AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuador csatlakozását figyelembe vevő jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére

1.12.2016 - (07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE)) - ***

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Helmut Scholz

Eljárás : 2016/0092(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0362/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0362/2016
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuador csatlakozását figyelembe vevő jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére

(07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07620/2016),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából készült csatlakozási jegyzőkönyv tervezetére (07621/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikkével, 100. cikkének (2) bekezdésével, 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0463/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0362/2016),

1.  egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Kolumbia, Ecuador és Peru kormányainak és parlamentjeinek.

RÖVID INDOKOLÁS

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodást 2012. június 26-án Brüsszelben aláírták, és annak egyes rendelkezéseit a megállapodás 330. cikkének megfelelően az Európai Unió és Peru között 2013. március 1-je, illetve az Európai Unió és Kolumbia között 2013. augusztus 1-je óta alkalmazzák.

Az Európai Parlament 2012. december 11-én jogalkotási állásfoglalást fogadott el, melyben egyetértését adta a megállapodás megkötéséhez.

A kereskedelmi megállapodás 329. cikke lehetőséget biztosít arra, hogy az Andok Közösség további tagországai csatlakozzanak a megállapodáshoz. Az Európai Unió és Ecuador 2014. július 17-én lezárta a csatlakozásra vonatkozó tárgyalásokat.

2015. november 20-án az Európai Parlament Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló állásfoglalást fogadott el (2015/2656(RSP)), amelyben üdvözölte az Ecuadorral folytatott tárgyalások lezárását, ösztönözte a megállapodás mielőbbi és teljes körű hatálybalépését és végrehajtását, figyelembe véve, hogy a megállapodás lehetővé tenné Ecuador számára, hogy folytassa az ország gazdasági és szociális szempontból fenntartható fejlődésére irányuló új ösztönző politikáit egy bonyolult regionális és nemzetközi helyzetben. Az Európai Parlament ezért az Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló 2015. november 20-i állásfoglalásában (2015/2656(RSP)) sürgette is az ecuadori kormányt, hogy a Kolumbia és Peru által benyújtott cselekvési terveket alapul véve hozzon hasonló intézkedéseket, amelyeket még az előtt kell benyújtania, hogy az Európai Parlament szavazna Ecuador kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásáról.

Az állásfoglalást követően az előadó az Európai Parlament egy hivatalos küldöttségének vezetőjeként 2016. március 21–23-án látogatást tett Ecuadorba. A Correa elnök meghívására sorra kerülő küldöttségi látogatás lehetőséget nyújtott az ecuadori kormánnyal, a kongresszus képviselőivel, a civil társadalommal és más érintett felekkel folytatott eszmecserére az ország kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásáról. A látogatás sorsdöntő pillanatban történt és igen jelentősnek bizonyult az INTA bizottság munkája szempontjából, mivel lehetővé tette az Európai Parlament állásfoglalásának nyomon követését és azt, hogy a képviselők a helyszínen szerezzenek benyomásokat, továbbá előkészítette az egyetértési eljárásról szóló szavazást.

Az olaj árának több mint 60%-os zuhanása (2015), valamint az USA-dollár felértékelődése és más valuták (Kolumbia) értékcsökkenése miatt Ecuador gazdasági szempontból jelenleg nehéz helyzetben van. 2015-ben Ecuador teljes kivitele 29%-kal csökkent, elsősorban az olajexport 50%-os csökkenése következtében, miközben az olajon kívüli export is 6,1%-kal csökkent, így a bevételek nem fedezték a kormány pénzügyi igényeit.

Április 16-án 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Ecuadort. Legalább 673 ember meghalt, 27 732 pedig megsebesült. Az ecuadori kormány becslései szerint az újjáépítési költségek mintegy 3 milliárd USA-dollárra rúgnak, ami a GDP hozzávetőlegesen 3%-át teszi ki.

Ecuador 2016. december 31-én a vonatkozó uniós szabályozás változását követően elveszíti GSP+ státuszát. Egy olyan helyzet, amelyben Ecuador nem élvezné sem a GSP+ státuszt, sem a kereskedelmi megállapodás nyújtotta előnyöket, negatívan befolyásolná az ecuadori gazdaságot.

Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz történő csatlakozása Kolumbiával és Peruval együtt, és annak fokozatos és rugalmas végrehajtása a Bizottság előzetes irányításával, figyelembe véve mindkét oldalon az ecuadori kormánnyal és a civil társadalommal folytatott megbeszéléseket követő rendszeres értékeléseket, előrelépés lenne a jelentős, hasonelvű és gyorsan növekvő országokkal meglévő szövetségben egy egyre inkább Ázsia és a Csendes-óceán térsége felé forduló régióban.

Ecuador válaszolt az Európai Parlament kérésére, és 2016. június 21-én továbbította neki a „Panorama of Policies, Achievement and Actions of Ecuador aimed at the Good Living (Buen Vivir)”című dokumentumot.

A fentiek fényében az előadó javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését Ecuadornak az egyrészről az EU és tagállamai, másrészről a Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásához. Az előadó azonban szeretne rámutatni, hogy a meglévő megállapodások ellenőrzésének, értékelésének és nyomon követésének a közös kereskedelempolitika kulcsfontosságú prioritásának kell lennie, és a Bizottság köteles tájékoztatni a Parlamentet e megállapodás végrehajtásával, ellenőrzésével és nyomon követésével kapcsolatos fellépéseiről, különösen a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kötelezettségek tekintetében, ahogyan azt 2015. november 20-i állásfoglalásában az Európai Parlament leírta.

Az Európai Parlament e tanácsi határozattal történő egyetértése a kiegészítő jegyzőkönyv ratifikációs folyamatának kötelező eleme.

VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (26.10.2016)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából készült csatlakozási jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2016)0174 – C8-0000/2016 – 2016/0092(NLE))

A vélemény előadója: Elmar Brok

RÖVID INDOKOLÁS

Ecuadornak az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kolumbia és Peru között létrejött kereskedelmi megállapodáshoz történő csatlakozása jelentős előrelépést jelent az EU Ecuadorral folytatott kapcsolatai terén, mivel az ország fontos és hasonlóan gondolkodó regionális partnerré vált.

A kereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalások az Andok Csoport országaival 2009-ben kezdődtek el. Ezt követően Ecuador és Bolívia úgy döntött, hogy nem vesz részt a tárgyalásokon, Kolumbiával és Peruval pedig 2012. júniusban született megállapodás. A megállapodást Peruval 2013. március 1-je óta, Kolumbiával pedig 2013. augusztus 1-je óta valamennyi fél általi megerősítéséig ideiglenesen alkalmazzák. Ecuador 2013 elején úgy határozott, hogy a tárgyalásokat újrakezdi az EU-val. A tárgyalások 2014. július 17-én zárultak le, és a szöveget 2014. december 12-én parafálták.

A megállapodás előírja az áruk, a szolgáltatások, a kormányzati közbeszerzések és beruházások előtti fokozatos piacnyitást, beleértve a vámtarifák többségének megszüntetését is. Ezért a megállapodás továbbra is preferenciális hozzáférést tesz lehetővé Ecuadornak az EU piacához annak ellenére, hogy – mivel Ecuadort a Világbank ismételten a közepes jövedelmű országok felső sávjába tartozó országként sorolta be – a GSP+ rendszer keretében nem vált támogathatóvá az ország. Ezenkívül a megállapodásban van egy kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezet, amely a munkaügy és a környezetvédelem területére vonatkozó ambiciózus rendelkezéseket tartalmaz, és amelynek célja kiszámítható és stabil környezeti feltételek biztosítása mindkét oldalon a befektetők és a piaci szereplők számára.

A megállapodás lehetővé teszi mindkét fél számára a még szorosabb kétoldalú kapcsolatok kifejlesztését, és lendületet ad a gazdasági és politikai integráció folytatására az Andok régiójában. A megállapodás arra is lehetőséget kínál majd, hogy fokozza az EU Ecuadorral folytatott, a demokratikus elveken és az alapvető jogok tiszteletén alapuló politikai párbeszédét. E párbeszédnek ki kellene terjednie olyan érzékeny kérdésekre is, mint a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága, amelyeket a 2013. júniusban elfogadott kommunikációs törvény következtében súlyosan korlátoztak. A törvény hatálybalépése óta eltelt első három év során csaknem 900 eljárás indult a kritikát megfogalmazó újságírókkal és sajtóorgánumokkal szemben.

Az előadó felszólítja az Európai Külügyi Szolgálatot és a Bizottságot, hogy biztosítsák a fenntartható fejlődésre vonatkozó rendelkezések teljes körű végrehajtását és kísérjék szoros figyelemmel a politikai és az alapvető jogok helyzetét az országban, valamint rendszeresen tegyenek jelentést az Európai Parlamentnek a megállapodás végrehajtásáról.

Tekintettel Ecuadornak az EU, valamint a Kolumbia és Peru között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz történő csatlakozásából származó várható gazdasági és politikai előnyökre, valamint arra, hogy a megállapodás a kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről szóló ambiciózus fejezetet foglal magában, amely tükrözi a felek azon elkötelezettségét, hogy a munkavállalói jogok és a környezetvédelem területén tiszteletben tartják, teljesítik és végrehajtják a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat, az előadó azt javasolja, hogy az AFET bizottság ajánlja e megállapodás jóváhagyását.

******

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából készült csatlakozási jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslathoz.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Ecuador csatlakozása az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz

Hivatkozások

COM(2016)01742016/0092(NLE)

Illetékes bizottság

 

INTA

 

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Elmar Brok

24.5.2016

Az elfogadás dátuma

24.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

8

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuador csatlakozását figyelembe vevő jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra

Hivatkozások

07620/2016 – C8-0463/2016 – COM(2016)01742016/0092(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

14.11.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

24.11.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

24.11.2016

DEVE

24.11.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

20.4.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Helmut Scholz

20.4.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.9.2016

12.10.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

29.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

4

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Rosa D’Amato, Bernd Kölmel

Benyújtás dátuma

1.12.2016