Postupak : 2016/0092(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0362/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0362/2016

Rasprave :

PV 13/12/2016 - 16
CRE 13/12/2016 - 16

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0491

PREPORUKA     ***
PDF 461kWORD 57k
1.12.2016
PE 589.212v02-00 A8-0362/2016

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Protokola o pristupanju Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Helmut Scholz

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Protokola o pristupanju Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (07620/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt Protokola o pristupanju Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora (07621/2016),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 91., člankom 100. stavkom 2., člankom 207. stavkom 4 podstavkom 1. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0463/2016),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. prvi i treći podstavak, članak 99. stavak 2. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0362/2016),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica te Kolumbije, Ekvadora i Perua.


KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sporazum o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, te Kolumbije i Perua, s druge strane, potpisan je u Bruxellesu 26. lipnja 2012. i neke se njegove odredbe primjenjuju u skladu s njegovim člankom 330. između Europske unije i Perua od 1. ožujka 2013., a između Europske unije i Kolumbije od 1. kolovoza 2013.

Dana 11. prosinca 2012. Europski parlament usvojio je zakonodavnu rezoluciju u kojoj je dao suglasnost za sklapanje Sporazuma.

Člankom 329. Sporazuma o trgovini predviđa se mogućnost pristupanja drugih država članica Andske zajednice Sporazumu. Europska unija i Ekvador zaključili su 17. srpnja 2014. pregovore o takvom pristupanju.

Dana 20. studenog 2015. Europski parlament usvojio je Rezoluciju o pristupanju Ekvadora Sporazumu o trgovini (2015/2656(RSP)) u kojoj je pozdravio zaključenje pregovora s Ekvadorom, potaknuo brzo i potpuno stupanje na snagu i provedbu Sporazuma, uzimajući u obzir da bi se Ekvadoru tako omogućilo da nastavi s novim smjernicama poticajnih politika za ekonomski i socijalno održiv razvoj te zemlje uslijed složenih regionalnih i međunarodnih okvirnih uvjeta. Stoga je Europski parlament u svojoj Rezoluciji od 20 studenog 2015. o pristupanju Ekvadora Sporazumu o trgovini (2015/2656(RSP)) još jednom pozvao vladu Ekvadora da primi na znanje akcijske planove koje su predali Kolumbija i Peru i da donese slične mjere koje bi trebale biti predane prije glasovanja Europskog parlamenta o pristupanju Ekvadora Sporazumu o trgovini.

Nakon usvajanja Rezolucije izvjestitelj je predsjedao službenim izaslanstvom Europskog parlamenta u Ekvadoru od 21. do 23. ožujka 2016. Posjet izaslanstva uslijedio je nakon poziva predsjednika Corree te je otvorio mogućnost razmjene stajališta s vladom Ekvadora, zastupnicima u Kongresu, civilnim društvom i drugim dionicima o pristupanju Ekvadora Sporazumu o trgovini. Posjet se dogodio u ključnom trenutku te je bio vrlo važan za rad Odbora INTA jer mu je omogućio praćenje daljnjeg postupanja u pogledu rezolucije Europskog parlamenta te je dao priliku zastupnicima da dobiju sliku o stanju na terenu i pridonio pripremi glasovanja za postupak suglasnosti.

Ekvador je trenutačno u teškoj ekonomskoj situaciji zbog pada cijene nafte za više od 60 % (2015.) te rasta vrijednosti američkog dolara i pada vrijednosti drugih valuta (Kolumbija). Godine 2015. ukupni izvoz Ekvadora smanjio se za 29 %, pretežno zbog pada izvoza nafte od 50 %, dok je izvoz dobara nevezanih za naftu pao za 6,1 % te su prihodi bili nedovoljni da zadovolje financijske potrebe vlade.

Dana 16. travnja Ekvador je pogodio potres jačine 7,8. Poginulo je najmanje 673 ljudi, a njih 27 732 je ozlijeđeno. Ekvadorska vlada procjenjuje da će troškovi obnove iznositi oko tri milijarde američkih dolara, što iznosi otprilike 3,0 % BDP-a.

Ekvador bi 31 prosinca 2016. trebao izgubiti svoj status OSP+ (opći sustav povlastica) nakon promjena u predmetnoj uredbi. Situacija u kojoj Ekvador ne bi uživao status OSP+ niti ostvarivao prednosti koje proizlaze iz Sporazuma o trgovini mogla bi imati negativne posljedice za njegovo gospodarstvo.

Pristupanje Ekvadora Sporazumu o trgovini s Kolumbijom i Peruom te njegova progresivna i fleksibilna provedba uz pristup Komisije fazi procesa koja prethodi razvoju, uzimajući u obzir redovne ocjene nakon savjetovanja s ekvadorskom vladom i civilnim društvom, trebao bi biti korak naprijed prema sklapanju saveza s važnim državama jednakih svjetonazora koje bilježe brzi rast u regiji koja se sve više okreće prema Aziji i Pacifiku.

Ekvador je odgovorio na zahtjev Europskog parlamenta i 21. lipnja 2016. poslao mu dokument „Panorama of Policies, Achievement and Actions of Ecuador aimed at the Good Living (Buen Vivir)” („Panorama politika, postignuća i djelovanja Ekvadora u cilju dobrog života (Buen Vivir)”).

U svjetlu gore navedenog izvjestitelj preporučuje da Parlament da svoju suglasnost pristupanju Ekvadora Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane. Međutim, želi naglasiti da nadzor i procjena postojećih sporazuma te daljnje postupanje u vezi s njima moraju biti ključni prioriteti zajedničke trgovinske politike i da Komisija ima obvezu izvještavati Parlament o svojim aktivnostima u pogledu provedbe i nadzora Sporazuma te daljnjeg postupanja u vezi s njime, osobito s obzirom na obveze o održivom razvoju istaknute u Rezoluciji Europskog parlamenta od 20. studenog 2015.

Suglasnost Europskog parlamenta za tu odluku Vijeća obvezan je dio dovršetka procesa ratifikacije Dodatnog protokola.


MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (26.10.2016)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o pristupanju Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora

(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE))

Izvjestitelj za mišljenje Elmar Brok

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Pristupanje Ekvadora Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, velik je korak naprijed u odnosima EU-a s Ekvadorom, koji je postao važan regionalni partner EU-a te s njim dijeli slične stavove.

Pregovori o trgovinskom sporazumu sa zemljama Andske zajednice započeli su 2009. Ekvador i Bolivija kasnije su istupili iz pregovora, no sporazum je u lipnju 2012. sklopljen s Kolumbijom i Peruom. U očekivanju ratifikacije od svih stranaka, sporazum se privremeno primjenjuje s Peruom od 1. ožujka 2013. i Kolumbijom od 1. kolovoza 2013. Ekvador je početkom 2013. odlučio ponovno započeti pregovore s EU-om. Pregovori su završili 17. srpnja 2014., a tekst je parafiran 12. prosinca 2014.

Sporazum predviđa postupno otvaranje tržišta za robu, usluge, javnu nabavu i ulaganja, uključujući ukidanje većine carina. Njime se stoga Ekvadoru omogućuje da zadrži povlašteni pristup tržištu EU-a, unatoč tome što ne zadovoljava uvjete za sustav OSP+ otkad ga je Svjetska banka uvrstila među zemlje s višim srednjim dohotkom. Osim toga, sporazum sadržava poglavlje o trgovini i održivom razvoju koje obuhvaća ambiciozne odredbe o zaštiti radnika i okoliša te nastoji osigurati predvidljive i stabilne uvjete u okolišu za ulagače i subjekte s obje strane.

Sporazumom će se objema strankama omogućiti razvoj još bližih bilateralnih odnosa te će služiti kao poticaj za daljnju gospodarsku i političku integraciju u andskoj regiji. Također će pružiti priliku za poboljšanje političkog dijaloga EU-a s Ekvadorom na temelju poštovanja demokratskih načela i temeljnih prava. Taj bi dijalog također trebao obuhvatiti osjetljiva pitanja, kao što su sloboda izražavanja i tiska, koje su nakon usvajanja zakona o komunikaciji u lipnju 2013. ozbiljno ograničene. Tijekom prve tri godine od stupanja na snagu tog zakona pokrenuto je gotovo 900 sudskih postupaka protiv novinara i medija koji su izražavali kritiku.

Izvjestitelj poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i Komisiju da zajamče potpunu provedbu odredbi o održivom razvoju te da pomno nadziru političku situaciju i stanje temeljnih prava u toj zemlji, kao i da redovito izvješćuju Europski parlament o provedbi sporazuma.

U svjetlu očekivanih gospodarskih i političkih prednosti koje proizlaze iz pristupanja Ekvadora Sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a te Kolumbije i Perua i uvrštenja ambicioznog poglavlja o trgovini i održivom razvoju, koje odražava predanost stranaka poštovanju, pridržavanju i provedbi međunarodnih ugovora i sporazuma u području radničkih prava i zaštite okoliša, izvjestitelj predlaže da odbor AFET preporuči davanje suglasnosti za ovaj sporazum.

******

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor Parlamentu preporuči davanje suglasnosti za prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola o pristupanju Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Pristupanje Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora

Referentni dokumenti

COM(2016)01742016/0092(NLE)

Nadležni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Elmar Brok

24.5.2016

Datum usvajanja

24.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

8

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Pristupanje Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora

Referentni dokumenti

07620/2016 – C8-0463/2016 – COM(2016)01742016/0092(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

14.11.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

24.11.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

24.11.2016

DEVE

24.11.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

20.4.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Helmut Scholz

20.4.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

26.9.2016

12.10.2016

 

 

Datum usvajanja

29.11.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

4

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Datum podnošenja

1.12.2016

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti