ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

30.11.2016 - (2016/2036(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Elmar Brok


Διαδικασία : 2016/2036(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0360/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0360/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

(2016/2036(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με την πολιτική λογοδοσία,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020» (SWD(2015)0182)

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του προέδρου Juncker για την κατάσταση της Ένωσης στις 14 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίασε η ΑΕ/ΥΕ Federica Mogherini στις 28 Ιουνίου 2016 και τις προτάσεις της κατά την άτυπη συνάντηση των υπουργών εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα στις 2 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής της Μπρατισλάβα της 16ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της ανεπίσημης συνάντησης των υπουργών άμυνας της ΕΕ στη Μπρατισλάβα, στις 27 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το από 7ης Ιουνίου 2016 ψήφισμά του σχετικά με τις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση[1],

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των υπουργών εξωτερικών του τριγώνου της Βαϊμάρης, Frank-Walter Steinmeier (Γερμανία), Jean-Marc Ayrault (Γαλλία), Witold Waszczykowski (Πολωνία), σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, στη Βαϊμάρη, στις 28 Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη την γαλλογερμανική πρωτοβουλία του Σεπτεμβρίου 2016 για την άμυνα, με τίτλο «Ανανέωση της ΚΠΑΑ»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0360/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων διακρατικές συγκρούσεις, κατάρρευση κρατών, τρομοκρατία, υβριδικές απειλές, ανασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ενεργειακή ανασφάλεια, οργανωμένο έγκλημα και αλλαγή του κλίματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις μόνο εφόσον οι δομές της και τα κράτη μέλη της συνεργαστούν σε μια κοινή και πραγματικά συντονισμένη προσπάθεια στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΠΑ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ περιβάλλεται τώρα από ένα τόξο αστάθειας, καθώς σε μεγάλα τμήματα της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής (ΜΑΒΑ) μαίνονται εθνοθρησκευτικές συρράξεις και πόλεμοι δι’ αντιπροσώπων, ενώ πληθαίνουν οι τρομοκρατικές ομάδες όπως το αποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος και το μέτωπο Jabhat Fateh al-Sham σε ολόκληρη την περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλ-Κάιντα εκμεταλλεύεται το κενό ασφαλείας στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική για να αποκτήσει περαιτέρω δύναμη και ότι η αποφασιστικότητά της για μια παγκόσμια τζιχάντ παραμένει ακέραιη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συρράξεις αυτές έχουν άμεσο και σοβαρό αντίκτυπο στην ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών της ΕΕ, καθώς εξαπλώνονται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό στην ΕΕ, είτε με τη μορφή τρομοκρατικών επιθέσεων, μαζικών προσφυγικών ροών είτε εκστρατειών παραπληροφόρησης με στόχο τον διχασμό των κοινωνιών μας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη βιώνει την απειλή της τρομοκρατίας στο έδαφός της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες τρομοκρατικές πράξεις ριζοσπαστικών τζιχαντιστών που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος/Daesh, οι οποίες έπληξαν ευρωπαϊκές πόλεις, αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης στρατηγικής της εν λόγω ομάδας και συμπληρώνουν τον πόλεμο για τη διεκδίκηση γης στη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη, τον οικονομικό πόλεμο κατά της βιομηχανίας τουρισμού της Βορείου Αφρικής, καθώς και τη διαδικτυακή προπαγάνδα και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χιλιάδες πολίτες της ΕΕ που έχουν ενταχθεί σε παρόμοιες τρομοκρατικές ομάδες αποτελούν αυξανόμενη απειλή για την ασφάλειά μας εντός των συνόρων, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιθετική η Ρωσία συνεχίζει να παραβιάζει την κυριαρχία των γειτόνων της και προκαλεί ανοικτά την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ειρήνη και τάξη ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία σήμερα είναι όλο και πιο αυταρχική και πιο επιθετική προς τους γείτονές της από κάθε άλλη στιγμή μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίσημη προπαγάνδα της Ρωσίας περιγράφει τη Δύση ως έναν αντίπαλο και προσπαθεί ενεργά να υπονομεύσει την ενότητα της ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνοχή της διατλαντικής συμμαχίας, είτε με τη μορφή εκστρατειών παραπληροφόρησης, είτε με τη μορφή παροχής χρηματοδοτικής υποστήριξης σε ευρωσκεπτικιστικές και φασιστικές ομάδες εντός της Ένωσης·

Συνεχίζοντας την ιστορία επιτυχίας της ΕΕ: μετασχηματισμός μέσω της δράσης

1.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην Ευρωπαϊκή ιστορία και ότι η μετασχηματιστική δύναμη της ΕΕ έχει φέρει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στους πολίτες της και στις γειτονικές της χώρες, πολλές από τις οποίες είναι σήμερα κράτη μέλη της ΕΕ· τονίζει ότι η ΕΕ παραμένει η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη, η πλέον γενναιόδωρη χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνδρομής, και πρωτοπόρος στην παγκόσμια πολυμερή διπλωματία σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η διεθνής δικαιοσύνη, η μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί να ενισχυθεί η προβολή των δράσεων της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς·

2.  θεωρεί ότι η παρούσα εσωτερική και εξωτερική κρίση αντιπροσωπεύει μια σημαντική δυναμική για την ΕΕ, εφόσον αξιοποιηθεί, με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας και της συνεργασίας της· θεωρεί ότι οι τρέχουσες προκλήσεις απαιτούν μια μεταρρύθμιση που θα καταστήσει την ΕΕ καλύτερη, πιο δημοκρατική και ικανή να προσφέρει αυτό που προσδοκούν οι πολίτες· υπενθυμίζει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν τομέα προτεραιότητας για τη δράση της ΕΕ μια αποτελεσματική κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και ότι αυτός είναι ένας από τους τομείς όπου η ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί να επιτύχει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να αλλάξουν τη νοοτροπία τους, εφόσον είναι πλέον ξεπερασμένη η θεώρηση της εξωτερικής πολιτικής και της ασφαλείας μέσω μιας κοντόφθαλμης εθνικής προοπτικής· είναι πεπεισμένο ότι κανένα κράτος μέλος δεν είναι ικανό να λύσει μόνο του οποιοδήποτε από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος· είναι απολύτως πεπεισμένο ότι η ευπάθεια της ΕΕ αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της ελλιπούς ολοκλήρωσης, καθώς και της έλλειψης συντονισμού· επισημαίνει ότι η παγκοσμιοποίηση και η πολυπολικότητα καθιστούν απαραίτητες τις διαδικασίες ενοποίησης, όπως αυτή της ΕΕ· προτρέπει τα κράτη μέλη να επιδείξουν επιτέλους επαρκή ενότητα, πολιτική θέληση και αμοιβαία εμπιστοσύνη ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση των διαθέσιμων μηχανισμών με συντονισμένο τρόπο για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων μας και την υπεράσπιση των αξιών μας· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ μπορεί να είναι ένας ισχυρός παγκόσμιος παίκτης ισότιμος άλλων μεγάλων δυνάμεων μόνο εάν όλα τα κράτη μέλη μιλούν με μια φωνή και δρουν από κοινού στο πλαίσιο μιας ισχυρής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ·

3.  επιδοκιμάζει τον χάρτη πορείας και τις δεσμεύσεις της διάσκεψης κορυφής της Μπρατισλάβα και αναμένει τη σαφή δέσμευση των κρατών μελών ως προς την υλοποίησή τους·

4.  υπενθυμίζει την ανάγκη συνοχής των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις άλλες πολιτικές που χαρακτηρίζονται από εξωτερική διάσταση, καθώς και την ανάγκη επιδίωξης των στόχων που ορίζει το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· παρατηρεί ότι, επειδή η οικοδόμηση ανθεκτικότητας θα πρέπει να συγκαταλέγεται στους κύριους στόχους της ΚΠΠΑ, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας αφενός προσφέρεται σε διάφορους τομείς, αντίθετα από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις σχετικά με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, η δυνατότητα προσφυγής σε ένα ευρύ φάσμα διπλωματικών μέσων, μέσων ασφάλειας, αμυντικών, οικονομικών, εμπορικών, αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών μέσων, αφετέρου δε ενισχύεται η ανεξαρτησία του ενεργειακού εφοδιασμού· εκφράζει την άποψη ότι η ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να καταστεί πιο αποφασιστική, αποτελεσματική και βασισμένη στις αξίες· υπογραμμίζει ότι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής αποτελεί μοναδικό εργαλείο για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης επιχειρησιακής προσέγγισης της ΕΕ σύμφωνα με το θεματολόγιο του 2030 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·

5.  χαιρετίζει την έγκριση της νέας εμπορικής στρατηγικής της Επιτροπής «Εμπόριο για όλους» μέσω της οποίας σκοπεύει να ενισχύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εμπορική πολιτική και να χρησιμοποιήσει τη θέση της ΕΕ ως εμπορικού συνασπισμού για τη μόχλευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες· τονίζει ότι θα χρειαστεί πλήρης σύγκλιση και συμπληρωματικότητα των πρωτοβουλιών στον τομέα της εμπορικής και εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της στενής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ΓΔ, της ΕΥΕΔ και των αρχών των κρατών μελών· τονίζει τη σημασία της Ομάδας «Εξωτερική Δράση» της Επιτροπής υπό την προεδρία της ΑΕ/ΥΕ για να δοθεί ώθηση στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης· ζητεί την υποβολή τακτικών εκθέσεων από την ΑΕ/ΥΕ σχετικά με το έργο της ομάδας αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να εφαρμόσουν κοινό προγραμματισμό σε όλους τους τομείς της πολιτικής εξωτερικής δράσης, ούτως ώστε να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη, να εξοικονομηθούν χρήματα, να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και να εντοπιστούν πιθανά κενά·

6.  αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα, δεδομένου ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει τις διαμάχες σχετικά με το έδαφος, τα τρόφιμα, το νερό και άλλους πόρους, αποδυναμώνει τις οικονομίες, απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και αποτελεί πηγή μεταναστευτικών ροών· ενθαρρύνει περαιτέρω την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν πώς μπορεί να περιλαμβάνει ο εθνικός και ενωσιακός στρατιωτικός σχεδιασμός στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κατάλληλη ικανότητα, προτεραιότητα και απόκριση·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ικανότητά τους για καταπολέμηση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και προπαγάνδας που στοχεύουν τους πολίτες της ΕΕ και των γειτόνων της· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος της πληροφορίας δεν αποτελεί απλώς εξωτερικό πρόβλημα της ΕΕ αλλά και εσωτερικό· εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία της ΕΕ να γνωστοποιήσει και να παρουσιάσει κατάλληλα στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη τις δράσεις, τις δυνατότητες και τα επιτεύγματα της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας· προτρέπει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καλύψουν αυτό το κενό, ενισχύοντας τη λογοδοσία και την προβολή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

8.  αναγνωρίζει ότι ο πόλεμος της πληροφορίας και του κυβερνοχώρου αποτελεί μια εσκεμμένη προσπάθεια, σε κρατικό και μη κρατικό επίπεδο, να αποσταθεροποιηθούν και να απαξιωθούν οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δομές· τονίζει εν προκειμένω την επείγουσα ανάγκη να ενσωματωθεί στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, και στις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες η ασφάλεια και η άμυνα στον κυβερνοχώρο · καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις απειλές και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και τις υβριδικές απειλές και επιθέσεις· καλεί την ΕΕ να υπερασπιστεί σε διεθνή φόρα την άποψη ότι οι βασικές υποδομές ανοικτού και παγκόσμιου διαδικτύου αποτελούν ουδέτερη ζώνη· είναι επίσης πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει δράση σε συνεργασία με τους εταίρους της και να εντείνει τη βοήθειά της για τη δημιουργία ικανοτήτων στους τομείς της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της καταπολέμησης του εγκλήματος και της τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο·

9.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να αναπτύξει κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας που να διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο· υπενθυμίζει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, που τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης των πολιτικών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων στις αποστολές και επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων· υπενθυμίζει τη σημασία της λεγόμενης «ρήτρας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων» που περιλαμβάνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε όλες τις συμφωνίες-πλαίσιο που υπογράφονται με τρίτες χώρες·

10.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική της διεύρυνσης είναι μια από τις πλέον επιτυχημένες πολιτικές της ΕΕ και έχει συμβάλει στην εξασφάλιση της σταθερότητας, της δημοκρατίας και της ευημερίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο· κατόπιν τούτου επαναλαμβάνει τη σθεναρή υποστήριξή του προς τη διαδικασία διεύρυνσης, με τον όρο ότι τηρούνται τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, συμπεριλαμβανόμενης της ικανότητας ενσωμάτωσης· τονίζει την ανάγκη να ενταθεί η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των υποψήφιων και εν δυνάμει υποψήφιων χωρών επάνω σε θέματα όπως η μετανάστευση, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· καλεί τις υποψήφιες χώρες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ευθυγράμμιση με την ΚΕΠΠΑ/ΚΠΠΑ της ΕΕ·

11.  υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για μια βασισμένη στο δίκαιο διεθνή τάξη και μια αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών· αναγνωρίζει τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης και τη διαχείριση κρίσεων, η οποία ανάγεται στο 2003· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις ειρηνευτικές δράσεις των Ηνωμένων Εθνών και να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ για την ενίσχυση των ικανοτήτων διατήρησης της ειρήνης των περιφερειακών οργανώσεων, ιδίως της Αφρικανικής Ένωσης, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν σημαντικά τις στρατιωτικές και αστυνομικές τους συνεισφορές στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ· επιδοκιμάζει τη δέσμευση της διεθνούς στρατηγικής της ΕΕ απέναντι στο ΝΑΤΟ, ως ακρογωνιαίο λίθο της συλλογικής ασφάλειας της ΕΕ, και για την ενίσχυση των Ηνωμένων Εθνών, ως θεμέλιο της διεθνούς τάξης·

12.  τονίζει ότι οι υφιστάμενες κρίσεις καταδεικνύουν τα όρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη θέση τους για να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά την άρση του δικαιώματος αρνησικυρίας σε περίπτωση μαζικών θηριωδιών·

13.  τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ που παρουσίασε η ΑΕ/ΥΕ τον Ιούνιο 2016 δεν είναι δυνατή χωρίς την ισχυρή δέσμευση, τον ενστερνισμό, την πολιτική βούληση και την ηγετική ικανότητα εκ μέρους των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν από τα κράτη μέλη οι κατάλληλοι ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής, ιδίως στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· τονίζει τα πρακτικά και οικονομικά οφέλη της περαιτέρω ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων,

14.  επιδοκιμάζει την πρόθεση εκπόνησης σχεδίου εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα· υπογραμμίζει ότι αυτό το σχέδιο εφαρμογής πρέπει να συμπληρώνεται με διαδικασία Λευκής Βίβλου, η οποία θα διευκρινίζει το επίπεδο φιλοδοξίας, καθηκόντων, απαιτήσεων και τις προτεραιότητες όσον αφορά τις δυνατότητες στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας· καλεί την ΑΕ/ΥΑ όπως, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, δρομολογήσει την εκπόνηση μιας τέτοιας Λευκής Βίβλου προκειμένου να αποφέρει τα πρώτα αποτελέσματα το 2017·

15.  επικροτεί την πρόταση για ετήσια μελέτη σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής της στρατηγικής· πιστεύει ότι η μελέτη αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο ετήσιας συζήτησης στο Κοινοβούλιο και βάσει έκθεσης εφαρμογής που θα εκπονεί η ΑΕ/ΥΑ·

16.  εκφράζει την άποψη ότι η συνολική στρατηγική θα πρέπει να αναθεωρείται τακτικά και να υποβάλλεται ανάλυση της εφαρμογής της, συγχρόνως με τον εκλογικό κύκλο και την ανάληψη καθηκόντων από κάθε νέα Επιτροπή, προκειμένου να επαληθεύεται εάν οι στόχοι και οι προτεραιότητές της εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες προκλήσεις και απειλές·

17.  τονίζει ότι εξωτερική δράση της ΕΕ πρέπει να βασίζεται στους τρεις πυλώνες που θα μπορούσαν να συνοψισθούν με τα αρχικά ΔΑΑ: διπλωματία, ανάπτυξη και άμυνα·

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ασφάλειά μας: πρόληψη, άμυνα, αποτροπή, αντίδραση

18.  τονίζει με έμφαση ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τις οικείες ικανότητες ασφάλειας και άμυνας της, καθώς δεν μπορεί να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό της ηγετικής θέσης στην παγκόσμια σκηνή παρά μόνο αν συνδυάσει την απαράμιλλη ήπια δύναμή της με σκληρή δύναμη, ως μέρος της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι ισχυρότερες πολιτικο-στρατιωτικές ικανότητες αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την ΕΕ προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως σε κρίσεις, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των εταίρων και να προστατεύσει την Ευρώπη· επισημαίνει ότι οι ικανότητες άμυνας και αποτροπής είναι κρίσιμης σημασίας για την άσκηση επιρροής εκ μέρους μας κατά τη διάρκεια διπλωματικών συνομιλιών, δεδομένου ότι η πολιτική ισχύος επικρατεί εκ νέου στον χώρο των διεθνών σχέσεων· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να ενισχυθεί η Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας, καθώς το μόνο ρεαλιστικό μέσο ενίσχυσης των στρατιωτικών μας ικανοτήτων μας σε καιρό δημοσιονομικών περιορισμών είναι η αύξηση των συνεργειών μέσω βελτίωσης της αμυντικής συνεργασίας, βάσει των αναγκών όλων των κρατών μελών και στοχοθετημένων επενδύσεων· κρίνει ότι μια εντατικότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ενότητα και αποδοτικότητα και ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα αποκτήσουν τις αναγκαίες τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες μόνο μέσω μιας τέτοιας βαθύτερης συνεργασίας·

19.  είναι πεπεισμένο ότι, λαμβάνοντας υπόψη ένα ήδη υποχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, οι πρόσθετες προσπάθειες για επιχειρησιακή δράση, οι διοικητικές δαπάνες, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και τα δοκιμαστικά σχέδια στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας απαιτούν επίσης πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα από τα κράτη μέλη, καθώς και προσπάθειες για ενίσχυση των συνεργειών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αδράξουν την ευκαιρία της τρέχουσας αναθεώρησης/επανεξέτασης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες για τις αυξανόμενες προκλήσεις ασφάλειας· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες ώστε να ανταποκριθούν στους στόχους του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις ικανότητες, γεγονός που απαιτεί ελάχιστες αμυντικές δαπάνες σε ποσοστό 2% του ΑΕγχΠ· υπογραμμίζει ότι ο καλύτερος συντονισμός και η μειωμένη αλληλεπικάλυψη των δραστηριοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών θα επιτρέψουν την εξοικονόμηση και ανακατανομή των κονδυλίων·

20.  θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι κρίσιμης σημασίας να υλοποιηθούν επιτέλους οι μηχανισμοί που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, ιδίως η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO)· είναι της άποψης ότι μια ευέλικτη προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία να ενθαρρύνει την ανοιχτή και ενεργό συμμετοχή όλων των κρατών μελών, είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της PESCO· χαιρετίζει το κοινό έγγραφο των υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της Γερμανίας για την «ανανέωση της ΚΠΑΑ» και την ιταλική πρόταση «για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή άμυνα», και υποστηρίζει πλήρως το στόχο τους να λάβουν θετική απόφαση για την καθιέρωση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας του Νοεμβρίου 2016· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να πρωτοστατήσει στην πρωτοβουλία αυτή, καθώς και σε άλλες πρόσφατες προτάσεις για ενίσχυση της ΚΠΑΑ, με σκοπό να εξομαλυνθεί η οδός για περαιτέρω φιλόδοξες αποφάσεις σχετικά με την ΚΠΑΑ που πρέπει να ληφθούν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας του Νοεμβρίου και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

·της δημιουργίας μόνιμου πολιτικοστρατιωτικού αρχηγείου, με μια Ικανότητα Στρατιωτικού Σχεδιασμού και Εκτέλεσης εξίσου σημαντική με τη Μη Στρατιωτική Ικανότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, που θα ενισχύσει το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, γεγονός που θα ενίσχυε τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό, θα ενδυνάμωνε την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία και θα βελτίωνε την ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης της ΕΕ σε κρίσεις·

·της ενίσχυσης των εργαλείων ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, κυρίως με την περαιτέρω βελτίωση της δυνατότητας χρήσης των μάχιμων ομάδων της ΕΕ, τη θέση σε λειτουργία του άρθρου 44 και την ενίσχυση καθώς και την ευρύτερη χρήση του Ευρωπαϊκού Σώματος (Eurocorps) για τις αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΕΠΠΑ·

·της επέκτασης της κοινής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της ΚΕΠΠΑ, μεταξύ άλλων και μέσω μιας επείγουσας και ενδελεχούς αναθεώρησης του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ, ώστε να συμπεριληφθεί η δήλωση σχετικά με τις μάχιμες ομάδες και η οποία είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι αποστολές της ΕΕ μπορούν να χρηματοδοτούνται από συλλογικά ταμεία αντί να βαρύνουν τα επιμέρους συμμετέχοντα κράτη μέλη, εξαλείφοντας έτσι ένα πιθανό εμπόδιο που αποτρέπει τα κράτη μέλη από το διαθέσουν δυνάμεις·

·της καθιέρωσης μιας σύνθεσης «άμυνα» του Συμβουλίου·

21.  ενθαρρύνει την επανεξέταση της προσέγγισης που υιοθετεί η ΕΕ όσον αφορά τις μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ, από τον χαρακτήρα των παρεμβάσεων ως τους στόχους τους και τα άτομα που συμμετέχουν, ώστε να εξασφαλιστεί ο ορθός σχεδιασμός, η εκτέλεση και η υποστήριξή τους· χαιρετίζει τις προόδους που σημειώθηκαν στο πλαίσιο των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ παρά τις ελλείψεις τους· ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία στους χρηματοοικονομικούς κανόνες της ΕΕ ώστε να στηριχθεί η ικανότητα απόκρισης σε κρίσεις και η εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας· υποστηρίζει τη θέσπιση κεφαλαίων εκκίνησης για την έκτακτη χρηματοδότηση των αρχικών φάσεων στρατιωτικών επιχειρήσεων· πιστεύει ότι μια νέα, αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ, θα βελτίωνε την ευελιξία κινήσεων και τη δύναμη της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε απειλές και κρίσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η απόφαση για την παροχή ή μη δυνάμεων σε τέτοιου είδους αποστολές θα πρέπει να λαμβάνεται σε επίπεδο κρατών μελών·

22.  επιμένει ότι οποιαδήποτε απόφαση για τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης ευρύτερης μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και της δημιουργίας κοινών αμυντικών μηχανισμών, πρέπει να ληφθεί ομόφωνα από τα κράτη μέλη της ΕΕ·

23.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα συνολικά καθήκοντα που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του Νοεμβρίου 2013 και τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια του 2013 και 2015, δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί πλήρως από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τον ΕΟΑ και τα κράτη μέλη· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και την Επίτροπο για την Ενιαία Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ να παρουσιάσουν μια αξιολόγηση της εφαρμογής των προηγούμενων αποφάσεων στο Κοινοβούλιο πριν προτείνουν νέα καθήκοντα· ζητεί να επιταχυνθεί το εν εξελίξει έργο σχετικά με το σχέδιο δράσης ευρωπαϊκής άμυνας, καθώς και τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη μεγιστοποίηση της αμυντικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής κινήτρων σε τομείς όπως η εσωτερική αγορά, οι δημόσιες συμβάσεις, η έρευνα, οι μεταφορές, το διάστημα, ο κυβερνοχώρος, οι ενεργειακές και βιομηχανικές πολιτικές· σημειώνει την πρόταση του Γάλλου Προέδρου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου για την ασφάλεια και την άμυνα, και υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων εννοιών σε θέματα χρηματοδότησης και επενδύσεων, μεταξύ άλλων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

24.  παρατηρεί ότι καθώς τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια διατήρησης ενός ευρέως φάσματος πλήρως λειτουργικών αμυντικών ικανοτήτων, καθίσταται εμφανής η ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού και σαφέστερων επιλογών σχετικά με το ποιες ικανότητες θα πρέπει να διατηρηθούν, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να εξειδικευθούν σε ορισμένες ικανότητες· επισημαίνει τα πρακτικά και οικονομικά οφέλη της περαιτέρω ενοποίησης των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων, και σημειώνει τις διάφορες εν εξελίξει πρωτοβουλίες που θα πρέπει να τεθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για να καταρτιστεί ένας έξυπνος χάρτης πορείας· υποστηρίζει τις προτάσεις για την καθιέρωση ενός «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Άμυνα» και καλεί την ΥΕ/ΑΕ να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις προς το σκοπό αυτό· πιστεύει ότι η διαλειτουργικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο για να καταστούν οι δυνάμεις των κρατών μελών πιο συμβατές και πιο ενοποιημένες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναζητήσουν περαιτέρω οδούς για κοινή αγορά, διατήρηση και συντήρηση δυνάμεων και υλικού·

25.  επιδοκιμάζει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για την προώθηση και τον συντονισμό της ανάπτυξης δυνατοτήτων, και ζητεί την ενίσχυσή του, ιδίως μέσω αύξησης του προϋπολογισμού του· εμμένει στην άποψη ότι η χρηματοδότηση των δαπανών προσωπικού και διαχείρισης του οργανισμού θα πρέπει να βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης· καλεί την ΑΕ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την οργάνωση, τις διαδικασίες και τις προηγούμενες δραστηριότητες του ΕΟΑ·

26.  υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια ανταγωνιστική και καινοτόμα βιομηχανική και τεχνολογική βάση, ικανή να αναπτύσσει και να παράγει τις συγκεκριμένες ικανότητες· υπενθυμίζει ότι μια ολοκληρωμένη αγορά της άμυνας και η ενοποίηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας είναι άκρως απαραίτητες για την εξοικονόμηση πόρων σε μεγάλη κλίμακα και βελτίωση της αποτελεσματικότητας·

27.  χαιρετίζει την πρόταση του Προέδρου Juncker να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία· επικροτεί τη συνεχιζόμενη προσπάθεια για τη δρομολόγηση προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα στον αμυντικό τομέα, την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει ένα μείζον ειδικό ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στον τομέα της άμυνας χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, περιλαμβάνον τη χορήγηση επιπρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων από τα κράτη μέλη·

28.  ζητεί να διαδραματίσει η ΕΕ έναν πιο ενεργό ρόλο στον τομέα του αφοπλισμού, της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων και του ελέγχου των όπλων· καλεί το Συμβούλιο να αναθέσει στην ΑΠ/ΥΕ έναν πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά την επίλυση των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης

29.  αναγνωρίζει την αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, και θεωρεί ότι οι τρέχουσες αμυντικές προκλήσεις απαιτούν ενδελεχή κριτική ανάλυση των πολιτικών ασφαλείας μας με στόχο τη χάραξη συνεκτικής και ενιαίας πολιτικής που θα καλύπτει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική διάσταση, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως η αντιτρομοκρατία, η ασφάλεια του κυβερνοχώρου, η ενεργειακή ασφάλεια, οι υβριδικές απειλές, η στρατηγική επικοινωνία και οι κρίσιμες υποδομές· προτρέπει τις υπηρεσίες ασφαλείας των κρατών μελών να ενισχύσουν τον συντονισμό και τη συνεργασία τους και να αυξήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών, και καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς τη νομική τους υποχρέωση για ανταλλαγή πληροφοριών με την Europol και την Eurojust στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος· προτρέπει την ΕΕ να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία της και την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, τηρώντας παράλληλα το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επικροτεί την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κοινή δήλωση σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής της Βαρσοβίας· υποστηρίζει πλήρως την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στους τομείς της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της μετανάστευσης, της στρατηγικής επικοινωνίας και της ανταπόκρισης σε υβριδικές απειλές· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη συνέχεια που θα δοθεί στην κοινή δήλωση της Βαρσοβίας μέχρι το τέλος του 2016· είναι πεπεισμένο ότι το ΝΑΤΟ είναι ζωτικής σημασίας για τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης, τονίζοντας ωστόσο με έμφαση την ανάγκη διατήρησης των ιδίων ικανοτήτων αντίδρασης της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση του ΝΑΤΟ και η ενίσχυση της ΕΕ αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοενισχύονται· επιδοκιμάζει τη δέσμευση της διεθνούς στρατηγικής της ΕΕ απέναντι στο ΝΑΤΟ, ως ακρογωνιαίο λίθο της συλλογικής ασφάλειας της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τους διαθέσιμους πόρους για την ασφάλεια και την άμυνα αποφεύγοντας πιθανές αλληλεπικαλύψεις· πιστεύει επίσης ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργαστούν στενότερα με το ΝΑΤΟ προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η πρωτοβουλία για έξυπνη άμυνα της Συμμαχίας και η πρωτοβουλία Συνένωση και Κοινή Χρήση της ΕΕ αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοενισχύονται·

31.  τονίζει ότι η ασφάλεια των κρατών μελών της ΕΕ είναι αδιαίρετη και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και, ως εκ τούτου, πρέπει να μεριμνούν και να συμμετέχουν ισότιμα και αναλογικά στην ασφάλεια της ΕΕ, και να τηρούν τις αναληφθείσες δεσμεύσεις· σημειώνει ακόμη ότι, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, αυτό δεν επηρεάζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών·

32.  αναγνωρίζει την ανάγκη αναζήτησης δημιουργικών λύσεων για συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ στον τομέα της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ·

33.  πιστεύει ότι είναι κρίσιμο να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, η οποία βασίζεται στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 και τα τέσσερα «καλάθια» της και η οποία έχει πληγεί σοβαρά από τις παράνομες στρατιωτικές παρεμβάσεις της Ρωσίας στην Κριμαία και την ανατολική Ουκρανία·

34.  θεωρεί ότι είναι καιρός να χαραχθεί μια νέα, πιο ρεαλιστική στρατηγική όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία, η οποία θα βασίζεται στην αξιόπιστη αποτρεπτική στάση αλλά και στον διάλογο σε τομείς κοινού συμφέροντος, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και το εμπόριο· υπογραμμίζει ταυτόχρονα τη σημασία της αύξησης των επενδύσεων στη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας και στη στήριξη αυτής, με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας μακροπρόθεσμα· τονίζει ότι η επιβολή κυρώσεων ήταν μια αναγκαία αντίδραση και έχει αποδειχθεί το πιο αποτελεσματικό μέσο για την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία· επαναλαμβάνει ότι η αναστολή των σχετικών κυρώσεων εξαρτάται από την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ· υποστηρίζει πλήρως την επιβολή περιοριστικών μέτρων από την ΕΕ κατά φυσικών και νομικών προσώπων στη Ρωσία σε απάντηση προς την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και την εκούσια αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας, και επιμένει ότι η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει ανοιχτή την επιλογή επιβολής σταδιακών περαιτέρω κυρώσεων, ειδικότερα στους τομείς των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου των ΤΠ και των οπλισμών, σε περίπτωση που η Ρωσία συνεχίσει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο· πιστεύει ότι είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον της ΕΕ και της Ρωσίας να επιτύχουν καλύτερες σχέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο·

35.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να στείλουν ομόφωνα σαφές μήνυμα στη ρωσική κυβέρνηση ότι οι δράσεις της θα έχουν κόστος και συνέπειες· ζητεί επίσης αποκλιμάκωση της τρέχουσας κρίσης και εμμένει στην άποψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργασθούν με τους διεθνείς εταίρους για την άσκηση διπλωματικών, πολιτικών και οικονομικών στη ρωσική κυβέρνηση ώστε να δοθεί τέλος στην επιθετικότητά της· χαιρετίζει τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία στο πλαίσιο αυτό· υπογραμμίζει τη δέσμευσή του υπέρ της ενότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας· επισημαίνει την ακυρότητα των εκλογών που διεξάχθηκαν στα κατεχόμενα εδάφη της Κριμαίας·

36.  πιστεύει ότι είναι σημαντικό να βρεθούν τρόποι αποκλιμάκωσης των σημερινών εντάσεων και να δρομολογηθεί εποικοδομητικός διάλογος με τη Ρωσία για τον προσδιορισμό μέτρων με στόχο τη μείωση του κινδύνου παρανοήσεων και εσφαλμένων υπολογισμών· υπογραμμίζει τη σημασία της αυξημένης αμοιβαίας διαφάνειας στις στρατιωτικές δραστηριότητες, προκειμένου να αποφεύγονται περιστατικά στον αέρα και τη θάλασσα με τη Ρωσία, καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης κοινών προδιαγραφών για τη διαχείριση ενδεχόμενων ατυχημάτων και περιστατικών· πιστεύει ότι οι μη συνεργαζόμενες στρατιωτικές πτήσεις χωρίς ενεργούς πομποδέκτες συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την πολιτική αεροπορία και κρίνει απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα για τον εντοπισμό των πτήσεων όσο το δυνατόν νωρίτερα και να βρεθεί μια διεθνής πορεία για να δοθεί τέλος σε αυτόν τον κίνδυνο για την ασφάλεια· πιστεύει επίσης ότι η συνεργασία με τη Ρωσία για την πρόσφατη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν δημιουργεί ελπίδες για τη βελτίωση των σχέσεων σε άλλους τομείς, μεταξύ άλλων με το ΝΑΤΟ, προκειμένου να εκτονωθούν οι εντάσεις παραδείγματος όπως αυτές που παρατηρούνται στη Βαλτική, στη Συρία και στην Ουκρανία·

37.  προτρέπει την ΕΕ να εντείνει τη συνεργασία της με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης έτσι ώστε να ενισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί τους, η ανθεκτικότητα και η ανεξαρτησία τους, δρομολογώντας, μεταξύ άλλων, φιλόδοξες πλήρεις αποστολές ΚΠΑΑ με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας· καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο όσον αφορά την επίλυση των συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη βοήθεια προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων αμυντικών συστημάτων, προκειμένου να αποτραπεί η στρατιωτική κλιμάκωση στην ανατολική Ουκρανία, να μετατρέψουν την ομάδα East StratCom της ΕΕ σε μόνιμη ενωσιακή δομή και να διαθέσουν επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την καλύτερη λειτουργία της· υποστηρίζει περαιτέρω τις φιλοδοξίες των χωρών αυτών να προσχωρήσουν στην ΕΕ και την ατζέντα μεταρρυθμίσεων σε τομείς όπως το κράτος δικαίου, η οικονομία, η δημόσια διοίκηση, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η προστασία των μειονοτήτων·

38.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχει αναλάβει ΕΕ ενώπιον των γειτονικών εταίρων της και με στόχο να στηρίξει τις κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, να συνοδεύσει την εδραίωση του κράτους δικαίου, να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ευνοήσει την οικονομική ανάπτυξη, ως τα καλύτερα μέσα για την ενίσχυση της διεθνούς τάξης και τη διατήρηση της σταθερότητας στη γειτονία της· αναγνωρίζει ότι η πολιτική της ΕΕ δεν πρέπει να ακολουθεί μια ενιαία προσέγγιση, αλλά να είναι πιο ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις στην ανατολική και νότια γειτονία· επισημαίνει ότι ο αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής στους στόχους του, ιδίως όσον αφορά την αρχή των «αναλογικών κερδών»· συνιστά ακόμη να εξεταστεί μια πολιτική «λιγότερα για λιγότερα» (less for less) απέναντι στις χώρες που οπισθοδρομούν σε θέματα διακυβέρνησης, δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

39.  υπογραμμίζει ότι η εμβάθυνση της σχέσης με τις ΗΠΑ και τον Καναδά έχει στρατηγική σημασία για την ΕΕ, ενώ παράλληλα είναι σημαντικό για την ΕΕ να ενισχύσει τη σχέση της με την Κεντρική και Νότια Αμερική, όχι μόνο για την ενίσχυση της διαπεριφερειακής εταιρικής σχέσης αλλά και για την κοινή αντιμετώπιση μειζόνων παγκόσμιων προκλήσεων· αναγνωρίζει ότι η ΕΕ είναι μακράν ο σημαντικότερος οικονομικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών και το αντίστροφο, ενώ και οι δύο αποτελούν βασικούς διεθνείς συμμάχους τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και μέσω του ΝΑΤΟ, καθώς και σε τομείς όπως η συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν, η Συρία και η Ουκρανία· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν τη συνέχιση της σχέσης αυτής, η οποία βασίζεται σε κοινές αξίες, μετά τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ·

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και επένδυση σε μια πραγματικά ολοκληρωμένη προσέγγιση: ανάπτυξη, στήριξη και ενίσχυση

40.  υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ήπειρο και στη γειτονία μας πρέπει να βρίσκονται τώρα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής δράσης· αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για ασφάλεια, σταθερότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία· θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της αστάθειας και της αναγκαστικής και παράνομης μετανάστευσης, ήτοι της φτώχειας, της έλλειψης οικονομικών ευκαιριών, των ενόπλων συρράξεων, της κακής διακυβέρνησης, της κλιματικής αλλαγής, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανισότητας και των εμπορικών πολιτικών που δεν αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις· πιστεύει ότι η ασφάλεια, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και το εμπόριο είναι μέρη της ίδιας συνολικής στρατηγικής και πρέπει να συνάδουν με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας· απευθύνει έκκληση για ανάληψη ευρωπαϊκής και διεθνούς δράσης (UN/G20) κατά των παράνομων χρηματοοικονομικών συναλλαγών εκτός Αφρικής·

41.  τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης που επικρατούν στη γειτονία της, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της αναπτυξιακής βοήθειας, της πολιτικής για το περιβάλλον και της διπλωματίας, καθώς και των ικανοτήτων της ως προς τη διαχείριση κρίσεων· χαιρετίζει εν προκειμένω τις νέες εταιρικές σχέσεις της ΕΕ για την μετανάστευση και το Εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο και ζητεί να λάβει μέρος στην εφαρμογή των εν λόγω μέσων· υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης μιας νέας προσέγγισης όσον αφορά την Αφρική, βασισμένης στις αξίες και τις αρχές της ΕΕ, που θα παρέχει καλύτερες ευκαιρίες εμπορίου, επενδύσεων, πρόσβασης στην ενέργεια και οικονομικής ανάπτυξης και θα στηρίζει τις αφρικανικές χώρες στην οικοδόμηση δημοκρατικών, διαφανών και αποτελεσματικών θεσμικών φορέων, καθώς και μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναθεωρήσει τις πολιτικές ανάπτυξης και εμπορίου της προκειμένου να εξασφαλίσει ότι συνάδουν με τις αξίες μας και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών· καλεί την ΕΕ, και συγκεκριμένα τα κράτη μέλη της, να καταπολεμήσουν τις παράνομες χρηματοοικονομικές συναλλαγές και να αυξήσουν σημαντικά τις οικονομικές τους δεσμεύσεις στην περιοχή, μέσω και του Καταπιστευματικού Ταμείου για την Αφρική, του Εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου και του Ευρωπαϊκού ταμείου Ανάπτυξης· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων του θεματολογίου του 2030· πιστεύει ότι ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη εάν ενεργεί εντός ενός νομικά δεσμευτικού πλαισίου που καθορίζει τις αρμοδιότητες του επιχειρηματικού τομέα όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων, των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων·

42.  αναγνωρίζει ότι η παροχή βοήθειας από την ΕΕ στα θύματα καταστροφών, στους πρόσφυγες και σε άλλους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη απέφερε ανάμεικτα αποτελέσματα·

43.  υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη να ενταθεί ο αγώνας κατά των βαθύτερων αιτίων της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, η οποία πλήττει τη Δυτική Αφρική, την περιοχή του Σαχέλ, το Κέρας της Αφρικής και τη Μέση Ανατολή και η οποία στοχοθετεί την Ευρώπη σε άνευ προηγουμένου επίπεδο· προτρέπει την ΕΕ να καταβάλει συντονισμένες διπλωματικές προσπάθειες, μαζί με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνείς συμμάχους, προκειμένου να πείσει εταίρους στην περιοχή, όπως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν, σχετικά με την ανάγκη χάραξης κοινής στρατηγικής με νομική βάση για την αντιμετώπιση αυτού του παγκόσμιου προβλήματος· ενθαρρύνει περαιτέρω τις προσπάθειες συνεργασίας και συντονισμού με άλλες χώρες στο πλαίσιο του αγώνα αυτού και παροτρύνει τους κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες της περιοχής να μην τροφοδοτούν περαιτέρω θρησκευτικές και εθνικές εντάσεις· εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρωπιστικά και ανθρώπινα δικαιώματα στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένου του βομβαρδισμού της κηδείας στην Sanaa στις 8 Οκτωβρίου· ζητεί τη διεξαγωγή ανεξάρτητης, διεθνούς έρευνας σχετικά με το ως άνω περιστατικό και άλλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρωπιστικά και ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναστείλουν κάθε συνεργασία στην Υεμένη έως ότου διερευνηθούν οι εν λόγω παραβιάσεις και λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι· ζητεί την άμεση άρση του αποκλεισμού της Υεμένης και καλεί όλες τις πλευρές της διένεξης να επαναλάβουν τον διάλογο και να καταβάλουν προσπάθειες για μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός· εμμένει στην άποψη ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη διένεξη·

44.  ενθαρρύνει ως εκ τούτου τη δημιουργία θεματικών πλαισίων, μέσα στα οποία θα συνεργαστούν η Ένωση, τα κράτη εταίροι της νότιας γειτονίας και οι βασικότεροι περιφερειακοί εταίροι, ιδίως στην Αφρική, πάνω σε περιφερειακές προκλήσεις όπως η ασφάλεια, η ενέργεια, ενδεχομένως και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών· είναι της άποψης ότι η ανθεκτικότητα της γειτονίας μας θα ενισχυθεί περαιτέρω εάν οργανωθεί γύρω από μια περιφερειακή συνεργασία που παρέχει τη δυνατότητα εξεύρεσης κοινών λύσεων στις προκλήσεις της μετανάστευσης, της τρομοκρατίας και της ανάπτυξης, μεταξύ άλλων· καλεί ως εκ τούτου την ΕΕ να συνεργαστεί με τους γείτονές της στο Μαγκρέμπ για την επανεδραίωση και την ανάπτυξη της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ·

45.  υπενθυμίζει ότι η περιοχή του Σαχέλ και άλλες συνδεόμενες γεωγραφικές περιοχές αποτελούν περιοχές προτεραιότητας για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζει την αστάθεια της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια στην περιοχή αυτή, καθώς και τις πιθανές συνέπειες των σημερινών ταραχών· ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει δράση για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες της Νοτίου Αφρικής και του Σαχέλ, με στόχο την καταπολέμηση των αυξανόμενων τρομοκρατικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Σαχέλ και της Σαχάρας· τονίζει ότι οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης σε ορισμένα μέρη, θα μπορούσαν να ωθήσουν ένα μέρος του πληθυσμού στην εναλλακτική της ισλαμιστικής τρομοκρατίας ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας συνεκτικής και εύρωστης στρατηγικής για την περιοχή του Σαχέλ η οποία να αποσκοπεί στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της λογοδοσίας και της νομιμότητας των κρατικών και περιφερειακών θεσμικών οργάνων, στην τόνωση της ασφάλειας, στην αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, της εμπορίας ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών, και στην ενίσχυση των οικονομικών και αναπτυξιακών πολιτικών· είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση των ικανοτήτων των περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών, ιδίως στην Αφρική, είναι καίριας σημασίας όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων, την επίλυση των συγκρούσεων και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας· τονίζει ότι η ΕΕ οφείλει να δώσει μια πραγματική απάντηση στην εν λόγω κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια, όχι μόνο από οικονομική αλλά και από πολιτική και στρατιωτική άποψη·

46.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για τη σύρραξη στη Συρία σύμφωνα με τη μεταβατική διαδικασία που ορίζεται στο ανακοινωθέν της Γενεύης και στο ψήφισμα 54 (2015) του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· στηρίζει τις προσπάθειες στις οποίες πρωτοστατεί ο ΟΗΕ για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων μεταξύ όλων των μερών της συριακής σύρραξης με στόχο την επίτευξη πολιτικού συμβιβασμού χωρίς αποκλεισμούς· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να εκπονήσει επειγόντως μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Συρία· είναι πεπεισμένο ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν επαρκούν για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης στη συριακή κρίση· καλεί την ΕΕ να καλεί την ΕΕ να εγκαταλείψει τη θέση διπλωματικής περιθωριοποίησης στην οποία βρίσκεται και να χρησιμοποιήσει τις οικείες δυνατότητες, άσκησης επιρροής επί βασικών παραγόντων, όπως το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Κατάρ και η Ρωσία, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την εποικοδομητική στάση τους και να αποτρέψει τη συμβολή τους στην περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης· ανανεώνει την έκκλησή του προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑΟΗΕ) να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους όσον αφορά την κρίση· υπενθυμίζει την εκ μέρους της Ρωσίας και άλλων επανειλημμένη χρήση των εξουσιών αρνησικυρίας στο ΣΑΟΗΕ και κρίνει ότι η στάση αυτή υπονομεύει τις διεθνείς προσπάθειες για την ειρήνη και την επίλυση της σύγκρουσης στη Συρία και στην περιοχή· τονίζει ότι πρέπει να εξετασθεί η ανάγκη επιβολής κυρώσεων κατά όλων των ατόμων και οντοτήτων που εμπλέκονται σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Συρία· εκφράζει τον σοβαρό του προβληματισμό για τις μαζικές και ευρέως διαδεδομένες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου για τα ανθρωπιστικά και ανθρώπινα δικαιώματα από όλες τις πλευρές στο πλαίσιο της σύγκρουσης στη Συρία και τονίζει ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να διασφαλισθεί η λογοδοσία για τις εν λόγω παραβιάσεις· επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τις γειτονικές χώρες της Συρίας που αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά την υποδοχή εκατομμυρίων προσφύγων· επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του για την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία του Ιράκ και της Συρίας, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων·

47.  αναγνωρίζει το ρόλο της Τουρκίας ως σημαντικού εταίρου για την επίλυση της σύγκρουσης στην Συρία, την καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους στη Συρία και το Ιράκ, καθώς και της μεταναστευτικής κρίσης· καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα πραξικοπήματος κατά της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης της Τουρκίας· ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να προστατεύσει τη συνταγματική τάξη, υπογραμμίζοντας συγχρόνως τη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της ελευθερίας της έκφρασης και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και των μέσων ενημέρωσης, στον απόηχο του πραξικοπήματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με το Συμβούλιο της Ευρώπης ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι διαδικασίες σέβονται το κράτος δικαίου· εκφράζει την ανησυχία του για τον κατασταλτικό χαρακτήρα και την επέκταση της εκκαθάρισης που ακολούθησε την απόπειρα πραξικοπήματος και η οποία παραβιάζει σε μεγάλο βαθμό βασικές ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων υπερβολικής χρήσης βίας από την αστυνομία και κακοποίησης των κρατουμένων, τη συνεχιζόμενη ατιμωρησία των ευθυνόμενων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την διάβρωση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης·

48.  επισημαίνει ότι η σύρραξη στη Μέση Ανατολή πρέπει να επιλυθεί με τη σύσταση δύο κρατών –βάσει των παραμέτρων που ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουλίου του 2014– η οποία να εγγυάται ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος βάσει των συνόρων του 1967 και να διευθετεί όλα τα ζητήματα οριστικού καθεστώτος προκειμένου να δοθεί τέλος στη σύρραξη· καλεί την ΕΕ να αναλάβει την ευθύνη της και να δράσει ως ουσιαστικός παράγοντας και διαμεσολαβητής στη διπλωματική διαδικασία· καλεί τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν επείγοντα μέτρα για να προστατεύσουν τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών και να δημιουργήσουν μια θετική δυναμική προς ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις· καλεί τις ισραηλινές αρχές να σταματήσουν και να αναστρέψουν άμεσα την εποικιστική πολιτική τους· τονίζει ότι ο σεβασμός των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου από όλα τα μέρη και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες παραμένει ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η συνοχή της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τις καταστάσεις κατοχής ή προσάρτησης εδαφών·

49.  πιστεύει ότι η δίωξη των δραστών εμπορίας ανθρώπων είναι δυνατή μόνο όπου υπάρχει συνεργασία με τις χώρες στην άλλη πλευρά της Μεσογείου και στην Αφρική στο σύνολό της, με βάση το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κρίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να συνεργασθούν με τους διεθνείς εταίρους για την αντιμετώπιση των αιτίων που ωθούν στη μετανάστευση·

50.  υποστηρίζει σθεναρά την ενίσχυση της Ευθύνης Προστασίας (R2P) ως κατευθυντήριας αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε όλο το φάσμα των συγκρούσεων, καθώς και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη·

Η δύναμη της ευρωπαϊκής διπλωματίας: γνώση, δέσμευση και αντίκτυπος

51.  υπογραμμίζει το τεράστιο δυναμικό της ΕΕ, ως διπλωματικής υπερδύναμης, η οποία στηρίζεται στο ευρύ φάσμα των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας και την κανονιστική εξουσία στο πεδίο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου, της ΕΥΕΔ και των αντιπροσωπειών της ΕΕ στις τρίτες χώρες·

52.  κρίνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη των συγκρούσεων, στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της αστάθειας και στη διασφάλιση της ανθρώπινης ασφάλειας· αναγνωρίζει ότι οι έγκαιρες προληπτικές δράσεις κατά των μακροπρόθεσμων κινδύνων βίαιων συγκρούσεων είναι αποτελεσματικότερες, λιγότερο χρονοβόρες και λιγότερο δαπανηρές από τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις· καλεί επιτακτικά την ΕΕ να επιδείξει πολιτική ηγετική στάση στην προληπτική διπλωματία και τη διαμεσολάβηση για την επίλυση των συγκρούσεων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ σε καταστάσεις συγκρούσεων, της ομάδας υποστήριξης της διαμεσολάβησης της ΕΥΕΔ και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ειρήνη· ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων πρόληψης των συγκρούσεων και διαμεσολάβησης της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των γυναικών στις συνομιλίες για την διευθέτηση των συγκρούσεων είναι καίριας σημασίας για την προώθηση των δικαιωμάτων και της συμμετοχής των γυναικών, και αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την πλήρη ένταξή τους στις μελλοντικές μεταβατικές διαδικασίες· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ και την Επιτροπή να αυξήσουν σημαντικά τους οικονομικούς και διοικητικούς πόρους που σχετίζονται με τη διαμεσολάβηση, τον διάλογο, τη συμφιλίωση και την άμεση απόκριση σε κρίσεις· καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν αυστηρά τους κανόνες που θεσπίζονται στην κοινή θέση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και να παύσουν το εμπόριο όπλων με τρίτες χώρες που δεν πληρούν τα ορισθέντα κριτήρια· εμμένει στην άποψη ότι η ΕΕ οφείλει να εντείνει τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία για τον αφοπλισμό, τη μη διάδοση και τον έλεγχο των όπλων·

53.  ενθαρρύνει με σθένος τη δρομολόγηση περαιτέρω διαπραγματεύσεων για την επανένωση της Κύπρου ώστε να επιτευχθεί μια ταχεία και επιτυχής ολοκλήρωση·

54.  πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να αναπτύξουν μια αποτελεσματική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας, η οποία να σέβεται τα εθνικά συμφέροντα, αλλά και να επιδιώκει τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους, τα Ηνωμένα Έθνη, τις ΜΚΟ, τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου και άλλους φορείς σε ζητήματα κοινής ανησυχίας, προκειμένου να προαχθεί η ειρήνη, η ευημερία και η σταθερότητα σε όλον τον κόσμο· τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας με άλλες παγκόσμιες και περιφερειακές δυνάμεις για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων απειλών και προκλήσεων· τονίζει ειδικότερα την καίρια σημασία της διατλαντικής σχέσης, η οποία βασίζεται σε κοινά συμφέροντα και αξίες· επισημαίνει ότι μια αναζωογόνηση των εν λόγω στρατηγικών εταιρικών σχέσεων που θα αποσκοπεί να τις μετατρέψει σε αποτελεσματικό μέσο εξωτερικής πολιτικής, θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την ΕΕ·

55.  εκφράζει την άποψη ότι η ΕΕ πρέπει να αναβαθμίσει και να εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες στην Ασία, μεταξύ άλλων με την ASEAN, προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας σε περιοχές συγκρούσεων με νέες εντάσεις, συνεργαζόμενη στενά με τους εταίρους στην περιοχή και τηρώντας το διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων και στη Νότια Σινική Θάλασσα, και προκειμένου να διευθετήσει ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· τονίζει την ανάγκη για την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη ειρηνικών σχέσεων μεταξύ της Κίνας και των γειτόνων της στη Νότια Σινική Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου του Βιετνάμ, της Ταϊβάν και των Φιλιππίνων, μέσω εποικοδομητικών διμερών και άνευ αποκλεισμών πολυμερών μηχανισμών· θεωρεί ότι η ενίσχυση και η ανανέωση των δομών της διεθνούς τάξης δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την Ασία και ιδίως την Κίνα· υπογραμμίζει ότι, υπό το πρίσμα των παγκόσμιων φιλοδοξιών της Κίνας, η σχέση ΕΕ-Κίνας πρέπει να υπερβαίνει τους οικονομικούς δεσμούς ώστε να καταστεί πιο περιεκτική και να εστιάζει στον ρόλο της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη, στην επιρροή της στις περιφερειακές συγκρούσεις της γειτονίας της και τη συμβολή της στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων·

56.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αδιαφορεί εντελώς για τις περιοχές που σήμερα παρουσιάζουν χαμηλό στρατηγικό ενδιαφέρον, οι οποίες όμως θα μπορούσαν να είναι καίριας σημασίας στο μέλλον, τόσο σε οικονομικό όσο και σε ανθρώπινο και στρατιωτικό επίπεδο, όπως η Κεντρική Ασία, η Υποσαχάρια Αφρική και η Αρκτική, και στις οποίες δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι άλλες μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις·

57.  υπενθυμίζει τη σημασία της κανονιστικής ισχύος της Ευρώπης, και απευθύνει έκκληση για περαιτέρω ενίσχυση της πολιτιστικής και επιστημονικής διπλωματίας της ΕΕ προκειμένου να προβληθούν και να προωθηθούν τα πλεονεκτήματα και οι αξίες της Ευρώπης πέραν των συνόρων μας· επισημαίνει επίσης την ισχύ της οικονομικής διπλωματίας, και μεταξύ άλλων των κυρώσεων, ως ένα εργαλείο για την επιβολή των πολιτικών της ΕΕ·

58.  υπενθυμίζει το ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για την ενίσχυση της πολιτικής συνεργασίας με τους εταίρους της ΕΕ·

59.  υπενθυμίζει την ανάγκη για ενισχυμένο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων κατά την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, μεταξύ άλλων μέσω της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ·

60.  υπογραμμίζει τον ρόλο των μη κρατικών παραγόντων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ως διπλωματικών παραγόντων και βασικών εταίρων της ΕΕ, και τονίζει τη σημασία της παροχής βοήθειας από την ΕΕ και της συνεργασίας μαζί τους·

61.  τονίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η ενοποίηση μιας αυθεντικής ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας, και συγκεκριμένα να διευρυνθεί η θεματική εμπειρογνωμοσύνη της και να ενισχυθούν οι ικανότητές της στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού της πολιτικής και της πρόβλεψης καθώς και στον τομέα των πληροφοριών ασφαλείας· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αποδοθεί επίσης προξενικός ρόλος στις αντιπροσωπείες της ΕΥΕΔ στις περιοχές κρίσης με στόχο τη συνδρομή προς τους πολίτες της ΕΕ· επιμένει στην ανάγκη εξεύρεσης μιας αποδεκτής ισορροπίας μεταξύ διπλωματών αποσπασμένων από κράτη μέλη και αξιωματούχων της ΕΕ στην ΕΥΕΔ, τούτο δε και σε διαχειριστικές θέσεις·

62.  τονίζει ότι οι χρηματοοικονομικοί πόροι που διατίθενται για την εξωτερική δράση της ΕΕ δεν είναι ανάλογοι προς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, σημαντική αύξηση των κονδυλίων του τομέα IV του ΠΔΠ με γνώμονα την προσεχή ενδιάμεση αξιολόγηση·

63.  ζητεί μεγαλύτερη υποχρέωση λογοδοσίας και διαφάνεια, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών·

64.  εκφράζει έντονα τη δυσαρέσκειά του για τον περιορισμένο προϋπολογισμό ύψους περίπου 320 εκατομμυρίων EUR (0,2% του προϋπολογισμού της EE) υπέρ της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της ΕΕ (ΚΕΠΠΑ) και απευθύνει έκκληση για καλύτερη διαχείριση των χρηματοοικονομικών ροών προς εφαρμογή του εν λόγω προϋπολογισμού· υπογραμμίζει ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που ορίστηκαν για το 2016 διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο με αυτές του 2015 και ότι το διαθέσιμο περιθώριο ανερχόταν, στα τέλη Μαρτίου, στα 170 εκατομμύρια EUR, μετά την έγκριση επιπλέον 5 εκατομμυρίων EUR για μέτρα ασφάλειας στην αποστολή EUCAP Σαχέλ-Μαλί και 10 εκατομμυρίων EUR για την EUBAM Λιβύης· εκφράζει ανησυχία για τον μικρό όγκο διαθέσιμων πόρων, αν ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις που πρέπει να αναληφθούν στη διάρκεια του 2016, τη στιγμή που μόνο για τη συνέχιση των αποστολών που λήγουν το 2016 προβλέπεται πρόσθετος προϋπολογισμός ύψους 169 εκατομμυρίων ευρώ·

65.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο του πολιτισμού στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ για την προώθηση του διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης και μάθησης· τονίζει ότι οι στοχευμένες πολιτικές για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση μπορούν να στηρίξουν βασικούς στόχους της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ και να συμβάλουν στην ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει εκ νέου τον ρόλο του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης και της περιθωριοποίησης· ζητεί από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να συμπεριλάβει τη διάσταση της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου σε όλα τα μέσα εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΕ· καλεί την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά τον κόσμο να διορίσουν έναν πολιτιστικό ακόλουθο σε κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ σε τρίτες χώρες εταίρους· τονίζει περαιτέρω τον αποφασιστικό ρόλο της εκπαίδευσης στην προώθηση της ιθαγένειας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, καθώς και στη δημιουργία καλύτερων οικονομικών προοπτικών και τη βελτίωση της υγείας· ενθαρρύνει τις τρέχουσες προσπάθειες της Επιτροπής για ενίσχυση του ρόλου της συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας ως μέσου ήπιας δύναμης στις ευρωπαϊκές εξωτερικές σχέσεις· επισημαίνει το βαθμό στον οποίο η επιστημονική ανταλλαγή μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία συμμαχιών και στην επίλυση συγκρούσεων, ιδίως δε στη σχέση με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ·

°

°  °

66.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 2016/2036(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, εισηγητής: Elmar Brok

Άποψη της μειοψηφίας που κατατέθηκε από τους βουλευτές της Ομάδας GUE/NGL Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Jean-Luc Mélenchon, Τάκη Χατζηγεωργίου

Η έκθεση βεβαιώνει ότι η ΕΕ έφερε ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στους πολίτες της και στις γείτονες χώρες, τονίζει με έμφαση ότι η ΕΕ είναι ο πιο γενναιόδωρος πάροχος ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά παραλείπει να αναφέρει ότι η ΕΕ συγκαταλέγεται ταυτόχρονα στους μεγαλύτερους εξαγωγείς όπλων στον κόσμο, δέχεται πυρηνικά όπλα στο έδαφός της και τον εκσυγχρονισμό τους και το κλείσιμο όλων των νομίμων και ασφαλών οδών διέλευσης μεταναστών και προσφύγων, καθώς και ότι πρόσφατα έθεσε ως προϋπόθεση για τη χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας τη συγκράτηση και επανεισδοχή προσφύγων και μεταναστών·

Η έκθεση υποστηρίζει την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, την ισχυρότερη συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ, τη συγχώνευση της εσωτερικής και της εξωτερικής ασφάλειας.

Είμαστε αντίθετοι στην έκθεση, διότι:

• ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις επενδύσεις σε αμυντικές δαπάνες - στόχος του ΝΑΤΟ όσον αφορά την ικανότητα (τουλάχιστον 2% του ΑΕγχΠ για αμυντικές δαπάνες), καθώς και στην έρευνα για την άμυνα·

• χαρακτηρίζει την ΕΕ ως «πρωτοπόρο στη διπλωματία» και ζητεί περισσότερη δράση στον τομέα του αφοπλισμού αλλά ζητεί συγχρόνως να αυξηθούν οι αμυντικές και αποτρεπτικές ικανότητες·

• ζητεί την επέκταση του μηχανισμού ATHENA πέραν του κοινοβουλευτικού ελέγχου και τάσσεται υπέρ μιας χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας σε συνδυασμό με τις μάχιμες μονάδες·

• χαιρετίζει την έρευνα για την άμυνα και το ταμείο της ΕΕ για την άμυνα, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης, το οποίο ωφελεί τις βιομηχανίες άμυνας και ασφάλειας της ΕΕ, και το Στρατιωτικό Βιομηχανικό Σύμπλεγμα·

Ζητούμε:

-  πλήρη αφοπλισμό (συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων) σε επίπεδο ΕΕ και παγκόσμιο επίπεδο·

-  μη χρηματοδότηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και αυστηρή ερμηνεία του άρθρου 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ·

-  διάλυση του ΝΑΤΟ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (23.5.2016)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
(2016/2036(INΙ))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jean Arthuis

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες συστάσεις:

1.  εκφράζει έντονα τη δυσαρέσκειά της σχετικά με το γεγονός ότι, παρά έναν ήδη περιορισμένο προϋπολογισμό ύψους περίπου 320 εκατομμυρίων EUR (0,2% του προϋπολογισμού της EE), η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ (ΚΕΠΠΑ) το 2015 αξιοποίησε μόλις 96 εκατομμύρια EUR, κάτι που υποδεικνύει μια έλλειψη φιλοδοξίας, και μάλιστα την άρνηση της πραγματικότητας στην οποία ζουν οι Ευρωπαίοι τη στιγμή κατά την οποία οι διεθνείς αντιπαραθέσεις απειλούν την ασφάλειά τους μέχρι και τον πυρήνα της Ευρώπης·

2.  υπογραμμίζει ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού που ορίστηκαν για το 2016 διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο με αυτές του 2015 και ότι το διαθέσιμο περιθώριο ανερχόταν, στα τέλη Μαρτίου, στα 170 εκατομμύρια EUR, μετά την έγκριση επιπλέον 5 εκατομμυρίων EUR για μέτρα ασφάλειας στην αποστολή EUCAP Σαχέλ-Μαλί και 10 εκατομμυρίων EUR για την EUBAM Λιβύης· εκφράζει ανησυχία για τον μικρό όγκο διαθέσιμων πόρων, αν ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις που πρέπει να αναληφθούν στη διάρκεια του 2016, τη στιγμή που μόνο για τη συνέχιση των αποστολών οι οποίες τελειώνουν το 2016 προβλέπεται πρόσθετος προϋπολογισμός ύψους 169 εκατομμυρίων ευρώ·

3.  σημειώνει ότι η ΚΕΠΠΑ μπορεί να διαδραματίσει έναν μοναδικό και, ταυτόχρονα, συμπληρωματικό ρόλο στην παγκόσμια ασφάλεια και ότι η δράση της ΕΕ μπορεί να φέρει αποτελέσματα εκεί όπου άλλοι δυσκολεύονται να ενεργήσουν· τονίζει ακόμη ότι η δράση της ΕΕ μπορεί -και έχει καταφέρει- να αποφύγει την ανάγκη για πιο δαπανηρές και επικίνδυνες παρεμβάσεις μέσω του ΝΑΤΟ ή του ΟΗΕ·

4.  επισημαίνει ότι, πέρα από την Επιχείρηση Σοφία της EUNAVFOR Med η οποία, με έναν προϋπολογισμό που δεν φθάνει τα 12 εκατομμύρια EUR, έχει διασώσει περισσότερους από 13 000 μετανάστες στη θάλασσα, και της οποίας η εντολή θα πρέπει να παραταθεί και να αναπροσαρμοστεί όταν λήξει τον Ιούλιο του 2016, και από μέτρα για την ενίσχυση της διαχείρισης του μεταναστευτικού κύματος μέσω της αποστολής EUCAP Sahel Niger, η συμβολή των πολιτικών αποστολών της ΚΠΑΑ στην ευρωπαϊκή απάντηση στη μεταναστευτική κρίση υπήρξε περιορισμένη και δεν αποτέλεσε μέρος μιας πραγματικής στρατηγικής·

5.  εκφράζει έκπληξη για το γεγονός ότι, σε μια περίοδο που οι προϋπολογισμοί υφίστανται περιορισμούς και οι στρατιωτικές δαπάνες σημείωναν μέχρι πρόσφατα έντονη μείωση σε σύγκριση με άλλες περιοχές παγκοσμίως, τα κράτη μέλη δεν αντιλαμβάνονται πόσο επείγει να πραγματοποιηθούν οικονομίες κλίμακας μέσω της «μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας», δηλαδή μέσω της κοινής διάθεσης στρατιωτικών μέσων από όσες χώρες επιθυμούν και δύνανται να συμμετάσχουν (άρθρο 46 της Συνθήκης για την ΕΕ)· επιδοκιμάζει την ύπαρξη των μάχιμων ομάδων της ΕΕ («battlegroups»), αλλά αποδοκιμάζει τη μη αξιοποίησή τους λόγω της σύνθετης δομής τους που τις καθιστά μη επιχειρησιακές και του άδικου τρόπου χρηματοδότησής τους, κάτι που θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ιδέα μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής άμυνας·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν το κριτήριο της δαπάνης του 2% του ΑΕγχΠ τους για την εθνική άμυνα· προτρέπει τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν πιο συνετές επενδύσεις στις αμυντικές ικανότητές τους, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά τους να δρουν ως μέρη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ·

7.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν αξιοποιούν επαρκώς τις δυνατότητες των συνεργατικών έργων που προτείνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, καθώς και την ανησυχία της για την επιλογή τους να παγώσουν τον προϋπολογισμό του ΕΟΑ από το 2010· θεωρεί απαρέγκλιτη την αμοιβαιοποίηση των δυνατοτήτων έρευνας για την άμυνα προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επικαλύψεις και να προετοιμασθεί το μέλλον· επιδοκιμάζει την εκπόνηση του πιλοτικού σχεδίου του Κοινοβουλίου επί του θέματος και στηρίζει την εφαρμογή του με τα κατάλληλα μέτρα από το 2017, υπό τη μορφή προπαρασκευαστικής ενέργειας·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις αυξανόμενες προκλήσεις στο πεδίο της ασφάλειας, τις οποίες αντιμετωπίζουν τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη της, ώστε να τις αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα κατά την επανεξέταση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, που θα ξεκινήσει στα τέλη του 2016·

9.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής και του Συμβουλίου για τη συγκεκριμενοποίηση της πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας ικανοτήτων για την ασφάλεια και την άμυνα (CBSD)·

10.  καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο όσα έχουν επιτευχθεί με τις ενέργειες της ΕΕ ούτε να περιοριστεί η αξιοπιστία και η προβολή τους, να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους και να μην καθυστερήσουν την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει όσον αφορά τη συνεισφορά τους στα καταπιστευματικά ταμεία τα οποία ίδρυσε η ΕΕ, ακριβώς εξαιτίας της έλλειψης δημοσιονομικών πόρων· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, ως μέρος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, είναι αρμόδιο για την προστασία και τη διαφύλαξη των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ·

11.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εστιαστεί στην πρόληψη συγκρούσεων και να συνεργάζεται στενά τόσο με τον ΟΗΕ όσο και με το ΝΑΤΟ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.5.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

8

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, José Manuel Fernandes, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Daniele Viotti, Auke Zijlstra, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Rosa Estaràs Ferragut, Rainer Wieland

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (27.4.2016)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
(2016/2036(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Angel Dzhambazki

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο του πολιτισμού στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ για την προώθηση του διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης και μάθησης· υπενθυμίζει την ανάγκη διασφάλισης της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ· τονίζει ότι οι στοχευμένες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πολιτικές μπορούν να στηρίζουν βασικούς στόχους της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει εκ νέου τον ρόλο του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης και της περιθωριοποίησης μέσω διακυβερνητικής συνεργασίας, σε στενό συντονισμό με τους τοπικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και ΜΚΟ στον τομέα του πολιτισμού, ως εργαλείου για την οικοδόμηση της ειρήνης και την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων· ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου σε όλα τα μέσα εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΕ·

2.  τονίζει εκ νέου τη σημασία που έχει η «Δήλωση για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης» η οποία εγκρίθηκε στο Παρίσι τον Μάρτιο του 2015 και η οποία επισημαίνει την ανάγκη προώθησης του ενεργού διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών, καθώς και της παγκόσμιας αλληλεγγύης και του αμοιβαίου σεβασμού·

3.  υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης και καλεί την ΕΕ να διαθέσει το 4% της ανθρωπιστικής της βοήθειας στην εκπαίδευση· τονίζει περαιτέρω τον αποφασιστικό ρόλο της εκπαίδευσης στην προώθηση της ιθαγένειας και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, καθώς και στη δημιουργία καλύτερων οικονομικών προοπτικών και τη βελτίωση της υγείας·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση του 2014 για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας δεν αναφέρεται στην πολιτιστική διπλωματία, και υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά τον πολιτισμό, τον διαπολιτισμικό διάλογο και τον διαθρησκευτικό διάλογο, η οποία θα πρέπει να αντανακλάται στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, και να δρομολογήσουν, μεταξύ άλλων, μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την πολιτιστική διπλωματία· υπογραμμίζει επίσης τον σημαντικό ρόλο της πολιτιστικής διπλωματίας, της πολιτιστικής συνεργασίας και εκπαίδευσης, καθώς και της πολιτιστικής ανταλλαγής, στην ενίσχυση ενός κοινού πυρήνα οικουμενικών αξιών· συνιστά η επόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής για την πολιτιστική διπλωματία να προτείνει ένα τέτοιο στρατηγικό πλαίσιο για διεθνή πολιτιστική συνεργασία το οποίο θα παρέχει κατάλληλη στήριξη μακράς πνοής σε δημόσιους και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς·

5.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα βασικά μηνύματα και τις 12 συστάσεις της προπαρασκευαστικής ενέργειας για τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, η οποία συνήφθη το 2014, και να τα συμπεριλάβει στη νέα στρατηγική πολιτιστικής διπλωματίας, καθώς και στην παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας·

6.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία και τις εταιρικές σχέσεις στους τομείς των πολιτικών πολιτισμού, εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών, νεολαίας και αθλητισμού· τονίζει την ανάγκη ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ στους τομείς αυτούς·

7.  υπενθυμίζει ότι η πολιτιστική διπλωματία πρέπει να προωθεί τις ανταλλαγές και τη συνεργασία με τοπικές οργανώσεις και οργανώσεις βάσης και με την κοινωνία των πολιτών, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τρίτες χώρες, προκειμένου να προωθούνται οι θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ και να αντιμετωπίζονται προκλήσεις όπως η μεταναστευτική κρίση, η άνοδος του εξτρεμισμού και της ξενοφοβίας, η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και οι απειλές κατά της ελευθερίας της έκφρασης και της δημιουργίας·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Επιτροπής (ΓΔ EAC) όσον αφορά την επέκταση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δεσμών σε τρίτες χώρες όπως η Κίνα, η Κορέα και η Ινδία· στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ της ΓΔ EAC και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), όπως αναφέρεται στις συστάσεις της προπαρασκευαστικής ενέργειας για τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, και τον διορισμό πολιτιστικού ακολούθου στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κίνα·

9.  πιστεύει ότι η ΕΕ, όταν προωθεί τις θεμελιώδεις αξίες, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την πολιτισμική πολυμορφία σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να καταδικάζει απερίφραστα κάθε απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτως ώστε να προωθεί έμπρακτα τον πλήρη σεβασμό της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

10.  καλεί τα θεσμικά όργανα και τους ηγέτες της ΕΕ να συμπεριλάβουν την πολιτιστική και επιστημονική διπλωματία στην επερχόμενη συνολική στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) και ζητεί την ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της νεολαίας στις πολιτικές που αφορούν τις υπό προσχώρηση και τις υποψήφιες χώρες, καθώς και στα διμερή και περιφερειακά προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο της ΕΠΓ, με πρωτοβουλίες όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ), ειδικά στα πλαίσια του στόχου των διαπροσωπικών επαφών, με στόχο τη συμμετοχή περισσότερων πολιτών σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και την οικοδόμηση μιας ανθεκτικής κοινωνίας των πολιτών· σημειώνει ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε μια ευρεία έννοια της κοινωνίας των πολιτών και να στηρίζουν ένα μεγάλο φάσμα φορέων και δράσεων που βασίζονται σε πρωτοβουλία του δημόσιου τομέα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προπαρασκευαστική ενέργεια για τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και για την παρακολούθησή της ως σημαντικής βάσης για την ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού ως στρατηγικού παράγοντα για ανθρώπινη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, η οποία συμβάλλει στους στόχους της εξωτερικής πολιτικής·

12.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία με τον ΟΗΕ με στόχο την επίτευξη σαφέστερης ενσωμάτωσης του πολιτισμού και της εκπαίδευσης στο θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015 και ιδιαιτέρως στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

13.  ενθαρρύνει τις τρέχουσες προσπάθειες της Επιτροπής για ενίσχυση του ρόλου της συνεργασίας στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας ως μέσου ήπιας δύναμης στις ευρωπαϊκές εξωτερικές σχέσεις· επισημαίνει το πώς μπορεί η επιστημονική ανταλλαγή να συμβάλει στη δημιουργία συμμαχιών και στην επίλυση συγκρούσεων, ιδίως δε στη σχέση με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το μνημόνιο συμφωνίας ΕΕ-UNESCO και την επακόλουθη ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών· εκτιμά ότι προκειμένου να ισχυροποιηθεί η συνεργασία χρειάζεται κάτι περισσότερο από τη χρηματοδοτική συνδρομή και την κοινή διαχείριση προγραμμάτων, και συγκεκριμένα να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα η εταιρική σχέση στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού· ζητεί, ως εκ τούτου, να καθιερωθεί ετήσιος στρατηγικός διάλογος υψηλού επιπέδου με σκοπό την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με πιο βιώσιμο τρόπο·

15.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις διεθνείς προσπάθειες με στόχο την κατάρτιση μηχανισμού ταχείας αντίδρασης για την προστασία –σε συνεργασία με την UNESCO– χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίοι έχουν γίνει ιδεολογικοί στόχοι σε ένοπλες συγκρούσεις· τάσσεται υπέρ μιας πιο συνεκτικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών τεχνουργημάτων και την προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς μέσω της ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας σε περιοχές συγκρούσεων, σε στενότερη συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Κυανής Ασπίδας (ICBS)· παροτρύνει, περαιτέρω, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την ΕΕ, να αναλάβουν κατάλληλη δράση για την προώθηση και την προστασία την πολιτιστικής κληρονομιάς από στοχευμένη καταστροφή και λεηλασία, ιδίως στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική·

16.  υπενθυμίζει ότι η UNESCO δρομολόγησε τον περασμένο Ιούνιο τη διακυβερνητική πρωτοβουλία «Unite4Heritage», ζητώντας την ανάπτυξη των Κυανόκρανων του πολιτισμού σε επείγουσες παρεμβάσεις για την πρόληψη της καταστροφής, την προστασία και την αποκατάσταση πολιτιστικής κληρονομιάς ή πολιτιστικών αγαθών που απειλούνται ή έχουν καταστραφεί· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το μνημόνιο συμφωνίας (ΜΣ) που υπογράφηκε από την ιταλική κυβέρνηση και την UNESCO στις 16 Φεβρουαρίου 2016· ενθαρρύνει τα άλλα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ιταλίας και να χρησιμοποιήσουν το μνημόνιο συμφωνίας ως πρότυπο για περαιτέρω διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών και της UNESCO· ενθαρρύνει την Επιτροπή, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προωθήσει την πρωτοβουλία αυτή στο πλαίσιο του ΟΗΕ·

17.  επισημαίνει τα συμπεράσματα μιας πρόσφατης μελέτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα στο εξωτερικό, και ειδικότερα το σύνολο κατευθυντήριων αρχών για την αποτελεσματική συγκέντρωση και κατανομή των πόρων μεταξύ των πολιτιστικών ιδρυμάτων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή των δράσεων της ΕΕ στο εξωτερικό - ιδίως στον τομέα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εδραίωσης της ειρήνης- να ενδυναμωθούν οι φορείς της τοπικής κοινωνίας των πολιτών, καθώς και για να ενισχυθεί ο διάλογος με τρίτες χώρες· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να ενθαρρύνει την ενεργό συνεργασία μεταξύ των εθνικών ιδρυμάτων πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNIC) και των αντιπροσωπειών της ΕΕ στο εξωτερικό· τονίζει ότι η πολιτισμική ποικιλομορφία της Ευρώπης θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δύναμη στην εξωτερική δράση της ΕΕ και συνιστά στα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τα πολιτιστικά ιδρύματα να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στην πολιτιστική διπλωματία της ΕΕ·

18.  αναγνωρίζει τον ρόλο των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην ενίσχυση της μεγέθυνσης και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, και ενθαρρύνει την περαιτέρω στήριξη των δημιουργικών κλάδων στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες –συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων όπως οι συνεταιρισμοί–, για παράδειγμα με το πιλοτικό πρόγραμμα για τη στήριξη δικτύων νέων και δημιουργικών επιχειρηματιών στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες, που πρόκειται να ξεκινήσει το 2016· τονίζει ότι χρειάζεται να συγκεντρωθούν στατιστικά στοιχεία για τον πολιτισμό και τους πολιτιστικούς κλάδους με στόχο να συμβάλλουν στη συζήτηση για την πολιτιστική πολιτική καθώς και να υπογραμμισθούν περαιτέρω οι οικονομικές δυνατότητες των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων και ο αντίκτυπός τους στην κοινωνική ευημερία· ζητεί τη συνέχιση του προγράμματος εξειδικευμένης στήριξης ΕΕ-UNESCO·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της Επιτροπής και για την ανακοίνωση σχετικά με την πολιτιστική διπλωματία που αναμένεται να δημοσιευθεί το 2016·

20.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της συνεπούς και αμοιβαίως συμπληρούμενης συνεργασίας σε σχέση με το «τρίγωνο της γνώσης», με σκοπό την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ, ιδίως δε σε σχέση με ενέργειες για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, και, κατά συνέπεια, τη συνδρομή στην αναζήτηση καινοτόμων λύσεων σε παγκόσμια προβλήματα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μεμονωμένα κράτη, καθώς και στην παροχή στήριξης στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

21.  επισημαίνει τον σημαντικό και πολύτιμο ρόλο της άτυπης μάθησης, του αθλητισμού, της εργασίας των νέων και του εθελοντισμού στη στήριξη των διεθνών στόχων — ιδίως των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, στην ενίσχυση των διαπολιτισμικών ανταλλαγών και των διαπροσωπικών επαφών και στην προώθηση των οικουμενικών αξιών, της ιδιότητας του παγκόσμιου πολίτη και της ειρήνης, ιδιαίτερα στις εμπόλεμες ζώνες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, το δυναμικό του αθλητισμού ως μέσου για την προώθηση της συμφιλίωσης, της αμοιβαίας κατανόησης, της αμοιβαιότητας, της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο μιας προσέγγισης μετά από συγκρούσεις· επισημαίνει ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτιστικών σχέσεων· προσβλέπει στην επετηρίδα των Εθνικών Ινστιτούτων Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNIC) του 2016 σχετικά με το θέμα και τα συμπεράσματά της·

22.  εφιστά την προσοχή στον αποφασιστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ιδρύματα στη στήριξη του «ευ αγωνίζεσθαι» και στην καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης, των προσυνεννοημένων αγώνων και όλων των μορφών παράνομης δραστηριότητας στον αθλητισμό, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης, με στόχο την προώθηση της δικαιοσύνης και του υγιούς ανταγωνισμού σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες·

23.  ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να διερευνήσουν τις δυνατότητες των ΤΠΕ προκειμένου να ενισχυθεί η συνάφεια της πολιτιστικής διπλωματίας και των πολιτιστικών σχέσεων στην ψηφιακή εποχή·

24.  ενθαρρύνει τη συμμετοχή επιλέξιμων τρίτων χωρών στα βασικά προγράμματα της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ιθαγένειας και της επιστημονικής έρευνας, όπως είναι τα Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη», «Ευρώπη για τους πολίτες» και «Ορίζοντας 2020»· στηρίζει όλες τις δράσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να βρίσκονται σε επαφή με συνομηλίκους τους σε τρίτες χώρες και αντίστροφα, ώστε να μαθαίνουν καλύτερα ο ένας από τον άλλον, να αντιμετωπίζουν τους γείτονές τους με ανοιχτό πνεύμα, όπως π.χ. στις προπαρασκευαστικές ενέργειες για ανταλλαγές νεολαίας μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας, και της ΕΕ και της Ρωσίας· επισημαίνει την ανάγκη ανταλλαγής της ευρωπαϊκής εμπειρίας όσον αφορά την ανάπτυξη πολιτιστικών ικανοτήτων και τη διακυβέρνηση και άρσης των εμποδίων όσον αφορά την κινητικότητα καλλιτεχνών και επαγγελματιών του τομέα του πολιτισμού, σύμφωνα με τη Σύμβαση του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων·

25.  αναγνωρίζει τη σημασία της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ μέσων ενημέρωσης της Ευρώπης και τρίτων χωρών, ιδίως μεταξύ δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, με στόχο την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και την τόνωση του διαπολιτισμικού διαλόγου, των κοινών έργων και των συμπαραγωγών·

26.  τονίζει τη σημασία της εκπαίδευσης των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σε παρατεταμένες κρίσεις και την ανάγκη ενίσχυσης της προβολής εκπαιδευτικών έργων σε τέτοιες περιπτώσεις· σημειώνει την ανακοίνωση εκ μέρους της Επιτροπής σχετικά με την χορήγηση 445 εκατομμυρίων EUR ως ανθρωπιστική βοήθεια για την κρίση στη Συρία το 2016, μέρος της οποίας θα διατεθεί για την εκπαίδευση·

27.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και από αντιπροσωπείες της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο να ορίσουν πολιτιστικό ακόλουθο σε κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ σε τρίτες χώρες εταίρους, και να παράσχουν στο προσωπικό της ΕΥΕΔ, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό προσωπικό της ΕΕ, κατάρτιση σχετικά με τις διαπολιτισμικές ικανότητες και την πολιτιστική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής·

28.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα, μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), τη συνολική κατανομή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ), τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II), το Μέσο Εταιρικής Σχέσης (ΜΕΣ) και τον προϋπολογισμό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών των αντιπροσωπειών της ΕΕ, για να χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα και να ενισχύσουν τη χρησιμοποίηση του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Γιώργος Γραμματικάκης, Νικόλαος Χουντής, Светослав Христов Малинов, Момчил Неков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Therese Comodini Cachia, Mary Honeyball, Martina Michels, Илхан Кючюк

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

9

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Boris Zala, Γεώργιος Επιτήδειος, Δημήτρης Παπαδάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Bodil Valero, Janusz Zemke