IZVJEŠĆE
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
(COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
Odbor za promet i turizam
Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu

2.12.2016


Postupak : 2015/0277(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0364/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0364/2016
Doneseni tekstovi :

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: