsjednik prilikom otvaranja dotične sjednice.

 

2.  Točka se nakon objave uvrštava u prijedlog dnevnog reda sjednice za razmatranje s raspravom i glasovanjem, a predsjednik utvrđuje rok za podnošenje amandmana ako to unutar 48 sati nakon objave zatraži klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika.

 

Odluka o otvaranju pregovora u suprotnom se smatra prihvaćenom.

 

Amandman    91

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 75.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 75

Članak 63.a

Sporazum u prvom čitanju

Sporazum u prvom čitanju

Ako u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Vijeće obavijesti Parlament da je odobrilo stajalište Parlamenta, predsjednik nakon finalizacije u skladu s člankom 193. objavljuje u Parlamentu da je prijedlog prihvaćen u verziji koja odgovara stajalištu Parlamenta.

Ako u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Vijeće obavijesti Parlament da je odobrilo stajalište Parlamenta, predsjednik nakon finalizacije u skladu s člankom 193. objavljuje u Parlamentu da je zakonodavni akt prihvaćen u verziji koja odgovara stajalištu Parlamenta.

 

(Ovaj članak premješta se na kraj odjeljka 1. o prvom čitanju.)

Obrazloženje

Premješta se na kraj prethodnog odjeljka 1. o prvom čitanju.

Amandman    92

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 76.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 76.

Članak 69.a

Sporazum u drugom čitanju

Sporazum u drugom čitanju

Ako se u roku određenom za podnošenje amandmana i glasovanje o amandmanima i prijedlozima za odbijanje amandmana ne prihvati nijedan prijedlog za odbijanje stajališta Vijeća kao ni izmjena tog stajališta na temelju članaka 68. i 69., predsjednik u Parlamentu objavljuje da je predloženi akt donesen. Predsjednik Parlamenta zajedno s predsjednikom Vijeća potpisuje predloženi akt i daje ga na objavu u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 78.

Ako se u roku određenom za podnošenje amandmana i glasovanje o amandmanima i prijedlozima za odbijanje ne podnese nijedan prijedlog za odbijanje stajališta Vijeća te nijedan amandman na to stajalište na temelju članaka 67.a i 69., predsjednik u Parlamentu objavljuje da je predloženi akt donesen.

 

(Ovaj članak premješta se na kraj odjeljka 2. o drugom čitanju.)

Obrazloženje

Sadržaj posljednje rečenice premješta se u članak 78.

Amandman    93

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 77.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 77.

Briše se.

Uvjeti za pripremu zakonodavnih akata

 

1.  U aktima koje zajedno donose Parlament i Vijeće u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom navode se priroda akta, serijski broj, datum njegova donošenja te predmet akta.

 

2.  Akti koje zajedno donose Parlament i Vijeće sadržavaju sljedeće:

 

(a) ''Europski Parlament i Vijeće Europske unije'';

 

(b) uputu na odredbe na temelju kojih je akt donesen, ispred koje piše ''uzimajući u obzir'';

 

(c) pozivanje koji sadržava uputu na podnesene prijedloge, dobivena mišljenja i održana savjetovanja;

 

(d) izjavu o razlozima zbog kojih se akt donosi, na početku koje stoji izraz ''budući da'';

 

(e) izraze ''donijeli su ovu Uredbu'' ili ''donijeli su ovu Direktivu'' ili ''donijeli su ovu Odluku'' ili ''odlučili su sljedeće'', nakon čega slijedi tekst akta.

 

3.  Akt se dijeli na članke, po potrebi udružene u poglavlja i odjeljke.

 

4.  U posljednjem članku određuje se datum stupanja na snagu ako je taj datum prije ili poslije dvadesetog dana od dana objave.

 

5.  Nakon posljednjeg članka navodi se sljedeće:

 

– odgovarajuća formulacija o primjeni akta u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora;

 

– „Sastavljeno u...”, nakon čega slijedi datum kad je akt donesen;

 

– „Za Europski parlament predsjednik”, „Za Vijeće predsjednik”, nakon čega se pišu imena predsjednika Parlamenta i predsjednika Vijeća u vrijeme donošenja akta.

 

Obrazloženje

Ovaj se članak briše i premješta u Prilog Poslovniku. Poslovnik Vijeća sadrži slične odredbe u prilogu, a ne u samom tekstu. Parlament, Vijeće i Komisija na administrativnoj su razini postigli dogovor o detaljnim pravilima za izradu nacrta zakonodavnih akata (posebno u Zajedničkom praktičnom vodiču za osobe koje sudjeluju u izradi zakonodavstva Europske unije).

Amandman    94

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 78.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 78.

Članak 78.

Potpisivanje donesenih akata

Potpisivanje i objavljivanje donesenih akata

Nakon finalizacije usvojenog teksta u skladu s člankom 193. i nakon što je provjereno jesu li svi postupci propisno zaključeni predsjednik i glavni tajnik potpisuju akte koji su doneseni u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom te ih glavni tajnici Parlamenta i Vijeća objavljuju u Službenom listu Europske unije.

Nakon finalizacije usvojenog teksta u skladu s člankom 193. i Prilogom XVI.a i nakon što je provjereno jesu li svi postupci propisno zaključeni predsjednik i glavni tajnik potpisuju akte koji su doneseni u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom.

 

Glavni tajnici Parlamenta i Vijeća potom se dogovaraju o objavljivanju akta u Službenom listu Europske unije.

Obrazloženje

Izmjenom se želi uspostaviti pravna osnova za novi Prilog, kojega čini tekst postojećeg članka 77.

Amandman    95

Poslovnik Europskog parlamenta

Naslov II. – poglavlje 4. (novo)

Tekst na snazi

Izmjena

 

POGLAVLJE 4.

 

POSEBNE ODREDBE ZA POSTUPAK SAVJETOVANJA

 

(Umeće se nakon članka 78.)

Obrazloženje

Ispravak se odnosi samo na naslov poglavlja 4. kako bi se izbjegao zaključak da se u tom poglavlju navode svi postupci za postupak savjetovanja.

Amandman    96

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 78.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 78.a

 

Izmijenjeni prijedlog pravno obvezujućeg akta

 

Ako Komisija namjerava zamijeniti ili promijeniti svoj prijedlog pravno obvezujućeg akta, nadležni odbor može odgoditi razmatranje predmeta sve dok ne zaprimi novi prijedlog ili izmjene prijedloga Komisije.

Obrazloženje

Ova se odredba trenutačno nalazi u članku 57. stavku 1., a predloženim izmjenama tekst bi se pojednostavio.

Amandman    97

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 78.b (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 78.b

 

Stajalište Komisije o amandmanima

 

Prije nego što prijeđe na konačno glasovanje o prijedlogu pravno obvezujućeg akta, nadležni odbor može tražiti od Komisije da iznese svoje stajalište o svim amandmanima na prijedlog koje je odbor prihvatio.

 

To se stajalište po potrebi uvrštava u izvješće.

Obrazloženje

Ova se odredba trenutačno nalazi u članku 58., a predloženim izmjenama tekst bi se pojednostavio.

Amandman    98

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 78.c (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 78.c

 

Glasovanje u Parlamentu

 

Članak 59. stavci -1., 1., 1.b i 1.c primjenjuju se mutatis mutandis.

Amandman    99

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 78.d (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 78.d

 

Daljnji postupak nakon usvajanja stajališta Parlamenta

 

1.  Nakon što Parlament usvoji svoje stajalište o nacrtu pravno obvezujućeg akta, predsjednik i izvjestitelj nadležnog odbora prate daljnji razvoj tog nacrta akta tijekom cijelog trajanja postupka sve dok ga ne usvoji Vijeće, prije svega kako bi se zajamčilo da se Vijeće ili Komisija na odgovarajući način pridržavaju obveza koje su dali Parlamentu u pogledu njegova stajališta. O tome redovito izvješćuju nadležni odbor.

 

2.  Nadležni odbor može pozvati Komisiju i Vijeće da s njime rasprave o tom predmetu.

 

3.  U svakoj fazi daljnjeg postupka nadležni odbor može, ako smatra da je to potrebno, podnijeti prijedlog rezolucije kojim preporučuje Parlamentu da:

 

  pozove Komisiju da povuče svoj prijedlog,

 

  pozove Komisiju ili Vijeće da ponovno upute predmet Parlamentu u skladu s člankom 78.e ili pozove Komisiju da podnese novi prijedlog ili

 

  poduzme bilo koju drugu radnju za koju smatra da je prikladna.

 

Taj prijedlog rezolucije uvrštava se u prijedlog dnevnog reda prve sljedeće sjednice nakon usvajanja prijedloga odbora.

Obrazloženje

Odredba se premješta ovdje iz sadašnjeg članka 62.

Amandman    100

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 78.e (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 78.e

 

Ponovno upućivanje Parlamentu

 

1.  Na zahtjev nadležnog odbora predsjednik poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom pod jednakim okolnostima i u jednakim uvjetima kao što su oni navedeni u članku 63. stavku 1. te ako Vijeće bitno izmijeni ili namjerava izmijeniti pravno obvezujući akt o kojem je Parlament već iznio svoje stajalište, osim ako se to čini radi uvrštavanja izmjena Parlamenta.

 

2.  Predsjednik također zahtijeva da se nacrt pravno obvezujućeg akta ponovno uputi Parlamentu pod okolnostima utvrđenima ovim člankom ako Parlament tako odluči na prijedlog kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika.

Obrazloženje

Stavak 1. premješta se ovdje iz članka 63. stavka 3., a stavak 2. premješta se iz članka 63. stavka 4.

Amandman    101

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 7. – numeriranje

Tekst na snazi

Izmjena

POGLAVLJE 7.

POGLAVLJE 5.

USTAVNA PITANJA

USTAVNA PITANJA

Obrazloženje

Poglavlje 7. postaje poglavlje 5.

Amandman    102

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 81.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 81.

Članak 81.

Ugovori o pristupanju

Ugovori o pristupanju

1.  Svaki zahtjev europske države da postane članicom Europske unije upućuje se na razmatranje nadležnom odboru.

1.  Svaki zahtjev europske države da postane članicom Europske unije u skladu s člankom 49. Ugovora o Europskoj uniji upućuje se na razmatranje nadležnom odboru.

2.  Na prijedlog nadležnog odbora, kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika Parlament može zahtijevati od Komisije i Vijeća sudjelovanje u raspravi prije nego započnu pregovori s državom podnositeljicom zahtjeva.

2.  Na prijedlog nadležnog odbora, kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika Parlament može zahtijevati od Komisije i Vijeća sudjelovanje u raspravi prije nego započnu pregovori s državom podnositeljicom zahtjeva.

3.  Tijekom pregovora Komisija i Vijeće redovito i potpuno obavještavaju nadležni odbor o napretku pregovora, po potrebi povjerljivo.

3.  Nadležni odbor od Komisije i Vijeća traži da mu pružaju potpune i redovite informacije o napretku pregovora, po potrebi povjerljivo.

4.  U svakoj fazi pregovora Parlament može, na temelju izvješća nadležnog odbora, usvojiti preporuke i zahtijevati da se one uzmu u obzir prije zaključivanja ugovora o pristupanju države Europskoj uniji.

4.  U svakoj fazi pregovora Parlament može, na temelju izvješća nadležnog odbora, usvojiti preporuke i zahtijevati da se one uzmu u obzir prije zaključivanja ugovora o pristupanju države Europskoj uniji.

5.  Po zaključku pregovora, ali prije potpisivanja ugovora, Parlamentu se podnosi nacrt ugovora i od njega traži suglasnost u skladu s člankom 99.

5.  Po zaključku pregovora, ali prije potpisivanja ugovora, Parlamentu se podnosi nacrt ugovora i od njega traži suglasnost u skladu s člankom 99. U skladu s člankom 49. Ugovora o Europskoj uniji za suglasnost Parlamenta potrebna je većina glasova njegovih zastupnika.

Obrazloženje

Tekst stavka 3. prilagođen je kako bi se u internom Poslovniku Europskog parlamenta izbjegla jednostrana izjava o tome što bi druge institucije trebale činiti.

Amandman    103

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 83.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 83.

Članak 83.

Kršenje temeljnih načela od strane države članice

Kršenje temeljnih načela i vrijednosti od strane države članice

1.  Parlament može na temelju posebnog izvješća nadležnog odbora sastavljenog u skladu s člancima 45. i 52. učiniti sljedeće:

1.  Parlament može na temelju posebnog izvješća nadležnog odbora sastavljenog u skladu s člancima 45. i 52. učiniti sljedeće:

(a) glasovati o obrazloženom prijedlogu kojim se poziva Vijeće da djeluje u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji;

(a) glasovati o obrazloženom prijedlogu kojim se poziva Vijeće da djeluje u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji;

(b) glasovati o prijedlogu kojim se poziva Komisija ili države članice da podnesu prijedlog u skladu s člankom 7. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji;

(b) glasovati o prijedlogu kojim se poziva Komisija ili države članice da podnesu prijedlog u skladu s člankom 7. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji;

(c) glasovati o prijedlogu kojim se poziva Vijeće da djeluje u skladu s člankom 7. stavkom 3. ili naknadno, s člankom 7. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji.

(c) glasovati o prijedlogu kojim se poziva Vijeće da djeluje u skladu s člankom 7. stavkom 3. ili naknadno, s člankom 7. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji.

2.  Svaki zahtjev Vijeća za suglasnost u vezi s prijedlogom podnesenim u skladu s člankom 7. stavcima 1. i 2. Ugovora o Europskoj uniji zajedno s primjedbama koje podnosi dotična država članica objavljuje se u Parlamentu i upućuje nadležnom odboru u skladu s člankom 99. Osim u hitnim i opravdanim okolnostima Parlament donosi svoju odluku prema prijedlogu nadležnog odbora.

2.  Svaki zahtjev Vijeća za suglasnost u vezi s prijedlogom podnesenim u skladu s člankom 7. stavcima 1. i 2. Ugovora o Europskoj uniji zajedno s primjedbama koje podnosi dotična država članica objavljuje se u Parlamentu i upućuje nadležnom odboru u skladu s člankom 99. Osim u hitnim i opravdanim okolnostima Parlament donosi svoju odluku prema prijedlogu nadležnog odbora.

3.  Za odluke navedene u stavcima 1. i 2. potrebna je dvotrećinska većina danih glasova koja predstavlja većinu zastupnika u Parlamentu.

3.  U skladu s člankom 354. Ugovora o funkcioniranju Europske unije za odluke navedene u stavcima 1. i 2. potrebna je dvotrećinska većina danih glasova koja predstavlja većinu zastupnika u Parlamentu.

4.  Ako to odobri Konferencija predsjednika, nadležni odbor može podnijeti priloženi prijedlog rezolucije. U ovom prijedlogu rezolucije iznose se stajališta Parlamenta o ozbiljnom kršenju koje je počinila država članica, o odgovarajućim sankcijama te o njihovoj promjeni ili opozivu.

4.  Ako to odobri Konferencija predsjednika, nadležni odbor može podnijeti priloženi prijedlog rezolucije. U ovom prijedlogu rezolucije iznose se stajališta Parlamenta o ozbiljnom kršenju koje je počinila država članica, o odgovarajućim mjerama koje treba poduzeti te o njihovoj izmjeni ili opozivu.

5.  Nadležni odbor osigurava da je Parlament u potpunosti obaviješten i da se po potrebi traži stajalište Parlamenta o svim daljnjim mjerama nakon njegove suglasnosti dane u skladu sa stavkom 3. Vijeće se poziva da po potrebi ukratko izloži razvoj događaja. Na prijedlog nadležnog odbora sastavljenog uz odobrenje Konferencije predsjednika Parlament može usvojiti preporuke za Vijeće.

5.  Nadležni odbor osigurava da je Parlament u potpunosti obaviješten i da se po potrebi traži stajalište Parlamenta o svim daljnjim mjerama nakon njegove suglasnosti dane u skladu sa stavkom 3. Vijeće se poziva da po potrebi ukratko izloži razvoj događaja. Na prijedlog nadležnog odbora sastavljenog uz odobrenje Konferencije predsjednika Parlament može usvojiti preporuke za Vijeće.

Obrazloženje

Izmjenom stavka 4. želi se tekst uskladiti s Ugovorima (u članku 7. UEU-a spominju se „mjere”, a ne o „sankcije”).

Amandman    104

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 84.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 84.

Članak 84.

Sastav Parlamenta

Sastav Parlamenta

Parlament može pravodobno prije kraja svog saziva, na temelju izvješća koje sastavlja nadležni odbor u skladu s člankom 45., pripremiti prijedlog o promjeni svog sastava. Nacrt odluke Europskog vijeća kojom se ustanovljuje sastav Parlamenta razmatra se u skladu s člankom 99.

Parlament može pravodobno prije kraja svog saziva, na temelju izvješća koje sastavlja nadležni odbor u skladu s člankom 14. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji i člancima 45. i 52. Poslovnika, pripremiti prijedlog o promjeni svog sastava. Nacrt odluke Europskog vijeća kojom se ustanovljuje sastav Parlamenta razmatra se u skladu s člankom 99.

Obrazloženje

Potrebno je, kao i u drugim člancima ovog poglavlja, spomenuti odgovarajući članak Ugovora (članak 14. stavak 2. UEU-a) jer je to osnova za inicijativu Parlamenta.

Amandman    105

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 85.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 85.

Članak 85.

Pojačana suradnja između država članica

Pojačana suradnja između država članica

1.  Predsjednik upućuje nadležnom odboru na razmatranje zahtjeve za uspostavu pojačane suradnje između država članica u skladu s člankom 20. Ugovora o Europskoj uniji. Po potrebi se primjenjuju članci 39., 41., 43., 47., članci 57. do 63. te članak 99.

1.  Predsjednik upućuje nadležnom odboru na razmatranje zahtjeve za uspostavu pojačane suradnje između država članica u skladu s člankom 20. Ugovora o Europskoj uniji. Primjenjuje se članak 99.

2.  Nadležni odbor provjerava usklađenost s člankom 20. Ugovora o Europskoj uniji i člancima 326. do 334. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

2.  Nadležni odbor provjerava usklađenost s člankom 20. Ugovora o Europskoj uniji i člancima 326. do 334. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

3.  Akti koji se predlažu na temelju pojačane suradnje nakon njezine uspostave razmatraju se u Parlamentu prema istim postupcima kao kad se pojačana suradnja ne primjenjuje. Primjenjuje se članak 47.

3.  Akti koji se predlažu na temelju pojačane suradnje nakon njezine uspostave razmatraju se u Parlamentu prema istim postupcima kao kad se pojačana suradnja ne primjenjuje. Primjenjuje se članak 47.

Obrazloženje

Brišu se neka upućivanja jer su nepotrebna ili suvišna (suvišno je upućivanje na članke 57. do 63. o prvom čitanju te upućivanje na članke 39., 41., 43. i 47.). Što se tiče postupka suglasnosti, on se obično uređuje samo člankom 99.

Amandman    106

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 8. – numeriranje

Tekst na snazi

Izmjena

POGLAVLJE 8.

POGLAVLJE 6.

PRORAČUNSKI POSTUPCI

PRORAČUNSKI POSTUPCI

Amandman    107

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 86

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 86.

Članak 86.

Višegodišnji financijski okvir

Višegodišnji financijski okvir

Ako Vijeće zahtijeva suglasnost Parlamenta u vezi s prijedlogom uredbe kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir, predmet se upućuje nadležnom odboru u skladu s postupkom utvrđenim u članku 99. Za suglasnost Parlamenta potrebna je većina glasova zastupnika.

Ako Vijeće zahtijeva suglasnost Parlamenta u vezi s prijedlogom uredbe kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir, predmet se rješava u skladu s člankom 99. U skladu s člankom 312. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije za suglasnost Parlamenta potrebna je većina glasova zastupnika.

Amandman    108

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 86.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 86.a

 

Godišnji proračunski postupak

 

Nadležni odbor može odlučiti izraditi bilo koje izvješće koje se smatra prikladnim za proračun, uzimajući u obzir Prilog Međuinstitucionalnom sporazumu od 2. prosinca 2013. o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju1a.

 

Svi ostali odbori mogu iznijeti mišljenje u roku koji odredi nadležni odbor.

 

___________________

 

1a SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

Obrazloženje

Izmjenom se predlaže brisanje postojećeg članka 87. i njegova zamjena novim člankom o godišnjem proračunskom postupku.

Amandman    109

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 87.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 87.

Briše se.

Radni dokumenti

 

1.  Sljedeći su dokumenti dostupni zastupnicima:

 

(a) nacrt proračuna koji predstavlja Komisija;

 

(b) sažetak rasprava Vijeća o nacrtu proračuna;

 

(c) stajalište Vijeća o prijedlogu proračuna sastavljeno u skladu s člankom 314. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

 

(d) svaki nacrt odluke o privremenim dvanaestinama u skladu s člankom 315. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

 

2.  Ti se dokumenti upućuju nadležnom odboru. Svaki nadležni odbor može dati mišljenje.

 

3.  Ako drugi odbori žele iznijeti svoja mišljenja, predsjednik određuje rok u kojem se ta mišljenja moraju priopćiti nadležnom odboru.

 

Obrazloženje

Amandman    110

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 88.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 88.

Članak 88.

Razmatranje nacrta proračuna – prva faza

Stajalište Parlamenta o nacrtu proračuna

1.  U skladu s niže navedenim uvjetima svaki zastupnik ima pravo podnositi i zagovarati nacrte amandmana na nacrt proračuna.

1.  Amandmane na stajalište Vijeća o nacrtu proračuna u nadležnom odboru mogu podnijeti pojedini zastupnici.

 

Amandmane na stajalište Vijeća u Parlamentu može podnijeti najmanje 40 zastupnika ili se to može učiniti u ime odbora ili kluba zastupnika.

2.  Nacrti amandmana dopušteni su samo ako su podneseni u pisanom obliku, ako ih je potpisalo najmanje 40 zastupnika ili su podneseni u ime kluba zastupnika ili odbora, ako navode proračunsku stavku na koju se odnose i ako osiguravaju održavanje ravnoteže prihoda i rashoda. Nacrti amandmana uključuju sve bitne informacije o opaskama u vezi s dotičnom proračunskom stavkom.

2.  Amandmani se podnose i obrazlažu u pisanom obliku, autori ih moraju potpisati i u njima mora biti navedeno na koju se proračunsku liniju odnose.

Svi nacrti amandmana na nacrt proračuna moraju se pisano obrazložiti.

 

3.  Predsjednik određuje rok za podnošenje nacrta amandmana.

3.  Predsjednik određuje rok za podnošenje amandmana.

4.  Nadležni odbor iznosi svoje mišljenje o podnesenim tekstovima prije nego što se o njima raspravlja u Parlamentu.

4.  Nadležni odbor glasuje o amandmanima prije nego što se o njima raspravlja u Parlamentu.

Nacrti amandmana koji su odbijeni u nadležnom odboru ne stavljaju se na glasovanje u Parlamentu osim ako to pisanim putem prije isteka roka koji je odredio predsjednik Parlamenta ne zatraži odbor ili najmanje 40 zastupnika. Taj rok ni u kojem slučaju ne smije biti kraći od 24 sata prije početka glasovanja.

4a.   Amandmani podneseni u Parlamentu koji su odbijeni u nadležnom odboru mogu se staviti na glasovanje samo ako to pisanim putem prije isteka roka koji je odredio predsjednik Parlamenta zatraži odbor ili najmanje 40 zastupnika. Taj rok ni u kojem slučaju ne smije biti kraći od 24 sata prije početka glasovanja.

5.  O nacrtima amandmana na projekciju proračuna Parlamenta koji su slični onima koje je Parlament prethodno odbio prilikom sastavljanja projekcije proračuna raspravlja se samo kad nadležni odbor iznese pozitivno mišljenje.

5.  O amandmanima na projekciju proračuna Parlamenta koji su slični onima koje je Parlament prethodno odbio prilikom sastavljanja projekcije proračuna raspravlja se samo kad nadležni odbor iznese pozitivno mišljenje.

6.  Neovisno o članku 59. stavku 2. Parlament održava odvojena i uzastopna glasovanja o:

6.  Parlament održava uzastopna glasovanja o:

  svakom nacrtu amandmana,

  amandmanima na stajalište Vijeća o nacrtu proračuna, po odjeljcima,

  svakom odjeljku nacrta proračuna,

 

  prijedlogu rezolucije o nacrtu proračuna.

   prijedlogu rezolucije o nacrtu proračuna.

Primjenjuje se međutim članak 174. stavci 4. do 8.

Primjenjuje se međutim članak 174. stavci 4. do 8.a.

7.  Članci, poglavlja, glave i odjeljci nacrta proračuna na koje nije podnesen nijedan amandman smatraju se prihvaćenima.

7.  Članci, poglavlja, glave i odjeljci nacrta proračuna na koje nije podnesen nijedan amandman smatraju se prihvaćenima.

8.  Da bi se nacrti amandmana usvojili, potrebna je većina glasova zastupnika Parlamenta.

8.  U skladu s člankom 314. stavkom 4. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, da bi se amandmani usvojili, potrebna je većina glasova zastupnika Parlamenta.

9.  Ako Parlament izmijeni nacrt proračuna, tako izmijenjeni nacrt šalje se Vijeću i Komisiji zajedno s obrazloženjima.

9.  Ako Parlament izmijeni stajalište Vijeća o nacrtu proračuna, tako izmijenjeno stajalište šalje se Vijeću i Komisiji zajedno s obrazloženjima i zapisnikom s dnevne sjednice na kojoj su amandmani usvojeni.

10.  Zapisnik sa sjednice na kojoj je Parlament iznio svoje mišljenje o nacrtu proračuna šalje se Vijeću i Komisiji.

 

Obrazloženje

The title of Rule 88 is changed and brought in line with point 13 of the Annex to the IIA. As regards the changes to paragraph 1, they clarify the possibility to table amendments to the Council's position.

Paragraph 2 subparagraph 2 is deleted here and included in subparagraph 1.

As regards the changes to paragraph 4, the word "texts" is quite vague and therefore it is replaced by "amendments".

As regards the changes to paragraph 6 in the introductory part, the word "notwithstanding" is deleted to avoid unnecessary questions on the applicability of the other Rules governing the first reading.

The modifications to paragraph 6 subparagraph 2 reflect the changes in Rule 174.

Amandman    111

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 89.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 89.

Članak 95.a

Financijski trijalog

Međuinstitucijska suradnja

Predsjednik sudjeluje na redovitim sastancima između predsjednika Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sazvanima na inicijativu Komisije na temelju proračunskih postupaka koji se navode u glavi II. šestog dijela Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Predsjednik poduzima sve potrebne korake kako bi promicao savjetovanje i pomirenje stajališta institucija u svrhu olakšavanja provedbe gore navedenih postupaka.

U skladu s člankom 324. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predsjednik sudjeluje na redovitim sastancima između predsjednika Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sazvanima na inicijativu Komisije na temelju proračunskih postupaka koji se navode u glavi II. šestog dijela Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Predsjednik poduzima sve potrebne korake kako bi promicao savjetovanje i pomirenje stajališta institucija u svrhu olakšavanja provedbe gore navedenih postupaka.

Predsjednik Parlamenta može ovaj zadatak delegirati potpredsjedniku koji ima iskustvo u pitanjima proračuna ili predsjedniku odbora nadležnog za ta pitanja.

Predsjednik Parlamenta može ovaj zadatak delegirati potpredsjedniku koji ima iskustvo u pitanjima proračuna ili predsjedniku odbora nadležnog za ta pitanja.

 

(Ovaj se članak, kako je izmijenjen, premješta na kraj poglavlja 8., nakon članka 95.)

Obrazloženje

Amandman    112

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 91.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 91.

Članak 91.

Konačno donošenje proračuna

Konačno donošenje proračuna

Ako predsjednik smatra da je proračun donesen u skladu s odredbama članka 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u Parlamentu objavljuje njegovo konačno donošenje. Predsjednik ga daje na objavu u Službenom listu Europske unije.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    113

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 93.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 93.

Članak 93.

Davanje razrješnice Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna

Davanje razrješnice Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna

Odredbe o postupcima provedbe odluke o davanju razrješnice Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna u skladu s financijskim odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Financijske uredbe priložene su ovom Poslovniku11. Ovaj prilog donosi se u skladu s člankom 227. stavkom 2.

Odredbe o postupcima davanja razrješnice Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna u skladu s financijskim odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Financijske uredbe priložene su ovom Poslovniku11.

__________________

__________________

11 Vidi Prilog V.

11 Vidi Prilog V.

Obrazloženje

Usklađivanje engleske verzije drugim jezičnim verzijama (FR, IT, NL).

Amandman    114

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 94.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 94.

Članak 94.

Drugi postupci davanja razrješnice

Drugi postupci davanja razrješnice

Odredbe o postupku davanja razrješnice Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna isto tako se primjenjuju na postupak davanja razrješnice:

Odredbe o postupku davanja razrješnice Komisiji u skladu s člankom 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izvršenjem proračuna isto tako se primjenjuju na postupak davanja razrješnice:

– predsjedniku Parlamenta u izvršenju proračuna Europskog parlamenta;

– predsjedniku Parlamenta u izvršenju proračuna Europskog parlamenta;

  osobama nadležnima za izvršenje proračuna drugih institucija i tijela Europske unije poput Vijeća (u okviru njegove izvršne funkcije), Suda Europske unije, Revizorskog suda, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija;

  osobama nadležnima za izvršenje proračuna drugih institucija i tijela Europske unije poput Vijeća, Suda Europske unije, Revizorskog suda, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija;

– Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna Europskog fonda za razvoj;

– Komisiji u vezi s izvršenjem proračuna Europskog fonda za razvoj;

– tijelima nadležnima za upravljanje proračunom pravno nezavisnih tijela koja obavljaju zadaće Unije u mjeri u kojoj njihove aktivnosti podliježu pravnim odredbama za koje je potrebna razrješnica Europskog parlamenta.

– tijelima nadležnima za upravljanje proračunom pravno nezavisnih tijela koja obavljaju zadaće Unije u mjeri u kojoj njihove aktivnosti podliježu pravnim odredbama za koje je potrebna razrješnica Europskog parlamenta.

Obrazloženje

Predloženom izmjenom uvodnog dijela pojašnjava se da se razrješnica daje na temelju članka 319. UFEU-a.

U drugoj alineji brišu se riječi „(u okviru njegove izvršne funkcije)” jer je očito da se razrješnica ne odnosi na političke aktivnosti Vijeća.

Amandman    115

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 95.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 95.

Članak 92.a

Parlamentarni nadzor izvršenja proračuna

Izvršenje proračuna

1.  Parlament nadzire izvršenje proračuna za tekuću godinu. Taj zadatak povjerava odboru nadležnom za proračun i proračunski nadzor i drugim mjerodavnim odborima.

1.  Parlament nadzire izvršenje proračuna za tekuću godinu. Taj zadatak povjerava odboru nadležnom za proračun i proračunski nadzor i drugim mjerodavnim odborima.

2.  Parlament svake godine prije prvog čitanja nacrta proračuna za sljedeću financijsku godinu razmatra probleme pri izvršenju tekućeg proračuna, po potrebi na temelju prijedloga rezolucije koji podnese nadležni odbor.

2.  Parlament svake godine prije čitanja nacrta proračuna za sljedeću financijsku godinu razmatra probleme pri izvršenju tekućeg proračuna, po potrebi na temelju prijedloga rezolucije koji podnese nadležni odbor.

 

(Ovaj članak, kako je izmijenjen, premješta se ispred članka 93.)

Obrazloženje

Amandman    116

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 9. – numeriranje

Tekst na snazi

Izmjena

POGLAVLJE 9.

POGLAVLJE 7.

UNUTARNJI PRORAČUNSKI POSTUPCI

UNUTARNJI PRORAČUNSKI POSTUPCI

Obrazloženje

Poglavlje 9. postaje poglavlje 7.

Amandman    117

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 98.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 98.

Članak 98.

Ovlast preuzimanja obveza i podmirivanja rashoda

Ovlast preuzimanja obveza i podmirivanja rashoda, odobravanja financijskih izvještaja i davanja razrješnice

1.  Predsjednik preuzima obveze i podmiruje rashode koji su pokriveni unutarnjim financijskim propisima koje donosi Predsjedništvo nakon savjetovanja s odgovarajućim odborom ili nalaže njihovo preuzimanje i podmirivanje.

1.  Predsjednik preuzima obveze i podmiruje rashode koji su pokriveni unutarnjim financijskim propisima koje donosi Predsjedništvo nakon savjetovanja s odgovarajućim odborom ili nalaže njihovo preuzimanje i podmirivanje.

2.  Predsjednik šalje nacrt godišnjih financijskih izvještaja nadležnom odboru.

2.  Predsjednik šalje nacrt godišnjih financijskih izvještaja nadležnom odboru.

3.  Na temelju izvješća nadležnog odbora Parlament odobrava godišnje financijske izvještaje i odlučuje o davanju razrješnice.

3.  Na temelju izvješća nadležnog odbora Parlament odobrava godišnje financijske izvještaje i odlučuje o davanju razrješnice.

Amandman    118

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 10. – numeriranje

Tekst na snazi

Izmjena

POGLAVLJE 10.

POGLAVLJE 8.

POSTUPAK SUGLASNOSTI

POSTUPAK SUGLASNOSTI

Obrazloženje

Poglavlje 10. postaje poglavlje 8.

Amandman    119

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 99.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 99.

Članak 99.

Postupak suglasnosti

Postupak suglasnosti

1.  Kad se od Parlamenta traži suglasnost za predloženi akt, odluka o prihvaćanju ili odbijanju akta donosi se uzimajući u obzir preporuku nadležnog odbora. Preporuka sadrži citate, ali ne i uvodne izjave. Može sadržavati i kratko obrazloženje koje je u nadležnosti izvjestitelja i o kojem se ne glasuje. Na odgovarajući se način primjenjuje članak 56. stavak 1. Amandmani podneseni u odboru dopušteni su samo ako im je cilj poništiti preporuku koju je predložio izvjestitelj.

1.  Kad se od Parlamenta traži suglasnost za pravno obvezujući akt, nadležni odbor podnosi Parlamentu preporuku o prihvaćanju ili odbijanju predloženog akta.

 

Preporuka sadrži citate, ali ne i uvodne izjave. Amandmani u odboru dopušteni su samo ako im je cilj poništiti preporuku koju je predložio izvjestitelj.

 

Preporuka može biti popraćena kratkim obrazloženjem, koje je u nadležnosti izvjestitelja i o kojem se ne glasuje. Na odgovarajući se način primjenjuje članak 56. stavak 1.

Nadležni odbor može podnijeti prijedlog nezakonodavne rezolucije. Ostali odbori mogu biti uključeni u sastavljanje rezolucije u skladu s člankom 201. stavkom 3. i u vezi s člancima 53., 54. ili 55.

1a.   Ako je potrebno, nadležni odbor također može podnijeti izvješće, uključujući prijedlog nezakonodavne rezolucije, u kojemu se navode razlozi zašto bi Parlament trebao dati ili odbiti svoju suglasnost te se po potrebi daju preporuke za provedbu predloženog akta.

 

1b.   Nadležni odbor razmatra zahtjev za suglasnost bez nepotrebna odgađanja. Ako nadležni odbor nije usvojio preporuku u roku od šest mjeseci nakon što mu je upućen zahtjev za suglasnost, Konferencija predsjednika može staviti to pitanje na dnevni red jedne od sljedećih sjednica u cilju razmatranja ili, u opravdanim slučajevima, produžiti rok od šest mjeseci.

Parlament o aktu za koji se prema Ugovoru o Europskoj uniji ili Ugovoru o funkcioniranju Europske unije traži njegova suglasnost odlučuje jedinstvenim glasovanjem o suglasnosti, bez obzira na to preporučuje li nadležni odbor da se akt prihvati ili odbije, bez mogućnosti podnošenja amandmana. Za davanje suglasnosti potrebna je većina navedena u članku Ugovora o Europskoj uniji ili Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji čini pravnu osnovu predloženog akta ili većina danih glasova ako u spomenutom članku nije navedena većina. Ako potrebna većina nije ostvarena, smatra se da je predloženi akt odbijen.

1c.   Parlament o predloženom aktu odlučuje jedinstvenim glasovanjem o suglasnosti, bez obzira na to preporučuje li nadležni odbor da se akt prihvati ili odbije, bez mogućnosti podnošenja amandmana. Ako potrebna većina nije ostvarena, smatra se da je predloženi akt odbijen.

2.  Osim toga, za međunarodne ugovore o pristupanju, utvrđivanje teškog i trajnog kršenja temeljnih načela od strane države članice, , određivanje sastava Parlamenta, uspostavu pojačane suradnje između država članica ili za donošenje višegodišnjeg financijskog okvira primjenjuju se članci 108., 81., 83., 84, 85. i 86.

 

3.  Ako se od Parlamenta traži suglasnost za predloženi zakonodavni akt ili predviđeni međunarodni sporazum, nadležni odbor može podnijeti Parlamentu privremeno izvješće o prijedlogu zajedno s prijedlogom rezolucije koji sadrži preporuke za promjenu ili provedbu predloženog zakonodavnog akta ili predviđenog međunarodnog sporazuma.

3.  Ako se od Parlamenta traži suglasnost, nadležni odbor u bilo kojem trenutku može podnijeti Parlamentu privremeno izvješće o prijedlogu zajedno s prijedlogom rezolucije koji sadrži preporuke za promjenu ili provedbu predloženog akta.

4.  Nadležni odbor razmatra zahtjev za suglasnost bez nepotrebna odgađanja. Ako nadležni odbor nije usvojio preporuku u roku od šest mjeseci nakon što mu je upućen zahtjev za suglasnost, Konferencija predsjednika može staviti to pitanje na dnevni red sljedeće sjednice u cilju razmatranja ili, u opravdanom slučaju, produžiti rok od šest mjeseci.

 

Ako se od Parlamenta traži suglasnost za predviđeni međunarodni sporazum, Parlament u svjetlu preporuke nadležnog odbora može odlučiti prekinuti postupak suglasnosti na razdoblje od najduže jedne godine.

 

Obrazloženje

The changes to paragraph 1 reflect the fact that having an explanatory statement as a means of supporting/reinforcing the recommendation by rapporteur/committee is useful (it may lead to fewer reports under paragraph 2 as the committee would not draft them regularly in order to explain its (new)position).

Paragraph 1 subparagraph 2 shall become par 1a. The addition of "also" aims to clarify this aspect. The references to Rules 53, 54 and 55 are deleted because they are superfluous and might even lead to an erroneous “a contrary” reasoning concerning the first subparagraph (where Rule 53 and Rule 55 could apply, but not Rule 54). The fact that Rule 54 cannot apply to a report concerning the consent procedure stricto sensu is mentioned explicitly under Rule 54.

The text of paragraph 1 b (new) is moved from the first subparagraph of Rule 99(4) and streamlined.

The suggested changes to paragraph 1 subparagraph 3 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. Parliament's consent is always required because of a Treaty provision. The majority is also clearly indicated.

The suggested deletion of paragraph 2 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. This paragraph just reiterates some (but not all) situations where consent is required and which are already described in Rules 108, 81, 83, 84, 85 & 86.

The text of paragraph 4 subparagraph 1 is moved to a new paragraph 1b of Rule 99 and streamlined.

Paragraph 4 subparagraph 2 is to be deleted here and moved under Rule 108. This provision only applies to envisaged international agreements, because of the involvement of (and probable need for clarification for) third parties, and could therefore be moved under Rule 108. This paragraph does not impede Parliament abrogating at any time its decision to suspend, nor does it prevent Parliament from renewing it after its expiry.

Amandman    120

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 11. – numeriranje

Tekst na snazi

Izmjena

POGLAVLJE 11.

POGLAVLJE 9.

DRUGI POSTUPCI

DRUGI POSTUPCI

Amandman    121

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 100.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 100.

Članak 100.

Postupak davanja mišljenja u skladu s člankom 140. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Postupak davanja mišljenja o odstupanjima od uvođenja eura

1.  Kad je pozvan dati mišljenje o preporukama Vijeća u skladu s člankom 140. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a nakon što Vijeće predstavi preporuke na plenarnoj sjednici, Parlament raspravlja na osnovi prijedloga koji je nadležni parlamentarni odbor podnio usmeno ili pisanim putem, zalažući se za prihvaćanje ili odbijanje preporuka koje su predmet savjetovanja s Parlamentom.

1.  Kad je pozvan dati mišljenje u skladu s člankom 140. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Parlament raspravlja na osnovi izvješća nadležnog parlamentarnog odbora u kojem se odbor zalaže za prihvaćanje ili odbijanje predloženog akta.

2.  Parlament potom glasuje o preporukama skupno, bez mogućnosti podnošenja amandmana.

2.  Parlament potom jedinstvenim glasovanjem odlučuje o predloženom aktu, bez mogućnosti podnošenja amandmana.

Obrazloženje

Ovom izmjenom naslova želi se olakšati čitljivost naslova članka.

Izmjene stavka 1. uvode se jer članak u sadašnjem obliku nije potpuno u skladu s člankom 140. stavkom 2. UFEU-a, niti odražava postojeću praksu. Parlament se poziva dati mišljenje o nacrtu odluke Vijeća, a ne o „preporukama Vijeća” (taj nacrt odluke Vijeća temelji se na preporuci država članica čija je valuta euro). Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku sustavno priprema izvješće.

Amandman    122

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 102.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 102.

Članak 102

Postupci nadzora dobrovoljnih sporazuma

Postupci nadzora predviđenih dobrovoljnih sporazuma

1. Kad Komisija obavijesti Parlament da namjerava ispitati mogućnost primjene dobrovoljnih sporazuma kao alternativu zakonodavstvu, nadležni odbor može sastaviti izvješće o dotičnom suštinskom pitanju u skladu s člankom 52.

1. Kad Komisija obavijesti Parlament da namjerava ispitati mogućnost primjene dobrovoljnih sporazuma kao alternativu zakonodavstvu, nadležni odbor može sastaviti izvješće o dotičnom suštinskom pitanju u skladu s člankom 52.

2. Ako Komisija objavi da namjerava sklopiti dobrovoljni sporazum, nadležni odbor može podnijeti prijedlog rezolucije kojim preporučuje prihvaćanje ili odbijanje prijedloga i navodi uvjete pod kojima se on prihvaća ili odbija.

2. Ako Komisija objavi da namjerava sklopiti dobrovoljni sporazum, nadležni odbor može podnijeti prijedlog rezolucije kojim preporučuje prihvaćanje ili odbijanje prijedloga i navodi uvjete pod kojima se on prihvaća ili odbija.

Obrazloženje

Sadašnji naslov navodi na pogrešan zaključak da dobrovoljni sporazum već postoji.

Amandman    123

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 103.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 103.

Članak 103.

Kodifikacija

Kodifikacija

1.  Kad se Parlamentu podnese prijedlog kodifikacije zakonodavstva Unije, prijedlog se upućuje odboru nadležnom za pravna pitanja. Odbor pregledava prijedlog u skladu s načinima dogovorenima na međuinstitucionalnoj razini12 kako bi utvrdio da se radi samo o kodifikaciji, bez suštinskih promjena.

1.  Kad se Parlamentu podnese prijedlog kodifikacije zakonodavstva Unije, prijedlog se upućuje odboru nadležnom za pravna pitanja. Odbor pregledava prijedlog u skladu s načinima dogovorenima na međuinstitucionalnoj razini12 kako bi utvrdio da se radi samo o kodifikaciji, bez suštinskih promjena.

2.  Od odbora koji je bio nadležan za akte koji su predmet kodifikacije može se, na vlastiti zahtjev ili zahtjev odbora nadležnog za pravna pitanja, tražiti da dostavi mišljenje o poželjnosti kodifikacije.

2.  Od odbora koji je bio nadležan za akte koji su predmet kodifikacije može se, na vlastiti zahtjev ili zahtjev odbora nadležnog za pravna pitanja, tražiti da dostavi mišljenje o poželjnosti kodifikacije.

3.  Amandmani na tekst prijedloga nisu dopušteni.

3.  Amandmani na tekst prijedloga nisu dopušteni.

Međutim, predsjednik odbora nadležnog za pravna pitanja može na zahtjev izvjestitelja tražiti od tog odbora odobrenje amandmana koji se odnose na tehničke prilagodbe, pod uvjetom da su te prilagodbe nužne kako bi se osigurala usklađenost prijedloga s pravilima kodifikacije te da ne uključuju suštinske promjene prijedloga.

Međutim, predsjednik odbora nadležnog za pravna pitanja može na zahtjev izvjestitelja tražiti od tog odbora odobrenje tehničkih prilagodbi, pod uvjetom da su te prilagodbe nužne kako bi se osigurala usklađenost prijedloga s pravilima kodifikacije te da ne uključuju suštinske promjene prijedloga.

4.  Ako odbor nadležan za pravna pitanja zaključi da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene zakonodavstva Unije, upućuje ga na odobrenje Parlamentu.

4.  Ako odbor nadležan za pravna pitanja zaključi da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene zakonodavstva Unije, upućuje ga na odobrenje Parlamentu.

Ako odbor zaključi da prijedlog ima za posljedicu suštinsku promjenu, predlaže Parlamentu da odbije prijedlog.

Ako odbor zaključi da prijedlog ima za posljedicu suštinsku promjenu, predlaže Parlamentu da odbije prijedlog.

U oba slučaja Parlament donosi odluku jedinstvenim glasovanjem, bez amandmana i rasprave.

U oba slučaja Parlament donosi odluku jedinstvenim glasovanjem, bez amandmana i rasprave.

__________________

__________________

12 Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994., Ubrzani način rada za službenu kodifikaciju zakonodavnih tekstova, točka 4. (SL C 102, 4. 4. 1996., str. 2.).

12 Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994., Ubrzani način rada za službenu kodifikaciju zakonodavnih tekstova, točka 4. (SL C 102, 4. 4. 1996., str. 2.).

Obrazloženje

Cilj predložene promjene pojednostaviti je tekst članka i uskladiti ga s postojećom praksom.

Amandman    124

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 104.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 104.

Članak 104.

Preinake

Preinake

1.  Ako se Parlamentu podnese prijedlog preinake zakonodavstva Unije, prijedlog se upućuje odboru nadležnom za pravna pitanja i odboru nadležnom za dotični predmet.

1.  Ako se Parlamentu podnese prijedlog preinake zakonodavstva Unije, prijedlog se upućuje odboru nadležnom za pravna pitanja i odboru nadležnom za dotični predmet.

2.  Odbor nadležan za pravna pitanja pregledava prijedlog u skladu s načinima dogovorenima na međuinstitucionalnoj razini13 kako bi utvrdio da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene.

2.  Odbor nadležan za pravna pitanja pregledava prijedlog u skladu s načinima dogovorenima na međuinstitucionalnoj razini13 kako bi utvrdio da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene.

U okviru tog pregleda amandmani na tekst prijedloga nisu dopušteni. Međutim, drugi podstavak članka 103. stavka 3. primjenjuje se na odredbe koje ostaju nepromijenjene u prijedlogu preinake.

U okviru tog pregleda amandmani na tekst prijedloga nisu dopušteni. Međutim, drugi podstavak članka 103. stavka 3. primjenjuje se na odredbe koje ostaju nepromijenjene u prijedlogu preinake.

3.  Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava nadležni odbor.

3.  Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava nadležni odbor.

U tom slučaju, uz uvjete utvrđene člancima 169. i 170., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

U tom slučaju, uz uvjete utvrđene člancima 169. i 170., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

Međutim, ako u skladu s točkom 8. Međuinstitucionalnog sporazuma nadležni odbor također namjerava podnijeti amandmane na kodificirane dijelove prijedloga, o svojoj namjeri odmah obavještava Vijeće i Komisiju, koja bi prije glasovanja u skladu s člankom 58. trebala obavijestiti odbor o svojem stajalištu o tim amandmanima i o tome namjerava li povući prijedlog preinake.

Međutim, predsjednik odbora nadležnog za dotični predmet iznimno i razmatrajući svaki slučaj zasebno može dopustiti amandmane na dijelove prijedloga koji su ostali nepromijenjeni ako smatra da je to potrebno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima. Ti razlozi moraju se navesti u pisanom obrazloženju amandmana.

4.  Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog ima za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, predlaže Parlamentu da odbije prijedlog i o tome obavještava odbor nadležan za dotični predmet.

4.  Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog ima za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, predlaže Parlamentu da odbije prijedlog i o tome obavještava odbor nadležan za dotični predmet.

U tom slučaju predsjednik traži od Komisije da povuče prijedlog. Ako Komisija to učini, predsjednik zaključuje da je postupak bespredmetan i o tome obavještava Vijeće. Ako Komisija ne povuče svoj prijedlog, Parlament vraća predmet odboru nadležnom za dotični predmet, koji ga razmatra u skladu s redovnim postupkom.

U tom slučaju predsjednik traži od Komisije da povuče prijedlog. Ako Komisija to učini, predsjednik zaključuje da je postupak bespredmetan i o tome obavještava Vijeće. Ako Komisija ne povuče svoj prijedlog, Parlament vraća predmet odboru nadležnom za dotični predmet, koji ga razmatra u skladu s redovnim postupkom.

__________________

__________________

13 Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. o sustavnijoj metodi preinaka pravnih akata, točka 9. (SL C 77, 28. 3. 2002. str. 1.).

13 Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. o sustavnijoj metodi preinaka pravnih akata, točka 9. (SL C 77, 28. 3. 2002. str. 1.).

Obrazloženje

Parliament has repeatedly considered recasting as the normal legislative technique (for one of the latest resolutions, see 2011/2029(INI), para. 41), but the Commission has reduced the number of recasting proposals because of the current wording of this Rule and its implications in terms of unrestricted and unpredictable amending powers. Given the reluctance of the Commission to forward new proposals for recast due to the powers of Parliament to introduce substantive changes, a new drafting is proposed. The proposed change reinstates the original wording of this paragraph (amended in 2009) with a view to clarifying the boundaries of Parliament's amending powers and encouraging the Commission to present more recasting proposals. Although the current Rule is silent on that, the same criteria should apply at plenary stage.

Amandman    125

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava II. – poglavlje 9.a (novo)

Tekst na snazi

Izmjena

 

POGLAVLJE 9.A

 

Delegirani i provedbeni akti

Obrazloženje

Radi veće jasnoće uvodi se novo poglavlje o delegiranim i provedbenim aktima.

Amandman    126

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 105.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 105.

Članak 105.

Delegirani akti

Delegirani akti

1.  Kad Komisija Europskom parlamentu proslijedi delegirani akt, predsjednik ga upućuje odboru nadležnom za temeljni zakonodavni akt, koji može odlučiti imenovati izvjestitelja za razmatranje jednog ili više delegiranih akata.

1.  Kad Komisija Europskom parlamentu proslijedi delegirani akt, predsjednik ga upućuje odboru nadležnom za temeljni zakonodavni akt, koji može odlučiti odrediti jednoga od svojih članova za razmatranje jednog ili više delegiranih akata.

2.  Predsjednik Parlamentu priopćava datum primitka delegiranog akta na svim službenim jezicima te rok do kojeg je moguće uložiti prigovore. Taj rok počinje teći na spomenuti datum.

2.  Tijekom sjednice koja slijedi nakon primitka delegiranog akta predsjednik Parlamentu priopćava datum njegova primitka na svim službenim jezicima te rok do kojeg je moguće uložiti prigovore. Taj rok počinje teći od datuma primitka.

Priopćenje se objavljuje u zapisniku sa sjednice zajedno s nazivom nadležnog odbora.

Priopćenje se objavljuje u zapisniku sa sjednice zajedno s nazivom nadležnog odbora.

3.  U skladu s odredbama temeljnog zakonodavnog akta i ako to smatra primjerenim, nadležni odbor može nakon savjetovanja sa svim relevantnim odborima Parlamentu podnijeti obrazloženi prijedlog rezolucije. Spomenuti prijedlog rezolucije navodi razloge za prigovor, a može sadržavati i zahtjev Komisiji da podnese novi delegirani akt u kojemu uzima u obzir preporuke Parlamenta.

3.  U skladu s odredbama temeljnog zakonodavnog akta i ako to smatra primjerenim, nadležni odbor može nakon savjetovanja sa svim relevantnim odborima Parlamentu podnijeti obrazloženi prijedlog rezolucije kojim se ulaže prigovor na delegirani akt. Ako u razdoblju od deset radnih dana prije početka sjednice tijekom koje srijeda pada prije datuma isteka roka iz stavka 5. i najbliža mu je nadležni odbor ne podnese prijedlog rezolucije, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika mogu podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu koji treba uvrstiti u dnevni red navedene sjednice.

4.  Ako unutar razdoblja od deset radnih dana prije početka sjednice tijekom koje srijeda pada prije datuma isteka roka iz stavka 5 i najbliža mu je nadležni odbor ne podnese prijedlog rezolucije, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika mogu podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu koji treba uvrstiti u dnevni red gore navedene sjednice.

 

 

4a.  U svakom prijedlogu rezolucije podnesenom u skladu sa stavkom 3. navode se razlozi za prigovore Parlamenta, a on može sadržavati i zahtjev kojim se Komisija poziva na podnošenje novog delegiranog akta u kojemu se u obzir uzimaju preporuke Parlamenta.

5.  Parlament donosi odluku o svim podnesenim prijedlozima rezolucije u roku utvrđenom u temeljnom zakonodavnom aktu i većinom predviđenom u članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

5.  Parlament odobrava taj prijedlog u roku utvrđenom u temeljnom zakonodavnom aktu i većinom glasova svojih zastupnika u skladu s člankom 290. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Ako nadležni odbor smatra da u skladu s temeljnim zakonodavnim aktom treba produžiti rok za ulaganje prigovora na delegirani akt, predsjednik nadležnog odbora u ime Parlamenta obavještava Vijeće i Komisiju o tom produženju.

Ako nadležni odbor smatra da u skladu s odredbama temeljnog zakonodavnog akta treba produžiti rok za ulaganje prigovora na delegirani akt, predsjednik nadležnog odbora u ime Parlamenta obavještava Vijeće i Komisiju o tom produženju.

6.  Ako je preporuka nadležnog odbora da prije isteka roka utvrđenog u temeljnom zakonodavnom aktu Parlament izjavi da nema prigovor na delegirani akt:

6.  Ako je preporuka nadležnog odbora da prije isteka roka utvrđenog u temeljnom zakonodavnom aktu Parlament izjavi da nema prigovor na delegirani akt:

– o tome u obrazloženom pismu obavještava predsjednika Konferencije predsjednika odbora i u tom smislu podnosi preporuku;

– o tome u obrazloženom pismu obavještava predsjednika Konferencije predsjednika odbora i u tom smislu podnosi preporuku;

– ako se na sljedećoj sjednici Konferencije predsjednika odbora ili u hitnom slučaju pisanim postupkom ne uloži prigovor, njezin predsjednik o tome obavještava predsjednika Parlamenta koji u najkraćem mogućem roku o tome obavještava zastupnike na plenarnoj sjednici;

– ako se na sljedećoj sjednici Konferencije predsjednika odbora ili u hitnom slučaju pisanim postupkom ne uloži prigovor, njezin predsjednik o tome obavještava predsjednika Parlamenta koji u najkraćem mogućem roku o tome obavještava zastupnike na plenarnoj sjednici;

– ako u roku od 24 sata nakon objave na plenarnoj sjednici klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ulože prigovor na preporuku, ona se stavlja na glasovanje;

– ako u roku od 24 sata nakon objave na plenarnoj sjednici klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ulože prigovor na preporuku, ona se stavlja na glasovanje;

– ako u istom roku nema prigovora, predložena preporuka smatra se prihvaćenom;

– ako u istom roku nema prigovora, predložena preporuka smatra se prihvaćenom;

– nakon što se takva preporuka usvoji, nisu dopušteni daljnji prijedlozi prigovora na delegirani akt.

– nakon što se takva preporuka usvoji, nisu dopušteni daljnji prijedlozi prigovora na delegirani akt.

7.  Nadležni odbor može, u skladu s odredbama temeljnog zakonodavnog akta, samoinicijativno Parlamentu podnijeti obrazloženi prijedlog rezolucije u kojemu u cijelosti ili djelomično povlači delegaciju ovlasti predviđenu tim aktom. Parlament donosi odluku većinom predviđenom u članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

7.  Nadležni odbor može, u skladu s odredbama temeljnog zakonodavnog akta, samoinicijativno Parlamentu podnijeti prijedlog rezolucije u kojemu u cijelosti ili djelomično povlači delegaciju ovlasti ili se protivi prešutnom produženju delegacije ovlasti predviđene tim aktom.

 

U skladu s člankom 290. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, za odluku o povlačenju delegacije ovlasti potrebni su glasovi većine zastupnika u Parlamentu.

8.  Predsjednik obavještava Vijeće i Komisiju o stajalištima koja su usvojena u skladu s ovim člankom.

8.  Predsjednik obavještava Vijeće i Komisiju o stajalištima koja su usvojena u skladu s ovim člankom.

Obrazloženje

As regards the changes to paragraph 1, they reflect the practice: the motions for resolutions for objecting a delegated act are tabled by the committee responsible, either in the name of the Committee Chair, or in the name of the authors of the original request.

The changes to paragraph 2 aims at clarifying it: in the second sentence, the date could be "the date" expressly mentioned in the first sentence or the date of the announcement (see the impact of the date of announcement on the deadlines for second reading).

The last sentence of paragraph 3 shall become paragraph 4a. Restrukturiranjem stavaka 3. i 4. želi se pojasniti da se u postojećem stavku 3. druga rečenica također primjenjuje kad su prijedlog rezolucije podnijeli klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika.

Paragraph 4 is deleted here and moved to the end of paragraph 3.

The insertion of paragraph 4 a (new) is meant to broaden the scope as indicated in paragraph 3 above.

As regards the changes to paragraph 7: the Treaty does not require any specific reasons by EP when revoking a delegation of powers, therefore the word "reasoned" is deleted. Moreover, a provision governing the decision whereby Parliament opposes the tacit extension of the period of delegation of powers is introduced in Rule 105 as no such provision existed so far.

Amandman    127

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 106.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 106.

Članak 106.

Provedbeni akti i mjere

Provedbeni akti i mjere

1.  Kad Komisija Parlamentu pošalje nacrt provedbenog akta ili mjere, predsjednik ga upućuje odboru nadležnom za temeljni zakonodavni akt koji može odlučiti imenovati izvjestitelja za razmatranje jednog ili više nacrta provedbenih akata ili mjera.

1.  Kad Komisija Parlamentu pošalje nacrt provedbenog akta ili mjere, predsjednik ga upućuje odboru nadležnom za temeljni zakonodavni akt, koji može odlučiti odrediti jednoga od svojih članova za razmatranje jednog ili više nacrta provedbenih akata ili mjera.

2.  Nadležni odbor može podnijeti Parlamentu obrazloženi prijedlog rezolucije u kojem navodi da nacrt provedbenog akta ili mjera premašuje provedbene ovlasti predviđene temeljnim zakonodavnim aktom ili da iz drugih razloga nije u skladu s pravom Unije.

2.  Nadležni odbor može podnijeti Parlamentu obrazloženi prijedlog rezolucije u kojem navodi da nacrt provedbenog akta ili mjera premašuje provedbene ovlasti predviđene temeljnim zakonodavnim aktom ili da iz drugih razloga nije u skladu s pravom Unije.

3.  Prijedlog rezolucije može sadržavati zahtjev Komisiji da povuče akt, mjeru ili nacrt akta ili mjere, da ih izmijeni u skladu s prigovorima Parlamenta ili da podnese novi zakonodavni prijedlog. Predsjednik obavještava Vijeće i Komisiju o stajalištu koje je usvojeno.

3.  Prijedlog rezolucije može sadržavati zahtjev Komisiji da povuče nacrt provedbenog akta ili mjere, da ih izmijeni u skladu s prigovorima Parlamenta ili da podnese novi zakonodavni prijedlog. Predsjednik obavještava Vijeće i Komisiju o stajalištu koje je usvojeno.

4.  Ako su provedbene mjere koje predvidi Komisija obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim Odlukom Vijeća 1999/468/EZ kojom se propisuju postupci za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji, primjenjuju se sljedeće dodatne odredbe:

4.  Ako su provedbene mjere koje predvidi Komisija obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim Odlukom Vijeća 1999/468/EZ kojom se propisuju postupci za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji, primjenjuju se sljedeće dodatne odredbe:

(a)  vrijeme za nadzor počinje teći od trenutka kad je nacrt mjera podnesen Parlamentu na svim službenim jezicima. Kad se primjenjuju skraćeni rokovi kao što je predviđeno člankom 5.a stavkom 5. točkom (b) Odluke 1999/468/EZ EZ i u hitnim slučajevima predviđenima člankom 5.a stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ), vrijeme za nadzor, osim ako predsjednik nadležnog odbora ne uloži prigovor, počinje teći od dana kad je Parlament primio konačni nacrt provedbenih mjera u jezičnim verzijama koje su podnesene članovima odbora osnovanog u skladu s Odlukom 1999/468/EZ. Članak 158. u tom se slučaju ne primjenjuje;

(a)  vrijeme za nadzor počinje teći od trenutka kad je nacrt provedbene mjere podnesen Parlamentu na svim službenim jezicima. Kad se primjenjuju skraćeni rokovi kao što je predviđeno člankom 5.a stavkom 5. točkom (b) Odluke 1999/468/EZ EZ i u hitnim slučajevima predviđenima člankom 5.a stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ), vrijeme za nadzor, osim ako predsjednik nadležnog odbora ne uloži prigovor, počinje teći od dana kad je Parlament primio konačni nacrt provedbene mjere u jezičnim verzijama koje su podnesene članovima odbora osnovanog u skladu s Odlukom 1999/468/EZ. Članak 158. ne primjenjuje se u dva slučaja navedena u prethodnoj rečenici;

(b)  ako se nacrt provedbenih mjera temelji na stavcima 5. ili 6. članka 5.a Odluke 1999/468/EZ kojima se predviđaju skraćeni rokovi za protivljenje Europskog parlamenta, predsjednik nadležnog odbora može podnijeti prijedlog rezolucije u kojem se izražava protivljenje usvajanju nacrta mjera u slučaju da se odbor nije mogao sastati u utvrđenom roku.

(b)  ako se nacrt provedbenih mjera temelji na stavcima 5. ili 6. članka 5.a Odluke 1999/468/EZ kojima se predviđaju skraćeni rokovi za protivljenje Europskog parlamenta, predsjednik nadležnog odbora može podnijeti prijedlog rezolucije u kojem se izražava protivljenje usvajanju nacrta mjera u slučaju da se odbor nije mogao sastati u utvrđenom roku;

(c)  Parlament se odlukom većine svojih zastupnika može izjasniti protiv usvajanja nacrta provedbene mjere navodeći da nacrt mjera prekoračuje provedbene ovlasti predviđene temeljnim aktom, da nije usklađen s ciljem ili sadržajem temeljnog akta ili da ne poštuje načela supsidijarnosti ili proporcionalnosti;

(c)  Parlament odlukom većine svojih zastupnika može donijeti rezoluciju u kojoj se izražava protivljenje usvajanju nacrta provedbene mjere i u kojoj se navodi da se nacrtom mjera prekoračuju provedbene ovlasti predviđene temeljnim aktom, da nije usklađen s ciljem ili sadržajem temeljnog akta ili da se njime ne poštuju načela supsidijarnosti ili proporcionalnosti;

 

Ako u razdoblju od deset radnih dana prije početka sjednice tijekom koje srijeda pada prije datuma isteka roka za protivljenje usvajanju nacrta provedbene mjere i najbliža mu je nadležni odbor ne podnese prijedlog rezolucije, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika mogu podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu koji treba uvrstiti u dnevni red gore navedene sjednice.

(d)  ako nadležni odbor u odgovoru na obrazloženi zahtjev Komisije obrazloženim pismom preporuči predsjedniku Konferencije predsjednika odbora da Parlament izjavi da nema prigovora na predloženu mjeru prije isteka redovnog roka predviđenog člankom 5.a stavkom 3. točkom (c) i/ili člankom 5.a stavkom 4. točkom (e) Odluke 1999/468/EZ, primjenjuje se postupak utvrđen člankom 105. stavkom 6.

(d)  ako nadležni odbor obrazloženim pismom preporuči predsjedniku Konferencije predsjednika odbora da Parlament izjavi da nema prigovora na predloženu mjeru prije isteka redovnog roka predviđenog člankom 5.a stavkom 3. točkom (c) i/ili člankom 5.a stavkom 4. točkom (e) Odluke 1999/468/EZ, primjenjuje se postupak utvrđen člankom 105. stavkom 6.

Obrazloženje

Pojašnjenje teksta točke (a) jer se članak 158. ne primjenjuje samo u dva slučaja predviđena člankom 5.a stavkom 5. točkom (b) i člankom 5.a stavkom 6. Odluke Vijeća 1999/468/EZ.

Amandman    128

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 108.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 108.

Članak 108.

Međunarodni sporazumi

Međunarodni sporazumi

1.  Kad se namjeravaju započeti pregovori o sklapanju, obnovi ili izmjeni međunarodnog sporazuma, nadležni odbor može sastaviti izvješće ili na drugi način nadgledati postupak te o toj odluci obavještava Konferenciju predsjednika odbora. Po potrebi mišljenje se može tražiti od drugih odbora u skladu s člankom 53. stavkom 1. Članci 201. stavak 2., 54. ili 55. primjenjuju se po potrebi.

1.  Kad se namjeravaju započeti pregovori o sklapanju, obnovi ili izmjeni međunarodnog sporazuma, nadležni odbor može sastaviti izvješće ili na drugi način nadgledati tu pripremnu fazu. Nadležni odbor o toj odluci obavještava Konferenciju predsjednika odbora.

Predsjednici i izvjestitelji nadležnog odbora i pridruženih odbora zajednički poduzimaju odgovarajuće radnje kako bi osigurali da se Parlamentu podnose neposredne, redovite i potpune informacije, ako je potrebno kao povjerljive, u svim fazama pregovora i sklapanja međunarodnih sporazuma, uključujući nacrt i usvojeni tekst pregovaračkih smjernica, zajedno s informacijama navedenima u stavku 3.,

 

– od strane Komisije, u skladu s njezinim obvezama prema Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i obvezama prema Okvirnom sporazumu o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije, i

 

– od strane Vijeća, u skladu s njegovim obvezama prema Ugovoru o funkcioniranju Europske unije.

 

 

1a.  Nadležni odbor u najkraćem mogućem roku doznaje od Komisije pravnu osnovu odabranu za sklapanje međunarodnih sporazuma iz stavka 1. Nadležni odbor provjerava odabranu pravnu osnovu u skladu s člankom 39.

2.  Parlament može na prijedlog nadležnog odbora, kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika tražiti od Vijeća da ne odobri početak pregovora sve dok Parlament ne zauzme stajalište o predloženom pregovaračkom mandatu na temelju izvješća nadležnog odbora.

2.  Parlament može na prijedlog nadležnog odbora, kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika tražiti od Vijeća da ne odobri početak pregovora sve dok Parlament ne zauzme stajalište o predloženom pregovaračkom mandatu na temelju izvješća nadležnog odbora.

3.  Nadležni odbor u trenutku planiranog početka pregovora od Komisije doznaje pravnu osnovu odabranu za sklapanje međunarodnih sporazuma iz stavka 1. Odbor provjerava odabranu pravnu osnovu u skladu s člankom 39. Članak 39. primjenjuje se ako Komisija ne odredi pravnu osnovu ili ako postoji sumnja u njezinu primjerenost.

 

4.  U svakoj fazi pregovora te od zaključivanja pregovora do sklapanja međunarodnog sporazuma Parlament može, na temelju izvješća nadležnog odbora i nakon razmatranja mogućih relevantnih prijedloga podnesenih u skladu s člankom 134., prihvatiti preporuke i zahtijevati da se one uzmu u obzir prije sklapanja tog međunarodnog sporazuma.

4.  U svakoj fazi pregovora te od zaključivanja pregovora do sklapanja međunarodnog sporazuma Parlament može, na temelju izvješća nadležnog odbora, sastavljenog o vlastitoj inicijativi, ili nakon razmatranja mogućih relevantnih prijedloga koje su podnijeli klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika, prihvatiti preporuke za Vijeće, Komisiju ili potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te zahtijevati da se one uzmu u obzir prije sklapanja tog međunarodnog sporazuma.

5. Zahtjevi koje Vijeće podnese Parlamentu u svrhu dobivanja njegove suglasnosti ili njegova mišljenja predsjednik upućuje nadležnom odboru na razmatranje u skladu s člankom 99. ili člankom 47. stavkom 1.

5. Zahtjevi koje Vijeće podnese Parlamentu u svrhu dobivanja njegove suglasnosti ili njegova mišljenja predsjednik upućuje nadležnom odboru na razmatranje u skladu s člankom 99. ili člankom 47. stavkom 1.

6.  Prije glasovanja nadležni odbor, klub zastupnika ili najmanje jedna desetina zastupnika mogu predložiti da Parlament traži mišljenje Suda o usklađenosti međunarodnog sporazuma s Ugovorima. Ako Parlament prihvati takav prijedlog, glasovanje se odgađa dok Sud ne dostavi svoje mišljenje14.

6.  U bilo kojem trenutku prije nego što Parlament glasuje o zahtjevu za suglasnost ili mišljenje, nadležni odbor ili najmanje jedna desetina zastupnika u Parlamentu mogu predložiti da Parlament traži mišljenje Suda o usklađenosti međunarodnog sporazuma s Ugovorima.

 

Prije nego što Parlament glasuje o tom prijedlogu, predsjednik može zatražiti mišljenje odbora nadležnog za pravna pitanja, koji obavještava Parlament o svojim zaključcima.

 

Ako Parlament prihvati prijedlog da se traži mišljenje Suda, glasovanje o zahtjevu za suglasnost ili mišljenje odgađa se dok Sud ne dostavi svoje mišljenje.

7.  Parlament daje svoje mišljenje ili suglasnost za sklapanje, obnovu ili izmjenu međunarodnog sporazuma ili financijskog protokola koje je zaključila Europska unija jedinstvenim glasovanjem i većinom danih glasova. Amandmani na tekst sporazuma ili protokola nisu dopušteni.

7.  Kad se od Parlamenta zahtijeva suglasnost za sklapanje, obnovu ili izmjenu međunarodnog sporazuma, on odlučuje jedinstvenim glasovanjem u skladu s člankom 99.

 

Ako Parlament odbije dati svoju suglasnost, predsjednik obavještava Vijeće da se predmetni sporazum ne može sklopiti, obnoviti ili izmijeniti.

 

Ne dovodeći u pitanje članak 99. stavak 1.b, Parlament na temelju preporuke nadležnog odbora može odlučiti odgoditi svoju odluku o postupku suglasnosti na razdoblje od najduže jedne godine.

8.  Ako je mišljenje koje Parlament donese negativno, predsjednik traži od Vijeća da ne sklopi dotični sporazum.

8.  Kad se od Parlamenta traži mišljenje o sklapanju, obnavljanju ili izmjeni međunarodnog sporazuma, amandmani na tekst sporazuma nisu dopušteni. Ne dovodeći u pitanje članak 170. stavak 1., dopušteni su amandmani na nacrt odluke Vijeća.

 

Ako je mišljenje koje Parlament donese negativno, predsjednik traži od Vijeća da ne sklopi dotični sporazum.

9.  Ako Parlament odbije dati svoju suglasnost na međunarodni sporazum, predsjednik obavještava Vijeće da sporazum ne može biti sklopljen.

 

 

9a.  Predsjednici i izvjestitelji nadležnog odbora i pridruženih odbora, ako ih ima, zajednički provjeravaju da u skladu s člankom 218. stavkom 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Vijeće, Komisija i potpredsjednik Komisije/Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u svim fazama priprema za pregovore, pregovora i sklapanja međunarodnih sporazuma, podnose Parlamentu neposredne, redovite i potpune informacije, ako je potrebno uz jamstvo povjerljivosti, uključujući informacije o nacrtu i konačnom usvojenom tekstu pregovaračkih smjernica te informacije o provedbi tih sporazuma.

__________________

 

14 Vidi također tumačenje članka 141.

 

Obrazloženje

As regards the changes to paragraph 1, they aim to clarify this paragraph, which concerns the monitoring of the steps taken by the other institutions prior to the effective launch of the negotiations. The committees responsible could do this monitoring by:- an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC);- by any other means under these Rules (such as motions for resolutions following debates on statements or on oral questions, etc.).The last two sentences are deleted as superfluous. The scope of Rules 53, 54 and 55 is clearly defined in those Rules. Any committee can do an opinion to INI reports under Rule 53. They can also do opinions under Rules 54 or 55. The acknowledgement of their exclusive or joint competences are not always questioned and settled under Rule 201 (2) (new Rule 201 a). Moreover, referring to the right of asking for opinions under this paragraph, but not under all Rules of procedures where they are applicable may lead to an erroneous “a contrario” type of reasoning.

Paragraph 1 indent 1 is deleted as redundant and not comprehensive (there are also customary practice and obligations taken in the form of unilateral declarations by Commissioners). Similarly,

the second indent of paragraph 1is deleted as it is redundant.

Paragraph 1 a (new) applies even before the Commission asks the Council to approve its negotiating mandate (here in paragraph 2 above). To observe the chronology paragraphs 2 and 3 are inverted.

Paragraph 4 applies during the negotiations and before the conclusion of the international agreement. The change aims to clarify that the committee responsible may draw an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC).To simplify the reading, it is suggested to add the provision concerning the possibility for a political group or at least 40 members to table such a proposal (currently in Rule 134 paragraph 1 and 2).

As regards the changes to paragraph 6, questions concerning the compatibility of an international agreement with the Treaties often touch upon issues – such as subsidiarity, legal basis, the interpretation and application of international law, the legal protection of Parliament’s rights and prerogatives etc. – for which the Committee on Legal Affairs is responsible under Annex VI to the Rules of Procedure. Stoga je primjereno u postupak iz ove odredbe uključiti taj odbor.

As regards the changes to paragraph 7, the first sentence covers both consultations and consent procedures. In case of consultation, Parliament does not decide in a single vote: amendments to the Council decision are admissible and put to the vote. However, the second sentence is useful only for consultations since, under Rule 99(1), third subparagraph (Rule 99 § 4 new), plenary amendments are never admissible in consent procedures.AFCO WG suggests therefore to re-order paragraphs 7, 8 and 9 in order to address the specificity of the consent and the consultation procedures.Moreover, the reference to "financial protocol[s]" which applies only in this provision shall be deleted. Elsewhere in the Rule, the reference to "international agreement[s]" is deemed sufficient.The third subparagraph is moved here from Rule 99 paragraph 4 second subparagraph. The text is slightly adapted to correspond to the new placement.

Paragraph 9 to be deleted here and moved under paragraph 7.

The new paragraph 9a consists of the text of subparagraph 2 of paragraph 1 which is slightly adapted.

Indeed, the current wording of that subparagraph gives the impression that the EP should be proactive in order for Article 218(10) TFEU to be applied. This is not in line with the Treaties, under which other institutions must inform the EP without specific requests, especially after C-658/11. The wording “…shall jointly supervise/monitor in line with Article 218(10) TFEU that Parliament is provided…” could be suggested.This subparagraph covers all demarches related to the conclusion of international agreements, from the intention to open negotiations to its conclusion and implementation.

Amandman    129

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 109.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 109.

Članak 109.

Postupci koji se temelje na članku 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u slučaju privremene primjene ili odgode primjene međunarodnih sporazuma ili utvrđivanja stajališta Unije u tijelu osnovanom međunarodnim sporazumom

Privremene primjene ili odgode primjene međunarodnih sporazuma ili utvrđivanja stajališta Unije u tijelu osnovanom međunarodnim sporazumom

Ako Komisija u skladu sa svojim obvezama prema Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Okvirnom sporazumu o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije obavijesti Parlament i Vijeće o svojoj namjeri da predloži privremenu primjenu ili odgodu primjene međunarodnog sporazuma, na plenarnoj sjednici Parlamenta daje se izjava nakon koje slijedi rasprava. Parlament može izdati preporuke u skladu s člancima 108. ili 113.

Ako Komisija ili potpredsjednik/Visoki predstavnik obavijesti Parlament i Vijeće o svojoj namjeri da predloži privremenu primjenu ili odgodu primjene međunarodnog sporazuma, Parlament može pozvati Vijeće, Komisiju ili potpredsjednika Komisije/Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da daju izjavu nakon koje slijedi rasprava. Parlament može izdati preporuke na temelju izvješća nadležnog odbora ili u skladu s člankom 113., koje prije svega mogu obuhvaćati zahtjev Vijeću da se sporazum privremeno ne primjenjuje dok Parlamenta ne da svoju suglasnost.

Isti se postupak primjenjuje kad Komisija obavijesti Parlament o prijedlogu vezanom uz stajališta koja će se u ime Unije zauzeti u tijelu osnovanom međunarodnim sporazumom.

Isti se postupak primjenjuje kad Komisija ili potpredsjednik/Visoki predstavnik predloži stajališta koja će se u ime Unije zauzeti u tijelu osnovanom međunarodnim sporazumom.

Obrazloženje

Naslov se krati brisanjem upućivanja na članak 218. (isti se članak također primjenjuje na postupke iz članka 108., dok se postojeći članak odnosi samo na članak 218. stavke 9. i 10.). Cilj je predložene promjene uskladiti naslov s riječima „suspendira primjena” iz članka 218. stavka 9. UFEU-a.

Cilj izmjene stavka 1. pojasniti je tko je autor izjave. Tekst „Komisija ili potpredsjednik/Visoki predstavnik” dodaje se u cijelom članku radi usklađivanja s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a.

Amandman    130

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 110.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 110.

Članak 110.

Posebni predstavnici

Posebni predstavnici

1.  Ako Vijeće namjerava imenovati posebnog predstavnika na temelju članka 33. Ugovora o Europskoj uniji, predsjednik na zahtjev nadležnog odbora poziva Vijeće na davanje izjave i odgovaranje na pitanja koja se odnose na mandat, ciljeve i druga bitna pitanja vezana uz zadaće i ulogu posebnog predstavnika.

1.  Ako Vijeće namjerava imenovati posebnog predstavnika na temelju članka 33. Ugovora o Europskoj uniji, predsjednik na zahtjev nadležnog odbora poziva Vijeće na davanje izjave i odgovaranje na pitanja koja se odnose na mandat, ciljeve i druga bitna pitanja vezana uz zadaće i ulogu posebnog predstavnika.

2.  Nakon imenovanja, ali prije preuzimanja dužnosti, posebni predstavnik može biti pozvan dati izjavu i odgovoriti na pitanja pred nadležnim odborom.

2.  Nakon imenovanja, ali prije preuzimanja dužnosti, posebni predstavnik može biti pozvan dati izjavu i odgovoriti na pitanja pred nadležnim odborom.

3.  U roku od tri mjeseca nakon tog saslušanja odbor može u skladu s člankom 134. predložiti preporuku koja se izravno odnosi na izjavu i odgovore.

3.  U roku od dva mjeseca nakon tog saslušanja nadležni odbor može izdati preporuke za Vijeće, Komisiju ili potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku koje se izravno odnose na imenovanje.

4.  Posebni predstavnik poziva se da u potpunosti i redovito izvještava Parlament o praktičnoj provedbi svojeg mandata.

4.  Posebni predstavnik poziva se da u potpunosti i redovito izvještava Parlament o praktičnoj provedbi svojeg mandata.

5.  Posebni predstavnik kojega je imenovalo Vijeće i dalo mu mandat vezan uz posebna politička pitanja može biti pozvan, na vlastitu inicijativu ili inicijativu Parlamenta, dati izjavu pred nadležnim odborom.

 

Obrazloženje

Postojeći tekst stavka 3. nije jasan. Čini se da je za ovaj stavak bitan samo dio članka 134. o prijedlogu koji podnose klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika. Sam postupak iz članka 113. uvijek će se primjenjivati jer područje primjene tog članka obuhvaća zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Stavak 5. se briše jer je suvišan.

Amandman    131

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 111.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 111.

Članak 111.

Međunarodno zastupanje

Međunarodno zastupanje

1.  Prilikom imenovanja voditelja delegacije Unije kandidat može biti pozvan dati izjavu i odgovoriti na pitanja pred odgovarajućim tijelom Parlamenta.

1.  Prilikom imenovanja voditelja delegacije Unije kandidat može biti pozvan dati izjavu i odgovoriti na pitanja pred nadležnim odborom.

2.  U roku od tri mjeseca nakon saslušanja predviđenog stavkom 1. nadležni odbor može po potrebi donijeti rezoluciju ili dati preporuku koja se izravno odnosi na izjavu i odgovore.

2.  U roku od dva mjeseca nakon saslušanja predviđenog stavkom 1. nadležni odbor može po potrebi donijeti rezoluciju ili dati preporuku koja se izravno odnosi na imenovanje.

Obrazloženje

Izmjenom se tekst „odgovarajućim tijelom Parlamenta” zamjenjuje tekstom „nadležnim odborom” kako bi se odredba uskladila s izjavom o političkoj odgovornosti i zajamčila ujednačenost teksta u cijelom Poslovniku.

Amandman    132

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 112.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 112.

Članak 113.a

Savjetovanje s Parlamentom i izvještavanje Parlamenta u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike

Savjetovanje s Parlamentom i izvještavanje Parlamenta u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike

1.  Ako se od Parlamenta traži mišljenje u skladu s člankom 36. Ugovora o Europskoj uniji, predmet se upućuje nadležnom odboru, koji može dati preporuke u skladu s člankom 113.

1.  Ako se od Parlamenta traži mišljenje u skladu s člankom 36. Ugovora o Europskoj uniji, predmet se upućuje nadležnom odboru, koji može sastaviti nacrt preporuka u skladu s člankom 113.

2.  Odgovarajući odbori nastoje osigurati da ih potpredsjednik Komisije/Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku redovito i pravodobno izvještava o razvoju i provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike Unije, o predviđenim troškovima kad god se u okviru te politike donese odluka za koju su potrebni izdaci, te o svim drugim financijskim pitanjima vezanima uz provedbu mjera iz područja te politike. Iznimno, na zahtjev potpredsjednika/Visokog predstavnika odbor može održati sjednicu zatvorenu za javnost.

2.  Odgovarajući odbori nastoje osigurati da ih potpredsjednik Komisije/Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku redovito i pravodobno izvještava o razvoju i provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike Unije, o predviđenim troškovima kad god se u okviru te politike donese odluka za koju su potrebni izdaci, te o svim drugim financijskim pitanjima vezanima uz provedbu mjera iz područja te politike. Iznimno, na zahtjev potpredsjednika/Visokog predstavnika odbor može održati sjednicu zatvorenu za javnost.

3.  Dvaput godišnje održava se rasprava o savjetodavnom dokumentu koji sastavlja potpredsjednik/Visoki predstavnik o glavnim aspektima i temeljnim smjernicama zajedničke vanjske i sigurnosne politike, uključujući zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku i financijske posljedice na proračun Unije. Primjenjuju se postupci utvrđeni člankom 123.

3.  Dvaput godišnje održava se rasprava o savjetodavnom dokumentu koji sastavlja potpredsjednik/Visoki predstavnik o glavnim aspektima i temeljnim smjernicama zajedničke vanjske i sigurnosne politike, uključujući zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku i financijske posljedice na proračun Unije. Primjenjuju se postupci utvrđeni člankom 123.

(Vidi također tumačenje u članku 134.)

 

4.  Potpredsjednik/Visoki predstavnik poziva se na svaku plenarnu raspravu koja uključuje vanjsku, sigurnosnu ili obrambenu politiku.

4.  Potpredsjednik/Visoki predstavnik poziva se na svaku plenarnu raspravu koja uključuje vanjsku, sigurnosnu ili obrambenu politiku.

 

(Ovaj se članak, kako je izmijenjen, premješta nakon članka 113. te se time uvrštava u novo poglavlje 2.a.)

Obrazloženje

Tumačenje se briše jer navođenje tog upućivanja nije jasno. Jedino tumačenje u članku 134. ono je koje se odnosi na njegov stavak 3. Odnosi se na izvješća, a ne na prijedloge rezolucija predviđene člankom 123.

Amandman    133

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava III. – poglavlje 2.a – naslov (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

POGLAVLJE 2.A

 

PREPORUKE O VANJSKOM DJELOVANJU UNIJE

 

(Umeće se ispred članka 113.)

Amandman    134

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 113.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 113.

Članak 113.

Preporuke u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike

Preporuke o vanjskim politikama Europske unije

1.  Odbor nadležan za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku može sastaviti preporuke Vijeću u područjima iz svoje nadležnosti nakon dobivanja odobrenja od Konferencije predsjednika ili na prijedlog u skladu s člankom 134.

1.  Nadležni odbor može izraditi nacrt preporuka za Vijeće, Komisiju ili potpredsjednika Komisije/Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o temama iz glave V. Ugovora o Europskoj uniji (Vanjsko djelovanje Unije) ili u slučajevima kad međunarodni sporazum obuhvaćen područjem primjene članka 108. nije upućen Parlamentu ili Parlament nije obaviješten o tome u skladu s člankom 109.

2.  U hitnim slučajevima odobrenje iz stavka 1. može dati predsjednik Parlamenta, koji isto tako može odobriti hitni sastanak dotičnog odbora.

2.  U hitnim slučajevima predsjednik Parlamenta može odobriti hitni sastanak dotičnog odbora.

3.  Tijekom postupka prihvaćanja tih preporuka, koje se u obliku pisanog teksta stavljaju na glasovanje, ne primjenjuje se članak 158. te se dopuštaju usmeni amandmani.

3.  Tijekom postupka prihvaćanja tih nacrta preporuka u fazi razmatranja u odboru nužno je pisani tekst staviti na glasovanje.

Neprimjenjivanje članka 158. moguće je samo u odboru i samo u hitnim slučajevima. Nisu moguća odstupanja od odredbi članka 158. na sjednicama odbora koje nisu proglašene hitnima niti na plenarnoj sjednici.

 

Odredba kojom se dopuštaju usmeni amandmani podrazumijeva da zastupnici ne smiju uložiti prigovor na glasovanje o usmenim amandmanima u odboru.

 

 

3a.  U hitnim slučajevima iz stavka 2. članak 158. ne primjenjuje se u fazi razmatranja u odboru i dopuštaju se usmeni amandmani. Zastupnici ne smiju ulagati prigovor na usmene amandmane o kojima se glasuje u odboru.

4.  Tako sastavljene preporuke uvrštavaju se u dnevni red sljedeće sjednice. U hitnim slučajevima, o kojima odlučuje predsjednik, preporuke se mogu uvrstiti u dnevni red aktualne sjednice. Preporuke se smatraju prihvaćenima osim ako prije početka sjednice najmanje 40 zastupnika ne podnese pisani prigovor; u tom slučaju preporuke odbora uvrštavaju se u dnevni red iste sjednice za raspravu i glasovanje. Klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika mogu podnijeti amandmane.

4.  Nacrt preporuka koje je sastavio odbor uvrštava se u dnevni red sljedeće sjednice. U hitnim slučajevima, o kojima odlučuje predsjednik, preporuke se mogu uvrstiti u dnevni red aktualne sjednice.

 

4a.  Preporuke se smatraju usvojenima, osim ako prije početka sjednice najmanje 40 zastupnika ne uloži pisani prigovor. Ako se uloži takav prigovor, nacrt preporuka koji je sastavio odbor uvrštava se na dnevni red iste sjednice. O tim se preporukama raspravlja te se glasuje o svim amandmanima koje su podnijeli klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika.

Obrazloženje

The changes to the title aim to extend the scope of Rule 113, so as to align it with the broader scope of Rule 134; moreover, Rule 113 is merged with Rule 134 and a a new chapter concerning EP recommendations on the Union’s external action is created. Consequently, Rule 134 is to be deleted.

As regards the changes to paragraph 1, it is suggested to also include the Commission among the possible “addressees” of an EP recommendation.

The deletion in paragraph 3 subparagraph 1 is proposed because this is the only reference in the Rules to "oral Izmjenas". All other references are made in interpretations (in particular, the interpretation to Rule 169 gives the oral Izmjenas equivalent status to the Izmjenas not distributed in all languages).However, the interpretation which follows paragraph 3,is deleted and merged, with slight adaptations, with the provision of paragraph 3 a (new); it acknowledges the specifcity of the CFSP area and the high probability of urgent matters which would justify the a derogation for putting "oral Izmjenas" to vote.

Amandman    135

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 114.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 114.

Članak 114.

Kršenje ljudskih prava

Kršenje ljudskih prava

Na svakoj sjednici svaki od nadležnih odbora može, bez traženja odobrenja, podnijeti prijedlog rezolucije vezan uz slučajeve kršenja ljudskih prava na temelju postupka utvrđenog člankom 113. stavkom 4.

Na svakoj sjednici svaki od nadležnih odbora može, bez traženja odobrenja, podnijeti prijedlog rezolucije vezan uz slučajeve kršenja ljudskih prava na temelju postupka utvrđenog člankom 113. stavcima 4. i 4.a.

Amandman    136

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 115.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 115.

Članak 115.

Transparentnost aktivnosti Parlamenta

Transparentnost aktivnosti Parlamenta

1. Parlament osigurava maksimalnu transparentnost u obavljanju svojih aktivnosti u skladu s drugim stavkom članka 1. Ugovora o Europskoj uniji, člankom 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 42. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

1. Parlament osigurava maksimalnu transparentnost u obavljanju svojih aktivnosti u skladu s drugim stavkom članka 1. Ugovora o Europskoj uniji, člankom 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 42. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

2.  Rasprave u Parlamentu su javne.

2.  Rasprave u Parlamentu su javne.

3.  Sjednice odbora u pravilu su otvorene za javnost. Međutim, odbori mogu odlučiti, najkasnije prilikom usvajanja dnevnog reda sjednice, podijeliti dnevni red na točke koje su otvorene i točke koje su zatvorene za javnost. No ako je sjednica zatvorena za javnost, odbor može, sukladno članku 4. stavcima 1. do 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća, omogućiti javni pristup dokumentima i zapisniku sa sjednice. Članak 166. primjenjuje se u slučaju kršenja pravila o povjerljivosti.

3.  Sjednice odbora u pravilu su otvorene za javnost. Međutim, odbori mogu odlučiti, najkasnije prilikom usvajanja dnevnog reda sjednice, podijeliti dnevni red na točke koje su otvorene i točke koje su zatvorene za javnost. No ako je sjednica zatvorena za javnost, odbor može odlučiti omogućiti javni pristup dokumentima sa sjednice.

4.  Nadležni odbor zahtjeve koji se odnose na postupke vezane uz imunitet uvijek, u skladu s člankom 9., razmatra na sjednici zatvorenoj za javnost.

 

Obrazloženje

Izmjene stavka 3. odnose se samo na uljepšavanje teksta. Upućivanje na članak 4. Uredbe 1049 pravno nema smisla. Kršenje povjerljivosti već se uređuje člancima 11. i 166. pa to ovdje nema potrebe ponavljati.

Stavak 4. se briše jer to pitanje treba rješavati na temelju članka 9. stavka 10. i sukladno načelima utvrđenima u skladu s člankom 9. stavkom 12.

Amandman    137

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 116.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 116.

Članak 116.

Javni pristup dokumentima

Javni pristup dokumentima

1.  Svaki građanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba koja boravi ili ima sjedište u jednoj od država članica imaju pravo pristupa dokumentima Parlamenta u skladu s člankom 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sukladno načelima, uvjetima i ograničenjima utvrđenima Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća i u skladu s posebnim odredbama ovog Poslovnika.

1.  Svaki građanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba koja boravi ili ima sjedište u jednoj od država članica imaju pravo pristupa dokumentima Parlamenta u skladu s člankom 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sukladno načelima, uvjetima i ograničenjima utvrđenima Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća.

Pristup dokumentima Parlamenta na isti je način u najvećoj mogućoj mjeri omogućen drugim fizičkim ili pravnim osobama.

Pristup dokumentima Parlamenta na isti je način u najvećoj mogućoj mjeri omogućen drugim fizičkim ili pravnim osobama.

Uredba (EZ) br. 1049/2001 objavljuje se radi obavijesti zajedno s Poslovnikom15.

 

2.  U svrhu pristupa dokumentima, izraz „dokumenti Parlamenta” znači svaki sadržaj u smislu članka 3. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1049/2001 koji su sastavili ili primili obnašatelji dužnosti u Parlamentu u smislu glave I. poglavlja 2. ovog Poslovnika, tijela Parlamenta, odbori, ili međuparlamentarna izaslanstva ili Glavno tajništvo Parlamenta.

2.  U svrhu pristupa dokumentima, izraz „dokumenti Parlamenta” znači svaki sadržaj u smislu članka 3. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1049/2001 koji su sastavili ili primili obnašatelji dužnosti u Parlamentu u smislu glave I. poglavlja 2. ovog Poslovnika, tijela Parlamenta, odbori, ili međuparlamentarna izaslanstva ili Glavno tajništvo Parlamenta.

U svrhu pristupa dokumentima, dokumenti koje su sastavili pojedini zastupnici ili klubovi zastupnika dokumenti su Parlamenta ako su podneseni u skladu s ovim Poslovnikom.

U skladu s člankom 4. Statuta zastupnika u Europskom parlamentu, u svrhu pristupa dokumentima, dokumenti koje su sastavili pojedini zastupnici ili klubovi zastupnika dokumenti su Parlamenta samo ako su podneseni sukladno ovom Poslovnikom.

Predsjedništvo utvrđuje pravila kojima osigurava da se svi dokumenti Parlamenta unesu u registar.

Predsjedništvo utvrđuje pravila kojima osigurava da se svi dokumenti Parlamenta unesu u registar.

3.  Parlament osniva registar svojih dokumenata. Zakonodavni dokumenti i neke druge kategorije dokumenata izravno su, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001, dostupni putem registra. Upute na druge dokumente Parlamenta u najvećoj se mogućoj mjeri uključuju u registar.

3.  Parlament uspostavlja internetsku stranicu javnog registra svojih dokumenata. Zakonodavni dokumenti i neke druge kategorije dokumenata izravno su, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001, dostupni preko internetske stranice javnog registra Parlamenta. Upute na druge dokumente Parlamenta u najvećoj se mogućoj mjeri uključuju na internetsku stranicu javnog registra.

Kategorije izravno dostupnih dokumenata navode se u popisu koji usvaja Predsjedništvo i koji se objavljuje na internetskoj stranici Parlamenta. Popis ne ograničava pravo pristupa dokumentima koji nisu obuhvaćeni navedenim kategorijama; ti dokumenti dostupni su na pisani zahtjev.

Kategorije dokumenata koji su izravno dostupni preko internetske stranice javnog registra Parlamenta navode se u popisu koji usvaja Predsjedništvo i koji se objavljuje na internetskoj stranici javnog registra Parlamenta. Popis ne ograničava pravo pristupa dokumentima koji nisu obuhvaćeni navedenim kategorijama; ti dokumenti mogu biti dostupni na pisani zahtjev u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001.

Predsjedništvo može, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001, donijeti pravila kojima se utvrđuju načini pristupa i koja se objavljuju u Službenom listu Europske unije.

Predsjedništvo donosi pravila o pristupu dokumentima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001, koja se objavljuju u Službenom listu Europske unije.

4.  Predsjedništvo imenuje tijela nadležna za obradu prvotnih zahtjeva (članak 7. Uredbe (EZ) br. 1049/2001) te usvaja odluke o potvrdnim zahtjevima (članak 8. Uredbe) i zahtjevima za pristup dokumentima osjetljive prirode (članak 9. Uredbe).

4.  Predsjedništvo imenuje tijela nadležna za obradu prvotnih zahtjeva (članak 7. Uredbe (EZ) br. 1049/2001) te za donošenje odluke o potvrdnim zahtjevima (članak 8. Uredbe) i o zahtjevima za pristup dokumentima osjetljive prirode (članak 9. Uredbe).

5.  Konferencija predsjednika imenuje predstavnike Parlamenta u međuinstitucionalnom odboru osnovanom u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

 

6.  Jedan od potpredsjednika nadležan je za nadziranje obrade zahtjeva za pristup dokumentima.

6.  Jedan od potpredsjednika nadležan je za nadziranje obrade zahtjeva za pristup dokumentima.

 

6a.  Predsjedništvo donosi godišnje izvješće iz članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

7.  Nadležni odbor Parlamenta na temelju informacija koje dobije od Predsjedništva i iz drugih izvora priprema godišnje izvješće na koje se odnosi članak 17. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 i podnosi ga na plenarnoj sjednici.

7.  Nadležni odbor Parlamenta redovito ispituje transparentnost aktivnosti Parlamenta i podnosi izvješće sa svojim zaključcima i preporukama na plenarnoj sjednici.

Nadležni odbor također pregledava i ocjenjuje izvješća koja donesu druge institucije i agencije u skladu s člankom 17. Uredbe.

Nadležni odbor također može pregledavati i ocjenjivati izvješća koja donesu druge institucije i agencije u skladu s člankom 17. Uredbe.

 

7a.  Konferencija predsjednika imenuje predstavnike Parlamenta u međuinstitucionalnom odboru osnovanom u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

__________________

 

15 Vidi Prilog XIV.

 

Obrazloženje

The changes to paragraph 1, subparagraph 1 are necessary as the Rules of Procedure may not restrict public access rights under Regulation 1049/2001.

As regards the deletion of paragraph 1, subparagraph 3, this annex is deleted since from a legal and procedural point of view it is not an annex. The Regulation would however be included in a compendium of legal acts, easily accessible to MEPs and other persons.

The changes to paragraph 2, subparagraph 2, reflect the ‘raison d’être’ of this rule. A document is "tabled" when it enters into the EP administrative circuit.

The changes to paragraph 3, subparagraph 2, clarify the relevant “register”; the use of “shall” would imply an obligation to disclose, but an exception under Article 4 of Regulation 1049 might apply; therefore “may” is more appropriate.

Paragraph 3, subparagraph 3, is updated as the rules have already been adopted (adopting them is an obligation under Regulation 1049/2001).

Paragraph 5 is deleted here and reinserted as paragraph 8 (new).

The changes to paragraph 7 and the addition of 6 a (new) adjust the the text to standard practice according to which the Bureau endorses yearly a technical/administrative report whereas the LIBE Committee prepares biannual reports (EP Institutional report on the implementation of Regulation 1049/2001; such reports were adopted in 2009, 2011, 2013, and 2016). It is therefore suggested to clarify that the adoption of the technical report is ensured by the Bureau whereas LIBE is competent for the institutional/political report, which may be based on the findings of the technical reports.Article 17(1) of Regulation (EC) No 1049/2001 reads as follows: "1. Each institution shall publish annually a report for the preceding year including the number of cases in which the institution refused to grant access to documents, the reasons for such refusals and the number of sensitive documents not recorded in the register."

Amandman    138

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 116.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 116.a

 

Pristup Parlamentu

 

1.   Iskaznice za pristup za zastupnike, asistente zastupnika i treće osobe izdaju se na temelju pravila koja donosi Predsjedništvo. Tim se pravilima također uređuje korištenje i oduzimanje iskaznica za pristup.

 

2.  Iskaznice se ne izdaju osobama u pratnji zastupnika na koje se primjenjuje Sporazum Europskog parlamenta i Europske komisije o registru transparentnosti za organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u oblikovanju i provedbi politike EU-a1a.

 

3.   Subjekti navedeni u registru transparentnosti i njihovi predstavnici kojima su izdane dugoročne iskaznice za pristup Europskom parlamentu moraju poštovati:

 

  Kodeks ponašanja za osobe upisane u registar, koji je priložen sporazumu;

 

  postupke i ostale obveze utvrđene sporazumom i

 

  odredbe kojima se provodi ovaj članak.

 

Ne dovodeći u pitanje primjenjivost općih pravila kojima se uređuje oduzimanje ili privremena deaktivacija dugoročnih iskaznica za pristup i osim ako ne postoje važni razlozi protiv toga, glavni tajnik uz odobrenje kvestora oduzima ili deaktivira dugoročnu iskaznicu za pristup ako je nositelj ispisan iz registra transparentnosti zbog kršenja Kodeksa ponašanja za osobe upisane u registar ili je kriv za ozbiljno kršenje obveza iz ovog stavka ili je odbio odazvati se službenom pozivu na saslušanje ili sjednicu odbora ili surađivati s istražnim odborom i nije ponudio zadovoljavajuće obrazloženje.

 

4.   Kvestori mogu utvrditi u kojoj se mjeri Kodeks ponašanja iz stavka 2. primjenjuje na osobe na koje se, iako posjeduju dugoročnu iskaznicu za pristup, sporazum ne primjenjuje.

 

5.   Predsjedništvo na prijedlog glavnog tajnika utvrđuje mjere potrebne za provedbu registra transparentnosti, sukladno odredbama sporazuma o osnivanju navedenog registra.

 

__________________

 

1a SL L 277, 19.9.2014., str. 11.

Obrazloženje

Dodaje se novi članak kako bi se dodalo upućivanje na Registar transparentnosti.

Amandman    139

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 117.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 117.

Članak 117.

Izbor predsjednika Komisije

Izbor predsjednika Komisije

1  Kad Europsko vijeće predloži kandidata za predsjednika Komisije, predsjednik poziva kandidata da pred Parlamentom da izjavu i predstavi svoje političke smjernice. Nakon izjave slijedi rasprava.

1.  Kad Europsko vijeće predloži kandidata za predsjednika Komisije, predsjednik poziva kandidata da pred Parlamentom da izjavu i predstavi svoje političke smjernice. Nakon izjave slijedi rasprava.

Europsko Vijeće poziva se da sudjeluje u raspravi.

Europsko Vijeće poziva se da sudjeluje u raspravi.

2.  Parlament bira predsjednika Komisije većinom svih zastupnika.

2.  U skladu s člankom 17. stavkom 7. Ugovora o Europskoj uniji Parlament bira predsjednika Komisije većinom svih zastupnika.

Glasovanje je tajno.

Glasuje se poimenično.

3.   Ako je kandidat izabran, predsjednik o tome obavještava Vijeće tražeći od njega i od izabranog predsjednika Komisije da suglasno predlože kandidate za različita mjesta povjerenika.

3.   Ako je kandidat izabran, predsjednik o tome obavještava Vijeće tražeći od njega i od izabranog predsjednika Komisije da suglasno predlože kandidate za različita mjesta povjerenika.

4.   Ako kandidat ne dobije potrebnu većinu, predsjednik poziva Europsko vijeće da u roku od mjesec dana predloži novog kandidata za izbor u skladu s istim postupkom.

4.   Ako kandidat ne dobije potrebnu većinu, predsjednik poziva Europsko vijeće da u roku od mjesec dana predloži novog kandidata za izbor u skladu s istim postupkom.

Obrazloženje

Amandman    140

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 118.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 118.

Članak 118.

Izbor Komisije

Izbor Komisije

 

- 1.   Predsjednik poziva izabranog predsjednika Komisije da obavijesti Parlament o raspodjeli resora u predloženom kolegiju povjerenika u skladu s političkim smjernicama izabranog predsjednika.

1.  Nakon savjetovanja s izabranim predsjednikom Komisije predsjednik poziva kandidate koje su izabrani predsjednik Komisije i Vijeće predložili za različita mjesta povjerenika da se predstave pred odgovarajućim odborima, ovisno o njihovim predviđenim područjima nadležnosti. Ta su saslušanja otvorena za javnost.

1.  Nakon savjetovanja s izabranim predsjednikom Komisije predsjednik poziva kandidate koje su izabrani predsjednik Komisije i Vijeće predložili za različita mjesta povjerenika da se predstave pred odgovarajućim odborima ili tijelima, ovisno o njihovim predviđenim područjima nadležnosti.

 

1a.  Saslušanja održavaju odbori.

 

Saslušanje se iznimno može održati u drukčijem obliku ako kandidat za povjerenika ima odgovornosti koje su primarno horizontalne, pod uvjetom da u tom saslušanju sudjeluju nadležni odbori. Ta su saslušanja otvorena za javnost.

2.   Predsjednik može pozvati izabranog predsjednika Komisije da obavijesti Parlament o raspodjeli resora u predloženom kolegiju povjerenika u skladu sa svojim političkim smjernicama.

 

3.  Nadležni odbor ili odbori pozivaju kandidata za povjerenika na davanje izjave i odgovaranje na pitanja. Saslušanja su organizirana tako da omoguće kandidatima za povjerenike da Parlamentu iznesu sve bitne informacije. Odredbe koje se odnose na organizaciju saslušanja utvrđene su u prilogu ovom Poslovniku16.

3.  Nadležni odbor ili odbori pozivaju kandidata za povjerenika na davanje izjave i odgovaranje na pitanja. Saslušanja su organizirana tako da omoguće kandidatima za povjerenike da Parlamentu iznesu sve bitne informacije. Odredbe koje se odnose na organizaciju saslušanja utvrđene su u prilogu ovom Poslovniku16.

4.  Izabrani predsjednik predstavlja kolegij povjerenika i njihov program na sjednici Parlamenta na koju su pozvani predsjednik Europskog vijeća i predsjednik Vijeća. Nakon izjave slijedi rasprava.

4.  Izabrani predsjednik poziva se da predstavi kolegij povjerenika i njihov program na sjednici Parlamenta na koju su pozvani predsjednik Europskog vijeća i predsjednik Vijeća. Nakon izjave slijedi rasprava.

5.  Kako bi zaključili raspravu, svaki klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika mogu podnijeti prijedlog rezolucije. Primjenjuje se članak 123. stavci 3., 4. i 5.

5.  Kako bi zaključili raspravu, svaki klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika mogu podnijeti prijedlog rezolucije. Primjenjuje se članak 123. stavci 3. do 5.b.

Nakon glasovanja o prijedlogu rezolucije Parlament izabire ili odbija Komisiju većinom danih glasova.

 

Glasuje se poimenično.

 

Parlament može odgoditi glasovanje do sljedeće dnevne sjednice.

 

 

5a.  Nakon glasovanja o prijedlogu rezolucije Parlament izabire ili odbija Komisiju većinom danih glasova, poimenično. Parlament može odgoditi glasovanje do sljedeće dnevne sjednice.

6.  Predsjednik obavještava Vijeće o izboru ili odbijanju Komisije.

6.   Predsjednik obavještava Vijeće o izboru ili odbijanju Komisije.

7.   U slučaju značajne promjene resora tijekom trajanja mandata Komisije, popunjavanja slobodnog mjesta ili imenovanja novog povjerenika nakon pristupanja nove države članice, dotični povjerenici pozvani su predstaviti se pred odborima nadležnima za njihova područja nadležnosti u skladu sa stavkom 3.

7.  U slučaju znatne promjene resora ili promjene sastava Komisije tijekom trajanja mandata Komisije dotični povjerenici ili drugi kandidati za povjerenike pozvani su da sudjeluju u saslušanju koje se održava u skladu sa stavcima 1.a i 3.

 

7a.  U slučaju promjene resora povjerenika ili financijskih interesa povjerenika tijekom njegova mandata Parlament u skladu s Prilogom XVI. pregledava te promjene.

 

Ako se tijekom mandata povjerenika utvrdi sukob interesa, a predsjednik Komisije pritom ne primijeni preporuke Parlamenta za razrješenje sukoba interesa, Parlament može od predsjednika Komisije zatražiti da uskrati povjerenje tom povjereniku u skladu sa stavkom 5. Okvirnoga sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije te da, po potrebi, poduzme mjere kako bi se dotičnom povjereniku uskratilo pravo na mirovinu ili druge zamjenske povlastice u skladu s člankom 245. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

 

 

16 Vidi Prilog XVI.

 

Obrazloženje

The changes to this Rule transpose the principle set out in paragraph 5 of the EP resolution of 8 September 2015 on procedures and practices regarding Commissioner hearings.

Paragraph 2 of Rule 118 becomes paragraph 1 and "may" is replaced by "shall", since it corresponds to standard practice the last three subparagraphs of paragraph 5 are re-grouped into a new paragraph (5a)in order to facilitate the reading and the interpretation.

In paragraph 7, the reference to a new MS is deleted as it is not accurate given that the same procedure applies to any new Commissioner (resignation, new accession or other circumstances.)

Amandman    141

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 118.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 118.a

 

Višegodišnje planiranje programa

 

Nakon imenovanja nove Komisije, Parlament, Vijeće i Komisija u skladu sa stavkom 5. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva razmjenjuju mišljenja i dogovaraju se o zajedničkim zaključcima o višegodišnjem planiranju programa.

 

U tu svrhu te prije pregovora s Vijećem i Komisijom o zajedničkim zaključcima o višegodišnjem planiranju programa, predsjednik održava razmjenu mišljenja s Konferencijom predsjednika o glavnim ciljevima i prioritetima politike za novo zakonodavno razdoblje. Tijekom te razmjene mišljenja uzimaju se u obzir, među ostalim, prioriteti koje je predstavio izabrani predsjednik Komisije te odgovori kandidata za povjerenike dani tijekom saslušanja iz članka 118.

 

Prije potpisivanja zajedničkih zaključaka predsjednik traži odobrenje Konferencije predsjednika.

Amandman    142

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 119.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 119.

Članak 119.

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji

1.  Jedna desetina zastupnika u Parlamentu može podnijeti predsjedniku prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji.

1.  Jedna desetina zastupnika u Parlamentu može podnijeti predsjedniku prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Komisiji. Ako se o prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja glasovalo tijekom prethodna dva mjeseca, novi prijedlog može podnijeti najmanje jedna petina zastupnika u Parlamentu.

2.  Prijedlog se treba zvati „prijedlog za izglasavanje nepovjerenja” i biti obrazložen. Prosljeđuje ga se Komisiji.

2.  Prijedlog se treba zvati „prijedlog za izglasavanje nepovjerenja” i u njemu se moraju navesti razlozi. Prosljeđuje ga se Komisiji.

3.  Čim ga primi, predsjednik objavljuje zastupnicima da je podnesen prijedlog za izglasavanje nepovjerenja.

3.  Čim ga primi, predsjednik objavljuje zastupnicima da je podnesen prijedlog za izglasavanje nepovjerenja.

4.  Rasprava o izglasavanju nepovjerenja smije se održati tek nakon proteka 24 sata od objave zastupnicima primitka prijedloga za izglasavanje nepovjerenja.

4.  Rasprava o izglasavanju nepovjerenja smije se održati tek nakon proteka 24 sata od objave zastupnicima primitka prijedloga za izglasavanje nepovjerenja.

5.  O prijedlogu se glasuje poimenično, najmanje 48 sati nakon početka rasprave.

5.  O prijedlogu se glasuje poimenično, najmanje 48 sati nakon početka rasprave.

6.  Rasprava i glasovanje odvijaju se najkasnije tijekom prve sljedeće sjednice nakon podnošenja prijedloga.

6.  Ne dovodeći u pitanje stavke 4. i 5., rasprava i glasovanje odvijaju se najkasnije tijekom prve sljedeće sjednice nakon podnošenja prijedloga.

7.  Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja prihvaća se ako dobije dvotrećinsku većinu danih glasova, koji ujedno predstavljaju većinu zastupnika u Parlamentu. O rezultatu glasovanja obavještavaju se predsjednik Vijeća i predsjednik Komisije.

7.  U skladu s člankom 234. Ugovora o funkcioniranju Europske unije prijedlog za izglasavanje nepovjerenja prihvaća se ako dobije dvotrećinsku većinu danih glasova, koji ujedno predstavljaju većinu zastupnika u Parlamentu. O rezultatu glasovanja obavještavaju se predsjednik Vijeća i predsjednik Komisije.

Obrazloženje

Izmjena stavka 6. tehničko je pojašnjenje za slučaj mini sjednica u Bruxellesu.

Amandman    143

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 120.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 120.

Članak 120.

Imenovanje sudaca i nezavisnih odvjetnika Suda Europske unije

Imenovanje sudaca i nezavisnih odvjetnika Suda Europske unije

Parlament na prijedlog nadležnog odbora imenuje svojeg kandidata u sedmeročlano vijeće čija je zadaća nadgledati podobnost kandidata za obnašanje dužnosti suca ili nezavisnog odvjetnika Suda i Općeg suda.

Parlament na prijedlog nadležnog odbora imenuje svojeg kandidata u sedmeročlano vijeće čija je zadaća nadgledati podobnost kandidata za obnašanje dužnosti suca ili nezavisnog odvjetnika Suda i Općeg suda. Kandidata kojeg želi predložiti nadležni odbor odabire glasovanjem običnom većinom. Koordinatori tog odbora u tu će svrhu sastaviti uži popis kandidata.

Obrazloženje

Ovom se promjenom članak 120. usklađuje s postojećom praksom.

Amandman    144

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 121.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 121.

Članak 121.

Imenovanje članova Revizorskog suda

Imenovanje članova Revizorskog suda

1.  Predloženi kandidati za članove Revizorskog suda pozivaju se dati izjavu pred nadležnim odborom i odgovoriti na pitanja njegovih članova. Odbor tajno i odvojeno glasuje o svakoj kandidaturi.

1.  Predloženi kandidati za članove Revizorskog suda pozivaju se dati izjavu pred nadležnim odborom i odgovoriti na pitanja njegovih članova. Odbor tajno i odvojeno glasuje o svakoj kandidaturi.

2.  Nadležni odbor Parlamentu daje preporuku u obliku izvješća koje sadrži zasebni prijedlog odluke o prihvaćanju za svaku kandidaturu.

2.  Nadležni odbor Parlamentu daje preporuku o tome treba li kandidaturu prihvatiti.

3.  Na plenarnoj sjednici glasuje se u roku od dva mjeseca od primitka kandidature osim ako Parlament, na zahtjev nadležnog odbora, kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika, ne odluči drukčije. Parlament tajno i odvojeno glasuje o svakoj kandidaturi i odluku donosi većinom danih glasova.

3.  Na plenarnoj sjednici glasuje se u roku od dva mjeseca od primitka kandidature osim ako Parlament, na zahtjev nadležnog odbora, kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika, ne odluči drukčije. Parlament tajno i odvojeno glasuje o svakoj kandidaturi.

4.  Ako je mišljenje koje Parlament donese o pojedinoj kandidaturi negativno, predsjednik traži od Vijeća da povuče kandidaturu i Parlamentu podnese novu.

4.  Ako je mišljenje koje Parlament donese o pojedinoj kandidaturi negativno, predsjednik traži od Vijeća da povuče kandidaturu i Parlamentu podnese novu.

Amandman    145

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 122.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 122.

Članak 122.

Imenovanje članova izvršnog odbora Europske središnje banke

Imenovanje članova izvršnog odbora Europske središnje banke

1.   Predloženi kandidat za predsjednika Europske središnje banke poziva se dati izjavu pred nadležnim odborom i odgovoriti na pitanja njegovih članova.

1.  Predloženi kandidat za predsjednika, potpredsjednika ili člana izvršnog odbora Europske središnje banke poziva se dati izjavu pred nadležnim odborom i odgovoriti na pitanja njegovih članova.

2.   Nadležni odbor Parlamentu daje preporuku o prihvaćanju ili odbijanju kandidature.

2.   Nadležni odbor Parlamentu daje preporuku o prihvaćanju ili odbijanju kandidature.

3.   Glasuje se u roku od dva mjeseca od primitka kandidature osim ako Parlament, na zahtjev nadležnog odbora, kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika, ne odluči drukčije.

3.  Glasuje se u roku od dva mjeseca od primitka kandidature osim ako Parlament, na zahtjev nadležnog odbora, kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika, ne odluči drukčije. Parlament tajno i odvojeno glasuje o svakoj kandidaturi.

4.   Ako je mišljenje koje Parlament donese negativno, predsjednik traži od Vijeća da povuče kandidaturu i Parlamentu podnese novu.

4.  Ako je mišljenje koje Parlament donese o pojedinoj kandidaturi negativno, predsjednik traži da se kandidatura povuče i da se Parlamentu podnese nova.

5.   Isti postupak primjenjuje se na kandidature za potpredsjednika i druge članove izvršnog odbora Europske središnje banke.

 

Obrazloženje

The change in paragraph 1 aims to clarify that the procedure should be followed (and is actually followed) with regard to all members of the ECB Executive Board (cf. current § 5).

In paragraph 4, the words "the President shall ask the Council to withdraw its nomination and to submit a new nomination to Parliament" imply that Parliament is consulted by the Council. However, the wording of Article 283(2) TFEU is not clear in this respect.Where the EN wording of this Treaty provision might leave some doubt, the FR version clearly provides for a consultation by the European Council: "sont nommés par le Conseil européen ..., sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen".However, according to the DE version, Parliament is indeed consulted by the Council.Therefore Rule122 §4 has been reformulated so as to correspond with both versions.

§ 5.See suggested changes to §1

Amandman    146

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 122.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 122.a

 

Imenovanja u tijela za gospodarsko upravljanje

 

1.  Ovaj članak primjenjuje se na imenovanje:

 

  predsjednika i potpredsjednika Nadzornog odbora Jedinstvenog nadzornog mehanizma;

 

  predsjednika, potpredsjednika i stalne članove Jedinstvenog odbora za sanaciju Jedinstvenog sanacijskog mehanizma;

 

  predsjednika i izvršnih direktora europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala, Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i

 

  direktora i zamjenika direktora Europskog fonda za strateška ulaganja.

 

2.  Svaki kandidat poziva se da pred nadležnim odborom da izjavu i odgovori na pitanja njegovih članova.

 

3.  Nadležni odbor daje preporuku Parlamentu o svakom prijedlogu za imenovanje.

 

4.  Glasuje se u roku od dva mjeseca od primitka prijedloga za imenovanje, osim ako Parlament na zahtjev nadležnog odbora, kluba zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne odluči drukčije. Parlament o svakom imenovanju glasuje zasebno tajnim glasovanjem.

 

5.  Ako je odluka koju Parlament donese o pojedinom prijedlogu za imenovanje negativna, predsjednik traži da se prijedlog povuče i Parlamentu podnese novi.

Amandman    147

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 123.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 123.

Članak 123.

Izjave Komisije, Vijeća i Europskog vijeća

Izjave Komisije, Vijeća i Europskog vijeća

1.   Članovi Komisije, Vijeća i Europskog vijeća mogu u bilo kojem trenutku tražiti od predsjednika Parlamenta dopuštenje za davanje izjave. Predsjednik Europskog vijeća daje izjavu nakon svakog sastanka tog tijela. Predsjednik Parlamenta odlučuje o tome kad se može dati izjava i hoće li nakon nje slijediti cjelovita rasprava ili razdoblje od 30 minuta za kratka i jezgrovita pitanja zastupnika.

1.   Članovi Komisije, Vijeća i Europskog vijeća mogu u bilo kojem trenutku tražiti od predsjednika Parlamenta dopuštenje za davanje izjave. Predsjednik Europskog vijeća daje izjavu nakon svakog sastanka tog tijela. Predsjednik Parlamenta odlučuje o tome kad se može dati izjava i hoće li nakon nje slijediti cjelovita rasprava ili razdoblje od 30 minuta za kratka i jezgrovita pitanja zastupnika.

2.   Kad u svoj dnevni red uvrštava izjavu s raspravom, Parlament odlučuje hoće li raspravu zaključiti rezolucijom. To ne čini ako je izvješće o istom predmetu predviđeno za istu ili sljedeću sjednicu osim ako predsjednik, zbog iznimnih razloga, ne predloži drukčije. Ako Parlament odluči zaključiti raspravu rezolucijom, odbor, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika mogu podnijeti prijedlog rezolucije.

2.   Kad u svoj dnevni red uvrštava izjavu s raspravom, Parlament odlučuje hoće li raspravu zaključiti rezolucijom. To ne čini ako je izvješće o istom predmetu predviđeno za istu ili sljedeću sjednicu osim ako predsjednik, zbog iznimnih razloga, ne predloži drukčije. Ako Parlament odluči zaključiti raspravu rezolucijom, odbor, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika mogu podnijeti prijedlog rezolucije.

3.   O prijedlozima rezolucija glasuje se isti dan. Predsjednik odlučuje o mogućim iznimkama. Dopuštena su obrazloženja glasovanja.

3.  O prijedlozima rezolucija glasuje se u što je moguće ranije vrijeme glasovanja. Predsjednik odlučuje o mogućim iznimkama. Dopuštena su obrazloženja glasovanja.

4.   Zajednički prijedlog rezolucije zamjenjuje prijedloge rezolucija koje su prethodno podnijeli njihovi potpisnici, ali ne i one koje su podnijeli drugi odbori, klubovi zastupnika ili zastupnici.

4.   Zajednički prijedlog rezolucije zamjenjuje prijedloge rezolucija koje su prethodno podnijeli njihovi potpisnici, ali ne i one koje su podnijeli drugi odbori, klubovi zastupnika ili zastupnici.

 

4.a  Ako zajednički prijedlog rezolucije podnesu klubovi zastupnika koji čine nedvojbenu većinu, predsjednik može prvo staviti taj prijedlog na glasovanje.

5.  Nakon donošenja rezolucije ne može se glasovati o daljnjim prijedlozima, osim ako predsjednik iznimno ne odluči drukčije.

5.  Nakon donošenja rezolucije ne može se glasovati o daljnjim prijedlozima, osim ako predsjednik iznimno ne odluči drukčije.

 

5.a  Autor ili autori prijedloga rezolucije podnesenog na temelju stavka 2. ili članka 135. stavka 2. imaju ga pravo povući prije konačnog glasovanja.

 

5.b  Klub, odbor ili isti broj zastupnika koji je potreban za podnošenje prijedloga mogu odmah preuzeti povučeni prijedlog rezolucije i ponovno ga podnijeti. Stavak 5.a i ovaj stavak primjenjuju se i na rezolucije podnesene na temelju članaka 105. i 106.

Obrazloženje

Stavkom 5.a obuhvaćen je tekst koji je premješten iz postojećeg članka 133. stavka 6., koji je pojednostavljen.

Stavak 5.b sastoji se od teksta iz postojećeg članka 133. stavka 8. uz dodatak u vezi s prijedlozima delegiranih i provedbenih akata.

Amandman    148

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 124.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 124.

Članak 124.

Objašnjenja odluka Komisije

Objašnjenja odluka Komisije

Nakon savjetovanja s Konferencijom predsjednika predsjednik Parlamenta može pozvati predsjednika Komisije, povjerenika nadležnog za odnose s Europskim parlamentom ili, prema dogovoru, drugog povjerenika, da nakon svake sjednice Komisije Parlamentu daju izjavu u kojoj objašnjavaju glavne donesene odluke. Nakon izjave slijedi rasprava u trajanju od najmanje 30 minuta tijekom koje zastupnici mogu postavljati kratka i jezgrovita pitanja.

Predsjednik Parlamenta poziva predsjednika Komisije, povjerenika nadležnog za odnose s Europskim parlamentom ili, prema dogovoru, drugog povjerenika, da nakon svake sjednice Komisije Parlamentu daju izjavu u kojoj objašnjavaju glavne donesene odluke, osim ako zbog razloga u vezi s rasporedom ili zbog relativne političke važnosti teme Konferencija predsjednika ne odluči da to nije potrebno. Nakon izjave slijedi rasprava u trajanju od najmanje 30 minuta tijekom koje zastupnici mogu postavljati kratka i jezgrovita pitanja.

Amandman    149

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 125.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 125.

Članak 125.

Izjave Revizorskog suda

Izjave Revizorskog suda

1.   U okviru postupka davanja razrješnice ili rada Parlamenta na području proračunskog nadzora, predsjednik Revizorskog suda može biti pozvan uzeti riječ kako bi predstavio primjedbe sadržane u godišnjem izvješću, posebnim izvješćima ili mišljenjima Suda ili kako bi objasnio program rada Suda.

1.  U okviru postupka davanja razrješnice ili rada Parlamenta na području proračunskog nadzora, predsjednik Revizorskog suda može biti pozvan dati izjavu kako bi predstavio primjedbe sadržane u godišnjem izvješću, posebnim izvješćima ili mišljenjima Suda ili kako bi objasnio program rada Suda.

2.   Parlament može održati zasebnu raspravu o bilo kojem pitanju proizašlom iz tih izjava uz sudjelovanje Komisije i Vijeća, posebno u slučaju prijavljenih nepravilnosti u financijskom upravljanju.

2.   Parlament može održati zasebnu raspravu o bilo kojem pitanju proizašlom iz tih izjava uz sudjelovanje Komisije i Vijeća, posebno u slučaju prijavljenih nepravilnosti u financijskom upravljanju.

Obrazloženje

Izraz „uzeti riječ” zamijenjen je riječima „dati izjavu”, kako bi se ta odredba uskladila s izrazima iz članka 123. stavka 1. i članka 124., kao i s upućivanjem na „izjave” u stavku 2. u nastavku.

Amandman    150

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 126.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 126.

Članak 126.

Izjave Europske središnje banke

Izjave Europske središnje banke

1.   Predsjednik Europske središnje banke predstavlja Parlamentu godišnje izvješće Banke o radu Europskog sustava središnjih banaka i o monetarnoj politici u prethodnoj i tekućoj godini.

1.  Predsjednik Europske središnje banke poziva se da predstavi Parlamentu godišnje izvješće Banke o radu Europskog sustava središnjih banaka i o monetarnoj politici u prethodnoj i tekućoj godini.

2.   Nakon predstavljanja slijedi opća rasprava.

2.   Nakon predstavljanja slijedi opća rasprava.

3.   Predsjednik Europske središnje banke poziva se na sjednice nadležnog odbora najmanje četiri puta godišnje radi davanja izjave i odgovaranja na pitanja.

3.   Predsjednik Europske središnje banke poziva se na sjednice nadležnog odbora najmanje četiri puta godišnje radi davanja izjave i odgovaranja na pitanja.

4.   Na svoj zahtjev ili na zahtjev Parlamenta, predsjednik, potpredsjednik i drugi članovi izvršnog odbora Europske središnje banke pozivaju se na dodatne sjednice.

4.   Na svoj zahtjev ili na zahtjev Parlamenta, predsjednik, potpredsjednik i drugi članovi izvršnog odbora Europske središnje banke pozivaju se na dodatne sjednice.

5.   Doslovno izvješće o postupcima iz stavaka 3. i 4. sastavlja se na službenim jezicima.

5.  Sastavlja se doslovno izvješće o postupcima iz stavaka 3. i 4.

Obrazloženje

Od najnovije promjene članka 194., doslovna izvješća s plenarne sjednice više se ne sastavljaju na svim jezicima. Na razini odbora trenutačna je praksa u pogledu monetarnog dijaloga takva da se radi transkript postupka koji se potom prevodi na tri jezika.

Amandman    151

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 127.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 127.

Briše se.

Preporuka o općim smjernicama ekonomske politike

 

1.   Preporuka Komisije o općim smjernicama ekonomske politike država članica i Unije podnosi se nadležnom odboru, koji podnosi izvješće Parlamentu.

 

2.   Vijeće se poziva obavijestiti Parlament o sadržaju svoje preporuke i stajalištu Europskog vijeća.

 

Obrazloženje

Briše se jer se ne provodi u praksi. U praksi se izvješća o vlastitoj inicijativi odbora ECON i EMPL u tom području temelje na odluci Konferencije predsjednika od 5. srpnja 2012.; Konferencija predsjednika odlučila je odobriti (godišnje, automatski i izvan kvote) sljedeća izvješća o vlastitoj inicijativi: – nakon donošenja Godišnjeg pregleda rasta i ususret proljetnom sastanku na vrhu: ECON INI (+ BUDG na temelju članka 54.), kao i EMPL INI (+ BUDG na temelju članka 54.) - rana jesen: ECON INI o ocjeni provedbe tekućeg semestra i doprinosu Godišnjem pregledu rasta u nadolazećoj godini

Amandman    152

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 128.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 128.

Članak 128.

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom

1.  Odbor, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika mogu postaviti pitanja Vijeću ili Komisiji sa zahtjevom da ih se uvrsti u dnevni red Parlamenta.

1  Odbor, klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika mogu postaviti pitanja Vijeću, Komisiji ili potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku sa zahtjevom da ih se uvrsti u dnevni red Parlamenta.

Pitanja se podnose u pisanom obliku predsjedniku, koji ih odmah upućuje Konferenciji predsjednika.

Pitanja se podnose u pisanom obliku predsjedniku, koji ih odmah upućuje Konferenciji predsjednika.

Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u dnevni red. Pitanja koja nisu uvrštena u dnevni red Parlamenta u roku od tri mjeseca od podnošenja ne razmatraju se.

Konferencija predsjednika odlučuje hoće li pitanja biti uvrštena u prijedlog dnevnog reda u skladu s postupkom predviđenim u članku 149. Pitanja koja nisu uvrštena u prijedlog dnevnog reda Parlamenta u roku od tri mjeseca od podnošenja ne razmatraju se.

2.   Pitanja Komisiji moraju biti upućena toj instituciji najmanje tjedan dana prije sjednice na čijem će se dnevnom redu pojaviti, a pitanja Vijeću najmanje tri tjedna prije tog dana.

2.  Pitanja Komisiji i potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku moraju biti upućena primatelju najmanje tjedan dana prije sjednice na čijem će se dnevnom redu pojaviti, a pitanja Vijeću najmanje tri tjedna prije tog dana.

3.   Ako se pitanja odnose na predmete iz članka 42. Ugovora o Europskoj uniji, rok predviđen stavkom 2. ovog članka se ne primjenjuje. Vijeće mora odgovoriti u odgovarajućem roku kako bi Parlament bio pravilno obaviješten.

3.  Ako se pitanja odnose na zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, rokovi predviđeni stavkom 2. se ne primjenjuju. Odgovor mora biti podnesen u odgovarajućem roku kako bi Parlament bio pravilno obaviješten.

4.  Jedan od podnositelja pitanja ima na raspolaganju pet minuta da izloži pitanje. Na pitanje odgovara jedan predstavnik dotične institucije.

4.  Jedan od podnositelja može izložiti pitanje. Primatelj odgovara na pitanje.

Podnositelj pitanja ima pravo iskoristiti cijelo navedeno vrijeme za izlaganje.

 

5.   Na odgovarajući se način primjenjuje članak 123. stavci 2. do 5.

5.  Članak 123. stavci 2. do 5.bu vezi s podnošenjem prijedloga rezolucija i glasovanjem o njima primjenjuju se na odgovarajući način.

Obrazloženje

Paragraph 1 is brought up to date, as following the entry into force of the Lisbon Treaty its text should include the possibility to submit Oral Questions to the Vice-President / High Representative Furthermore, the change made refloect the fact that the CoP does not decide on each and every Oral Question tabled, but simply adopts the Draft Agenda and Final Draft Agenda, including the possible Oral Questions. The reference to Rule 149 is introduced as the recommendation by the CCC referred to in Rule 149(1) includes a list of Oral Questions.

In paragraph 2 the words "that institution" cannot be used anymore if the VP/HR is added, therefore it is suggested to use "addressee" like in Annex III to the Rules.

Changes to paragraph 3 aim to increase the readability as this paragraph provides for two time limits.

Paragraph 4 is modified as having speaking time for the authors of the Oral Question does not seem useful especially as the Rules of Procedure do not establish the speaking time for other speakers in Plenary (rapporteurs, rapporteurs for opinion, authors of the motions for resolutions of Rule 135, other institutions, etc.). Speaking time is agreed with political groups and indicated in the Agenda of the Plenary. In addition, as regards authors of oral questions, when there is more than one author (e.g. several OQs on the same subject or one OQ tabled by several political groups or committees, but not in the case of an OQ tabled by 40+ MEPs), speaking time for each author or co-author is 2 minutes, not 5. This is why the reference to 5 minutes is deleted.

The second subparagraph of paragraph 2 is deleted as it is valid in the case of a question tabled jointly by several committees or political groups, as ad hoc arrangements are frequent, e.g. for questions tabled jointly by several committees.

Amandman    153

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 129.

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 129.

Članak 129

Vrijeme za pitanja

Vrijeme za pitanja

1.   Na svakoj sjednici održava se vrijeme za pitanja Komisiji u trajanju od 90 minuta koje se odnosi na jednu posebnu horizontalnu temu ili više njih koje utvrđuje Konferencija predsjednika jedan mjesec prije sjednice.

1.  Na svakoj sjednici može se održati vrijeme za pitanja Komisiji u trajanju do 90 minuta koje se odnosi na jednu posebnu horizontalnu temu ili više njih koje utvrđuje Konferencija predsjednika jedan mjesec prije sjednice.

2.   Povjerenici koje je Konferencija predsjednika pozvala da sudjeluju imaju resore povezane s posebnom horizontalnom temom ili više njih o kojoj im se trebaju postaviti pitanja. Broj povjerenika ograničen je na dva po sjednici s mogućnošću dodavanja trećeg ovisno o posebnoj horizontalnoj temi ili temama odabranima za vrijeme za pitanja.

2.   Povjerenici koje je Konferencija predsjednika pozvala da sudjeluju imaju resore povezane s posebnom horizontalnom temom ili više njih o kojoj im se trebaju postaviti pitanja. Broj povjerenika ograničen je na dva po sjednici s mogućnošću dodavanja trećeg ovisno o posebnoj horizontalnoj temi ili temama odabranima za vrijeme za pitanja.

3.   Vrijeme za pitanja održava se u skladu sa sustavom glasovanja čije su pojedinosti utvrđene u prilogu ovom Poslovniku17 .

 

4.   U skladu sa smjernicama koje je ustanovila Konferencija predsjednika može se održati posebni aktualni sat s Vijećem, s predsjednikom Komisije, s potpredsjednikom Komisije/Visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i s predsjednikom Eurogrupe.

4.   U skladu sa smjernicama koje je ustanovila Konferencija predsjednika može se održati posebni aktualni sat s Vijećem, s predsjednikom Komisije, s potpredsjednikom Komisije/Visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i s predsjednikom Eurogrupe.

 

4.a  Vrijeme za pitanja ne dodjeljuje se posebno unaprijed. Predsjednik osigurava da, koliko je to moguće, naizmjenično mogu postaviti pitanje zastupnici s različitim političkim stajalištima i iz različitih država članica.

 

4.b  Zastupnik ima na raspolaganju jednu minutu za postavljanje pitanja, a povjerenik dvije minute za davanje odgovora. Taj zastupnik može postaviti dodatno pitanje u trajanju od 30 sekundi, koje se izravno odnosi na glavno pitanje. Povjerenik potom ima na raspolaganju dvije minute za davanje dodatnog odgovora.

 

Pitanja i dodatna pitanja moraju biti izravno povezana s odabranom posebnom horizontalnom temom iz stavka 1. Predsjednik može odlučiti o njihovoj dopuštenosti.

__________________

 

17Vidi Prilog II.

 

Obrazloženje

Izmjenom u stavku 4.a predlaže se upotreba postupka „pojedinačnog traženja riječi”. Stavkom 4.b zamjenjuje se sadržaj stavaka 2. i 3. iz Priloga II. Zbog tih izmjena Prilog se briše.

Amandman    154

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 130

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 130.

Članak 130.

Pitanja za pisani odgovor

Pitanja za pisani odgovor

1.   Svaki zastupnik može postaviti pitanja predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji ili potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i na njih tražiti pisani odgovor, u skladu s kriterijima utvrđenima u prilogu ovom Poslovniku18 . Za sadržaj pitanja odgovorni su isključivo njihovi podnositelji.

1.   Svaki zastupnik može postaviti pitanja predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji ili potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i na njih tražiti pisani odgovor, u skladu s kriterijima utvrđenima u prilogu ovom Poslovniku18 . Za sadržaj pitanja odgovorni su isključivo njihovi podnositelji.

2.   Pitanja se podnose predsjedniku. U slučaju dvojbi oko dopuštenosti pitanja odlučuje predsjednik. Odluka predsjednika ne temelji se isključivo na odredbama iz priloga navedenog u stavku 1. nego općenito na odredbama ovog Poslovnika. Podnositelja pitanja obavještava se o odluci predsjednika.

2.   Pitanja se podnose predsjedniku. U slučaju dvojbi oko dopuštenosti pitanja odlučuje predsjednik. Odluka predsjednika ne temelji se isključivo na odredbama iz priloga navedenog u stavku 1. nego općenito na odredbama ovog Poslovnika. Podnositelja pitanja obavještava se o obrazloženoj odluci predsjednika.

3.  Pitanja se podnose u elektroničkom formatu. Svaki zastupnik može podnijeti najviše pet pitanja mjesečno.

3.  Pitanja se podnose u elektroničkom formatu. Svaki zastupnik može podnijeti najviše dvadeset pitanja u jednom razdoblju od tri mjeseca.

Dodatna se pitanja mogu iznimno podnijeti u obliku papirnatog dokumenta koji osobno podnosi i potpisuje dotični zastupnik u odgovarajućoj službi Glavnog tajništva Parlamenta.

 

Nakon razdoblja koje istječe jednu godinu nakon početka osmog parlamentarnog saziva Konferencija predsjednika provodi procjenu sustava dodatnih pitanja.

 

Izraz „iznimno” treba tumačiti tako da on označava da se dodatno pitanje odnosi na hitnu situaciju i da se s njegovim podnošenjem ne može čekati do sljedećeg mjeseca. Osim toga, broj pitanja podnesenih u skladu s drugim podstavkom stavka 3. mora biti manji od norme od pet pitanja mjesečno.

 

 

3.a  Pitanja mogu podržati drugi zastupnici. Ta će se pitanja pribrojiti samo najvećem dopuštenom broju pitanja podnositelja, a ne i pobornika sukladno stavku 3.

4.  Ako na pitanje nije moguće odgovoriti u zadanom roku, ono se na zahtjev podnositelja uvrštava u dnevni red sljedeće sjednice nadležnog odbora. Na odgovarajući se način primjenjuje članak 129.

4.  Ako primatelj ne može odgovoriti na pitanje u roku od tri tjedna (prioritetno pitanje) ili šest tjedana (neprioritetno pitanje) nakon što mu je ono proslijeđeno, ono se na zahtjev podnositelja može uvrstiti u dnevni red sljedeće sjednice nadležnog odbora.

Budući da je u skladu s člankom 206. stavkom 1. ovlašten za sazivanje sjednice odbora, predsjednik parlamentarnog odbora odlučuje o prijedlogu dnevnog reda sjednice koju saziva kako bi osigurao dobru organizaciju rada. Ta ovlast ne dovodi u pitanje obvezu predviđenu člankom 130. stavkom 4. da se pitanje za pisani odgovor na zahtjev podnositelja uvrštava u dnevni red sljedeće sjednice nadležnog odbora. Međutim, vodeći računa o političkim prioritetima, predsjednik ima diskrecijsko pravo predložiti plan rada sjednice i postupke (na primjer, postupak bez rasprave, po mogućnosti s donošenjem odluke o daljnjim koracima, ili po potrebi preporuku da se predmet odgodi na jednu od sljedećih sjednica).

 

5.  Na pitanja na koja se traži trenutačni odgovor, ali ne i podrobno istraživanje (prioritetna pitanja), odgovara se u roku od tri tjedna od prosljeđivanja primateljima. Svaki zastupnik može podnijeti samo jedno prioritetno pitanje svaki mjesec.

5.  Svaki zastupnik može podnijeti samo jedno prioritetno pitanje svaki mjesec.

Na druga pitanja (neprioritetna pitanja) odgovara se u roku od šest tjedana od prosljeđivanja primateljima.

 

6.   Pitanja i odgovori objavljuju se na internetskoj stranici Parlamenta.

6.  Pitanja i odgovori, uključujući pripadajuće priloge, objavljuju se na internetskoj stranici Parlamenta.

__________________

__________________

18Vidi Prilog III.

18Vidi Prilog III.

Obrazloženje

Several changes are made to this Rule. Paragraph 2 is aligned with Rule 136 paragraph 2. In practice, the author always receives an explanation of the reasons why the question was considered inadmissible by the President.

Second subparagraph of paragraph 3 is deleted in accordance with the plenary decision of 29 April 2015.The EP resolution of 29 April 2015 on Parliament's estimates of revenue and expenditure calls upon the EP"- to limit, for each Member, the number of parliamentary questions submitted in electronic format to a maximum of five questions per month (not taking into account the co-authors);- to abolish the possibility to submit any additional questions [...];- [...]- expects the revised rules to be applicable as of January 2016."On 9 September 2015, the following interpretation was adopted: "The expression 'by way of exception' is to be interpreted as meaning that the additional question concerns a matter of urgency and that the submission of that question cannot wait until the following month. Furthermore, the number of questions tabled under the second subparagraph of paragraph 3 must be smaller than the norm of five questions per month". In accordance wit the)CoP decision of 9 December 2015, subparagraph 3 of paragraph 3 is also deleted.

Subparagraph 4 of paragraph 3 is also deleted because it is obsolete given that the additional questions are abolished.

Changes to paragraph 4 aim at clarifying the provision. Currently, the application mutatis mutandis of Rule 129 raises doubts since the latest amendment thereto. Furthermore, since the increased number of written questions caused delays in the Institutions' replies, these written questions tend to appear more and more often on the committees' agendas, so it is suggested that the placement on the Committee agenda should not be automatic.

Changes to paragraph 5 aim to correct the fact that the current text imposes an obligation on third parties. As regards the research needed as a criterion for establishing the priority, practice shows that it is difficult to invoke it; the substance of the questions should give an indication whether it is a priority question or not.

Amandman    155

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 131

Tekst na snazi

Izmjena

Članak 131.

Članak 131.

Pitanja za pisani odgovor upućena Europskoj središnjoj banci

Pitanja za pisani odgovor upućena Europskoj središnjoj banci

1.   Svaki zastupnik može u skladu s kriterijima utvrđenima u prilogu ovom Poslovniku Europskoj središnjoj banci postaviti najviše šest pitanja mjesečno i na njih tražiti pisani odgovor19 . Za sadržaj pitanja odgovorni su isključivo njihovi podnositelji.

1.   Svaki zastupnik može u skladu s kriterijima utvrđenima u prilogu ovom Poslovniku Europskoj središnjoj banci postaviti najviše šest pitanja mjesečno i na njih tražiti pisani odgovor19 . Za sadržaj pitanja odgovorni su isključivo njihovi podnositelji.

2.   Pitanja se u pisanom obliku podnose predsjedniku nadležnog odbora, koji o njima obavještava Europsku središnju banku. U slučaju dvojbi oko dopuštenosti pitanja odlučuje predsjednik. Podnositelja pitanja obavještava se o odluci predsjednika.

2.   Pitanja se u pisanom obliku podnose predsjedniku nadležnog odbora, koji o njima obavještava Europsku središnju banku. U slučaju dvojbi oko dopuštenosti pitanja odlučuje predsjednik. Podnositelja pitanja obavještava se o odluci predsjednika.

3.   Pitanja i odgovori objavljuju se na internetskoj stranici Parlamenta.

3.   Pitanja i odgovori objavljuju se na internetskoj stranici Parlamenta.

4.   Ako na pitanje nije odgovoreno u traženom roku, ono se na zahtjev podnositelja uvrštava u dnevni red sljedećeg sastanka nadležnog odbora i predsjednika Europske središnje banke.

4.  Ako na pitanje nije odgovoreno u roku od šest tjedana, ono se na zahtjev podnositelja može uvrstiti u dnevni red sljedećeg sastanka nadležnog odbora i predsjednika Europske središnje banke.

__________________

_________________

19 Vidi Prilog III.

19 Vidi Prilog III.

Obrazloženje

Izmjenom u stavku 4. odražava se praksa odbora ECON da odgovor zahtijeva u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 6 tjedana. Nadalje, slično kao u izmjeni u članku 130. stavku 4., predlaže se da uvrštenje na dnevni red odbora ECON ne bude automatsko.

Amandman    156

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 131.a (novi)

Tekst na snazi

Izmjena

 

Članak 131.a

 

Pitanja za pisani odgovor u vezi s Jedinstvenim nadzornim mehanizmom i Jedinstvenim sanacijskim mehanizmom

 

1.  Članak 131. stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis u pogledu pitanja za pisani odgovor u vezi s Jedinstvenim nadzornim mehanizmom i Jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Broj tih pitanja oduzima se od šest, što je najveći dopušteni broj pitanja kako je predviđeno u članku 131. stavku 1.

 

2.  Ako na pitanje nije odgovoreno u roku od pet tjedana, ono se na zahtjev podnositelja može uvrstiti na dnevni red sljedećeg sastanka nadležnog odbora i predsjednika odbora primatelja.

Obrazloženje

Rok od pet tjedana naveden je u Međuinstitucionalnom sporazumu s ESB-om. Također vidi napomenu za članak 130. stavak 4. i članak 131. stavak 4. u vezi s uvrštenjem na dnevni red odbora.

Amandman    157

Poslovnik Europskog parlamenta

Glava V. – poglavlje 4. – naslov

Tekst na snazi

Izmjena

IZVJEŠĆA DRUGIH INSTITUCIJA

IZVJEŠĆA DRUGIH INSTITUCIJA I TIJELA

Amandman    158

Poslovnik Europskog parlamenta

Članak 132.

Tekst na snazi

Izmjena